9. třída

Rozvrh 2021/2022 zde.

Pracovní dny od 11.5. do 20.5.

Český jazyk

Moji milí deváťáci,

vzhledem k tomu, že nás čeká 19.5. návštěva Strže ve staré Huti, tedy letního sídla K. Čapka, zopakujeme si příští týden, co o něm víme. Ale nadále budeme pokračovat ve výkladu o německy píšících autorech, abychom něco věděli, než pojedeme 7.6. na exkurzi do Židovské Prahy.

Při slohu nás bude čekat životopis, ale zítra bychom měli zhlédnout film Vyšší princip (předloha J. Drda)Dokoukáte v jiných hodinách nebo následující týden ve středu.

Ve čtvrtek budete testováni ČŠI. (český jazyk a matematika), tedy přesouváme diktát na pondělí 16.5. (procvičujte pravopis).

Následující týden ve čtvrtek budeme psát ze skladby - rozbor věty jednoduché.

Mějte se hezky, přeji krásné slunečné dny.

 

 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - do str. 111

!!! příští týden - test - 2. sv. válka až vznik OSN (uč. str. 57 až 96)

Týden od 9.5.2022 - 13.5.2022

Fyzika: Elektromagnetické vlny - opakování, začínáme Optiku. Domácí úkol lom světla opakování.

Týden od 25.4. do 29.4.

Český jazyk

V úterý je literatura, budeme pokračovat K. Poláčkem, připomínám prověrku, nezapomínejte se učit. Ve středu je sloh, zhodnotíme úvahy a budeme psát charakteristiku. Ve čtvrtek při mluvnici pokračujeme v učivu o jazyce (učebnice). V pátek pokračujeme dalšími autory.

 

 

25. 4. 2022 Zoo Praha, sraz v 7:40, odjezd v 7:50, návrat cca v 16:00.

Vstupné: 180Kč, předpokládaná cena dopravy cca 200Kč. (odečte se z účtu žáka)

Týden od 18.4. do 22.4.

Připomínám, že dne 20. 4. se od 16:30 konají třídní schůzky. Těším se na viděnou. Vojíř

Matematika: Tento týden se budeme stále věnovat Podobnosti a úlohám na zopakování předešlých témat (Jehlan, Kužel, Koule). Učebnice str. 42. – 54.

Český jazyk

V úterý 19.4. budeme začínat literaturou, celý týden se budeme držet běžného rozvrhu. Tedy ve středu sloh, budeme opakovat úvahu, ve čtvrtek bude mluvnice, budeme se věnovat vývoji jazyka a v pátek bude opět literatura, budeme pokračovat dalšími autory.

Přeji hezký zbytek neděle.

chemie: probíráme zdroje uhlovodíků - ropa, (pro zájemce: https://www.youtube.com/watch?v=8p2AigCBL1M&ab_channel=Miroslav%C4%8CapekZem%C4%9Bpis)

 

Týden od 11.4. do 15.4.

Český jazyk

Čeká vás asi nejvýznamnější týden celé školní docházky. 12.4. i 13.4. vám budu držet palce. Věřím, že všichni zkoušky zvládnete co nejlépe. V tomto týdnu budeme pouze opakovat.

Klidný víkend

Fyzika: V tomto týdnu fyzika odpadá.

           Přeji Vám hodně úspěchů u zkoušek. Veselé Velikonoce.

 

 

 

Týden od 4. 4. do 8. 4.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - poválečné dějiny - od str. 91

ZEMĚPIS: Probíráme služby, s sebou rýsovací potřeby

PŘÍRODOPIS:  budeme se věnovat geologickým érám - prvohory, druhohory

Fyzika: Třífázová soustava střídavého napětí. Elektromagnetické záření a jeho vlastnosti.

 

Týden od 28.3. do 1.4.

Český jazyk

V úterý a ve čtvrtek budeme mít mluvnici. Opravíme a hlavně odůvodníme chyby v diktátu a budeme se věnovat dalšímu opakování. Zaměříme se na slova neohebná.

Ve středu a v pátek bude literatura. Nezapomeňte, že ve středu máte přinést zpracovanou recenzi na pondělní film. Opište si informace o J. Čapkovi. Budeme pokračovat dalšími autory.

Zítra, tedy v úterý, bude doučování v obvyklý čas. Nepospíchám. 

Klidný večer.

Týden od 28. 3. do 1. 4.

Dne 28. 3. se uskuteční výlet do kina (Praha - Anděl). S sebou kapesné, případně jídlo a pití na celý den. Odjezd 7:40 návrat cca 14:30

ZEMĚPIS: Probíráme dopravu světa, s sebou PL a rýsovací potřeby

PŘÍRODOPIS:  budeme se věnovat geologickým érám

Fyzika: Třífázová soustava - graf, využití.

           Opakovací test - Transformátory /pro žáky,kteří nepsali/. 

 

Týden od 21.3. do 25.3.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - poválečné dějiny - od str. 91 

Mat.: Celý týden jsme se věnovali tématu Kužel (v učebnici str. 16. - 24.)

Český jazyk

Mluvnice

S mluvnicí začínáme ve středu, budeme se zabývat pravopisem, dostali jste text o Velikonocích, měli jste úkol odpovědět na zadané otázky. Budeme si kontrolovat a připomeneme si i další pravidla pravopisu. Hned ve čtvrtek si napíšeme kontrolní diktát. 

Literatura

Bude v pátek. Dokončíme Josefa Čapka. 

28.3. jedeme do kina, budete psát recenzi filmu, tak ho pozorně sledujte. V pátek vám vysvětlím, na co se máte zaměřit.

Fyzika: Třífázová soustava. Zapojení do trojůhelníku, do hvězdy.

 Chemie - probíráme: základy organické chemie

ZEMĚPIS: Probíráme hosp. světa, s sebou PL a rýsovací potřeby

PŘÍRODOPIS:  Dokončíme vývoj Země, budeme se věnovat vývoji života a geologickým érám

 

Týden od 14.3. do 18.3.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - 2. světová válka - od str. 57 

Mat.: Věnujeme se tématu Jehlan – síť jehlanu, povrch jehlanu, objem jehlanu (s tím souvisí opakování vzorců pro výpočet obsahu rovnoběžníků, lichoběžníku, trojúhelníku a Pythagorova věta). Učebnice Matematika [2] str. 3. – 15.

Český jazyk

Zítra 15.3. máme literaturu, dokončíme K. Čapka a J. Čapka, zopakujeme si některé literární pojmy.

Odpolední doučování z Čj, přípravu na přijímačky, prodloužíme až do 14.45.

Ostatní hodiny až do čtvrtka budeme mít mluvnici, budeme opakovat stavbu souvětí, obohacování slovní zásoby. Nezapomeňte učebnici.

Příští týden se uvidíme až ve středu 23.3. a budeme mít opět MLUVNICI!!!

ZEMĚPIS: Probíráme hosp. světa, s sebou PL a rýsovací potřeby

PŘÍRODOPIS: Dokončíme krajiny a vrhneme se na vývoj Země

Fyzika: Elektromotor dokončit,budeme počítat Transformátory v obvodu / dopočítat vždy 4.veličinu ze vzorce/.

Týden od 7.3. do 11.3. 

Český jazyk

Mluvnice: Budeme stále opakovat. Místo slohu bude mluvnice a budeme psát test na čárku ve větě jednoduché. Dále se budeme věnovat tvarosloví. Dále budeme pracovat s učebnicí a zopakujeme obohacování slovní zásoby a slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova.

Literatura: V úterý budeme probírat K. Čapka. V pátek píšeme prověrku ( J.Hašek, J.Voskovec, J.Werich, J. Ježek), podle probrané látky částečně i K. Čapek.

Další prověrka z literatury bude zaměřena na literární pojmy, doporučuji si zopakovat. 

 

Týden od 7. 3. - 11. 3. 

 

ZEMĚPIS: Probíráme svět. hospodářství - energetiku. Na grafická znázornění potřebujete rýsovací a kreslící potřeby.

Fyzika:  Transformátory test ,kdo nepsal minulý pátek. / výpočty a teorie/.

            Nezapomenout na domácím přípravu  -  Elektromotory a praktické využití  /učebnice str. 44 - 45/,kdo by chtěl může si                    vytvořit prezentaci a předvést 11.03.2022. Děkuji.

PŘÍRODOPIS: Budeme probírat geol. děje vnější a tvary krajiny.

 

Týden od 28. 2. - 4 . 3.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - 2. světová válka - od str. 57 

                                                       - !!! po prázdninách test - str. 36 až 56 - AŽ BUDU MÍT OPRAVENÝ POČÍTAČ.

Mat.: Tento týden probíráme dělení lomených výrazů, rovnice s neznámou ve jmenovateli. V pondělí 7. 3. si napíšeme test.

TH - v pondělí první vyučovací hodinu

ZEMĚPIS: Probíráme svět. hospodářství. Na grafická znázornění potřebujete rýsovací a kreslící potřeby.

Fyzika: V pátek 4.3. test - Transformátory využití a výpočty. / Transformační poměr, napětí,proud a počet závitů /.

PŘÍRODOPIS: Dokončili jsme téma vnitřní geologické děje. Test přijde ve středu po prázdninách. Budeme probírat geol. děje vnější.

 

Týden od 14. 2. - 18 . 2.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - kultura a věda mezi válkami - do str. 56 

                                                       - !!! po prázdninách test - str. 36 až 56

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 15, věnujeme se opakování základních zdvořilostních frází PB 33/3. Přečtěte si dopis PB 32/2 a napište podobný o sobě v rozsahu strany A5, NEOPISUJTE Z UČEBNICE, jen se inspirujte. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Vypracujte WB 32/4, WB 33/5, 6, 7, opakujte nepravidelná slovesa. Napište si a naučte se Unit 16 slovíčka a věty na řádkách: 1, 2, 3, 5, 9, 22, 28, 29.

IK

PŘÍRODOPIS: Poznávačka na horniny ve středu. Dokončili jsme téma vnitřní geologické děje. Test přijde hned po prázdninách. Budeme probírat g. děje vnější.

ZEMĚPIS: V pondělí test lesnictví a rybolov - PL! Pokračujeme ve světovém hospodářství.

Chemie - probíráme: základy chemických výpočtů, molární hmotnost, hmotnostní zlomek. Připravte se na test 19. 2. (Pro budoucí středoškoláky bude součástí testu i znalost názvosloví.) Možnost napsat si test na reakce kovů.

Týden od 7. 2. - 11 . 2.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Probíráme U 14, ten je opakovací. Napsali jsme test na reálnou a nereálnou podmínku, koncem týdne napíšeme ještě test na vztažné věty. Vypracujte si PB 30 - 31, zkuste si zdůvodnit, proč jste vybrali tu kterou odpověď. Postupně si vypracujte PB 30 a 31. Žáci, kteří testy nepsali, je neprodleně napíší po návrtatu do školy. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

Chemie - probíráme: základy chemických výpočtů, molární hmotnost, hmotnostní zlomek. Připravte se na test 11. 2. (Pro budoucí středoškoláky bude součástí testu i znalost názvosloví.) 

Německý jazyk: Časování sloves "wohnen, haben, sein"

                     Perfektum sloves "wohnen, haben"

                     Préteritum slovesa "sein"

Výchova k občanství: Opakování - orgány právní ochrany občanů

                            Právní norma

Týden od 31.01. do 04.02.2022

Z důvodu vysoké nemocnosti v učitelském sboru i napříč celou školou proběhne výuka na 2. stupni dne 2. 2. a 3. 2. online s využitím nástroje MS Teams. Rozvrh hodin naleznou žáci v kalendáři. Návštěvníkům školní jídelny byly na tyto dny odhlášeny obědy.

Provizorní rozvrh:

Středa: od 7:40 – 8:25 M, od 9:35 – 10:20 ČJ, od 10:25 – 11:10 PřP, od 11:20 – 12:05 AJ/NJ

Čtvrtek: od 7:40 – 8:25 ČJ, 8:35 – 9:20 Ch, od 9:35 – 10:20 AJ/NJ, od 10:25 – 11:10 NJ/AJ, od 11:20 – 12:05 D

 Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - kultura a věda mezi válkami - od str. 50

ANGLIČTINA

tento týden jsme procvičovali vztažné věty. Příští týden napíšeme dva testy, podmínkové věty a vztažné věty. Podmínkové jsme měli psát tento týden, ale online nám to trošku překazil. Tak opakujte oboje. HWK na příští týden je U14, která je opakovací a tak máte jen věty na řádkách 4, 6, 9, 13, 16, 19, 20. Uvidíme se online ve st a čt.

IK

Fyzika: Transformátory - transformařní poměr a výpočty: napětí na primární a sekundární cívce / U1, U2 / a taktéž počet závitů./ N1, N2/. 

           04.02.2022 máte pololetní prázdniny,tak zůstává práce z minulého týdne. Děkuji M.P.

Týden od 24. - 29. 1.

Matematika: - procvičujte odčítání lomených výrazů - učebnice str. 87. - 89. (video k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=dAtjtVKkitY&list=PLSqKJP6W-MUbs-cFcB88wZ1dFTRQYniRT&index=10)
                  - prostudujte násobení lomených výrazů - učebnice str. 90. - 91. (video k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=xviPIGn--og&list=PLSqKJP6W-MUbs-cFcB88wZ1dFTRQYniRT&index=7)

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - kultura a věda mezi válkami - od str. 50

Angličtina - Kadlecová

Tento týden se budeme učit tvořit vztažné věty. Papíry, které dáváme dětem ve škole máte v zadání v Teams. Zadání v Teams si vypracujte. Podle učebnice děláme U13, přečtěte si WB 28/2 a 29/4, 6 a zapamatujte si pravidla.  Postupně si vypracujte WB 28 - 29. Děti, které nechodí do školy (dlouhodobě) - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku a sledujte TEAMS!!  

IK

Fyzika: Transformátory, transformační poměr a výpočty  -   N2/N1   U2/U1 .

Český jazyk

Moji milí deváťáci,

je třeba, abyste opakovali vše ze skladby, dále připomínám, že budu vybírat před jarními prázdninami opět referáty z přečtené knihy, bylo by vhodné, abyste přečetli opět jednu z doporučených knih.

Ve slohu budeme častěji psát, abyste byli schopni napsat delší text.

Jinak vám přeji pohodový týden, užijte si ho beze mne a já se na vás zase těším v pondělí 31.1.

S pozdravem

J. Zouchová 

 

 

Týden od 17. 1. do 21. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Československá republika mezi válkami - do str. 49

MATEMATIKA: V týdnu jsme se věnovali krácení lomených výrazů (učebnice str. 77 - 80). V pondělí si téma jestě zopakujeme a v úterý napíšeme test. Zbytek týdne se budeme věnovat rozšiřování a sčítání lomených výrazů.

ZEMĚPIS: Výpisky Rybolov a lesní hosp - DÚ dodělat. Dokončíme tak kap. zemědělství a ve čtvrtek si napíšeme test. 

Fyzika: Transformátory učebnice str.39 - 41.

PŘÍRODOPIS:  Budeme se zabývat vnějšími geol. ději. Ve středu přijde test na horniny usazené a přeměněné.

 Chemie - probíráme: základy chemických výpočtů, molární hmotnost

Týden od 10. 1. do 14. 1.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Československá republika mezi válkami - do str. 49

ZEMĚPIS: Budeme dokončovat "Svět. zemědělství". Budu kontrolovat sešity a vyhotovené PL, případně dozkušovat z témat, co kdo nepsal.

PŘÍRODOPIS:  Budeme se zabývat vnitřními a vnějšími geol. ději. Budu kontrolovat sešity a vyhotovené PL, případně dozkušovat z témat, co kdo nepsal.

Fyzika: Doplnit graf závislosti napětí na čase /sinusoida/ , konečně vybereme po x týdnech,poslední termín!!!!

           14.01.2022 doplníme klasifikaci a kontrola sešitů,

probíráme Vlastnosti střídavého proudu str. 35 - 36, jednotky a vztah pro frekvenci.

Chemie 14. 1. test: elektrolýza, zápis chemické reakce

Týden od 3. 1. do 7. 1.: 

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Československá republika mezi válkami - od str. 36

Přírodopis a zeměpis:  Dokončíme horniny. Očekávejte testík na Horninový cyklus a vyvřeliny. V Z dokončíme zemědělství. Přijde testík na Jádrové a periferní oblasti + 1. kapitola ze zemědělství.

Chemie - 7. 1. odevzdání protokolu z elektrolýzy a  kontrola sešitu (protokol vypracujte do sešitu)

Fyzika: Nezapomenout přinést graf zadaný před 14 dny, připomínám test /opakovací/  v pátek 7.1.2022

Výchova k občanství: Orgány právní ochrany občanů

Německý jazyk: Opakování: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                     Skloňování členu určitého a neurčitého

                     Slovní zásoba 10. lekce, str. 125, část "Na výletě" a "Přípravy na cestu"

                     Přípravy na cestu - učebnice str. 82

Týden od 13.12. do Vánoc

Angličtina 

Moji milí, opravila jsem vám písemky, známky máte v Bakalářích, většinou jste mně svými pracemi potěšili. 

Chci Vám všem popřát všechno dobré do nového roku, hlavně hodně studijních úspěchů a pevné zdraví. Snažte se, štěstí přeje připraveným. "FORTUNE FAVOURS THE STRONG AND BRAVE"

IK

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Československá republika mezi válkami - od str. 36

Ch - probíráme soli, názvosloví, vlastnosti vybraných solí, zápis chemické reakce - ch. rovnice.

Fyzika: Střídavý a stejnosměrný proud,nezapomenout přinést milimetrový papír A 3.

Angličtina

Tento týden probereme Unit 10, vedlejší věty místní a doplníme si časové věty o použití -ing tvaru (PB 23/6, 7.). Přečtěte a zapamatujte si PB 22/3. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškané učivo, UČTE SE!!!. Tento týden budeme psát větší písemnou práci, ve které budou časové věty, příslovce X přídavná jména (i stupňování), předložky a souvětí, kde budete muset rozhodnout, která věta je v prostém a která v průběhovém tvaru. Postupně si vypracujte WB 22 - 23, čtěte PB 22 - 23.

IK

 

Zeměpis a Přírodopis - V ZEM. zpracujeme PL na ZEMĚDĚLSTVÍ, pětiminutovka na úvodní 2 první kapitoly z Hospodářství (jádrové obl. a úvod do zemědělství) přijde v pondělí 20.12. V PŘ. probíráme horniny, zpracováváme PL, v PO 20.12. bude opakovací pětiminutovka na HORNINY VYVŘELÉ

Výchova k občanství: Právní řád České republiky

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                     Zájmena mein, dein, kein

                     Skloňování členu určitého a neurčitého

                     Slovní zásoba 10. lekce, str. 125, část "Na výletě" a "Přípravy na cestu"

                     Přípravy na cestu - učebnice str. 82

Týden od 6.12. do 10.12.

ANGLIČTINA

Tento týden probereme Unit 9. Děti, které nechodí do školy si pečlivě přečtou a zapamatují PB 20/2 - časové věty jsou moc důležité. V teams máte v zadání papír, který si také zapamatujte a věty si přeložte. Postupně si vypracujte cvičení WB 20 - 21. Příští týden budeme psát větší test (nejspíš ve čt.) Sledujte materiály v zadání Teams.

IK

 

Informace nejen pro žáky: Ve středu 8. prosince 2021 v 16:30 se bude konat setkání rodičů a žáků s výchovnou poradkyní a panem ředitelem. Akce proběhne ve školní jídelně a bude se týkat volby povolání. V letošním školním roce jsme se rozhodli seznámit Vás se školami v regionu sami. Proběhne prezentace jednotlivých škol a učilišť, dozvíte se mnoho infrmací o přihláškách, přijímacím řízení a rodiče obdrží zápisové lístky.

Těšíme se na setkání.  

                                                                                        Mgr. Jana Zouchová, výchovná poradkyně

Zeměpis a Přírodopis - V Zem. se vrhneme na ZEMĚDĚLSTVÍ, testík sídla přijde v pondělí. V PŘ. probíráme horniny USAZENÉ, ve ST bude opakovací test na minerály

Ch - test: názvosloví solí, disociace kyselin a zásad

Fyzika: Střídavý proud - vznik a měření, sehnat A 3 mimimetrový papír do 17.12.2021

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Slovní zásoba 10. lekce, str. 125, část "Na výletě" a "Přípravy na cestu"

                       Přípravy na cestu - učebnice str. 82

Výchova k občanství: Šikana, diskriminace

 

Týden od 29.11. do 3.12.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) -pokračovat ve čtení - uč. str. 15 až 17, 26 až 27 a 29 až 31 - komunismus, fašismus a nacismus

                                                       - Československá republika mezi válkami - od str. 36

Český jazyk

Mluvnice

V pondělí píšeme diktát. Kdo není ve škole, napíše si ho, až se vrátí. Dále procvičujeme slovní druhy ohebné, pochopitelně stále zkouším rozbor věty jednoduché nebo rozbor souvětí. 

Sloh

Opakujeme charakteristiku.

Literatura

Dokončíme Viktora Dyka, budeme pokračovat Fráňou Šrámkem a S.K. Neumannem. Nezapomínejte se učit báseň, zkouším.

S pozdravem

J. Zouchová

ANGLIČTINA

Unit 8 je bez slovíček a vět, opakovací. Budeme si opakovat především časy a jiné gramatické jevy. Děti, které nechodí do školy si do English sešitů vypracují PB 18 - 19. Stačí, když si napíšete číslo str./číslo cvičení/číslo správné odpovědi. Nevyzančujte nic v učebnici, prosím!!! Pokud byste měli chuť cvičení opisovat do sešitů, budu jen ráda!!!! WB 18 - 19 si doplňte v průběhu celého týdne.

Zeměpis a Přírodopis - V Zem. dokončíme JÁDROVÉ  A PERIFERNÍ OBLASTI SVĚTA, vrhneme se na ZEMĚDĚLSTVÍ, testík sídla přijde ve čtvrtek. V PŘ. probíráme horniny, ve ST bude test minerály II

Německý jazyk: Konverzace - jméno, příjmení, bydliště, původ

                       Slovní zásoba 10. lekce, str. 125, část "Na výletě" a "Přípravy na cestu"

Výchova k občanství: Lidská práva a práva dětí

Fyzika: Elektromotor - referát využití v praxi, střídavý proud - alternátor,transformátor.Kdo nepsal test minulý týden,bude se těšit.

                                        

Týden od 22.11. do 26.11.

Matematika - v tomto týdnu jsme se věnovali Funkci přímé a nepřímé úměrnosti a téma ukončily vypracováním Úloh na závěr (učebnice str. 43). Do pondělí prosím o prostudování teoretické části k tématu Lineární funkce. Výpisky z hodin naleznete v Teams - 9.A Matematika - Soubory - Výukové materiály

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) -pokračovat ve čtení - uč. str. 15 až 17, 26 až 27 a 29 až 31 - komunismus, fašismus a nacismus

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - napište si a naučte se Unit 7, slovíčka a věty na řádcích:3, 5, 12, 13, 19, 27. Čtěte si texty v U 6 a U 7 a postupně si vypracujte cvičení v pracovním sešitu. WB U6 je prakticky hotový.

IK

 

Zeměpis a Přírodopis - dokončíme kap. Sídla a kap. Mineralogie

Český jazyk-mluvnice:

Procvičování pravopisu, budeme psát diktát. Chybí nám zopakovat shodu přísudku s podmětem, koncovky přídavných jmen a čárky ve větě a v souvětí. Je třeba opakovat i doma, ve škole to nestihneme.

Literatura:

Připravujte se na test z literatury, dokončíme P. Bezruče a další týden píšeme z literatury počátku 20. století (probraní autoři).

Fyzika: 26.11.2021 budeme psát slíbený test z opakování.Nová látka probraná z minulých týdnů - Magnetické pole cívky s proudem,elektromagnet a jeho použití.

Kdo je nepřítomen prostuduje a opíše si od spolužáků výpisky Elektromotor.

Týden od 15. do 19.11.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: funkce, definiční obor, hodnota funkce, graf funkce - učebnice str. 23. - 31. (video k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY&list=PLSqKJP6W-MUbs-cFcB88wZ1dFTRQYniRT&index=2)

Dějepis - uč. str. 15 až 17, 26 až 27 a 29 až 31 - komunismus, fašismus a nacismus

Fyzika: Elektromagnet a jeho využití str. 16 - 20, zopakovat/ str. 24 - 26 Elektromotor, lze si udělat referát,hlavně princip a použití.

Zeměpis a Přírodopis - v pondělí testy Obyvatelstvo kap. 4-6 a Minerály - sulfidy až uhličitany; dokončíme kap. Sídla a kap. Mineralogii

NJ: Slovní zásoba 9. lekce, téma Mein Zimmer, konverzace dle rozdaných materiálů.

VO: Lidská práva dle rozdaných materiálů.

 

Týden od 8. do 12. 11

Angličtina 

opakujeme příslovce, Unit 5 + 6, plán pobytu, čtení a překlad, práce s textem, stavba věty - opakování.

 

ZEM: Dokončíme a zopakujeme kap. Obyvatelstvo světa, příští pondělí bude testík

PŘ: Mineralogie - pokračujeme v systematice, má-te li pěkný minerál, doneste, třeba jej určíme

Týden od 18.10. do 22.10.

Matematika: V pátek rychlá písemka - Soustavy rovnic. Doporučuji si projít příklady z učebnice.

Přírodopis: Ve středu 5´na téma Minerály - prvky. A také si zopakujte vlastnosti minerálů, bude to tam také. Ve čtvrtek bude také Př namísto Z.

Zeměpis: S sebou kreslící potřeby - pondělí je dvouhodinovka

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, sejdeme se za týden a domluvíme se o jeho nahrazení.

Zeměpis: ČT test Obyvatelstvo po pohyb ob. (3 kapitolky)

Přírodopis: ST test Geologické vědy a vlastnosti minerálů - 6/10 

PočP: OzoBlockly Games : Ozobot Simulator, OzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

24. 9. test: názvosloví dvouprvkových sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy)


Matematika 20. - 24. 9.: Stále opakujeme látku z 8. ročníku, konkrétně VÝRAZY (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vytýkání a vzorce).


 Dne 27. 9. se uskuteční již tradiční turistický výlet kolem Kocáby. Sraz nejdéle v 7:40. Následně budeme odvezeni smluvním autobusem do Štěchovic a vyrazíme zpět. Předpokládaný návrat ke škole je 14:00. S sebou turistickou obuv a oblečení dle aktuálního počasí a jídlo a pití na celý den. Rádi bychom při zastávce u fotbalového hřišti v Lečici opekli špekáčky. Kdo se bude chtít přidat, tak nějaký přibalit do batohu.


Informace k plánovanému vzdělávacímu kurzu pro žáky 9. třídy k nahlédnutí zde.


Milí deváťáci,

srdečně Vás zdravím ve školním roce 2021/2022. Dne 1. 9. se sejdeme v 7:40 v učebně loňské devítky (U25). Na první školní den si prosím přineste desky (dostanete domů k vyplnění několik dokumentů) a něco na psaní. Ve škole se zdržíte jen krátce. Po testování si popovídáme, dostanete základní informace k organizaci prvního týdne, seznam sešitů pro jednotlivé předměty a kolem 9 hodiny se opět rozejdeme.

Doufám, že jste si prázdniny patřičně užili a těším se na viděnou.

Vojíř

PS.: Přikládám pozvánku na den otevřených dveří GaSOŠE Sedlčany. Podrobnosti probereme ve škole. Letáček pro žáky

Týden od 21.3. do 25.3.