9.B třída

Rozvrh 2023/2024 zde.

Kontakty na učitele jsou: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz


Týden od 11. 12. do 15. 12.

ANGLIČTINA 

Ve středu 5. vyučovavací hodinu proběhne školní kolo olympiády v anglickém jazyce (i pro žáky p. uč. Kilford). Kdo jste se přihlásili, přijďte do 3. patra učebny angličtiny U52.

Máme dopsaná a naučená slovíčka 2D - Sorted. V tomto týdnu napíšeme test, čemu dáváme přednost a budeme se věnovat komiksu v PB  32 - 33. Projdeme si opakovací část 2 Progress check.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Zeměpis do vánoc: Napíše testy: 12. 12. Vodstvo teorie i mapa, 14. 12. z PL Příroda. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). Dokončíme obyvatelstvo a sídla. PL jsou v teams, pokud ztratíte, vytiskněte si. Sešity mějte ke kontrole vyšperkované :-)

MAT-příprava na přijímačky - začneme kap.SLOVNÍ ÚLOHY - připomeňte si sl.úlohy řešené rovnicí nebo soustavou rovnic a slovní úlohy o směsích (str.52) - projděte si-vypočtěte stranu 59

MAT - pokračujeme ve funkcích, kap.2.3-2.4 (Přímá a nepřímá úměrnost) a píšeme malé testíky, abyste se průběžně učily!!!

V úterý 12.12. testík PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA (tentokrát dohromady určit polohu bodu a zároveň zakreslit body s danými souřadnicemi); ve středu 13.12. testík FUNKCE (poznat co je a co není funkce - podle grafu, tabulky); ve čtvrtek 14.12. testík HODNOTA FUNKCE, DEFINIČNÍ OBOR FUNKCE a v pátek 15.12. DODATEČNÉ A OPRAVNÉ TESTY (slovní úlohy řešené pomocí rovnic)

FYZ - kdo nepsal minulý týden test napíše si ve středu 13.12. (magnetické pole vodiče a cívky, elektromagnet a jeho využití + fyzikální veličiny - značky+jednotky: délka, hmotnost, čas, el.proud, obsah, objem, hustota, síla, el.odpor, el.napětí); dokončíme kapitolu elektromagnetická indukce; KONTROLA SEŠITŮ!

Chemie:  probrali jsme hydroxidy a pH, píšeme test na vlastnosti kyselin a hydroxidů

https://www.youtube.com/watch?v=9nbRrY1GqV0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=56&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=5ZsFqowialA&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=56&ab_channel=PetrCurko

začneme probírat SOLI

Přírodopis: píšeme test na rozmnožovací soustavy a prenatální vývoj

Období od 7.12. do 22.12.

Český jazyk

Milí deváťáci,

blíží se nám termín odevzdání čtenářských deníků, (20.12.) máte mít přečtené dvě knihy z doporučené literatury, nezapomeňte na to. Dnes ve čtvrtek máte třídnickou hodinu, takže budeme pokračovat s opakováním skladby v pondělí, opakujte si řízenost, přimykání a shodu. V pátek po napsání prověrky si zapíšeme všechny známky.

Příští týden při literatuře se začneme věnovat prozaikům, začneme Jar. Haškem. Dozkouším opravy přednesu básně, nezapomínejte na referáty. Při slohu budeme opakovat všechny druhy popisu. V mluvnici budeme pokračovat v opakování učiva o skladbě a napíšeme si prověrku. 18.12. jedete do kina, film pozorně sledujte, budete psát recenzi a 19.12. jedeme na exkurzi na Vyšehrad, moc toho v tomto týdnu nestihneme, proto vezměte na vědomí, že 20.12. bude literatura a 21.12 jako vždy mluvnice. 22.12. budete mít vánoční besídku a asi už se moc učit nebudeme. 

Nezapomínejte se připravovat na zkoušky!

Přeji vám hezké adventní období.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 

 

Týden od 4. 12. do 8. 12.

VE ČTVRTEK 7.12. Z DŮVODU ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ KONČÍ VYUČOVÁNÍ PO 5. VYUČOVACÍ HODINĚ (VE 12.05)! 6.HODINA A ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ ODPADÁ!

Ve čtvrtek 7.12. je první hodina TŘÍDNICKÁ! (téma: Jak komunikovat)

Zeměpis: Dobrali jsme téma příroda, testy za týden. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). Začneme obyvatelstvo a sídla. PL jsou v teams, pokud ztratíte, vytiskněte si.

Přírodopis: Zopakujte si smysly https://www.umimefakta.cz/biologie/cviceni-smysly , otestujeme se příšti týden. Probíráme RS. Dop. prezentace jsou teams, nebo prezentace p. Curka na youtube, např. 8. třída (Př, 45) - Rozmnožování, mužská pohlavní soustava - YouTube a následující.

FYZ - ve středu 6.12. - test magnetické pole vodiče a cívky, elektromagnet a jeho využití + fyzikální veličiny (značky+jednotky: délka, hmotnost, čas, el.proud, obsah, objem, hustota, síla, el.odpor, el.napětí)

MATve středu 6.12. počítejte s malým testem na pravoúhlou soustavu souřadnic (zakreslení soustavy, určení polohy bodu, zanesení zadaného bodu), který měl být už v pátek !! MÁTE NA TUTO LÁTKU DÚ NA UMÍMETO !!,  probíráme Funkce a ve čtvrtek 7.12. NÁHRADNÍ A DODATEČNÉ TESTY NA SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ POMOCÍ SOUSTAVY ROVNIC!! v pátek opět malý testík na pravoúhlou soustavu!!

MAT - příprava na přijímačky - dokončíme kapitolu ALGEBRAICKÉ VÝRAZY, ROVNICE (dokončete, co ještě nemáte hotovo, připravte si příklady, které byly nejasné - vysvětlíme, potrénujeme výpočty - BUĎTE PŘIPRAVENI !!

 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D - Sorted, jen ze strany 81. Opakujeme slovesa a procvičujeme 1. reálnou podmínku. Vyjadřujeme, čemu dáváme přednost = důležité fráze!

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Procvičujeme 1. reálnou podmínku, máte procvičovací úkol na umimeto.org. Začneme lekci 2D - Sorted a hlavně budeme procvičovat a opakovat, snad se nás sejde víc než minulý týden. (uč. str. 25-27, PS str. 16-19)

Výchova k občanství - v pondělí 4.12. test na téma Šikana


Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

Týden od 27. 11. do 1. 12.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C Taking Risk. Začínáme podmínkové věty, 1. reálná podmínka.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začínáme lekci 2C - Taking a risk, napište si slovíčka. Čeká nás krátký testík na budoucí čas a začneme podmínkové věty - 1. reálná podmínka (uč. str. 24-25, PS str. 16). Hlídejte si procvičování na umímeto.org, děkuji. 

MAT - příprava na přijímačky - probíráme kapitolu ALGEBRAICKÉ VÝRAZY, ROVNICE; připravte si cv.11-cv.20 (učebnice str.49-51), před řešením si připomeňte vzorce, které užíváme při násobení mnohočlenů, případně rozkladu mnohočlenů na součin (str.42)

MAT - v úterý 28.11. počítejte s testem, který je přeložen z min.týdne (slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic), v pátek 1.12. počítejte s testem na pravoúhlou soustavu souřadnic (zakreslení soustavy, určení polohy bodu, zanesení zadaného bodu), MÁTE NA TUTO LÁTKU DÚ NA UMÍMETO !!,  probíráme Funkce

Chemie: probíráme hydroxidy a pH https://www.youtube.com/watch?v=4MdlEamX5xI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=53&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=8zhFkJ1ppnk&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=54&ab_channel=PetrCurko

 máte zadanou práci na Umíme to

Zeměpis: Dobrali jsme vodstvo ČR, otestujeme si teorii ve čtvrtek a slepou mapu vodstva ve čtvrtek za týden. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). Navážeme na témata podnebí a příroda, začneme obyvatelstvo a sídla. PL jsou v teams, pokud ztratíte, vytiskněte si.

Přírodopis: Zopakujte si smysly https://www.umimefakta.cz/biologie/cviceni-smysly - 3 hodnocené úkoly na nástěnce, prodlužuji termín do 28. 11., otestujeme se 5´ve středu. Probíráme RS. Dop. prezentace jsou teams, nebo prezentace p. Curka na youtube, např. 8. třída (Př, 45) - Rozmnožování, mužská pohlavní soustava - YouTube a následující.

Období od 21.11. do 1.12. Český jazyk

Milí deváťáci,

tento týden v úterý budu stále ještě zkoušet básničku a budeme probírat Konstantina Biebla. Při slohu máte odevzdávat úvahu. Ve čtvrtek pojedeme na Veletrh středních škol. Pokud vás bude stále tolik chybět, pojedeme linkovým autobusem a ještě upřesním odjezd a příjezd. V pátek budeme pokračovat učivem o K. Bieblovi, nezapomeňte na referáty, následující týden budeme psát prověrku, tak se začněte učit probrané autory. Navštíví nás pracovnice ÚP Příbram a budete mít besedu týkající se volby povolání. Protože beseda proběhne první dvě vyučovací hodiny, literatura již bude.

Následující týden v pondělí budeme pokračovat opakováním učiva o skladbě, budu zkoušet a budeme si vysvětlovat, jakým způsobem se vyjadřuje závislost větných členů na slovních druzích. Ve čtvrtek pak učivo budeme procvičovat. Při literatuře se seznámíme s Jar. Seifertem a jeho díly. Připomínám, že v pátek budeme psát prověrku z literatury.

Při slohu budeme pokračovat opakováním, tentokrát to bude zpráva a oznámení.

Mějte se hezky a hlavně buďte zdraví.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 

Týden od 20. 11. do 24. 11. 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - Teen Colaborate, jak přítomný čas pro vyjádření budoucnosti, opakujte nepravidelná slovesa (už jich je dost,) podmínkové věty jsou na obzoru.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: pokračujeme v lekci 2B, procvičíme přítomný čas pro vyjádření budoucnosti (uč. 23, PS 14-15)

MAT v úterý 21.11. počítejte s testem!! (slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic), probíráme kap.2 uč. Funkce

 

MAT - příprava na SŠ - připomeňte si stranu na str.42 učebnice poznatky o výrazech, rovnicích a mnohočlenech !!, str. 48 vypočtěte si příklady 1-5 !! 

 

Zeměpis: Dobrali jsme vodstvo ČR, otestujeme příští týden teorii a slepou mapu. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). Píšeme - opravu či dopsání - SLEPOU MAPU POVRCHU i TEORII GEOMORFOLOGIE ČR - vše v úterý. (zábavnější trénink tématu povrch Povrch čr - Výukové zdroje (wordwall.net), spíše vhodné k tréninku map)

Přírodopis: Zopakujte si smysly https://www.umimefakta.cz/biologie/cviceni-smysly - 3 hodnocené úkoly na nástěnce, termín 20. 11., otestujeme se 5´ve středu. Probíráme RS.

NJ 1: Trénujeme roční období a nová modální slovesa wollen a können (PS 76-77).

období od 13. 11. do 16. 11.

MAT - dokončíme kap.1 - soustavy rovnic, začneme probírat funkce, na čt 16.11. DÚ (Laborantka Eva má připravit 300g 30% kyseliny sírové. Má připravenou 60%ní a 15%ní kyselinu sírovou. Kolik které z nich použije?), příští týden v úterý 21.11. počítejte s testem!! (slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic)

 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A Awesome, budeme opakovat možnosti, jak vyjádřit budoucí čas (will x going to, přít. průb.)

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začneme lekci 2B - Collaborate - pokračujeme s různým vyjádřením budoucího času (uč. str. 22-23, PS 14-15). Napište si slovíčka 2B a hlídejte si umímeto.org.  

V úterý 14.11. proběhne národní SCIO TESTOVÁNÍ (český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady)

Ve středu 15.11. od 16.30 hod se konají třídní schůzky.

Zeměpis: Probíráme vodstvo ČR, otestujeme za týden. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). První hodinu v týdnu NEZAPOMEŇTE NA "MINUTOVÉ REFERÁTY", také píšeme opravy opakovacího testu na teorii tématu POVRCH (nížina, vysočina, rovina, pahorkatina, geomorfologické celky, nejvyšší vrcholy, typické znaky celků ze seznamu), druhou píšeme  opravu - SLEPOU MAPU POVRCHU. (zábavnější trénink tématu povrch Povrch čr - Výukové zdroje (wordwall.net), spíše vhodné k tréninku map)

Přírodopis: Zopakujte si smysly https://www.umimefakta.cz/biologie/cviceni-smysly - 3 hodnocené úkoly na nástěnce, termín 17. 11., otestujeme se za týden. Kdo nepsal test NS + HS, tak jej ve středu dopíše. Začneme RS.

Český jazyk , období od 9.11. do 16.11.

Milí deváťáci,

při slohu si zapíšeme všechny známky a stále se budeme věnovat líčení, budeme hodnotit napsané práce. Ve čtvrtek budeme pokračovat učivem o slovesech, zopakujeme přechodníky (uchazeči o studium), ostatní žáci budou procvičovat určování tvarů sloves, budu zkoušet rozbor věty jednoduché. Při literatuře budeme pokračovat výkladem o J. Wolkerovi a budeme pracovat s textem, připomínám zkoušení básně. Začněte číst knihu z doporučené literatury, před Vánocemi máte odevzdat referát.

Následující týden v pondělí budeme psát diktát, opakujte proto pravopis. Při literatuře se seznámíme s K. Bieblem a jeho díly, nezapomínejte na referáty. V hodině slohu budeme opakovat úvahu a budete mít domácí úkol ji napsat. Při mluvnici se seznámíme s nepravidelnými slovesy, opět budu zkoušet rozbor věty jednoduché.

Přeji vám hezké podzimní dny.

S pozdravem

Jana Zouchová

 Chemie Probíráme hydroxidy - názvosloví, vlastnosti a použití, 16. 11. Laboratorní práce pH roztoků

 

 

 

Ve středu 8.11. je první hodina TŘÍDNICKÁ, na téma: Jsme to, co jíme a pijeme – zdravý životní styl

NJ 1: Probíráme téma Die Jahreszeiten und Monate (U 57).

FYZ - 8.11. ti co nepsali test na fyzikální veličiny, si ho napíší!! Jinak budeme mít místo fyziky matematiku, o kterou přijdeme třídnickou hodinou !!!!

MAT - příprava na SŠ - na 14.11. si projděte a vypracujte str.40+41

Výchova k občanství - Ve středu vybírám sešity na všechny své předměty (Vo, Vz a Pv), kdo mi je ještě nedal. Do konce tohoto týdne je pak ještě možnost mi je přinést do sborovny, ale už na vlastní zodpovědnost.

Období od 6. 11. - 10. 11.

ANGLIČTINA - Kadlecová

:-) VÍTEJTE ZPĚT V REALITĚ VŠEDNÍCH DNŮ :-)

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D A Piece of Cake. Tento týden věnujeme opakování celého U1, zopakujte si slovíčka, oprášíme předpřítomný čas x minulý a spojky, vyjádření názoru.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: vrátíme se k budoucímu času, budeme procvičovat, jak mluvit o našich plánech do budoucna (uč. 21-22, PS 12-14). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

MAT - příprava na přijímačky - DÚ - str.36 - cv.1, 3 a str.26 (projděte si rámeček se základní informací o poměru) a zkuste vypracovat cv.9 na str.39

Zeměpis: Probíráme vodstvo ČR. Pohrajte si:zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). První hodinu v týdnu píšeme větší opakovací test na teorii tématu POVRCH (nížina, vysočina, rovina, pahorkatina, geomorfologické celky, nejvyšší vrcholy, typické znaky celků ze seznamu), druhou píšeme SLEPOU MAPU POVRCHU. (zábavnější trénink tématu povrch Povrch čr - Výukové zdroje (wordwall.net), spíše vhodné k tréninku map)

Přírodopis: Zopakujeme zrak, dobereme smysly. Kdo nepsal test NS + HS, tak jej ve středu dopíše.

Chemie Probíráme kyslíkaté kyseliny - názvosloví, vlastnosti a použití

https://www.youtube.com/watch?v=qxSg_lC6YsI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=50&ab_channel=PetrCurko

- zkoušíme z: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů a bezkyslíkatých kyselin, vlastnosti oxidů

PPřp 10. 11. Mladý chemik - školní kolo

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Milí žáci,

na emaily Vašich rodičů jsem odeslala email se školním řádem školy v přírodě. Je nutné se s tímto řádem před odjezdem seznámit a potvrdit toto na doklad o bezinfekčnosti, který budete při odjezdu odevzdávat přesně tak, jak je uvedeno v emailu.

Jelikož někteří nebyli ve středu ve škole, raději dále uvádím věci, které nesmíte s sebou zapomenout:

  • - Doklad o bezinfekčnosti (s datem 30.10.2023)
  • - Kopii kartičky zdravotní pojišťovny
  • - Žákovskou knížku
  • - Pravidelně užívané léky (informujte vedoucí kurzu před odjezdem u autobusu)
  • - Psací a rýsovací potřeby!
  • - Sešity na český jazyk a matematiku
  • - ti, co se připravují na přijímačky na SŠ, vezmou si učebnice, které používáme (fialová učebnice matematiky pro 9.ročník není potřeba); učebnice češtiny dle domluvy s vyučující
  • - Přezuvky (mít po ruce)
  • - Oblečení dle počasí, pláštěnka, vycházková obuv

Odjezd je v pondělí v 8hodin od školy. Sraz mezi 7.45-8.00. Stravování začíná obědem.

Užívejte podzimní prázdniny, dávejte na sebe pozor a těším se na společný týden na Šumavě.

S pozdravem D.Petráková

 

 

Období od 18.10. do 25.10.

Pracovní výchova/Výchova ke zdraví - Na středu 25.10. si nezapomeňte přinést sešit (sešity, kdo má na každý předmět jeden) na konci hodiny si je vyberu ke kontrole!!!

V úterý 24.10. bude probíhat vzdělávací projekt ZÁCHRANÁŘI. Projekt bude probíhat během 2. až 5.vyučovací hodiny. Tento týden budete tedy končit výjimečně o hodinu déle!!!

Přírodopis: POZOR: Probíráme smysly. Na nástěnce na UMÍME FAKTA jsou úlohy (6) na procvičení, 5´ve středu 25. 10. na Nerv. S, Hormon. S

MAT - na středu 25.10. máte zadaný DÚ, ti co chyběli doplní si od spolužáků !! Zároveň ti co nepsali páteční test na soustavy rovnic, napíší si ve středu 25.10.!! Řešíme slovní úlohy za pomoci soustavy rovnic (str.15-22 v učebnici)

MAT-příprava na přijímačky - připravte si str.25 v učebnici (počítejte s rozcvičkou na zlomky a přidáme i rovnice)

FYZ - ve středu 25.10. počítejte s testem na fyzikální veličiny !!

Chemie 23. 10. test: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů a bezkyslíkatých kyselin

https://www.youtube.com/watch?v=zF4DRz3RAT8&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=44&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=49&ab_channel=PetrCurko

Němčina skup. 2: v úterý 7.11. píšeme test na shrnutí 6. lekce !! V pracovním sešitě str. 76 , zopakujeme si měsíce, dny v týdnu, roční období a naučíme se řadové číslovky. V učebnici str. 58. 

Český jazyk

Milí deváťáci,

tento týden ve středu bude literatura, začneme literárními směry 20. století. Ve čtvrtek zopakujeme vše, co jsme se dosud učili a opět se vrátíme ke skladbě, budu zkoušet rozbor věty. Nezapomínejte na referáty, budou ve středu i v pátek a učte se zadanou báseň.

Následující týden budeme v pondělí psát testík ze všeho, co jsme se dosud učili. V literatuře se budeme věnovat Petru Bezručovi a při slohu budeme opět psát, tentokrát líčení, zopakujte si. 

Užijte si podzimní prázdniny a těším se na vás na Šumavě.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 AJ - Kilford: Tento týden začneme lekci 2A - budoucí čas. Zapište si prosím slovíčka 2A a nezapomeňte na procvičování na umimeto.org. (uč.20-21, PS 12-13).

 

Týden od 23. 10. - 27.10.

Výchova k občanství - 23.10. si napíšeme test na téma Lidská práva, Dětská práva a Porušování lidských práv --> vše ze sešitu a pracovních listů

FYZ - ve středu 25.10. počítejte s testem na fyzikální veličiny !!

Týden od 16. 10. do 20. 10.

ANGLIČTINA - Kadlecová 

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C Starting points - Budeme si procvičovat spojky, (které se musíme naučit.) Napíšeme konečně test z minulého času (tvary průběhové a prosté.) Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT - připomínám DÚ na úterý str.12 cv.3 B -b (včetně zkoušky !!), procvičujeme dosazovací a sčítací metodu jako způsob řešení soustavy rovnic. V pátek 20.10 počítejte s TESTEM na tyto metody, dále začneme probírat kap. 1.4 a 1.5 v učebnici 

FYZ - ve středu 18.10. počítejte s testem (kapitola na vedení el. proudu + znát veličiny včetně jednotek a značek: délka, hmotnost, čas, el.proud, obsah, objem, hustota, síla, el.odpor, el.napětí) !!

Nj sk. 2: pokračujeme v projektu na roční období, domluvíme se na souhrnný test z lekce 6 a zopakujeme si učivo, které by se v něm mohlo objevit. 

NJ sk. 1: Opakujeme kap. 6 před testem (PS 72-75). Ve čtvrtek 18. 10. test (modální slovesa dürfen, müssen, řadové číslovky, slovní zásoba a fráze Im Eiscafé).

MAT - příprava na přijímačky na 17.10. - projděte si novou kapitolu JEDNOTKY DÉLKY, OBSAHU A OBJEMU - přehled, dvojice řešených a neřešených úloh + str.24

Zeměpis: Pracuj s PL geomorfologie ČR: slepou mapu si napíšeme první hodinu tento týden, teorii přesně za týden.

Přírodopis: Probíráme smysly. Na nástěnce na UMÍME FAKTA jsou úlohy (6), kdo je všechny splní na 3 štíty do pondělního rána, nemusí psát příští týden ve středu test NS, HS, má výbornou! Více na  Soustavy řídící tělo, smysly – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz). Doporučuji prohlédnout si výukové prezentace v týmu Př a pěkně zpracovaná videa o člověku: Přírodopis - 8. třída - YouTube

AJ - Kilford: V pondělí si napíšeme TEST na minulé časy. Budeme pracovat v lekci 1C - Starting point (uč. 12-13, PS 6). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

Období od 10.10. do 17.10.

Český jazyk

Milí deváťáci,

v úterý při literatuře budeme vyhledávat informace o literárních směrech 20. století, půjdeme do velké počítačové učebny. Ve středu při slohu budeme opakovat slohové postupy, konkrétně popisný, opakujte si proto charakteristiku a charakteristiku literární postavy. Při mluvnici ve čtvrtek budu opět zkoušet rozbor věty jednoduché a budeme opakovat synonyma, homonyma a antonyma a připomínám DÚ. V pátek budeme psát prověrku ze světových autorů, učte se už nyní! 

Následující týden se znovu vrátíme ke skladbě, ale stále budeme opakovat i tvarosloví, konkrétně stavbu slova. Nezapomínejte na četbu a referáty při literatuře.

Přeji hezký podzim.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

Týden od 9. 10. do 13. 10.

MAT - probíráme soustavy rovnic, sčítací a dosazovací metoda; na úterý 10.října DÚ (uč.str.6 - cv.3 - sloupec A - c , vyřeš včetně zkoušky); pátek 13.10. TEST - rovnice

FYZ - tento týden dokončíme kapitolu vedení el.proudu, příští týden 18.10. počítejte s testem z této kapitoly a připomeňte si jednotky a značky veličin (délka, hmotnost, čas, el.proud, obsah, objem, hustota, síla, el.odpor, el.napětí) !!

Němčina skup. 2: v úterý písemka na slovíčka, doděláme v pracovním sešitě str. 75, vrhneme se na novou lekci - roční období, měsíce.  Budeme přidávat dvě nová modální slovesa.

Chemie  zkoušíme názvosloví halogenidů a oxidů, probíráme vlastnosti vybraných oxidů a sulfidů, 12. 10. Test: vlastnosti a využití vybraných oxidů

Zeměpis: Pracujeme s PL geomorfologie ČR, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis tvary povrchu. Symboly ČR a základy o ČR test ve čtvrtek. 

Přírodopis: Probíráme HS a smysly. Na nástěnce na UMÍME FAKTA jsou úlohy (6), kdo je všechny splní na 3 štíty do konce týdne, nemusí psát příští týden test NS, HS, má výbornou, více na  Soustavy řídící tělo, smysly – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz). Pěkně zpracovaná videa o člověku: Přírodopis - 8. třída - YouTube

Angličtina - Kadlecová

Budeme opakovat užití minulého času prostého a průběhového, tvoření otázky a záporu, napíšeme si testík. Začneme unit 1C Starting points, budeme procvičovat různé druhy spojek. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Tento týden budeme procvičovat minulý čas prostý a průběhový, tvoření otázky a záporu (uč. 11-12, PS 5-6). Nezapomeňte na úkol na umimeto.org, pracujeme až do 4. štítu.

V pondělí 9.10. z důvodu školení pedagogických pracovníků ODPADÁ ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ !!!

Ve čtvrtek 12.10. proběhne v sokolovně anglické divadlo, na představení půjdeme po druhé vyučovací hodině (trvat bude přibližně dvě vyučovací hodiny).

 

 

NJ sk. 1: Téma Im Eiscafé (U 54-55). Opakujeme před písemkou kap. 6 (PS 72-75)

Český jazyk ZMĚNA

Ve středu 4.10. bude mluvnice!

J.Zouchová

 

V pondělí 2.10. z důvodu školení pedagogických pracovníku odpadá odpolední vyučování.

Ve škole se vyskytly vši. Prohlédněte si důkladně hlavy!! 

 

 

Týden od 2. 10. do 6. 10.

Chemie  zkoušíme názvosloví halogenidů a oxidů, probíráme vlastnosti vybraných oxidů a sulfidů

MAT - úkol na umímeto.org - řešení základních rovnic - do středy 4.10. (štít 3)

Nj skup. 2: Budeme psát písemku na slovíčka In Eiscafé. V úterý se neuvidíme, takže píšeme ve čtvrtek. Dál pokračujeme v učebnici str. 55 (poslech a překlad) a v pracovním sešitě opakování str. 74/75. 

MAT - příprava na přijímačky - projděte si v učebnici příklady viz str.16-18, buďte připravení!!

Angličtina - Kilford: Tento týden budeme procvičovat předpřítomný čas a napíšeme si na něj TEST. Začneme Unit 1B, zapište si slovíčka. Hlídejte si procvičovací úkoly na umime.org a pokud chybíte, doplňte si prosím látku od spolužáků, děkuji.

NJ 1: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71).

Zeměpis: Pracujeme s PL geomorfologie ČR, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis tvary povrchu

Přírodopis: Probíráme NS, HS a smysly. Soustavy řídící tělo, smysly – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz)

Období od 29.9. do 6.10.

Český jazyk

Milí deváťáci,

připomínám, že v pátek 29.9. se jde na pochod kolem Kocáby. V pondělí 2.10. při mluvnici budu znovu kontrolovat sešity. Máte se naučit rozdělení slovanských jazyků a opakovat si poměry mezi větami a druhy vedlejších vět. V úterý jedeme na exkurzi na Malou Stranu, zopakujte si vše o Janu Nerudovi a Malostranské povídky, budeme si připomínat děj povídek a osudy jejich postav. Při slohu budeme dále opakovat to, co již známe, a zaměříme se na popisný postup, konkrétně na charakteristiku a charakteristiku literární postavy, proto opakujte. V literatuře dokončíme učivo o světové literatuře. Nezapomeňte na referáty, pokud se ten váš přiblížil.

Přeji klidné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Týden od 22. 9. do 29. 9.

Chemie  test: názvosloví halogenidů - povoleny vlastnoručně vyrobené taháky na pravidla a koncovky, vyzkoušíme i vzorce oxidů

Probíráme vlastnosti vybraných oxidů.

Angličtina - Kadlecová 

tento týden se budeme zabývat 1B Group Instinct, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále předpřítomný čas a budeme psát tento týden test. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. Můžete si tu samostatně procvičovat všechno možné, pusťte se do toho :-). 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

NJ 2:  Modální slovesa, str. 70 a 71 v pracovním sešitě, v učebnici 54 a 55. Budeme si psát slovíčka. 

NJ 1: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71)

Zeměpis: Umíme základy o ČR a napíšeme si na toto téma test. Budeme probírat geomorfologické celky a tvary povrchu, procvičuj si podle nástěnky v umíme.zeměpis

Angličtina - Kilford: Pokračujeme s Unit 1A - předpřítomný čas (U 9, PS 2-3). Zapište si slovíčka 1A, ve středu si dáme krátký test na slovíčka Introduction B a nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

 

Období od 20.9. do 27.9.

MAT - stále noste rýsovací potřeby!!, ve středu 27.9. počítejte s testem - konstrukční úlohy (konstrukce trojúhelníku)

Český jazyk

Milí deváťáci,

zítra, tedy ve středu, budete mít na sloh paní učitelku Kilford, budete psát sloh na volné téma a můžete psát v jakémkoliv slohovém útvaru(bylo zadáno). Na čtvrtek na mluvnici připomínám dobrovolný úkol - křížovku, zároveň jste měli úkol povinný, cv. 5/str. 5 a připravit si ústně na str. 5/cv. 6,7 a na str. 6/cv. 12. Budu zkoušet rozbor u tabule. V pátek píšeme prověrku z literatury - Jirásek, Rais, Mrštíkové a Nováková. Opakovali jsme ve škole. Nezapomeňte nalepit údaje o dalších spisovatelích do sešitu na literaturu.

Následující týden budeme pokračovat v práci s učebnicí českého jazyka, budeme opakovat souvětí, při slohu zopakujeme slohové útvary, které již známe, a budeme rozebírat práce z předešlé hodiny. V literatuře budeme pokračovat v seznamování se světovými autory.

Připomínám četbu doporučených knih.

Užívejte sluníčka.

S pozdravem

J. Zouchová

Zeměpis: Umíme základy o ČR, budeme probírat tvary povrchu, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis

Přírodopis: Probíráme NS, HS a smysly. Soustavy řídící tělo, smysly – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz)

 

Týden od 18. do 22.9.

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden začneme Unit 1A Classmates, napíšete si nová slovíčka a naučíte se je. Budeme opakovat předpřítomný čas, stavbu věty, tvoření otázky. Naučíme se pojmenovat charakterové rysy.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka, vypracujte si příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

 

Němčina 2: pokračujeme v modálních slovesech- učebnice str. 52, 53 a dál, pracovní sešit str. 69, 70.

Matematika

V tomto týdnu dokončíme geometrii z 8.ročníku (konstrukční úlohy). Noste si rýsovací potřeby!! Zároveň budeme opakovat lineární rovnice. Připomeňte si ekvivalentní úpravy rovnic.

NJ 1: Procvičujeme modální slovesa müssen, dürfen, möchten (U 52-55, PS 70).

Zeměpis: Umíme základy o ČR, budeme probírat tvary povrchu, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis

Přírodopis: Probíráme NS

Angličtina - Kilford: Tento týden budeme procvičovat předpřítomný čas. Připomínám procvičování na umimeto.org a zapisování slovíček.

Týden od 11. do 15.9.

Výchova k občanství - Lidská práva

Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví

Angličtina - Kadlecová  11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme, aktivity, slovesa, stavbu věty/otázky, zájmena - osobní, v předmětových pádech, přivlastňovací a přivlastňovací samostatná viz PB 7 - tabulka. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Keeping in touch a umíme je, pozor na frázová slovesa! Také opakujeme nepravidelná slovesa.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford 11. - 15.9.

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, stavbu věty a otázky, zájmena osobní a přivlastňovací. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A - Keeping in touch a umíme je. Budeme procvičovat frázová slovesa a začneme opakovat nepravidelná slovesa. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku, děkuji! AK

Němčina: vrhneme se rovnou na způsobová slovesa- učebnice str. 52 a 53, p.s. 68.

Český jazyk období od 7. 9. do 17.9.

 Milí deváťáci,

zdravím vás opakovaně v novém školním roce. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí budete mít za mě suplované hodiny, vyučující se budou věnovat předmětu, který u vás učí.

V úterý 12. 9. budeme mít literaturu, přineste si sešity z literatury a nezapomeňte přinést sešit na diktáty.Do konce týdne je potřeba mít všechny sešity! Nemusíte si nosit čítanky, budeme doplňovat učivo z loňska. Při hodině slohu se seznámíme s tím, co nás čeká, a budeme psát sloh na volné téma. Mluvnice bude opakovací, zaměříme se na rozbory a spojíme je s tvaroslovím. Pochopitelně na mluvnici a sloh nosíte učebnici českého jazyka!

Užijte si slunné zářijové dny.

S pozdravem

J. Zouchová

Výchova k občanství - Lidská práva 

Školní potřeby pro 9.třídu

Český jazyk - 2x sešit č.524, 2x sešit 544 nebo 564 a trhací linkovaný blok A4

Anglický jazyk - skupina uč.Kadlecové - sešit A4 linkovaný a sešit A5 linkovaný, ve slovníku lze pokračovat ze 7.třídy, skupina uč.Kilford - sešit A4 linkovaný, 40stránek

Německý jazyk - skupina uč.Cihelkové - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.544, skupina uč.Růžičky - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.544

Matematika - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.440, rýsovací potřeby (kružítko, úhloměr, pravítka, tužka č.3) a sešit č.520

Dějepis - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.544

Zeměpis – lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.424

Fyzika -  lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.424 nebo č.425

Chemie - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.424 nebo č.420

Přírodopis - lze pokračovat v sešitu z 8.třídy nebo sešit č.540

Výchova k občanství - sešit č.524

Výchova ke zdraví - sešit č.524

Pracovní výchova - sešit č.524

Přírodovědná praktika - sešit č.420

Cvičení z českého jazyka - sešit č.524

Konverzace v anglickém jazyce - sešit č.524

Tělesná výchova - cvičební úbor (tričko, tepláky/kraťasy, mikina), boty na ven, boty do tělocvičny - ideálně bílá podrážka- 

 

FYZ - kdo nepsal minulý týden test napíše si v pondělí 11.12. (magnetické pole vodiče a cívky, elektromagnet a jeho využití + fyzikální veličiny - značky+jednotky: délka, hmotnost, čas, el.proud, obsah, objem, hustota, síla, el.odpor, el.napětí); dokončíme kapitolu elektromagnetická indukce, KOTROLA SEŠITŮ !

Výchova ke zdraví - v pátek 15.12. test na téma Zdraví a jeho podpora, Člověk ve zdraví a nemoci, Potřeby a Maslowova pyramida potřeb

7.12. Fotky z čertů 2023 https://www.rajce.idnes.cz/spion/album/certi-zs-knin-2023.

Milí deváťáci,

zasílám odkaz na fotky z roku 2022 (čerti). Koukněte na to, ať máte nějakou inspiraci, pro letošní řádění. Těším se na Vás v úterý 5.12.2023. https://www.rajce.idnes.cz/spion/album/certi-zs-2022

Jana Šimková

Období od 7.12. do 22.12.

Český jazyk

Milí deváťáci,

blíží se nám termín odevzdání čtenářských deníků, (20.12.) máte mít přečtené dvě knihy z doporučené literatury, nezapomeňte na to. Dnes ve čtvrtek budeme stále opakovat skladbu, budeme procvičovat řízenost, přimykání a shodu. V pátek po napsání prověrky si zapíšeme všechny známky.

Příští týden při mluvnici budeme pokračovat v opakování skladby a při literatuře se začneme věnovat prozaikům, začneme Jar. Haškem. Dozkouším opravy přednesu básně, nezapomínejte na referáty. Při slohu budeme opakovat všechny druhy popisu. V mluvnici budeme pokračovat v opakování učiva o skladbě a napíšeme si prověrku. 18.12. jedete do kina, film pozorně sledujte, budete psát recenzi a 19.12. jedeme na exkurzi na Vyšehrad, moc toho v tomto týdnu nestihneme, proto vezměte na vědomí, že 20.12. bude literatura a 21.12 jako vždy mluvnice. 22.12. budete mít vánoční besídku a asi už se moc učit nebudeme. 

Nezapomínejte se připravovat na zkoušky!

Přeji vám hezké adventní období.

S pozdravem

Jana Zouchová

Týden od 4. 12. do 8. 12.

Ve čtvrtek 7. 12. končí vyučování po 5. VH (tj. odpadá 6. VH a odpolední vyučování) z důvodu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ve čtvrtek 7. 12 bude 1. VH třídnická.

FYZ - v pondělí 4.12. - test magnetické pole vodiče a cívky, elektromagnet a jeho využití + fyzikální veličiny (značky+jednotky: délka, hmotnost, čas, el.proud, obsah, objem, hustota, síla, el.odpor, el.napětí)

Zeměpis: Dobrali jsme téma příroda, testy za týden. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). Začneme obyvatelstvo a sídla. PL jsou v teams, pokud ztratíte, vytiskněte si.

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D - Sorted, jen ze strany 81. Opakujeme slovesa a procvičujeme 1. reálnou podmínku. Vyjadřujeme, čemu dáváme přednost = důležité fráze!

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT: Ve středu6. 12. test ze slovních úloh řešených rovnicemi (směsi). Probíráme FUNKCE (U 2.1-2.3).

NJ: Modální slovesa wollen, können (PS 76-77) + Einladung zum Fest (U 58-59).

Týden od 27. 11. do 1. 12.

Ve čtvrtek 30. 11. od 17 hod. proběhne ve škole beseda pro rodiče a žáky se zástupci středních škol a učilišť. Dozvíte se i více o novém režimu přijímacích zkoušek.

MAT: Dokončíme slovní úlohy řešené rovnicemi (U 1.4-1.6). Začneme kap. FUNKCE (U 2.1)

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C Taking Risk. Začínáme podmínkové věty, 1. reálná podmínka.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 

Období od 21.11. do 1.12. Český jazyk

Milí deváťáci,

tento týden v úterý budu stále ještě zkoušet básničku a budeme probírat Konstantina Biebla. Při slohu máte odevzdávat úvahu. Ve čtvrtek pojedeme na Veletrh středních škol. Pokud vás bude stále tolik chybět, pojedeme linkovým autobusem a ještě upřesním odjezd a příjezd. V pátek budeme pokračovat učivem o K. Bieblovi, nezapomeňte na referáty, následující týden budeme psát prověrku, tak se začněte učit probrané autory. Navštíví nás pracovnice ÚP Příbram a budete mít besedu týkající se volby povolání. Protože beseda proběhne třetí a čtvrtou vyučovací hodinu, literatura bude.

Následující týden v pondělí budeme pokračovat opakováním učiva o skladbě, budu zkoušet a budeme si vysvětlovat, jakým způsobem se vyjadřuje závislost větných členů na slovních druzích. Ve čtvrtek pak učivo budeme procvičovat. Při literatuře se seznámíme s Jar. Seifertem a jeho díly. Připomínám, že v pátek budeme psát prověrku z literatury.

Při slohu budeme pokračovat opakováním, tentokrát to bude zpráva a oznámení.

Mějte se hezky a hlavně buďte zdraví.

S pozdravem

Jana Zouchová

Zeměpis: Dobrali jsme vodstvo ČR, otestujeme si teorii ve čtvrtek a slepou mapu vodstva ve čtvrtek za týden. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). Navážeme na témata podnebí a příroda, začneme obyvatelstvo a sídla. PL jsou v teams, pokud ztratíte, vytiskněte si.

Přírodopis: Probíráme pohlavní soustavy, máte zadanou práci na Umíme to 

https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=26&ab_channel=PetrCurko (stačí sledovat od 5. minuty)

Chemie: probíráme hydroxidy a pH https://www.youtube.com/watch?v=4MdlEamX5xI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=53&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=8zhFkJ1ppnk&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=54&ab_channel=PetrCurko

 máte zadanou práci na Umíme to

Týden od 20. 11. do 24. 11. 

Ve čtvrtek 23. 11. jedeme na veletrh středních škol do Prahy.

V pátek 24. 11. proběhne beseda s pracovnicemi Úřadu práce.  

MAT: V pondělí 20. 11. bude 10minutovka na metodu sčítací. Pokračujeme slovními úlohami, které se řeší pomocí soustavy rovnic (U kap. 1.4-1.5).

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - Teen Colaborate, jak přítomný čas pro vyjádření budoucnosti, opakujte nepravidelná slovesa (už jich je dost,) podmínkové věty jsou na obzoru.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Zeměpis: Dobrali jsme vodstvo  vodstvo ČR, otestujeme příští týden teorii a slepou mapu. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). Píšeme - opravu či dopsání - SLEPOU MAPU POVRCHU. (zábavnější trénink tématu povrch Povrch čr - Výukové zdroje (wordwall.net), spíše vhodné k tréninku map)

NJ: Trénujeme roční období a nová modální slovesa wollen a können (U 58-59, PS 76-77).

Týden od 13. 11. do 17. 11.

V úterý 14. 11. proběhne národní testování SCIO. 

VE STŘEDU 15. 11. 2023 OD 16:30 HOD. SE BUDOU KONAT ČTVRTLETNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY (učebna 9.B - hala v přízemí).

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A Awesome, budeme opakovat možnosti, jak vyjádřit budoucí čas (will x going to, přít. průb.)

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT: Dále řešíme soustavy rovnic. Ve středu 15. 11. bude 10minutovka z metody sčítací, pokračujeme slovními úlohami (U 1.4). 

NJ: Pokračujeme s tématem Die Jahreszeiten (U str. 57)

Zeměpis: Probíráme vodstvo ČR, otestujeme za týden. Pohrajte si: zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). První hodinu v týdnu píšeme SLEPOU MAPU POVRCHU, NEZAPOMEŇTE NA "MINUTOVÉ REFERÁTY", ve středu 1. hodinu opravy opakovacího testu na teorii tématu POVRCH (nížina, vysočina, rovina, pahorkatina, geomorfologické celky, nejvyšší vrcholy, typické znaky celků ze seznamu), ve čtvrtek píšeme případnou opravu - SLEPOU MAPU POVRCHU. (zábavnější trénink tématu povrch Povrch čr - Výukové zdroje (wordwall.net), spíše vhodné k tréninku map)

 

Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

Český jazyk období od 9.11. do 16.11.

Miílí deváťáci,

zítra, tedy ve čtvrtek, budeme opakovat přechodníky - uchazeči o studium, ostatní budou určovat slovesné tvary. Zapíšeme si všechny známky a pochopitelně zkouším rozbor věty jednoduché. Při literatuře budeme pokračovat výkladem o J. Wolkerovi a budeme pracovat s textem, budu zkoušet báseň a nezapomínejte na referáty.

Následující týden v pondělí budeme psát diktát, proto opakujte pravopis. Při literatuře budeme probírat K. Biebla a jeho díla. Připomínám četbu doporučené literatury, referáty budete odevzdávat před Vánocemi. Při slohu se budeme věnovat úvaze, zopakujte si ji, budete ji mít za domácí úkol napsat a zhodnotíme si minulé práce, líčení.

Při mluvnici ve čtvrtek se seznámíme s nepravidelnými slovesy, budu zkoušet rozbor věty jednoduché.

Přeji vám hezké podzimní dny.

S pozdravem

Jana Zouchová

 Chemie Probíráme hydroxidy - názvosloví, vlastnosti a použití, 16. 11. Laboratorní práce pH roztoků

 

Týden od 6. 11. do 10. 11.

Výchova k občanství - 9.11. si napíšeme test na téma Lidská práva, Dětská práva a Porušování lidských práv --> vše ze sešitu a pracovních listů

Ve středu 8. 11. je 1. VH třídnická.

MAT: Pokračujeme s řešením soustav rovnic (U 12-15), kontrolní 10minutovka z metody dosazovací ve středu 8. 11.

NJ: Probíráme téma Die Jahreszeiten und Monate (U 57).

ANGLIČTINA - Kadlecová

:-) VÍTEJTE ZPĚT V REALITĚ VŠEDNÍCH DNŮ :-)

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D A Piece of Cake. Tento týden věnujeme opakování celého U1, zopakujte si slovíčka, oprášíme předpřítomný čas x minulý a spojky, vyjádření názoru.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Zeměpis: Probíráme vodstvo ČR. Pohrajte si:zeměpis Vodstvo čr - Výukové zdroje (wordwall.net). První hodinu v týdnu píšeme větší opakovací test na teorii tématu POVRCH (nížina, vysočina, rovina, pahorkatina, geomorfologické celky, nejvyšší vrcholy, typické znaky celků ze seznamu), druhou píšeme SLEPOU MAPU POVRCHU. (zábavnější trénink tématu povrch Povrch čr - Výukové zdroje (wordwall.net), spíše vhodné k tréninku map)

Přírodopis: Test: zrak, sluch

Chemie  test: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů a bezkyslíkatých kyselin

https://www.youtube.com/watch?v=zF4DRz3RAT8&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=44&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=49&ab_channel=PetrCurko

 Probíráme kyslíkaté kyseliny - názvosloví, vlastnosti a použití

https://www.youtube.com/watch?v=qxSg_lC6YsI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=50&ab_channel=PetrCurko

PPřp 10. 11. Mladý chemik - školní kolo

Týden od 30. 10. do 3. 11.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - Nové Hutě - 30. 10.-4. 11.

Sraz v pondělí do 8:00 hod. před školou. S sebou nezapomeňte:

- doklad o bezinfekčnosti s datem 30. 10. a výslovným souhlasem s řádem ŠvP

- kopii kartičky zdravotní pojišťovny

- žákovskou knížku

- pravidelně užívané léky (informujte vedoucí kurzu před odjezdem u autobusu)

- psací a rýsovací potřeby, sešity na Čj a M, učebnici Přijímačky, kdo se připravuje (učebnice češtiny dle domluvy s vyučující)

- přezůvky (mít po ruce)

- oblečení do chladnějšího počasí a na sport (doporučujeme i slabší rukavice a čepici), pláštěnku, pevnou obuv do přírody

- přiměřené kapesné (v místě je případně malý obchůdek s potravinami)

Stravování začíná pondělním obědem a končí sobotní snídaní. Předpokládaný návrat v sobotu před obědem.

Těšíme se!

 

PLATBY KROUŽKŮ od 10/2023 na č.ú. 291391602/0300, VS 200xxx (č. žáka), SS č. kroužku (florbal 1, volejbal 5), do poznámky název kroužku. 

V úterý 24. 10. budeme mít 2.-5. vyučovací hodinu vzdělávací akci "Záchranáři" (1. a 6. VH podle rozvrhu).

Období od 18.10. do 25.10.

NJ: V pondělí 23. 10. test (modální slovesa dürfen, müssen, řadové číslovky, slovní zásoba a fráze Im Eiscafé). Začínáme lekci 7.

V pondělí 23. 10. bude místo Inf. zeměpis.

Chemie 25. 10. test: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů a bezkyslíkatých kyselin

https://www.youtube.com/watch?v=zF4DRz3RAT8&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=44&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=49&ab_channel=PetrCurko

Přírodopis   Probrali jsme zrak, probíráme sluch

Český jazyk

Milí deváťáci,

tento týden ve středu máme literaturu a čekají nás literární směry 20. století. Ve čtvrtek při mluvnici shrneme vše, co jsme se dosud učili a vrátíme se ke skladbě, budu zkoušet rozbor věty. V pátek a následující úterý při literatuře budeme pokračovat 20. stoletím a budeme se věnovat Petru Bezručovi (v úterý). Nezapomínejte na referáty a připomínám, že se máte učit báseň Píseň o rodné zemi.

Následující týden v pondělí budeme psát testík ze všeho, co jsme dosud při mluvnici probírali. Při slohu budeme opět psát, tentokrát líčení, zopakujte si.

Přeji vám krásné podzimní prázdniny a těším se na vás na Šumavě.

S pozdravem

Jana Zouchová

MAT: Probíráme SOUSTAVY ROVNIC (U 10-15). 

FYZ: V pondělí 23.10. TEST (fyzikální veličiny a jejich jednotky, magnetické pole)

 

Týden od 16. 10. do 20. 10.

ANGLIČTINA - Kadlecová 

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C Starting points - Budeme si procvičovat spojky, (které se musíme naučit.) Napíšeme konečně test z minulého času (tvary průběhové a prosté.) Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Zeměpis: Pracuj s PL geomorfologie ČR: slepou mapu si napíšeme první hodinu tento týden, teorii přesně o týden později.

MAT: V pondělí 16. 10. test z konstrukce trojúhelníků (podle věty sss, sus, usu, známe-li těžnici/výšku, včetně postupu konstrukce). Učíme se řešit SOUSTAVY ROVNIC (U 6-14). V pátek 19. 10. test na zopakování rovnic (základní jednoduché, se závorkami, se zlomky - řešení včetně zkoušky).

https://www.umimematiku.cz/odvozovani-rovnice-zavorky-2-uroven/645

https://www.umimematiku.cz/odvozovani-rovnice-se-zlomky-1-uroven/420

https://www.umimematiku.cz/odvozovani-rovnice-1neznama-2-uroven/1780

NJ: Opakujeme kap. 6 před testem (PS 72-75).

Období od 10.10. do 17.10.

Český jazyk

Milí deváťáci,

v úterý při literatuře budeme vyhledávat informace o literárních směrech 20. století, půjdeme proto do velké počítačové učebny. Ve středu při slohu budeme opakovat slohové postupy, konkrétně popisný, proto si zopakujte charakteristiku a charakteristiku literární postavy. Ve čtvrtek při mluvnici budu opět zkoušet rozbor věty jednoduché a budeme opakovat synonyma, homonyma a antonyma, nezapomeňte na DÚ! 

Při literatuře v pátek píšeme prověrku ze světových autorů, nezapomínejte na četbu a referáty! 

Následujíci týden při mluvnici se vrátíme ke skladbě, ale stále ještě budeme opakovat tvarosloví, tentokrát stavbu slova. Při literatuře začneme probírat autory 20. století.

Přeji hezké podzimní dny.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

Týden od 9. 10. do 13. 10.

Chemie  zkoušíme názvosloví halogenidů a oxidů, probíráme vlastnosti vybraných oxidů a sulfidů, 12. 10. Test: vlastnosti a využití vybraných oxidů

Zeměpis: Pracujeme s PL geomorfologie ČR, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis tvary povrchu. Symboly ČR a základy o ČR test v úterý. 

Angličtina 

Budeme opakovat užití minulého času prostého a průběhového, tvoření otázky a záporu, napíšeme si testík. Začneme unit 1C Starting points, budeme procvičovat různé druhy spojek. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat a doplňte již zadané úkoly, už je po termínu!

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

V pondělí 9. 10. odpadá odpolení vyučování (z důvodu školení pedagog. personálu). 

Ve čtvrtek 12. 10. se o 3.-4. VH zúčastníme představení anglického divadla v sokolovně. Cena 75 Kč bude hrazena z vkladu.

FYZ: V pondělí 9.10. TEST (fyzikální veličiny a jejich jednotky, včetně značek; vedení el.proudu v kapalinách, plynech a polovodičích)

MAT: Dobíráme konstrukci trojúhelníků a čtyřúhelníků.

NJ: Téma Im Eiscafé (U 54-55).

Příprava na přijímačky MAT - dokončit kap. 1.

 

Týden od 2. 10. do 6. 10.

Na druhém stupni byl zachycen výskyt vší, prosím tedy o důkladnou kontrolu vlasů a případný zásah.

Český jazyk ZMĚNA

Ve středu 4. 10. bude mluvnice!

J. Zouchová 

V pondělí 2. 10. a 9. 10. odpadá odpolední vyučování (výuka končí po 6. VH). 

V úterý 3. 10. bude 1.VH třídnická. 

Ve čtvrtek 5. 10. exkurze na pražskou Malou Stranu (podrobné informace budou v ŽK).

Chemie  zkoušíme názvosloví halogenidů a oxidů, probíráme vlastnosti vybraných oxidů a sulfidů

Příprava na přijímačky MAT - doma vypracovat úlohy 1-10 na str. 14-15 (můžete samozřejmě řešit i další:))

MAT: Řešíme konstrukční úlohy - rýsovací potřeby nutné!

NJ: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71).

Zeměpis: Pracujeme s PL geomorfologie ČR, procvičuj podle nástěnky v umíme.zeměpis tvary povrchu

Období od 29.9. do 6.10.

Český jazyk

Milí deváťáci,

připomínám, že v pátek 29.9. se jde na pochod kolem Kocáby. V pondělí 2.10. při mluvnici budu znovu kontrolovat sešity. Máte se naučit rozdělení slovanských jazyků a opakovat si poměry mezi větami a druhy vedlejších vět. V ve čtvrtek jedeme na exkurzi na Malou Stranu, zopakujte si vše o Janu Nerudovi a Malostranské povídky, budeme si připomínat děj povídek a osudy jejich postav. Při slohu budeme dále opakovat to, co již známe, a zaměříme se na popisný postup, konkrétně na charakteristiku a charakteristiku literární postavy, proto opakujte. V literatuře dokončíme učivo o světové literatuře. Nezapomeňte na referáty, pokud se ten váš přiblížil.

Přeji klidné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

Týden od 22. 9. do 29. 9.

V pátek 29. 9. je plánovaný tradiční POCHOD KOLEM KOCÁBY.

Chemie  test: názvosloví halogenidů - povoleny vlastnoručně vyrobené taháky na pravidla a koncovky, vyzkoušíme i vzorce oxidů

Probíráme vlastnosti vybraných oxidů.

Angličtina 

tento týden se budeme zabývat 1B Group Instinct, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále předpřítomný čas a budeme psát tento týden test. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. Můžete si tu samostatně procvičovat všechno možné, pusťte se do toho :-). 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK 

Zeměpis: Umíme základy o ČR a napíšeme si na toto téma test. Budeme probírat geomorfologické celky a tvary povrchu, procvičuj si podle nástěnky v umíme.zeměpis

MAT: Řešíme konstrukční úlohy - trojúhelníky, čtyřúhleníky, zopakujeme Thaletovu větu. RÝOVACÍ POTŘEBY A NELINK. SEŠIT NUTNÝ!

NJ: Procvičujeme modální slovesa - téma "V restauraci" (U 54-55, PS str. 71)

Období od 20.9. do 27.9.

Český jazyk

Milí deváťáci,

zítra píšeme sloh na volné téma a můžete zvolit jakýkoliv slohový útvar. Při mluvnici ve čtvrtek budeme pokračovat opakováním, připomínám dobrovolný úkol - křížovku, zároveň máte úkol povinný písemně str. 5./cv.5. a ústně str. 5/cv 6,7 a str.6./cv.12. Budu zkoušet rozbor u tabule. V pátek píšeme prověrku z literatury - Jirásek, Rais, Mrštíkové, Nováková (opakovali jsme). Nezapomeňte si nalepit do sešitu na literaturu údaje o dalších autorech.

Následující týden budeme při mluvnici pokračovat opakováním z učebnice, zopakujeme souvětí. Při slohu budeme opakovat slohové útvary, které již známe, a budeme rozebírat práce z minulého týdne. V literatuře budeme pokračovat v seznamování se světovými autory.

Připomínám četbu doporučené literatury.

Přeji hezké slunné dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Týden od 18. 9. do 22. 9.

Angličtina

Tento týden začneme Unit 1A Classmates, napíšete si nová slovíčka a naučíte se je. Budeme opakovat předpřítomný čas, stavbu věty, tvoření otázky. Naučíme se pojmenovat charakterové rysy.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka, vypracujte si příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

MAT: Zopakovali jsme mocniny a odmocniny, Pythagorovu větu, výrazy, mnohočleny. Pokračovat budeme s rozkladem mnohočlenů podle vzorce a lin. rovnicemi. V pátek 22. 9. bude test ze zopakovaného. Procvičujte na umimematiku.cz

https://www.umimematiku.cz/cviceni-mocniny

https://www.umimematiku.cz/cviceni-odmocniny

https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta-mix

https://www.umimematiku.cz/cviceni-upravy-vyrazu-s-mnohocleny

NJ: Procvičujeme modální slovesa müssen, dürfen, möchten (U 52-55, PS 70).

Zeměpis: Známe již základy o ČR, budeme se zabývat tvary povrchu, procvičování v umíme.zeměpis - nástěnka

Výchova k občanství - Lidská práva

Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví

Český jazyk od 7. 9. do 17. 9.

Milí deváťáci,

zdravím vás opakovaně v novém školním roce. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí budete mít za mě suplované hodiny. Učitelé se budou věnovat svému předmětu.

V úterý 12. 9. budeme mít literaturu, přineste si sešity na literaturu a nezapomeňte přinést sešit na diktáty. Nemusíte mít čítanku, budeme doplňovat učivo z loňska. Při hodině slohu se seznámíme s tím, co nás čeká, a budeme psát sloh na volné téma. Mluvnice bude opakovací, zaměříme se na rozbory a spojíme je s tvaroslovím. Pochopitelně na sloh a mluvnici nosíte učebnici českého jazyka!

Užijte si krásné slunné dny.

S pozdravem

J. Zouchová