8.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Rozvrh 2022/2023 zde.

TŘÍDNÍ VÝLET 6. 6. - ZMĚNA! 

Vzhledem k nepřízni počasí místo lanového parku volíme alternativní plán: pojedeme do Prahy, kde navštívíme Náprskovo muzeum s novou expozicí Cesta kolem světa za 80 dní, poté se přesuneme na Anděl, kde se najíme a půjdeme do kina. Doprava linkovým autobusem + MHD po Praze. Odjezd bude od školy v 7:21 hod. skupina přes Dobříš - viz naše komunikace přes SMS, příp. v 7:40 hod. skupina přímou linkou, v Praze se sejdeme. 

S sebou prosím: 300 Kč (40 Kč muzeum, 60 Kč jízdné, 200 Kč kino) + případné kapesné na jídlo aj. + doklad o věku dítěte (kdo má). Zvolte vhodné oblečení - pěší přesuny budou sice krátké, ale budou.  

Předpokládaný návrat do 16. hod. Obědy jsou hromadně odhlášené. Děkuji a těším se:)

V pátek 9. 6. SPORTOVNÍ DEN.

Období od 5.6. do 16.6.

Český jazyk

Milí osmáci,

čeká nás posledních čtrnáct dní intenzivní práce a příprava na závěrečné práce. Při mluvnici v pondělí budeme opakovat skladbu /bude v prověrce/, abyste prověrku zvládli /15.6./ Ve čtvrtek se budeme věnovat pravopisu, protože 12.6. píšeme kontrolní diktát. Vzhledem k tomu, že v úterý jedete na výlet, prověrka z literatury se přesouvá na 13.6. Máte tudíž více času na přípravu. Na pátek byste měli mít vybraný slohový útvar, který si zvolíte do kontrolní slohové práce. (/Slohové útvary si zapíšeme v pondělí, neboť nám odpadla páteční hodina (třídnická hodina)/. musíte mít již vybráno a v pátek budeme psát přípravu. Vyberte si i téma práce. Následující týden budete práci přepisovat načisto /linkovaný papír A4/. Nezapomeňte, že máte 15.6. odevzdávat čtenářské deníky.

Přeji vám, abyste se na všechny práce připravili, neboť o nich víte již téměř měsíc a dostali jste z nich známky, které si přejete, a já abych vám takové známky mohla dát.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

Týden od 5. 6. do 9. 6.

MAT: Krátký testík z obvodu a obsahu kruhu ve středu 7. 6. Dále probíráme VÁLEC - U kap. 2.

Př: test z vylučovací soustavy a kůže 5.6., připravte si mluvní cvičení, případně sešit ke kontrole

CH: 12. 6. PTP, prvky - PTP k testu povolena, (dále proběhne kontrola znalosti chemických značek, požaduji 100% znalost těchto značek: H, He, Li, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Ti, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Au, Hg, Pb) Po testu odevzdejte protokol z přípravy vodíku a sešit ke kontrole. Kdo by si chtěl splnit značky už 5.6., bude to možné.

 

Týden od 29. 5. do 2. 6.

V úterý 30. 5. od 16 do 17 hod. budou probíhat celoškolní konzultace.

V pátek 2. 6. bude 1. VH třídnická.

ANGLIČTINA 

Tento týden začínáme Unit 6A Films and books. Všichni máme napsaná slovíčka, budu je zkoušet. Budeme se věnovat tzv. nulové podmínce, vedlejší větě podmínkové. Tento týden napíšem test stupňování příslovcí v kombinaci s přídavnými jmény. Věnujte pozornost papírům, které jsem vám dávala. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK                   

MAT: V pondělí 29. 5. test (kruh, kružnice, poloha přímky vzhledem ke kružnici, rýsování tečny, sečny, poloha 2 kružnic, Thaletova věta). Pokračujeme s obvodem a obsahem kruhu (kap. 1.5-1.6).

NJ: Probíráme novou kapitolu 6 - Treffpunkte, řadové číslovky (U 50-51).

Zeměpis: Pracujeme na Stř. Evropě., PL máme vypracovaný

Týden od 22. 5. do 26. 5.

Volby do rady školy - rodiče - v pondělí od 16 do 18 hodin ve škole.

FYZ

V úterý 23.5. si napíšeme test - el.proud, el.napětí, el.odpor (znát značky veličin a jejich jednotek), převody jednotek, schematické značky používané v nákresech el.obvodu

Zeměpis: Pracujeme na Stř. Evropě. Zk. mluvní cv. Rusko / Ukrajina, následující hodina test V. Evropa: znaky zemí Pobaltí, Rusko a Ukrajina znalost podle osnovy, Moldavsko a Bělorusko znalost několika faktů.

MAT: Probereme vzájemnou polohu 2 kružnic a Thaletovu větu (kap. 1.3 a 1.4). V pondělí 29. 5. test (kruh, kružnice, poloha přímky vzhledem ke kružnici, rýsování tečny, sečny, poloha 2 kružnic, Thaletova věta). 

NJ: Dobereme zápor (kein x nicht), začneme nvou kapitolu 6 - Treffpunkte.

18. 5. FOCENÍ TŘÍD 2. STUPNĚ

Období od 16.5. do 26.5.

Český jazyk

Milí osmáci,

v úterý budeme mít mluvnici, ve čtvrtek také a v pátek bude literatura. Při mluvnici budeme opakovat antonyma, synonyma a homonyma a stále zkouším rozbor souvětí. Při literatuře dokončíme Jana Nerudu a z jeho Malostranských povídek si zadáme ty k přečtení, budu také zkoušet a ujasníme si, co si dopsat z učebnice.

V následujícím týdnu se budeme učit normálně podle rozvrhu, tedy v pondělí je mluvnice, budeme se věnovat pravopisu a ve čtvrtek budeme psát kontrolní diktát. V úterý bude literatura, zkouším a budeme pokračovat dalšími autory. Při slohu v pátek se vrátíme k úvaze.

Přeji vám krásné jarní dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Týden od 15. 5. do 19. 5.

V pondělí 15. 5. pojedeme do ZOO Praha, sraz v 7:40 ve škole, návrat kolem 15. hod. Dbejte na vhodnou obuv a oblečení. S sebou svačinu a přiměřené kapesné. Obědy budou odhlášeny hromadně. Předpokládaná cena 380 Kč bude zaplacena ze školního vkladu žáka - prosím zajistěte dostatečný zůstatek.

MAT: Probíráme kruh, kružnice - poloha vzhledem k bodu, k přímce, druhé kružnici - U kap. 1.2-.13. Všichni noste 3. díl učebnice a rýsovací pomůcky, tj. ořezanou tužku, kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr (co nejobyčejnější)! 

ANGLIČTINA 

Tento týden začneme Unit 5B Life in space. Pustíme se do stupňování příslovcí, které je stejné jako stupňování dlouhých přídavných jmen. Budu zkoušet slovíčka 5A a 5B dohromady!!! Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

 

Zeměpis: Pracujeme na Stř. Evropě. Zk. mluvní cv. Rusko / Ukrajina.

Přírodopis: Připravujte si mluvní cvičení na zadané téma. 

Období od 2. 5. do 14. 5.

MAT: V úterý a ve středu shrneme kapitolu statistiky - ve čtvrtek 11. 5. uzavřeme testem (základní pojmy, výpočet relat. četností, aritmet.  průměr, modus, medián, orientace v grafu a v tabulce). Poté již noste 3. díl učebnice, nelinkovaný sešit a rýsovací pomůcky!!

NJ: Test z 5. lekce ve středu 10. 5. - slovesa k denním aktivitám (U rámeček str. 42), um + čas, am + denní doba (Morgen, Vormittag atd.), in der Nacht, vyjádření opakování - montags, dienstags atd. + slovosled ve větě.  

Zeměpis: DOKONČÍME V. Evropu, Rusko mluv. cv. podle osnovy, a PL a prezentace na Rusko. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: budeme dělat KOLÁŽ- donést si časopisy, obrázky, černý centropen- téma je jaro, móda, lidé. Inspirace například zde: mixed media girls – OliveLoaf Design (wordpress.com)

Český jazyk

Milí osmáci,

zítra 2.5. máme mluvnici a budeme se připravovat na prověrku z tvarosloví. Budeme ji psát ve čtvrtek. Zkoušet budu rozbor souvětí. Připomínám opravu diktátů, případně referát z přečtené knihy. V pátek bude literatura, učte se, budu zkoušet hlavně ty, co zkazili prověrku, a zkouším i básničky. Takto přehozené to bude i následující týden. V úterý 9.5. bude opět mluvnice a budeme se věnovat příslovím a rčením. Při literatuře budeme poračovat májovci.

Věřím, že jste si užili prodloužený víkend a odpočinuli jste si.

S pozdravem

J. Zouchová

Týden od 2.5. do 5.5.

Zeměpis: DOKONČÍME V. Evropu (referáty).

MAT: Ve středu 3. 5. opravy a dopisování písemek na rovnice (úlohy o pohybu a práci + jednoduché rovnice). Probíráme základy STATISTIKY (kap. 4.1-4.4). 

NJ: Dokončíme lekci 5, zopakujeme si to nejdůležitější před testem (bude kvůli volným pondělkům až ve středu 10. 5.).

Týden od 24. 4. do 28. 4.

ANGLIČTINA 

Tento týden opakujeme Unit 4D. Budu ještě zkoušet slovíčka. Zopakujeme si  vztažné věty. Přečteme si komiks Stories from the Campfire, Episode 2, jsou k němu 4 slovíčka!!! Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Zeměpis: V úterý píšeme opakovací práci k JV Evropě a probíráme V. Evropu (referáty).

MAT: Nový termín slibované písemky (úlohy o společném pohybu a práci) ve středu 26. 4. Jinak už začneme novou látku - ZÁKLADY STATISTIKY (U kap. 4).

Týden od 17. 4. 

V úterý 18. 4. od 16:30 hodin proběhne TŘÍDNÍ SCHŮZKA v učebně 8.B. 

Ve středu 19. 4. máme 3.-6. VH preventivní program Magdaléna. Poté bude přestávka na oběd a 8. VH již podle rozvrhu.

MAT: V Út a St dopisujeme písemky + opravky na rovnice (v součinovém tvaru, slovní úlohy). Zopakujeme ÚLOHY NA SPOLEČNÝ POHYB a probereme ještě ÚLOHY NA SPOLEČNOU PRÁCI (U kap. 2.3). V pátek 21. 4. z nich bude test.

Český jazyk

Milí osmáci,

zítra píšeme testík na stupňování příslovcí, opakujte si. Budu vás mít i místo hodiny německého jazyka na supl, proto si vezměte s sebou i sešit na literaturu, dopíšeme si B. Němcovou. Při literatuře v úterý budu zkoušet a následující týden budeme psát prověrku, proto se učte všichni a všechno. Ve čtvrtek budeme pokračovat učivem o předložkách a spojkách a budeme se připravovat na diktát, který budeme psát následující pondělí. Opakujte si proto pravopis. Nezapomeňte, že máte odevzdat referáty z přečtené knihy (nejlépe z  doporučené literatury) a v pátek úvahu na volné téma.

Přeji vám hezké jarní dny.

S pozdravem

J. Zouchová

Týden od 17. 4.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, přineste opak. práci na JV Evropu (ti, co ji nestihli ve škole), probíráme V. Evropu (referáty). Ve čtvrtek test JV Evropa (přiřazování pojmů)

Florbal v úterý odpadá

 

Týden od 11. 4.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme jv Evropu. Zhodnotíme skupinovou práci.

Chemie  probíráme nekovové prvky (C, S, P a halogeny)  test: kovové prvky, polokovy - vlastnosti, využití, ch. značky (pátek)

v úterý jednorázové rukavice do skupiny

Přírodopis:  testtrávicí soustava, metabolismus. (otázky + popis obrázků) úterý po laboratorní práci, připravujeme si mluvní cvičení, průběžná kontrola vedení sešitu

PřP kontrola a hodnocení modelů krychlí vybraných kovů, hodnotí se správnost výpočtů a celkový vzhled modelu

Český jazyk

Milí osmáci,

v mluvnici budeme pokračovat tvaroslovím, konkrétně neohebnými slovními druhy. Začneme opakovat příslovce a předložky. Sami si zopakujte stupňování příslovcí. Stále opakujte slovesný vid a vidové dvojice. Nezapomeňte na opakování pravopisu a rozboru věty jednoduché. Blíží se diktát, termín upřesním po Velikonocích.

V literatuře nás čeká B. Němcová, připomeneme si její povídky, četli jsme vloni. Učte se báseň Jar. Vrchlického Za trochu lásky. /str. 105/ Připomínám zkoušení.

Ve slohu nás ještě čeká životopis a budeme opakovat všechny slohové útvary, které jsme se učili.

Užijte si Velikonoce.

S pozdravem

J. ouchová

 

Týden od 3. 4.

V úterý 4. 4. proběhne 1.-5. vyučovací hodinu PROJEKTOVÝ DEN na téma NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ. S sebou stačí penál a svačina:) Další vyučování již podle rozvrhu. Kdo si objednal k obědu Germknödel, je třeba nahlásit při výdeji obědů.

Ve středu 5. 4. se zapojíme do akce Ukliďme Česko a půjdeme uklízet okolí školy. Půjde o poslední 2 vyučovací hodiny. Počítejte s vhodným oblečením a obuví + rukavice.

MAT: V pondělí 3. 4. krátká písemka ze slovních úloh řešených rovnicemi. Dále budeme probírat úlohy o společném pohybu (U kap. 2.2).

NJ: Stále procvičujeme vyjadřování času a aktivity v průběhu dne (PS str. 54, U str. 44).

Únikovka:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQpQxnSNBDqr6H6GvZ_DTwnkOmHwXv7RPWhvmLyIMdLFZfRlzHTOVlhH5wL5NWlw_tnYWw087sVENkW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2-zFKP3p1kx_r-esV9THf-V9Hgj8rxQoJHnMtwTft2GPo5lna-wj2UJ8U&slide=id.gc944536661_0_3

 

Zeměpis:  Probrali jsme JV Evropu (PL vlepený jako zápisky). Procvičíme ve sk., budeme potřebovat, nůžky, lepidlo, sešit. 

florbal ze čtvrtka přesunut na středu

Chemie  3. 4. sešit z chemie s sebou

připravujeme se na  test: kovové prvky, polokovy, ch. značky, probíráme: nekovy

Přírodopis:  připravujeme se na test: trávicí soustava, metabolismus.

Týden od 27. 3. do 31. 3. 2023

ANGLIČTINA 

Na tento týden už určitě všichni máte napsaná a naučená slovíčka Unit 4B A story of suspense. Budu je zkoušet. Ještě se budeme zabývat neurčitými a zápornými zájmeny, nezapomeňte si desky s papíry s gramatikou, které jsem vám dala!!!  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend,  těším se na vás,

IK

Zeměpis:  Probíráme JV Evropu. DÚ cv. 3 v rozdaném PL

Ve středu 4.-6. VH preventivní program Magdaléna.

MAT: Potrénujeme rovnice v součinovém tvaru U 23-25 (5minutovka ve St 29. 3). V Út 28. 3. opravka z rovnic se závorkami a zlomky. Pak se pustíme do slovních úloh řešených rovnicemi (U kap. 2). 

NJ: Pokračujeme s tématem času, kap. Endlich Wochenende! Bude možnost opravky z hodin.

Týden od 20. 3. do 24. 3. 2023

MAT: Stále procvičujeme lineární rovnice se zlomky - ve Čt 23. 3. uzavřeme testem.

NJ: Procvičujeme určování času a aktivity v rámci dne (Mein Alltag). Ve St 22. 3. testík na hodiny (Viertel nach/vor, halb, Minuten nach/vor).

Zeměpis:  Probíráme JV Evropu. OPRAVNÝ test J. E. + SLEPÁ (J, Z a SEV.) přijde DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU.

Chemie  připravujeme se na  test: kovové prvky, ch. značky, probíráme: polokovy, nekovy

Přírodopis:  probrali jsme trávicí soustavu, připravujeme se na test. Probíráme metabolismus.

Týden od 13. 3. do 17. 3. 2023 

chemie - ve čtvrtek 16.3. si doneste sešit z chemie! 17. 3. test: kovy

FYZ - v pondělí 13.3. test na spalovací motory + fyz.veličiny

Zeměpis: Probíráme JV Evropu. Opakujte si J. Evropu a pojmy do slepé mapy S, Z, J Evropa pojmy, test na toto téma přijde DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU.

MAT: V pondělí 13. 3. krátký testík na jednoduché lineární rovnice. Dále budeme řešit rovnice se závorkami a se zlomky (U str. 20-22). V pátek 17. 3. Matematický KLOKAN.

NJ: Pokračujeme s vyjadřováním času (PS str. 52 - 53, U str. 42). Procvičování na PC:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2573

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2556

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2561

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2535

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3377

Týden od 6. 3. 2023

MAT: Stále procvičujeme řešení jednoduchých lineárních rovnic.

https://matematik.cz/attempts/ajax-add/560909

Testík bude nakonec až v pondělí 13. 3.

NJ: Ve středu 8. 3. slibovaný krátký test na nepravidelná slovesa. Poté začínáme novou kapitolu 5 Mein Tag - vyjadřování času (U 42/2, PS str. 52).

Fyzika 6.3.-10.3.

Ti, co nepsali test na skupenské přeměny, si ho napíší v úterý 7.3. Věnujeme se pojmům elektrostatická indukce a polarizace izolantu. Příští týden počítejte s testem na spalovací motory.

ANGLIČTINA 6. - 10. 3.

Tento týden začínáme vztažné věty. Slovíčka 4A What´s happening máte napsaná a naučená. V tomto týdnu budeme psát opakovací test z U3C a U3D, připomínám všem. Tento test budou psát všichni, tématy jsou zdraví a lékařská pohotovost.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Období od 6.3. do 19.3.

Český jazyk

Milí osmáci,

v pondělí 6.3. budeme psát test ze zájmen. Opakujte si druhy zájmen, skloňování zájmen já a jenž.

Opakujte si Máj, nemáme dozkoušeno a začněte se učit od začátku literaturu, od 21.3. začnu každou hodinu zkoušet. 7.3. máte odevzdat recenzi na Farmu zvířat. Ve čtvrtek 9.3. začneme opakovat číslovky. Od 10.3. nebudu ve škole, budete mít suplování, připravím vyučujícím materiály k procvičování pro případ, že nebudou vyučovat svůj předmět. Vracím se 20.3. a budeme se ještě zabývat číslovkami, bude test a začneme opakovat slovesa.

Tyto úkoly nejsou na prázdniny, je to jen připomenutí toho, co vám běžně zadávám.

Užijte si zbytek prázdnin.

S pozdravem

J. Zouchová

Zeměpis: Protože byla vysoká nemocnost, pracovaly 2 sk. na téma STÁTY JIŽNÍ EVROPY. Chybějící, zápisky si zajistěte! Kontrola po prázdninách. ČT - opravný tes Francie a Benelux.

Přírodopis:  probíráme trávicí soustavu (dutina ústní, dú: obrázek zubu s popisem). Kdo nepsal test, bude psát dodatečně (oběhová a dýchací soustava)

https://www.youtube.com/watch?v=tzGv4Z5YnaU&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

https://www.youtube.com/watch?v=ceYQoSvWl5k&t=2s&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

Týden od 20. 2. 2023

MAT: V út 21. 2. test z mocnin. Začínáme LINEÁRNÍ ROVNICE - 2. díl učebnice, kap. 1.1-1.3.

NJ: Procvičujeme nepravidelná slovesa (PS str. 45), po prázdninách z nich bude krátký testík.

Zeměpis: Po expertních skupinách na téma STÁTY JIŽNÍ EVROPY nás čekají skupiny DOMOVSKÉ. Opravy a dopsání testů u chybějících nejspíše po prázdninách.

ANGLIČTINA 20. 2. - 24. 2. 

Tento týden budeme opakovat, stále téma zdraví, úraz. Slovíčka 3 D máte napsaná a naučená. Kdo chyběl, bude zkoušen ještě i ze slovíček 3C, to je velmi důležitý unit.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Chemie   test: PSP, značky, probíráme kovové prvky

Přírodopis:  probrali jsme dýchací soustavu, kdo nepsal test, bude psát dodatečně (oběhová a dýchací soustava)

https://www.youtube.com/watch?v=tzGv4Z5YnaU&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

https://www.youtube.com/watch?v=ceYQoSvWl5k&t=2s&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

Týden od 13. 2. 2023

Zeměpis: čekejte testík BENELUX, v dalším týdnu SLEPOU MAPU SEV. a ZÁP. EVROPA a OPAKOVACÍ TEST ZÁPADNÍ EVROPA. začínáme J. EVROPU Procvičujte na SETERRA i na WORDWALLu (použij google a zadejte WORDWALL a EVROPA).

 

Týden od 6. 2. do 10. 2.

V Po je 1.VH třídnická.

V Út 1.VH suplování - vezememe si MAT.

Ve St 8. 12. budeme mít 1.-3. VH preventivní program z Magdaléna, o.p.s. na téma Moje hranice a pravidla.  

MAT: Dokončíme MOCNINY (U kap 7.4-7.5), s testem počítejte příští týden.

NJ: Trénujeme nepravidelná slovesa k tématu Mein Hobby - U str. 38, 39, PS 45.

Dny v týdnu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2527

Číslovky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

Časování sloves: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

Představování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545

Představování – poslech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533 (nápověda: liebe [líbe] – miluji)

Názvy zemí: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524

Zeměpis: testík FRANCIE A MONAKO - ČT, příští týden testík BENELUX, začínáme J. EVROPU

Fyzika

V tomto týdnu se začneme věnovat kapitole Elektrické jevy a zákony (učebnice str.62). V úterý 7.2. si napíšeme písemku z předchozí látky - skupenské přeměny (tání, tuhnutí, vypařování...) + fyzikální veličiny, včetně značky a jednotky (zaškrtnuté na papíře), v testu nebude žádný příklad

Chemie   test: ionty 10. 2.

Přírodopis:  test: oběhová soustava 10. 2.

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

ZMĚNA ROZVRHU: ve středu 25. 1. 2023: NJ se přesouvá na 5. VH, zbytek odpol. vyučování odpadá (tj. končíme po 5. VH) 

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

MAT:  Pokračujeme s MOCNINAMI - násobení a dělení mocnin se stejným základem (U kap. 7.3)

únikovka 1: https://view.genial.ly/619d511bae3f760de3ad7d28/interactive-content-opusteny-dum-unikova-hra-zlomky?fbclid=IwAR2-hgWtG_q5KFW-kXvkhbAb-X4176lvoitnocOknWNjIYziT1C9Hlf2Pok

únikovka 2: https://view.genial.ly/61cf67791f63df0dd8e491df/interactive-content-telefonni-budka?fbclid=IwAR0__CjITzHUYEBpJ-54js-hDAJqR1itc6HYgSLK9HrtWqTUnevMtt4D9GI

únikovka 3: https://docs.google.com/presentation/d/1xvao1X5ZgTAtb_0GezVfK_T-h5oNbUxDnrvbTWjW9Uw/preview?rm=minimal&fbclid=IwAR2tmaJzkdMILi2b3vyxjzJ7CGa722x8Xhywv7xGTkP31sxzo635mWsVV0E&slide=id.gc8314ff21b_0_5

NJ: Probíráme nepravidelná slovesa k tématu Mein Hobby - U str. 38, 39, PS 45.

Zeměpis: máme ke zk. téma V.Británie

 

Týden od 16. 1. 2023

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

KROUŽEK FLORBALU TENTO TÝDEN VE STŘEDU!

Zeměpis:  zopakujte si pojmy související se severní a západní Evropou, přijde slepá mapa (hory, řeky, města, státy ... ), probíráme Záp. Evropu, zk. ml. cv. V. Británie / samostatně pracujete na PL Francie a PL Benelux (ten teprve dostanete)

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

lyžařský kurz ve dnech 21.1. až 28.1. 2023 se určitě uskuteční, nelze jej zrušit. Pokud nenapadne sníh před odjezdem, není jisté, že se tak nestane během našeho pobytu v Nových Hutích. Je veliká pravděpodobnost, že budeme lyžovat v areálu Zadov, kam bychom dojížděli skibusem. Proto doporučuji lyže určitě zarezervovat a zapůjčit. Pokud by sníh nenapadl, žáci budou mít náhradní program. Bude se jednat o volnočasové aktivity. Je možnost koupání v bazénu ve Volarech a ve Vimperku, doporučujeme vzít si s sebou plavky. Žáci by měli mít i vhodnou turistickou obuv.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jana Zouchová

vedoucí lyžařského kurzu

Období od 3.1. do 15.1.

V pátek 15. 1. třídnická hodina 1.VH.

MAT: Pokračujeme s MNOHOČLENY - vzorce na druhou mocninu (kap. 5.5), rozklad na součin (podle vzorce a vytýkáním - kap. 5.4). Počítejte s písemkou z uvedeného, zřejmě ve čtvrtek 12. 1.

Pokud by chtěl někdo zkusit MATEMATICKOU OLYMPIÁDU, zde je zadání domácího kola: 

https://www.matematickaolympiada.cz/media/3458844/z72.pdf

Vy jste kategorie Z8. Nutné vyřešit alespoň 4 úlohy a odevzdat do pondělí 16. ledna.

NJ: Zhodnotíme Vánoce (ich mag, ich finde), novoroční předsevzetí. Dále pokračujeme s lekcí 4 (popis osoby).

Chemie   test: částicové složení látek 

Zeměpis: - zopakujte si pojmy související se západní Evropou (hory, státy ... do mapy), probíráme Záp. Evropu, připravujete si ml. cv. V. Británie 

Přírodopis:  test: srdce (folie)

PřP: možnost odevzdat práce k hodnocení je do 13. 1. 

Český jazyk

Milí osmáci, 

zdravím vás v novém roce.

Začínáme v úterý mluvnicí, ve čtvrtek bude literatura a v pátek opět mluvnice. Budeme se připravovat na opakovací prověrku ze skladby. Opakujte také sami rozbor věty jednoduché, rozbor souvětí, čárku ve větě jednoduché, věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty, druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními. Prověrku budeme psát ve čtvrtek 12.1. Čeká nás také kontolní diktát, proto nezapomeňte opakovat pravopis. Diktát budeme psát 16.1.

V hodinách literatury budeme pokračovat národním obrozením a nezapomeňte na báseň.

V novém roce vám přeji hlavně zdraví a ve škole štěstí a mnoho úspěchů.

J. Zouchová 

 

Období od 12. 12. do Vánoc 

Ve středu 21. 12. odpadá odpolední vyučování (1. a 2. podle rozvrhu, pak "vánoční párty). 22. 12. je ředitelské volno a prázdniny potrvají až do 2. 1. V novém roce se tedy sejdeme až v úterý 3. ledna 2023! 

Fyzika - V pondělí 19.12. náhradní termín písemek, kdo nepsal některou z posledních dvou písemek na TEPLO, tak si ji napíše!!!

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

MAT: Docvičíme násobení mnohočlenů. V úterý 20. 12. test z mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení).

NJ: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). Ostrý diktát na číslovky bude v Po 19. 12., pak si dáme "vánoční speciál".

Zeměpis: pokračuje zk. ml. cv. Sev. Evropa - přijde i TEST v úterý, pracujeme na PL Západní Evropa

Chemie  probíráme částicové složení látek, 13. 12. test: Atom, molekula, složení atomu. Prvek, protonové a nukleonové číslo.

https://www.youtube.com/watch?v=5uJ7pSkmhZY&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=15&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=MWIBuwANFJ0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=15&ab_channel=PetrCurko prvky jsou od 5. minuty!

Český jazyk

Milí osmáci,

jen připomínám, co jsme si již říkali. Protože jedeme v pondělí 12.12. na divadelní představení do Prahy, budeme psát kontrolní diktát v úterý 13.12. Ve čtvrtek 15.12. se budeme věnovat přípravě na kontrolní slohovou práci a hned 16.12. ji přepíšeme. 20.12. máte odevzdat čtenářské deníky (referát z další knihy z doporučené literatury a budu zkoušet báseň Jana Nerudy Zimní.

Ve čtvrtek budu opět zkoušet spojovací výrazy u poměrů a budeme se věnovat souvětí, abychom si mohli napsat testík v pondělí 19.12. V pátek 9.12. máte mít charakteristiku literární postavy, dále se budeme při slohu věnovat úvaze. Z literatury zadávám dodatečně za úkol výpisky z barokní literatury z čítanky. 

Doporučuji učit se, abyste si nezkazili pololetní klasifikaci.

S pozdravem J. Zouchová

 

Týden od 5. 12.

MAT: Začínáme se slíbenými rozcvičkami na počítání s desetinnými čísly - tento týden sčítání. Ve St 7. 12. 10min na sčítání, odčítání mnohočlenů. Probíráme postupně NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ - kap. 5.3.

NJ: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). Dotrénujte číslovky - příští týden si dáme "diktát".

Zeměpis: ml. cv. SEVERNÍ EVROPA a testík na stejné téma v tomto týdnu. Mějte určitě kreslící potřeby!

Chemie  probíráme částicové složení látek

Přírodopis:  test: tělní tekutiny

Fyzika - v úterý 6.12. písemka (2.část kapitoly Teplo, učebnice str.30-40, pojmy: kalorimetrická rovnice, kalorimetr - co to je a jeho části, druhy přenosu vnitřní energie (vedením, prouděním, sáláním) + příklady na výpočet tepla a měrné tepelné kapacity). Jinak v tomto týdnu pokračujeme v kapitole změna skupenství látek.

Týden od 28. 11.

V pátek 2. 12. od 16 hod bude před školou probíhat adventní jarmark, následovaný rozsvícením vánočního stromku a vystoupením žáků ZŠ. Srdečně všechny zveme!

MAT: V Út 29. 11. test na výrazy. Probírat budeme MNOHOČLENY, jejich sčítání a odčítání - kap. 5.1-5.2

NJ: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby).

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12. 

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak používat since a for (how long.) Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si a naučte se všechno v PB na stranách 24 - 25, hlavně PB 25/2 a, b. a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí! Opakujte nepravidelná slovesa, už jich je 60!!!! Všichni máte jejich přehled, neobejdeme se bez nich.

Hezký týden, IK

 Fyzika v pondělí 28.11. písemka

Zeměpis:  Mluvní cvičení Severní Evropa podle zem. osnovy ve druhé části týdne

Chemie  29. 11.  test výpočet složení roztoků 2: procentová koncentrace, hmotnostní zlomek https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html + příkllady v učebnici str. 14

Přírodopis:  test: svaly + kdo nemá kostrní svaly (fólie), probíráme tělní tekutiny

Český jazyk od 21.11. do 4.12.

Milí osmáci,

připomínám úkoly a učivo na následující dva týdny.

Pokud nestihnu vaši zítřejší hodinu, budete mít mluvnici v úterý, ale předpokládám, že ji stihnu. V mluvnici budeme pokračovat učivem o poměrech mezi větnými členy a souřadně spojenými větami vedlejšími, máte umět spojovací výrazy. Budu stále zkoušet rozbor věty jednoduché a každou hodinu také básničku. Připomínám charakteristiku, kdo ji neměl v úterý. Poměry dokončíme v týdnu od 28.11. Ve slohu se budeme věnovat charakteristice literární postavy. V literatuře nás čeká J. A. Komenský.

Přeji vám úspěšné následující dny.

J. Zouchová

Týden od 21. 11.

Zeměpis: vezměte si ZEMĚPIS I V PONDĚLÍ, čtvrtek test obyvatelstvo a hospodářství Evropy. probíráme severní Evropu 

Chemie     

22. 11.  test výpočet složení roztoků: procentová koncentrace, hmotnostní zlomek https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html

Přírodopis: 22. 11. test: kostrní svaly (fólie), probíráme tělní tekutiny

MAT: V Út 22. 11. opravný test + ti, kdo nepsali na Pythagorovu větu. Probíráme číselné výrazy a výrazy s proměnnou - kap. 4.2-4.4. 

NJ: Téma Kleidung und Farben - lekce 4. Ve St 23. 11. 10minutovka na časování sloves (pravidelná + sein).

Týden od 14. 11. 

Ve středu 16. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16:30 hod v učebně 8.B. V pátek 18. 11. ředitelské volno.

MAT: V pondělí 14. 11. test na Pythagorovy větu. Dále probíráme kap. 4.1-4.2 (Výrazy). 

Týden od 7. 11.

MAT: Dokončíme PYTHAGOROVU VĚTU (test v pondělí 14. 11.), začneme kap. 4 - Výrazy. 

NJ: Téma Freunde und Familie + číslovky. Kdo ještě nedodevzdal D.Ú. Meine Familie, má šanci do 14. 11. 

PV: Pokračujeme v "plnění" lapbooku.

Zeměpis: trénujte mapy, budou se zkoušet: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051 

Chemie  

8. 11.  test směsi + separační metody

Přírodopis: 8. 11. probíráme: svalová soustava 11. 11. test: kostra člověka 2

Týden od 31. 10.

FYZIKA - Milí osmáci, v úterý 1.11. navštívíme Aerodynamickou laboratoř, detašované pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně. Návštěva je zdarma. Půjdeme pěšky, proto zvolte vhodnou obuv. Návštěva postihne pravděpodobně 3.-6. vyučovací hodinu.

MAT: Probíráme PYTHAGOROVU VĚTU - kap. 2. Ve středu 1. VH bude třídnická, proto si vezmeme MAT 6. hodinu místo NJ.

NJ: Téma Freunde und Familie + číslovky. D.Ú. do 7. 11. Meine Familie - písemně do sešitu představit členy rodiny (Name, Alter, Hobbys, Beruf). 

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.

Tento týden budeme opakovat, budeme mluvit o Halloweenu, opakovat PB 16, WB 10 - 11. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na straně 16, vypracujte si ve WB příslušná cvičení na str. 10, 11. Budeme se také zabývat výslovností a začneme Unit 2 A Beeing friends na příští týden.

Hezký týden, IK

 

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

Chemie   

1. 11. laboratorní práce: filtrace; test směsi + separační metody

Přírodopis: 1. 11. test: kostra člověka

Zeměpis: testík na NEJ... EVROPY , po prázdninách kontrola sešitů a map / hodnocená práce dvojic - práce s atlasem a textem v učebnici, na další týden trénujte mapy, budou se zkoušet: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

Dějepis: Přehled dějin 2

Výchova k občanství: Funkce a vlastnosti peněz

Týden od 17. 10. do prázdnin 

Zeměpis: Ještě před prázdninami malý testík na NEJ... EVROPY, po prázdninách kontrola sešitů a map / hodnocená práce dvojic - práce s atlasem a textem v učebnici 

Týden od 17. 10.

Př praktika: doneste si barevné listy ze stromů, nůžky a jednorázové rukavice (stačí jedna sada do skupiny - 2 až 4 žáci)

MAT: 5min. z druhé odmocniny se přesouvá na úterý. Dále probereme DRUHOU ODMOCNINU - kap. 1.4-1.7. 

NJ: Písemka z opakování 1.+2. lekce se posouvá na středu. Pak budeme opakovat lekci 3 - téma Freunde und Familie.

ANGLIČTINA 17. - 21. 10. 

Tento týden začneme U 1D Gossip, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Především se budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

Český jazyk od 13.10. do 21.10.

Milí osmáci,

ve čtvrtek píšeme test z čárky ve větě jednoduché a v pátek prověrku z literatury /učte se vše od legendy až po ukázku z Dalimilovy kroniky/. Budu zadávat naučit se báseň Pocestný od F. L. Čelakovského, můžete se začít učit.

V pondělí nebudu ve škole, proto budeme mít mluvnici v úterý.

Budeme se učit novou látku - poměry mezi větami hlavními.

V říjnu nás čeká kontrolní diktát, tak začněte opakovat pravopis.

Při slohu si zopakujeme vše o druzích popisu.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

 

Týden od 10. října

MAT: Učíme se DRUHOU MOCNINU - učebnice MAT 1 - kap. 1.1-1.3. Ve čt 13. 10. si 1. VH vezmeme MAT (supl za Zem) - bude  možnost opravné písemky na trojčlenku, procenta.

NJ: Opakujeme a procvičujeme lekce 1+2 (představování, časování sloves, otázky s Was, Wann, Wie, Wer..., číslovky, dny v týdnu, mögen+finden)

Zeměpis: Test na PC mapy 1-3, kontrola sešitů 

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

Chemie   

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

právě probíráme směsi a oddělování složek ze směsí 

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html

Přírodopis: 11. 10. test na popis kostry člověka (učebnice str. 16 až 19)

dále probereme: učebnice str. 20 a 21

přírodovědná praktika: 12. 10. do dvojce: 2metry provázku, krejčovský metr

ANGLIČTINA 

Tento týden začneme U 1C How they met. Máte napsaná a naučená slovíčka. Budeme se učit rozlišit prosté a průběhové tvary minulého času. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 13 a 14, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Věty na procvičení, které dám dětem ve škole, najdete v zadání v TEAMS. 

Hezký týden, IK

 

Od 3. 10. do 7.10.

MAT 3.-7. 10.

Opakujeme trojčlenku a procenta - písemka 7. 10. K procvičování můžete využít tyto odkazy:

přímá a nepřímá úměrnost - procvičování:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4322
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4317
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4320

přímá i nepřímá úměrnost - trojčlenka: 

https://www.liveworksheets.com/ny1834615rd

https://www.liveworksheets.com/fy1692077na

procenta: 

https://www.liveworksheets.com/ji2520843oz

https://www.umimematiku.cz/pocitani-procenta-pocitani-2-uroven/742

NJ 3.-7. 10.

Opakujeme a procvičujeme lekce 1+2 (představování, časování sloves, otázky s Was, Wann, Wie, Wer..., číslovky, dny v týdnu, mögen+finden)

Fyzika 3.-7.10. - 3.10. písemka; Příkon, Účinnost (uč.str.14-15)

ANGLIČTINA 3. - 7. 10. 

Tento týden pokračujeme v minulém čase průběhovém, U 1B. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 10 a 11, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Koncem týdne budeme psát test na minulý čas průběhový.

Hezký týden, IK

Fyzika - 3.10. písemka - Mechanická práce - definice, příklady práce, převody jednotek, výpočet práce

Zeměpis - test JZ Asie v pondělí, dopracujeme mapu povrchu Evropy, 

trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

Chemie   7. 10. test: výstražné piktogramy, bezpečnost práce a laboratorní řád, chemické pomůcky

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemie_kolem_ns.html

- jsou k nalezení pod záložkami na levé liště: chemie kolem nás, vlastnosti látek a jejich, chemické pokusy v laboratoři

právě probíráme směsi, učebnice str. 11, https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html prezentace: Směsi - rozdělení

Přírodopis: 11. 10. test na popis kostry člověka 

učebnice str. 16 až 19

Český jazyk od 26.9. do 7.10.

Milí osmáci,

následující týden nebudeme mít ve středu sloh, proto ho budeme mít současně s mluvnicí ve čtvrtek, budeme se věnovat vypravování a při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty. Další týden budeme psát test. Při hodině budu také zkoušet rozbor věty jednoduché. Při literatuře se seznámíme s dalšími kronikami a budeme pracovat s textem v čítance.

Další týden se při mluvnici budeme věnovat čárce ve větě jednoduché, naučíme se, jak se správně ve větě píše. Při slohu budeme číst vaše vypravování /budete ho psát za domácí úkol/ a zhodnotíme. Při literatuře se seznámíme s dalšími literárními památkami a budeme pracovat s textem v čítance.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

 

12.9. do 16.9.

Český jazyk 

Milí osmáci,

následující týden už se bude dle rozvrhu střídat mluvnice, literatura a sloh.

Při mluvnici si vysvětlíme, co je to doplněk, proto stále opakujte větné členy, které již znáte.

Při literatuře se budeme věnovat nejstarším literárním památkám a zopakujeme legendu. /Znáte z loňska./ Vytvoříme seznam referátů.

Při slohu budeme opakovat slohové útvary a budeme psát vypravování.

Přeji hezký zbytek neděle.

J. Zouchová

Zeměpis: trénujte mapy

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051