8. třída

Týden od 24. 2. do 28. 2.

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Týden od 10. 2. do 14. 2.

Z - ČT slepá mapa Evropy - povrch

D - 2. PL baroko hotový, zkontrolujeme

F - ČT - všichni test příkl. na teplo Q potřebné k ohřátí, vydané při chladnutí

Př - ÚT DS test (viz PL)

v Pá odjezd na hory (část třídy)

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

Mat - Ekvivalantní úpravy rovnic, učebnice srana 11. - 17.

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Ch - po probereme vzácné plyny https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/nekovy.html - otevřete prezentaci Vzácné plyny a Halogeny, zopakujeme nekovy, dodělejte PL halogeny, připravujte se na  test nekovy (10. 2.)

Z - ČT slepá mapa Evropy - povrch

D - PL baroko hotový, zkontrolujeme 2. str.

F - ÚT - test př. na teplo Q

PV - dok. osobnostní rozvoj - sebepoznání a začneme si vytvářet portfolio k volbě povolání, potřebujete euroobalové desky 1ks

Př - zopakujte si DS

Týden od 13. 1. do 17. 1. 

Z - dozkoušení VB/Fr a dokončení mapy Evropy a ČT test Záp. Evropa

D test Habsburská monarchie za MT a Jos. II.

Př - nezapomenout vzít PL na DS, ČT případná dozkoušení zájemců

F - v ÚT počítáme teplo a dopisujeme nebo opravujeme testy, ve ČT se vrátíme 5´k převodům jednotek

PV - dok. osobnostní rozvoj - sebepoznání a začneme si vytvářet portfolio k volbě povolání, potřebujete euroobalové desky 1ks

VV chlapci - na pondělí 13.01. si přineste pomůcky dle informací na webových stránkách:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/fantazie/78-abstrakce/499-mozaika-tisk-z-kolaze

Týden od 6. 1. do 10. 1. 

Zpráva pro rodiče!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v době zitřejších konzultací nebudu ve škole přítomna, můžete mne kontaktovat telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jana Zouchová

ČJ: Opakujte si učivo ze skladby, čeká nás prověrka. Nezapomínejte na literaturu, budeme také psát. Stále zkouším básničku a připomínám četbu těm, kteří budou mít v hodině referáty.

Přeji klidný první novoroční víkend.

J. Zouchová

Mat- pravidla pro počítání s mocninami opakování- test 9. 1.

Ch - PO - Umíme nové značky: K, Pt, Ag, Si, B, F, Br. David M. má referát na dusík. Probrali jsme vodík https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/nekovy.html otevřete prezentaci vodík. Probíráme kyslík. (F. M. si připravuje referát na síru a A.S. na fosfor), v pá 10. 1. místo čj bude Ch

Z - PO a ČT: úst. zk Francie, V. Británie, mezitím příprava fyzickogeografické mapy Evropy, test Z. Evropa následující PO

D - dozkoušení chybějících a opravy / práce s PL

Př - cévní soustava test ve ČT

F - ČT a PÁ testy Teplo, vnitřní energie

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám všem požehnané Vánoční svátky, klid a pohodu do nového roku.

PT

Vážení rodiče, pro období od ledna do května bude nabízeno doučování pro žáky se slabým prospěchem. Budete - li mít zájem, prosím o písemné sdělení (jméno, předměty) na mail školy. Pokud se předmět otevře, dostane žák závaznou přihlášku. Po závazném přihlášení je účast povinná.

Týden od 16. 12. do 20. 12.

Mat - Mocniny s přirozeným mocnitelem. Pravidla pro počítání.

ČT - kino Smíchov, návrat cca ve 14 hodin.

PÁ od 3. h předvánoční besídka (nezapomeňte dárečky, hrnek, trošku cukroví a procvičit si hru "Co na to Češi")

Z - v PO slepá mapa státy 2 (střední velikosti), s sebou lepidlo, nůžky, pastelky a předložíte svou doplněnou slepou mapu státy Evropy

Př - ÚT test cévní soustava - byl k tomuto tématu DÚ doplnit si 3 pojmy 

D - doplnit si zápisky - ot. z PL na téma Habsburská monarchie a dozkušuji

Ch - kdo má málo známek, doplní si chybějící testy, opravný test na značky (referáty na kyslík a dusík)

na vánoční prázdniny zadáváme nové značky: K, Pt, Ag, Si, B, F, Br. Značky, které umíme: O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg, He, Cu, Zn, Pb, Hg

 

Týden 9.12. do 134.12.              Čj

Budu zkoušet literaturu, básničku a nezapomeňte přinést slohové práce. Za týden budeme psát kontrolní diktát, tak se připravujte. V pátek píšeme test z vedlejších vět a budeme se věnovat rozboru souvětí.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Týden od 9.12. do 13.12.

v ÚT 1. h třídnická, odpolední vyuč: dokončíme přípravy na jarmark a ve zbytku času fyzika

D - test Rusko

Z - ČT test slepá mapa Evropy - státy (předložit mapu) 

F - opravy testů ENERGIE - ČT, PÁ

13. 12. Ch test: vznik iontů, chemická vazba, (referát na vodík - Kuba V.)

Týden od 2. 12. do 6. 12.

ČJ: V pondělí a v pátek nebudu ve škole. Ve středu budeme mít mluvnici, opakujte si čárku ve větě jednoduché, budeme psát. Budu zkoušet báseň a zapíšeme si národní obrození. Přeji hezký víkend. J. Zouchová

Ch: Testy na orientaci v PERIODICKÉ TABULCE PRVKŮ: 6. 12. + možnost opravy značek, (chemie bude i ráno místo čj)

2. 12. test chemické značky (na jedničku musí být bez chyby)

Značky, které už máme umět: (O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg, He, Cu, Zn, Pb, Hg)

Kdo stále neumí: atom, molekula, sloučenina  Procvičujte např. na: https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/36241/ 

Probíráme vznik iontů a chemickou vazbu.

Z: PO - okruhy JV Evropa - Rumunsko; Bulharsko; Albánie a Kosovo; Slovinsko a Chorvatsko; Srbsko a ostatní země bývalé Jugoslávie - každý žák má 2 okruhy, umět min. 10 faktů k okruhu přednést s pomocí osnovy; ČT - test JVE

Př: ÚT: 2. poznávačka kosti + svaly

Pv: v ÚT vyrábíme, ale také se píší z F opravy - výkon; rychlost (jen Terka S.)

F: ČT a PÁ test - energie - teorie a příklad na pohybovou a polohovou; začneme kapitolu "vnitřní en."

 

Týden od 25.11. do 29.11.

Ch - od 25. 11. učíme se další značky: He, Cu, Zn, Pb, Hg, začínáme probírat periodickou soustavu prvků

Kdo nepsal 22. 11. test chemický zápis: atom, molekula, sloučenina + značky napíše si v pátek Procvičujte např. na: https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/36241/ Také je možné si napsat tento test na opravu.

Z - PO - doděláme PL JV Evropa, připravíme si povídání o V. Británii podle zeměpisné osnovy; ČT - JVE test (spol. znaky, země a jejich typické znaky)

Př - ČT - poznávačka svaly, kosti

F - znát teorii k energiím, na výpočty s sebou kalkulačky

D - test Francie za Krále Slunce; Rusko - mít vyhledané pojmy k Rusku (viz vlepený lísteček)

Pv - vyrábíme na jarmark, s sebou materiál 

Týden od 18.11. do 22.11.

V PO 8:45 - 13h divadlo, po příjezdu oběd, výuka před i po divadle probíhá

v ÚT třídní schůzky v 16h

Mat: Počítáme s mnohočleny. Sčítáme, odčítáme a násobíme mnohočleny.

Pv - výroba na jarmark (podle výběru sk. či jednotlivců). Kdo nic mít nebude, píše práci na téma prvky osobnosti (test).

D - v ÚT testík 5´Francie

Př - ÚT kontrola PL svaly, ČT test svaly

CH - 22. 11. test chemický zápis: atom, molekula, sloučenina + značky, (O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg)

Týden od 11.11. do 15.11.

Čj: V pondělí budeme psát prověrku ze skladby - rozbor věty jednoduché, vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními. Učte se pravopis, blíží se diktát a literaturu, zkouším. Domluvíme se na testu z literatury. Při slohu se budeme věnovat úvaze.

Hezký víkend. J. Zouchová

F - ČT: test výkon a účinnost, na ÚT 2 opakovací př. DÚ. A ti, co stále neovládají rychlost, spočítají na papír alespoň 4 př. na rychlost, dráhu a čas, např. z https://zsamssevetin.estranky.cz/clanky/vyuka-a-zajimave-ulohy/7.tr.--fyzika--priklady--rychlost--draha--cas.html

Pv - popis vlastní osobnosti - posílejte mailem do pondělního večera, je to dlouhodobá práce a nikoho neomlouvá nepřítomnost. Rozmýšlejte si, co bychom mohli připravit, vyrábět na trhy.

Př - ČT - popis kostí a svalů na těle

Z - mít PL na JV Evropu

Ch - 11. 11. ve 14:45 možnost opravného testu na výpočet složení roztoků, (značky, které máme umět: O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C, Ca, Al, Sn, I, Mg)

 


Vyjádření ke stávce.

Vážení rodiče, tímto bych rád sdílel názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Petr Tyrmer

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková"

Týden od 4.11. do 8.11.

D - test Anglie a její kolonie

Př - ÚT kosti - popis test

Pv - popis osobnosti - posílejte mailem, v ÚT o hodině poslední možnost dokončit a odeslat

F - ČT a PÁ: opravy testů rychlost a převody (procvičujte: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/)

Z - PO: test JE opravy, vzít si mapky a sešity ke kontrole

CH - Pá: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html - testy

Týden od 31.10. do 1.11.

Ch - probíráme složení roztoků, doporučuji k procvičení např.: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html - testy

Z - test JE, vzít si mapky a sešity ke kontrole

Př - umět kosti - popis

F - umět počítat práci, výkon, stále převody jednotek

Týden od 21.10. do 25.10.

ANGLIČTINA, 15. 10. 2019

Moji milí nepřítomní sportovci, dnes jsem zadávala domácí opakování WB 12/2,3. Opakujeme už poněkolikáté minulý čas prostý a minulý čas průběhový. Ve cvičení č. 2 napište 5 vět v min. prostém, ve cvičení č. 3 napište 5 vět v minulém průběhovém. Věty si vybíráte různé z těch uvedených nahoře. Už jsme si je procvičili v minulém unitu. Uvidíme se ve čtvrtek a doufám, že nikdo nebude vyprávět, že nevěděl, co má dělat.

D - ko. sešitů, to platí i pro ostatní mé předměty

Z - NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, práce s PL a mapou / zk. Rusko

Př - NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, test OS ve ČT, ÚT opravy předešlých témat

F - ÚT donést: vedoucí sk. A odevzdají lab. práci; ČT a PÁ test: př. na rychlost

PV - ODEVZDÁVÁTE elektronicky popis své osobnosti, vypracováváte podle zápisků a prezentace, máte ji i v mailu

21.10. Ch test: směsi a oddělovací postupy, nezapomeňte si dokončit pracovní list jako přípravu na test! (pro chybějící je k dispozici na https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html - směsi-opakování-pracovní list

Týden od 14.10. do 18.10.

Mat

Dokončíme souhrnná cvičení strana 37-39. Ve středu začneme číselné výrazy.

Čj

V pondělí píšeme odložený test na vedlejší věty, opakujte si spojovací výrazy u poměrů, je to základ ke správnému pochopení. Vy, co jste chyběli, doplňte si učivo, zapište si poznámky. Také nás čeká kontrolní diktát /v pátek/, proto opakujte pravopis. Nezapomeňte na úkol z literatury.

Hezký zbytek neděle.

S pozdravem

Jana Zouchová

D - test; vše do Anglie

Z - ČT - test Sev. Evropa, NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

Př - NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, test OS příští týden, tento týden opravy předešlých témat

F - ÚT donést: opravy testů na hustotu s úkolem na rychlost na druhé straně listu; vedoucí sk. A odevzdají lab. práci; Vláďa a Michal Měření ryhlosti

PV - popis své osobnosti, připravte se podle zápisků

18. 10. Ch: zájemci druhý pokus filtrace vody, příprava na test: směsi a oddělovací postupy

 

Týden od 7. 10. do 11. 10. 

Mat: Procvičujeme Pythagorovu větu. Počítáme slovní úlohy. Test 9. 10. Pak budeme dělat souhrnná cvičení strana 37.

Týden od 30.9. do 4.10. 

Čj: Při mluvnici budeme procvičovat větu jednoduchou a souvětí a druhy vedlejších vět. Nezapomeňte na úkol z literatury a učte se, brzy budeme psát prověrku a budu zkoušet. Při slohu budeme procvičovat charakteristiku literární postavy, začněte přemýšlet, kterou postavu budete popisovat. Přeji hezký zbytek neděle. Jana Zouchová

Př - test tkáně ve ÚT, NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

D - zk. do tématu Anglie 

F - test Práce v ÚT, PÁ laboratorní práce na hustotu

Z - test S. Evropa ČT, NOSIT S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

Týden od 30.9. do 4.10. 

ČJ - V pondělí při mluvnici budeme procvičovat vedlejší věty včetně doplňkové, následující hodinu budeme psát testík. připomínám úkol z literatury. Nezapomeňte také na sloh, máte odevzdat vypravování.

Z - ČT: zk. Rusko a test V. Evropa (chybějící, opravy), S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY

Př - ČT umět téma tkáně a chybějící píší Znaky a vývoj čl. (a ti co opravují také)

F - ČT a PÁ laboratorní práce na hustotu, ZMĚNA: test "práce" další týden v úterý

30. 9. Ch test: bezpečnost v laboratoři, piktogramy, chemické nádobí, chem. značky (O, H, N, Na, S, P, Cl, Au, Fe, C)

4. 10. Ch praktický úkol: Vyčisti vodu z Kocáby. Toto si připravte!!: 1/ utvořte si skupiny (2 až 5 žáků ve skupině) 2/ sestavte si alespoň jeden improvizovaný filtr na čištění vody. (dopotučuji použít jako nálevku obrácenou PET láhev, odříznout dno, od uzávěru nahoru navrstvit filtrační materiál dle vlastního výběru)  - přesunuto na pondělí 7. 10.

Týden od 23.9. do 27.9. 

Út: Exkurze 

Z: PO zk. Rusko, S SEBOU KRESLÍCÍ POTŘEBY, Čt test V. Evropa

Př: ČT 5´Vývoj a znaky člověka

F: test př. na hustotu + opravy převody

Ch: probíráme směsi, učebnice od str. 10

Týden od 16.9. do 20.9. 

Mat -Druhá mocnina a odmocnina=probráno. Ti co nepsali, budou zkoušení. V pondělí začneme Pythagorovu větu.

Z - zk. Rusko, nalepit do seš. příp. dopracovat státy V. Evropy

F - DÚ na hustotu, příští týden př. na známky a opravy převodů, v pátek věci na F celá třída, bude místo M

Čj: Při mluvnici budeme opakovat rozbor věty jednoduché a vedlejší věty. Brzy budeme psát z tohoto učiva test. Při slohu budeme opakovat charakteristiku a budeme psát slohovou práci. V hodinách literatury se budeme seznamovat s dalšími kronikami.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

Týden od 9. 9. 

11. 9. Pochod údolím Kocáby, sraz ve škole do 7:40, návrat cca ve 13:30. S sebou turistické oblečení a obuv, pití, 2 svačiny (při druhé zastávce bude možnost si opéct špekáčky apod., tak zájemci se jimi vybavte)

Požadavky na vybavení:

F, Z - kalkulačka, nůžky, lepidlo v tyčince, rýsovací a kreslící potřeby (tyto kromě kalkulačky i na Př, D, Pv), sešity ať pokračují z loni, na Pv euroobal na projekty

Ch -  sešit A4, nůžky, lepidlo v tyčince, pravítko, kalkulačka na výpočty povolena 

 

Přeji příjemný poslední prázdninový víkend!

V PO skončí vyučování v 8:25 (jedou pvní autobusy). Úterý bude pouze dopolední vyučování, první 3 h třídnické, od středy již i odpolední vyučování.

S pozdravem Petr Tyrmer, TU