9. třída

Rozvrh 2021/2022 zde.

Informace nejen pro žáky

Ve středu 8. prosince 2021 v 16:30 se bude konat setkání rodičů a žáků s výchovnou poradkyní a panem ředitelem. Akce proběhne ve školní jídelně a bude se týkat volby povolání. V letošním školním roce jsme se rozhodli seznámit Vás se školami v regionu sami. Proběhne prezentace jednotlivých škol a učilišť, dozvíte se mnoho infrmací o přihláškách, přijímacím řízení a rodiče obdrží zápisové lístky.

Těšíme se na setkání.  

 

                                                                                        Mgr. Jana Zouchová, výchovná poradkyně

 

Týden od 29.11. do 3.12.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) -pokračovat ve čtení - uč. str. 15 až 17, 26 až 27 a 29 až 31 - komunismus, fašismus a nacismus

                                                       - Československá republika mezi válkami - od str. 36

Český jazyk

Mluvnice

V pondělí píšeme diktát. Kdo není ve škole, napíše si ho, až se vrátí. Dále procvičujeme slovní druhy ohebné, pochopitelně stále zkouším rozbor věty jednoduché nebo rozbor souvětí. 

Sloh

Opakujeme charakteristiku.

Literatura

Dokončíme Viktora Dyka, budeme pokračovat Fráňou Šrámkem a S.K. Neumannem. Nezapomínejte se učit báseň, zkouším.

S pozdravem

J. Zouchová

ANGLIČTINA

Unit 8 je bez slovíček a vět, opakovací. Budeme si opakovat především časy a jiné gramatické jevy. Děti, které nechodí do školy si do English sešitů vypracují PB 18 - 19. Stačí, když si napíšete číslo str./číslo cvičení/číslo správné odpovědi. Nevyzančujte nic v učebnici, prosím!!! Pokud byste měli chuť cvičení opisovat do sešitů, budu jen ráda!!!! WB 18 - 19 si doplňte v průběhu celého týdne.

Zeměpis a Přírodopis - V Zem. dokončíme JÁDROVÉ  A PERIFERNÍ OBLASTI SVĚTA, vrhneme se na ZEMĚDĚLSTVÍ, testík sídla přijde ve čtvrtek. V PŘ. probíráme horniny, ve ST bude test minerály II

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Slovní zásoba 10. lekce, str. 125, část "Na výletě" a "Přípravy na cestu"

Výchova k občanství: Lidská práva a práva dětí

Fyzika: Elektromotor - referát využití v praxi, střídavý proud - alternátor,transformátor.Kdo nepsal test minulý týden,bude se těšit.

                                        

Týden od 22.11. do 26.11.

Matematika - v tomto týdnu jsme se věnovali Funkci přímé a nepřímé úměrnosti a téma ukončily vypracováním Úloh na závěr (učebnice str. 43). Do pondělí prosím o prostudování teoretické části k tématu Lineární funkce. Výpisky z hodin naleznete v Teams - 9.A Matematika - Soubory - Výukové materiály

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) -pokračovat ve čtení - uč. str. 15 až 17, 26 až 27 a 29 až 31 - komunismus, fašismus a nacismus

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - napište si a naučte se Unit 7, slovíčka a věty na řádcích:3, 5, 12, 13, 19, 27. Čtěte si texty v U 6 a U 7 a postupně si vypracujte cvičení v pracovním sešitu. WB U6 je prakticky hotový.

IK

 

Zeměpis a Přírodopis - dokončíme kap. Sídla a kap. Mineralogie

Český jazyk-mluvnice:

Procvičování pravopisu, budeme psát diktát. Chybí nám zopakovat shodu přísudku s podmětem, koncovky přídavných jmen a čárky ve větě a v souvětí. Je třeba opakovat i doma, ve škole to nestihneme.

Literatura:

Připravujte se na test z literatury, dokončíme P. Bezruče a další týden píšeme z literatury počátku 20. století (probraní autoři).

Fyzika: 26.11.2021 budeme psát slíbený test z opakování.Nová látka probraná z minulých týdnů - Magnetické pole cívky s proudem,elektromagnet a jeho použití.

Kdo je nepřítomen prostuduje a opíše si od spolužáků výpisky Elektromotor.

Týden od 15. do 19.11.:

Matematika: funkce, definiční obor, hodnota funkce, graf funkce - učebnice str. 23. - 31. (video k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY&list=PLSqKJP6W-MUbs-cFcB88wZ1dFTRQYniRT&index=2)

Dějepis - uč. str. 15 až 17, 26 až 27 a 29 až 31 - komunismus, fašismus a nacismus

Fyzika: Elektromagnet a jeho využití str. 16 - 20, zopakovat/ str. 24 - 26 Elektromotor, lze si udělat referát,hlavně princip a použití.

Zeměpis a Přírodopis - v pondělí testy Obyvatelstvo kap. 4-6 a Minerály - sulfidy až uhličitany; dokončíme kap. Sídla a kap. Mineralogii

NJ: Slovní zásoba 9. lekce, téma Mein Zimmer, konverzace dle rozdaných materiálů.

VO: Lidská práva dle rozdaných materiálů.

 

Týden od 8. do 12. 11

Angličtina 

opakujeme příslovce, Unit 5 + 6, plán pobytu, čtení a překlad, práce s textem, stavba věty - opakování.

 

ZEM: Dokončíme a zopakujeme kap. Obyvatelstvo světa, příští pondělí bude testík

PŘ: Mineralogie - pokračujeme v systematice, má-te li pěkný minerál, doneste, třeba jej určíme

Týden od 18.10. do 22.10.

Matematika: V pátek rychlá písemka - Soustavy rovnic. Doporučuji si projít příklady z učebnice.

Přírodopis: Ve středu 5´na téma Minerály - prvky. A také si zopakujte vlastnosti minerálů, bude to tam také. Ve čtvrtek bude také Př namísto Z.

Zeměpis: S sebou kreslící potřeby - pondělí je dvouhodinovka

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, sejdeme se za týden a domluvíme se o jeho nahrazení.

Zeměpis: ČT test Obyvatelstvo po pohyb ob. (3 kapitolky)

Přírodopis: ST test Geologické vědy a vlastnosti minerálů - 6/10 

PočP: OzoBlockly Games : Ozobot Simulator, OzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

24. 9. test: názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy)


Matematika 20. - 24. 9.: Stále opakujeme látku z 8. ročníku, konkrétně VÝRAZY (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vytýkání a vzorce).


 Dne 27. 9. se uskuteční již tradiční turistický výlet kolem Kocáby. Sraz nejdéle v 7:40. Následně budeme odvezeni smluvním autobusem do Štěchovic a vyrazíme zpět. Předpokládaný návrat ke škole je 14:00. S sebou turistickou obuv a oblečení dle aktuálního počasí a jídlo a pití na celý den. Rádi bychom při zastávce u fotbalového hřišti v Lečici opekli špekáčky. Kdo se bude chtít přidat, tak nějaký přibalit do batohu.


Informace k plánovanému vzdělávacímu kurzu pro žáky 9. třídy k nahlédnutí zde.


Milí deváťáci,

srdečně Vás zdravím ve školním roce 2021/2022. Dne 1. 9. se sejdeme v 7:40 v učebně loňské devítky (U25). Na první školní den si prosím přineste desky (dostanete domů k vyplnění několik dokumentů) a něco na psaní. Ve škole se zdržíte jen krátce. Po testování si popovídáme, dostanete základní informace k organizaci prvního týdne, seznam sešitů pro jednotlivé předměty a kolem 9 hodiny se opět rozejdeme.

Doufám, že jste si prázdniny patřičně užili a těším se na viděnou.

Vojíř

PS.: Přikládám pozvánku na den otevřených dveří GaSOŠE Sedlčany. Podrobnosti probereme ve škole. Letáček pro žáky