9. třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Období od 5.6. do 16.6.

Ve STŘEDU 7. 6. si dopíší test ti, co nepsali půdy - A.K.D; Amy a Maty, Sof, Ter H., Jul.,Eda,Tom,Matěj. Ze zeměpisu Sofi - Průmysl II. se zápisky. Vezměte si FYZIKU, stačí sešit.

Český jazyk

Milí deváťáci,

čeká nás posledních čtrnáct dnů intenzivní práce, abychom zvládli napsat prověrku z mluvnice /15.6./, kontrolní slohovou práci a kontrolní diktát 12.6. Zítra při mluvnici budeme opakovat skladbu a ve čtvrtek se budeme věnovat pravopisu vzhledem k pondělnímu diktátu. Ve středu máte mít vybraný slohový útvar z nabídky v sešitě a vymyšlené i téma práce. Budeme psát přípravu a tu si 14.6. přepíšeme načisto /linkovaný papír A4/.

V úterý 6.6 bych s vámi ráda šla na exkurzi do Čapkovy Strže, je to dost narychlo, ale jiný termín jsem nevymyslela, a přitom jsme si to plánovali. Zítra se domluvíme. Šla by s námi paní asistentka Blanka. Šli bychom pěšky do Hutě a zpět bychom jeli linkovým autobusem.

Připomínám i exkurzi/výlet do Židovské Prahy 26.6.

Přeji vám, abyste se na dobře práce připravili, víte o nich téměř měsíc, a napsali jste je tak, jak si přejete, a já vám z nich mohla dát známky, které si přejete a které si přeji i já.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 

 

 

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.

Týden od 29. 5. do 2. 6.

PŘIPOMÍNÁM, že se v úterý 30. 5. 2023 od 16 do 17 hod. konají konzultace pro všechny ročníky a předměty.

ANGLIČTINA 

Tento týden začínáme Unit 5B Globalization. Všichni máme napsaná slovíčka, budu je zkoušet, nejspíš je napíšem všichni dohromady. Budeme se věnovat určitým a neurčitým vztažným větám. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK                   

Zeměpis: bereme téma cestovní ruch a TOP destinace

Fyzika: Chybějící si dopíší test ELEKTŘINA bezpečnost, probíráme SVĚTLO

Přírodopis: Téma PALEONTOLOGIE A GEOLOGICKÉ ÉRY: třetihory, čtvrtohory

 

Týden od 22. 5. do 26. 5.

Zeměpis: Chybějící si dopíší testík - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL II (se 3 PL), bereme téma doprava a služby

Fyzika: BEZPEČNOST PRÁCE S EL. ZAŘÍZENÍMI, PRVNÍ POMOC, CHOVÁNÍ PŘI BOUŘCE. Důležité téma, podrobný test 26.5.! Začneme elektromagn. záření. Chybějící si dopíší testy v mých předmětech (ELEKTŘINA VÝPOČTY A TEORIE)

Přírodopis: Téma PALEONTOLOGIE A GEOLOGICKÉ ÉRY. 

Období od 16.5. do 26.5.

Český jazyk

Milí deváťáci,

zítra, tedy v úterý je mluvnice, ve středu nebudu ve škole, bude suplovat pan ředitel, takže budete mít matematiku. Ve čtvrtek bude mluvnice a v pátek literatura. Při mluvnici začneme opakovat skladbu a opakujte si také pravopis, v následujícím týdnu ve čtvrtek budeme psát kontrolní diktát. Při literatuře budu zkoušet a dokončíme K. Poláčka, připomeneme si E. Basse a připomeneme si katolické autory.

V příštím týdnu se budeme učit normálně podle rozvrhu. V pondělí je mluvnice, budeme se věnovat pravopisu, v úterý je literatura, ve středu sloh, ve čtvrtek mluvnice/diktát/ a v pátek literatura. Při slohu se vrátíme k proslovu, při literatuře budeme pokračovat katolickými autory a začneme židovské autory.

Užijte si krásné jarní dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

Týden od 15. 5. do 19. 5.

V pondělí dne15. 5. pojedeme do ZOO Praha, sraz je ve škole v 7:40, návrat do 15,00 hod. Vezměte si vhodnou obuv a oblečení, svačinu a nějaké peníze. Předpokládaná cena výletu je 380,-- Kč, bude vám stržena ze školního účtu, někteří z vás byli upozorněni na nízký zůstatek, požádejte rodiče o zaslání peněz. Obědy ve škole jsou odhlášené.

Angličtina - Kadlecová

Tento týden začínáme Unit 5A Surviving the test of time. Zaměříme se na často používané předložky. Budu zkoušet slovíčka. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Zeměpis: Ve středu přijde testík - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL II (se 3 PL), začneme téma doprava a služby

Fyzika: Doplníme zápis: CHOVÁNÍ PŘI BOUŘCE. Důležité téma, po ukončení tématu podrobný test 26.5.! Začneme elektromagn. záření. Chybějící si dopíší testy v mých předmětech (ELEKTŘINA VÝPOČTY A TEORIE A VNĚJŠÍ G. DĚJE.)

Přírodopis: Téma PALEONTOLOGIE.

 

Období od 9. 5. do 14. 5.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, ve čtvrtek přijde testík - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, začneme téma doprava a služby

Fyzika: PROBÍRAT BUDEME JEŠTĚ PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENÍ EL. PROUDEM, CHOVÁNÍ PŘI BOUŘCE (ZÁPISKY). Důležité téma, po ukončení tématu podrobný test, NEJSPÍŠE 19.5.!

Přírodopis: Děláme PALEONTOLOGII. Ve čtvrtek píšeme 5´na půdy. Chybějící si dopíší testy v mých předmětech (ELEKTŘINA VÝPOČTY A TEORIE, TĚŽKÝ PRŮMYSL A VNĚJŠÍ G. DĚJE.

Český jazyk

Milí deváťáci,

zítra 2.5. bude mluvnice a budeme se připravovat na prověrku z tvarosloví, tu budeme psát ve čtvrtek. Budu zkoušet rozbor souvětí. připomínám opravu diktátů. Ve středu bude literatura. Ostatní zůstává stejné. Takto přehozené hodiny budeme mít i následující týden. Při literatuře budu zkoušet hlavně ty, co zkazili prověrku, a zkouším i básničky. 

Věřím, že jste si užili prodloužený víkend a odpočinuli si.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

Týden od 2.5. do 5.5.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, ve čtvrtek přijde testík - PRŮMYSL, ENERGETIKA A TĚŽKÝ PRŮMYSL,  probíráme ZPRACOVATELSKÝ PR.

Fyzika: PROBÍRAT BUDEME JEŠTĚ BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S ELEKTROSPOTŘEBIČI A PRVNÍ POMOC, CHOVÁNÍ PŘI BOUŘCE (referát - scénky). Důležité téma, po ukončení tématu podrobný test!

Přírodopis: Děláme PALEONTOLOGII. Ve čtvrtek píšeme 5´na půdy. Chybějící si dopíší testy v mých předmětech.

 

Týden 24. - 28. 4.

POZOR NA ZMĚNU ROZVRHU!!!!! PRVNÍ ČTYŘI HODINY SE MĚNÍ PONDĚLÍ NA ÚTERÝ A OPAČNĚ!!!!

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden začínáme Unit 4C Off the beaten track. Budu zkoušet slovíčka = frázová slovesa týkající se cestování. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Máte po zkouškách, někteří jste už přijatí, tak napněte síly a zlepšete své studiní výsledky, někteří si doplňte klasifikace, ať v klidu a pohodě můžete ukončit devítiletku, :-).

Hezký týden, IK

Období od 17.4. do 28.4.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme HOSPODÁŘSTVÍ - ENERGETIKA A TĚŽKÝ PRŮMYSL, ZPRACOVATELSKÝ PR.

Fyzika: Test elektřina teorie viz 5 otázek, 3. ot. jen pro elektrikáře a průmyslovky elektro. PROBÍRAT BUDEME JEŠTĚ BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S ELEKTROSPOTŘEBIČI.

Přírodopis: Test vnější geol. děje a tvary reliéfu - geomorfologie první hodinu v týdnu. Děláme PALEONTOLOGII.

Matematika: V pátek 21. 4. opakovat podobnost trojúhelníků. Učebnice strana 49. Souhrnná cvičení 50-55. V dalším týdnu nás čeká pisemné opakování podobnosti trojúhelníků.

Český jazyk

Milí deváťáci,

tak máme po zkouškách a můžeme pokračovat v učivu tak, jak jsme byli zvyklí před zkouškami. Věřím, že se zase dostanete do tempa a hodně se toho ještě naučíte.

V pondělí budeme pokračovat opakováním neohebných slovních druhů. Zaměříme se na stupňování příslovcí a budeme ve čtvrtek psát testík, dále se budeme věnovat pravopisu, protože nás čeká následující pondělí kontrolní diktát.  PŘIPOMÍNÁM LITERATURU, BUDU ZKOUŠET A BUDE NÁS ČEKAT PROVĚRKA, PROTO SE UČTE VŠICHNI A VŠECHNO. Při slohu se vrátíme k proslovu.

Přeji vám hezké jarní dny.

S pozdravem

J. Zouchová

  

Týden od 17. 4.

FLORBAL v úterý odpadá.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme HOSPODÁŘSTVÍ - ENERGETIKA A TĚŽKÝ PRŮMYSL

Fyzika: KALKULAČKY NA VÝPOČTY FREKVENCE A TRANSFORMÁTORY. PROBÍRAT BUDEME BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S ELEKTROSPOTŘEBIČI.

Přírodopis: DOBEREME PŮDY. Začneme PALEONTOLOGII.

 

Týden od 11. 4..

Chemie   probrali jsme základní uhlovodíky - opravný test na názvosloví (2. skupina pátek, 1. skupina podle domluvy po zkouškách). Probíráme zdroje uhlovodíků. Průběžně se učíme vlastnosti uhlovodíků. Hodnocen bude pracovní list na ropu. K testu na zdroje uhlovodíků bude povoleno používat zápisky. (vlastní sešit!)

 

Týden od 3. 4.

florbal ze čtvrtka přesunut na středu

 

Týden od 27. 3. do 31. 3. 2023

Zeměpis:  Ve STŘEDU test HOSPODÁŘSTVÍ po zemědělství včetně.

Fyzika: KALKULAČKY NA PÁTEČNÍ TEST S SEBOU - VÝPOŠTY FREKVENCE A TRANSFORMÁTORY - DOPÍŠE SI 8 ŽÁKŮ. 

Přírodopis: DOBEREME kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE VNĚJŠÍ, S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY. Začneme PALEONTOLOGII.

 

Týden od 20. 3. do 24. 3. 2023

ANGLIČTINA - Kadlecová

Na tento týden už určitě všichni máte napsaná a naučená slovíčka Unit 4B Ticket to ride. Budu je zkoušet. Zopakujeme se oba typy stupňování přídavných jmen, srovnávání. Kdo nepsal test z 1. a 2. kondicionálu, určitě si ho dopíše, připravte se. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend, těším se na vás,

IK

 

Zeměpis:  máme dokončené HOSPODÁŘSTVÍ ČR po PL Zemědělství. Kontrola mapek ve středu. Ve čtvrtek test HOSPODÁŘSTVÍ po zemědělství včetně.

Fyzika: Opakujeme na velký test kapitoly ELEKTROMAGNETICKÁÁ INDUKCE (uč. 31...), máte DÚ čtení z grafů - KONTROLA V PONDĚLÍ. KALKULAČKY NA PÁTEČNÍ TEST S SEBOU - VÝPOŠTY FREKVENCE A TRANSFORMÁTORY. 

Přírodopis: probíráme kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE VNĚJŠÍ, S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY.  

Chemie  probrali jsme základní uhlovodíky - test na názvosloví. Probíráme zdroje uhlovodíků - ropa. Průběžně se učíme vlastnosti uhlovodíků.

 

Týden od 13. 3. do 17.3. 2023

Zeměpis:  máme rozpracované HOSPODÁŘSTVÍ ČR - PL Zemědělství. Opravy a dopsání testů ve středu. KONTROLY SEŠITŮ V MÝCH PŘEDMĚTECH při následujících testech.

Fyzika: Opakujeme na velký test kapitoly ELEKTROMAGNETICKÁÁ INDUKCE (uč. 31...), máte DÚ výpočty transformátory. KALKULAČKY S SEBOU. Dop. videa: https://www.youtube.com/watch?v=T0-Yu1RnHnc&list=PL3r1xGSQfP9TBwvTqYEf6E-L9duHQbnir&index=43 aj. z tohoto playlistu a https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8 aj. z Nezkreslené vědy.

Přírodopis: probíráme kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE VNĚJŠÍ, Opravy a dopsání testů v pondělí.  

Období od 6.3. do 19.3.

Český jazyk

Milí deváťáci,

v pondělí 6.3. budeme psát test na zájmena, opakujte si druhy zájmen a skloňování zájmen já a jenž. Ve čtvrtek začneme opakovat číslovky.

Opakujte si literaturu, od 21.3. začnu zkoušet. Nezapomínejte také na báseň Paula Verlaina Zapomenutý popěvek, Čítanka str. 120. Od 10.3. tu nebudu, budete mít hodiny s paní asistentkou, připravila jsem materiály k procvičování. Po návratu 20.3. budeme pokračovat číslovkami, budeme psát test a začneme opakovat slovesa.

Užijte si zbytek prázdnin.

S pozdravem

J. Zouchová

ANGLIČTINA 6. - 10. 3. Kadlecová

Tento týden začneme 2. typ podmínkových vět - nereálnou podmínku. Slovíčka 4A Wonders of the World máte napsaná a naučená.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

 

 

Týden od 6. 3. 2023

Zeměpis:  máme rozpracované HOSPODÁŘSTVÍ ČR - PL Zemědělství. 3. slepá mapa papírovou formou přijde 8.3. (33 NEJVĚTŠÍCH MĚST). Opravy a dopsání testů u chybějících 9.3. KONTROLY SEŠITŮ V MÝCH PŘEDMĚTECH.

Fyzika: Dokončíme elektromotory a opakujeme na velký test. KALKULAČKY S SEBOU. Dop. videa: https://www.youtube.com/watch?v=T0-Yu1RnHnc&list=PL3r1xGSQfP9TBwvTqYEf6E-L9duHQbnir&index=43 aj. z tohoto playlistu a https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8 aj. z Nezkreslené vědy.

Přírodopis: probíráme kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE VNĚJŠÍ, ve ČT TEST Vnitřní děje (Sopky, zemětřesení, vznik hor). Opravy a dopsání testů u chybějících po prázdninách hned v pondělí.  

 

Týden od 20. 2. 2023

Zeměpis:  máme rozpracované HOSPODÁŘSTVÍ ČR - PL Zemědělství. 3. slepá mapa papírovou formou přijde 23.2. (33 NEJVĚTŠÍCH MĚST). Opravy a dopsání testů u chybějících po prázdninách

Fyzika: V pátek elektromotory a opak. na velký test. KALKULAČKY S SEBOU. Dop. videa: https://www.youtube.com/watch?v=T0-Yu1RnHnc&list=PL3r1xGSQfP9TBwvTqYEf6E-L9duHQbnir&index=43 aj. z tohoto playlistu a https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8 aj. z Nezkreslené vědy

Přírodopis: probíráme kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE VNĚJŠÍ, ve čtvrtek TEST Vnitřní děje (Sopky, zemětřesení, vznik hor). Opravy a dopsání testů u chybějících po prázdninách

ANGLIČTINA 20. 2. - 24. 2. - Kadlecová

Tento týden budeme opakovat. Slovíčka 3 D máte napsaná a naučená. Kdo chyběl, bude z nich zkoušen. Kdo nepsal test z opisných tvarů modálních sloves, dopíše si ho. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Chemie  probíráme uhlovodíky

https://www.youtube.com/watch?v=1ROVN9IQ9G4&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=4&t=423s&ab_channel=PetrCurko

Týden od 13. 2. 2023

Matematika: v pátek test: počítání s lomenými výrazy. V dalším týdnu budeme potřebovat učebnici Matematika 2, začneme pracovat s tělesy, jehlan, kužel koule.

Zeměpis: máme rozpracované HOSPODÁŘSTVÍ ČR. 2. slepá mapa papírovou formou přijde 15.2. (33 NEJVĚTŠÍCH MĚST). Učení hrou: https://wordwall.net/cs-cz/community?localeId=1029&query=%C4%8CR%208.%20t%C5%99%C3%ADda

Fyzika:  KALKULAČKY S SEBOU

Přírodopis: probíráme kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ, kdo nepsal testík - úvod do geologických věd, vznik vesmíru a vznik a stavba Země, napíše jej ve čtvrtek

 

Týden od 6. 2.

Zeměpis: máme rozpracované HOSPODÁŘSTVÍ ČR, 9.2 . test SÍDLA TEORIE. Výborný trénink na okresní města (rozšíření jen pro gymnázia, cest. ruch): https://geography.okhelp.cz/czech/index.php a okresy: https://geography.okhelp.cz/czech/okresy-mapa.php, slepá mapa papírovou formou přijde 8.2. (33 NEJVĚTŠÍCH MĚST)

Fyzika:  začali jsme TRANSFORMÁTORY, procvičujte si jednotky - předpony, KALKULAČKY S SEBOU

Přírodopis: probíráme kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE, kdo nepsal testík - úvod do geologických věd, vznik vesmíru a vznik a stavba Země, napíše jej ve čtvrtek

Chemie   odevzdat protokol z elektrolýzy

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

 

Týden od 16. 1. 2023

KROUŽEK FLORBALU TENTO TÝDEN VE STŘEDU!

Fyzika:  začali jsme CHARAKTERISTIKU A VÝROBU EL. PROUDU, lepidlo s sebou

Přírodopis: probíráme kapitolu GEOLOGICKÉ DĚJE

Zeměpis: máme rozpracované téma sídla ČR, počítejte ve čtvrtek s testováním na sídla, sídla natrénujte min. v tomto rozsahu: https://wordwall.net/cs/resource/29199624/s%C3%ADdla-%C4%8Dr a https://www.umimefakta.cz/zemepis/slepe-mapy-ceska-mesta-1-uroven/4173, případně těžší https://www.umimefakta.cz/zemepis/slepe-mapy-ceska-mesta-2-uroven/4158. Teorie na obyvatelstvo příští týden

 

Období od 3.1. do 15.1.

Matematika: počítáme s lomenými výrazy, učebnice strana 77-82. Zkoušet budu lomený výraz, kdy má a nemá smysl. Čeká nás pololetní práce. Datum si upřwsníme.

Chemie  test: výroba železa a oceli 

Český jazyk

Milí deváťáci,

zdravím Vás v novém roce.

Začínáme v úterý mluvnicí, ve středu je literatura, ve čtvrtek mluvnice a v pátek opět literatura. Budeme se připravovat na opakovací prověrku ze skladby. Opakujte také sami rozbor věty jednoduché, rozbor souvětí, čárku ve větě jednoduché, věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty, druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními. Prověrku budeme psát ve čtvrtek 12.1. Čeká nás také kontrolní diktát, proto opakujte pravopis. Diktát budeme psát 16.1.

V hodinách literatury budeme pokračovat meziválečnou poeziií. Budeme psát slibovanou prověrku, na termínu se ještě domluvíme a upřesníme rozsah. Nezapomeňte vypsat zadané autory a učit se báseň.

V novém roce Vám přeji hlavně zdraví a ve škole hodně štěstí a úspěchů.

J. Zouchová

Zeměpis:  máte mít vypracovanou mapu vodstva, ve středu si napíšeme druhou slepou mapu v jejím rozsahu, trénujte slepky i zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/4454https://wordwall.net/cs-cz/community/vodstvo-v-%C4%8Dr. Sídla natrénujeme min. v tomto rozsahu: https://wordwall.net/cs/resource/29199624/s%C3%ADdla-%C4%8Dr až https://www.umimefakta.cz/zemepis/slepe-mapy-ceska-mesta-2-uroven/4158. Bereme teorii obyvatelstva a sídel. 

Přírodopis: probrána ontogeneze člověka, začneme geologii - NOSTE SI UŽ UČEBNICI

Fyzika: probíráme charakteristiku a výrobu el. proudu, zopakujte si elmag. indukci. KONTROLY SEŠITŮ V MÝCH PŘEDMĚTECH. Protože je 13/1 1. hod. TH, vezměte si FYZIKU VE ČTVRTEK

 

Období od 7.12. do 20.12.

Český jazyk

Milí deváťáci,

jen připomínám a upřesňuji, co jsme si již říkali. Tento týden se budeme stále věnovat souvětí, ale začneme opakovat i vedlejší věty a poměry. V pátek budete mít sloh, abychom zopakovali úvahu. Příští týden v pondělí 12.12. jedeme do divadla, proto píšeme kontrolní diktát v úterý 13.12. Ve středu 14.12. se budeme připravovat na kontrolní slohovou práci a v pátek ji přepíšeme. Ve čtvrtek 15.12. budeme psát testík ze souvětí. 20.12. máte odevzdat čtenářské deníky (referát z knihy z doporučené literatury). Budu kontrolovat vypsané autory z čítanky!!!

Učte se, abyste opakovací prověrku ze skladby, kterou budete psát v lednu, napsali co nejlépe.

S pozdravem J. Zouchová

Chemie  probíráme: výroba železa a oceli https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/kovy_a_jejich_slitiny.html (prezentace č. 41)         https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc&ab_channel=LibertyOstrava

Zeměpis:  máte mít vypracovanou mapu vodstva, ve středu si napíšeme první slepou mapu v jejím rozsahu, teorie vodstvo a podnebí, tentokrát bez atlasu, si napíšeme ve čtvrtek, trénujte slepky i zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/4454https://wordwall.net/cs-cz/community/vodstvo-v-%C4%8Dr. Sídla natrénujeme min. v tomto rozsahu: https://wordwall.net/cs/resource/29199624/s%C3%ADdla-%C4%8Dr až https://www.umimefakta.cz/zemepis/slepe-mapy-ceska-mesta-2-uroven/4158. Teorii sídel začneme probírat v tomto týdnu

Přírodopis: bereme vývoj člověka, 5´testík (menstr. cyklus,oplození, embryo, plod a porod) ve čtvrtek

Fyzika: OPRAVY na základy POLOVODIČŮ (zájemci a ti, co jsou hodnoceni nedostatečně; dokončen MAGNETISMUS a ELEKTROMAGNETISMUS - po využití cívek: pís. zk v PÁ (pro ty, co nepíší polovodiiče) , probíráme el. indukce - budeme ve 3. patře v Z

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

Týden od 5. 12.

Zeměpis:  máte mít vypracovanou mapu vodstva, teorie vodstvo a podnebí ve čtvrtek test, trénujte i slepky: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/4454https://wordwall.net/cs-cz/community/vodstvo-v-%C4%8Dr. Sídla natrénujeme min. v tomtorozsahu: https://wordwall.net/cs/resource/29199624/s%C3%ADdla-%C4%8Dr až https://www.umimefakta.cz/zemepis/slepe-mapy-ceska-mesta-2-uroven/4158

Přírodopis: testy Rozmn. soustavy opravy ve ČT, bereme vývoj člověka

Fyzika: bereme ELEKTROMAGNETISMUS - využití cívek, el. indukce (nabízím realizaci pokusu, zájemci se přihlaste)

Chemie  probíráme soli, test 9. 12. 

Týden od 28. 11.

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.   skupina p. uč. Kadlecové

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Začneme se učit REÁLNOU PODMÍNKU, tzv. 1. kondicionál. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si a naučte se všechno v PB na stranách 24 - 25, hlavně PB 25 a, b, c, d.. a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí! Opakujte nepravidelná slovesa, už jich je 60!!!! Všichni máte jejich přehled, už se bez nich fakt neobejdete.

Pro celou třídu: NEODKLÁDEJTE PŘÍPRAVU MASEK NA MIKULÁŠE, PROSÍM. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, JAK BUDETE VE KTERÝCH TŘÍDÁCH VYSTUPOVAT, JAKÉ BUDETE MÍT MASKY NA OBLIČEJÍCH. PROSÍM VÁS, NEDĚSTE MALÉ DĚTI!!!!!!

Hezký týden, IK

Zeměpis: ve středu si napíšeme test na POVRCH ČR (geomorfologie) - teorie, tvoříme mapu vodstva

Přírodopis: testy Rozmn. soustavy ve čtvrtek (Rozmnožovací soustava (zshavl.cz))

Fyzika: Začneme ELEKTROMAGNETISMUS

Chemie   test: Výpočty složení roztoků, procentová koncentrace 2

 Probíráme soli https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/soli.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=TKvDcHn6aQg&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=1&t=1s&ab_channel=PetrCurko

Český jazyk od 21.11. do 4.12.

Milí deváťáci,

připomínám úkoly a učivo na následující dva týdny.

Zítra pravděpodobně nestihnu vaši hodinu mluvnice, jdu k lékaři. Domluvíme se, jak upravit jednotlivé hodiny. V úterý bude normálně literatura. Seznámíme se s jednotlivými literárními směry, v dalších hodinách se seznámíme s Petrem Bezručem a připomínám úkol. Při slohu již budeme psát charakteristiku literární postavy, máte mít promyšleno, koho budete popisovat, nezapomeňte znát autora a název knihy, ze které postavu vybíráte. Následující týden se budeme věnovat úvaze. 

V mluvnici budeme pokračovat v učivu o poměrech. Shrneme všechno učivo ze skladby a budeme procvičovat složitější souvětí.

Přeji vám příjemné následující dny.

J. Zouchová

Týden od 21. 11.

Zeměpis: ve středu slepá mapa POVRCH, ve čtvrtek si napíšeme test na POVRCH ČR (geomorfologie) - teorie

Přírodopis: OPRAVNÉ testy SLUCH v pondělí

Fyzika: OPRAVNÉ testy VEDENÍ PROUDU, POLOVODIČE. Začneme MAGNETISMUS

 Chemie   skupina 1: Probíráme výpočty složení roztoků https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html 25. 11. test

skupina 2: 25. 11. test: Výpočty složení roztoků, procentová koncentrace. https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html

Začali jsme probírat soli https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/soli.html

https://www.youtube.com/watch?v=rLgAJzct97k&ab_channel=Chemick%C3%A1Nalejv%C3%A1rna

Týden od 14. 11.

Zeměpis: trénujte mapy povrch ČR na slepou mapu, test ve středu. Pomalu také trénujte okresní města (okresy) na https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3748, před vánocemi zkouším

Přírodopis: Sluch aj. smysly testík v pondělí

Týden od 7. 11.

Zeměpis: trénujte mapy povrch ČR na slepou mapu, test příští týden. Pomalu také trénujte okresní města (okresy) na https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3748, před vánocemi zkouším

Přírodopis: Sluch aj. smysly testík ve čtvrtek, dop. kromě zápisků videa na https://www.ucimsestynus.cz/kategorie/somatologie

Fyzika: Probrány polovodiče viz učebnice a https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4.  Polovodiče test v pátek.

Chemie  Probíráme výpočty složení roztoků, školní kolo soutěže MLADÝ CHEMIK

Informace ke škole v přírodě.

Sraz je v pondělí 31. 10. 2022 v 8:00 před školou.

Návrat je v sobotu 5. 11. 2022 mezi 11:00 - 12:00. Čas žáci upřesní během cesty.

Doklad o bezinfekčnosti je nutné odevzdat ráno před odjezdem podepsaný od rodičů.

Bezinfekčnost ke stažení zde.

 

Český jazyk - informace ke kurzu

Milí deváťáci,

na kurz je potřeba si vzít žákovskou knížku, učebnici českého jazyka, čítanku a všechny sešity, nezapomeňte na domácí úkol z literatury - přísloví.

Těším se na Vás.

J. Zouchová

Matematika

Učebnice není potřeba. S sebou máte mít sešit, tužku a rýsovací potřeby.

 

 

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

 Mat: Definovali jsme si funkci. Zavedli jsme pojmy definiční obor a obor hodnot. Vše je v učebnici.

Týden od 17. 10. do prázdnin 

Zeměpis: Potřebujeme zvýrazňovače - pracujeme s mapami ČR. V pondělí 24. 10. BUDE ZEMĚPIS.  

Přírodopis: Zrak testík v pondělí, dop. video https://www.ucimsestynus.cz/kategorie/somatologie/5, probereme Sluch a další smysly. Po kurzu bude test. V pondělí 24. 10. BUDE ZEMĚPIS. 

Dějepis: Přehled dějin 2

Výchova k občanství: Listina základních práv a svobod

Německý jazyk: Můj životopis

ANGLIČTINA 17. - 21. 10. 

Tento týden se budeme zabývat PB Revision a WB Progress check. Především se ale budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy projděte a vypracujte si cvičení PB 16 a WB 10 - 11. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

Fyzika: Probíráme polovodiče viz učebnice a https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4. Doporučuji si video v klidu prohlédnout. Opravy testu Vedení proudu v pátek. Polovodiče jsme probrali, po kurzu zopakujeme.

Chemie  Probíráme pH  https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyselost_a_zsaditost_ph.html a neutralizaci https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/neutralizace.html

20. a 21. 10. opravný test na hydroxidy a dvouprvkové kyseliny

Od 13.10 do 21.

Matematika: máme probrané soustavy rovnic. Procvičujeme na slovních úlohách. Na straně 22 máme úlohy k opakování.

Český jazyk 

Milí deváťáci,

ve čtvrtek 13.10. budeme psát test z určování druhů vedlejších vět. V pátek začnu zkoušet úryvek z Máje. Vzhledem k tomu, že následující týden budeme psát prověrku z literatury, začněte se učit, učiva je poměrně hodně. Při slohu budeme pokračovat druhy popisu. 

Protože v pondělí 17.10. nebudu ve škole, budeme mít mluvnici v úterý.

V říjnu nás čeká kontrolní diktát, tak začněte opakovat pravopis.

Myslím, že včerejší exkurze se vydařila.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

Týden od 10. října

Zeměpis: Středa - Test na základní údaje o ČR a kraje (viz mapka) sešit  

Přírodopis: Zrak 5´ testík v pondělí, dop. video https://www.ucimsestynus.cz/kategorie/somatologie/5, probereme Sluch

Fyzika: Probíráme polovodiče viz učebnice a https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4. Doporučuji si video v klidu prohlédnout. Opravy testu Vedení proudu v pátek.

Chemie  Probíráme pH  https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyselost_a_zsaditost_ph.html

14. 10. opravný test na hydroxidy a dvouprvkové kyseliny

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.

Tento týden začínáme další část U 1D A piece of cake, budeme se učit, jak vyjádřit vlasní mínění nebo s někým ne/souhlasit. Máte napsaná a naučená slovíčka. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Kdo nepsal test, dopíše ho hned po příchodu do školy. Pro nepřítomné jsou papíry s gramatikou, které dávám ve škole, v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

 

 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden začínáme další část U 1C Starting points, budeme se zabývat spojkami. Máte napsaná a naučená slovíčka. Koncem týdne napíšeme test na předpřítomný, minulý prostý a průběhový čas - je to opakování z minulého roku. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 12 a 13, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Koncem týdne budeme psát test, znovu se podívejte na papíry s gramatikou, které vám dávám. Pro nepřítomné jsou v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

Od 3. 10. do 7.10.

Zeměpis - ve středu test V. Evropa se zápisky, trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3088, opakujeme základní údaje o ČR

Přírodopis - ve čtvrtek test žlázy s vnitřním vyměšováním, probíráme smysly (prezentace v týmu)

Fyzika - v pátek test vedení proudu v pevných látkách, kapalinách a plynech (uč. s. 3-9 a 20)

Chemie  Probíráme kyseliny a jejich vlastnosti

proběhne test na: hydroxidy a dvouprvkové (bezkyslíkaté) kyseliny

odkaz na materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html

https://www.nazvoslovi.cz/test

7. 10. Laboratorní práce: měření pH, můžete si donést vlastní vzorky k měření

Český jazyk

Milí deváťáci,

následující týden nebudeme mít opět sloh, budeme ho mít současně s literaturou v pátek. Budeme číst líčení a zhodnotíme. Při literatuře budeme pokračovat vývojem literatury po době po bitvě na Bílé hoře a budeme číst ukázky z ústní lidové slovesnosti. 

Při mluvnici budeme procvičovat čárku ve větě jednoduché a zopakujeme si vše o přívlastku. 

Další týden budeme psát test z učiva o čárce ve větě jednoduché a začneme opakovat druhy vedlejších vět. Při literatuře budeme pokračovat národním obrozením a autory s ním spojenými a při slohu budeme opakovat charakteristiku.

Mějte hezké podzimní dny. 

J. Zouchová

Matematika: 30. 9. 2022 test, rovnice, soustava rovnic. Sčítací a dosazovací metoda. Vše je v učebnici na straně 6 - 14. Miloš Krátký

 

 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem ke zvýšené nemocnosti učitelů na II. stupni naší školy, rozhodlo vedení školy, že se zítřejší exkurze na Veletrh středních škol do Příbrami NEKONÁ. Děti si do školy vezmou učení, budou mít výuku podle jejich pondělního rozvrhu. A hned v úterý jedeme do Prahy do kina. Prosím, sdílejte tuto informaci mezi sebou. 

Hezký zbytek neděle.

Irena Kadlecová

Český jazyk od 12.9. do 16.9.

Milí deváťáci,

následující týden se nám již budou střídat dle rozvrhu hodiny mluvnice, literatury a slohu.

Při mluvnici se naučíme vyjádření závislosti větných členů, proto doporučuji stále opakovat rozbor věty jednoduché. Kdyby někdo chtěl, může si zopakovat čárku ve větě jednoduché. Toto opakování bude následovat v dalších hodinách.

Při literatuře si připomeneme nejstarší literární památky a zapíšeme si. Kdo chce, může si zopakovat, jaké zná kroniky a co to je legenda. Dále připomínám četbu Malostranských povídek.

Při slohu budeme opakovat prvky líčení a hned si jedno napíšeme./Máte v sešitech z loňska./

Věřím, že pochopíte, že bez učení se doma nic nedokážeme. Na to, abych vás něco naučila, potřebuji vaši snahu a píli. 

Mějte hezký zbytek dne.

J. Zouchová

 

 A mám ještě jednu novinku, dnes jsem od pana ředitele dostala nové rozdělení naší třídy:

AJ  1. skupina   9. ročník     2022/2023  p. uč. Kadlecová

 1. Balwarová Anna
 2. Dopita Adrian
 3. Dusík Samuel
 4. Hájková Nela
 5. Hlávková Tereza
 6. Hrubá Julie
 7. Chmelík Štěpán
 8. Chýle Filip Daniel
 9. Kolková Kateřina
 10. Mandová Sabina
 11. Píšová Edina
 12. Procházka Aleš
 13. Šplíchalová Zuzana
 14. Švihlík Adam
 15. Urban Jan
 16. Zelenka Marek

AJ  2. skupina   9. ročník     2022/2023    p. uč. Švarc

 1. Bříza Martin
 2. Dušková Anna Kateřina
 3. Hájek Matěj
 4. Holubovská Amálie
 5. Holubovský Matyáš
 6. Horáková Sofie
 7. Kamenská Kristýna
 8. Krahulcová Tereza
 9. Krbec František
 10. Mráz Gabriel
 11. Němec Leoš
 12. Poslední Tomáš
 13. Pristašová Tereza
 14. Vandas Matěj
 15. Večeřová Natálie
 16. Zelenka Jakub

Takhle se budete mít všechny dělené hodiny. Volitelné předměty ještě nebyly stanoveny, to bude jinak.

Hezký den, IK

 

Vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku, a tak Vám posílám několik prvních informací.

Ve čtvrtek 1. 9. se jen 1. hodinu přivítáme a  zahájíme školní rok. Nově máme třídu v přízemí v hale, učebna Př. V pátek prosím dohlédněte, aby měly Vaše děti do školy batohy nebo tašky a psací potřeby, protože si budeme rozdávat učebnice, které si odnesou domů. Nebudou si je nechávat ve svých školních skříňkách, ty jsou určeny na oblečení. V pátek budou děti ve škole do oběda Od pondělí 5. 9. začne probíhat vyučování podle rozvrhu, který už teď najdete na stránkách školy.

Pro letošní školní rok byly spojeny loňské 8. třídy, ve třídě tedy bude 32 dětí. Prosím Vás, upozorněte svoje děti, aby se spojily se spolužáky z bývalé 8. A, kteří vytvořili skupinu na Messengeru (DEVÍTKA), ať je taky připojí. Přes tuto skupinu budeme s dětmi v kontaktu. Všechny důležité školní informace budu současně sdílet na stránkách školy, které mají děti taky průběžně sledovat.

Pro příští školní rok budou Vaše děti potřebovat tyto sešity a pomůcky:

 

ČJ     sešity 2x 524, 2x 544 nebo 564, linkovaný blok A5

Ma     stejný sešit, jako měly v loňském roce

Aj      544 a 444 (stejně jako v loňském roce, malý a velký červený linkovaný, pokud mají místo, můžou pokračovat ve   slovníčku, desky s drukem na gramatiku a papíry, které si rozdáváme

Nj      544

Dě     544

Ze      440, 420 nebo můžou pokračovat v loňském

Ch     440 nebo můžou pokračovat v loňském

Fy      420 nebo můžou pokračovat v loňském

Vo     524

Pv      524

Vz      524

Vv      anilinové barvy / tempery

plochý štětec č.6, č 12

kulatý štětec č.2

kelímek na vodu, hadřík na utírání štětců 

tuš, špejle

Centropen slabý černý

nůžky

tužky červená č. 1, HB bývají hnědé, guma, guma v tužce

noviny, igelit na pokrytí lavice

plastový box na výtvarné potřeby

Sešity si děti přinesou do školy na první vyučovací hodinu jednotlivých předmětů, prosím, dohlédněte na jejich zakoupení, abychom v pondělí 5. září nemuseli řešit, že nemají do čeho psát.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji Vám a především Vašim dětem úspěšný poslední školní rok na naší škole, šťastnou volbu dalšího vzdělávání a hlavně pevné zdraví, radost a pohodu.

Irena Kadlecová