6.B třída

Rozvrh pro školní rok 2020/2021- ke stažení zde

 

 AJ - Dobrý den všem, v Angličtině z velké kopie si znovu pročtěte komiks - str. 4  a fotopříběh str. 7. Na straně 6 se učte slovíčka na téma "my school" . Procvičujte řadové číslovky (1st - first, fifteenth - 15th - apod.+ datum a měsíce), osobní otázky na stránce 5/cvičení 5b. Kdo si ještě nepřepsal slovíčka, která jsem vám dala na kopii, tak si je přepište dozadu do sešitu. V případě jakýchkoliv dotazů pište na spinova.anglictina.zs@seznam.cz

Dobrý den, i já se připojuji s trochou práce:

Český jazyk – trénujte vyjmenovaná slova –

Přeb ... rat hrách, zb ... tečné otázky, b ... lá holub ... čka, starob ... lé stavení,     b ... l jsem v Přib ... slavi, dob ... tčí farma, léčivá b ... lina, kab ... na letadla, milá bab ... čka, náb ... tkářská firma,    neob ... čejný den, rezavý hřeb ... k, b ... dlíme v b ... tě, horská b ... střina, b ... linkový čaj, přib ... t hřeb... k.

  • trénujte s-, z-, vz- –

_____bírat houby,  _____tyčit vlajku,  _____tisknout ruku,  _____sílit v pase, _____pamatovat se,  _____létl k nebi, vlasy _____šedivěly, _____lomit lyže, pavouk se  _____pustil k zemi, rychle se _____kamarádil, _____tratit tužku, hrách _____klíčil, _____běračka na polévku, představení už _____končilo, _____kalená voda, _____tlumit světlo, _____počítat peníze, _____červenat jako rak, _____hromáždit se před školou, ptáci se _____létli, kůň se _____pínal, _____bít poličku, všechno _____tichlo, spadl _____hora, dolů, _____balit si batoh, trochu jsem _____hubla, _____trávit léto u vody, výborná _____trava, _____pívat u táboráku, ne_____křivím mu ani vlásek, oheň _____plál.

… a něco si přečtěte.

Dějepis – zodpovězte si otázky pod probranými kapitolami.

Petr Dušek

Milí šesťáci,

nastala nám nepříjemná situace, která ale, doufejme, nebude trvat příliš dlouho. Vypadá to, že se snad znovu setkáme v úterý  22.9.. Do té doby vás prosím, využijte nečekaného volna mimo jiné k tomu, abyste si dali do pořádku všechny své poznámky (věřím tomu, že jste schopni si je mezi sebou elektronicky předávat a doufám, že ti, kteří je mají ofocené z tabule se o ně ochotně podělí s ostatními spolužáky). 

Fyzika 17.9.:

1) Nalepte si do sešitu (za váš poslední zápis v sešitu, který by měl být: Plynné látky) tabulku Vlastnosti látek, kterou jsme si rozdali ve středu, a doplňte ji (tento úkol už jsme si zadali ve středu, není to nic nového).

2) Dejte si do pořádku poznámky ve svých  školních sešitech (poslední věta našeho zápisu byla: Plynné látky + kapaliny = TEKUTINY)

3) Všichni, kdo z nějakého důvodu nemají, si doplní pracovní sešit do strany 5 včetně (už mělo být na středu, takže většina snad má).

Ve středu 23.9. si zkontrolujeme pracovní a školní sešity.

Přírodopis 17.9.:

1) Využijte nastalého volna k tomu, abyste si doplnili do sešitů poznámky, které vám tam některým chybí.

2) Přečtěte si učebnici na stranách 12 a 13 (Projevy života). 

3) S pomocí učebnice a internetu se pokuste vyplnit následující pracovní listy. Možná se tam vyskytne něco, co nenajdete v učebnici, ale vy si s tím jistě poradíte. Někteří z vás mají možná ten první pracovní list již vyplněný, těm potom stačí vyplnit jen ten druhý. (Pokud máte možnost, vytiskněte si je a doplňujte do nich. Pokud ne, pokuste se odpovědět na otázky do vašeho školního sešitu).

1) https://drive.google.com/file/d/1M61V7ZVE4ZIGCwgYJfRKK__nhkuG872E/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/1ETxbMDnggcOH1Wg7flRsFMBuAJE3OM1S/view?usp=sharing

V úterý 22.9. si spolu zkotrolujeme odpovědi v pracovních listech (oba si tedy vezměte s sebou) a také vaše školní sešity.

Mějte se hezky, využijte stále hezkého počasí a brzy na shledanou!

Pavlína Hejrová, vaše třídní učitelka

 

Matematika

Zdravím vás, šesťáci,

a posílám procvičování na čtvrtek až pondělí. Můžete psát do sešitu nebo vytisknout a vyplnit.

https://drive.google.com/file/d/19Aewoqq8xa8ygdm-sRaXdeXIKpNlV_oV/view?usp=sharing

Mějte se hezky

Lenka Petříková