7.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Nový rozvrh 2023/2024 zde.

Informace pro zájemce o účast v letošním ročníku Biologické olympiády (6. a 7. tříd se týká kategorie D): Aktuální 58. ročník — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz). Studijní text naleznete zde: 2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf - Disk Google.

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden od 25.9. - 29.9.

PřP: Tento týden potřebujeme dokončit měření hustoty a vyplnit protokoly, tak si je prosím nezapomeňte přinést! (kdo ztratil, může si vytisknout zde: PROTOKOL - HUSTOTA LÁTKY).

PŘÍRODOPIS: Dokončili jsme klepítkatce a nejspíš jste se při suplovaných hodinách dozvěděli i něco o korýších. Na společném chatu v MS Teams najdete prezentace (pavoukovci, korýši + ke korýšům jsou materiály zde: korýši text). Na umimeto máte zadaný úkol pavoukovci (https://umime.to/S3E?source=shortcut - zkuste ho prosím vypracovat, termín je do neděle 24. včetně) Od tohoto týdne krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny. Tento týden začneme látku 7. třídy - strunatci (str. 6) -> obratlovci -> bezčelistnatci (mihule, str. 10 - 12).

FYZIKA:  Minulý týden jsme uzavřeli kapitolu ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vypracovat cvičení 4 ,5, 7 z pracovního listu.  Tento týden nám hodina odpadá a další týden už začneme s látkou 7. třídy - Pohyb tělesa a jeho druhy (str. 4 - 7).

Angličtina 

tento týden se budeme zabývat 1B New Student, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále příslovce četnosti a přítomný čas prostý. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Němčina:

Pokračujeme v pracovním sešitě- počítání 0-20. Stránky 8 a 9. V učebnici str. 12 a 13 - naučíme se představení a pár vět o sobě. 

Dějepis: 

Dokončíme středověkou společnost- církev a pracující lid (str. 26 s 27). Uděláme si pracovní list na toto téma. 

MAT - v úterý 26.9. počítejte s testem - opakování ze 6.ročníku (desetinná čísla, vnitřní úhly trojúhelníku, osová souměrnost, těžnice a výška v trojúhelníku)

Zeměpis: Test BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Informatika: Kdo chyběl (nebo "nestíhal"), zpracujte si v umimeinformatiku.cz úkoly z nástěnky. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-)


Týden od 18. - 22.9.

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden začneme s opakováním rozboru věty jednoduché. Zaměříme se na podmět, přísudek a shodu mezi podmětem a přísudkem (učebncie str. 66 až 71).V pondělí  je nejpozdější datum na vypracování DÚ na umimecesky.cz - shoda podmětu s přísudkem, musíte to udělat minimálně na 3 štíty, aby se to počítalo jako splněný úkol.  Ve středu 21.9. si napíšeme doplňovačku na podmět s přísudkem + 1 větu k rozboru.

Literatura: Druhy poezie, budeme pracovat s básničkou Maryčka Magdónova v čítance na str. 138,139. Tu pak budeme zkoušet. Od 2.10. dobrovolníky, další týden již všichni. 

Sloh: Budeme pokračovat v základech kultivovaného projevu

Angličtina 

Tento týden začneme U 1 New Friends. Všichni si napíší slovíčka a naučí se je. Opakujeme přítomný čas prostý a příslovce četnosti, stavbu věty. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka a vypracujte si i příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

Němčina: učebnice str. 8-11- základní fráze, jednoduché rozhovory. Pracovní sešit str. 6 a 7. Kdo chyběl, zezadu do sešitu si napíše slovíčka z učebnice L1- první sloupec. 

Zeměpis: Zkouším BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Dějepis: probereme společnost ve středověku, vliv církve a její postavení. 

Matematika: V tomto týdnu opakujeme geometrii ze 6.ročníku. Připomeňte si druhy trojúhelníků, výšku a těžnici v trojúhelníku. Noste si rýsovací potřeby!! Nezapomeňte opravy domácích úkolů! DÚ na čtvrtek 21.9. narýsujte obraz čtverce ABCD (a=3cm) v osové souměrnosti podle osy o.


 

Týden od 11. - 15.9.

PŘÍRODOPIS: Opakování z 6. ročníku: členovci - klepítkatci (zápis pavouci zde: zápis řád pavouci - doplňzástupci pavouků - přiřaď). Na společném chatu v MS Teams je prezentace (pavoukovci), ve které najdete zápis k ostatním pavoukovcům. Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny.

FYZIKA:  Opakování z 6. ročníku: ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vyplnit cvičení 3 z pracovního listu.  Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny + převody jednotek všech veličin, které máme probrané z minulého roku.  

Matematika

V týdnu od 11.9. opakujeme desetinná čísla - základní početní operace, v úterý 12.9. domácí úkol na dělení desetinných čísel na čtvrtek 14.9. V týdnu od 18.9. noste rýsovací potřeby!! Dokončíme látku z 6.třídy. Píšeme minutovky na desetinná čísla!!

Český jazyk

Tento týden už mějte všechny sešity - na sloh, literaturu, mluvnici. Sešit na diktáty mi odevzdáte v úterý. Hlídejte si data čtenářského deníku a buďte na referát vždy připraveni. Níže máte doporučený seznam literatury a termíny jednotlivých žáků na prezentaci. 

Seznam doporučené literatury: Doporučení literatura  Termíny referátů: Termíny referátů z čtenářského deníku

Výchova k občanství - Stát a národ

Výchova ke zdraví - Dospívání - puberta

Angličtina - 11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme rádi a neradi, aktivity, slovesa (have got), tvoření množného čísla, stavbu věty/otázky. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Mooving house a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Němčina

Budeme se věnovt specifikům německé výslovnosti, zančneme s jednoduchými frázemi. Učebnice str. 8-11. Pracovní sešit str.  4-7. Připomínám obalenou učebnici, podepsaný pracovní sešit a přinesený sešit. 

Dějepis

Úvod do středověku. 

 

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková