8.A třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Období od 5.6. do 16.6.

Školní výlet PRAHA - úterý 6.6.2023

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému počasí jsme zítřejší plánovanou návštěvu lanového centra Slapy museli zrušit. Školní výlet se zítra uskuteční, ale bude mít jinou podobu. Po domluvě s žáky navštívíme výstavu Cesta kolem světa za 80dní v Náprstkově muzeu v Praze. Následně navštívíme kino v OC Nový Smíchov.

Přibližná cena výletu: autobus (cca 60Kč), muzeum (40Kč), kino (200Kč) - mít s sebou v hotovosti !!

Kdo má doklad o věku, prosím s sebou. (MHD v Praze zdarma do 15let, možná využijeme metro)

Sraz před školou v 7.10hod. Následně odjezd jedním z linkových autobusů s přestupem na Dobříši. Poslední autobus tímto směrem odjíždí v 7.26; kdo by měl problém se na tento čas dostavit, ať mě neprodleně kontaktuje přes sms, vyřešíme.

Obědy byly odhlášeny. Oblečení přizpůsobte deštivému počasí!

Předpokládaný návrat kolem 16hod. Kdo by chtěl zůstat v Praze, musí mít lísteček!

S pozdravem Petráková

 

Český jazyk

Milí osmáci,

čeká nás posledních čtrnáct dnů intenzivní práce. Stále se připravujeme na prověrku z mluvnice (14.6.), zítra, tedy v pondělí, budeme opakovat skladbu /bude v prověrce/ a ve středu se budeme věnovat pravopisu, protože v pondělí 12.6. píšeme kontrolní diktát. Vzhledem k tomu, že jedete v úterý na výlet, prověrka z literatury bude až 13.6. Máte více času na přípravu. Na pátek si nezapomeňte promyslet, co budete psát jako kontrolní slohovou práci /slohové útvary máte v sešitě/, připravte si i název práce, budeme psát přípravu a tu budeme následující týden opisovat načisto /linkovaný papír A4/. Nezapomeňte, že máte odevzdat čtenářské deníky /14.6./

Přeji vám, abyste se na všechny práce, o kterých víte již téměř měsíc, pořádně připravili a já vám mohla dávat jen ty známky, které si přejete a které si pochopitelně přeji i já, tedy ty nejlepší.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 

 

 

 

 

Týden od 5. 6. do 9. 6. 

V úterý 6.6. školní výlet, návštěva Lanového centra Slapy. 

V pátek 9.6. SPORTOVNÍ DEN

CH test: 8.6. PTP, prvky - PTP k testu povolena, (v dalším týdnu proběhne kontrola znalosti chemických značek, požaduji 100% znalost těchto značek: H, He, Li, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Ti, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Au, Hg, Pb) Po testu odevzdejte protokol z přípravy vodíku a sešit ke kontrole.

NJ skup. 2:  dozkoušíme článek na četbu a překlad, začneme lekci 6- učebnice str. 49 a pracovní seišt 64. 

Př: test z vylučovací soustavy a kůže 7.6., připravte si mluvní cvičení na 5.6., případně sešit ke kontrole (Prosím Davida, aby byl připraven)

MAT

V pondělí 5.6. DODATEČNÉ TESTY (napíše si kdo nepsal test na vzájemnou polohu kružnice a přímky, dvou kružnic, Thaletovu větu). Ve čtvrtek 8.6. TEST - Délka kružnice, obvod a obsah kruhu. Ve středu 14.6. ČTVRTLETNÍ TEST. Kdo nebude ve středu ve škole, píše test jakmile přijde. Procvičujeme výpočty délky kružnice, obvodu a obsahu kruhu. Začneme probírat válec.

 FYZ - ve čtvrtek 8.6. - dodatečné testy, opravné testy, kontrola sešitů!!

 

Týden od 29. 5. do 2. 6.

V úterý 30.5. od 16-17hod se konají celoškolské konzultace.

V pátek 2.6. je první hodina třídnická.

ANGLIČTINA - Kadlecová 

Tento týden začínáme Unit 6A Films and books. Všichni máme napsaná slovíčka, budu je zkoušet. Budeme se věnovat tzv. nulové podmínce, vedlejší větě podmínkové. Tento týden napíšem test stupňování příslovcí v kombinaci s přídavnými jmény. Věnujte pozornost papírům, které jsem vám dávala. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK                   

NJ 1: Probíráme novou kapitolu 6 - Treffpunkte, řadové číslovky (U 50-51).

Němčina skup. 2: v pondělí písemka na shrnutí 5. lekce, začneme lekci 6 (učebnice od str. 49, pracovní sešit 64)

Zeměpis: Pracujeme na Stř. Evropě., PL máme vypracovaný

MAT

Ve středu 31.5. test na polohu kružnice a přímky, polohu dvou kružnic a Thaletovu větu. Probíráme délku kružnice, obvod kruhu a obsah kruhu.

FYZ - v úterý 30.5 test na veličiny el.proud, el.napětí, el.odpor (znát značky, jednotky - včetně převodů), schematické značky

Týden od 22. 5. do 26. 5.

MAT

V pondělí 22.5. si napíšeme test ze základů statistiky - četnost, relativní četnost, aritmetický průměr, modus a medián. Probíráme Thaletovu větu. Učte se vzájemnou polohu kružnice a přímky a dvou kružnic, brzy na to bude test! Ve čtvrtek 25.5. opravný termín písemek z rovnic včetně sl.úloh.

FYZ - ve čtvrtek 25.5. náhradní termín písemky na elektrické jevy pro ty, co nepsali (pojmy: elektrování těles, elektroskopo, van de Graffův generátor, elektrostatická indukce, polarizace izolantu); příští týden v úterý 30.5 test na veličiny el.proud, el.napětí, el.odpor (znát značky, jednotky - včetně převodů), schematické značky

Zeměpis: Pracujeme na Stř. Evropě. Zk. mluvní cv. Rusko / Ukrajina, následující hodina test V. Evropa: znaky zemí Pobaltí, Rusko a Ukrajina znalost podle osnovy, Moldavsko a Bělorusko znalost několika faktů.

NJ 1: Dobereme zápor (kein x nicht), začneme nvou kapitolu 6 - Treffpunkte.

NJ 2: platí info z minulého týdne, v pátek test z lekce 5.

Období od 16.5. do 26.5.

Český jazyk

Milí osmáci,

v tomto týdnu budeme mít v úterý mluvnici, ve středu nebudu ve škole, jedu na školení a v pátek bude literatura. Při mluvnici si zopakujeme synonyma, homonyma a antonyma a stále budu zkoušet rozbor souvětí. Při literatuře budu zkoušet, budeme pokračovat Janem Nerudou a z jeho Malostranských povídek si zadáme ty k přečtení, dále si ujasníme, co je třeba dopsat z učebnice.

V následujícím týdnu se budeme učit normálně podle rozvrhu, tedy v pondělí je mluvnice, v úterý literatura, ve středu je mluvnice a v pátek sloh. Při mluvnici si zopakujeme pravopis a budeme pak ve středu psát kontrolní diktát. Při literatuře budu zkoušet a budeme se věnovat dalším autorům. Při slohu se vrátíme k úvaze.

Přeji vám krásné jarní dny.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

 

Týden od 15. 5. do 19. 5.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden POKRAČUJEME v Unit 5A Space. Znovu opakujeme stupňování dlouhých přídavných jmen. Budu zkoušet slovíčka. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Zeměpis: Pracujeme na Stř. Evropě. Zk. mluvní cv. Rusko / Ukrajina.

Přírodopis: Připravujte si mluvní cvičení na zadané téma.   

Němčina skup. 2: shrnutí 5. lekce v prac. sešitě 62 a 63.- další týden bude následovat test. 

                              

Období od 9. do 12. 5.

NJ: Test z 5. lekce v pátek 12. 5. - slovesa k denním aktivitám (U rámeček str. 42), um + čas, am + denní doba (Morgen, Vormittag atd.), in der Nacht, vyjádření opakování - montags, dienstags atd. + slovosled ve větě.  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: budeme dělat KOLÁŽ- donést si časopisy, obrázky, černý centropen- téma je jaro, móda, lidé. Inspirace například zde: mixed media girls – OliveLoaf Design (wordpress.com)

Němčina skup. 2: pokračujeme ve zkoušení článku z p.s. 59/15, dále se záporem ve větě a správným slovosledem.

Zeměpis: DOKONČÍME V. Evropu (referát NV) a PL a prezentace na Rusko. Ml. cv. na téma Rusko nebo Ukrajina - příprava a ZK.

 

Období od 2.5. do 14.5.

Český jazyk

Milí osmáci,

zítra 2.5. je mluvnice, budeme se připravovat na prověrku z tvarosloví, budeme ji psát ve středu. Budu zkoušet rozbor souvětí. Připomínám opravu diktátů a případný referát z literatury. V pátek budeme mít literaturu. Takto přehozené to bude i následující týden. Učte se literaturu, budu zkoušet hlavně ty, co zkazili prověrku, a pochopitelně zkouším básničky. Příští týden, tedy od 9.5. se při mluvnici budeme věnovat přísloví a rčení a v literatuře budeme pokračovat představiteli májovců. 

Věřím, že jste prožili příjemný prodloužený víkend a odpočinuli jste si.

S pozdravem

J. Zouchová

Období od 2.5. do 5.5.

Zeměpis: DOKONČÍME V. Evropu (referáty).

Němčina skup. 2: opakujeme zápor, mein Geburtstag - str. 60 v prac. sešitě a uč. str. 48.

NJ1: Dokončíme lekci 5, zopakujeme si to nejdůležitější před testem (bude kvůli volným pondělkům až v pátek 12. 5.).

Období od 24.4 do 28.4

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden opakujeme Unit 4D. Budu ještě zkoušet slovíčka. Ještě se budeme zabývat vztažnými větami. Přečteme si komiks Stories from the Campfire, Episode 2, jsou k němu 4 slovíčka!!! Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Od pondělí 24.4. se učíme podle nového rozvrhu! Uveden již zde na webu!!

Zeměpis: V úterý píšeme opakovací práci k JV Evropě a probíráme V. Evropu (referáty).

Matematika 17.4 - 21.4

Ve středu 26.4. si napíšeme větší písemku z rovnic. Učte se, případně si přijďte vše zopakovat v úterý na doučování!

 

V úterý 18.4. se od 16.30hod konají třídní schůzky.

Ve středu 19.4. první tři vyučovací hodiny se uskuteční preventivní program od Magdaléna o.p.s.

Matematika 17.4 - 21.4

V tomto týdnu procvičujeme rovnice se zlomky a rovnice v součinovém tvaru. V příštím týdnu větší písemka na rovnice. Učte se! Dále se v tomto týdnu seznámíme s tím, jak řešíme některé slovní úlohy za pomoci rovnic (str.26 učeb.). Minutovky v tomto týdnu píšeme na jednoduché lineární rovnice.

NJ: Únikovka - https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQpQxnSNBDqr6H6GvZ_DTwnkOmHwXv7RPWhvmLyIMdLFZfRlzHTOVlhH5wL5NWlw_tnYWw087sVENkW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2-zFKP3p1kx_r-esV9THf-V9Hgj8rxQoJHnMtwTft2GPo5lna-wj2UJ8U&slide=id.gc944536661_0_3

Období od 17.4 do 28.4

Český jazyk

Milí osmáci,

v pondělí  17.4. píšeme testík na stupňování příslovcí, opakujte si. Ve středu nebudete mít hodinu Čj, máte preventivní program, proto budete mít mluvnici v pátek, ale úvahu, kterou máte na pátek, budete odevzdávat. Připomínám referáty z přečtených knížek (nejlépe doporučených). Opakujte si pravopis, za týden v pondělí budeme psát diktát. Procvičovat pravopis budeme právě v pátek. Při literatuře zkouším, budeme dopisovat B. Němcovou. Následující týden budeme psát prověrku z literatury, tak se učte všichni a všechno.

Přeji Vám hezké jarní dny.

S pozdravem

J. Zouchová

Týden od 17.4.

Němčina skup. 2: píšeme písemku na vybraná slovíčka, pokud budeme spojeni, píšeme všichni! Budeme opakovat gramatiku, pokud budeme rozděleni, platí info z minulého týdne- Was machst du am Wochenende?, uč. str. 45 a 46, pracovní sešit 57 a 58. 

FLORBAL v úterý odpadá.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, budeme vypracovávat opakovací práci k JV Evropě a probíráme V. Evropu (referáty).

 

Týden od 11. 4.

Ve středu 12.4. je 1.hodina třídnická.

Němčina skup.2: 

V pátek 14.4. si napíšeme písemku ze slovíček, upřesníme si je v úterý. Pokračujeme v lekci, Was machst du am Wochenende?, uč. str. 45 a 46, pracovní sešit 57 a 58. 

Matematika 

Zopakujte si základní početní operace se zlomky! V tomto týdnu si vysvětlíme, jak počítáme rovnice se zlomky a rovnice v součinovém tvaru. Na začátku hodiny píšeme minutovky na jednoduché lineární rovnice. V pátek 14.4. si napíšeme ČTVRTLETNÍ PRÁCI. Připomeňte si jak rozkládáme mnohočleny na součin (vytýkání, vzorce), třetí mocninu a mocniny s přirozeným mocnitelem, v testu se objeví i základní lineární rovnice.

 

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme jv Evropu. Zhodnotíme skupinovou práci.

Chemie  probíráme nekovové prvky (C, S, P a halogeny)  test: kovové prvky, polokovy - vlastnosti, využití, ch. značky

Přírodopis:  testtrávicí soustava, metabolismus. (otázky + popis obrázků), připravujeme si mluvní cvičení, průběžná kontrola vedení sešitu

PřP kontrola a hodnocení modelů krychlí vybraných kovů, hodnotí se správnost výpočtů a celkový vzhled modelu

Český jazyk

Milí osmáci,

v mluvnici budeme pokračovat tvaroslovím, konkrétně neohebnými slovními druhy. Začneme opakovat příslovce a předložky, sami si zopakujte stupňování příslovcí. Stále opakujte slovesný vid a vidové dvojice. Nezapomeňte na pravopis a rozbor věty jednoduché. Blíží se psaní diktátu, termín upřesním po Velikonocích.

V literatuře nás čeká B. Němcová, připomeneme si její povídky, tak si je také připomeňte, četli jsme loni. Učte se báseň Jar. Vrchlického Za trochu lásky. /str. 105/ Připomínám zkoušení.

Ve slohu nás ještě čeká životopis a budeme postupně opakovat všechny slohové útvary, které jsme se učili.

Užijte si Velikonoce.

S pozdravem

J. Zouchová

Týden od 3. 4.

Zeměpis:  Probrali jsme JV Evropu (PL vlepený jako zápisky). Procvičíme ve sk., budeme potřebovat, nůžky, lepidlo, sešit. Budeme v uč. informatiky.

florbal ze čtvrtka přesunut na středu

Chemie  připravujeme se na  test: kovové prvky, polokovy, ch. značky, probíráme: nekovy

Přírodopis:  připravujeme se na test: trávicí soustava, metabolismus.

Týden od 27. 3. do 31. 3. 2023

Matematika 

Probíráme lineární rovnice. Noste si 2.díl učebnice. Připomínám, kdo ještě nemá pořiďtě si sešit velikosti A5 na minutové písemky na začátku hodiny (zda link., nelink. nebo čtverečkovaný nechávám na vás). Minutovky v tomto týdnu píšeme na jednoduché výrazy. V pátek 31.března testík na určování, zda je číslo kořenem rovnice (=zkouška v lineárních rovnicích).

ANGLIČTINA - Kadlecová

Na tento týden už určitě všichni máte napsaná a naučená slovíčka Unit 4B A story of suspense. Budu je zkoušet. Ještě se budeme zabývat neurčitými a zápornými zájmeny, nezapomeňte si desky s papíry s gramatikou, které jsem vám dala!!!  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend,  těším se na vás,

IK

Zeměpis:  Probíráme JV Evropu. DÚ cv. 3 v rozdaném PL

NJ: Pokračujeme s tématem času, kap. Endlich Wochenende! Test na hodiny - Viertel nach/vor, halb, Minuten nach/vor - v Út 28. 3.

NJ skup. 2:v pracovním sešitě pokračujeme str. 56/57, v učebnici 46/47, z gramatiky se podíváme na ein a kein. 

Týden od 20. 3. do 24. 3. 2023

Zeměpis:  Probíráme JV Evropu. OPRAVNÝ test J. E. + SLEPÁ (J, Z a SEV.) přijde DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU.

NJ1: Procvičujeme určování času a aktivity v rámci dne (Mein Alltag). Procvičování na PC:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2573

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2556

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2561

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2535

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3377

(Test na hodiny - Viertel nach/vor, halb, Minuten nach/vor - v Út 28. 3.)

NĚMČINA sk.2:

v učebnici doděláme str. 44, pokračujeme na 45. V pracovním sešitě 54 a 55. Kdo chce na opravu z časových údajů, bude možnost.

Matematika 

Probíráme lineární rovnice, seznámíme se s ekvivalentními úpravami rovnic. Noste si pouze 2.díl učebnice. Připomínám, pořiďtě si sešit velikosti A5 na minutové písemky na začátku hodiny (zda link., nelink. nebo čtverečkovaný nechávám na vás). Minutovky v tomto týdnu píšeme na jednoduché výrazy. Připomeňte si, co má při řešení výrazů přednost!

Chemie  připravujeme se na  test: kovové prvky, ch. značky, probíráme: polokovy, nekovy

Přírodopis:  probrali jsme trávicí soustavu, připravujeme se na test. Probíráme metabolismus.

Týden od 13. 3. do 17.3. 2023

NJ1: Pokračujeme s vyjadřováním času (PS str. 52 - 53, U str. 42).

Němčina sk.2 

V úterý přesunutá písemka na hodiny a určování času.

Pokračujeme v učebnici str. 44 a ppracovním sešitš 54 a 55.

chemie  16.3. test: kovy

Matematika

Tento týdnu píšeme opět každou hodinu malé písemky - tento týden procvičujeme mocniny s přirozeným mocnitelem. Ve čtvrtek 16.3. počítejte s větším testem na třetí mocninu a mocniny s přirozeným mocnitelem. Od úterý začněte nosit 2.díl učebnice, začneme probírat lineární rovnice. V pátek 17.3. si napíšeme matematického klokana.

Zeměpis: Probíráme JV Evropu. Opakujte si J. Evropu a pojmy do slepé mapy S, Z, J Evropa pojmy, test na toto téma přijde DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU.

V úterý 7.3. je první hodina třídnická.

ANGLIČTINA 6. - 10. 3.  Kadlecová

Tento týden začínáme vztažné věty. Slovíčka 4A What´s happening máte napsaná a naučená. V tomto týdnu budeme psát opakovací test z U3C a U3D, připomínám všem. Tento test budou psát všichni, tématy jsou zdraví a lékařská pohotovost.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

 

Období od 6.3. do 20.3.

Fyzika

Ve čtvrtek 9.3. testík na spalovací motory + fyzikální veličiny! Jinak se věnujeme pojmům elektrostatická indukce a polarizace izolantu.

Matematika

V tomto týdnu dokončíme kapitolu 7 - Mocniny s přirozeným mocnitelem. V pátek 10.3. náhradní termín písemky na úpravy mnohočlenů na součin, pro ty kteří nepsali, případně pro ty, kteří si chtějí známku opravit. Počítejte s minutovkami na začátku hodiny! V tomto týdnu na výpočet třetí mocniny!

Český jazyk

Doplňující informace. Test ze zájmen píšeme 6.3., ve středu se budeme věnovat číslovkám. Od 10.3. nebudu ve škole, budete mít suplování. Připravím materiály k procvičování pro případ, že se vyučující nebudou věnovat svému předmětu. 20.3. dokončíme číslovky, bude test a začneme opakovat slovesa.

NJ 1: Začneme novou kapitolu 5 Mein Tag - vyjadřování času (U 42/2, PS str. 52).

Němčina sk. 2:

V pracovním sešitě pokračujeme- str. 52,23; učebnice 42 a 43. V pátek 10.3. písemka na hodiny a časové údaje obecně (viz okopírovaný papír- dny v týdnu, měsíce, denní doby, čas). Kdo chyběl, dopíše si slovíčka, co jste si dnes zapisovali- str. 119 od frühstücken do ich schlafe um 22 Uhr ein. 

 

Český jazyk

Milí osmáci,

o prázdninách si opakujte zájmena, budeme se jim věnovat a budeme psát test. Při hodině jsem vysvětlila, jak bude test vypadat, tedy rozlišit druhy zájmen, umět skloňovat zájmeno já a zájmeno jenž. Při slohu si řekneme, jak by měla vypadat recenze, dívali jste se na film a po prázdninách 7.března odevzdáte recenzi na tento film vypracovanou.

Od 21.března začnu zkoušet z literatury, tak se začněte učit. Stále opakujte báseň Máj, není dozkoušeno.

Užijte si prázdniny, úkoly jsou běžné, jako bych zadávala, nejsou to úkoly na prázdniny. Čas si rozvrhněte a odpočiňte si.

S pozdravem

J. Zouchová

Zeměpis: Pracovaly skup. na téma STÁTY JIŽNÍ EVROPY. Chybějící, zápisky si zjistěte! Kontrola po prázdninách ve ST. Na opravných domluva: ST 8. 3.

Přírodopis:  probíráme trávicí soustavu (dutina ústní). Kdo nepsal test, bude psát dodatečně (oběhová a dýchací soustava)

https://www.youtube.com/watch?v=tzGv4Z5YnaU&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

https://www.youtube.com/watch?v=ceYQoSvWl5k&t=2s&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

Týden od 20. 2. 2023

Týden od 20. 2. 2023

NJ 1: Procvičujeme nepravidelná slovesa (PS str. 45), v pátek 24. 2. z nich bude krátký testík.

Němčina sk. 2:

stále trvá: Pracovní sešit str. 52-53. Učebnice 41-42. Probíráme hodiny, dny v týdnu, roční období...

Zeměpis:

ANGLIČTINA 20. 2. - 24. 2. - Kadlecová

Tento týden budeme opakovat, stále téma zdraví, úraz. Slovíčka 3 D máte napsaná a naučená. Kdo chyběl, bude zkoušen ještě i ze slovíček 3C, to je velmi důležitý unit.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Chemie   test: PSP, značky, probíráme kovové prvky

Přírodopis:  probrali jsme dýchací soustavu, kdo nepsal test, bude psát dodatečně (oběhová a dýchací soustava)

https://www.youtube.com/watch?v=tzGv4Z5YnaU&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

https://www.youtube.com/watch?v=ceYQoSvWl5k&t=2s&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

Týden od 13. 2. 2023

Matematika

V pondělí 13.2 písemka - úpravy mnohočlenů na součin (pomocí vzorců nebo vytýkání). Jinak v tomto týdnu se budeme věnovat mocnině s přirozeným mocnitelem.

Fyzika

Budeme se věnovat měření a jednotce elektrického náboje. Ve čtvrtek 16.2. testík na fyzikální veličiny!!

Němčina sk. 2: 

Pracovní sešit str. 52-53. Učebnice 41-42. Probíráme hodiny, dny v týdnu, roční období...

Zeměpis: čekejte testík FRANCIE a BENELUX, v dalším týdnu SLEPOU MAPU SEV. a ZÁP. EVROPA a OPAKOVACÍ TEST ZÁPADNÍ EVROPA. začínáme J. EVROPU Procvičujte na SETERRA i na WORDWALLu (použij google a zadejte WORDWALL a EVROPA).

 

Týden od 6. 2. do 10. 2.

V pondělí 6.2. je 1.hodina třídnická.

V středu 8.2. dopoledne budeme mít program z Magdaléna, o.p.s. na téma Moje hranice a pravidla (pravděpodobně první tři vyučovací hodiny).

Chemie   probíráme PSP

Přírodopis:  probíráme dýchací soustavu

Zeměpis: testík FRANCIE A MONAKO - ST, příští týden testík BENELUX, začínáme J. EVROPU

Matematika

V tomto týdnu procvičujeme vzorce, které nám usnadňují úpravy mnohočlenů (učebnice kap.5.5, str.66). V pátek 10.2. si na ně napíšeme písemku! Zároveň začneme probírat třetí mocninu a mocniny s přirozeným mocnitelem (učebnice kap.7). Ti co nepsali ve čtvrtek písemku na mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení, rozklad na součin) si ji napíší v průběhu tohoto týdne.

Fyzika

V tomto týdnu se začneme věnovat kapitole Elektrické jevy a zákony (učebnice str.62). Ve čtvrtek 9.2. si napíšeme písemku z předchozí látky - skupenské přeměny (tání, tuhnutí, vypařování...) + fyzikální veličiny, včetně značky a jednotky (zaškrtnuté na papíře), v testu nebude žádný příklad

NJ 1.sk: Trénujeme nepravidelná slovesa k tématu Mein Hobby - U str. 38, 39, PS 45.

Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

NJ skup. 2:

pracovní sešit str. 52;53. Učebnice 41 a 42.  Probíráme hodiny a čas. V úterý připomínám test ze slovíček- zvířata

NJ: 

NOVÉ 1: https://www.liveworksheets.com/sf2718608bz

NOVÉ 2: https://www.liveworksheets.com/fr196268cp

 

Dny v týdnu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2527

Číslovky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

Časování sloves: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

Představování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545

Představování – poslech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533 (nápověda: liebe [líbe] – miluju)

Názvy zemí: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524

NJ sk. 1: Probíráme nepravidelná slovesa k tématu Mein Hobby - U str. 38, 39, PS 45.

Milí osmáci,

v týdnu od 23.-27.1. se učíme společně se žáky ze 7.A, kteří nejeli na lyžařský kurz. Učíme se podle rozvrhu 8.A. Jedinou výjimkou je středa, kdy ODPADÁ odpolední vyučování. Přeji poklidný týden. Petráková

Ve středu proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

Zeměpis: máme ke zk. téma V.Británie

 

Týden od 16. 1. 2023

KROUŽEK volejbalu 19. a 26. 1. NEBUDE

KROUŽEK FLORBALU TENTO TÝDEN VE STŘEDU!

Zeměpis:  zopakujte si pojmy související se severní a západní Evropou, přijde slepá mapa (hory, řeky, města, státy ... ), probíráme Záp. Evropu, zk. ml. cv. V. Británie / samostatně pracujete na PL Francie a PL Benelux (ten teprve dostanete)

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

lyžařský kurz ve dnech 21.1. až 28.1. 2023 se určitě uskuteční, nelze jej zrušit. Pokud nenapadne sníh před odjezdem, není jisté, že se tak nestane během našeho pobytu v Nových Hutích. Je veliká pravděpodobnost, že budeme lyžovat v areálu Zadov, kam bychom dojížděli skibusem. Proto doporučuji lyže určitě zarezervovat a zapůjčit. Pokud by sníh nenapadl, žáci budou mít náhradní program. Bude se jednat o volnočasové aktivity. Je možnost koupání v bazénu ve Volarech a ve Vimperku, doporučujeme vzít si s sebou plavky. Žáci by měli mít i vhodnou turistickou obuv.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jana Zouchová

vedoucí lyžařského kurzu

Období od 3.1. do 15.1.

Matematika - ve čtvrtek 12.1. POLOLETNÍ PÍSEMKA - připomeňte si druhou mocninu a odmocninu, Pythagorovu větu, číselné výrazy, mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení)

Chemie   test: částicové složení látek

Zeměpis: - zopakujte si pojmy související se západní Evropou (hory, státy ... do mapy), probíráme Záp. Evropu, připravujete si ml. cv. V. Británie 

Přírodopis:  test: srdce (folie)

PřP: možnost odevzdat práce k hodnocení je do 13. 1. 

NJ: Zhodnotíme Vánoce (ich mag, ich finde), novoroční předsevzetí. Pokračujeme s lekcí 4 (popis osoby). 

Český jazyk

Milí osmáci,

zdravím vás v novém roce.

Začínáme v úterý mluvnicí, budeme se připravovat na opakovací prověrku ze skladby, proto začněte sami opakovat rozbor věty jednoduché, rozbor souvětí, čárku ve větě jednoduché, jednočlenné, dvojčlenné věty a větné ekvivalenty, druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními. Prověrku si napíšeme ve středu 11.1. Zároveň připomínám, že nás čeká kontrolní diktát, ten budeme psát 16.1. Opakujte proto také pravopis. Ve středu bude literatura a v pátek opět mluvnice.

Při hodinách literatury budeme pokračovat národním obrozením, nezapomeňte na výpisky a na báseň.

Přeji vám v novém roce hlavně zdraví a ve škole mnoho štěstí a úspěchů.

J. Zouchová

Němčina sk. 2: doděláme slovní zásobu die Familie, připomínám úkol- napsat povídání o své rodině (na známky) v pátek 6.1. píšeme písemku na členy rodiny, slovesa haben, sein. Uč. str. 30;31. Prac.sešit str. 39

Období od 12. 12. do Vánoc 

Ve středu 21.12. se učíme první dvě hodiny podle rozvrhu, dále následuje vánoční besídka. Odpolední vyučování tento den odpadá.

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

Fyzika - v úterý 20.12. náhradní termín písemek, kdo nepsal některou z posledních dvou písemek na TEPLO, tak si ji napíše!!

Matematika: V pondělí 19.12. písemka - zjednodušení mnohočlenů, určení počtu členů v mnohočlenu, sčítání mnohočlenů + jeden základní příklad na odčítání. Probíráme mnohočleny - sčítání a odčítání. Připomínám, že na začátku každé hodiny počítáme příklad na násobení pod sebou na malou známku. 

Chemie   probíráme částicové složení látek    https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/atom.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5uJ7pSkmhZY&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=15&ab_channel=PetrCurko

https://www.youtube.com/watch?v=MWIBuwANFJ0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=15&ab_channel=PetrCurko prvky jsou od 5. minuty!

NJ sk. 1: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). V Út 20. 12. si dáme "vánoční speciál".

Milí osmáci,

posílám informace k divadelnímu představení Antigona

Určitě si přečtěte, ať víte, co vás čeká!

Stručný obsah

Antigona

Autor: Sofokles

Antická tragédie, Řecko

Poté, co si thébský král Oidipus vypíchne obě oči a odejde do vyhnanství, se začnou jeho dva synové, Eteoklés a Polyneikés přít o místo následníka trůnu. Eteoklés se spojí s Kreónem a Polyneika zbaví vlády a následně vyžene. Ten však s argejským vojskem vytáhne proti Thébám. Argejské vojsko je Thébany přemoženo a oba bratři se navzájem v souboji zabijí. Vlády se tedy ujímá Kreón a vydává rozkaz, aby byl Eteoklés pohřben se všemi poctami jako obránce vlasti, avšak Polyneika, jako vlastizrádce, zakáže pohřbít pod trestem smrti. To však Antigonu, dívku dbalou tradic a mravních zákonů velice rozezlí. Poté, co jí její mladší sestra Isména odmíte pomoci pohřbít bratra, Antigona přes sestřino varování a králův zákaz pohřbí náležitě svého bratra. Při činu je však chycena a  následně je předvedena před krále Kreóna. Antigona se ke svému činu přizná a plna hrdosti vyzve Kreóna, aby ji zabil.

Dále se nechte překvapit, aby vás představení bavilo a byli jste napjatí, jak to dopadne.

Jedná se o drama, Antigonini rodiče nemají zcela běžný vztah, naopak vztahy v rodině jsou velmi složité. Nevím, zda se do divadelního přdstavení vejde vše, ale vzhledem k tomu, že se nezúčastním, těším se, že mi budete vyprávět.

S pozdravem

J. Zouchová

 

Období od 12. 12. do Vánoc 

12.12. jedeme do divadla na Antigonu

Zeměpis: pokračuje zk. ml. cv. Sev. Evropa - ve ST i test, pracujeme na PL Západní Evropa

Český jazyk

Milí osmáci,

jen připomínám, co jsme si říkali ve škole. Protože jedeme v pondělí 12.12. do divadla, budeme kontrolní diktát psát v úterý 13.12. Víte to již delší dobu, připomínám opakování pravopisu. Ve středu 14.12. se budeme připravovat na kontrolní slohovou práci, kterou budeme přepisovat hned v pátek 16.12. V úterý 20.12. máte odevzdat čtenářské deníky (referát z další knihy z doporučené literatury) a začnu zkoušet báseň Jana Nerudy Zimní.

Zítra budu opět zkoušet z poměrů.Tento týden v pátek máte odevzdat charakteristiku literární postavy a budeme se věnovat úvaze. Máte úkol z literatury - vypsat si informace o baroku z čítanky. Tento úkol přinesete v úterý bez ohledu na výše uvedený diktát.

Doporučuji učit se, ať si nezkazíte pololetní klasifikaci

S pozdravem J. Zouchová

 

Týden od 5. 12.

 

 

 

Matematika: V pondělí 5.12. písemka - výrazy s proměnnými - výpočet hodnoty výrazu, zápis úlohy pomocí výrazu s proměnnou (učebnice kap. 4.2 - 4.4) Jinak v tomto týdnu začneme kapitolu 5 - Mnohočleny.

Fyzika - ve čtvrtek 8.12. písemka (2.část kapitoly Teplo, učebnice str.30-40, pojmy: kalorimetrická rovnice, kalorimetr - co to je a jeho části, druhy přenosu vnitřní energie (vedením, prouděním, sáláním) + příklady na výpočet tepla a měrné tepelné kapacity). Jinak v tomto týdnu pokračujeme v kapitole změna skupenství látek.

Zeměpis: ml. cv. SEVERNÍ EVROPA a testík na stejné téma v tomto týdnu. Mějte určitě kreslící potřeby!

Chemie   test výpočet složení roztoků: procentová koncentrace, hmotnostnízlomek https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html + příkllady v učebnici str. 14, začneme probírat částicové složení látek

Přírodopis: 5. 12. test: tělní tekutiny, + kdo nemá splněno kosterní svaly (fólie)

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.   skupina p. uč. Kadlecové

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak používat since a for (how long.) Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si a naučte se všechno v PB na stranách 24 - 25, hlavně PB 25/2 a, b. a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí! Opakujte nepravidelná slovesa, už jich je 60!!!! Všichni máte jejich přehled, neobejdeme se bez nich.

Hezký týden, IK

NJ: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). Dotrénujte číslovky - příští týden si dáme "diktát".

 

Týden od 28. 11.

NJ 1. sk.: Pokračujme s tématem Kleidung und Farben, lekce 2 (popis osoby). V Út 29. 11. slíbená 10min. na časování sloves.

Nj. skup. 2- Meine Familie- budeme pracovat na povídání o své rodině, potom prezentace na známky

Fyzika - v úterý 29.11. písemka (učebnice kapitola Teplo, str.23-30, pojmy: tepelná výměna, tepelný vodič, tepelný izolant, měrná tepelná kapacita aj., tentokrát bez výpočtů!!) Jinak v tomto týdnu se začneme věnovat nové kapitole - změna skupenství látek.

Matematika: V pondělí 28.11. písemka - číselné výrazy bez závorek, se závorkami, výrazy s proměnnými (učebnice kap. 4.1, 4.2) Jinak v tomto týdnu pokračujeme v kap. 4.3 - Výrazy v matematice i v životě (aplikace výrazů s proměnnou v konkrétních příkladech)

Zeměpis:  Mluvní cvičení Severní Evropa podle zem. osnovy ve druhé části týdne

Chemie  29. 11.  test výpočet složení roztoků: procentová koncentrace, hmotnostní zlomek https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/slozeni_roztoku.html + příkllady v učebnici str. 14

Přírodopis: 28. 11. test: svaly + kdo nemá kostrní svaly (fólie), probíráme tělní tekutiny

 

Týden od 21. 11.

Zeměpis:  středa test obyvatelstvo a hospodářství Evropy. probíráme severní Evropu 

Chemie  22. 11.  test směsi + separační metody

Přírodopis: 21. 11. test: kostrní svaly (fólie), probíráme tělní tekutiny

Český jazyk od 21.11. do 4.12.

Milí osmáci,

připomínám úkoly a učivo na následující dva týdny.

Zítra pravděpodobně vaši hodinu nestihnu, jdu k lékaři. Pokud to tak bude, budeme mít mluvnici v úterý a na dalším rozvržení hodin se domluvíme. Budeme pokračovat v učivu o poměrech mezi větnými členy a souřadně spojenými větami vedlejšími. Máte umět spojovací výrazy. I nadále budu zkoušet rozbor věty jednoduché a každou hodinu zkouším básničku.

Ve slohu se další týden budeme věnovat charakteristice literární postavy, ale tento týden máte mít charakteristiku spolužáka. /Někteří už odevzdali./

V literatuře nás čeká J. A. Komenský.

Přeji hezké následující dny.

S pozdravem

J.Zouchová

NJ - sk.1: Téma Kleidung und Farben - lekce 4. V Pá 25. 11. 10minutovka na časování sloves (pravidelná + sein).

Ve středu 16.listopadu se od 16.30 konají třídní schůzky!!

Týden od 7. 11.

Matematika

Tento týden začneme kapitolu 4 - Výrazy (učebnice str.40). Připomínám, že v pátek 11.11. nás čeká čtvrtletní písemka (mocniny, odmocniny  a Pythagorova věta!!)

NJ sk. 1: Začneme s lekcí 4 - téma Alles bunt! (oblečení, barvy). Připomínám D.Ú. do 11. 11. Meine Familie - písemně do sešitu představit členy rodiny (Name, Alter, Hobbys, Beruf). 

Zeměpis: trénujte mapy, budou se zkoušet: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

Přírodopis:  probíráme: svalová soustava 7. 11. test: kostra člověka 2

Chemie  8. 11. laboratorní práce: filtrace a chromatografie, 10. 11. test směsi + separační metody

Týden od 31. 10.

Milí osmáci,

v úterý 1.11. navštívíme Aerodynamickou laboratoř, detašované pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně. Návštěva je zdarma. Půjdeme pěšky, proto zvolte vhodnou obuv. Návštěva postihne pravděpodobně 3.-6. vyučovací hodinu.

Ve středu  2.11. bude 1.hodina třídnická.

MATEMATIKA

I tento týden procvičujeme Pythagorovu větu, především její aplikaci v prostoru. Zopakujte si, co to je tělesová a stěnová úhlopříčka! V pátek 4.11. opět napíšeme na Pythagorovu větu písemku! Učte se!

Jelikož se nám blíží čtvrtletí, tak v pátek 11.11. budeme psát čtvrtletní písemku! (učebnice kapitola 1 + 2)

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.      skupina Kadlecová

Tento týden budeme opakovat, budeme mluvit o Halloweenu, opakovat PB 16, WB 10 - 11. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na straně 16, vypracujte si ve WB příslušná cvičení na str. 10, 11. Budeme se také zabývat výslovností a začneme Unit 2 A Beeing friends na příští týden.

Hezký týden, IK

 

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 

Němčina sk. Cihelková: v úterý 1.11. test z lekce 4, časování pravidelných sloves, slovní zásoba, člen určitý

NJ sk. 1: Téma Freunde und Familie + Geburtstagzahlen. D.Ú. do 7. 11. Meine Familie - písemně do sešitu představit členy rodiny (Name, Alter, Hobbys, Beruf). 

Zeměpis: testík na NEJ... EVROPY , po prázdninách kontrola sešitů a map / hodnocená práce dvojic - práce s atlasem a textem v učebnici, na další týden trénujte mapy, budou se zkoušet: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

Chemie   laboratorní práce: filtrace; test směsi + separační metody

Přírodopis:  test: kostra člověka

Výchova k občanství: Funkce a vlastnosti peněz

Týden od 17. 10. do prázdnin 

Zeměpis: Ještě před prázdninami malý 

Př praktika: doneste si barevné listy ze stromů, nůžky a jednorázové rukavice (stačí jedna sada do skupiny - 2 až 4 žáci)

NJ sk. 1: Písemka z opakování 1.+2. lekce se posouvá na úterý. Dále budeme opakovat lekci 3 - téma Freunde und Familie.

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.               skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1D Gossip, máme napsaná a naučená nová slovíčka. Především se budeme věnovat přípravě na anglické divadelní představení, na které pojedeme příští týden v úterý do divadla vPříbrami. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 14 a 15, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Materiály k divadelnímu představení najedete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

Český jazyk od 13.10. do 21.10.

Milí osmáci,

připomínám, že v pátek budeme psát prověrku z literatury, učte se vše od legendy až po ukázku z Dalimilovy kroniky. Budu zadávat naučit se báseň Pocestný od F. L. Čelakovského/najdete v Čítance/, můžete se začít učit. 

V pondělí 17.10. nebudu ve škole, proto budeme mít mluvnici v úterý a budeme psát test z čárky ve větě jednoduché. Začneme se učit novou látku - poměry mezi větami hlavními.

V říjnu budeme psát kontrolní diktát, tak začněte opakovat pravopis.

Při slohu se budeme věnovat opakování učiva o druzích popisu.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

 

 Týden od 10. října 

Matematika - začínáme Pythagorovu větu (učebnice str.25), v pátek 14.října test - Pythagorova věta - definice, výpočet přepony a odvěsny

FYZ - Polohová a pohybová energie tělesa (uč.str.16 - 21)

Zeměpis: Test na PC mapy 1-3, kontrola sešitů 

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

Chemie   

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

právě probíráme směsi a oddělování složek ze směsí 

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html

Přírodopis: 11. 10. test na popis kostry člověka (učebnice str. 16 až 19)

dále probereme: učebnice str. 20 a 21

přírodovědná praktika: 12. 10. do dvojce: 2metry provázku, krejčovský metr

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden začneme U 1C How they met. Máte napsaná a naučená slovíčka.Budeme se učit rozlišit prosté a průběhové tvary minulého času. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 13 a 14, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Věty na procvičení, které dám dětem ve škole, najdete v zadání v TEAMS. 

Hezký týden, IK

NJ 1. sk: Opakujeme stále lekci 1+2 (pracovní list). V pátek 14. 10. písemka!

  

Od 3. 10. do 7.10.

Zeměpis - test JZ Asie v úterý, dopracujeme mapu povrchu Evropy, 

trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051 

Chemie   6. 10. test: výstražné piktogramy, bezpečnost práce a laboratorní řád, chemické pomůcky

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemie_kolem_ns.html

- jsou k nalezení pod záložkami na levé liště: chemie kolem nás, vlastnosti látek a jejich, chemické pokusy v laboratoř

právě probíráme: směsi, učebnice str. 11, https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html prezentace: Směsi - rozdělení

Přírodopis: 5. 10. test na popis kostry člověka 

učebnice str. 16 až 19

Český jazyk

Od 26.9. do 7.10.

Milí osmáci,

tento týden nebudeme mít ve středu mluvnici, proto budete mít v pátek mluvnici a sloh. Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty, následující týden budeme psát test.  při hodině zkouším rozbor věty jednoduché. Při slohu se budeme věnovat vypravování a při literatuře si zapíšeme další kroniky a budeme pracovat s textem v čítance.

Další týden se budeme věnovat čárce ve větě jednoduché, naučíme se, kde se správně čárka ve větě píše. Při slohu budeme číst vaše práce /budete psát vypravování za domácí úkol/, zhodnotíme je. Při literatuře budeme pokračovat v seznamování s dalšími literárními památkami, budeme opět pracovat s textem v čítance.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

Matematika  - v pátek 30.9. - písemka na výpočet druhé mocniny

Fyzika - ve čtvrtek 29.9. - písemka na téma Mechanická práce - definice, příklady práce, převody jednotek a příklad na výpočet práce

Zeměpis: trénujte mapy

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

 

MAT 

Začali jsme druhou mocninu, viz 1.díl učebnice pro 8.ročník.

Připomínám, naučte se zpaměti druhé mocniny (12, 22, 32.....192,202) !! V pátek 23.9. bude písemka!!

FYZ 12.9. - 23.9.2022

Mechanická práce, Výkon -  definice, převody jednotek, příklady na výpočet

 

Milá 8.A., příští týden nás čekají 2 akce:

V úterý 20.9. se jede do Prahy do kina. Cena vstupenky je 60,-Kč a autobus cca 150,-Kč. Návrat mezi 14.-15.hodinou.

Ve středu 21.9. se jde pochod podél řeky Kocáby (Štěchovice-Nový Knín). S sebou vhodná obuv, pití, svačina, případně pláštěnka.

Český jazyk od 12.9. do 16.9.

Milí osmáci,

následující týden se nám už dle rozvrhu bude střídat mluvnice, literatura, sloh.

Při mluvnici si vysvětlíme, co je to doplněk, proto stále opakujte větné členy, které znáte.

Při literatuře se budeme věnovat nejstarším literárním památkám a připomeneme si legendu. /Znáte z loňska./Vytvoříme seznam na referáty.

Při slohu budeme opakovat slohové útvary, co jsme se učili. Budete psát vypravování.

Přeji hezký zbytek neděle.

J. Zouchová

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci 8.A,

blíží se nám začátek nového školního roku, a proto zde uvádím seznam školních potřeb pro žáky osmé třídy. Druhý dokument obsahuje seznam pro výtvarnou a pracovní výchovu.Požadavky pro 8.AVýtvarná a pracovní výchova_pomůcky

Se srdečným pozdravem Ing. Drahomíra Petráková, třídní učitelka 8.A (email: drahomira.petrakova@zsmsnovyknin.cz)

 

Rozhovory na téma Kleidung- co mám na sobě já, co má můj kamarád

Opakování skloňování sloves, osobní zájmena

NJ 1. sk 

Opakujeme a procvičujeme lekce 1+2 (představování, časování sloves, otázky s Was, Wann, Wie, Wer..., číslovky, dny v týdnu, mögen+finden)

Matematika 3.-7.10.

- pokračujeme v druhé odmocnině (učebnice str.14-24), v pátek 7.10. - písemka na výpočet druhé odmocniny

Fyzika 3.-7.10. - Příkon, Účinnost (uč.str.14-15)

 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.                 2. skupina Kadlecová

Tento týden pokračujeme v minulém čase průběhovém, U 1B. Věty na procvičení, které dávám ve škole, najdete v zadání v TEAMS. Opakujeme dalších 20 nepravidelných sloves z minulého roku (tedy prvních 40 celkem.) Pokud nechodíte do školy přečtěte si několikrát PB 10 a 11, v pracovním sešitu si vypracujte příslušná cvičení. Koncem týdne budeme psát test na minulý čas průběhový.

Hezký týden, IK

 

Od 3. 10. do 7.10.

Zeměpis - test JZ Asie v úterý, dopracujeme mapu povrchu Evropy, 

trénujte mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051 

Chemie   6. 10. test: výstražné piktogramy, bezpečnost práce a laboratorní řád, chemické pomůcky

11. 10. laboratorní práce: vlastnosti látek

doporučené materiály ke studiu: https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemie_kolem_ns.html

- jsou k nalezení pod záložkami na levé liště: chemie kolem nás, vlastnosti látek a jejich, chemické pokusy v laboratoř

právě probíráme: směsi, učebnice str. 11, https://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/smesi.html prezentace: Směsi - rozdělení

Přírodopis: 5. 10. test na popis kostry člověka 

učebnice str. 16 až 19

Český jazyk

Od 26.9. do 7.10.

Milí osmáci,

tento týden nebudeme mít ve středu mluvnici, proto budete mít v pátek mluvnici a sloh. Při mluvnici budeme opakovat vedlejší věty, následující týden budeme psát test.  při hodině zkouším rozbor věty jednoduché. Při slohu se budeme věnovat vypravování a při literatuře si zapíšeme další kroniky a budeme pracovat s textem v čítance.

Další týden se budeme věnovat čárce ve větě jednoduché, naučíme se, kde se správně čárka ve větě píše. Při slohu budeme číst vaše práce /budete psát vypravování za domácí úkol/, zhodnotíme je. Při literatuře budeme pokračovat v seznamování s dalšími literárními památkami, budeme opět pracovat s textem v čítance.

Mějte hezké podzimní dny.

J. Zouchová

Matematika  - v pátek 30.9. - písemka na výpočet druhé mocniny

Fyzika - ve čtvrtek 29.9. - písemka na téma Mechanická práce - definice, příklady práce, převody jednotek a příklad na výpočet práce

Zeměpis: trénujte mapy

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3453

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3215

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3135

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3132

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3286

https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3051

 

MAT 

Začali jsme druhou mocninu, viz 1.díl učebnice pro 8.ročník.

Připomínám, naučte se zpaměti druhé mocniny (12, 22, 32.....192,202) !! V pátek 23.9. bude písemka!!

FYZ 12.9. - 23.9.2022

Mechanická práce, Výkon -  definice, převody jednotek, příklady na výpočet

 

Milá 8.A., příští týden nás čekají 2 akce:

V úterý 20.9. se jede do Prahy do kina. Cena vstupenky je 60,-Kč a autobus cca 150,-Kč. Návrat mezi 14.-15.hodinou.

Ve středu 21.9. se jde pochod podél řeky Kocáby (Štěchovice-Nový Knín). S sebou vhodná obuv, pití, svačina, případně pláštěnka.

Český jazyk od 12.9. do 16.9.

Milí osmáci,

následující týden se nám už dle rozvrhu bude střídat mluvnice, literatura, sloh.

Při mluvnici si vysvětlíme, co je to doplněk, proto stále opakujte větné členy, které znáte.

Při literatuře se budeme věnovat nejstarším literárním památkám a připomeneme si legendu. /Znáte z loňska./Vytvoříme seznam na referáty.

Při slohu budeme opakovat slohové útvary, co jsme se učili. Budete psát vypravování.

Přeji hezký zbytek neděle.

J. Zouchová

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci 8.A,

blíží se nám začátek nového školního roku, a proto zde uvádím seznam školních potřeb pro žáky osmé třídy. Druhý dokument obsahuje seznam pro výtvarnou a pracovní výchovu.Požadavky pro 8.AVýtvarná a pracovní výchova_pomůcky

Se srdečným pozdravem Ing. Drahomíra Petráková, třídní učitelka 8.A (email: drahomira.petrakova@zsmsnovyknin.cz)