7. A třída

 Rozvrh 2021/2022 

KONTAKT NA TŘÍDNÍHO UČITELE:  dusek_petr zavináč volny.cz

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

!!!  V případě nenadálé karantény sledujte Teams kalendář  !!!

Týden od 29.11 do 3.12.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - České dějiny  (učebnice od str. 50) - První státní útvary na našem území - Sámova říše

Český jazyk

Mluvnice

V pondělí jsme psali kontrolní diktát. Kdo ho nepsal, napíše si, až přijde do školy. Dále procvičujeme větné členy, tedy rozbor věty jednoduché. Zopakujte si vše o větných členech, následující týden budeme psát prověrku.

Sloh

budeme se věnovat procvičování charakteristiky. Jednoduchou charakteristiku spolužáků si napíšeme.

Literatura

Budeme si vysvětlovat další literární pojmy. Nezapomínejte se učit báseň.

S pozdravem

J. Zouchová

Matematika: Shodnost trojuhelníku podle věty sss,sus,usu,procvičujeme po str. 23/ 3.díl /

Německý jazyk: Konverzace - představování, jak se daří

                       Slovní zásoba 2. lekce, str. 115, část "Co se děje ve třídě" a "Ve třídě"

Výchova k občanství: Vlast, národ, národnost - opakování

                              Vztahy mezi lidmi, osobní a neosobní vztahy

 : probíráme ryby

Fyzika: Síla,druhy sil,příklady z praxe,znázornění síly pomocí vektoru.

 

 

 

Týden od 29. 11. - 3. 12.

ANGLIČTINA 

Pořád se ještě zabýváme some, any, no. Tento týden si budeme číst PB 16/2 a naučíme se trpný rod - pasivní vyjadřování je v angličtině mnohem běžnější než v češtině. Žáci, kteří nechodí do školy si zapamatují informace ze zadání v Teams a vypracují tam zadané věty. Také si udělají WB 16 - 17.

ZEMĚPIS: Pracujeme na  Kanadě a  USA. V úterý testík př. poměry Ameriky, v pátek testík obyvatelstvo a hospodářství Ameriky, mapy stále znalost v rozsahu odkazů v minulých týdnech. 

 

Týden od 22.11. do 26.11.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - rozdělení živin a tuky'':Živiny Tuky.

Dějepis (dusek_petr zavináč volny.cz) - Byzanc - uč. str. 38 až 40

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - SOME, ANY, NO - sledujte zadání v Teams, zadané materiály si pečlivě pročtěte a zapamatujte si nové informace. Překlady doplňte. Napište si a naučte se Unit 7, slovíčka i věty na řádcích: 3, 8, 15, 20, 28 a 29. Postupně si vypracujte cvičení v pracovním sešitě.

IK

 

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu odkazů v minulém týdnu. PT

Matematika: Opakování Shodnost  trojúhelníků, podle věty sss,sus,usu, 3.díl učebnice

                 24.11. test,jako každou středu z konstrukce trojúhelníků podle vět shodnosti a dú na 23.11.2021 -  str.21/7,8. 

Český jazyk mluvnice

Opakujte a procvičujte pravopis, zejména vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shodu přísudku s podmětem, předpony s-,z-,vz, velká písmena. Následující týden budeme psát diktát a budeme se připravovat i ve škole. Stále budu zkoušet rozbor věty jednoduché (učili jsme se už všechny druhy příslovečného určení).

Literatura:

Nezapomeňte na čtenářské deníky s referátem z přečtené knihy.

Sloh:

Budeme se věnovat charakteristice.

Týden od 15. do 19. 11.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

ANGLIČTINA 

Mnoho, málo - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. HWK PB 15/7 přečtěte a naučte se. Materiály v TEAMS, naučte se je a doplňte, jak je naznačeno, druhý papír je překladový. 

Dějepis - uč. str. 34 až 37

Matematika: Učebnice  3.díl str.10 až 20, Shodnost trojúhelníků, zopakovat co jsme už probrali,/tj.do str.18 / a dú str.19. B celé do sešitu a cv.1 a,b,c  jsme už probrali,komu chybí doplní.

Fyzika: Na on-line výuce jsme probrali základy síly, druhy sil, kdo se nepřipojil doplní a na příště si přineste milimetrový papír,dokončíme grafy.   

ZEMĚPIS: Pracujeme na přírodních a hospodářských poměrech Ameriky, začneme regiony - Kanadu. V pátek testík př. poměry, mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Nj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.

Týden od 8. do 12. 11.

 

ANGLIČTINA - 10. 11. STŘEDA

HWK na pondělí WB 15/6.

 

Angličtina 8. - 12. 11.

Unit 6. Minulý průběhový čas. PB 14/5 rozhovor na 15. 11. pondělí. Opakování účelových vět -  U 5.

 Matematika:  Opakovat Shodnost, 3.díl učebnice,narýsuj libovolný trojkúhelník podle věty sss, náčrt, postup konstrukce a vlastní konstrukci, snažte se rýsovat azítra online 8.35 hod. těším se na Vás 

Př: Probrali jsme paryby, začali jsme téma ryby - zatím jen vnější stavba

ZEMĚPIS: Pracujeme na Přírodních a hospodářských poměrech Ameriky (v pátek testík př. poměry), mapy znalost v rozsahu těchto odkazů:

SEVERNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA:

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

NJ: Učebnice str. 14 - jméno, bydliště, věk, původ.

VO: Naučit se fakta o orgánech ČR dle rozdaných materiálů.

 

Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Slepá mapa fyzický zeměpis Sev. Ameriky

POZOR - OD PONDĚLÍ 18. 10. - ZMĚNA ROZVRHU

- děti dnes dostanou nový rozvrh na papíru

 

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

ZEMĚPIS: TEST AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 5/10

PočP: OzoBlockly Games : Ozobot SimulatorOzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2

Zeměpis: Mapa AUSTRÁLIE, trénujte na slepou mapu, test příští týden, stále zkouším Austrálii jako mluvní cvičení

Fyzická Aus.: https://online.seterra.com/cs/vgp/3455?c=B4LHG

SEVERNÍ AMERIKA, můžete již procvičovat.

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3452?c=8BUEP

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3015?c=EVA65

Města USA: https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=8QVG3

Města Kanada: https://online.seterra.com/cs/vgp/3050?c=YU7E9

JIŽNÍ AMERIKA

Fyzická: https://online.seterra.com/cs/vgp/3451?c=TFN3K

Státy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3339?c=CYAN3

Města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3218?c=5BX33

Př: 23. 9. test: Korýši