8.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Rozvrh 2022/2023 zde.

Fyzika 3.-7.10. - 3.10. písemka; Příkon, Účinnost (uč.str.14-15)

ANGLIČTINA 3. - 7. 10. 

Tento týden pokračujeme v minulém čase průběhovém, U 1B. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 10 a 11, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Koncem týdne budeme psát test na minulý čas průběhový.

Hezký týden, IK

Od 3. 10. do 7.10.

Fyzika - 3.10. písemka - Mechanická práce - definice, příklady práce, převody jednotek, výpočet práce

Zeměpis - test JZ Asie v pondělí, dopracujeme mapu povrchu Evropy, 

trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

Chemie   7. 10. test: výstražné piktogramy, bezpečnost práce a laboratorní řád, chemické pomůcky

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemie_kolem_ns.html

- jsou k nalezení pod záložkami na levé liště: chemie kolem nás, vlastnosti látek a jejich, chemické pokusy v laboratoři

Český jazyk od 26.9. do 7.10.

Milí osmáci,

následující týden nebudeme mít ve středu sloh, proto ho budeme mít současně s mluvnicí ve čtvrtek, budeme se věnovat vypravování a při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty. Další týden budeme psát test. Při hodině budu také zkoušet rozbor věty jednoduché. Při literatuře se seznámíme s dalšími kronikami a budeme pracovat s textem v čítance.

Další týden se při mluvnici budeme věnovat čárce ve větě jednoduché, naučíme se, jak se správně ve větě píše. Při slohu budeme číst vaše vypravování /budete ho psát za domácí úkol/ a zhodnotíme. Při literatuře se seznámíme s dalšími literárními památkami a budeme pracovat s textem v čítance.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

 

12.9. do 16.9.

Český jazyk 

Milí osmáci,

následující týden už se bude dle rozvrhu střídat mluvnice, literatura a sloh.

Při mluvnici si vysvětlíme, co je to doplněk, proto stále opakujte větné členy, které již znáte.

Při literatuře se budeme věnovat nejstarším literárním památkám a zopakujeme legendu. /Znáte z loňska./ Vytvoříme seznam referátů.

Při slohu budeme opakovat slohové útvary a budeme psát vypravování.

Přeji hezký zbytek neděle.

J. Zouchová

Zeměpis: trénujte mapy

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051