8.B třída

Týden od 11. 12. do 15. 12.

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 3A - Human Body. Začneme s modálními slovesy a jejich opisnými tvary.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Dějepis - 15.12. v pátek si napíšeme test na Francii, Prusko a Rusko - dnes (8.12.) jsem dával pracovní list, kdo nebyl přijde si během týdne. Některé věci z něj se také mohou objevit v testu.

Zeměpis do vánoc:  V. Asie - zpracujeme PL, půjdeme vyhledávat i na PC. JV Asie test 15. 12.

Fyzika do vánoc: Probíráme měrnou tepelnou kapacitu, výpočty s teplem. V týdnu před vánocemi počítejte s testem na teorii o teple, skupenství, teplotě, t. výměně až po vyhledávání měrné tep. kapacity. Jako opakovací i rozšiřující 3 cv. (DÚ v UMÍME TO) zpracujte do 20. 12.: rychlý odkaz: https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-termodynamicka-rovnovaha-a-teplota-1/47830, k testu dop. udělat např. Šíření tepla - Třídění skupin (wordwall.net)

Informatika do vánoc: Zpracování dat v excelu. Práce jsou uloženy ve výukových souborech v TEAMS v týmu Informatiky. V případě, že máte práci hotovou, procvičujte https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-prace-s-daty-zaklady, alespoň budete mít náskok!

Chemie  Probíráme kovové prvky, slitiny a polokovy (viz prezentace v Teams) 

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe, Zn, Ag, Au, Sn, Pb, Al, Ti, Mg, Hg.

máte zadanou práci na Umíme to

kdo nechodí na praktika, procvičte stavbu atomu zde https://phet.colorado.edu/cs/simulations/build-an-atom

Přírodopis   - probíráme oběhovou soustavu, probrali jsme tělní tekutiny, probereme srdce a cévy

- opravné testy na téma kostra a svaly: popis kostry nebo svslů - jen kdo ještě nemá splněno

                                                      otázky svaly - všichni žáci

Týden od 4. 12. do 8. 12.

Ve čtvrtek 7. 12. je první hodina TŘÍDNICKÁ. Téma: Jak komunikovat.

MAT:Pokračujeme s MNOHOČLENY - odčítání, násobení (U 5.2-5.3). V pátek 8. 12. 10minutovka na +/- mnohočlenů.

NJ: Téma Freizeitstress, zápor s nicht x kein (U 46-47). 

Český jazyk 

Mluvnice: Významové poměry mezi souřadně spojenými větami (učebnice str. 85) - procvičování.

Literatura: Referáty. Literatura období humanismu a renesance.

Sloh: Film Obecná škola - napíšeme si recenzi na zhlédnutý film.

Zeměpis: PL JV Asie cv. 1 hotové, 2 je DDÚ a 3 dopracujeme. Začneme V. Asii

Fyzika: Probíráme TEPLO: tepelnou výměnu, měrnou tepelnou kapacitu.

Informatika: Stavba PC upravenou prezentaci odevzdat - vložit mi do chatu - do 4. 12. , hodnocený prac. list odevdat na hodině. 

Chemie  Opakujeme částicové složení látek, ionty a periodickou soustavu prvků. Probíráme kovové prvky. (viz prezentace v Teams) Připravte se na test z orientace v periodické soustavě prvků a ionty

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe, Zn, Ag, Au, Sn, Pb, Al, Ti, Mg, Hg.

máte zadanou práci na Umíme to

kdo nechodí na praktika, procvičte stavbu atomu zde https://phet.colorado.edu/cs/simulations/build-an-atom

Přírodopis   - probíráme oběhovou soustavu, začínáme testovat znalost kosterního svalstva (viz obrázky sešit i učebnice str. 22 - 23)

- opravné testy na téma kostra a svaly: popis kostry nebo svslů - jen kdo ještě nemá splněno

                                                      otázky svaly - všichni žáci

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D - Going Out. Opakujeme slovesa i nepravidelná, vyjadřování pocitů, pozvání a reakce na ně. Budeme číst komiks PB 32 - 33

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Týden od 27. 11.

Český jazyk 

Mluvnice:  V úterý 28.11. si napíšeme kontrolní diktát, DÚ na umimeto.cz. Významové poměry mezi souřadně spojenými větami (učebnice str. 85) - procvičování.

Literatura: Referáty. Literatura období humanismu a renesance - Jan Ámos Komenský.

Sloh: Film Obecná škola (základ pro psaní recenze). V pátek jdu k doktorovi, tak s Vámi suplující učiitel dokouká rozkoukaný film, pište si už klidně i poznámky během filmu - podklad pro recenzi. Další týden si napíšeme recenzi během hodiny slohu.

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D Going Out. Opakujeme fráze, které používáme při pozvání --> přijetí, odmítnutí a opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT: Dokončujeme kap. VÝRAZY (U 4.3-4.4) a přejdeme k MNOHOČLENŮM (U kap. 5.1-5.2). Krátký testík k výrazům ve čtvrtek 30. 11.

NJ: Na tématech Mein Tag, Mein Freizeit procvičujeme slovosled ve větách (U 44-46)

Zeměpis: Ve středu odlořený test JZ Asie. V pátek si napíšeme 5´testík na J. Asii. Pracujeme na PL JV Asie, začneme V. Asii.

Fyzika: Ve středu opravný TEST energie. Procvičujte https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-mechanicka-energie-zakon-zachovani-1/35140. Probíráme TEPLO: tepelnou výměnu, měrnou tepelnou kapacitu.

Informatika: Teorie - stavba PC (prezentace, prac. list)

Pv: V úterý 28.11. si napíšeme opakování z tepmeramentu a typologie osobnosti. Odkaz na prezentaci zde:https://prezi.com/p/xeiaoma8bi1t/?present=1. Přinést sešity ke kontrole.

Chemie  Probírráme částicové složení látek, ionty a periodickou soustavu prvků. Začínáme probítat kovové prvky. (viz prezentace v Teams) Připravte se na test z orientace v periodické soustavě prvků.

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe, Zn, Ag, Au, Sn, Pb.

kdo nechodí na praktika, procvičte stavbu atomu zde https://phet.colorado.edu/cs/simulations/build-an-atom

máte zadanou práci na Umíme to

Přírodopis   - probíráme pohybovou soustavu, začínáme testovat znalost kosterního svalstva (viz obrázky sešit i učebnice str. 22 - 23)

- opravné testy na téma kostra: popis kostry - jen kdo ještě nemá splněno

                                                      otázky - všichni žáci

Týden od 20. 11.

Český jazyk 

Mluvnice:  Významové poměry mezi souřadně spojenými větami (učebnice str. 85), pravopisná cvičení. Kdo nepsal, napíše si test na vedlejší věty ve čtvrtek - bude tam i věta doplňková. Test nedopadl dobře, takže ve čtvrtek bude možná oprava pro zájemce.

Literatura: Referáty - přednes vhodných literárních děl. Literatura období humanismu a renesance.

Sloh: Recenze - učebnice 119, 120 (Film - zdroj pro recenzi)

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C - Teen Ambitions , oprášíme z loňska předpřítomný čas průběhový s for a since. Opakujte si nepravidelná slovesa, testíkujeme.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT: Seznámíme se s VÝRAZY S PROMĚNNÝMI (U kap. 4.2-4.4) 

NJ: Pokračujeme s tématem Mein Tag (U str. 44-47, PS 57).

Fyzika: Prodebatujeme test ENERGIE. Věnujeme se teématu TEPLO. Procvičte na pondělí ještě https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-mechanicka-energie-zakon-zachovani-1/35140

Informatika:  Prezentaci na stavbu PC - uložíte ji máte v teams, pošlete mi ji do chatu, abychom mohli odprezentovat a prodiskutovat. Domluvte se, kdo kterou část odprezentuje. Zapojí se všichni členové skupiny. Toto proběhne příští týden. Tento týden si projdeme výukové prezentace 1.1 a 1.3 v Kapitole 1 https://www.opocitacich.cz/01.html a zkontrolujete si úplnost a správnost vašich prezentací a vyplníte PL k výukovým prezentacím.

Zeměpis: Probíráme regiony J Asie. Pohrajte si: Jihozápadní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)Jižní asie - Výukové zdroje (wordwall.net). Tento týden v pátek test na teorii JZ Asie.

Chemie  Probírráme částicové složení látek a periodickou soustavu prvků

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe.

Přírodopis   - probíráme pohybovou soustavu, test na vše o kostře 20. 11.

 

Období od 13. 11. - 16. 11.

15. 11. od 16:30 třídní schůzky

MAT: Začínáme VÝRAZY (U kap. 4.1-4.2). Test z Pythagorovy věty přeložen na úterý 14. 11.

NJ: Procvičujeme určování času a slovesa slovesa s odlučitelnou předponou (PS 54/6, U str. 44).

ANGLIČTINA

Pokračujeme v 2B, napíšeme test z předpřítomného času, opakujeme vyjádření pocitů, rady, jak zvládnout situace.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 

Český jazyk 

Mluvnice: V úterý 14.11. si napíšeme test na určování druhů vět vedlejších. Začneme se souvětím souřadným.

Literatura: Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Vrcholné období středověké české literatury a doba husitská (čítanka st. 16-22).

Pv: V úterý 14.11. dokončíme adventní kalendáře. Nezapomenout nůžky a kulaté lepidlo. 

Fyzika: V pondělí opravný test výkon, příkon a účinnost. TEST energie ve STŘEDU. Procvičujte https://www.umimefakta.cz/fyzika/rozhodovacka-mechanicka-energie-zakon-zachovani-1/35140 i převody jednotek hmotnost, délka, čas a rychlost. 

Informatika: Soutěž iBobr ve středu, více inf. mají rodiče v mailu. Dokončíme prezentaci na stavbu PC a uložíte ji v teams do 11. 11., následující hodinu ji odprezentujete před třídou. Materiály k teorii jsou v teamu informatiky.

Zeměpis: Probíráme regiony J Asie. Pohrajte si: Jihozápadní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)Jižní asie - Výukové zdroje (wordwall.net). Tento týden napíšeme práci s atlasem, chybějící a opravující slepou mapu Asie soubornou, příští týden test teorii JZ Asie.

Chemie  Probírráme částicové složení látek a periodickou soustavu prvků

https://www.youtube.com/watch?v=W0NUm6DYKFA&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=16&ab_channel=PetrCurko

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe.

Přírodopis   - probíráme pohybovou soustavu, test na popis kostry oprava 20. 11. + teorie o kostře a kloubech - tu píší všichni

Školní výtvarná soutěž o ceny
Milí žáci, dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).


téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Období od 6. 11. - 10. 11.

MAT: Dobíráme téma Pythagorova věta (U 31-36), v pátek 10. 11. zakončíme testem

NJ: Pokračujeme s kap. 5 Mein Tag - určování času, slovesa s odlučitelnou předponou (U 43, PS 54).

Dějepis - Test na Anglii a Velkou Británii

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - A Helping Hand. Zaměříme se na přídavná jména vyjadřující pocity a stále procvičujeme předpřítomný čas. Koncem týdne napíšeme test.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Fyzika: V úterý jdeme hned ráno do FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU (viz mapa Vlastní body • Mapy.cz ), s sebou svačinu, pití, na oběd jsme zpět, vyučování pak pokračuje normálně, buďte připraveni na 6. vyuč. hodinu a dále. Dohodneme se ve škole na opravný test výkon, příkon a účinnost, Probíráme energie. Procvičujte převody jednotek hmotnost, délka čas a rychlost. 

Informatika: Dokončíme prezentaci na stavbu PC a uložíte ji v teams, následující hodinu ji odprezentujete před třídou. Materiály k teorii jsou v teamu informatiky.

Zeměpis: Probíráme regiony - JZ a J Asie. Pohrajte si: Jihozápadní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)Jižní asie - Výukové zdroje (wordwall.net)

Český jazyk 

Mluvnice: Souvětí podřadné - všechny věty vedlejší + pro nás letos nová věta doplňková.

Literatura: Zkoušíme z básničky. Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Vrcholné období středověké české literatury a doba husitská (čítanka st. 16-22).

Sloh: Recenze - učebnice 119, 120

Chemie  Probíráme částicové složení látek.

https://www.youtube.com/watch?v=5uJ7pSkmhZY&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=14&ab_channel=PetrCurko

píšeme druhý test na směsi a separační metody Pozor změna termínu z úterý na pondělí 6. 11. ! (výuková videa viz týden od 16. 10.)

umíme značky: C, O, H, N, Ca, Cu, Na, S, He, Fe.

Přírodopis   - probíráme kosterní soustavu, test na popis kostry 10. 11. https://www.youtube.com/watch?v=3xfpvgJmcY8&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

Období od 30. 10. - 3. 11.

Fyzika: V pondělí test výkon, příkon a účinnost, Probíráme energie. Procvičujte převody jednotek hmotnost, délka čas a rychlost.  Určitě si procvičte všechny 3 rozhodovačky na https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ucinnost-prikon, použiji část do testu.

Informatika: Vytváříme prezentaci na stavbu PC 

Zeměpis: Procvičujte slepé mapy ASIE, v pátek si napíšeme souhrnnou slepou mapy (var. 2: pojem řeknu a zakresluješ ho do mapky). Podíváme se ve výuce na regiony - JZ a J Asie.

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A Being Friends - začneme s předpřítomným časem, sami si zopakujte nepravidelná slovesa z Vocabulary, budeme potřebovat hlavně 3. tvar. Kdo nepsal, napíšeme novou verzi testu minulý čas prostý x průběhový, (kdo dostal špatnou známku, má šanci na opravu.)

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Chemie  Probrali jsme směsi a separační metody, probíráme: atom, prvek, molekula, sloučenina str. 19 až 24

Připravíme se na laboratorní práci na separační metody 31. 10. 

Naučíme se další značky prvků: Cu, Na, S, He, Fe.

Přírodopis    zkoušíme z poznávání listnatých stromů - jen kdo ještě nebyl

 - probíráme kosterní soustavu, kdo nedostal obrázky k popisu kostry, vyzvedne si je v učebně na okně

 Test: původ a vývoj člověka + tkáně 30. 10. - opravný termín

Dějepis - Na 3.11. nezapomenout vypracovat pracovní list (na začátku hodiny kontrola formou malého testu). Kdo pracovní list v pátek (20.10.) nedostal, přijde si pro něj do sborovny.

Období od 16. 10. - 25. 10.

Kino naplánované na 20. 10. SE PŘESUNUJE na 18. 12. !

24. 10. po 1. vyučovací hodině dopolední akce "Záchranáři" . Odpolední vyučování podle rozvrhu.

16. 10. Reprezentace chlapců - kopaná (pozvaní nezapomenou přinést podepsanou pozvánku).

Chemie  Probrali jsme směsi a separační metody - test 24. 10. https://www.youtube.com/watch?v=zni1TJiyjz0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=5&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=OGgLRIL-xCc&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=6&ab_channel=PetrCurko

Kdo neodevzdal sešit ke kontrole, odevzdá nejpozděěji do 24. 10.

Připravili jsme se na laboratorní práci na separační metody 31. 10.

Přírodopis   ještě zkoušíme z poznávání listnatých stromů,  probíráme kosterní soustavu

 Test: původ a vývoj člověka + tkáně 23. 10.

MAT: V pondělí 23. 10. test z druhé mocniny a odmocniny. Dále probíráme PYTHAGOROVU VĚTU (U 29-33).

Pv: Na úterý 24. října si přineste:Vánoční řetěz libovolné barvy, budeme zdobit věnec.

 

ANGLIČTINA     týden od 16. - 20. 10.

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D Gossip - Budeme si procvičovat běžné fráze, (které se musíme naučit.) Napíšeme test z minulého času (tvary průběhové a prosté.) Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Český jazyk

Mluvnice: Začneme s opakováním souvětí. Druhy vět vedlejších (učebnice str. 81,82, 83) - Budu vybírat sešity. Kdo nepsal ve čtvrtek test, napíše si ho ve čtvrtek.

Literatura: Zkoušíme z básničky. Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Období před vznikem česky psané literatury - Zápisky

Sloh: Práce s informacemi - učebnice 111, 112, 113.

Fyzika: Učíme účinnost, energie. Procvičujte převody jednotek podle nástěnky v umíme fyziku. Kdo nesplnil do 15. 10. na 3 štíty, napíše si test z převodů ve škole hned 16. 10. V pondělí 16. 10. opravný test práce, píší i ti, co nepsali v 1. termínu. Zkus také https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prace 23. 10. test na výkon, příkon a účinnost. Určitě si procvičte všechny 3 rozhodovačky na https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ucinnost-prikon, použiji část do testu.

Informatika: Cvičení viz UMÍME TO - ÚLOHY přesunuji (vždy o víkendu!) do úkolů pro chybějící. (pracuj na 3 úlohy či 3 štíty) Budeme probírat stavbu PC i prakticky - šroubováčky + a - a kleštičky s sebou, kdo má :-)

Zeměpis: Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Ve středu 18. 10. napíšeme slepá mapa 1. str.  (řeky, hory, pouště...) 1. způsobem, v pátek 2. str. (okraje, hranice) 2. způsobem. Ve středu 25. 10. vypracujete práci - s atlasem a zápisky - ASIE OBECNÝ ZEMĚPISMáme hotový PL mapy 1. a 2. strana a procvičujeme si z něj slepou mapu. Podíváme se ve výuce na regiony - JZ a J Asie.

MAT:Probíráme DRUHOU ODMOCNINU (U 15-23). 

NJ: V pondělí 16. 10. test z lekce 4 (barvy, oblečení, vlastnosti + protiklady, W-Frage + odpověď na ně, nepravidelná slovesa). Pokračujeme lekcí 5. (Mein Tag)

Pv: Na úterý 17. října si přineste:Vánoční řetěz libovolné barvy, budeme zdobit věnec.

 

 Týden od 9. 10. do 13. 10.

Připomínám, že z provozních důvodů (přeložené školení pedagogů) odpadá odpolední vyučování v pondělí 9. 10. 2023, tedy vyučování skončí pro 8. B ve 12:55. Nebudou ze stejného důvodu ani kroužky. A 12. 10. půjdeme po velké přestávce do sokolovny na AJ divadlo. 

Pv: Temperament: https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/test/3?fbclid=IwAR26YCWIYxEl9KoAQIzq8XYGUjpqmeFuPgpjd5CetUim2pXM183jVo3ph44

Český jazyk

Mluvnice: Rozpoznávání větných členů ve větách včetně doplňku, grafické rozbory. Ve čtvrtek 12.10. si z toho napíšeme větší test, budete umět rozpoznat větné členy ve větě a umět graficky rozebrat větu jednoduchou. Pak začneme s opakováním souvětí. Připomínám DÚ na umimeto.cz a krátký úkol v sešitě (sešity budu vybírat až ve čtvrtek, ať se máte z čeho učit). 

Literatura: Z básničky budu zkoušet  dobrovolníky. Nezapomínejte na termíny referátů na přečtenou knihu. Pokračujeme obdobím před vznikem česky psané literatury - učebnice str. 6 až 11.

Sloh: Slohové postupy a slohové útvary - učebnice str. 110 a 111.

Fyzika: Učíme se výkon, účinnost, energie. Procvičujte převody jednotek podle nástěnky v umíme fyziku. Kdo nesplní do konce týdne na 3 štíty, napíše si test z převodů ve školeDÚ na středu: Automobil jedoucí rychlostí 72 km/h má tažnou sílu 3,6 kN. Spočítej výkon jeho motoru v kW, převeď na Koňská síla – Wikipedie (wikipedia.org) (1 hp = 735,5 W) a najdi nějakou značku a typ automobilu, který má takový výkon. Ať se daří!

Informatika: Cvičení viz UMÍME TO - ÚLOHY přesunuji (vždy o víkendu!) do úkolů pro chybějící. (pracuj na 3 úlohy či 3 štíty) Budeme probírat stavbu PC, tentokrát teoreticky, příští týden i prakticky - šroubováčky + a - a kleštičky s sebou, kdo má :-)

Zeměpis: Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Máme hotový PL mapy a procvičujeme si slepou mapu. Podíváme se na regiony - Blízký východ. 

Chemie  Probíráme vlasnosti látek a směsi, umíme značky: O, H, N, C, Ca. 10. 10. bude laboratorní práce 

Je třeba mít na hodiny nůžky a lepidlo!

Přírodopis   připravte sešity ke kontrole,  nosíme učebnici!, Probíráme původ a vývoj člověka.

Kdo ještě nebyl zkoušen z poznávání listnatých stromů (skládačka), tak se na to připraví.

Angličtina 

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C  How They Met, v pondělí si je napíšeme, budeme opakovat užití minulého času prostého a průběhového, tvoření otázky a záporu, napíšeme si testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Pv: Dokončili jsme temperament a typologii osobnosti, přikládám prezentaci: https://prezi.com/p/xeiaoma8bi1t/?present=1

MAT: V pondělí 9.10.  test z lichoběžníku a hranolů (názvosloví a druhy lichoběžníků, jejich konstrukce, názvosloví a typy hranolů, výpočet porvrchu a objemu). Pokračujeme s druhou mocninou (U kap. 1.1-1.3).

NJ: Opakujeme lekci 4 před písemkou (PS 48-51).

 

Týden od 2. 10. do 6. 10.

Z provozních důvodů (přeložené školení pedagogů) odpadá odpolední vyučování 2. 10. a 9. 10. 2023, tedy vyučování skončí pro 8. B ve 12:55.  V tyto  dny  nebudou ze stejného důvodu ani kroužky.

3.10. budeme mít 1. hodinu třídnickou na téma: Co bych měl ve svěm věku zvládnout sám. 

Ve škole se objevily vši, prosím o důkladnou kontrolu. 

MAT: Procvičujeme výpočty povrchu a objemu hranolů (viz pracovní listy). Začneme MOCNINY - již nosíme učebnici MAT 8 I. díl.

Český jazyk

Mluvnice: Rozbor věty jednoduché - DOPLNĚK. Ti, kteří nepsali, budou psát ve čtvrtek doplňovačku na shodu podmětu s přísudkem a pětiminutovku na rozřazení jazyků.

Literatura: Začínáme s referáty na přečtenou knihu. Básničku budu zkoušet od 11.10. dobrovolníky, od 18.10. všechny. Vyberete si buď báseň Kytice na straně 50 nebo Báseň k naučení . Období před vznikem česky psané literatury - učebnice str. 6 až 11.

Sloh: Úvod do slohu - učebnice str. 109 a 110.

Informatika: Ta nová cvičení - sokoban, auta, bludiště, kulička, rozcička, sudoku a skákačka - doděláme tento týden (na 3 úlohy či 3 štíty)

Zeměpis: Dokouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové a zkontrolujeme. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Podíváme se na regiony - Blízký východ. 

Fyzika: Učíme se výkon. Práce - teorie a výpočty, včetně kladek - kdo chce opravný test psát, donese opravu nepovedeného testu

Dějepis - Dodělat pracovní list a všichni ho v pátek 6. října odevzdají. Kdo minulý pátek chyběl a pracovní list nemá, přijde si pro něj do sborovny.

Chemie  Probíráme vlasnosti látek a směsi

Přírodopis   připravte sešity ke kontrole, zkoušíme z poznávání listnatých stromů. Začínáme nosit učebnici!

Je třeba mít na hodiny nejen psací potřeby, ale i nůžky a lepidlo!

Týden od 25. 9. do 29. 9.

Český jazyk

Mluvnice: Zopakujeme si rozbor věty jednoduché, větné členy.

Literatura: Jazykové prostředky - minule jsme si říkali, co jsou to tropy, tento týden si zapíšeme figury. Budeme se je učit vyhledávat v textech.

Chemie  připravte se na test: Zásady bezpečnosti práce, laboratorní řád, výstražné piktogramy, laboratorní pomůcky.

Probíráme vlasnosti látek.

Přírodopis  test: Botanika - rostlinné orgány (kořen, stonek, list)

Dějepis - Pracovní list - dodělat a za 14 dní odevzdat (pátek 6. října)

Angličtina 

tento týden se budeme zabývat 1B One Sunny Day, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves, zopakujte si je, tvoření otázky a záporu. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT: Končíme téma lichoběžník (viz prac. list), následují hranoly (probereme typy hranolů, jejich sítě a výpočty povrchu a objemu).

NJ: Dále procvičujeme nepravidlená slovesa (PS str. 46), shrnujeme kapitolu (PS 48-51).

Informatika: Kdo chyběl na kybertest.cz, zpracujte si ho doma a pošlete mi screenshot výsledku do chatu v Teams do pátku. V umimeinformatiku.cz jsem nestíhačům přesunul práci do domácích úkolů. Cvičení na logiku (3+1 dobrovolné) min. na 3 štíty. Ta nová cvičení - sokoban, auta, bludiště, kulička, rozcička, sudoku a skákačka - jsou na tento týden

Zeměpis: Dokouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové a mapku vodsta a pohoří. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie. Doděláme mapy. 

Fyzika: Práce - teorie a výpočty, včetně kladek - píšeme test. Učíme se výkon.

V pátek máme putování údolím Kocáby, obědy odhlásíme hromadně.

Týden od 18. 9. do 22. 9.

Český jazyk

Mluvnice: Minulý týden jsme probrali indoevropské jazyky, začali jsme se slovanskými jazyky - s těmi budeme v úterý pokračovat (učebnice str.8, 9,10). V pondělí  je nejpozdější datum na vypracování DÚ na umimecesky.cz - shoda podmětu s přísudkem, musíte to udělat minimálně na 3 štíty, aby se to počítalo jako splněný úkol. Ve čtvrtek 21.9.  si napíšeme pětiminutovku z určování jazyků (do jakých kategorií spadají) + doplňovačku na podmět s přísudkem. Tento týden ještě stihneme národní jazyk a jeho rozvrstvení.

Literatura: Struktura literárního díla, dám vám papír s požadavky na čtenářský deník (co by měl obsahovat)

Obsah referátu   

Sloh: Budeme pokračovat v základech kultivovaného projevu

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden začneme U1 A Life Story, napíšete si nová slovíčka a naučíte se je. Budeme opakovat minulý čas prostý pravidelných (a trošku i nepravidelných) sloves, stavbu věty, tvoření otázky. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka, vypracujte si příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

 

MAT: Zopakovali jsme zlomky, poměr, přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku. V pondělí docvičíme procenta a v úterý 19. 9. si napíšeme test ze zopakovaného. Pokračovat budeme geometrií - noste nelink. sešit a rýsovací potřeby! Tipy na procvičování: 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-trojclenka

https://www.liveworksheets.com/w/cs/matematika/935277

https://www.umimematiku.cz/cviceni-pocitani-s-procenty

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-vypocty

NJ: Procvičujeme nepravidlená slovesa (U 38-39, PS str. 45)

Informatika: Kdo chyběl na kybertest.cz, zpracujte si ho doma a pošlete mi screenshot výsledku do chatu v Teams do pátku

Zeměpis: Zkouším ml. cv. Argentina a Brazílie. Asie PL máme hotové cv. 1 a 2. Kdo nemá, dodělá. Procvičujte slepé mapy ASIE, hory a řeky https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-asie

Fyzika: Práce výpočty - projděte si vzorové úlohy, přijde 5´- příkládek, kalkulačky s sebou, teorii procvičte zde https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prace

Chemie  Zásady bezpečnosti práce, laboratorní řád, výstražné piktogramy str. 10, umíme značku vodíku a kyslíku

Přírodopis   Botanika: rostlinné orgány 

Český jazyk 11.9. - 15.9.

Tento týden už mějte všechny sešity - na sloh, literaturu, mluvnici. Hlídejte si data čtenářského deníku a buďte na referát vždy připraveni. Níže máte doporučený seznam literatury a termíny jednotlivých žáků na prezentaci. 

Seznam doporučené literatury: Doporučená literatura   Termíny referátů: Termíny referátů z čtenářského deníku

Dějepis - Opakování + Období mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí

Pomůcky Vv (rozklikávací odkaz)

Angličtina - 11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme, aktivity, slovesa, tvoření množného čísla, stavbu věty/otázky, vyjádření plánů (will/going to - bud. č.). Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Hello a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

  • Požadavky na cvičební úbor:
    • Pro hodiny uvnitř – čisté sportovní oblečení a sportovní obuv se světlou podrážkou

Pro hodiny venku (podzim, jaro) – mikina, dlouhé kalhoty a sportovní obuv na ven (v případě, že žák standardně chodí do školy ve sportovní obuvi, lze ji použít a není nutné kupovat další boty). Také je dobré mít ve skřínce náhradní ponožky, ale není to podmínkou.

Sešity do 8. třídy:

Čj - 544 3x, + kdo ještě nemá sešit na diktáty z loňska, tak ještě 1x 544

Aj – 444 + 544, pokračovat z loňska

Nj – pokračovat z loňska - 544

Hv – pokračovat

Pv – 544

F – pokračovat nebo 440 

Z – pokračovat nebo 444

Př – pokračovat, na téma člověk 440 (kdo má potíže udržet řádky, může mít linkovaný 444)

Př praktika - 440, může pokračovat

D – 544, může pokračovat

M - 465, 420 na geometrii, lze pokračovat z loňska

Inf - 525

Ch - jeden sešit bude na dva roky: 460 nebo 464

Obaly na učebnice jsou povinné: A4 cca 7x, na matematiku netradiční rozměr - jsou stejně velké jako loni, čítanka a Aj opět stejné jako loni, 1x obal na žákovskou knížku A5. 

Sešity doporučuji obalit také. 

Vážení rodiče, milí žáci.

Do pátku 1. 9. zašlu na mail rodičů požadavky na sešity a pomůcky. 

Tento školní rok nám začne 4. 9. v 7:40 ve třídě, kde proběhne jedna úvodní hodina. Potřebuji, abyste měli alespoň desky na dokumenty, které rozdám, a přinesete je následující den vyplněné. Předem oznamuji, že poprosím někoho z místních, aby mi pomohl s učebnicemi.

5. 9. budeme řešit učebnice, třídní záležitosti, ŽK apod. Tento den si již vezměte přezůvky, tašky na učebnice, psací potřeby, nůžky, tyčkové lepidlo. Končit budeme ve 12:05. Od středy se učí podle rozvrhu.

Přeji krásný zbytek prázdnin a opatrujte se! PT

Rozvrh 2023/2024 zde.

Kontakty na učitele jsou ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz