7.A třída

Dějepis

Pozor – upozornění: čtěte pozorně zadání domácích úkolů!!!!!

Např. co máte odevzdat do 6. 4. ?!?!?! Testy + výpisky. Budu hodnotit stejně jako doposud.

Výpisky super+úkoly -  velká 1, výpisky normál+úkoly – malá 1, výpisky nic+úkoly – malé 5.

Test – Vláda posledních Př. v Čechách + Vláda posledních Př.                        100 – 81 % - 1

                                                                                                               80 -  61 % - 2

                                                                                                               60 -  41 % - 3

                                                                                                               40 -  21 % - 4 a pětku už si domyslíte.

Jen málo z vás poslalo výpisky v bodech + úkoly ve vašem sešitě, na můj e-mail!

Již vás na to nebudu upozorňovat a hodnocení poběží automaticky!!!!!

Zdraví A. B.

 

Matematiky 1. 4. – 3. 4.

Doufám, že všichni splnili zadané úkoly, a že je vám úvod do procent jasný.

Do pátku prosím:

 • - Str. 59. – 60. Pročíst kapitolu Na procenta s trojčlenkou
 • - Do sešitu překreslit tabulku a rámeček ze str. 59
 • - Do sešitu vyřešit úlohu 2. na str. 60
 • - Nastudovat řešený příklad C na str. 61. - 62.
 • - Do sešitu vyřešit úlohu 9. str. 62
 • - Na Alfbook 7. třída - > Procenta -> Procenta (je to ta druhá úloha v pořadí). Cvičení bude vypracováno nejpozději do 3. 4. do 15 : 00. Kdo odevzdá včas, spustí jen jednou a bude mít dobrý výsledek, tak si k sobě píši 1. Naopak kdo neodevzdá včas, tak získá mínus (no a znáte to, kdo nasbírá 3x mínus, tak získává 5.).
 • Kdyby někdo potřeboval více informací, tak se prosím podívejte na videa (jsou vždy jen 2 – 5 minutová), žáci s IVP mají videa povinná!:
 • Převod procento, desetinné číslo, zlomek:

https://youtu.be/n7Fxpq6L1lg

https://youtu.be/igQM4PFddfo

https://youtu.be/1Ux2p9pX1yI

https://youtu.be/vX_K7utBQUE

https://youtu.be/dC-laB7Ypow

Počet procent, procentová část a základ:

https://youtu.be/gYaE0fZE1WY

https://youtu.be/Q4RVRpIXE2o

https://youtu.be/sUz21hyDv7E

S pozdravem Vojíř (příští příspěvek přidám 3. 4.).

 Tento týden uzavíráme téma plazi. (Věnovali jsme mu tři týdny!) S kontrolou sešitu a PS počítám ve škole. Kdo chce, může mi poslat nafocenou práci do mailu. AlfBook: byly zadány oba testy v sekci PLAZI. První test zatím nesplnili čtyři žáci. Druhý šest žáků. Termín je do 3. 4.!

Další možnosti procvičení: https://www.priroda.cz/poznavacka.php?detail=23

https://testi.cz/testy/biologie/plazi/

Dějepis

Technická poznámka.

Měli jste vypracovat na Alfbook test - 7. ročník – DĚJEPIS – Vrcholný středověk – Vláda posledních Přemyslovců.

Vidím, že někteří z vás vypracovali i test – Vláda posledních Přemyslovců v Čechách.

Dobrá tedy. Nebudu vám bránit v iniciativě a druhý test si vypracujte všichni také. :-)  

Zdraví A. B.

Vz

Ve zdravém těle, zdraví důch.

Úkol na každý následující den:

Cvičení:

1/ vyhraďte si pravidelný čas ve vašem denním rozvrhu, nejlépe ráno před snídaní. Jestli-že vstáváte později, tak po probuzení. Cca 20 minut.

2/ správně se postavte, zklidněte mysl a správně dýchejte (již to znáte, z našeho cvičení)

3/ zacvičte si (např. jógu, kterou již jsme spolu započali, nebo cokoli co máte rádi)

4/ na závěr se protáhněte a relaxujte ( výborně funguje vaše oblíbená hudba)

Kamarádi. Chovejte se bezpečně ke svému zdraví i zdraví ostatních. :-)

Zdraví A. B.

 

Mailem byly žákům zaslány úkoly na tento týden. Pro jistotu vkládám i sem:

ČJ MLUVNICE - UČEBNICE STR. 87/CV. 3, 4, 5. (žáci s IVP vynechají cv. 4 - b - pouze ty grafy, věty si určí, a cv. e). Žáci bez IVP, prosím, ve cv. 4 b) mrkněte na zápis do grafu, který jsme si uváděli v lednu, než jsem onemocněla, a zkuste si dle něj zapsat Vv, VH.

ČJ LITERATURA - STR. 78 - přečíst povídku Kolja, krátce napsat obsah toho, o čem povídka je. Z internetu/čítanky si napsat, co je to povídka, co je pro ni charakteristické, mezi jaký literární druh ji řadíme (lyrika, epika, drama?) a kdo z českých autorů psal povídky.

ČJ - SLOH - najít si na internetu, co je to rozhovor, mezi jaký útvar ho řadíme a v časopise/novinách, které jste si měli přinést v týdnu, kdy jsem chyběla, si zkuste najít rozhovor. Až ho naleznete, pošlete mi jej ofocený. Pozn. Časopisy i noviny nemusejí být nutně v tištěné verzi, lze využít i elektronická média, např. https://www.idnes.cz/  https://www.lidovky.cz/svet aj. Doporučuji kulturní rubriku. Prosím, snažte se posílat úkoly průběžně během týdne, čas máte do pátku 3. 4.

Děkuji za přípravu, s pozdravem J. Š.

 

Matematika 30. 3. – 1. 4.

Úměrnost máme dokončenou. Dobrovolně si můžete vypracovat některé úlohy z učebnice z kapitoly Souhrnná cvičení (str. 50 – 53.). Nová látka jsou: Procenta.

Do středy 1. 4.:

 1.                do sešitu nový nadpis Procenta, prostudovat úvod do tématu na stránce 54. – 56. a do sešitu úhledně překreslit rámečky ze stránky 55,
 2.                do sešitu vypracovat cvičení 1. a 2. / str. 55, a cvičení 6. a 7.A / str. 57,
 3.                Podívat se na výuková videa z těchto odkazů (to klidně udělejte jako úplně první):

               https://youtu.be/aKOPWGVqulE

               https://youtu.be/WPDy3_SDN_k

               https://youtu.be/_MVEiDbD--U

Přeji hezký den. Vojíř (příští příspěvek 1. 4.)

Fy  AlfBook sekce Pohyb a síla, testy: Páka a její užití 1 - 3. Prosím každý jen dva pokusy, Kontrola proběhne 5. 4.

 ANGLIČTINA 3. týden doma 30. 3. - 3. 4.

Napište si a naučte se slovíčka U 21 a věty na řádkách: 9, 17, 18, 21, 22, 24 - všichni všechny. V PB 44/2 čtěte nahlas a přeložte si text, 44/3 si opište do malého sešitu a naučte se. Vypracujte WB 44 celou stranu, najděte si můj papír o stupňování přídavných jmen, podívejte se znovu na pravidla u krátkých a dlouhých přídavných jmen.

Alfbook:  Project 2 Animals 2 C, D

IK

Dějepis

Opakování : Poslední Přemyslovci – test 30. 3. – 6. 4.

1/ Na portálu http://www.alfbook.cz/ si vyplňte test nebo na stránkách školy. Jedná se o opakování kapitolky – Poslední Přemyslovci.

Postup:

po přihlášení klikněte na tyto ikonky:

7.ročník – DĚJEPIS – Vrcholný středověk – Vláda posledních Přemyslovců

Mohu se podívat, ze svého počítače na vaše výsledky. Budu tak mít zpětnou vazbu, jak si vedete v rámci samostudia a zahrnu výsledky do celkového hodnocení za druhé pololetí. Procenta a body, která dosáhnete si zapíši do svých známek. Vy si je zapište do sešitu. Nebojte, je to test v pohodě.

2/ Po úspěšném zvládnutí testu si otevřete sešit a pod nadpis

Nástup Lucemburků

( LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRůNĚ)

Jan Lucemburský

 • napište pět nejdůležitějších bodů (podle vašeho názoru) z této kapitolky str.97-99

3/ nezapomeňte si pročíst světle modrý pruh na okrajích listů v učebnici

Zejména na str. 98 – Proč právě Jan Lucemburský?

                     Str. 99 – Toho bohdá nebude, aby …………….utíkal

4/ po splnění těch úkolů do sešitu napište barevně nadpis – Karel IV.

                                                                                                           „ otec vlasti“

5/ pročíst učebnici str. 99 – 102 kapitolku Karel IV.

6/ vyfoťte poslední stranu vašeho sešitu a pošlete na můj e-mail 2828282@seznam.cz

     Ke kontrole a to do konce týdne.

Zdraví A. B.

VO

Duben 2020 – projekty na tento měsíc –   1/ Podobnost a odlišnost lidí

 •                                                                    2/Osobnostní vlastnosti, dovednosti a schopnosti
 •                                                                    3/Vrozené předpoklady, osobní potenciál

Vzpomeňte si na naše tzv.“ KONTROLNÍ OTÁZKY“ a s nimi související diskuse.

1/Jednotlivá témata si napište do sešitu a k nim v několika bodech dopište, co si podle vás představíte pod jednotlivými tématy a danými pojmy. Co pro vás znamenají. Úkoly udělejte tak, aby jste podle vámi napsaných bodů mohli souvisle pohovořit před a s ostatními spolužáky. Všechno si pořádně promyslete, proto na to máte dostatek času.

2/ V zápisu zdůvodněte význam osobních vlastností a kázně pro vlastní život.

3/ Posuďte realisticky vlastní osobní schopnosti a potenciál a na základě toho by jste měli být schopni se správně rozhodovat.

Stránku v sešitu vyfotťe a zaslete na můj e-mail.

Zdraví A. B.

 

Zěměpis - od 28.3.

V AlfBooku jdete na 8.třídu Evropa - poloha,povrch,vodstvo. Zkoušet můžete i několikrát za sebou. Vaše výsledky uvidím.

Učebnice si určitě nekupujte, dostali by jste je v tuto dobu, ale nevadí na internetu je výukového materiálu dost. Dotazy na můj email : jaruska.t@centrum.cz

Podívej se na tuto prezentaci a do sešitu z ní vypiš názvy největších evropských nížin(4) a pohoří(7).http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_09_povrchevropy_36.pdf

S pozdravem J. Tichá

 

sobota

Znovu jsem kontrolovala vaše výsledky a chválím Adélku za připojení se. Jen připomínám, pokud máte zadaná dvě cvičení, vypracujete obě (Pavel K. a Adelélka.) Andrejko, pořád tě nevidím, vím, že jste měli nějaké technické problémy. Zkus ta cvičení udělat ještě jednou, prosím.

IK

 

ANGLIČTINA - pátek = kontrola

Opravdu jste mě potěšili, že jste se skoro všichni dokázali připojit a začít s opakováním a procvičováním. Mrzí mě, že jsem nenašla výsledky Andrejky, Martina K. a Adélky. Procvičování na portále AlfBook je důležité, abychom měli aspoň nějaké spojení a já viděla, že si opakujete. Pokud máte nějaké technické problémy, obracejte se přímo na p. uč. Kůra. Případné problémy s tématy a jazykem řešte se mnou boirko2@volny.cz.

V neděli odpoledne vám pošlu další procvičování.

IK

 

 

Matematika 27. 3. – 30. 3.

Doufám, že jste všichni všechno zvládli. Opět opakuji, že v případě jakéhokoliv dotazu mě prosím neváhejte kontaktovat. Na víkend bych vás všechny poprosil o procvičování probrané látky. Prosím o vypracování dalších tří cvičení na stránce Alfbook.

Jmenovitě: Přímá a nepřímá úměrnost a měřítko mapy, Trojčlenka – nepřímá / přímá úměrnost, Měřítko plánu a mapy. Úlohy budou vypracovány nejpozdeji do pondělí 9:30.

Úlohu „Trojčlenka – nepřímá / přímá úměrnost“ vám oznámkuji. Všichni tuto úlohu vyplní pouze jednou! Doporučuji všem, aby jednotlivé příklady řešili písemně do sešitu a až následně volili odpověď. Všichni chceme 1.!!!

Příští týden začneme s tématem procenta. Dobrovolníci se mohou na téma podívat již nyní.

Přeji hezký víkend. Vojíř

Připomínám úhradu doplatku za lyžařský výcvik. Výše částky: 1573,- na účet školy 129 886 295/0300, VS mají  žáci v ŽK. Děkuji.

Německý jazyk: Milí žáci, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala prezentaci pro domácí výuku a cvičení (i poslech). Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu.Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

P. S. Uvádím odkaz na online slovník, pokud byste potřebovali vyhledat/přeložit nějaké slovíčko (obvykle byste ho ale měli úspěšně objevit ve svých poznámkách z hodiny, pokud tedy není dáno jako úkol jej vyhledat). Odkazů je pochopitelně vícero a nechám na vás, jaký slovník (online, klasický tištěný) k tomu využijete.

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

S pozdravem

Šteflová Jana

ČESKÝ JAZYK Milá třído, na vaše osobní maily, které využíváte v informatice, jsem vám všem posílala domácí výuku a cvičení. Vzhledem k tomu, že mi někteří neodepsali, uvádím informace pro všechny sem. Pro ty, kterým mail nedorazil na jejich (údajně) aktuální adresu, mám následující prosbu. Na můj osobní mail steflovajani@gmail.com mi, prosím, zašlete své jméno (jméno žáka ve třídě) a AKTUÁLNÍ mailovou adresu. Dále chci zmínit, že v poště se mi objevil názor s povzdechem nad množstvím domácích úkolů od nás vyučujících, byť do českého jazyka jich děti ode mě dostaly (zatím) minimum. Bohužel se nejedná nikoliv o úkoly domácí jako takové, na které jsou děti zvyklé, ale o úkoly v rámci domácí výuky. Z toho důvodu je pochopitelné, že mají práce na doma více. V současné době jsou prioritními předměty zejména český jazyk, matematika, anglický jazyk. Viz pokyn Ministerstva školství. Taktéž poprosím, pokud by dětem dělalo něco problém, jsem ochotna s nimi látku přes mail konzultovat. Nevyžaduji, aby tím trápily své rodiče. Děkuji za vaši přípravu a přeji hodně sil a pevné zdraví!

S pozdravem

Šteflová Jana

Zeměpis - týden od 23.3.2020 Učebnice : Zeměpis světa 3 - kapitola Zeměpisná tvář našeho světadílu(str.4-5)- přečíst a udělat výpisky do sešitu. Jinak plňte úkoly na AlfBook. Kdo nemá učebnici Zeměpis světa 3 (Evropa), bude se cvičit na stránkách https://online.seterra.com/cs/vgp/3007 a https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty

Zdraví J. Tichá

 

Matematika 25. - 27. 3.
Chválím všechny, kdo mi vzorně splnil zadané úlohy na Alfbook. Bohužel to zdaleka nebyli všichni!!! Doufám, že jste se pilně věnovali i tématu Graf přímé úměrnosti a všichni máte splněny i úkoly z učebnice.
Do pátku:

v učebnici nastudujte téma Graf nepřímé úměrnosti (str.: 45. – 47.)
překreslete si rámeček Nepřímá úměrnost na stránce 47.
do sešitu vypracovat cvičení 2. A/ str. 47, cv. 3. A/ str. 47
vypracovat Úlohy na závěr, skupina A str. 48. - 49.

PS.: Informace pro Černá A., Kouklík, Kail, Kučera, Korba: na WhatsApp jsme s Kačkou W. založili skupinu Matematika, kde bych s vámi rád komunikoval o matematice a případných problémech při plnění zadaných úkolů. Vy mi tam stále chybíte. Jestli se k nám budete chtít přidat (důrazně doporučuji), tak si prosím do telefonu nainstalujte WhatsApp, kde mě podle mého telefonního čísla najdete, a já vás do skupiny přidám.

Vojíř (Další příspěvek přídám 27. 3.)

Milí sedmáci.

Někteří jste se mi neozvali, zda vám přišlo heslo do aplikace AlfBook. Kdo tak neučinil, prosím o nápravu. Je důležité, aby naše společná práce pokračovala. Děkuji za pochopení a spolupráci.

JT.

AlfBook udělejte oba testy v sekci PLAZI (Komu se testy nepovedou, klidně je zopakujte znova.)

VZ

V tomto období, více jak kdy jindy, bych vám chtěla připomenout: vzpomeňte si každý den na všechny naše diskuse a debaty o zdravém životním stylu, pohybu, zdravé výživě, režimu dne a základních hygienických zásadách atd. Ty naše tzv. slavné KONTROLNÍ OTÁZKY. Splněním domácího úkolu je pro toto období pro vás, tyto zásady dodržovat a zůstat tak zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky.

Zdraví A. B.

 

Vo  do konce března

Do sešitu si napište téma – Svoboda a vzájemná závislost.

Vaším úkolem je: pod tento nadpis napsat a vysvětlit na čem je založena svoboda člověka. Stručně v bodech tak, aby jste o dané problematice uměli pohovořit před a se spolužáky. Využijte dostupných zdrojů.

Zdraví A. B.

 

ANGLIČTINA týden od 23. 3.

V naší učebnicic zůstáváme v U 20, čtěte si nahlas článek PB 43/3, v WB 43/7 napište 7 vět.

AlfBook     Project 2    Unit 1A, B, 1C, D   

Cvičení v AlfBooku jsou povinná, v pátek ráno budu kontrolovat jejich vypracování a budu je hodnotit, pracujte tedy soustředěně :-). 

IK

Ahoj sedmáci.

Na vaše mailly jsem vám rozeslala informace o aplikaci AlfBook. Také už jsem odeslala každému jeho heslo. Pokud by byl nějaký problém, napište mi na jt20@centrum.cz

Jitka Tyrmerová

MATEMATIKA 23. 3. - 25. 3.

Doufám, že si všichni z vás nastudovali zadanou látku a vypracovali veškeré úkoly zadané k dnešnímu dni. Pro kontrolu zvládnutí tématu Přímá a Nepřímá úměrnost prosím do úterý 16:00 vypracujte na adrese http://www.alfbook.cz/  (po přihlášení) ve volbě Matematika --> Poměr, P a N úměrnost  --> ÚLOHY: Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 1 a  Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 2.

Dále prosím:

1) nastudovat téma Graf přímé úměrnosti (str. 42. – 44.) a do sešitu úhledně překreslit rámeček ze stránky 44.

2) do sešitu vypracovat cvičení 2./ str. 44, cv. 3. A/ str. 44, cv. 4. B/str. 44.

Rozložte si prosím úlohy rovnoměrně do všech dní.

V případě potřeby jsem dostupný na emailu:  vojir.m@gmail.com, případně tel. nebo WhatsApp: 725 796 527

Vojíř (PS.: Další příspěvek přídám 25. 3.)

 

Dějepis 23. 3. - 30. 3.

Poslední Přemyslovci 23. 3. – 30. 3.

Tuto kapitolu jste si měli v rámci samostudia pročíst.

Takže teď:

1/ napište do sešitu pět bodů, které vás nejvíce zaujali

2/ nalepte do sešitu již vypracovaný referát – téma „ Panovník“

3/ nezapomeňte si prohlédnout obrázky a mapy vpravo v modrém sloupečku příslušné kapitoly

4/ do sešitu zapište odpovědi na otázky z učebnice, které najdete také ve světlemodrém pruhu:

           a/str. 93 otázka začíná slovem „myslíte“

           b/str. 94 otázka začíná slovem „smrtelně“

           c/ str. 95 ……………………………….“ zjistěte“

           d/ str. 96 „ nauka“ + erb nakreslete do sešitu, pokud ho tam již nemáte

          e/ str. 96 „ vražda“

           f/ str. 97 „ Anežka“

5/ po splnění těch úkolů do sešitu napište barevně nadpis – Nástup Lucemburků, LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRůNĚ. Jan Lucemburský str. 97

6/ pročíst učebnice str. 97 – 99

V tomto způsobu samostudia budeme pokračovat. V případě dotazů volejte čtvrtek od 9h do 11h. tel. 603747336.

Zdraví A.B. :-)

       

 

 

Matematika 12. - 23. 3.

Prosím o samostudium v době vaší nepřítomnosti! Modře zvýraznění text byl aktualizován 18. 3.

Kdyby někdo stále tápal jak postupovat při řešení příkladů na nepřímou úměrnost, tak přikládám hezky zpracované video na dané téma. A pro zopakování přikládám i video na přímou úměrnost – bude se nám to hodit i u grafů přímé a nepřímé úměrnosti. Ještě jednou připomínám, že kdyby někdo potřeboval písemnou konzultaci, tak jsem dostupná na emailu níže.
Přímá úměrnost:

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4

Nepřímá úměrnost:

https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs

Pravoúhlá soustava souřadnic:

https://www.youtube.com/watch?v=eZvn9GTH_Mk

1) Všichni si ještě jednou důkladně prostudují řešený příklad na nepřímou úměrnost ze stránky 37/38.

2) Následně se prosím věnujte příkladům ze stránky 38. (5. - 10.).

S využitím postupu z řešeného příkladu (viz. Bod 1) by měl každý příklady spočítat.

- zápis, výpočet i odpověď si po návratu zkontroluji.

3) Dále si příští týden každý prostuduje nové téma: Pravoúhlá soustava souřadnic (str. 39. - 40) a do sešitu si úhledně překreslí dva rámečky ze stránky 40. a následně udělat úlohy 2. (str. 41), 3. A (str. 42), 5. (str. 42)

4) Aktivní jedinci můžou pokračovat i v tématu Graf přímé úměrnosti, Graf nepřímé úměrnosti.

Podle aktuální situace látku doplním.

V případě potřeby jsem dostupný na emailu: m.vv@seznam.cz

Vojíř

Fy - Otáčivé účinky síly str. 46 - 52 (společně jsme probrali do str. 51) - dostudujte si tedy i str. 52  a celé téma pročtěte ještě jednou - do sešitu dopište ke kapitole rovnováha sil na páce závěr ze str. 52., projděte si řešené příklady. Vypracujte do sešitu kontrolní otázky ze str. 52 (Kdo to nedokáže vypočítat, tak alespoň udělá nákres, zápis a dosazení do vzorce.) Pracovní sešit: str. 22 a 23.

Př 

Plazi - samostudium s využitím učebnice a pracovního sešitu

Výchova k občanství

Samostudium.

Referát na téma - Pravidla chování. Mezilidské vztahy.

V neposlední řadě zkompletovat sešity.

 

Dějepis od 16.3. do 23.3.

Poslední Přemyslovci - pročíst

Referát - panovník dle vlastního výběru

ANGLIČTINA

Moji milí,

tento týden si přečtěte v učebnici články na str. 41/5, 6. V pracovním sešitě vypracujte celou stranu 40 a 41/7. Pro příští týden si opište a naučte se slovíčka a věty U 20 na řádcích: 1, 2, 4, 7, 13, 16, 22, 27. V pracovním sešitě vypracujte celou str. 42 a 43/4, 5. Procvičujte angličtinu průběžně a nahlas, nenechávejte vše na poslední chvíli.

IK

Žádáme účastníky lyžařského kurzu o doplatek za pobyt a dopravu. Částka je uvedena v ŽK. VS je stejný jako na účet žáka. Do poznámky uveďte: doplatek hory

Děkujeme.


 

Týden od 9. 3. do 13. 3.

11. 3. Fy test páka

9. 3. NJ Písemka člen určitý (viz cvičení a doplňovačka ve výuce). Protože nám stále moc nejde výslovnost, bude součástí testu i ta (viz předchozí hodiny). Předem děkuji za přípravu.

9. 3. ČJ Připomínám písemný test z vedlejších vět (přísudková, přívlastková, podmětná, předmětná, místní, časová, způsobová). Počítejte, že si nyní budeme pravidelně každou mluvnici (pondělí, čtvrtek) dávat krátké desetiminutovky na určování VH a Vv. Důvodem je návaznost a komplexnost probírané látky. Kdo se věty stále ještě nedoučili, poprosím pečlivější přípravu. Děkuji

J. Š. 

Týden od 2. 3. do 6. 2.

6. 3. test obojživelníci

4.3. ČJ Nezapomeňte si, prosím, přinést s sebou na hodinu čtenářské deníky, budeme s nimi pracovat. Dále připomínám zítřejší TEST na obrazná pojmenování. 

5. 3. ČJ Prosím, přineste si s sebou do výuky slohu jakýkoliv časopis, budeme s ním v této i příští hodině (13. 3.) pracovat.  Dále připomínám text a úkol, který byl k němu zadán (Černá štika). Budeme si jej kontrolovat na známky ve výuce. Děkuji za přípravu.

S pozdravem

J. Š.

 

Týden od 24. 2. do 28. 2.

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Týden od 17. 2. do 21. 2.

21. 2. návrat z lyžařského výcviku cca ve 12:00 až 13:00

Týden od 10. 2. do 14. 2.

14. 2. ráno odjezd na lyžařský výcvik, sraz před školou 9:30, odjezd 10:00

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

30. 1. pololetní vysvědčení, odpadá odpolední výuka!

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Př - po - test paryby a ryby + poznávačka

 

Přeji vám všem klidné prožití Vánoc a plno pohody a sil v novém roce 2020. J. Tyrmerová

Týden od 16.12. do 20.12.

ST Fy test skládání sil

ČT - kino Smíchov

PÁ od 2. h předvánoční besídka 

Týden od 9.12. do 13.12.

v ÚT 1. h třídnická

Fy skládání sil

Týden od 2.12. do 6.12. 

2. 12. Př: dokončíme práci na jehličnanech a odevzdáme k hodnocení, kdo nebyl zatím hodnocen z listnatých stromů, odevzdá v pondělí

Fy probíráme sílu, noste rýsovací potřeby a úhloměr

Vážení rodiče,

pro období od ledna do května bude nabízeno doučování pro žáky se slabým prospěchem. Budete - li mít zájem, prosím o písemné sdělení (jméno, předměty). Pokud se předmět otevře, dostane žák závaznou přihlášku. Po závazném přihlášení je účast povinná.

Akce školy: 

sběr papíru 3. až 6. 12. Vždy od 7:00 do 7: 35  vchod do tělocvičny, karton NE
  
11/12 jarmark od 16:45, v 18. h program v kostele sv. Mikuláše v N. Kníně. 

19/12 kino Praha

20/12 vánoční besídka ve třídě

14. až 21. 2. Lyžařský kurz, záloha 2000Kč do konce listopadu

Týden od 18.11. do 22. 11.

Třídní schůzky budou 19. 11. v 16:00

20. 11. Fy test: výpočet rychlosti, dráhy, času

20. 11. Pv - jehlu s velkým uchem

22. 11. Př - termín odevzdání práce listnaté stromy (kartičky), noste vzorky jehličnanů

Týden od 11.11. do 15. 11.

Mat.: Připomínám, že si 11. 11. napíšeme čtvrtletí práci z matematiky. Tématem jsou zlomky.

13. 11. Fy test: výpočet rychlosti


Vážení rodiče, tímto bych ráda sdílela názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Jitka Tyrmerová, třídní učitelka 7. A

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková"

 Týden od 4.11. do 8.11.

Třídní schůzky budou 19. 11.

Fy 6. 11. zkoušíme výpočet rychlosti (řešení dú: 1-cca 6,32m/s; 2-70km/h; 3-3600km; 4-500m; 5-30s; 6-Petra, rychlost 2,72m/s, Jana jen 2,38m/s; 7-14m/s a 50,4km/h; 8-70km/h)

Př: poslední možnost odevzdat list do 4. 11., probrali jsme květ, probíráme plody a semena 8. 11. test: květ, semena a plody

Týden od 21.10. do 25.10.

Pv - dú: fiktivní rodinný rozpočet

25. 10. Př test: kořen, stonek, list

Týden od 14.10. do 18.10. 

Pv - dú: fiktivní rodinný rozpočet


11. 10. Př - test výtrusné rostliny, poznávačka + stavba těla mechů a kapradin

Př - probíráme výtrusné rostliny


Požadavky na vybavení:

TV - sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny, děvčata-vlasy svázané, omluvenky písemně do ŽK

Př -  sešit A4 nejlépe nelinkovaný, nůžky, lepidlo v tyčince

Fy - sešit dle vlastního výběru, pravítko, kalkulačka povolena 


Ahoj sedmáci.
 
Přeji příjemný poslední prázdninový víkend!
V pondělí bude pouze první vyučovací hodina.
V út. není odpolední vučování.
Od st. se již učí dle rozvrhu, který dostanete v pondělí.
Třídy 7. A, 7. B a 6. A ještě nejsou v provozu. Pravděpodobně budou už od 10. září. Do té doby budeme v učebně Fy a Ch.
 
V pondělí na viděou se těší J. Tyrmerová