7.B třída

Týden od 24. 2. do 28. 2.

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

 

Týden od 27. 1. do 30. 1.

Ve čtvrtek 30. 1. odpadá odpolední vyučování

Týden od 20. 1. do 24. 1.

Př - čt - test paryby a ryby + poznávačka - přesunuto na 10. 2.


13. 1. Fy test skládání sil

Zpráva pro rodiče!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že zítra v době konzultací nebudu ve škole přítomna, můžete se na mne obrátit telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jana Zouchová

 

 

 

Týden od 6.1.2020            Čj

Budeme opakovat druhy vedlejších vět, které jsme se naučili. Čeká nás prověrka ze skladby, opakujte si i rozbor věty jednoduché. Budeme opakovat i učivo z teorie literatury, protože budeme psát test. Blíží se pololetní klasifikace, tak se doporučuji učit.

S pozdravem

J. Zouchová

 

 

Týden od 9.12. do 13.12.           Čj

Zítra budeme psát test z vedlejších vět. Budu zkoušet básničku a připomínám slohovou práci, budeme ji přepisovat načisto, proto nezapomeňte papíry A4 linkované.

Hezká týden.

J.Zouchová

 

 

 

 

Týden od 9. 12. do 13. 12.

10. 12. Mat test Početní operace s celými čísly (+, -, :, .) 

           Mat Pro chybějící žáky: Dokončili jsme látku Celá čísla a začínáme s látkou Racionální čísla.

12. 12. F test skládání sil

Týden od 2.12. do 6.12

 Čj  V pondělí a v pátek nebudu ve škole. Při mluvnici budeme procvičovat vedlejší věty, které jsme se naučili a vysvětlíme si větu přísudkovou. Nezapomeňte si promyslet slohovou práci, je školní, proto si můžete písemně připravit pouze osnovu. Stále si opakujte báseň.

Přeji hezký víkend.

J. Zouchová

2. 12. : odevzdáme k hodnocení práci na jehličnanech, kdo nebyl zatím hodnocen z listnatých stromů, odevzdá v pondělí

Fy probíráme sílu, noste rýsovací potřeby a úhloměr

 Týden od 18. 11. do 22. 11.

Připomenutí: Dne 19. 11. 2019 od 16:00 se konají třídní schůzky.

21. 11. Př - termín odevzdání práce listnaté stromy (kartičky), noste vzorky jehličnanů

Čj  od 11.11. do 15.11.

Připomínám test z věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu, učte se pravopis, blíží se další kontrolní diktát. Při slohu se budeme věnovat charakteristice. Při literatuře dokončíme balady a romance a budeme se věnovat jazyku v literárním díle.

Hezký víkend.

J. Zouchová

14. 11. Fy test: výpočet rychlosti (dráhy, času)

 

 

Mat.: Připomínám, že si 8. 11. napíšeme čtvrtletí práci z matematiky. Tématem jsou zlomky.

S pozdravem

Vojíř

 

Vážení rodiče, tímto bych rád sdílel názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Milan Vojíř, třídní učitel 7. B

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková"

 

Čj             

Týden od 4.11. do 8.11.

Zítra budeme naposledy psát test z rozboru věty jednoduché. Od čtvrtka se začínáme učit druhy vedlejších vět. Při slohu se budeme věnovat charakteristice. V literatuře budeme pokračovat baladami. Učte se Maryčku.M. 

Přeji úspěšný týden.

S pozdravem 

Jana Zouchová

 

 

 

Týden od 4.11. do 8.11.

Př: poslední možnost odevzdat list do 4. 11., probrali jsme květ, probíráme plody a semena 7. 11. test květ, plody a semena

Fy: 7. 11. test: výpočet rychlosti (řešení: 1-cca 6,32m/s; 2-70km/h; 3-3600km; 4-500m; 5-30s; 6-Petra, rychlost 2,72m/s, Jana jen 2,38m/s; 7-14m/s a 50,4km/h; 8-70km/h)

 Týden od 21.10. do 25.10.

21. 10. Př test: kořen, stonek, list

Týden od 14.10. do  18.10.

Čj

V úterý si při mluvnici budeme vysvětlovat příslovečné určení přípustky a budeme psát test, opakujte si pravopis, ve čtvrtek nás čeká kontrolní diktát. Pokud nám v úterý zbyde čas, budeme se věnovat procvičování pravopisu. Na středu je třeba zopakovat prvky líčení, použijte učebnici, máte tam příklady. Z literatury máte úkol, nezapomeňte na něj.

Hezký zbytek neděle.

S pozdravem

Jana Zouchová

Týden od 7.10. do 11.10.

Př: test: výtrusné rostliny - stavba těla (mech, kapradina), poznávačka

 Čj

Při mluvnici budeme procvičovat příslovečná určení, která jsme se dosud naučili, budeme se učit příslovečné určení podmínky. Nezapomeňte na úkol z literatury a ze slohu.

Přeji hezký zbytek neděle.

S pozdravem

Jana Zouchová 

Týden od 30.9. do 4.10.

Čj

Ve středu, kdy se v týdnu poprvé uvidíme, budeme mít mluvnici, ve čtvrtek je také mluvnice. Budeme se učit příslovečné určení příčiny a budeme psát testík. V pátek při literatuře budeme číst další ukázky v čítance, připomínám úkol z literatury a první referát z přečtené knihy.

Přeji hezký víkend

S pozdravem

Jana Zouchová

 Př: test: výtrusné rostliny - stavba těla (mech, kapradina), poznávačka

 


ČJ

Týden od 16.9. do 20.9.

Při mluvnici budeme opakovat větné členy, zjistila jsem, že nám to příliš nejde. Budeme se učit další vedlejší větný člen - př. určení příčiny. V hodině literatury se budeme věnovat opakování liter. žánrů a budeme číst ukázku z čítanky. Při slohu budeme opakovat vypravování a budeme psát slohovou práci. Nezapomeňte na domácí úkol!

Přeji hezký víkend.

J. Zouchová

 

 

 

Dne 11. 9. se žáci 7.B zúčastní tradičního Putování kolem Kocáby. Žáci den stráví pod vedením Mgr. Šteflové. Začátek akce je 7:40 v budově školy. Předpokládané ukončení akce 13:30 – 14:00 na náměstí v Novém Kníně.

Dne 11. 9. se vybraní žáci zúčastní závodu v orientačním běhu. Závod se uskuteční na Dobříši. Plánovaný odjez je v 7:31 linkovým autobusem z Nového Knína. Předpokládaný návrat ve 12:20 z Dobříše. Ukončení akce a rozchod ve 12:45. Vedoucí akce - Milan Vojíř

Požadavky na vybavení:
TV - sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny, děvčata-vlasy svázané, omluvenky písemně do ŽK
Mat - sešit A4 nelinkovaný 460 (440)