6.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz


Týden od 16. 5. do 20. 5.

Přírodopis: Probíráme členovce - skupina PAVOUCI - vypracujte do čtvrteční hodiny pracovní list, který jste dostali v hodině - zde:PL PAVOUCI (v učebnici chybí lovčík hajní -> informace dohledejte na internetu). Zápis pavouci: zápis pavouci, obrázek: obrázek - popis těla pavouka.

Fyzika: písemka měření hmotnosti (rovnoramenné váhy - popis obrázku, postup při vážení, výpočet aritmetického průměru, výpočet netto, brutto, tara, výpočet hmotnosti kapaliny + převody jednotek hmotnosti).

Zeměpis:

trénujte již napřed mapy Afriky:

https://www.geoguessr.com/seterra/en/vgp/3450?c=65J36 - povrch v AJ

https://www.geoguessr.com/seterra/en/vgp/3163?c=FQ6LG - státy v AJ

 

 

Týden od 2. 5. do 6. 5.

Přírodopis:  úterý 3. 5. písemka měkkýši

Týden od 25. 4. do 29. 4. 

Přírodopis: Tento týden jsme probrali skupinu MĚKKÝŠI (v učebnici najdete téma na str. 57 - 65, zápis mlži a hlavonožci zde: zápis - mlžizápis - hlavonožci). V úterý 3. 5. si z měkkýšů napíšeme písemku. Za domácí úkol na příští hodinu proto pro zopakování celého tématu vyplňte zkušební test Měkkýši (zde: zkušební test Měkkýši).

Matematika: Opakování sčítání,odčítání,násobení a dělení úhlů, konstrukce trojúhelníků, převody na stupně a minuty - ve středu písemné opakování./ 04.05.2022/.

Fyzika: Tento týden jsme probírali fyzikální veličinu HMOTNOST - měření hmotnosti (v učebnici str. 60 - 61). Stále procvičujte převody jednotek hmotnosti. Za domácí úkol do pondělní hodiny (2. 5.) vyplňte tento pracovní list (kromě cvičení 3, to je dobrovolné, ale tajenka se vám bude hodit pro další cvičení): d. ú. hmotnost.

ČESKÝ JAZYK: mluvnice - přídavná jména (vzory: mladý, jarní, otcův, matčin), psaní n/nn v přídavných jménech, skloňování přídavných jmen, určování mluvnických kategorií, stupňování. Zájmena - jejich druhy. sloh - vypravování.

Týden od 19. 4. do 22. 4.

Přírodopis: Tento týden jsme probrali skupinu HLÍSTICE (v učebnici najdete téma na str. 55 - 56, zápis zde: zápis - hlístice). Začali jsme skupinu Měkkýši - plži (str. 57 - 59, zápis zde: zápis: plži). Za domácí úkol na příští hodinu vyplňte pracovní list hlístice (zde: PL Hlístice) - příští hodinu (úterý 26.4.) si vyplněné pracovní listy vyberu k OZNÁMKOVÁNÍ!!!

Fyzika: Tento týden jsme probírali fyzikální veličinu HMOTNOST (v učebnici str. 57 - 59). Příští týden pondělní hodina odpadá z důvodu návštěvy Zoo, naučte se do čtvrtka vztahy mezi jednotkami hmotnosti (převodník jednotek, který jsme si zakreslovali do sešitu, najdete také v učebnici na str. 59).

ČESKÝ JAZYK: mluvnice - přídavná jména (vzory: mladý, jarní, otcův, matčin), psaní n/nn v přídavných jménech, skloňování přídavných jmen, určování mluvnických kategorií, stupňování. Zájmena - jejich druhy. sloh - vypravování.

Týden od 11. 4. do 13. 4. 

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili skupinu ploštěnci. Po Velikonocích v úterý 19.4. si z ploštenců (patří sem třídy ploštěnky, motolice a tasemnice) napíšeme krátkou písemku. V učebnici najdete téma na str. 52 - 54. Zde najdete vše, co jsme si k ploštěncům uváděli jako zápis do sešitu (nedoplněný): zápis ploštěnkyzápis motolicezápis tasemnice.

Fyzika: Tento týden jsme probírali teplotní roztažnost těles - str. 55 - 56 v učebnici. Kdo nepsal písemku na měření objemu (v pondělí 11.4.) dopíše si ji zpětně následující hodinu fyziky (tj. ve středu 20.4., je potřeba umět převádět jednotky objemu).

INFORMATIKA - V úterý poslední možnost poslat práce Klávesnice a Bezpečnost!

ZEMĚPIS: Probráno téma ATMOSFÉRA, napíšeme si  pětminutovku na téma VÝZNAM ATMOSFÉRY - POČASÍ, VLOŽENA BUDE I OTÁZKA NA KRAJINY

Matematika: Procvičujeme sčítání,odčítání,násobení a dělení úhlů,výpočty velikosti vedlejších úhlů.

                  Přeji Vám pěkné Velikonoce.

 ČESKÝ JAZYK: mluvnice - přídavná jména (vzory: mladý, jarní, otcův, matčin), psaní n/nn v přídavných jménech, skloňování přídavných jmen, určování mluvnických kategorií, stupňování. sloh - vypravování.

Týden od 4. 4. do 8. 4.

Fyzika: Tento týden jsme procvičovali výpočet objemu pevných pravidelných těles (krychle a kvádr) na slovních úlohách. Za domácí úkol na pondělní hodinu vyplňte pracovní list (celou stranu s odměrnými válci - zde: odměrné válce + pouze cvičení 4 na druhé straně - zde: převody j. objemu).V pondělí 11. 4. si napíšeme písemku z objemu - bude obsahovat: 

1úlohu na výpočet objemu pravidelného tělesa pomocí vzorce,

2) úlohu na zjištění objemu kapaliny pomocí odm. válce,

3) úlohu na zjištění objemu nepravidelného, případně velmi malého tělesa pomocí odměrného válce (vzpomeňte si na příklad s           korálky, který najdete i v učebnici),

4) několik příkladů na převody jednotek

5) a také nějaké otázky na základní informace typu jaká je značka fyzikální jednotky objem, nebo jaká je základní jednotka objemu. Určitě se tam objeví něco z tohoto dokumentu : PL objem, tak se do něj podívejte (dobrovolné, není to d.ú.) a zkuste si na otázky odpovědět (už dříve jsme si rozdali v některé předchozí hodině, takže byste jej měli mít vložený ve svém sešitu)

Přírodopis: Tento týden jsme začali skupinu ploštěnci - probíráme motolice. Příští týden se budeme věnovat tasemnicím.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Upozorňuji na dřívější zadání tvoření budoucího času vazbou going to a nové zadání budoucí čas s WILL v Teams. Zapamatujte si, jak se tvoří a přeložte věty. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Sledujte TEAMS zadání!!!  Nový unit na příští týden není, jen se učte budoucí čas.

IK

 

ZEMĚPIS: Probíráme ATMOSFÉRU, procvičujte, TEST po víkendu

Matematika: Konstrukční úlohy v trojúhelníku, Výšky a vrchol.Těžnice a Těžiště. Sčítání a odčítání úhlů. Násobení a dělení.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice: tvary dvojného čísla u podstatných jmen (oči, uši, ruce, nohy apod.) s.24-26. Psali jsme už z toho test 8.4. literatura: Dobrodružná literatura, sloh: vyprávění

Týden od 28. 3. do 1. 4.

Fyzika: Tento týden jsme se zabývali měřením objemu pevných nepravidelných těles. Za domácí úkol na pondělní hodinu máte zjistit objem 2 pevných těles na obrázku, který jsme si rozdali ve středu - najdete také zde: zjisti objem těles pomocí odměrného válce.

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili skupinu organismů zvaných žahavci. V úterý 5.4. si z této látky napíšeme písemku (nezapomeňte, že za domácí úkol v rámci přípravy na písemku jste dostali pracovní list na vyplnění: PL žahavci) a dále se budeme zabývat skupinou ploštěnci. 

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 19. Učíme se počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a s tím spojené vyjádření mnoho/málo/trochu.   Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Sledujte TEAMS zadání - všechny materiály much/many jsou tam.  Postupně vypracujte cvičení zadaná v Teams a WB 38/1,2,3,4  WB 39/5, WB 40/1, 41/5. Příští týden napíšeme test na much/many. Kdo nepsal testík U19 věty, dopíše ho, až přijde do školy. Budeme také znovu probírat blízkou budoucnost - vše je v Teamsech!!!! 

IK

28. 3. KINO PRAHA

ZEMĚPIS:  Probíráme téma ATMOSFÉRA - KLIMA, PODNEBNÉ PÁSY, DRUHY VĚTRŮ, ZNEČIŠTĚNÍ ATMOSFÉRY

Matematika: Konstrukce trojúhelníku,trojúhelníkové nerovnosti,osy stran,výšky trojúhelníku.

Týden od 21. 3. do 25. 3.

Fyzika: Tento týden se zabýváme měřením objemu kapalin pomocí odměrného válce. Příští týden ve středu (pondělní hodina není z důvodu návštěvy kina) se opět pokusíme o písemku na převody jednotek objemu. Nyní už budou zahrnuty také převody mezi dutými a metrickými jednotkami. Učte se prosím převádět jednotky, například zde: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ (objem si tam musíte nastavit). Nezapomeňte, že jako D.Ú. máte doplnit informace do tabulky ke druhé řadě odměrných válců z pracovního listu. 

Přírodopis: čtvrtek 24.3. Probíráme žahavce. Zápis ke skupině žahavci najdete zde:  žahavci (zápis - doplňování).

INFORMATIKA - Připravíme se na testíky klávesnice a bezpečnost na síti

ZEMĚPIS:  Po  víkendu bude 5minutovka na KRAJINY. Probíráme téma ATMOSFÉRA - POČASÍ - KLIMA

Matematika: Procvičujeme desetinná čísla,část celku,konstrukce trojúhelníku.

28. 3. jedeme do kina, obědy jsou odhlášeny, předpokládaný návrat do Knína: 14:00 až 14:30 (kdo bude chtít zůstat v Praze, vystoupit v Nové Vsi pod Pleší nebo v M. Hraštici, musí mít s sebou lístek podepsaný od rodičů)

Týden od 14. 3. - 18. 3.  

Fyzika: Tento týden pokračujeme s fyzikální veličinou objem - zabýváme se měřením objemu kapalin pomocí odměrného válce. V pondělí si vyzkoušíme měření v praxi - půjdeme do učebny fyziky.  Ve středu 23.3. si napíšeme písemku převody jednotek objemu. Ti, kdo nepsali převody jednotek délky nebo obsahu (případně oboje), nebo si známku potřebují vylepšit, si z dané látky napíší v pondělí.

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili téma lišejníky. V úterý 22.3. nás čeká krátká písemka (lišejníky) - vypracujte za D.Ú. pracovní list, který jsme začali vyplňovat v hodině (využijte učebnici, ale klidně také internet).

IK

 

Matematika: Využití grafů v praxi,/ Fy, Ma, Statistika /. Převody jednotek obsahu a část celku vyjádřené zlomkem / např. 500 m z km, 3/4 minuty na sekundy, 1/5 kg na gramy / atd.

INFORMATIKA - Připravíme se na testíky klávesnice a bezpečnost v síti

ZEMĚPIS: Probíráme téma ATMOSFÉRA, v pátek si napíšeme POJMY Z RELIÉFU - SOUHRNNÝ TEST, po dalším víkendu bude 5minutovka na KRAJINY

 

Týden od 7. 3. - 11. 3. 

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 16, psali jsme test z minulého času nepravidelných sloves. PB 34/2 - básnička o měsících, naučte se ji zpaměti. UČTE SE some, any, no, every a jejich složeniny z papírů, které jsem vám dala.  Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Sledujte TEAMS zadání - všechny materiály tam dávám. Opakujeme řadové číslovky, data, předložky, postupně vypracujte cvičení WB 34 - 35. 

IK

Matematika: Tvorba grafů, osa x,y .Vytvoř obrazec z bodů A, B, ......atd.,pomocí souřadnic. Procvičování o,S -  čtverce a obdelníku.

 

Fyzika: Tento týden jsme se začali zabývat fyzikální veličinou objem. Ve středu 9.3. si dopíší písemku na převody jednotek obsahu ti, co ji zatím nepsali a také ti, kteří by si chtěli známku opravit. V pondělí příští týden si napíšeme písemku se slovními úlohami na výpočet obsahu obdélníku a čtverce (2 příklady) 

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili houby. Ve čtvrtek 10.3. si z této látky napíšeme písemku (bude obsahovat: houby s plodnicí, plísně, kvasinky). Vyplňte v rámci přípravy do čtvrteční hodiny pracovní list houby, který jsme si rozdali. Ve čtvrtek začínáme nové téma: lišejníky.

ZEMĚPIS: Probíráme reliéf a typy krajin. Dokončili jsme vnější geol. děje. - v úterý 2. testík na pojmy z tohoto tématu. 

Týden od 28. 2. - 4 . 3.

TH - v pondělí první vyučovací hodinu (místo Aj)

INFORMATIKA - práce je v teams

ZEMĚPIS: Dokončili jsme vnější geologické děje (od úterý za týden čekejte testík), budeme se zabývat typy krajin.

Matematika: Obvod a obsah čtverce a obdelníku, jednotky,převody / 1.díl uč. 49 -58 /

Vkz - Připomínám, že v pondělí 28.3. budeme psát písemnou práci z mimořádných událostí!! Zápisky posílám ZDEMimořádné události a Varování

Český jazyk: podstatná jména (pád, číslo, rod a vzor). Podstatná jména látková, hromadná, pomnožná. Literatura: Pohádka autorská.

Týden od 14. 2. - 18 . 2.

Přírodopis: Tento týden jsme se zabývali houbami s plodnicí. Přes prázdniny se prosím naučte poznávat houby, jejichž obrázky jste si nalepili do svého sešitu, po prázdninách si napíšeme poznávačku (pro chybějící žáky - zde najdete obrázky hub, podívejte se, prosím: zástupci hub s plodnicí)

Fyzika: Tento týden jsme se zabývali fyzikální veličinou obsah. Za domácí úkol přes prázdniny máte doplnit pracovní list, který jsme si rozdali. Pro žáky, kteří chyběli zde k vytisknutí: pracovní list OBSAH.

Angličtina - Kadlecová

Tento týden máme U 15, minulý čas  pravidelných a především nepravidelných sloves. UČTE SE NEPRAVIDELNÁ SLOVESA Z VOCABULARY, doplňujte si je!!! Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! Naučte se PB 33/ 3, postupně vypracujte cvičení WB 32 - 33. Po prázdninách budu zkoušet a budeme psát test ze všech nepravidelných sloves, která jsme si zapsali. Za úkol máte Unit 16 a věty na řádkách: 4, 5, 8, 10, 12, 13.

IK

Matematika: Opakování D,n,    Obvod a Obsah čtverce a obdelníku / jednotky/.

ZEMĚPIS: Dokončujeme vnější geologické děje (na nákresy tvarů reliéfu do sešitu je potřeba mít pastelky), zásahy člověka do krajiny. Typy krajin. Začneme atmosféru. Test na zvětrávání, erozi a tvary v pátek.

INFORMATIKA: V TEAMS práce k odeslání: KLÁVESNICE nejpozději v úterý. BEZPEČNĚ NA SÍTI po prázdninách.

Fyzika: pondělí 14.2. - Dokončili jsme délku, převody jednotek, však budeme procvičovat občas i nadále. Tento týden se budeme zabývat další fyzikální veličinou - obsahem (upozornění: v učebnici obsah nenajdete, po délce se v ní nachází objem).

Přírodopis: úterý 15.2. - Předchozí týden jsme probírali řasy (zelené, červené a hnědé, v učebnici na stranách 33 - 36 - nebudeme se však zabývat vším, co se v ní k tématu nachází). Tento týden si doplníme informace k poslední skupině řas (rozsivky), a budeme se věnovat další skupině organismů - houbám. Nejspíš ve čtvrtek si z řas napíšeme písemku - upřesním v hodině.

Týden od 7. 2. do 11. 2.

Angličtina - Kompánková

Vážení rodiče, 

na dnešní hodině jsme se hromadně domluvili na detailnější komunici v rámci probrané latky v Teems. Dětem tam vždy přidám procvičovací cvičení a shrnu probranou látku, případně upozorním na test. Proto bych Vás ráda poprosila o pravidelnou kontrolu Vašich Teems.

K dnešnímu dni máme prpbranou látku Unit 2, 2A a 2B. ( opakování předložek, přivlasŇovací zájmena, nepravidelná slovesa)

Učebnice strana 22-25, pracovní sešit strana 14-15.

Kompánková

Angličtina - Kadlecová

Opakujeme blízkou budoucnost, vazbu be going to ...., koncem týdne napíšeme test. U 14 je opakovací, do sešitu si napište odpověděi PB 30 - 31. Postupně si vypracujte cvičení ve WB U 14. Děti, které nechodí do školy (dlouhodobě) - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

Fyzika: středa 9.2. - Opět si napíšeme písemku na převody jednotek délky, jelikož na ni v pondělí nedošlo. počítejte i s nějakými otázkami na délku.

Fyzika: pondělí 7.2. - Opět si napíšeme písemku na převody jednotek délky, tentokrát s desetinnými čísly. Procvičujte například na této stránce: Převody jednotek on-line (zsvltava.cz). Kromě převodů jednotek se budou v druhé části písemky vyskytovat základní otázky k délce (např. značka veličiny, základní jednotka, zásady měření délky, měřidla délky, výpočet aritmetického průměru při opakovaném měření délky), takže získáte 2 známky.

Přírodopis: úterý 8.2. - Dokončili jsme téma fotosyntéza a dýchání (v učebnici na str. 31), v úterý si z něj tedy napíšeme písemku. Naučte se rovnice pro fotosyntézu a dýchání. Probíráme řasy.

Dějepis: Egypt, učebnice str. 59 - 64

Výchova k občanství: Opakování - obec

Český jazyk: souvětí a věta jednoduchá.

Týden od 31. 1. do 3. 2.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky a odkazy na videa z posledních dvou vyučovacích hodin - Mimořádné události  a Varování. Odkazy: 1) Varování při mimořádné události https://www.youtube.com/watch?v=UAa4L6g7fHk 2) Varování při havárii https://www.youtube.com/watch?v=74fdA3y4rmQ 3) Evakuace při mimořádné události https://www.youtube.com/watch?v=BlLki78ktew 4) Evakuační zavazadlo https://www.youtube.com/watch?v=oNEbH4YLfZ0 

JK

Vážení rodiče,

ve dnech 2. 2. a 3. 2. se uskuteční výuka online v prostředí MS Teams. Provizorní rozvrh se žákům zobrazí i v kalendáři v MS Teams.

Středa: od 7:40 – 8:25 Mat, od 9:35-10:20 D, od 10:25-11:10 Fy

Čtvrtek: od 8:35 – 9:20 Aj, od 9:35-10:20 Mat, od 11:20-12:05 Př

Fyzika: středa 2.2. - Opět si napíšeme písemku na převody jednotek délky, tentokrát s desetinnými čísly. Procvičujte například na této stránce: Převody jednotek on-line (zsvltava.cz). Kromě převodů jednotek se budou v druhé části písemky vyskytovat základní otázky k délce (např. značka veličiny, základní jednotka, zásady měření délky, měřidla délky, výpočet aritmetického průměru při opakovaném měření délky), takže získáte 2 známky -> ZMĚNA, z důvodu distanční výuky tento týden se písemka uskuteční v pondělí 7.2. příští týden. 

Angličtina - Kadlecová

Tento týden opakujeme U14. Opakujeme měsíce, dny v týdnu, tvary slovesa BÝT, blízkou budoucnost, tvoření otázek. Napíšeme opakování nepravidelných sloves a test z "going to". Postupně vypracujeme WB 30 - 31. Děti, které nechodí do školy (dlouhodobě) - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!! 

IK

Matematika: Procvičujeme D, n,  / 2.díl  - učebnice str.89 - 93. Slovní úlohy na společný násobek a dělitel.

                  2.2. až 3.2.2022  je online výuka,nezapomeňte se přihlásit. 4.2. máte pololetní prázdniny.  

Fyzika: pondělí 31.1. - Napíšeme si písemku na převody jednotek délky, tak to doma prosím procvičujte, například na této stránce: Převody jednotek on-line (zsvltava.cz).

ČESKÝ JAZYK: opakujte si větné členy (podmět, přísudek, předmět, příslovečná určení a přívlastky). Bude opět zkoušení u tabule.

Týden od 24. 1. do 28. 1.

Angličtina-. Kompánková

Učebnice strana 22-23,opakování předložek, Gramatika- There is, There are, a/an, some/any. Vyplněnou tabulku ze strany 23, cvičení B- zapsat do sešitu. Slovní zásoba Unit 2 -workbook-str.81/2A- by mělo být zapsáno ve slovníčku. Pracovní sešit-strana 12-13- hotová cvičení -1,2,3,4,5 .

Angličtina - Kadlecová

Tento týden se budeme učit tvořit budoucí čas pro blízkou budoucnost. Papíry, které dáváme dětem ve škole máte v zadání v Teams. Zadánív Teams si vypracujte. Podle učebnice děláme U13, přečtěte si texty o české republice, naučte se správně vyslovovat názvy jednotlivých částí naší republiky. Naučte se zpaměti PB 29/7. Všichni z toho budou zkoušení. Postupně si vypracujte WB 28 - 29. Testík na blízkou budoucnost bude příští týden. Děti, které nechodí do školy (dlouhodobě) - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku a sledujte TEAMS!!  

IK

Fyzika: pondělí 24.1. - Stále se zabýváme fyzikální veličinou délka. Opět budeme převádět jednotky, učte se proto průběžně nazpaměť převodní vztahy mezi jednotkami délky - převodní tabulku máte buď ve svém sešitu, nebo v učebnici (na první straně učebnice nejdete návod, jak pracovat s převodníkem jednotek).

Matematika: Procvičujeme D - největší společný dělitel - ve slovních úlohách, prosím o důkladný rozklad na prvočísla, rozdíl mezi prvočíslem a číslem složeným.  

Přírodopis: úterý 25.1. - Písemka na téma PRVOCI. Doporučuji v rámci přípravy na písemku dokončit pracovní list, který jsme začali vyplňovat předchozí hodinu. Naučte se skupiny prvoků (celkem jsme si uváděli 4) a jejich zástupce, u parazitických prvoků také jejich přenašeče a nemoci, které způsobují. Podívejte se také na obrázky trepky a měňaky, které jsme si popisovali. Po písemce začneme další téma: fotosyntéza a dýchání.

ČESKÝ JAZYK: opakujte si větné členy (podmět, přísudek, předmět, příslovečná určení a přívlastky). Bude opět zkoušení u tabule a test.

Týden od 17. 1. do 21. 1. 

Angličtina - Kadlecová

Tento týden se věnujeme SLOVOSLEDU ANGLICKÉ VĚTY. Papíry, které dáváme dětem ve škole máte v zadání v Teams, některé už máte z dřívějška. Zadánív Teams si vypracujte. Vypracujte WB 26 - 27, kde opakujeme množné číslo. Velkou pozornost věnujte 27/5, přečtěte si toto cvičení několikrát a zapamatujte si, jak se tvoří nepravidelná množná čísla. Děti, které nechodí do školy (dlouhodobě) - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku a sledujte TEAMS!!  

IK

ZEMĚPIS: Vnější geologické děje. Test Litosféra (po nákres dna oceánů) v pátek

Matematika: Dělitelnost, rozklad čísel na prvočísla,největší společný dělitel D,/ 2.díl 81 - 88/.

INFORMATIKA: Téma klávesnice - v Teams

Angličtina - Kadlecová

HWK z pátku na pondělí je dodělat papír s přivlastňovacími zájmeny a slovíčka U12 a věty, (které jsme si neoznačili.) Opište a učte se věty z U 12 na řádcích: 3, 4, 5, 7, 9, 12 a  15. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku a sledujte TEAMS!!  

Týden od 10. 1. do 14. 1. 

Fyzika: pondělí - probíráme fyzikální veličiny; středa - probíráme fyzikální veličinu délka. Ve středu si někteří z důvodu nedostatku známek budou dopisovat chybějící písemky (téma Atomy a ionty), jak jsme se domluvili v úterý na pracovní výchově.

Přírodopis: Tento týden probíráme prvoky. Ve čtvrtek si někteří z důvodu nedostatku známek budou dopisovat chybějící písemky (téma buňka), jak jsme se domluvili v úterý na pracovní výchově.

ZEMĚPIS: Budeme se zabývat zvětráváním a erozí. Budu kontrolovat sešity a případně dozkušovat.

INFORMATIKA: Testík z teorie a základy práce v MS Word

Matematika: Dělitel a násobek / 2.díl učebnice str..66 - 80/, dělitelnost dvěma,třemi, pěti,deseti, / ciferný součet /

ČESKÝ JAZYK: probíráme větné členy - podmět, přísudek, přívlastek, předmět. tento týden budeme probírat příslovečné určení - místa a času. v pondělí jsme psali test z větných členů (přísudek, předmět). V literatuře probíráme literární útvar pohádka. 

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden budeme probírat Unit 10,  - přivlastňovací zájmena i samostatná (zdůrazňovací). Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 24/3. Postupně si vypracujte cvičení v WB 24 - 25. Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!!!! 

IK

 

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Fyzika 3.1. - Dokončili jsme téma Magnetické vlastnosti látek, proto si příští hodinu (středa 5.1.) napíšeme z této látky písemku (včetně dnešní látky - magnetické pole Země). Učte se, pravděpodobně to bude poslední písemka z fyziky před pololetím. Trénovat na písemku můžete například na cvičeních v obou pracovních listech, které jsme si rozdávali, a na které máte případně odkazy zde na stránkách v týdnu před Vánoci.

ZEMĚPIS: VY, CO JSTE NEPSALI NEBO POKAZILI SLEPÉ MAPY, TAK TRÉNUJTE! Dokončíme téma litosféra. 

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Matematika: Desetinná čísla násobení,slovní úlohy / 2.díl. str. 47 - 52 pro nemocné /,procvičujeme,

                  str.54 /1 až 8, test ve středu jako každou. Blíží se klasifikace,tak se učte. 

INFORMATIKA: dokončíte a pošlete práci na téma "software"

Angličtina 20. 12. - vánoční prázdniny

Tento týden budeme opakovat, HWK je U 10 a věty, dokončete U9 v pracovním sešitu a učte se nepravidelná slovesa, tvoření vět, otázky a záporu v minulém čase, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. 

Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!  

UČTE SE!!!!!!!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.  IK

Výchova k občanství: Obec, region, kraj

                           4. aktualita

Dějepis: Mezopotámie, učebnice str. 47 - 55

 ČESKÝ JAZYK: probíráme větné členy - podmět, přísudek, přívlastek, předmět. Příští týden budeme probírat příslovečné určení - místa a času. V pondělí jsme psali test z větných členů (přísudek, předmět). V literatuře probíráme literární útvar pohádka. 

Týden od 13.12. do Vánoc

Fyzika: pondělí 20.12. - Probíráme Magnetismus. Rozdáme si pracovní listy (odkaz zde:Magnetické vlastnosti látek 1Magnetické vlastnosti látek 2) - v hodině si řekneme, které úlohy budete vypracovávat za domácí úkol přes prázdniny.

Matematika: Desetinná čísla násobení,slovní úlohy / 2.díl. str.47 - 52 pro nemocné/

                   Přeji Vám i Vašim rodičům klidné vánoční svátky a hodně zdraví.

Přírodopis: úterý 21. 12. - písemka VIRY, BAKTERIE, SINICE. Naučte se také popsat stavbu viru, bakterie, sinice - budou tam obrázky.

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden budeme probírat Unit 9, must = have to, must X mustn´t, have to X don´t have to, needn´t. Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 20. PB 21 čtěte nahlas, podle těchto krátkých článků uděláte cvičení v pracovní sešitu. Zkuste si napsat do sešitu tyto informace o sobě. Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!!!! Vypracujte si postupně WB 21 - 22. V pátek budeme psát test na minulý čas s důrazem na nepravidelná slovesa. UČTE SE!!!!!!!

IK

 

VKZ - Posílám Vám zde veškeré zápisky týkajících se výživy:Rozdělení živinTukySacharidyBílkoviny (proteiny) a Pyramida výživy.

Také připomínám, že se v pondělí (13.12.) budeme psát písemnou práci z výživy (rozdělení živin, význam tuků ve výživě člověka, rozdělení mastných kyselin, význam sacharidů ve výživě člověka, dělení sacharidů, význam bílkovin ve výživě člověka a pyramida výživy). Nezapomeňte prosím také na úkol z minulé hodiny - sestavení jídelníčku dle výživového doporučení tzv. pyramidy výživy. 

Zároveň připomínám - pokud jste si ještě nevytvořili skupinky k aktivitě týkající se zdravých pokrmů - učiňte tak a potřebné potraviny si v této skupince nakupte, máme s nimi pracovat již zítra!

Matematika: probíráme desetinná čísla,procvičujeme sčítání a odčítání a koncem týdne násobení desetinných čísel,kdo chybí,tak si doplní a domácí úkol str.30/15 a str.31/16 díl 2. 

Fyzika: pondělí 13.12. - stále se věnujeme magnetismu (magnetické pole, póly magnetu, zmagnetizování látky - str. 30-32). Pokud bude volno v učebně fyziky, půjdeme tam. 

Přírodopis: úterý 14. 12. - probíráme sinice, zopakujeme, co jsme se naučili o virech, bakteriích a sinicích, a v dohledné době si napíšeme písemku z těchto 3 témat - kdy, upřesním v hodině.

Zeměpis: Píšeme v ÚT teorie zeměpisné souřadnice a čas, v PÁ čas. pásma a polohopis - práce s atlasem. Bereme zemské sféry - litosféra. Zápisky dávám ke kapitole Litosféra k dolepení do sešitu. Před Vánocemi možnost oprav poloha, čas, mapy.

Výchova k občanství: Obec, kraj

                            3. aktualita

Dějepis: Úvod do Mezopotámie, učebnice str. 47, 48


Týden od 6. 12. - 10. 12.

Přírodopis: Tento týden jsme dokončili kapitolu bakterie a téměř i sinice, kterým se budeme věnovat ještě příští týden v úterý.

Fyzika: Tento týden jsme začali kapitolu magnetické vlastnosti látek (v učebnici str. 29 - 36) a napsali jsme si písemku na elektrické vlastnosti látek - chybějící žáci si písemku napíšou příští týden.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden máme opakovací Unit 8. Pořádně si zopakujte NEPRAVIDELNÁ SLOVESA a tvoření minulého času pravidelných sloves. Děti, které nechodí do školy si vypracují postupně WB 18 - 19. Dobrovolná je básnička PB 19/3. Všichni mi ještě neřekli "the U.K. a the Earth" a básničku 5 little pumpkins !!! Jakmile přijdete do školy, povíte mi vše!!! :-) Buďte v kontaktu se spolužáky, kteří chodí do školy a doplňujte si průběžně zameškané učivo.

IK

 

Informatika: V teamsech jsme vypracovávali 3 práce, kdo je ještě neposlal, urychleně je pošlete! Přijde na tato témata test + základy práce ve WORDU. Budeme se zabývat tématem software (viz teams).

Zeměpis: Píšeme v PÁ souhrnné mapy (viz mapka v sešitě a odkazy v minulých týdnech), Procvičujeme čas. pásma a polohopis. Začneme zemské sféry.

Matematika: Desetinná čísla 2.díl, /řády str.11,13/, sčítání a odčítání des.čísel  str.23 -29 procvičovat, dú přečíst str.3 Emil a Dana Zátopkovi

Fyzika: pondělí 6.12. - písemka Elektrické vlastnosti látek(v učebnici najdete látku na stranách 21 - 27) - téma zahrnuje vznik iontů(opět využijeme peridickou tabulku - budete doplňovat počet částic do schématu iontu a budete určovat, zda jde o kationt nebo aniont), elektrování těles, elektrický náboj, elektrické pole (naučte se jak vypadají siločáry kolem kladně nabitého a záporně nabitého tělesa), elektrické vodiče a izolanty (naučte se příklady látek vodivých a nevodivých, které jsme si uváděli).

Výchova k občanství - Výhody spolupráce lidí

Dějepis - učebnice  str. 43 - 46, Úvod do starověku


Týden od 29. 11. - 3. 12.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - makroživiny (bílkoviny)'': Bílkoviny (proteiny)

Fyzika: Tento týden jsme probrali elektrické pole, vodiče a izolanty, čímž jsme dokončili kapitolu Elektrické vlastnosti látek. Připomínám, že jsme se domluvili, že si z této probrané látky napíšeme v pondělí písemku. Příští týden již budeme probírat Magnetické vlastnosti látek.

Angličtina - Kadlecová

Vzhldem k tomu, že jsme v pátek neměli společnou hodinu a nemohla jsem vám dát domácí úkol: napište si prosím všichni Unit 7 + věty na řádcích 1, 3, 5, 12, 13 a 15. Tento týden budeme probírat U7 - historii svátku Thanksgiving Day. Děti, které nechodí do školy si několikrát přečtou texty na str. 16 - 17 a vypracují si cvičení v pracovním sešitu. Připomínám všem, kdo ještě nebyli zkoušení: PB 12 - The Eartch, oficiální název Velké Británie - máte v sešitě a PB15/5 - básnička: v pondělí vše zkouším. WB 16/1 jsou dvě nová nepravidelná slovesa, vyhledejte si je v tabulce, kterou máte v zadání v Teams a doplňte si je do slovníčků, a zapamatujte si je!!! (teach a bring) :-)

Informatika: V teamsech jsme vypracovávali 3 práce, kdo je ještě neposlal, urychleně je pošlete!

Zeměpis: Píšeme nejdříve mapy2 (kontinenty, státy, hory, nížiny, pouště), následující hodinu polohopis - z. souřadnice. Probíráme čas. pásma a začneme zemské sféry.

Matematika: Procvičovat trojuhelníky - těžnice a těžíště, výšky trojuhelníku,  Kružnice opsaná  u trojuhelník ostroúhlého,pravoúhlého i tupoúhlého,budeme trénovat./str.57 3.díl atd./ dú str. 50 narýsovat a popsat, str.52/2 a,b,c

Dějepis: Učebnice str. 32 - 39, doba bronzová, železná, Keltové, Germáni - příprava na písemnou práci

            Učebnice str. 39 - 42, Slované

            Učebnice str. 43, úvod do starověku

Výchova k občanství: Dělba práce a činností

 ČESKÝ JAZYK

Probíráme přívlastky shodné a neshodné. Dám Vám pracovní listy z hodin do teamsů, abyste si je mohli popř. stáhnout. (To platí zejména pro ty, kteří jsou nemocní). V pondělí 6.12.2021 si napíšeme test z druhů přísudků (slovesný a jmenný se sponou) + druhů přívlastků (shodný a neshodný). 

s přáním pěkného týdne E. Zaoralová


Týden od 22.11. do 26.11.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - makroživiny (tuky a sacharidy)'': Tuky a Sacharidy.

Přírodopis  a fyzika: pátek 26.11. Nezapomeňte, že jsme se domluvili, že budeme mít 3. hodinu přírodopis a 5. hodinu společně se 6.A fyziku - pokud bude volno v učebně fyziky a nebude nás přiliš velký počet, abychom se tam vešli, půjdeme na fyziku tam.  Vezměte si svoje sešity na oba předměty, prosím. Kdo nepsal tento týden písemky z přírodopisu a fyziky, napíše si je během příštího týdne, ne zítra. V přírodopisu budeme probírat viry - v učebnici str. 21 a uděláme si k nim zápis. Ve fyzice probíráme elektrování těles a elektrické pole, ukážeme se elektroskop a zkusíme si nějaké jednoduché pokusy - v učebnici je téma na str. 24 - 25.

Fyzika:

středa 24.11.: v pondělí jsme probrali ionty a připomínám, že jsem vám na středu zadala za domácí úkol vypracovat cvičení 1,2,3 v pracovním listu, který jsme si rozdali. Ten můžete také v případě potřeby najít v Teams ve výukových materiálech v týmu fyzika 6.B. Ve středu budeme probírat elektrické vlastnosti látek.

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - Unit 6, must = have to (materiály jsou v zadání v Teams), HWK WB 14/4, 15/5, čtěte si texty v PB. Nezapomeňte si zopakovat PB 15/5!!!!

 ČESKÝ JAZYK

Milí žáci, jelikož nejsem přítomna ve škole a nemůžu uskutečnit výuku, chtěla bych Vás požádat, abyste si na příští týden zopakovali větné členy (podmět, přísudek, přívlastek shodný a neshodný). Ti z Vás, kteří nebyli na online výuce, projděte si cvičení na přívlastky v Teamsech. Ve studijních materiálech jsou prezentace a jejich řešení. Prosím, zopakujte si to. Zároveň si udělejete na příští týden cvičení z učebnice na str. 81/ cv. 4, 5, 6, 7, 8. Test z druhů přísudku si napíšeme až za týden.

S přáním pěkného týdne E. Zaoralová

Fyzika:

pondělí 22.11.: písemka - atomy a molekuly

Přírodopis:

úterý 23.11.: písemka - BUŇKA

Matematika: Osově souměrné útvary -  5 vlajek znázornit do sešitu/libovolný výběr/, aritmetika 1.díl str. 49 - 52 , do sešitu str 50,

str. 51 - 5,6,7

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY TRÉNUJTE!

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden V PÁTEK TEST. Trénujte i online: viz odkazy. A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

Informatika: V teamsech jsme vypracovávali 3 práce, kdo je ještě neposlal, urychleně je pošlete! PT


 

Týden od 15. do 19. 11.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

V pondělí on-line výuka - karanténa třídy, v úterý Exkurze IQLandia (ti, kteří nepodléhají karanténě), středa státní svátek, čtvrtek a pátek návrat z karantény s neg. testem

Angličtina - Chalupová
15.11. - opakování příslovcí četnosti (never, sometimes, often, usually, always) - umístění ve větě - opakování přítomného času prostého, učebnice strana 8 (poslech) a 9 (aktivity během dne - tvoření vět). 
Učebnice a pracovní sešit - oscanované v Teams.

Matematika: Opakování, učebnice -1.díl str.37 celá, př.7 a 8 jsme už vypracovali, str. 38 -39 celá kromě př.15,ten už máme,tak si zkontrolujte a kdo nebyl na on - line tak dokončí.

Fyzika:

pondělí 15.11.: online vyučovací hodina podle klasického rozvrhu. Příští pondělí 22.11.: písemka - atomy a molekuly.

Probrali jsme ionty a udělali jsme si k tématu zápis - najdete jej v případě potřeby v teamsu. Vaším úkolem na příští hodinu je pokusit se odpovědět na kontrolní otázky v učebnici na straně 23 - nakreslete si obrázky zadaných iontů do sešitu, stejně, jako jsme si zakreslovali atomy (doporučuji, abyste si nejdříve přečetli v učebnici stránky 22 a 23).

Přírodopis:

úterý 16.11.: Online hodina nebude. Přečtěte si sami v učebnici str. 19. a udělejte si samostatný zápis do sešitu podle materiálu, který Vám do té doby vložím do Souborů v Teamsu (téma: Jednobuněčnost a mnohobuněčnost). Zápis netiskněte, ale přepište, protože tím se zároveň učíte.

čtvrtek 18.11.: písemka - BUŇKA - ZRUŠENO Z DŮVODU ŘEDITELSKÉHO VOLNA - předběžný náhradní termín v úterý 23.11.

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY TRÉNUJTE! Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden V PÁTEK TEST. Trénujte i online:-). A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

INFORMATIKA: Pošlu zadání k vypracování do TEAMS

 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Začínáme Unit 6, slovíčka a věty byly na pondělí!!!!

HWK PB 14/2 čtečme a překládáme, WB 14/1, 2, 3 na čtvrtek. PB 15/5 ZPAMĚTI NA PONDĚLÍ 22. 11.

Opakujeme předložky for, of, in, on, off, from, with. Ve čtvrtek si řekneme o frázových slovesech.

IK

Děj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.


Týden od 8. do 12. 11.

Přírodopis:

Tento týden jsme probrali: Buňka (v učebnici na str. 16-18), začali jsme kapitolu Od jednobuněčnosti k mnohobuněčnosti (zápis uděláme příští týden). Ve čtvrtek příští týden si napíšeme písemku z buňky - naučte se tedy všechny organely, které jsme si uváděli a jejich funkci v buňce, je potřeba, abyste uměli popsat obrázek buňky rostlinné, živočišné a bakteriální a dokázali uvést, jaké jsou mezi nimi rozdíly. D.Ú.: kdo zatím nesplnil ta cvičení, co jsme si zadali v pracovním listu do dneška (11.11.), dodělá si je doma v rámci přípravy na písemku (v případě ztráty najdete v MS Teams - výukové materiály - pracovní sešit TAKTIK - str. 8-9).

Fyzika:

Tento týden jsme probrali: Atomy a molekuly (v učebnici naleznete na str. 10-11) a začali jsme si povídat o tom, co jsou to ionty (zápis provedeme příští týden). Za domácí úkol je do příští hodiny vypracovat v pracovním listu, se kterým už nějakou dobu pracujeme (kdo nemá, vytiskne si v MS Teams - výukové materiály) cvičení 10 s využitím periodické tabulky prvků (můžete si však dobrovolně udělat i cvičení 11). 

Český jazyk

mluvnice - Nové učivo: přívlastek shodný. Učebnice s.80/cv. 1, 2. Jinak probíráme druhy přísudku (slovesný, jmenný se sponou).

Příští týden test na přísudek slovesný a jmenný se sponou!

Matematika: Osově souměrné útvary,učebnice 3.díl str.36 až 38 ,vypracovat str.37/2 do sešitu a str.38/7.

Angličtina - skupina 2 (Kadlecová)  8. - 12. 11.

Probrali jsme a procvičujme stupňování krátkých a dlouhých přídavných jmen, opakujeme nepravidelná slovesa /30/15/.  Užití určitého členu. Unit 5. Čtěte a přeložte si PB 12/3 a naučte se na zpamět převyprávět od začátku až ke slovu EARTH. Také čtěte a přeložte PB 13/5. Procvičujte užití určitého členu. HWK na příští týden jsou slovíčka a věty Unit 6.

 

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY SVĚT PRO 6. TŘ. Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden dokončíme mapky v sešitě. Trénujte i online:-). A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

DĚJEPIS: Doba bronzová a železná, učebnice str. 32 - 34.


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Země a Měsíc

Vkz - 8. listopadu se bude konat od 10:25 – 12:05 (tj. 4. a 5. vyučovací hodinu) přednáška, od Institutu moderní výživy, která bude zaměřená na základy výživy.

Institut moderní výživy

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

INF:  OzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2OzoBlockly Games : Ozobot Simulator

ZEMĚPIS: TEST VESMÍR A SLUNEČNÍ SOUSTAVA 8/10

Od října běží kroužky. 

ZEMĚPIS: Posílám sestavy map SLEPÉ MAPY SVĚT PRO 6. TŘ., jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Budeme se je učit postupně, každý týden jednu sestavu. Tak trénujte :-). PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Týden od 27.9. do 1.10.

V pondělí 27.9. jdeme turistický pochod údolím Kocáby. S sebou svačiny, pití, sportovní obuv a oblečení a dobrou náladu. Sraz před školou v 7:40. Návrat a konec akce cca ve 14h.

Týden od 20. do 24. 9.

21.9. od 16h se konají třídní schůzky. 

Milí šesťáci, připomínám, že ve čtvrtek 23.9. proběhne malá písemná práce z přírodopisu, jak jsme se domluvili na naší úterní hodině. Téma je: Podmínky a projevy života.

P. Hejrová 

Týden od 6. do 10.9.

Vážení šesťáci, od pondělí probíhá výuka podle rozvrhu. Tak mějte s sebou pomůcky... a dobrou náladu. První hodinu se budete opět testovat ve třídě. Hezký víkend! PT

 

1. 9.

Vážení šesťáci! Třídu budeme mít v 1. patře proti schodům (6. A je o patro výš). Seznam žáků třídy bude na dveřích vyvěšen. První den ještě nemusíte mít přezůvky. S sebou si prosím vezměte desky na dokumenty. Konec vyučování cca v 9 hodin.

Petr Tyrmer, t.u. , tyrmer@centrum.cz