6.B třída

Rozvrh pro školní rok 2023/2024 zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Informace pro zájemce o účast v letošním ročníku Biologické olympiády (6. a 7. tříd se týká kategorie D):Aktuální 58. ročník — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz). Studijní text naleznete zde: 2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf - Disk Google.


Týden od 11. 12. - 15. 12.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D - Out and About. Opakujeme přidávání -s ve 3. osobě j. č., there is/are, ještě se vrátíme k 2C názvy obchodů, přivlasňování.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Procvičíme 2C - názvy obchodů a want/want to, podíváme se na příběh v 2D a zopakujeme si there is/are, some/any (uč. str. 27-30, PS 17-18).

FYZ - kdo nepsal poslední test (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB) napíše si v pondělí 11.12.!, začneme probírat magnetické vlastnosti látek; v dalším týdnu počítejte s testem na elektrické vlastnosti látek!

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme bakterie. Na umimeto máte zadané cvičení na téma viry:https://umime.to/SVU?source=shortcut - zkuste je udělat (termín je do pondělí včetně), možná bude obtížnější (lehčí variantu toto cvičení bohužel nemá), protože se objeví i informace, které jsme si neříkali, tak si některé odpovědi zkuste "vygooglit". Info k referátům: témata platí tak, jak jste se na ně zapisovali, ale po domluvě s panem učitelem Bulantem bude tato aktivita přesunuta do Výchovy ke zdraví, kde se téma probírá také (nejspíše v lednu - ještě bude upřesněno kdy).

Zeměpis - 11.12. možná oprava testu z časových pásem. Mějte na paměti zadání, které jsme si říkali, abyste do testu doplnili všechny potřebné věci (V jakém časovém pásmu jsou dané země, jestli bude čas menší nebo větší)


Týden od 4. 12. - 8. 12. 

Zeměpis - 8.12. v pátek test na časová pásma. Mějte na paměti zadání, které jsme si říkali, abyste do testu doplnili všechny potřebné věci (V jakém časovém pásmu jsou dané země, jestli bude čas menší nebo větší)

Ve čtvrtek 7.12. odpadá 6. vyučovací hodina!!!

Ve čtvrtek 7. 12. odpadá kroužek florbalu z důvodu školení pedagogů.

Informatika: Zapsali jsme si úvod do tematu SOFTWARE. Prosím chybějící o doplnění poznámek a online cvičení na operační systémy (odkaz na něj naleznete v Teams).

Český jazyk

Mluvnice: V úterý 5.12. si napíšeme kontrolní diktát. Budeme opakovat a procvičovat rozpoznávání všech větných členů, které známe, dělat grafické rozbory vět. 

Literatura: Pověsti (čítanka str. 41 - 54).

Sloh: Dopis.

FYZ - tento týden se neuvidíme (v pondělí nejsem a ve čtvrtek je první hodina třídnická, příští týden dokončíme elektrické vlastnosti látek, v pondělí 11.12. si ti co nepsali poslední test tento test napíší!!! (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C - My town. Opakujeme přivlastňovací zájmena i samostatná, napíšeme z nich test, dále there is/are, názvy obchodů, přivlasňování.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Opakujeme přivlastňovací zájmena a slovíčka oblečení. Začneme lekci 2C - My town, zapište si slovíčka (uč. str. 25-26, PS 14-16). Nezapomeňte procvičovat na umimeto.org. 

PŘÍRODOPIS: Dokončíme téma viry a začneme bakterie.

Dějepis - 4.12. v pondělí - Vybírám si sešity ke kontrole

Výchova ke zdraví - 4.12. v pondělí - Vybírám sešity ke kontrole

Výchova k občanství - Máte zadaný referát - každý si vybral téma a v pondělí Vám je vyvěsím ve třídě. První prezenční den je úterý 12.12. prvních 5 žáků podle abecedy. Tito žáci zašlou referát na můj email jaroslav.bulant@zsmsnovyknin.cz do 11.12. Ostatní pak mají čas do 19.12. v tento den to budu chtít od všech!!!

Referát bude mít minimálně 100 slov a budou použité minimálně dva různé zdroje (internet - dvě různé stránky, encyklopedie, časopisy, brožury, atd.). Pozor, znovu upozorňuji, že je zakázaná wikipedie!!! (důvody jsme si uváděli v hodině) 

V referátu budou základní údaje o daném místě/osobnosti a dále pak nějaké zajímavosti, na které narazíte a chtěli byste se o ně podělit se spolužáky. Po odevzdání budou referáty prezentovány před třídou.

Týden od 27. 11. - 1.12. 

Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

FYZ - probíráme kap.3 - elektrické vlastnosti látek, ve čtvrtek 30.11. počítejte s testem (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden probereme další rozvíjející větné členy - příslovečné určení způsobu a míry. Pravopisná cvičení. 

Literatura: Tento týden začneme s pověstmi. Ve středu si místo literatury vezmeme mluvnici. V pátek jdu k doktorovi - tak budete mít literaturu a pustíte si pověst se suplujícím učitelem.

Sloh: Telefonní a elektronická komnikace.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - My things. Opakujeme some, any, no a složeniny, napíšeme jako slovíčka, základem jsou wh- otázková slova a opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-). Nově přivlastňovací zájmena i samostatná.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začneme lekci 2B - My things, zapište si slovíčka. Budeme opakovat some, any, a/an a čekají nás přivlastňovací zájmena (uč. str. 24-25, PS str. 14-15). Nezapomínejte na procvičování na umímeto.org. 

PŘÍRODOPIS: Začínáme téma VIRY. V pondělí si zadáme minireferáty na onemocnění - zde je seznam témat a obsah referátu: referáty (viry+ bakterie) (Vytvořte na čtvrtku A4. Pokud máte možnost, raději text napište na počítači a vytištěný nalepte na čtvrtku, nebo si při ručním psaní aspoň dejte velmi záležet na formě. Dobré by bylo připojit i nějaké obrázky. Prezentovat je začneme cca za 14 dní - ale pokud by byl někdo rychlejší je možné prezentovat už za týden, délka každého referátu do 5 minut, cca 4 referáty za hodinu).

MAT: Budeme porovnávat a zaokrouhlovat desetinná čísla. Potřebujeme učebnici číslo 2!

Hezký víkend.

Mgr. Miloš Krátký

 Vv:

Milí žáci,

na příští hodinu výtvarné výchovy si, prosím, přineste jutový provázek a nějaké ozdoby na naše věnce z kartonu. Například usušený pomeranč, citron, jablko, celou skořici atd. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Týden od 20. 11. - 24.11.

FYZ - probíráme kap.3 - elektrické vlastnosti látek, příští týden 30.11. počítejte s testem (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden probereme další rozvíjející větné členy - příslovečné určení času a místa. V úterý 21.11. si napíšeme test na vyhledávání podmětu, přísudku, přívlastku, předmětu.

Literatura: Biblické příběhy. 

Sloh: Elektronická komunikace - email.

Informatika - Máme dokončen zápis na téma hardware. 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A - My Home, zůstáváme v U 2A, učíme se a/an, some any, no,  (poč. x nepoč. podstatná jména.) Opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: pokračujeme v lekci 2A, naučíme se a/an, some, any, no, budeme procvičovat slovíčka 2A (uč. 23, PS 12-13)

PŘÍRODOPIS: Tento týden ve středu 22.11. si napíšeme písemku na téma buňka a jednobuněčnost a mnohobuněčnost. Pokračovat budeme tématem třídění (klasifikace) živých organismů. Pro zájemce vkládám odkaz na naši prezentaci k tématu buňka: prezentace Buňka.


Týden od 13. 11. - 16.11.

Dějepis - 16.11. test - Mezopotámie

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A - My Home, opakujeme místnosti v domě, there is/are a jak vyjádřit "nějaký" (poč. x nepoč. podstatná jména.)

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: dokončíme projekt All about me a začneme lekci 2A - My home - místnosti v domě, předložky a there ís/are (uč. str. 22-23, PS str. 12). Zapište si slovíčka 2A a hlídejte si umimeto.org.

Český jazyk

Mluvnice: Opakujeme větné členy - přívastek, předmět - grafický rozbor věty jednoduché. Pravopisná cvičení.

Literatura: Začneme s biblickými příběhy. V pondělí 13.11. test na báje/mýty a bajky

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - zpráva a oznámení

PŘÍRODOPIS: Tento týden dokončíme buňku a máme téma jednobuněčnost a mnohobuněčnost, pokračovat budeme tématem třídění (klasifikace) živých organismů. V blízké době si napíšeme písemku na téma buňka (upřesníme v týdnu). 

MAT: V pondělí 13. 11. budeme psát čtvrtletní práci. Opakujte počítání s přirozenými čísly, konstrukci středu úsečky, jednotky délky a obsahu, výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, síť kvádru.

Mgr. Miloš Krátký


Týden od 6. 11. - 10.11.

Informatika - Začínáme zápis HARDWARE. V příští hodině 14.11. si napíšeme opravný test na téma Data a informace. 

Pracovní výchova - Na příští hodinu 14.11. si přineste alespoň tři ubrousky s vánoční tematikou. Předem děkuji za spolupráci. KH 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D - Saturday Morning  - znovu si zopakujeme, co právě teď děláme a taky co umíme a neumíme (can, can´t).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: budeme procvičovat, jak mluvit o tom, co právě děláme, co umíme a neumíme, jací jsme a budeme pracovat na projektu o sobě (uč. str. 18-19, PS 9-11). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

Český jazyk

Mluvnice: Rozvíjející větný člen - předmět (učebnice str. 75). Grafické znázornění věty jednoduché.

Literatura: Pokračujeme s mýty a bájemi - probereme zbytek řeckých hrdinů, které jste nestihli minulý týden. Pokud zbyde čas, začneme s biblickými příběhy.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - pozvánka, zpráva a oznámení

PŘÍRODOPIS: Tento týden se zabýváme tématem BUŇKA (buněčné organely, popis buňky živočišné a rostlinné, dělení buněk).

Výtvarná výchova:

Milí žáci,

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli malé oblázky a drátek. Budeme vyrábět drátované rybičky - viz odkaz (https://www.qitko-hobby.cz/kurzy/rozverne-dratovane-rybicky-2334/).

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Týden od 30. 10. - 3.11.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C - My Friend  - dále se budeme učit rozdíly, jak se zeptat a vyjádřit charakterové vlastnosti a vzhled. 

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: Tento týden v úterý 31.10. si napíšeme krátkou písemku na téma Mikroskop (bude obsahovat popis obrázku, výpočet zvětšení mikroskopu a 2 otázky na nějaké zásady nebo pomůcky pro mikroskopování, nebo princip fungování mikroskopu. Vše najdete v prezentaci zde: prezentace Mikroskop). Dále se zabýváme BUŇKOU (zápis do sešitu bude tentokrát doplňovací - ten vám rozdám v hodině, ale pro chybějící ho vložím i zde: doplňovací zápis buňka).

Angličtina - Kilford: Procvičíme si, jak se zeptat na vzhled a vlastnosti a jak odpovědět. Napíšeme si TEST na slovíčka 1C. Začneme se učit, jak se dělá přítomný čas průběhový a vytvoříme projekt All about me (uč. 15-19).


Týden od 23. 10. - 27.10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden začínáme téma BUŇKA. Úterní hodina odpadá z důvodu návštěvy kina. Po prázdninách si napíšeme menší písemku na téma MIKROSKOP (pro zájemce prezentace opět v Teams).

Výchova ke zdraví - 23.10. si napíšeme test na téma Zdraví, Výživa a zdraví, Potravinová pyramida a Vliv prostředí na zdraví --> vše ze sešitu a pracovních listů

FYZ - v pondělí 23.10. TEST - stavba látek (atom, molekula, prvek, sloučenina)

AJ - Kilford: Budeme procvičovat zájmena a popisovat vzhled a vlastnosti - lekce 1C (učeb. 15-17, PS 6-8). Nezapomeňte mít zapsaná slovíčka a vypracovat cvičení na umimeto.org.


Týden od 16. 10. - 20.10.

Zeměpis - 20.10. si napíšeme krátkou prověrku na počítání s měřítkem

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme dopsaná a naučená slovíčka 1B Families - až do konce, v pondělí si je napíšeme, dále se budeme učit, jak vyjádřit, když máme nebo nemáme rádi nějakou aktivitu a hlavně osobní zájmena v předmětu. Taky z toho budeme psát testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Český jazyk

Mluvnice: Rozvíjející větné členy - přívlastek (učebnice str. 79-81), předmět (učebnice str. 75).

Literatura: Budeme pracovat s pracovními listy - bajka. Pokračujeme v referátech. Začneme s mýty a bájemi.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - dotazník (učebnice str. 108) 

PŘÍRODOPIS: Tento týden v úterý 17.10. si napíšeme písemku na téma VZTAHY MEZI ORGANISMY. Prezentaci ke vztahům najdete opět v chatu na Teams. Máme téma Mikroskop a ve středu si zkusíme mikroskopovat.

Dějepis - 16.10. si napíšeme test na téma Úvod do dějepisu + Pravěk (poslední látka Pravěk v českých zemích tam bude také) --> vše ze sešitu a pracovních listů

AJ - Kilford: V pondělí si napíšeme TEST na slovíčka 1B (rodina) a sloveso CAN. Budeme pokračovat v lekci 1B - budeme mluvit o tom, co děláme rádi a naučíme se zájmena v předmětu (uč. 12-13, PS 5). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.


Týden 9. - 13.10. 2023

Informatika - Dokončili jsme zápis na téma data, informace a datová úložiště. Z tohoto tématu si příští týden 17.10. napíšeme krátkou písemku. Ve zbytku hodiny budeme pokračovat v tréninku na informatickou soutěz iBobr. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden dokončíme a zopakujeme VZTAHY MEZI ORGANISMY (příští týden si z tématu napíšeme krátkou písemku, v rámci přípravy si za domácí úkol do pondělí 16.10. na stránkách umimeto udělejte cvičení potravní řetězce a vztahy (lehké): https://umime.to/UCH?source=shortcut, kdo bude chtít, může zkusit i střední variantu: https://umime.to/WG7?source=shortcut nebo i další cvičení na toto téma) a začneme nové téma MIKROSKOP. 

FYZ - ve čtvrtek 12.10. si napíšeme test (úvod do fyziky, pojmy těleso a látka, druhy látek a jejich vlastnosti) a zároveň ve čtvrtek KONTROLA SEŠITŮ!! Probíráme stavbu látek (učebnice str.10-11)

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden se ještě budeme věnovat shodě PODMĚTU s PŘÍSUDKEM (i s několikanásobným přísudkem). Na umimeto.cz máte zadaný úkol na shodu podmětu s přísudkem - udělat do čtvrtečního večera. V pátek 13.10. - si napíšeme diktát na shodu PODMĚTU s PŘÍSUDKEM. Pokud nám zbyde čas, začneme s rozvíjejícími větnými členy.

Literatura: Budeme pokračovat v bajce (Čítanka str. 16 až 26) + pracovní listy. Kdo ještě nebyl, zkouším z básničky. Už máme první referáty na přečtenou knihu, nezapomeňte na to.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - přihláška, dotazník (učebnice str. 108) 

Angličtina 9. - 13. 10. - Kadlecová

Máme napsaná slovíčka 1B Families - až po son, v pondělí si je napíšeme, budeme se učit, jak vyjádřit, když máme nebo nemáme rádi nějakou aktivitu a osobní zájmena v předmětu. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: lekce 1B Families - naučíme a procvičíme si slovíčka, začneme se učit, jak vyjádřit, když něco máme nebo nemáme rádi a v pátek 9.10. si napíšeme TEST na sloveso can/can´t (uč. 12-13, PS 4). Nezapomeňte na úkol na umimeto.org.


Týden 2. - 9.10. 2023

Matematika: procvičíme dělení přirozených čísel a v pátek si napíšeme test. Začneme opakovat základy geometrie na straně 41.             Hezký týden. Miloš Krátký

PŘÍRODOPIS: Předchozí týden jsme se zabývali vztahy mezi organismy a zhlédli jsme první část tohoto videa: 6. třída (Př, 10) - Vztahy mezi organismy - YouTube. Tento týden v tématu pokračujeme. Připomínám, že písemku, která byla původně plánována na předchozí týden si napíšeme v úterý 3.10., jak jsme se domluvili (bude zahrnovat témata: vznik života, podmínky života a projevy života). Kdo má zájem o prezentaci, kterou jsme si pouštěli v hodinách, najde ji v chatu na Teams.

Milí žáci, 

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli vylisované listy. Budeme z nich dělat zvířátka. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Vlková

 

Český jazyk

Mluvnice: Nyní už umíme rozeznat a určit druh podmětu a přísudku. Tento týden se budeme věnovat shodě PODMĚTU a PŘÍSUDKU. Učebnice str. 72, 73, 74. V úterý nám odpadne hodina, tak si ve středu 4.10. - vezměte mluvnici místo literatury - napíšeme si desetiminutovku na rozpoznávání PODMĚTU a PŘÍSUDKU. Ti, co nepsali diktát na vyjemovaná slova si napíší v pátek doplňovačku na vyjmenovaná slova. Na umimeto máte zadaný domácí úkol na vyhledávání podmětu a přísudku, je to těžší, ale věřím, že to zvládnete.

Literatura: Budeme pokračovat v bajce (Čítanka str. 16 až 26) + pracovní listy. Od 2.10. zkouším při hodinách literartury básničku.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - inzerát (učebnice str. 107) 

Zeměpis - úterý 3. října test na téma Vesmír! - z poznámek ze sešitu a informací v pracovních listech (témata - vesmír, Slunce, Planety, Měsíc a pohyby Země)

Angličtina - Kilford: Začneme Unit 1A - Things I can do, budeme se bavit o tom, co umíme a neumíme, budeme dělat věty se slovesem can (uč. 10-11, PS 2-3). Nezapomeňte mít napsaná slovíčka 1A a hlídejte si umimeto.org.


25. 9. - 29. 9. 2023

Český jazyk

Mluvnice: Minulý týden jsme nakonec zvládli pouze PODMĚT, ale už všichni víme, že může být vyjádřen všemi slovními druhy. Umíme ho s jistotou ve větě najít a určit zda je vyjádřený nebo nevyjádřený. Tento týden začneme s PŘÍSUDKEM (učebnice str. 70, 71). Pokud nám to půjde, začneme i se shodou PODMĚTU s PŘÍSUDKEM. (Učebnice str. 72, 73). Tento týden nám odpadnou dvě hodiny - státní svátek a v pátek se jde pochod Kocába, takže si ve středu místo literatury vezmeme mluvnici, ale pokud budou dobrovolníci na básničku, vyzkouším je na začátku hodiny.

Literatura: Začneme s epikou - bajkou (Čítanka str. 16 až 26) . Vyzkouším dobrovolníky z básničky, od dalšího pondělí již všechny.

Zkuste se prosím všichni připojit k umimeto.org, procvičování je tu za mě velice užitečné, s okamžitou zpětnou vazbou, při plnění úkolu hned víte, kde jste udělali chybu a často je ukázané i vysvětlení. Domácí úkoly skrz tyto stránky mně přijdou velice přínosné.

Angličtina - Kadlecová

tento týden se budeme zabývat Winston´s Week, napsaná a naučená slovíčka píšeme v pondělí :-), opakujeme pevný slovosled anglické věty. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. Budu kontrolovat doplněné sešity, komu ještě něco chybí, doplňte si zápisky domácích úkolů, úkoly vypracujte.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Dokončíme Winston´s Week (uč.8-9), procvičíme slovosled vět. Zapište si slovíčka 1A, nezapomeňte na procvičování na umimeto.org a ve středu si napíšeme krátký test na slovíčka Introduction B. 

 

18.9. - 22.9. 2023

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme se měli věnovat projevům života. Protože jsme se neviděli a nevím, co přesně jste zvládli udělat, tak se prosím podívejte na toto video, kde je vše poměrně hezky shrnuto: 6. třída (Př, 08) - Projevy a podmínky života - YouTube. Příští týden se budeme věnovat vztahům mezi organismy a domluvíme se na naši první písemku, kterou bychom si napsali ve středu (témata: vznik života, podmínky života, projevy života). V rámci přípravy si také zkuste udělat za D.Ú. toto cvičení https://umime.to/UDC?source=shortcut (přihlašte se pod svým účtem, abych viděla, kdo úkol plnil, zatím jen na plusové body). Kdo má zájem o prezentaci, kterou jsme si pouštěli v hodině, najde ji v chatu na Teams.

Úkol na září/říjen: Jděte do lesa (vezměte rodiče nebo kamaráda), najděte nějakou houbu a vyfoťte ji. Následně zpracujte krátkou prezentaci, kterou budeme ovšem zabývat nejspíš až v lednu - přečtěte si prosím podrobnější instrukce k úkolu zde: úkol př - houby.

Matematika

Počítáme s přirozenými čísly. Učebnice Mat 1, strana 21-35.

Prosím o procvičování malé násobilky. Děkuji M K

Dějepis - domácí úkol - rodokmen (3 linie - rodiče + prarodiče) + dodělat pracovní list z obou stran na pondělí 25.9.

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden začneme se základními větnými členy - Podmět a Přísudek (učebnice str. 68, 69, 70, 71). V pátek 22.9. si napíšeme menší diktát na vyjmenovaná slova - zopakujte si vyjmenovaná slova. Pokud už budete mít založenou třídu na umimeto.cz - dostanete úkol na vyjmenovaná slova. 

Literatura: Budeme pracovat s pracovním listem z minulé hodiny. Začneme s epikou - bajkou. Nezapomeňte se začít učit básničku.

Sloh: Nejpoužívanější komunikační žánry - vzkaz (učebnice str. 105, 106) 

Angličtina 18. - 22. 9 Kadlecová

Tento týden začínáme PB 6 B The exchange students. Všichni si opíšeme vybraná slovíčka z tohoto unitu, jsou na řádkách 2, 3, 4, 9, 14, 20, 23, 24 27, 31, 32, 33 38 a 41. Jako další řádek počítáme slovíčko začínající hned na začátku řádku, např. na řádku 9 je playground, na řádku 14 je stairs (řádek, kde je sportoviště odražené doprava nepočítáme jako pořadové slovíčko. Kdo nebyl ve škole, pokud vám to není jasné, spojte se s někým, kdo ve škole byl a zkontrolujte si, která slovíčka jsme vybrali.) Kdo nebyl zkoušený ze svého představení se podle modré tabulky v PB 5/5c, dozkoušíme se až přijdete do školy. Opakujeme místnosti ve škole a příslovce četnosti PB 7/3b.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK


11.9. - 15.9. 2023

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme probrali Vznik života, podmínky života. Na chatu Přírodopis v MS Teams najdete prezentaci, kterou jsme si prohlíželi v hodině. Pokud si chcete procvičit téma, můžete si vyzkoušet cvičení na stránkách umimeto.eu na tomto odkazu:                                                                 Umime to rozhodovacka cviceni abioticke faktory 1 1  Podmínky života: neživá příroda (lehké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz)

Angličtina - Kilford: Introduction B, učebnice str. 5-7. Budeme mluvit o sobě a naší škole. Zapište si slovíčka z Introduction část B. 

 

Český jazyk 11.9. - 15.9.

Tento týden už mějte všechny sešity - na sloh, literaturu, mluvnici. Sešit na diktáty mi odevzdáte v úterý. Hlídejte si data čtenářského deníku a buďte na referát vždy připraveni. Níže máte doporučený seznam literatury a termíny jednotlivých žáků na prezentaci. 

Seznam doporučené literatury: Doporučená literatura  Termíny referátů: Termíny referátů z čtenářského deníku

Báseň k naučení - Hora Říp: Básnička  - budu zkoušet od 27.9. dobrovolníky, od 2.10. budou zkoušeni už všichni

Zeměpis - Vesmír, Sluneční soustava, Planety

Výchova k občanství - Naše škola

Dějepis - Úvod, pojmy, historické prameny, druhy a uchovávání pramenů

Výchova ke zdraví - Zdraví a zdravý životní styl

Informatika - 11.-15.9. 

Tento týden budeme věnovat část hodiny poučení o bezpečnosti a pravidlech chování v učebnách informatiky. Dále si vyzkoušíme přihlašování k PC (vyřešíme případné problémy s přihlašovacími údaji). Následně se budeme věnovat tématu informací a dat. Nepřítomné žáky prosím o doplnění zameškané látky od svých spolužáků. Děkuji.

Angličtina - Kadlecová

11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, řadové číslovky a základní výrazy o sobě. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A New Friends a umíme je. Jsou to evropské státy, opakování z 5. ročníku. PB 4 - 5, podle modré tabulky se naučíme říct pár vět o sobě.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 Angličtina - Kilford 11. - 15.9.

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, řadové číslovky a základní výrazy o sobě. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A - New Friends a umíme je. Naučíme se říct několik vět o sobě.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku, děkuji. AK

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková