8.A třída

Třídní informace: 

Přihlašovací údaje na teamsy naleznete zde:    Přihlašovací údaje na teamsy 

Týden od 29.11. do 3.12.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii

ZEMĚPIS: Pracujeme na region. Evropy - Stř. Evropa (v teams prezentace), přijde test v PO na přírodní podmínky Evropy, ve ST na obyvatelstvo a hosp. podmínky. Mapy STÁLÁ ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlé týdny).

Německý jazyk: Denní režim

                      Slovní zásoba 6. lekce, učebnice str. 120, část "Místa setkání, srazu", "Domluva na návštěvě kina"

Fyzika: Teplo,teplota - příklady z praxe, teplo - vedením,sáláním,kdo chybí doplní zápis pomocí učebnice. 

Týden od 22.11. do 26.11.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - učit se o Marii Terezii - uč. str. 37 až 40

ČESKÝ JAZYK

Milí žáci, jelikož jsem nemocná a nemůžu uskutečnit výuku, žádám Vás, abyste si vyplnili pracovní listy, které jsem Vám už kdysi rozdala. Popřípadě se podívejte do Teamsů a vytiskněte si je. Chtěla bych Vás poprosit, abyste si zopakovali druhy vedlejších vět a prošli si věty příslovečné. Do Teamsů Vám nahraju pracovní list, který si prosím vyplňte. Domácí úkol na příští týden je na str. 82/ cv. 4, s. 83/ cv. 7, 9, s. 84/ cv. 11.

s přáním pěkného týdne E. Zaoralová

Fyzika: Polohová a pohybová energie, opakování, test 23.11.2021 - teorie a výpočet,jednotky,převody...

          Vzájemná přeměna energií.

          Zákon zachování energií na 26.11.2021 - samostatná práce doma,písemnou formou.

Pracovní výchova - svíčka ze skořice a malované ozdoby z kartonu

Na hodinu si, prosím, přineste následující:

- silnou menší svíčku, může být i ve sklenici

- několik tyčinek skořice (alespoň 40ks)

- lepidlo vteřinové a herkules

- mašle na obvázání či další ozdoba (knoflík, rolnička)

- tvrdý karton

- provázek

- tempery

- štetce

- nůžky

- obyčejná tužka

ZEMĚPIS: Pracujeme na hosp. podmínkách Evropy, přijde test na přírodní podmínky Evropy. Mapy ZNALOST v rozsahu odkazů (podívej na předešlý týden).

 

Týden od 15.11. do 19. 11. 

16.11. pojedeme do IQ landie Liberec. Odjíždíme v 7:40 z náměstí, odjezd z Liberce po 14:45, příjezd cca v 17 hodin. S sebou svačiny, pití, kapesné, případné léky, propiska. 

PŘIPOMÍNÁM, VE ČTVRTEK 18. 11. SE OD 16,30 KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. 

Prosím vás, přijďte do školy ve čtvrtek ráno trošku dřív, ať mi můžete na hale před vyučováním odevzdat žákovské knížky. Nikdo ji nezapomeňte doma!!!!

Přírodopis:

pondělí 15.11.: souhrnný test - Opěrná soustava (vše, co jsme probírali o kostech) - větší známka

Dějepis - uč. str. 37 až 40

Fyzika: Energie polohová a pohybová -  opakovat,využití v praxi.

           Přeměny energií navzájem  - doplnit,už jsme probírali. 

Zeměpis: EVROPA znalost map v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme hospodářské podmínky Evropy

Nj: Zůstává stejný úkol z minulého týdne.


Týden od 8. do 12. 11.

Přírodopis:

Tento týden jsme dokončili kapitolu Opěrná soustava a začali jsme kapitolu Svalová soustava (v učebnici str. 22). Zapsali jsme si svalové tkáně (hladká, srdeční a příčně pruhovaná svalovina) a za úkol je překrelit si do sešitu stavbu kosterního svalu (obrázek v učebnici na str. 22 dole). Příští týden si v pondělí napíšeme test z Opěrné soustavy + počítejte s tím, že kdo stále nezvládl poznávačku z kostí alespoň na 3, tak si ji opět napíše.

Český jazyk

mluvnice - vedlejší věty (podmětná, přísudková, předmětná, doplňková, přívlastková).

literatura: Jan Amos Komenský

CH: 10. 11. test: směsi a separační metody (i vybavení laboratoře)

Probíráme částicové složení látek - stavba atomu.

Zeměpis: EVROPA, v pondělí znalost v tomto rozsahu:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Probíráme společenské a hospodářské podmínky Evropy

NJ: Můj denní režim - podle učebnice na str. 42, cv. 3b.

Týden od 1. do 5. 11. 

4.11. - Připomínám, že si někteří opět napíší poznávačku z kostí člověka. Doufejme, že již naposledy. Učte se prosím. P.H.

3. 11. Ch - test SMĚSI (bude suplovat pan učitel Moudrý, test se PÍŠE!)


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: Ve středu test Slepá mapa fyzický zeměpis Evropy (povrch a vodstvo)

Ch: na laboratorní práci si do skupiny doneste cca 10 až 15 listů ze stromu a 1x jednorázové gumové rukavice

test: druhy směsí

Týden od 4.10. do 8.10.

Ch: Tento týden je poslední možnost odevzdat protokol z první laboratorní práce Vlastnosti látek.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

ZEMĚPIS: TEST STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO 6/10

PočP:OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Posílám odkazy na téma EVROPA, trénujte zatím první dvě slepé mapy:

Povrch a řeky: https://online.seterra.com/cs/vgp/3453?c=YGJ77

Vodní plochy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3132?c=QRH4A

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3286?c=8GEET

Hl. m.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3225?c=74YMU

Milí osmáci, nezapomeňte si do přírodopisu zopakovat kosti lebky, ve čtvrtek 30.9. si z nich napíšeme poznávačku. 

P. Hejrová


Milí osmáci, připomínám, že ve čtvrtek 23.9. proběhne malá písemná práce z přírodopisu, jak jsme se domluvili na naší pondělní hodině. Téma je: Typy tkáníVyužijte informace z pracovního listu, který jste vyplňovali během některé z předchozích hodin a z učebnice.

P. Hejrová


Rozvrh 2021/2022 zde.

https://studiumchemie.cz/pomucky/ Chemie - laboratorní vybavení