8.A třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

NJ skup. 2:

pracovní sešit str. 52;53. Učebnice 41 a 42.  Probíráme hodiny a čas. V úterý připomínám test ze slovíček- zvířata

NJ: 

Dny v týdnu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2527

Číslovky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

Časování sloves: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

Představování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545

Představování – poslech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533 (nápověda: liebe [líbe] – miluju)

Názvy zemí: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524

 

Milí osmáci,

v týdnu od 23.-27.1. se učíme společně se žáky ze 7.A, kteří nejeli na lyžařský kurz. Učíme se podle rozvrhu 8.A. Jedinou výjimkou je středa, kdy ODPADÁ odpolední vyučování. Přeji poklidný týden. Petráková

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

Zeměpis: máme ke zk. téma V.Británie

 

Týden od 16. 1. 2023

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

KROUŽEK FLORBALU TENTO TÝDEN VE STŘEDU!

Zeměpis:  zopakujte si pojmy související se severní a západní Evropou, přijde slepá mapa (hory, řeky, města, státy ... ), probíráme Záp. Evropu, zk. ml. cv. V. Británie / samostatně pracujete na PL Francie a PL Benelux (ten teprve dostanete)

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

lyžařský kurz ve dnech 21.1. až 28.1. 2023 se určitě uskuteční, nelze jej zrušit. Pokud nenapadne sníh před odjezdem, není jisté, že se tak nestane během našeho pobytu v Nových Hutích. Je veliká pravděpodobnost, že budeme lyžovat v areálu Zadov, kam bychom dojížděli skibusem. Proto doporučuji lyže určitě zarezervovat a zapůjčit. Pokud by sníh nenapadl, žáci budou mít náhradní program. Bude se jednat o volnočasové aktivity. Je možnost koupání v bazénu ve Volarech a ve Vimperku, doporučujeme vzít si s sebou plavky. Žáci by měli mít i vhodnou turistickou obuv.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jana Zouchová

vedoucí lyžařského kurzu

Období od 3.1. do 15.1.

Matematika - ve čtvrtek 12.1. POLOLETNÍ PÍSEMKA - připomeňte si druhou mocninu a odmocninu, Pythagorovu větu, číselné výrazy, mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení)

Chemie   test: částicové složení látek

Zeměpis: - zopakujte si pojmy související se západní Evropou (hory, státy ... do mapy), probíráme Záp. Evropu, připravujete si ml. cv. V. Británie 

Přírodopis:  test: srdce (folie)

PřP: možnost odevzdat práce k hodnocení je do 13. 1. 

NJ: Zhodnotíme Vánoce (ich mag, ich finde), novoroční předsevzetí. Pokračujeme s lekcí 4 (popis osoby). 

Český jazyk

Milí osmáci,

zdravím vás v novém roce.

Začínáme v úterý mluvnicí, budeme se připravovat na opakovací prověrku ze skladby, proto začněte sami opakovat rozbor věty jednoduché, rozbor souvětí, čárku ve větě jednoduché, jednočlenné, dvojčlenné věty a větné ekvivalenty, druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními. Prověrku si napíšeme ve středu 11.1. Zároveň připomínám, že nás čeká kontrolní diktát, ten budeme psát 16.1. Opakujte proto také pravopis. Ve středu bude literatura a v pátek opět mluvnice.

Při hodinách literatury budeme pokračovat národním obrozením, nezapomeňte na výpisky a na báseň.

Přeji vám v novém roce hlavně zdraví a ve škole mnoho štěstí a úspěchů.

J. Zouchová

Němčina sk. 2: doděláme slovní zásobu die Familie, připomínám úkol- napsat povídání o své rodině (na známky) v pátek 6.1. píšeme písemku na členy rodiny, slovesa haben, sein. Uč. str. 30;31. Prac.sešit str. 39

Období od 12. 12. do Vánoc 

Ve středu 21.12. se učíme první dvě hodiny podle rozvrhu, dále následuje vánoční besídka. Odpolední vyučování tento den odpadá.

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

Fyzika - v úterý 20.12. náhradní termín písemek, kdo nepsal některou z posledních dvou písemek na TEPLO, tak si ji napíše!!

Matematika: V pondělí 19.12. písemka - zjednodušení mnohočlenů, určení počtu členů v mnohočlenu, sčítání mnohočlenů + jeden základní příklad na odčítání. Probíráme mnohočleny - sčítání a odčítání. Připomínám, že na začátku každé hodiny počítáme příklad na násobení pod sebou na malou známku. 

Chemie   probíráme částicové složení látek    https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/atom.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5uJ7pSkmhZY&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=15&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=MWIBuwANFJ0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=15&ab_channel=PetrCurko prvky jsou od 5. minuty!

NJ sk. 1: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). V Út 20. 12. si dáme "vánoční speciál".

Milí osmáci,

posílám informace k divadelnímu představení Antigona

Určitě si přečtěte, ať víte, co vás čeká!

Stručný obsah

Antigona

Autor: Sofokles

Antická tragédie, Řecko

Poté, co si thébský král Oidipus vypíchne obě oči a odejde do vyhnanství, se začnou jeho dva synové, Eteoklés a Polyneikés přít o místo následníka trůnu. Eteoklés se spojí s Kreónem a Polyneika zbaví vlády a následně vyžene. Ten však s argejským vojskem vytáhne proti Thébám. Argejské vojsko je Thébany přemoženo a oba bratři se navzájem v souboji zabijí. Vlády se tedy ujímá Kreón a vydává rozkaz, aby byl Eteoklés pohřben se všemi poctami jako obránce vlasti, avšak Polyneika, jako vlastizrádce, zakáže pohřbít pod trestem smrti. To však Antigonu, dívku dbalou tradic a mravních zákonů velice rozezlí. Poté, co jí její mladší sestra Isména odmíte pomoci pohřbít bratra, Antigona přes sestřino varování a králův zákaz pohřbí náležitě svého bratra. Při činu je však chycena a  následně je předvedena před krále Kreóna. Antigona se ke svému činu přizná a plna hrdosti vyzve Kreóna, aby ji zabil.

Dále se nechte překvapit, aby vás představení bavilo a byli jste napjatí, jak to dopadne.

Jedná se o drama, Antigonini rodiče nemají zcela běžný vztah, naopak vztahy v rodině jsou velmi složité. Nevím, zda se do divadelního přdstavení vejde vše, ale vzhledem k tomu, že se nezúčastním, těším se, že mi budete vyprávět.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Období od 12. 12. do Vánoc 

12.12. jedeme do divadla na Antigonu

Zeměpis: pokračuje zk. ml. cv. Sev. Evropa - ve ST i test, pracujeme na PL Západní Evropa

Český jazyk

Milí osmáci,

jen připomínám, co jsme si říkali ve škole. Protože jedeme v pondělí 12.12. do divadla, budeme kontrolní diktát psát v úterý 13.12. Víte to již delší dobu, připomínám opakování pravopisu. Ve středu 14.12. se budeme připravovat na kontrolní slohovou práci, kterou budeme přepisovat hned v pátek 16.12. V úterý 20.12. máte odevzdat čtenářské deníky (referát z další knihy z doporučené literatury) a začnu zkoušet báseň Jana Nerudy Zimní.

Zítra budu opět zkoušet z poměrů.Tento týden v pátek máte odevzdat charakteristiku literární postavy a budeme se věnovat úvaze. Máte úkol z literatury - vypsat si informace o baroku z čítanky. Tento úkol přinesete v úterý bez ohledu na výše uvedený diktát.

Doporučuji učit se, ať si nezkazíte pololetní klasifikaci

S pozdravem J. Zouchová

 

Týden od 5. 12.

 

 

 

Matematika: V pondělí 5.12. písemka - výrazy s proměnnými - výpočet hodnoty výrazu, zápis úlohy pomocí výrazu s proměnnou (učebnice kap. 4.2 - 4.4) Jinak v tomto týdnu začneme kapitolu 5 - Mnohočleny.

Fyzika - ve čtvrtek 8.12. písemka (2.část kapitoly Teplo, učebnice str.30-40, pojmy: kalorimetrická rovnice, kalorimetr - co to je a jeho části, druhy přenosu vnitřní energie (vedením, prouděním, sáláním) + příklady na výpočet tepla a měrné tepelné kapacity). Jinak v tomto týdnu pokračujeme v kapitole změna skupenství látek.

Zeměpis: ml. cv. SEVERNÍ EVROPA a testík na stejné téma v tomto týdnu. Mějte určitě kreslící potřeby!

Chemie   test výpočet složení roztoků: procentová koncentrace, hmotnostnízlomek https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html + příkllady v učebnici str. 14, začneme probírat částicové složení látek

Přírodopis: 5. 12. test: tělní tekutiny, + kdo nemá splněno kosterní svaly (fólie)

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.   skupina p. uč. Kadlecové

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak používat since a for (how long.) Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si a naučte se všechno v PB na stranách 24 - 25, hlavně PB 25/2 a, b. a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí! Opakujte nepravidelná slovesa, už jich je 60!!!! Všichni máte jejich přehled, neobejdeme se bez nich.

Hezký týden, IK

NJ: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). Dotrénujte číslovky - příští týden si dáme "diktát".

 

Týden od 28. 11.

NJ 1. sk.: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). V Út 29. 11. slíbená 10min. na časování sloves.

Nj. skup. 2- Meine Familie- budeme pracovat na povídání o své rodině, potom prezentace na známky

Fyzika - v úterý 29.11. písemka (učebnice kapitola Teplo, str.23-30, pojmy: tepelná výměna, tepelný vodič, tepelný izolant, měrná tepelná kapacita aj., tentokrát bez výpočtů!!) Jinak v tomto týdnu se začneme věnovat nové kapitole - změna skupenství látek.

Matematika: V pondělí 28.11. písemka - číselné výrazy bez závorek, se závorkami, výrazy s proměnnými (učebnice kap. 4.1, 4.2) Jinak v tomto týdnu pokračujeme v kap. 4.3 - Výrazy v matematice i v životě (aplikace výrazů s proměnnou v konkrétních příkladech)

Zeměpis:  Mluvní cvičení Severní Evropa podle zem. osnovy ve druhé části týdne

Chemie  29. 11.  test výpočet složení roztoků: procentová koncentrace, hmotnostní zlomek https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html + příkllady v učebnici str. 14

Přírodopis: 28. 11. test: svaly + kdo nemá kostrní svaly (fólie), probíráme tělní tekutiny

 

Týden od 21. 11.

Zeměpis:  středa test obyvatelstvo a hospodářství Evropy. probíráme severní Evropu 

Chemie  22. 11.  test směsi + separační metody

Přírodopis: 21. 11. test: kostrní svaly (fólie), probíráme tělní tekutiny

Český jazyk od 21.11. do 4.12.

Milí osmáci,

připomínám úkoly a učivo na následující dva týdny.

Zítra pravděpodobně vaši hodinu nestihnu, jdu k lékaři. Pokud to tak bude, budeme mít mluvnici v úterý a na dalším rozvržení hodin se domluvíme. Budeme pokračovat v učivu o poměrech mezi větnými členy a souřadně spojenými větami vedlejšími. Máte umět spojovací výrazy. I nadále budu zkoušet rozbor věty jednoduché a každou hodinu zkouším básničku.

Ve slohu se další týden budeme věnovat charakteristice literární postavy, ale tento týden máte mít charakteristiku spolužáka. /Někteří už odevzdali./

V literatuře nás čeká J. A. Komenský.

Přeji hezké následující dny.

S pozdravem

J.Zouchová

NJ - sk.1: Téma Kleidung und Farben - lekce 4. V Pá 25. 11. 10minutovka na časování sloves (pravidelná + sein).

Ve středu 16.listopadu se od 16.30 konají třídní schůzky!!

Týden od 7. 11.

Matematika

Tento týden začneme kapitolu 4 - Výrazy (učebnice str.40). Připomínám, že v pátek 11.11. nás čeká čtvrtletní písemka (mocniny, odmocniny  a Pythagorova věta!!)

NJ sk. 1: Začneme s lekcí 4 - téma Alles bunt! (oblečení, barvy). Připomínám D.Ú. do 11. 11. Meine Familie - písemně do sešitu představit členy rodiny (Name, Alter, Hobbys, Beruf). 

Zeměpis: trénujte mapy, budou se zkoušet: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

Přírodopis:  probíráme: svalová soustava 7. 11. test: kostra člověka 2

Chemie  8. 11. laboratorní práce: filtrace a chromatografie, 10. 11. test směsi + separační metody

Týden od 31. 10.

Milí osmáci,

v úterý 1.11. navštívíme Aerodynamickou laboratoř, detašované pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně. Návštěva je zdarma. Půjdeme pěšky, proto zvolte vhodnou obuv. Návštěva postihne pravděpodobně 3.-6. vyučovací hodinu.

Ve středu  2.11. bude 1.hodina třídnická.

MATEMATIKA

I tento týden procvičujeme Pythagorovu větu, především její aplikaci v prostoru. Zopakujte si, co to je tělesová a stěnová úhlopříčka! V pátek 4.11. opět napíšeme na Pythagorovu větu písemku! Učte se!

Jelikož se nám blíží čtvrtletí, tak v pátek 11.11. budeme psát čtvrtletní písemku! (učebnice kapitola 1 + 2)

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.      skupina Kadlecová

Tento týden budeme opakovat, budeme mluvit o Halloweenu, opakovat PB 16, WB 10 - 11. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na straně 16, vypracujte si ve WB příslušná cvičení na str. 10, 11. Budeme se také zabývat výslovností a začneme Unit 2 A Beeing friends na příští týden.

Hezký týden, IK

 

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

Němčina sk. Cihelková: v úterý 1.11. test z lekce 4, časování pravidelných sloves, slovní zásoba, člen určitý

NJ sk. 1: Téma Freunde und Familie + Geburtstagzahlen. D.Ú. do 7. 11. Meine Familie - písemně do sešitu představit členy rodiny (Name, Alter, Hobbys, Beruf). 

Zeměpis: testík na NEJ... EVROPY , po prázdninách kontrola sešitů a map / hodnocená práce dvojic - práce s atlasem a textem v učebnici, na další týden trénujte mapy, budou se zkoušet: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

Chemie   laboratorní práce: filtrace; test směsi + separační metody

Přírodopis:  test: kostra člověka

Výchova k občanství: Funkce a vlastnosti peněz

Týden od 17. 10. do prázdnin 

Zeměpis: Ještě před prázdninami malý 

Př praktika: doneste si barevné listy ze stromů, nůžky a jednorázové rukavice (stačí jedna sada do skupiny - 2 až 4 žáci)

NJ sk. 1: Písemka z opakování 1.+2. lekce se posouvá na úterý. Dále budeme opakovat lekci 3 - téma Freunde und Familie.

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.               skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1D Gossip, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Především se budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

Český jazyk od 13.10. do 21.10.

Milí osmáci,

připomínám, že v pátek budeme psát prověrku z literatury, učte se vše od legendy až po ukázku z Dalimilovy kroniky. Budu zadávat naučit se báseň Pocestný od F. L. Čelakovského/najdete v Čítance/, můžete se začít učit. 

V pondělí 17.10. nebudu ve škole, proto budeme mít mluvnici v úterý a budeme psát test z čárky ve větě jednoduché. Začneme se učit novou látku - poměry mezi větami hlavními.

V říjnu budeme psát kontrolní diktát, tak začněte opakovat pravopis.

Při slohu se budeme věnovat opakování učiva o druzích popisu.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

 

 Týden od 10. října 

Matematika - začínáme Pythagorovu větu (učebnice str.25), v pátek 14.října test - Pythagorova věta - definice, výpočet přepony a odvěsny

FYZ - Polohová a pohybová energie tělesa (uč.str.16 - 21)

Zeměpis: Test na PC mapy 1-3, kontrola sešitů 

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

Chemie   

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

právě probíráme směsi a oddělování složek ze směsí 

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html

Přírodopis: 11. 10. test na popis kostry člověka (učebnice str. 16 až 19)

dále probereme: učebnice str. 20 a 21

přírodovědná praktika: 12. 10. do dvojce: 2metry provázku, krejčovský metr

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1C How they met. Máte napsaná a naučená slovíčka.Budeme se učit rozlišit prosté a průběhové tvary minulého času. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 13 a 14, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Věty na procvičení, které dám dětem ve škole, najdete v zadání v TEAMS. 

Hezký týden, IK

NJ 1. sk: Opakujeme stále lekci 1+2 (pracovní list). V pátek 14. 10. písemka!

  

Od 3. 10. do 7.10.

Zeměpis - test JZ Asie v úterý, dopracujeme mapu povrchu Evropy, 

trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051 

Chemie   6. 10. test: výstražné piktogramy, bezpečnost práce a laboratorní řád, chemické pomůcky

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemie_kolem_ns.html

- jsou k nalezení pod záložkami na levé liště: chemie kolem nás, vlastnosti látek a jejich, chemické pokusy v laboratoř

právě probíráme: směsi, učebnice str. 11, https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html prezentace: Směsi - rozdělení

Přírodopis: 5. 10. test na popis kostry člověka 

učebnice str. 16 až 19

Český jazyk

Od 26.9. do 7.10.

Milí osmáci,

tento týden nebudeme mít ve středu mluvnici, proto budete mít v pátek mluvnici a sloh. Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty, následující týden budeme psát test.  při hodině zkouším rozbor věty jednoduché. Při slohu se budeme věnovat vypravování a při literatuře si zapíšeme další kroniky a budeme pracovat s textem v čítance.

Další týden se budeme věnovat čárce ve větě jednoduché, naučíme se, kde se správně čárka ve větě píše. Při slohu budeme číst vaše práce /budete psát vypravování za domácí úkol/, zhodnotíme je. Při literatuře budeme pokračovat v seznamování s dalšími literárními památkami, budeme opět pracovat s textem v čítance.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

Matematika  - v pátek 30.9. - písemka na výpočet druhé mocniny

Fyzika - ve čtvrtek 29.9. - písemka na téma Mechanická práce - definice, příklady práce, převody jednotek a příklad na výpočet práce

Zeměpis: trénujte mapy

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

 

MAT 

Začali jsme druhou mocninu, viz 1.díl učebnice pro 8.ročník.

Připomínám, naučte se zpaměti druhé mocniny (12, 22, 32.....192,202) !! V pátek 23.9. bude písemka!!

FYZ 12.9. - 23.9.2022

Mechanická práce, Výkon -  definice, převody jednotek, příklady na výpočet

 

Milá 8.A., příští týden nás čekají 2 akce:

V úterý 20.9. se jede do Prahy do kina. Cena vstupenky je 60,-Kč a autobus cca 150,-Kč. Návrat mezi 14.-15.hodinou.

Ve středu 21.9. se jde pochod podél řeky Kocáby (Štěchovice-Nový Knín). S sebou vhodná obuv, pití, svačina, případně pláštěnka.

Český jazyk od 12.9. do 16.9.

Milí osmáci,

následující týden se nám už dle rozvrhu bude střídat mluvnice, literatura, sloh.

Při mluvnici si vysvětlíme, co je to doplněk, proto stále opakujte větné členy, které znáte.

Při literatuře se budeme věnovat nejstarším literárním památkám a připomeneme si legendu. /Znáte z loňska./Vytvoříme seznam na referáty.

Při slohu budeme opakovat slohové útvary, co jsme se učili. Budete psát vypravování.

Přeji hezký zbytek neděle.

J. Zouchová

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci 8.A,

blíží se nám začátek nového školního roku, a proto zde uvádím seznam školních potřeb pro žáky osmé třídy. Druhý dokument obsahuje seznam pro výtvarnou a pracovní výchovu.Požadavky pro 8.AVýtvarná a pracovní výchova_pomůcky

Se srdečným pozdravem Ing. Drahomíra Petráková, třídní učitelka 8.A (email: drahomira.petrakova@zsmsnovyknin.cz)

 

Rozhovory na téma Kleidung- co mám na sobě já, co má můj kamarád

Opakování skloňování sloves, osobní zájmena

NJ 1. sk 

Opakujeme a procvičujeme lekce 1+2 (představování, časování sloves, otázky s Was, Wann, Wie, Wer..., číslovky, dny v týdnu, mögen+finden)

Matematika 3.-7.10.

- pokračujeme v druhé odmocnině (učebnice str.14-24), v pátek 7.10. - písemka na výpočet druhé odmocniny

Fyzika 3.-7.10. - Příkon, Účinnost (uč.str.14-15)

 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden pokračujeme v minulém čase průběhovém, U 1B. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 10 a 11, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Koncem týdne budeme psát test na minulý čas průběhový.

Hezký týden, IK

 

Od 3. 10. do 7.10.

Zeměpis - test JZ Asie v úterý, dopracujeme mapu povrchu Evropy, 

trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051 

Chemie   6. 10. test: výstražné piktogramy, bezpečnost práce a laboratorní řád, chemické pomůcky

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemie_kolem_ns.html

- jsou k nalezení pod záložkami na levé liště: chemie kolem nás, vlastnosti látek a jejich, chemické pokusy v laboratoř

právě probíráme: směsi, učebnice str. 11, https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html prezentace: Směsi - rozdělení

Přírodopis: 5. 10. test na popis kostry člověka 

učebnice str. 16 až 19

Český jazyk

Od 26.9. do 7.10.

Milí osmáci,

tento týden nebudeme mít ve středu mluvnici, proto budete mít v pátek mluvnici a sloh. Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty, následující týden budeme psát test.  při hodině zkouším rozbor věty jednoduché. Při slohu se budeme věnovat vypravování a při literatuře si zapíšeme další kroniky a budeme pracovat s textem v čítance.

Další týden se budeme věnovat čárce ve větě jednoduché, naučíme se, kde se správně čárka ve větě píše. Při slohu budeme číst vaše práce /budete psát vypravování za domácí úkol/, zhodnotíme je. Při literatuře budeme pokračovat v seznamování s dalšími literárními památkami, budeme opět pracovat s textem v čítance.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

Matematika  - v pátek 30.9. - písemka na výpočet druhé mocniny

Fyzika - ve čtvrtek 29.9. - písemka na téma Mechanická práce - definice, příklady práce, převody jednotek a příklad na výpočet práce

Zeměpis: trénujte mapy

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

 

MAT 

Začali jsme druhou mocninu, viz 1.díl učebnice pro 8.ročník.

Připomínám, naučte se zpaměti druhé mocniny (12, 22, 32.....192,202) !! V pátek 23.9. bude písemka!!

FYZ 12.9. - 23.9.2022

Mechanická práce, Výkon -  definice, převody jednotek, příklady na výpočet

 

Milá 8.A., příští týden nás čekají 2 akce:

V úterý 20.9. se jede do Prahy do kina. Cena vstupenky je 60,-Kč a autobus cca 150,-Kč. Návrat mezi 14.-15.hodinou.

Ve středu 21.9. se jde pochod podél řeky Kocáby (Štěchovice-Nový Knín). S sebou vhodná obuv, pití, svačina, případně pláštěnka.

Český jazyk od 12.9. do 16.9.

Milí osmáci,

následující týden se nám už dle rozvrhu bude střídat mluvnice, literatura, sloh.

Při mluvnici si vysvětlíme, co je to doplněk, proto stále opakujte větné členy, které znáte.

Při literatuře se budeme věnovat nejstarším literárním památkám a připomeneme si legendu. /Znáte z loňska./Vytvoříme seznam na referáty.

Při slohu budeme opakovat slohové útvary, co jsme se učili. Budete psát vypravování.

Přeji hezký zbytek neděle.

J. Zouchová

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci 8.A,

blíží se nám začátek nového školního roku, a proto zde uvádím seznam školních potřeb pro žáky osmé třídy. Druhý dokument obsahuje seznam pro výtvarnou a pracovní výchovu.Požadavky pro 8.AVýtvarná a pracovní výchova_pomůcky

Se srdečným pozdravem Ing. Drahomíra Petráková, třídní učitelka 8.A (email: drahomira.petrakova@zsmsnovyknin.cz)