6.A třída

Rozvrh 2022/2023 zde


Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

DĚJEPIS:

doděláme starověký Egypt a na další týden (po pololetních prázdninách) si domluvíme písemku.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: přívlastek- učebnice str. 79;80 a 81. Podíváme se na přívlastek shodný, neshodný. Ve čtvrtek si napíšeme kontrolní diktát. 

Literatura: ilustrátoři dětských knih, zadáme si básničku na naučení.

Sloh: email, kdo neměl všechny náležitosti, pošlu zpět a opravíte.

MATEMATIKA:

Ve středu 1. 2. proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

Tento týden pokračujeme v desetinných číslech - dělení desetinných čísel. V pátek 27.1 si napíšeme TEST na desetinná čísla (porovnávání, zaoukrouhlování, sčítání, odčítání, násobení)

Zeměpis: máme rozpracovanou Litosféru, kdo nepsal (pokazil) test čas, bude oprava

PŘÍRODOPIS: Opakujeme prvoky a příští hodinu začínáme nové téma řasy. V pátek 27. 1. píšeme písemku na téma PRVOCI.  

FYZIKA: Probíráme fyzikální veličiny (uč. od str. 38), v pondělí začínáme s fyzikální veličinou DÉLKA (Po: měření délky, Pá: převody jednotek délky).

Týden od 16. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:  Pokračujeme příslovečným určením, str. 77 a dál

Literatura: Dobříšské a Novoknínské pověsti

Sloh: trvá úkol z minulého týdne, probíráme bulvární a seriózní tisk 

DĚJEPIS:

Pokračujeme dějinami Egypta, společnost, hospodářství, kultura...

 

Vo-test na téma ČAS v úterý 17.1. Odkaz na prezentaci zde:https://prezi.com/p/xh9ikour1tld/?present=1

Zeměpis:  zopakujte si pojmy k tématu čas, 2. hodinu v týdnu bude pětiminutovka, budeme probíhat děje v zem. kůře

FYZIKA: V pondělí si napíšeme písemku na magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). Opakujte si - nejlépe pomocí cvičení v pracovním listu, který jste dostali (PL - Mag. vlastnosti látek 1PL - Mag. vlastnosti látek 2)

Týden od 9.1. 2023

v pátek 13.1. je první hodinu třídnická hodina

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: připomínám přinést kreslicí uhel, kdo nemá kufříku trvale

DĚJEPIS:ve středu 11.1. písemka na starověk- Sumer, Akkadská říše, Asýrie, Babylonská říše. Zbytek hodiny budeme pracovat s učebnicí, tak si ji vezměte

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: příslovečné určení, str. 76, napíšeme si doplňovačku na i/y (ve čtvrtek)

Literatura: v úterý 10.1. píšeme písemku na Pohádky (znaky pohádky, druhy, autoři, jejich známá díla)

Sloh: na pátek 13.1. za úkol dopsat slohové cvičení, kdo nestihl v hodině- popis domu, obrázek viz odkaz: Svatbín – venkovský dům čp. 46 – Kolínsko – Cesty a památky (cestyapamatky.cz)

MATEMATIKA - v pátek 13.1. POLOLETNÍ PÍSEMKA - zopakujte si látku 2.čtvrtletí: výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, výpočet povrchu u krychle a kvádru, převody jednotek (jednotek délky i jednotek obsahu), desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání), z 1.čtvrtletí pouze případně výpočty s přirozenými čísly, rýsování v písemce nebude!!!

Jinak v tomto týdnu pokračujeme v desetinných číslech (násobení a dělení).

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: V úterý 10.1. si napíšeme písemku na téma STRAVOVACÍ REŽIM, SLOŽENÍ POTRAVY. Zápisky k tématu složení potravy najdete zde: složení potravy (v hodině jsme nestihli minerály a vitaminy, tak si, prosím, tuto část doplňte do sešitu - v testu něco z toho bude). Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Týden od 3.1. 2023

PŘÍRODOPIS: V pátek 6. 1. píšeme písemku na téma VIRY, BAKTERIE, SINICE. 

Zeměpis: - zopakujte si polohu a čas (test tento týden), probíráme litosféru

DĚJEPIS

Začneme probírat starověký Egypt. Ve středu 4.1. si napíšeme písemku na Úvod do starověku a Mezopotámii. Poznámky v sešitě do Sumeru (ten už tam nebude)- další písemka bude další týden na zbytek starověkých států. 

MATEMATIKA

Tento týden procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel. Zároveň opakujeme zaokrouhlování desetinných čísel (na desetiny, setiny, tisíciny..), které jsme probírali před vánočními svátky.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: odevzdat sešity na diktáty, kdo neodevzdal- opravit chyby. Dále se věnujeme grafickému rozboru věty, začneme probírat příslovečné určení. Ve čtvrtek 5.1. počítejte s malým testíkem na podmět, přísudek a předmět, abyste si byli jistý, co je co. 

Sloh: Popis. budeme psát slohové cvičení do sešitu.

Literatura: začneme se zabývat místními pověstmi (dobříšsko a novoknínsko), první týden v lednu doděláme referáty na knihy a začneme nové kolo- povinná literatura ze seznamu, který máte na nástěnce. 

 

____________________________________________2023______________________________________________________________

Ve středu, 21.12., odpadá odpolední vyučování.

19.12. JEDEME DO DIVADLA ABC, PŘEDSTAVENÍ "A OSEL NA NĚJ FUNĚL", ODJEZD V 7:45 SMLUVNÍM AUTOBUSEM, ODHLÁSIT OBĚD- NÁVRAT KOLEM 14 HOD. NA SEBE OBLEČENÍ VHODNÉ DO DIVADLA (PŘIZPŮSOBIT POČASÍ), KAPESNÉ, PŘÍPADNĚ SVAČINU. 

Týden od 19.12.

Vo: Na úterý 20.12. přinést dodělané pracovní listy - téma NÁŠ DOMOV 


 Období od 12. 12. do Vánoc

Matematika: V úterý 13.12. písemka - povrch krychle a kvádru, dále probíráme desetinná čísla (zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel)

FYZIKA: Tento týden probíráme magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). 

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme sinice (uč. str. 24). Ještě před Vánoci si napíšeme souhrnný test, ve kterém budou viry, bakterie a sinice - datum ještě upřesním, až vše probereme. 

Zeměpis: procvičování polohopisu (zem. souřadnice) a určování času, začneme zemské sféry. Ve ST test - teorie zem. souřadnice a teorie mapy


Týden od 5. 12.

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: grafický rozbor věty- poznat podmět, přísudek a předmět, jak na sobě větné členy závisí. Začneme probírat příslovečné určení- učebnice str. 76 a 77

Literatura: dobereme autory pohádek- H.Ch. Andersen a domluvíme se na písemce z tématu Pohádka, pokračujeme v referátech na přečtené knihy.

Sloh: Objednávka, str. 109

DĚJEPIS: doděláme Akkadskou říši, budeme dále probírat Starobabylonskou a Staroasyrskou říši

FYZIKA: Tento týden dokončujeme téma elektrické vlastnosti látek (el.náboj, el. pole, vodiče a izolanty - v uč. na str. 24 - 27). D.Ú. na pondělní hodinu: vypracujte cvičení 11 - 16 v pracovním listu (PL vznik iontů). V pátek 9. 12. si napíšeme písemku (elektrické vlastnosti látek - str. 21 - 27). Kdo chyběl a nemá kompletní zápis v sešitě, může si doplnit: zápis: el. vlastnosti látek.

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme viry (list k doplnění jako zápis vlepit do sešitu, najdete také zde:zápis viry), a bakterie.

Zeměpis: procvičování polohopisu a určování času. 

Matematika: V pondělí 5.12.písemka na převody jednotek délky a obsahu a na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a to i ve slovních úlohách!! Přesunuta z pátku. Jinak tento týden začneme 2.díl učebnice (kap.1 - desetinná čísla), 1.díl si již nechte doma.


Týden od 28. 11.

V úterý, 29.11. jedeme do knihovny na Dobříš, knínské děti sraz v 7:15-20 před hlavním vstupem do školy, kdo dojíždí a bus pokračuje na Dobříš, nemusí vystupovat, přistoupíme my. Oběd stihneme, neodhlašovat. S sebou svačinu, lístek na autobus se platí z vkladu na účet. 

Dějepis: pokračujeme v Mezopotámii- přírodní podmínky, zemědělství a řemesla, vznik písma

Český jazyk: 

Mluvnice: začneme grafický rozbor věty, pokračujeme na str. 75 a 76; ve čtvrtek 1.12. píšeme 2. kontrolní diktát, připomínám SEŠITY, kdo ho neodevzdal. 

Literatura: pokračujeme v autorech pohádek- H. Ch. Andersen, K.J.Erben

Sloh: na str. 108 přihláška 

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit názvy obchodů, mluvit o tom, jak se používá want a want to. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 26 - 27 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

Zeměpis: dokončíme téma mapy procvičováním polohopisu a určování času. Odevzdejte do ÚT PL , kdo to ještě neudělal (vrstevnice, turist. mapa, mapy.cz) V tomto týdnu přijde test s turist. mapou včetně výpočtu z měřítka

Matematika: Počítáme povrch krychle a kvádru (učebnice kap. 6.3). V pátek 2.12. opět písemka na převody jednotek, na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku!! Učte se!!

Týden od 21.11.

Dějepis:

Pokračujeme úvodem do starověku, Mezopotámie, uč. str. 47, 48 

Český jazyk:

Mluvnice: začneme jednoduchý větný rozbor- hledat základní skladební dvojici a předmět, rozlišování větných členů, určování pádů. Doděláme str. 76 a začneme Příslovečné určení (str. 76; 77); ve čtvrtek 24.11. budeme psát malý testík na určování základní skladební dvojice. 

Literatura: pokračujeme v autorech pohádek, poté dám prezentaci k dispozici na teams. Dostanete také okopírovaný pracovní list týkající se pohádky.  

Sloh: za úkol bylo dodělat poštovní poukázku, na str. 108 přhláška. 

Matematika :Probíráme kapitolu 6, str. 66 v učebnici - Geometrická tělesa. Poznáváme základní geometrická tělesa a seznamujeme se s vlastnostmi krychle a kvádru, poznáváme co je to síť krychle a kvádru. V pátek 25.11 písemka na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a na převody jednotek obsahu!!

Zeměpis: Čeká nás hodnocená práce s turistickou mapou (nit 30cm s sebou). Někteří mají donést úkol - dodělanou práci na vrstevnice.

Vo: Na úterý 22.11. si libovolně vyberte významného rodáka/rodačku ČR a zapsat minimálně 10. informací do sešitu: čím se proslavil/a, co zhotovil/a, z jakého pocházel/a kraje...

Týden od 14. 11. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma buňka. V úterý 22. 11. si z něj napíšeme písemku. Naučte se funkce jednotlivých částí buňky (organely) a naučte se je popsat na obrázku, který máte v sešitě; rozdíl mezi eukryotickou a prokaryotickou buňkou, rozdíly mezi buňkami rostlin, živočichů a hub; dělení buňky; jednobuněčnost a mnohobuněčnost (hlavní zdroj = váš sešit, další - doplňující zdroje: učebnice na str. 16 - 19 nebo prezentace na teams).

FYZIKA: Tento týden jsme začali téma ionty. Zápisky z pondělní hodiny (včetně obrázků) najdete zde: vznik iontů. V učebnici najdete na straně 21-23.

FYZIKA: V pondělí 14.11. si napíšeme písemku na téma Vzájemné silové působení částic a Atomy. Určitě se tam objeví přeměny skupenství, vyhledávání informací v periodické tabulce prvků, nákres a popis atomu. Doplňte si za D.Ú. to, co jsme nestihli v tomto pracovním listu: PL atomy 

ČESKÝ JAZYK:

mluvnice- předmět, s. 75;76, hezké video na youtube: (2) Čeština na pohodu: PŘEDMĚT - YouTube

literatura- pokračujeme v referátech, pracovní list pohádka

sloh- úkol až na 25.11.- nestihli jsme ve škole- vyplnit poštovní poukázku podle údajů na s. 105, cv. 2b!!!

DĚJEPIS:

ve středu 13.11 malá písemka na pravěk (učivo, co jsme probrali za minulé 2 hodiny)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

na středu 16.11. váleček na modelínu (stačí jeden do dvojice), vánoční vykrajovátka


Týden od 7. 11. 

FYZIKA: Tento týden dokončujeme téma ATOM. V pátek budeme procvičovat v pracovním listu v rámci přípravy na pondělní písemku. Pracovní list najdete buď zde: PL atomy (ten samý má většina z vás již ze školy), nebo na Teams (stejně jako další materiály, jako třeba prezentace nebo zápis do sešitu)

PŘÍRODOPIS: Tento týden stále probíráme buňku. V pátek konkrétně dělení buňky, jednobuněčnost a mnohobuněčnost. Doplňte si zápis, který jsme ve škole nestihli - najdete zde (nebo v Teams): zápis - jednobuněčnost_a_mnohobuněčnost

Matematika

Tento týden pokračujeme v kapitole 5. Probereme jednotky obsahu a budeme počítat obsah čtverce a obdélníku. Připomínám, že v pátek 11.11. nás čeká čtvrtletní písemka!!

Zeměpis: Trénujte si průběžně mapy, ať nezapomenete (chybějící budou dotestováni). Počítáme měřítko, budeme pracovat s vrstevnicemii a turistickou mapou.

Český jazyk

Mluvnice- několikanásobný podmět, str. 73-74, domácí úkol 74/2, začneme probírat rozvíjející větné členy, str. 74 a 75

Literatura- pokračujeme v pohádce, doděláme pracovní list, četba z čítanky str. 16 Lesní ženka, pracovní list

Sloh- Jednoduché formuláře, poštovní poukázka, podací lístek, str. 104 


Týden od 31. 10.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Příští týden (středa 8.11.) si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

PŘÍRODOPIS: Probíráme buňku. Za domácí úkol se podívejte na video (video buňka) a s jeho pomocí vyplňte do příští hodiny (pátek) tento text (text - buňka), který jste dostali v hodině. V pátek 4.11. píšeme kratší písemku na téma MIKROSKOP (popis obrázku, výpočet zvětšení). AKTUALIZACE: písemku si napíšeme z důvodu mojí nepřítomnosti až v úterý 8.10., také zkontroluji D.Ú.

FYZIKA: Probíráme atom (v učebnici str. 10 - 11). Zápisky k této látce, pro ty, co nestihli v hodině jsou zde na 1. stránce: Atomy a molekuly - zápis (na 2. stránce je zápis, který budeme psát až příští hodinu). 

MATEMATIKA

V pondělí 31.10. začneme novou kapitolu v učebnici - kap.5-Počítáme obvody a obsahy (str.53). Tento týden se budeme věnovat jednotkám délky, jejich vzájemným převodům a budeme počítat obvody mnohoúhelníků (str.53-61). V pátek 4.11. si z toho napíšeme písemku!

A jelikož se nám blíží čtvrtletí, tak 11.11. budeme psát čtvrtletní písemku! (učebnice - kapitola 1-4 + část kap.5 -ještě upřesním)

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.

Tento týden začínáme Unit 2. Slovíčka 2 A máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak vyjádřit někde je něco (there is/are), mluvit o Halloweenu, opakovat zařízení domu místní předložky, množné číslo. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB (zapamatujte si 22/1b = naučte se) na stranách 22 - 23 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

Ve středu 2.11. bude první hodinu třídnická hodina

Český jazyk

mluvnice- několikanásobný podmět

sloh- inzerát, str. 107

literatura- v úterý 1.11. test- úvod do literatury, literární druhy, báje, mýtus, pokračujeme s pohádkou (prezentace na ms teams)

Zeměpis:  Měsíc, fáze, slapové jevy - opravný test. Probíráme mapy - měřítko, vrstevnice. Po prázdninách přijde kontrola sešitů, test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Do svého sešitu si zapište poznámky k tématu pitný režim, které najdete zde: pitný režim. Po prázdninách zkontroluji! 

Po podzimních prázdninách budu kontrolovat žákovské knížky, prosím o kontrolu a podepsání známek, u některých dovyplnění přední strany.

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 


Týden od 17. 10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma mikroskop a vyzkoušeli jsme si práci s mikroskopem při pozorování lístku měříku. Úkolem do příští hodiny (úterý) pro ty z vás, kteří to nestihli v hodině (platí jen pro ty, co byli přítomni), je vyplnit protokol (vypsat použité pomůcky, nakreslit obrázek pozorovaných buněk s popisem jejich částí, uvést při jakém zvětšením jste buňky zakreslovali a samozřejmě podepsat). Protokoly od vás vyberu o oznámkuju - záleží i na úpravě. Prezentaci Mikroskop najdete na Teams (může vám pomoci s protokolem).

FYZIKA: Tento týden jsme dokončili kapitolu Silové působení částic (uč. str. 19) - kapaliny a plyny a popsali jsme si obrázky. (obrázky a prezentaci k tématu máte na Teams). Za domácí úkol vypracujte cvičení 1 - 10 v pracovním listu, který jste dostali - najdete ho také v elektronické podobě k vytisknutí zde: pracovní list - silové působení částic, nebo na Teams. Příští hodinu (pondělí) od vás úkol vyberu a oznámkuji.

Zeměpis: Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy a začneme mapy. Další týden přijde test na Měsíc a po prázdninách test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

Český jazyk:

Mluvnice: Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný. Učebnice s. 71, úkol na 20.10. 70/10 napsat na papír

Literatura: báje, mýty, začneme s pohádkou, prezentace dám na MS Teams

Sloh: Inzerát, str. 107

Od středy kontrola sešitů!

Básnička a referáty na literaturu trvají. 

V pondělí 24.10. kontrolní diktát na shodu podmětu s přísudkem!

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden začneme 1D Saturday morning. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si rozhovory v učebnici, opakujeme přítomný čas průběhový. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte si sešity.

Hezký týden, IK


 

Týden od 10. 10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme začali téma mikroskop - prezentaci a obrázek, který jsme si lepili do sešitu najdete v Teams.

FYZIKA: Tento týden jsme začali kapitolu Silové působení částic (str. 19) - pevné látky. Prezentaci k tématu dávám na Teams, stejně tak aktuální list k doplnění - lze vytisknout.

PŘÍRODOPIS: v úterý dokončíme aktuální téma Vztahy mezi organismy a v pátek 14.10. písemka - Vztahy mezi organismy (v učebnici je téma na str. 12 a 13, v Teams -> soubory -> výukové materiály najdete prezentaci, kterou jsme si promítali)

Český jazyk

Mluvnice- úkol na 13.10. str. 70 cv. 2, Přísudek- str. 70-71

Literatura- zadané referáty na přečtené knihy, učit se básničku čítanka str. 90 Hora Říp. 

Sloh- strany 132; 133.  úkol na 14.10 str. 132 cv. 8

Matematika - začínáme rýsovat, noste rýsovací potřeby!!! (učebnice str.41 - přímka,úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice), v pátek 14.10. opakovací test z toho, co stihneme v tomto týdnu probrat!

Zeměpis: Druhou hodinu v týdnu si napíšeme testík na Zemi a její pohyby. Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy

FYZIKA: v pondělí 10.10. píšeme písemku na téma látka a těleso, vlastnosti látek (projděte si vaše zápisky, nalepené pracovní listy - něco z toho tam bude; v učebnici najdete látku na str. 5 - 9, na Teams v souborech týmu fyzika také najdete prezentaci a pracovní listy v elektronické podobě). 

 

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.

Tento týden začneme 1C My friends. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si komiksy v učebnici a naučíme se kdo jak vypadá nebo jaký je. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 14 a 15 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte sei sešity.

Hezký týden, IK

Český jazyk 3.-7.10.

Mluvnice- větné členy, podmět a přísudek, str. 68-70, úkol str. 69 cv. 1

Literatura- Rozlišování poezie, prózy a dramatu

Sloh- Přímá řeč str. 132

 

Matematika 3.-7.10.

- Dělení přirozených čísel, Souhrnná cvičení k přirozeným číslům (str.31-40)

- v pátek 7.10. písemka - násobení a dělení přirozených čísel

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden zůstáváme v U 1B. Opakujeme like, dislike + slovesoing (I like playing football), koncem týden budeme psát test na zájmena v předmětu (znám ho).Pokud nechodíte do školy, přečtěte a zapamatujte si vše v učebnici na str. 12 a 13 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu.

Hezký týden, IK


 

Týden od 3. 10.

PŘÍRODOPIS: pondělí 3.10. písemka - vznik života, podmínky života, projevy života

ZEMĚPIS -v tomto týdnu si napíšeme malý testík na téma VESMÍR, dokončíme téma ZEMĚ, procvičíme POLOHOPIS

- trénujte doma na PC mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

MATEMATIKA - v pátek 30.9. písemka - Sčítání a odčítání přirozených čísel

PŘÍRODOPIS: pátek 30.9. písemka - vznik života, podmínky života, projevy života

 

Fotogalerie z adaptačního kurzu je k dispozici na webu rajce.idnes.cz, jméno a heslo k zamčenému albu jsem odeslala na maily rodičům žáků 6.A.

 

Seznam pomůcek a sešitů 6.A

Angličtina

 • 1x  sešit 444
 • 1x sešit 524

Tělesná výchova

 • Přezůvky do tělocvičny
 • Boty na ven
 • Cvičební úbor

Zeměpis

-1x sešit 464 nebo s pevnými deskami na více let

Informatika

 • 1x sešit 525

Dějepis

 • 1x sešit 544 + tenké papírové desky na dokumenty

Výchova k občanství

 • Tenké papírové desky na dokumenty

Matematika

 • 1x sešit 440 nebo 460
 • Rýsovací potřeby- pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko, obyčejná tužka č. 3

Fyzika

 • 1x sešit 460
 • Lepidlo na vlepování pracovních listů

Český jazyk

 • 2x sešit 524
 • 2x sešit 544
 • Trhací blok na volné listy

Přírodopis

 • 1x sešit 460

Výchova ke zdraví

 • 1x sešit 520

Hudební výchova

 • 1x A4 sešit s tvrdou vazbou (budou ho mít na celý 2. stupeň)

Výtvarná výchova a pracovní výchova

 • kufřík, případně krabice na pomůcky
 • temperové barvy (6 základních barev)
 • anilinové barvy
 • pastelky, fixy
 • černý slabší fix centropen
 • 2 ks kulatých štětců (menší a větší)
 • 2 ks plochých štětců (menší a větší)
 • paleta na míchání barev
 • kelímek na vodu
 • hadr
 • houbička
 • 1ks guma
 • 1 ks redispero, 1 ks černá tuš
 • 1 ks lepidlo v tyčince
 • 1 ks tekuté lepidlo (herkules)
 • izolepa
 • nůžky
 • ořezávátko
 • kreslící uhel
 • olejové pastely
 • permanentní fix černý
 • voskovky
 • tužky s tvrdostí 1(B), 2 (nebo také HB)
 • igelit/ubrus na lavici
 • plášť/staré tričko na sebe
 • desky na výkresy (formát A3 nebo větší)
 • 10 ks čtvrtky A4
 • 5 ks čtvrtky A3
 • barevné papíry
 • balíček špejlí
 • plastelína

Až děti obdrží učebnice,  všechny obalit vhodnou velikostí obalu.