7.A třída

Týden od 24. 2. do 28. 2.

27. 2. školní kolo BiO (začátek po velké přestávce)

Týden od 17. 2. do 21. 2.

21. 2. návrat z lyžařského výcviku cca ve 12:00 až 13:00

Týden od 10. 2. do 14. 2.

14. 2. ráno odjezd na lyžařský výcvik, sraz před školou 9:30, odjezd 10:00

Týdny od 20. 1. do 30. 1.

30. 1. pololetní vysvědčení, odpadá odpolední výuka!

ST 12:45 Zeměpisná olympiáda v uč. Z

Př - po - test paryby a ryby + poznávačka

 

Přeji vám všem klidné prožití Vánoc a plno pohody a sil v novém roce 2020. J. Tyrmerová

Týden od 16.12. do 20.12.

ST Fy test skládání sil

ČT - kino Smíchov

PÁ od 2. h předvánoční besídka 

Týden od 9.12. do 13.12.

v ÚT 1. h třídnická

Fy skládání sil

Týden od 2.12. do 6.12. 

2. 12. Př: dokončíme práci na jehličnanech a odevzdáme k hodnocení, kdo nebyl zatím hodnocen z listnatých stromů, odevzdá v pondělí

Fy probíráme sílu, noste rýsovací potřeby a úhloměr

Vážení rodiče,

pro období od ledna do května bude nabízeno doučování pro žáky se slabým prospěchem. Budete - li mít zájem, prosím o písemné sdělení (jméno, předměty). Pokud se předmět otevře, dostane žák závaznou přihlášku. Po závazném přihlášení je účast povinná.

Akce školy: 

sběr papíru 3. až 6. 12. Vždy od 7:00 do 7: 35  vchod do tělocvičny, karton NE
  
11/12 jarmark od 16:45, v 18. h program v kostele sv. Mikuláše v N. Kníně. 

19/12 kino Praha

20/12 vánoční besídka ve třídě

14. až 21. 2. Lyžařský kurz, záloha 2000Kč do konce listopadu

Týden od 18.11. do 22. 11.

Třídní schůzky budou 19. 11. v 16:00

20. 11. Fy test: výpočet rychlosti, dráhy, času

20. 11. Pv - jehlu s velkým uchem

22. 11. Př - termín odevzdání práce listnaté stromy (kartičky), noste vzorky jehličnanů

Týden od 11.11. do 15. 11.

Mat.: Připomínám, že si 11. 11. napíšeme čtvrtletí práci z matematiky. Tématem jsou zlomky.

13. 11. Fy test: výpočet rychlosti


Vážení rodiče, tímto bych ráda sdílela názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Jitka Tyrmerová, třídní učitelka 7. A

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková"

 Týden od 4.11. do 8.11.

Třídní schůzky budou 19. 11.

Fy 6. 11. zkoušíme výpočet rychlosti (řešení dú: 1-cca 6,32m/s; 2-70km/h; 3-3600km; 4-500m; 5-30s; 6-Petra, rychlost 2,72m/s, Jana jen 2,38m/s; 7-14m/s a 50,4km/h; 8-70km/h)

Př: poslední možnost odevzdat list do 4. 11., probrali jsme květ, probíráme plody a semena 8. 11. test: květ, semena a plody

Týden od 21.10. do 25.10.

Pv - dú: fiktivní rodinný rozpočet

25. 10. Př test: kořen, stonek, list

Týden od 14.10. do 18.10. 

Pv - dú: fiktivní rodinný rozpočet


11. 10. Př - test výtrusné rostliny, poznávačka + stavba těla mechů a kapradin

Př - probíráme výtrusné rostliny


Požadavky na vybavení:

TV - sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny, děvčata-vlasy svázané, omluvenky písemně do ŽK

Př -  sešit A4 nejlépe nelinkovaný, nůžky, lepidlo v tyčince

Fy - sešit dle vlastního výběru, pravítko, kalkulačka povolena 


Ahoj sedmáci.
 
Přeji příjemný poslední prázdninový víkend!
V pondělí bude pouze první vyučovací hodina.
V út. není odpolední vučování.
Od st. se již učí dle rozvrhu, který dostanete v pondělí.
Třídy 7. A, 7. B a 6. A ještě nejsou v provozu. Pravděpodobně budou už od 10. září. Do té doby budeme v učebně Fy a Ch.
 
V pondělí na viděou se těší J. Tyrmerová