6.A třída

Rozvrh 2023/2024 zde.

Kontakty na všechny učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Informace pro zájemce o účast v letošním ročníku Biologické olympiády (6. a 7. tříd se týká kategorie D):Aktuální 58. ročník — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz). Studijní text naleznete zde: 2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf - Disk Google.


Týden od 11. 12. - 15. 12.

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D - Out and About. Opakujeme přidávání s ve 3. osobě j.č., there is/are, ještě se vrátíme k 2C názvy obchodů, přivlasňování.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

FYZ - kdo nepsal poslední test (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB) napíše si v úterý 12.12.!, začneme probírat magnetické vlastnosti látek; v dalším týdnu počítejte s testem na elektrické vlastnosti látek!

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme bakterie. Na umimeto máte zadané cvičení na téma viryhttps://umime.to/SVU?source=shortcut - zkuste je udělat (termín je do pondělí včetně), možná bude obtížnější (lehčí variantu toto cvičení bohužel nemá), protože se objeví i informace, které jsme si neříkali, tak si některé odpovědi zkuste "vygooglit". Info k referátům: témata platí tak, jak jste se na ně zapisovali, ale po domluvě s panem učitelem Bulantem bude tato aktivita přesunuta do Výchovy ke zdraví, kde se téma probírá také (nejspíše v lednu - ještě bude upřesněno kdy).


Týden od 4. 12. - 8. 12.

Ve čtvrtek 7. 12. odpadá kroužek florbalu z důvodu školení pedagogů.

PŘIPOMÍNÁM, ŽE VE ČTVRTEK ODPADÁ 6. VYUČOVACÍ HODINA, všichni dejte podepsat zápis v ŽK.

FYZ - dokončíme elektrické vlastnosti látek, ve čtvrtek 7.12. si napíší test, ti co ho nepsali min.týden !! (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C - My town. Opakujeme přivlastňovací zájmena i samostatná, there is/are, názvy obchodů, přivlasňování.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: Dokončíme téma viry a začneme bakterie.

Dějepis - 4.12. v pondělí - Test na téma Indie a vybírám si sešit.

Výchova ke zdraví - 4.12. v pondělí - Vybírám sešity ke kontrole

Zeměpis - 4.12. v pondělí oprava testu na časová pásma. Mějte na paměti zadání, které jsme si říkali, abyste do testu doplnili všechny potřebné věci (V jakém časovém pásmu jsou dané země, jestli bude čas menší nebo větší)

Výchova k občanství - Máte zadaný referát - každý si vybral téma a v pondělí Vám je vyvěsím ve třídě. První prezenční den je úterý 12.12. prvních 5 žáků podle abecedy. Tito žáci zašlou referát na můj email jaroslav.bulant@zsmsnovyknin.cz do 11.12. Ostatní pak mají čas do 19.12. v tento den to budu chtít od všech!!!

Referát bude mít minimálně 100 slov a budou použité minimálně dva různé zdroje (internet - dvě různé stránky, encyklopedie, časopisy, brožury, atd.). Pozor, znovu upozorňuji, že je zakázaná wikipedie!!! (důvody jsme si uváděli v hodině) 

V referátu budou základní údaje o daném místě/osobnosti a dále pak nějaké zajímavosti, na které narazíte a chtěli byste se o ně podělit se spolužáky. Po odevzdání budou referáty prezentovány před třídou.

Týden od 27. 11. - 1.12. 


Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

FYZ - probíráme kap.3 - elektrické vlastnosti látek, ve čtvrtek 30.11. počítejte s testem (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: napíšeme si písemku na předmět a přívlastek, budeme pokračovat s příslovečným určením a začneme větu jednoduchou na str. 82. 

Literarura: dobříšské pověsti

Sloh: výpisky a výtah, str. 128

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - My things. Opakujeme some, any, no a složeniny, napíšeme jako slovíčka, základem jsou wh- otázková slova a opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-). Nově přivlastňovací zájmena i samostatná.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Zeměpis - V pondělí 27.11. si napíšeme test na časová pásma. Mějte na paměti zadání, které jsme si říkali, abyste do testu doplnili všechny potřebné věci (V jakém časovém pásmu jsou dané země, jestli bude čas menší nebo větší)

PŘÍRODOPIS: Začínáme téma VIRY. Máme zadané minireferáty na onemocnění - zde je seznam témat a obsah referátu: referáty (viry+ bakterie) (Vytvořte na čtvrtku A4. Pokud máte možnost, raději text napište na počítači a vytištěný nalepte na čtvrtku, nebo si při ručním psaní aspoň dejte velmi záležet na formě. Dobré by bylo připojit i nějaké obrázky. Prezentovat je začneme cca za 14 dní - ale pokud by byl někdo rychlejší je možné prezentovat už za týden, délka každého referátu do 5 minut, cca 4 referáty za hodinu).

MAT: Budeme porovnávat a zaokrouhlovat desetinná čísla. Potřebujeme učebnici číslo 2!

Hezký víkend.

Mgr. Miloš Krátký

 Vv:

Milí žáci,

na příští hodinu výtvarné výchovy si, prosím, přineste jutový provázek a nějaké ozdoby na naše věnce z kartonu. Například usušený pomeranč, citron, jablko, celou skořici atd. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Týden od 20. 11. - 24.11.

FYZ - probíráme kap.3 - elektrické vlastnosti látek, příští týden 30.11. počítejte s testem (SÍLA, GRAVITAČNÍ SÍLA, SILOMĚR, DIFUZE, BROWNŮV POHYB)

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

příslovečné určení - na str. 77 a 78. V pátek si napíšeme písemnou prácí na shrnutí předmětu a přívlastku.

Literatura:

domluvíme se na písemce z teore, kterou jsme zatím probrali, pokračujeme v pověstech. Čteme na str. 46.

Sloh:

rozlišování komunikačních situací

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A - My Home, zůstáváme v U 2A, učíme se a/an, some any, no,  (poč. x nepoč. podstatná jména.) Opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: Tento týden v pátek 24.11. si napíšeme písemku na téma buňka a jednobuněčnost a mnohobuněčnost. Pokračovat budeme tématem třídění (klasifikace) živých organismů. Pro zájemce vkládám odkaz na naši prezentaci k tématu buňka: prezentace Buňka.


Týden 13.11. až 16.11.

VE STŘEDU DNE 15. 11. OD 16,30 HOD. SE KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY V UČEBNĚ 6. A, II. PATRO

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: příslovečné určení, str. 76

Literatura: dopíšeme si poznánmky z Bible, začneme pověsti - od str. 41

Sloh: donést si noviny- bulvární a seriózní tisk

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A - My Home, opakujeme místnosti v domě, there is/are a jak vyjádřit "nějaký" (poč. x nepoč. podstatná jména.)

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: Tento týden máme téma jednobuněčnost a mnohobuněčnost, a pokračovat budeme tématem třídění (klasifikace) živých organismů. V blízké době si napíšeme písemku na téma buňka (upřesníme v týdnu). 

Informatika - Máme dokončen zápis na téma hardware. 

MAT: V pondělí 13. 11. budeme psát čtvrtletní práci. Opakujte počítání s přirozenými čísly, konstrukci středu úsečky, jednotky délky a obsahu, výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, síť kvádru.

Mgr. Miloš Krátký


Týden od 6. 11. - 10.11.

Dějepis - 8.11. (středa) test na Mezopotámii

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D - Saturday Morning  - znovu si zopakujeme, co právě teď děláme a taky co umíme a neumíme (can, can´t).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: Tento týden se zabýváme tématem BUŇKA (buněčné organely, popis buňky živočišné a rostlinné, dělení buněk).

Výtvarná výchova:

Milí žáci,

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli malé oblázky a drátek. Budeme vyrábět drátované rybičky - viz odkaz (https://www.qitko-hobby.cz/kurzy/rozverne-dratovane-rybicky-2334/).

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Týden od 30. 10. - 3.11.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: pokračujeme dalším větným členem- přívlastkem, v učebnici budeme na str. 79 a dál, napíšeme si také další doplňovačku na nějaké pravopisné jevy. V pondělí písemka na podmět a přísudek - i teorie!

Sloh: zpráva a oznámení, učebnice str. 111

Literatura: zapíšeme si do sešitu zápis k biblickým příběhům, budeme si povídat o židovské kultuře. Možnost vyzkoušet se na opravu z básničky.

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C - My Friend  - dále se budeme učit rozdíly, jak se zeptat a vyjádřit charakterové vlastnosti a vzhled. 

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: Tento týden v úterý 31.10. si napíšeme krátkou písemku na téma Mikroskop (bude obsahovat popis obrázku, výpočet zvětšení mikroskopu a 2 otázky na nějaké zásady nebo pomůcky pro mikroskopování, nebo princip fungování mikroskopu. Vše najdete v prezentaci zde: prezentace Mikroskop). Dále se zabýváme BUŇKOU (zápis do sešitu bude tentokrát doplňovací - ten vám rozdám v hodině, ale pro chybějící ho vložím i zde: doplňovací zápis buňka).


Týden od 23. 10. - 27.10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden nám úterní hodina (z důvodu návštěvy kina) i páteční hodina (podzimní prázdniny) odpadají. Následující téma BUŇKA proto začneme až příští týden (zápis do sešitu bude tentokrát doplňovací - zde: doplňovací zápis buňka). Páteční hodina odpadá. Po prázdninách si napíšeme menší písemku na téma MIKROSKOP (pro zájemce prezentace opět v Teams).

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: připomínám větší test z gramatiky - podmět, přísudek. Bude tam i teorie. Dále probíráme přívlastek, v učebnici na str. 79 a 80. 

Literatura: Zkoušíme básničku, referáty, dokoukáme si biblický příběh o stvoření světa a zapíšeme si poznámky o Bibli. 

Sloh: na str. 107 probíráme inzerát

Výchova ke zdraví - 23.10. si napíšeme test na téma Zdraví, Výživa a zdraví, Potravinová pyramida a Vliv prostředí na zdraví --> vše ze sešitu a pracovních listů


Týden od 16. 10. - 20.10.

Informatika - Minulý týden děti dostaly domů opravené písemné práce k podpisu. Dnes je měly zpět odvezdat, ale bohužel se mi vrátily pouze tři (z nich byla podepsána pouze jedna). Chci proto ještě jednou poprosit o podepsání a odevzdání zbylých písemných prací. Předem děkuji. KH

ANGLIČTINA

Máme dopsaná a naučená slovíčka 1B Families - až do konce, v pondělí si je napíšeme, dále se budeme učit, jak vyjádřit, když máme nebo nemáme rádi nějakou aktivitu a hlavně osobní zájmena v předmětu. Taky z toho budeme psát testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Zeměpis - 19.10. si napíšeme krátkou prověrku na počítání s měřítkem

Dějepis - 16.10. si napíšeme test na téma Úvod do dějepisu + Pravěk (poslední látka Pravěk v českých zemích tam bude také) --> vše ze sešitu a pracovních listů

PŘÍRODOPIS: Tento týden v úterý 17.10. si napíšeme písemku na téma VZTAHY MEZI ORGANISMY. Prezentaci ke vztahům najdete opět v chatu na Teams. Máme téma Mikroskop a v pátek si zkusíme mikroskopovat.


Týden od 9. 10. - 13.10.

Informatika - Začali jsme zápis na téma HARDWARE, ve kterém budeme pokračovat příští hodinu. Příští hodinu, tedy 19.10. si také napíšeme opravnou písemku na téma DATA A INFORMACE

PŘÍRODOPIS: Tento týden dokončíme a zopakujeme VZTAHY MEZI ORGANISMY (příští týden si z tématu napíšeme krátkou písemku, v rámci přípravy si za domácí úkol do pondělí 16.10. na stránkách umimeto udělejte cvičení potravní řetězce a vztahy (lehké): https://umime.to/UCH?source=shortcut, kdo bude chtít, může zkusit i střední variantu: https://umime.to/WG7?source=shortcut nebo i další cvičení na toto téma) a začneme nové téma MIKROSKOP. 

FYZ - probíráme stavbu látek (uč.str.10-11), příští týden v út 17.10 počítejte s testem (úvod do fyziky, pojem těleso a látka, druhy látek a jejich vlastnosti) a zároveň proběhne KONTROLA SEŠITŮ!!

Český jazyk

Mluvnice: připomínám první kontrolní diktát na shodu podmětu s přísudkem (úterý), kdo bude chybět, dostane náhradní písemku, pokračujeme ve shodě - několikanásobný podmět (učebnice od str. 73), jednu hodinu věnujeme práci v PC učebně a budeme online procvičovat. 

Sloh: dokončíme zásady kultivovaného projevu, budeme pokračovat na různé druhy komunikačních situací. 

Literatura: pokračujeme s prezentací - báje. Budeme číst v čítance na str. 29. Dále zkouším básničku a pokračujeme s referáty na přečtené knihy podle seznamu. 

 

Připomínám:

V pondělí 9. 10. odpadá odpolední vyučování, končíte po 6. vyučovací hodině.

Ve čtvrtek 12. 10. se učíte první 4 hodiny, pak odcházíme do Sokolovny na anglické divadelní představení a vrátíme se na oběd. 

Angličtina 9. - 13. 10.

Máme napsaná slovíčka 1B Families - až po son, v pondělí si je napíšeme, budeme se učit, jak vyjádřit, když máme nebo nemáme rádi nějakou aktivitu a osobní zájmena v předmětu. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Týden 2. - 9.10. 2023

Matematika: procvičíme dělení přirozených čísel a v pátek si napíšeme test. Začneme opakovat základy geometrie na straně 41.             Hezký týden. Miloš Krátký

PŘÍRODOPIS: Předchozí týden jsme se zabývali vztahy mezi organismy a zhlédli jsme první část tohoto videa: 6. třída (Př, 10) - Vztahy mezi organismy - YouTube. Tento týden v tématu pokračujeme. Připomínám, že písemku, která byla původně plánována na předchozí týden si napíšeme v úterý 3.10., jak jsme se domluvili (bude zahrnovat témata: vznik života, podmínky života a projevy života). Kdo má zájem o prezentaci, kterou jsme si pouštěli v hodinách, najde ji v chatu na Teams.

Milí žáci, 

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli vylisované listy. Budeme z nich dělat zvířátka. 

Děkuji moc 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Vlková

Zeměpis - pondělí  2. října test na téma Vesmír! - z poznámek ze sešitu a informací v pracovních listech (témata - vesmír, Slunce, Planety, Měsíc a pohyby Země)


Týden 25. - 29.9. 2023

PŘÍRODOPIS: Předchozí týden jsme probrali projevy života. Podívejte se pro zopakování na toto video (Př, 08) - Projevy a podmínky života - YouTube, které shrnuje projevy a podmínky života. V rámci přípravy si také zkuste udělat za D.Ú. toto cvičení https://umime.to/UDC?source=shortcut (přihlašte se pod svým účtem, abych viděla, kdo úkol plnil, zatím jen na plusové body). Ve škole jsme se domlouvali na písemce, kterou jste chtěli psát až páteční hodinu, bohužel mi v tu chvíli nedošlo, že nebudeme v pátek ve škole. Písemku si tedy napíšeme v úterý 26.9. (bude zahrnovat témata vznik života, podmínky života a projevy života) Tento týden se budeme věnovat vztahům mezi organismy, které jsme začali už v pátek. Kdo má zájem o prezentaci, kterou jsme si pouštěli v hodinách najde ji v chatu na Teams.

Úkol na září/říjen: Jděte do lesa (vezměte rodiče nebo kamaráda), najděte nějakou houbu a vyfoťte ji. Následně zpracujte krátkou prezentaci, kterou budeme ovšem zabývat nejspíš až v lednu - přečtěte si prosím podrobnější instrukce k úkolu zde: úkol př - houby.

Angličtina

tento týden se budeme zabývat Winston´s Week, napsaná a naučená slovíčka píšeme v pondělí :-), opakujeme pevný slovosled anglické věty. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Český jazyk:

Mluvnice: Probereme si další větný člen- přísudek. V učebnici str. 70 a 71. Potom se přesuneme na shodu podmětu s přísudkem, str. 72 a také se podíváme na několikanásobný přísudek na str. 73. Nějakou hodinu českého jazyka půjdeme na počítače, upřesníme si v pondělí, podle obsazenosti učebny. 

Literatura: Rozlišení poezie a prózy, začneme bajku- v čítance od str. 16, číst budeme O přechytralé volavce, str. 17. 

Sloh: napíšeme si první slohovou práci- vypravování. Téma bude zážitek z prázdnin. Rozmýšlejte si dopředu, ať máte o čem psát, případně si vymyslete, co byste chtěli o prázdninách zažít. 


Týden 18. - 22. 9. 2023

Informatika - Tento týden jsem dokončili zápis na téma informace, data a datová úložiště. Na toto téma si napíšeme 5.10. krátký test. Dále jsme si probrali úvod od harware a software -  viz video Jak funguje počítač? – NEZkreslená věda II - YouTube

Matematika

Počítáme s přirozenými čísly. Učebnice Mat 1, strana 21-35.

Prosím o procvičování malé násobilky. Děkuji M K

 

Angličtina 

Tento týden začínáme PB 6 B The exchange students. Všichni si opíšeme vybraná slovíčka z tohoto unitu, jsou na řádkách 2, 3, 4, 9, 14, 20, 23, 24 27, 31, 32, 33 38 a 41. Jako další řádek počítáme slovíčko začínající hned na začátku řádku, např na řádku 9 je playground, na řádku 14 je stairs (řádek, kde je sportoviště odražené doprava nepočítáme jako pořadové slovíčko. Kdo nebyl ve škole, pokud vám to není jasné, spojte se s někým, kdo ve škole byl a zkontrolujte si, která slovíčka jsme vybrali.) Kdo nebyl zkoušený ze svého představení se podle modré tabulky v PB 5/5c, dozkoušíme se až přijdete do školy. Opakujeme místnosti ve škole a příslovce četnosti PB 7/3b.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

Vážení rodiče,

ještě připomíním: V ÚTERÝ 19. 9. OD 16,30 HOD. SE KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY V UČEBNĚ 6. A 2. PATRO.

                          zkontrolujte, jestli mají děti vyplněné žákovské knížky a je v nich váš podpis.      Děkuji.

IK

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: kdo nepsal doplňovačku, dopíše si v hodině mluvnice, začneme probírat základní větné členy- podmět a přísudek. V učebnici  str. 68 a 70. 

Literatura: budeme pokračovat v tématu literárních druhů- epika a drama. Básnička k naučení zde: Jaroslav Seifert<br> Hora Říp (falconis.cz). Zkoušet budu od října (nejdříve dobrovolníky, potom všechny), povinná četba - 2 knihy za pololetí (zapsané do čtenářského deníku, jedna dle výběru, druhá ze seznamu).

Sloh: vypravování- str. 131, zapíšeme si správnou osnovu vypravování a další hodinu budeme psát slohovou práci. 


11.9. - 15.9. 2023

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme probrali Vznik života, podmínky života. Na chatu Přírodopis v MS Teams najdete prezentaci, kterou jsme si prohlíželi v hodině. Pokud si chcete procvičit téma, můžete si vyzkoušet cvičení na stránkách umimeto.org na tomto odkazu:                                                                 Umime to rozhodovacka cviceni abioticke faktory 1 1  Podmínky života: neživá příroda (lehké) – online Rozhodovačka (umimefakta.cz)

Informatika - 11.-15.9. 

Tento týden budeme věnovat část hodiny poučení o bezpečnosti a pravidlech chování v učebnách informatiky. Dále si vyzkoušíme přihlašování k PC (vyřešíme případné problémy s přihlašovacími údaji). Následně se budeme věnovat tématu informací a dat. Nepřítomné žáky prosím o doplnění zameškané látky od svých spolužáků. Děkuji.

Dějepis - domácí úkol - rodokmen (3 linie - rodiče + prarodiče)

Angličtina - 11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, řadové číslovky a základní výrazy o sobě. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A New Friends a umíme je. Jsou to evropské státy, opakování z 5. ročníku. PB 4 - 5, podle modré tabulky se naučíme říct pár vět o sobě.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK


 

Týden od 11. do 15.9.

Český jazyk: 

Mluvnice: začneme s opakováním učiva z 5. třídy, učebnice str. 4-5. Napíšeme si malou doplňovačku, abych zjistila, jak na tom jste s pravopisem :-). 

Literatura: v čítance str. 2-3. Dohodneme si data referátů na povinnou četbu. Seznam by měl viset ve třídě, případně vyvěsím sem. 

Sloh: Zdroje informací, vypravování. Uč. str. 130.

Zeměpis - Vesmír, Sluneční soustava, Planety

Výchova k občanství - Naše škola

Dějepis - Úvod, pojmy, historické prameny, druhy a uchovávání pramenů

Výchova ke zdraví - Zdraví a zdravý životní styl

Pondělí 4. 9. 2023

Vážení rodiče,

žáci obou 6. ročníků ve středu odjíždějí na adaptační kurz na Starou Živohošť. Smyslem tohoto kurzu je, aby se děti lépe poznaly v prostředí jiném než ve škole a naučily se spolupracovat. Dopoledne mají normálně ve škole vyučování podle rozvrhudo 12,05 hod., ve 13,00 bude přistaven před školu autobus. Na kurz s mojí 6. A jede Bc. Karolína Hejrová, já se ze zdravotních důvodů nemohu kurzu zúčastnit a asistentka Jana Šimková, ale ve středu je tam doprovodím, pomůžu s ubytováním. Program ve středu odpoledne a čtvrtek celý den zajišťuje Magdaléna, o.p.s. Děti budou mít připravené hry a soutěže. Ubytovné budou po čtyřech v dobře vybavených chatkách (bungalovech) s vlastním sociálním zařízením. Podle dnešních reakcí si myslím, že se na kurz dost těší. Předpověď počasí je dobrá, tak snad si to pěkně užijí.

dodatek: Z adaptačního kurzu se vracejí v pátek po obědě, autobus bude ve Staré Živohošti ve 13,00 hod. Předpokládaný příjezd ke škole do Nového Knína cca ve 13,30 hod.

IK

 

 

 

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková