8.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Týden od 29.11. do 3.12.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii

ZEMĚPIS: Pracujeme na region. Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace), přijdevětší  test v PÁ na přírodní podmínky, obyvatelstvo a hosp. podm Evropy (v PO jsme opakovali). Mapy STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny).

FYZIKA: Probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek si napíšeme test PRÁCE, test VÝKON A ÚČINNOST za další týden, předtím se toto úterý vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Další úterý budou také možné opravy testů na tlak, vztlak (kdo chce).

ANGLIČTINA

Stále se zabýváme modálními slovesy a jejich opisnými tvary. Děti, které nechodí do školy si vypracují zadání v TEAMS, používejte všechny papíry o modálních slovesech, které jsem vám dala. Zůstáváme v U 7, udělejte WB 16 - 17.

ČESKÝ JAZYK

Úkoly z minulého týdne si zkontrolujeme ve škole. Jen připomínám, že jste měli napsat slohy! S pozdravem Eliška Zaoralová

Německý jazyk: Denní režim

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 120, část "Místa setkání, srazu", "Domluva na návštěvě kina"

Výchova k občanství: Peníze, funkce a podoby peněz

Týden od 22.11. do 26.11.

Přírodopis: pátek 26.11. Připomínám písemku z celé kosterní soustavy, z toho, co jsme si společně zopakovali ve středu.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii - uč. str. 37 až 40

Angličtina - pro nepřítomné žáky: MODÁLNÍ SLOVESA, sledujte zadání v Teams, zadání si pečlivě přečtěte a naučte se nová slovíčka = slovesa i jejich opisné tvary, překlady si dělejte průběžně.

Mějte se hezky, IK

ČESKÝ JAZYK

Milí žáci, jelikož jsem nemocná a nemůžu uskutečnit výuku, žádám Vás, abyste si vyplnili pracovní listy, které jsem Vám už kdysi rozdala. Popřípadě se podívejte do Teamsů a vytiskněte si je. Chtěla bych Vás poprosit, abyste si zopakovali druhy vedlejších vět a prošli si věty příslovečné. Do Teamsů Vám nahraju pracovní list, který si prosím vyplňte. Domácí úkol na příští týden je na str. 82/ cv. 4, s. 83/ cv. 7, 9, s. 84/ cv. 11.

s přáním pěkného týdne E. Zaoralová

ZEMĚPIS: Pracujeme na hosp. podmínkách Evropy, přijde test na přírodní podmínky Evropy. Mapy ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlý týden).

Fyzika: probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek se vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Ve čtvrtek budou také opravy testů na tlak, vztlak.

Většina z vás nemá odevzdánu práce v Teams - Z i Fy! Kde nechce nedostatečnou, dodělejte do pondělí 22.11.

Týden od 15.11. do 19. 11. 

Vážení rodiče,

některé očkované děti mi ještě nedaly potvrzení o svém očkování. Stačí písemné čestné prohlášení rodičů, že děti byly očkovány, není potřeba kopie certifikátu, (i když i ta může být).

Děkuji, IK

 

Vážení rodiče,

jak si můžete přečíst v záložce "Aktuálně", vedení školy vyhlásilo na 18. a 19. 11. ředitelské volno. Vzhledem k tomu, jak se Covid-19 vyskytuje napříč třídami, vedení školy doporučuje, abyste zvážili podstoupení PCR testu Vašeho dítěte před nástupem do školy. Žáci, kteří nejsou očkovaní a jsou v karanténě, musí doložit negativní výsledek PCR testu, případně čestné prohlášení rodičů.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

ANGLIČTINA - Pokud se nevyskytnou v naší třídě žádné komplikace, uvidíme se v pondělí 22. 11. normálně ve škole. Buďte připravení na test z angličtiny Unit 6 a budoucí čas (will i going to), jak jsme o tom dnes mluvili.

PŘIPOMÍNÁM, VE ČTVRTEK 18. 11. SE OD 16,30 KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. 

ANGLIČTINA 

Opakování budoucího času před testem UNIT 6 A BUDOUCÍ ČAS (will i going to), HWK papír v TEAMS, pořádně si projděte všechny věty, které jsme spolu překládali. 

 

Přírodopis: čtvtek 18.11.: souhrnný test - Opěrná soustava (vše, co jsme probírali o kostech => učte se, bude to větší známka)   -> ZRUŠENO Z DŮVODU ŘEDITELSKÉHO VOLNA - předběžný náhradní termín ve čtvrtek 25.11. Využijte prosím nastalého volna ke studiu a zopakování  opěrné soustavy člověka (někteří i k doplnění poznámek, pokud jste chyběli, času budete mít dost). Také si přečtěte stranu 22 v učebnici - svalová soustava.

Dějepis - uč. str. 37 až 40

Zeměpis: EVROPA znalost map v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme hospodářské podmínky Evropy

Fyzika: probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek se vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Ve čtvrtek nejspíš také opravy testů na tlak, vztlak.

Moji milí,

vy, se kterými jsem dnes mluvila. Nejsem si úplně jistá, jestli jsem Vám řekla správný den, ON-LINE VYUČOVÁNÍ ZAČÍNÁ UŽ ZÍTRA, VE ČTVRTEK 11. 11. Buďte přichystaní na hlavní předměty, mějte u sebe učebnice, pracovní sešity, sešity a psací potřeby.

Jak už jsem Vás žádala ráno, předávejte si informace, upozorňujte se vzájemně na nová sdělení ze školy, někteří z vás se moc na stránky školy nedívají, tak se snažte víc, sledujte TEAMS. Vaše karanténa by měla skončit v průběhu příštího týdne, nejedná se o dlouhodobý stav, doufám. Vypracujte zadané úkoly a učte se nové učivo všech předmětů. Brzy se uvidíme, tak to zvládněte se ctí.

ANGLIČTINA - nezapomeňte se naučit rozhovor PB 14/2 (už zadaný HWK), WB 14/1,3 = nový HWK na pondělí.

 

Vážení rodiče a moji žáci, dobrý den,

škola dosud nedostala žádné nové pokyny nebo informace od Krajské hygienické stanice.

ON-LINE vyučování v naší třídě bude zahájeno zítra, ve čtvrtek 11. 11. v 7.40.

Očkované děti mohou chodit do školy, kde budou přítomny on-line vyučování.

Všechny děti mají svoje přihlašovací údaje do aplikace TEAMS z loňského roku.

Pokud je nemají, ať se neprodleně obrátí na paní asistentku Růženku.

Dnes v dopoledních hodinách byla provedena zkouška spojení on-line. S dětmi, které byly v dosahu, jsem mluvila.

Připomínám, že on-line vyučování je povinné, pokud se ho žák nemůže účastnit, je nutné jej omluvit běžným způsobem do omluvného listu v Žákovské knížce.

S pozdravem,

Irena Kadlecová

Nj, VO: Zůstává stejný úkol z minulého týdne.

 

Týden od 8. do 12. 11.

Přírodopis:

Tento týden jsme dokončili kapitolu Opěrná soustava a začali jsme kapitolu Svalová soustava (v učebnici str. 22). Zapsali jsme si svalové tkáně (hladká, srdeční svalovina). Příští týden si ve čtvrtek napíšeme test z Opěrné soustavy + počítejte s tím, že kdo stále nezvládl poznáčku z kostí alespoň na 3, tak si ji opět napíše.

Český jazyk

mluvnice - vedlejší věty (podmětná, přísudková, předmětná, doplňková, přívlastková) - doplňte si pracovní list, který jsem vám dávala.

literatura: Jan Amos Komenský

Angličtina 

Unit 6. PB 14/2 rozhovor na 15. 11. pondělí. Budoucí čas - blízká a vzdálená budoucnost. Opakování počácí PB 15/4.

CH: 8. 11. test: směsi a separační metody (i vybavení laboratoře)

Probíráme částicové složení látek - stavba atomu.

Zeměpis: EVROPA, v pondělí znalost v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme společenské a hospodářské podmínky Evropy

Fyzika: probíráme téma práce, výkon, účinnost, ve čtvrtek se vrátíme testíkem k převodům jednotek (trénink http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/). Podívejte i na tabulku na zač. sešitu. Ve čtvrtek také opravy testů na tlak, vztlak.

Moji milí,

zítra, 3. 11. píšeme testík s předpřítomného a minulého času. Vzhledem ke změnám v rozvrhu, budeme mít spolu 2 hodiny AJ. Jako obvykle budeme mít 4. vyučovací hodinu a pak i 5.. Test napíšeme v 5., budeme mít tak čas si vše ještě procvičit.

Hezký večer,

IK

NJ: Můj denní režim - podle učebnice na str. 42, cv. 3b

VO: Naučit se odpovědi k tématu Stát včetně České republiky dle rozdaných materiálů.

Rozvrh 2021/2022 zde.

Přírodopis:

Ve čtvrtek 4.11. si napíšeme poznáčku z všech kostí člověka. Hodnocení bude následovné: 1 chyba: 1; 2 - 3 chyby: 2; 3 - 4 chyby: 3; 4 - 5 chyb: 4; 6 a více chyb: 5. Nepodceňujte tedy prosím přípravu. Je potřeba u některých kostí znát i jejich počet - u jednotlivých úseků páteře počty obratlů, počty zápěstních, záprstních, nártních, zánártních kostí a článků prstů, počet žeber. A také názvy hlavních kloubů.

P.H.


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Evropy (povrch a vodstvo)

19.10.2021

Ch: na laboratorní práci si do skupiny doneste cca 10 až 15 listů ze stromu a 1x jednorázové gumové rukavice

test: druhy směsí

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: Příští úterý budeme psát test na téma: Konstantin a Metoděj, Kosmas.


Týden od 4.10. do 8.10.

Ch: Tento týden je poslední možnost odevzdat protokol z první laboratorní práce Vlastnosti látek.

ZEMĚPIS: TEST STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO 4/10

PočP:OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Posílám odkazy na téma EVROPA, trénujte zatím první dvě slepé mapy:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Vodní plochy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3132?c=QRH4A

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Milí osmáci, nezapomeňte si do přírodopisu zopakovat kosti lebky, v pátek 1.10. si z nich napíšeme poznávačku. 

P. Hejrová


Milí osmáci, připomínám, že ve pátek 24.9. proběhne malá písemná práce z přírodopisu, jak jsme se domluvili již dříve tento týden. Téma je: Typy tkáníVyužijte informace z pracovního listu, který jste vyplňovali během některé z předchozích hodin a z učebnice.

P. Hejrová

https://studiumchemie.cz/pomucky/ Chemie - laboratorní vybavení

Středa 1. 9. 2021 ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsem od Vás všech nedostala potvrzení o přečtení hromadného e-mailu, který jsem Vám posílala minulý týden ve čtvrtek, opakuji důležité informace ještě jednou zde na stránkách školy.

Děti dnes dostaly 3 formuláře, je velmi důležité, abyste je pečlivě vyplnili. Děkuji.

Dle pokynů vedení školy Vámi vyplněné formuláře mají být odevzdány nejpozději do pátku 3. 9. 2021. Děkuji.

POKUD JSOU VAŠE DĚTI OČKOVÁNY PROTI COVID-19, ŽÁDÁM VÁS O KOPII OČKOVACÍHO CERTIFIKÁTU V LISTINNÉ PODOBĚ.

Ve čtvrtek a v pátek bude vyučování do 12,05, bude možné si objednat obědy. Děti budou ve třídách s třídními učiteli, budeme si rozdávat učebnice, seznamovat se se Školním řádem, vyplňovat žákovské knížky a podobně.

V 8. ročníku budou děti potřebovat tyto sešity:       3x 440        M, Fy, Př    

                                                                                 2x 444        Aj, Z

                                                                                  1x 460        Ch

                                                                                  6x 544        2x Čj, Aj, Nj, D, Vo

                                                                                  3x 524        2x Čj, Nj

Pokud mají místo v sešitech na Z a Fy, pan učitel Tyrmer nechává na Vašem zvážení, jestli budou pokračovat v sešitech ze 7. ročníku.

Žádám Vás o včasné zakoupení sešitů, abychom mohli v pondělí 6. září zahájit výuku bez komplikací, kam psát zápisy.

Děkuji Vám za spolupráci, těším se na nový školní rok a doufám, že bude šťastnější než ten minulý.

I. Kadlecová