9. třída

Týden od 10. 2. do 14. 2.

Př - v PO mít dokončený zápis vlastnosti nerostů, v PÁ test

F - nezapomeňte si vzít PL s DÚ

Týden od 20. 1. do 24. 1.

Mat - Lineární funkce a její graf. Učebnice 44. - 54.

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Př - v PO mít dokončený zápis vlastnosti nerostů

Zs a PC - Totalitní Korea - odevzdat po prázdninách, ve ST bude spojeno s SH

F - DÚ v PL - spotřebiče a jejich zapojení

Ch - út test molární hmotnost

 

Zpráva pro rodiče!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nebudu v době zítřejších konzultací ve škole přítomna, můžete se na mne obrátit telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jana Zouchová

Týden od 13. 1. do 17. 1. 

F - v PÁ případné opravy testů, v PO dopisují test 2 chybějící a můžete případně odevzdat PL, pokud jste to zapomněli v pátek

Př - PO - dokončení záp. z vlastností min. / dozkoušení

13. 1. Ch test využití Beketotovy řady kovů/značky prvků (20) a jejich vlastnosti a využití - za každou chybu ve značce se o jeden stupeň zhoršuje známka

Týden od 6.1. do 10.1.                Čj

Opakujte si učivo ze skladby, budeme psát prověrku. Nezapomínejte na literaturu, také budeme psát. Stále zkouším básničku a těm, co budou mít referáty v hodině, připomínám četbu.

Přeji klidný první novoroční víkend.

J.Zouchová

Mat - soustava dvou rovnic o dvou neznámých + slovní úlohy (jednoduché), test 9. 1.

Týden od 6. 1. do 10. 1.

Ch 6. 1. Termín odevzdání protokolu z vánoční laboratorní práce. (dobrovolné), kdo nepsal výrobu Fe a oceli, bude zkoušen ústně nebo písemně https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/kovy_a_jejich_slitiny.html - otevřete prezentaci výroba železa a oceli 

F - test char. el. proudu, rozvodná síť, proud v kapalinách a plynech; na tuto hodinu donést také vypracovaný opakovací PL

Př - na PO DÚ stupnice tvrdosti - PL, PÁ - zkoušení kapitol Druhohory - Čtvrtohory

Týden od 16.12. do 20.12.

Mat - 17. 12. test - soustava dvou rovnic o dvou neznámých. Sčítací a dosazovací metoda. Dále budeme procvičovat slovní úlohy.

Př - PO test třetihory a čtvrtohory (z F si chybějící v pátek 13.12. vyzvedněte PL k testu, který píšem 10.1.)

Ch 16. 12. test výroba železa a oceli https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/kovy_a_jejich_slitiny.html - otevřete prezentaci výroba železa a oceli      

Týden od 9.12. do 13.12.     Čj

Připomínám slohovou práci, budu zkoušet literaturu a básničku, budeme psát z poměrů, opakujeme souvětí a vše ze skladby a nezapomeňte, že píšeme za týden v pondělí kontrolní diktát.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Týden od 9.12. do 13.12.

F - test - char. střídavého el. proudu a napětí, frekvence, rozvodná síť, proud v kapalinách a plynech

Ch 9. 12. test redoxní reakce, 10. 12 termín odevzdání lab. cvič. č. 4 (v pondělí bude možnost ujasnit si závěry z lab.) 16. 12. test výroba železa a oceli     

termín odevzdání lab. cvič. č. 4 posunut kvůli Th na 13. 12.! bohužel zatím neodevzdalo čtrnáct žáků! Proberte se, nenechte si dávat nedostatečené za nedodržení termínu.

Týden od 2.12. do 6.12.

ANGLIČTINA

Moji milí, nezapomeňte si napsat a naučit se na Po 9. 12. U 12, věty na řádcích 1, 2, 6, 17,22, 23. Jsou to čísla řádků, ne vět. První čtyři věty začínají IF, 5. Don´t, 6. Can, také pozor na to, že některé věty jsou dvouřádkové. A všichni všechny, je jich jen 6.

IK

 

ČJ: V pondělí a v pátek nebudu ve škole. Ve středu budeme mít mluvnici. Opakujte si věty vedlejší, budeme psát. Opakujte také báseň, stále zkouším a učte se literaturu, tu budu také zkoušet. Pracujte na slohové práci.

Přeji hezký víkend.

J. Zouchová

2. 12. Ch test: redoxní reakce, probíráme výrobu železa

Př - PO test druhohory

F - opravy (zájemci) a dopsání testů elektromotor, transformátor; dokončujeme základy el. (v kapalinách a plynech) - kdo chyběl, doplňte si!

Týden od 25.11. do 29.11.

Př - PO výpisky - třetihory, v PÁ test druhohory

Mat: Řešíme rovnice s neznámou ve jmenovateli (učebnice 98-102). 19. 11. test.

Týden od 11.11. do 15.11.

ANGLIČTINA

Moji milí, vzhledem k vašemu scio testování jsme přišli hodiny a tak, aby nedošlo k nedorozumění, váš domácí úkol z angličtiny na pondělí 18. 11. je UNIT 9. Slovíček je tam jen pár, napište si je a naučte se i věty č. 1, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 20 a 21. Vybraní jedinci mají za úkol jen prvních 5 vět. Budu zkoušet slovíčka 7+9, věty 9.

IK

ČJ: V pondělí a ve středu budou testy SCIO, přijdeme o hodiny, ale učte se, budeme psát v dohledné době další diktát a víte, že pravopis potřebujete procvičovat stále. Zkouším z literatury. Na více čas mít nebudeme.

Informujte rodiče o setkání se zástupci středních škol. Bude se konat v úterý 26.11. od 16.00 v jídelně naší školy. Je třeba, aby rodiče přišli. Budu předávat zápisové lístky a všechny informace o přijímacím řízení.

Přeji hezký víkend.

J. Zouchová

11. 11. CH soutěž Mladý chemik - vybraní žáci (hlavním tématem jsou kovy)

12. 11. Exkurze do Ústavu termomechaniky v NK, odchod v 7:40, příchod cca v 11:15, věci na 5. a 6. hodinu si vezměte. PT

15.11. F - test z témat elektromotor (popis, využití), transformátor (význam, výpočet)

Týden od 21.10. do 25.10.

F - test magnety, elektromagnety a jejich využití

Př - PÁ 5´- prvohory

21. 10. Ch test: kyseliny/značky (15), probíráme soli

23. 10. místo Čj bude Ch

Týden od 14.10. do 18.10.

Mat

Odčítání lomených výrazů. Čtvrtek test na sčítání lomených výrazů.

Čj

Připomínámčtvrteční mkontrolní diktát, opakujte pravopis, budeme znovu psát ze slovesných tříd a vzorů. Při literatuře začínám zkoušet. Vy, co jste chyběli, doplňte si veškeré učivo, budete dodatečně psát z literatury i z mluvnice. Připomínám úkol ze slohu a ještě jednou z literatury.

Hezký zbytek neděle.

S pozdravem

Jana Zouchová

14. 10. Ch test: názvosloví kyselin, probíráme neutralizaci

PÁ Př - dobereme prvohory,opravy testů

Týden od 7.10. do 11.10.

Mat: Sčítání a odčítání lomených výrazů.

Čj

Při mluvnici budeme procvičovat slovesné třídy a vzory, budeme psát test. Při slohu budeme opakovat charakteristiku a připomínám, že při literatuře se již budeme věnovat 20. století. V pátek budeme psát prověrku ze světové literatury.

Přeji hezký zbytek neděle.

S pozdravem 

Jana Zouchová

Př v PO test prahory a starohory

7. 10. Ch: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny) a hydroxidů

7. 10. Ch: termín odevzdání protokolů z lab. cvič. č. 1, nezapomeňte na ZÁVĚR! viz. vzor protokolu

Týden od 30.9. do 4.10.

Při mluvnici budeme opakovat čárku ve větě jednoduché a budeme psát testík. Učte se literaturu, brzy bude prověrka. Nadále budu zkoušet básničku. Kdo se chce připravovat s předstihem, opakuje si stále poměry, budeme si vysvětlovat poměry mezi větnými členy.

Přeji hezký víkend

S pozdravem

Jana Zouchová

Př 4.10. test prahory a starohory

30. 9. Ch: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny)

1. 10. Ch: laboratorní cvičení č. 1

Týden od 23.9. do 27.9. 

Př: PÁ 5´- Vznik vesmíru a vývoj + vznik a vývoj Země (jen předgeologické období)

Mat: Lomený výraz. Potřebujeme znát vše o mnohočlenech!!! Test nedopadl dobře. Kdo bude chtít psát na opravu má možnost!!!!

23. 9. CH: opakovací test z názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny)

 Týden od 16.9. do 20.9.

Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními. Při slohu budeme opakovat úvahu a budeme psát slohovou práci. Při hodinách literatury se budeme seznamovat s dalšími světovými autory. Učte se průběžně, budeme brzy psát test. Na úterý si přineste čtenářské deníky, budeme opakovat Nerudu a Malostranské povídky. V úterý 24.9. jedeme na exkurzi na Malou Stranu.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

 

Požadavky na vybavení:

Ch -  sešit A4, nůžky, lepidlo v tyčince, pravítko, kalkulačka na výpočty povolena, (na laboratorní úkoly doporučuji plášť nebo jiný ochranný oděv)