9. třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden začínáme další část U 1C Starting points, budeme se zabývat spojkami. Máte napsaná a naučená slovíčka. Koncem týdne napíšeme test na předpřítomný, minulý prostý a průběhový čas - je to opakování z minulého roku. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 12 a 13, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Koncem týdne budeme psát test na minulý čas průběhový, znovu se podívejte na papíry s gramatikou, které vám dávám. Pro nepřítomné jsou v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

 

Od 3. 10. do 7.10.

Zeměpis - ve středu test V. Evropa se zápisky, trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3088, opakujeme základní údaje o ČR

Přírodopis - ve čtvrtek test žlázy s vnitřním vyměšováním, probíráme smysly (prezentace v týmu)

Fyzika - v pátek test vedení proudu v pevných látkách, kapalinách a plynech (uč. s. 3-9 a 20)

Chemie  Probíráme kyseliny a jejich vlastnosti

proběhne test na: hydroxidy a dvouprvkové (bezkyslíkaté) kyseliny

odkaz na materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html

https://www.nazvoslovi.cz/test

7. 10. Laboratorní práce: měření pH, můžete si donést vlastní vzorky k měření

Český jazyk

Milí deváťáci,

následující týden nebudeme mít opět sloh, budeme ho mít současně s literaturou v pátek. Budeme číst líčení a zhodnotíme. Při literatuře budeme pokračovat vývojem literatury po době po bitvě na Bílé hoře a budeme číst ukázky z ústní lidové slovesnosti. 

Při mluvnici budeme procvičovat čárku ve větě jednoduché a zopakujeme si vše o přívlastku. 

Další týden budeme psát test z učiva o čárce ve větě jednoduché a začneme opakovat druhy vedlejších vět. Při literatuře budeme pokračovat národním obrozením a autory s ním spojenými a při slohu budeme opakovat charakteristiku.

Mějte hezké podzimní dny. 

J. Zouchová

Matematika: 30. 9. 2022 test, rovnice, soustava rovnic. Sčítací a dosazovací metoda. Vše je v učebnici na straně 6 - 14. Miloš Krátký

 

 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem ke zvýšené nemocnosti učitelů na II. stupni naší školy, rozhodlo vedení školy, že se zítřejší exkurze na Veletrh středních škol do Příbrami NEKONÁ. Děti si do školy vezmou učení, budou mít výuku podle jejich pondělního rozvrhu. A hned v úterý jedeme do Prahy do kina. Prosím, sdílejte tuto informaci mezi sebou. 

Hezký zbytek neděle.

Irena Kadlecová

Český jazyk od 12.9. do 16.9.

Milí deváťáci,

následující týden se nám již budou střídat dle rozvrhu hodiny mluvnice, literatury a slohu.

Při mluvnici se naučíme vyjádření závislosti větných členů, proto doporučuji stále opakovat rozbor věty jednoduché. Kdyby někdo chtěl, může si zopakovat čárku ve větě jednoduché. Toto opakování bude následovat v dalších hodinách.

Při literatuře si připomeneme nejstarší literární památky a zapíšeme si. Kdo chce, může si zopakovat, jaké zná kroniky a co to je legenda. Dále připomínám četbu Malostranských povídek.

Při slohu budeme opakovat prvky líčení a hned si jedno napíšeme./Máte v sešitech z loňska./

Věřím, že pochopíte, že bez učení se doma nic nedokážeme. Na to, abych vás něco naučila, potřebuji vaši snahu a píli. 

Mějte hezký zbytek dne.

J. Zouchová

 

 A mám ještě jednu novinku, dnes jsem od pana ředitele dostala nové rozdělení naší třídy:

AJ  1. skupina   9. ročník     2022/2023  p. uč. Kadlecová

 1. Balwarová Anna
 2. Dopita Adrian
 3. Dusík Samuel
 4. Hájková Nela
 5. Hlávková Tereza
 6. Hrubá Julie
 7. Chmelík Štěpán
 8. Chýle Filip Daniel
 9. Kolková Kateřina
 10. Mandová Sabina
 11. Píšová Edina
 12. Procházka Aleš
 13. Šplíchalová Zuzana
 14. Švihlík Adam
 15. Urban Jan
 16. Zelenka Marek

AJ  2. skupina   9. ročník     2022/2023    p. uč. Švarc

 1. Bříza Martin
 2. Dušková Anna Kateřina
 3. Hájek Matěj
 4. Holubovská Amálie
 5. Holubovský Matyáš
 6. Horáková Sofie
 7. Kamenská Kristýna
 8. Krahulcová Tereza
 9. Krbec František
 10. Mráz Gabriel
 11. Němec Leoš
 12. Poslední Tomáš
 13. Pristašová Tereza
 14. Vandas Matěj
 15. Večeřová Natálie
 16. Zelenka Jakub

Takhle se budete mít všechny dělené hodiny. Volitelné předměty ještě nebyly stanoveny, to bude jinak.

Hezký den, IK

 

Vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku, a tak Vám posílám několik prvních informací.

Ve čtvrtek 1. 9. se jen 1. hodinu přivítáme a  zahájíme školní rok. Nově máme třídu v přízemí v hale, učebna Př. V pátek prosím dohlédněte, aby měly Vaše děti do školy batohy nebo tašky a psací potřeby, protože si budeme rozdávat učebnice, které si odnesou domů. Nebudou si je nechávat ve svých školních skříňkách, ty jsou určeny na oblečení. V pátek budou děti ve škole do oběda Od pondělí 5. 9. začne probíhat vyučování podle rozvrhu, který už teď najdete na stránkách školy.

Pro letošní školní rok byly spojeny loňské 8. třídy, ve třídě tedy bude 32 dětí. Prosím Vás, upozorněte svoje děti, aby se spojily se spolužáky z bývalé 8. A, kteří vytvořili skupinu na Messengeru (DEVÍTKA), ať je taky připojí. Přes tuto skupinu budeme s dětmi v kontaktu. Všechny důležité školní informace budu současně sdílet na stránkách školy, které mají děti taky průběžně sledovat.

Pro příští školní rok budou Vaše děti potřebovat tyto sešity a pomůcky:

 

ČJ     sešity 2x 524, 2x 544 nebo 564, linkovaný blok A5

Ma     stejný sešit, jako měly v loňském roce

Aj      544 a 444 (stejně jako v loňském roce, malý a velký červený linkovaný, pokud mají místo, můžou pokračovat ve   slovníčku, desky s drukem na gramatiku a papíry, které si rozdáváme

Nj      544

Dě     544

Ze      440, 420 nebo můžou pokračovat v loňském

Ch     440 nebo můžou pokračovat v loňském

Fy      420 nebo můžou pokračovat v loňském

Vo     524

Pv      524

Vz      524

Vv      anilinové barvy / tempery

plochý štětec č.6, č 12

kulatý štětec č.2

kelímek na vodu, hadřík na utírání štětců 

tuš, špejle

Centropen slabý černý

nůžky

tužky červená č. 1, HB bývají hnědé, guma, guma v tužce

noviny, igelit na pokrytí lavice

plastový box na výtvarné potřeby

Sešity si děti přinesou do školy na první vyučovací hodinu jednotlivých předmětů, prosím, dohlédněte na jejich zakoupení, abychom v pondělí 5. září nemuseli řešit, že nemají do čeho psát.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji Vám a především Vašim dětem úspěšný poslední školní rok na naší škole, šťastnou volbu dalšího vzdělávání a hlavně pevné zdraví, radost a pohodu.

Irena Kadlecová