6.A třída

Týden od 29. 11. - 3. 12.

Český jazyk ( dusek_petr zavináč volny.cz)

viz minulý týden + str. 110 - pozvánka

Angličtina - Kadlecová

Vzhldem k tomu, že jsme v pátek neměli společnou hodinu a nemohla jsem vám dát domácí úkol: napište si prosím všichni Unit 7 + věty na řádcích 1, 3, 5, 12, 13 a 15. Tento týden budeme probírat U7 - historii svátku Thanksgiving Day. Děti, které nechodí do školy si několikrát přečtou texty na str. 16 - 17 a vypracují si cvičení v pracovním sešitu. Připomínám všem, kdo ještě nebyli zkoušení: PB 12 - The Eartch, oficiální název Velké Británie - máte v sešitě a PB15/5 - básnička: v pondělí vše zkouším. WB 16/1 jsou dvě nová nepravidelná slovesa, vyhledejte si je v tabulce, kterou máte v zadání v Teams a doplňte si je do slovníčků, a zapamatujte si je!!! (teach a bring) :-)

Informatika: V teamsech jsme vypracovávali 3 práce, kdo je ještě neposlal, urychleně je pošlete!

Zeměpis: Píšeme nejdříve mapy2 (kontinenty, státy, hory, nížiny, pouště), následující hodinu polohopis - z. souřadnice. Probíráme čas. pásma a začneme zemské sféry.

Matematika: Procvičovat trojuhelníky - těžnice a těžíště, výšky trojuhelníku,  Kružnice opsaná  u trojuhelník ostroúhlého,pravoúhlého i tupoúhlého,budeme trénovat./str.57 3.díl atd./ dú str. 50 narýsovat a popsat, str.52/2 a,b,c

Dějepis: Učebnice str. 32 - 39, doba bronzová, železná, Keltové, Germáni - příprava na písemnou práci

            Učebnice str. 39 - 42, Slované

            Učebnice str. 43, úvod do starověku

Výchova k občanství: Dělba práce a činností

 Fy magnetismus, 1. 12. opravný test: stavba atomu

: viry a bakterie           

 

Týden od 22.11. do 26.11.

Český jazyk ( dusek_petr zavináč volny.cz)

- trénujeme poznávání slovních druhů a vyhledáváme ve větách podměty a přísudky (poučky jsou v učebnici na str. 68 až 70)

- nově jsme přidali procvičování shody přísudku s podmětem (str. 72 až 73)

- každý si vymýšlí námět (o čem bude) vlastní pohádky (po Vánocích budu chtít od každého napsanou krátkou vymyšlenou 

  pohádku)

- čtěte si doporučenou četbu

 

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - Unit 6, must = have to (materiály jsou v zadání v Teams), HWK WB 14/4, 15/5, čtěte si texty v PB. Nezapomeňte si zopakovat PB 15/5!!!!

 

Pracovní výchova - sněhuláci ze zátek

Na hodinu si, prosím, přineste následující:

- zátky od piva

- tempery

- štetce

- tenká mašle

- provázek

- lepidlo herkules a vteřinové

Matematika: Osově souměrné útvary -  5 vlajek znázornit do sešitu/libovolný výběr/, aritmetika 1.díl str. 49 - 52 , do sešitu str 50,

str. 51 - 5,6,7

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY TRÉNUJTE!

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden V PÁTEK TEST. Trénujte i online: viz odkazy. A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

Informatika: V teamsech jsme vypracovávali 3 práce, kdo je ještě neposlal, urychleně je pošlete!

Týden od 15. do 19. 11.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

 

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY TRÉNUJTE! Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden V PÁTEK TEST. Trénujte i online:-). A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

Angličtina - Chalupová
15.11. - opakování příslovcí četnosti (never, sometimes, often, usually, always) - umístění ve větě - opakování přítomného času prostého, učebnice strana 12 - Families - slovní zásoba, dialogy, gramatika: love/like/don´t like/hate/ can´t stand + ing.
Učebnice a pracovní sešit - oscanované v Teams.

Matematika: Opakování, učebnice -1.díl str.37 celá, př.7 a 8 jsme už vypracovali, str. 38 -39 celá kromě př.15,ten už máme,tak si zkontrolujte a kdo nebyl na on - line tak dokončí.

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

INFORMATIKA: Pošlu zadání k vypracování do TEAMS

ANGLIČTINA - Kadlecová

Začínáme Unit 6, slovíčka a věty byly na pondělí!!!!

HWK PB 14/2 čtečme a překládáme, WB 14/1, 2, 3 na čtvrtek. PB 15/5 ZPAMĚTI NA PONDĚLÍ 22. 11.

Opakujeme předložky for, of, in, on, off, from, with. Ve čtvrtek si řekneme o frázových slovesech.

IK

Děj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.

Týden od 8. do 12. 11.

ČJ - trénujeme poznávání slovních druhů a vyhledáváme ve větách podměty a přísudky (poučky jsou v učebnici na str. 68 až 70)

    - vymýšleli jsme svoji vlastní pohádku

    - čtěte si doporučenou četbu

Angličtina - skupina 2 (Kadlecová)  8. - 12. 11.

Probrali jsme a procvičujme stupňování krátkých a dlouhých přídavných jmen, opakujeme nepravidelná slovesa /30/15/.  Užití určitého členu. Unit 5. Čtěte a přeložte si PB 12/3 a naučte se na zpamět převyprávět od začátku až ke slovu EARTH. Také čtěte a přeložte PB 13/5. Procvičujte užití určitého členu. HWK na příští týden jsou slovíčka a věty Unit 6.

Matematika: Osově souměrné útvary,učebnice 3.díl str.36 až 38 ,vypracovat str.37/2 do sešitu a str.38/7.

8. 11. Fy test: stavba atomu (ionty)

8. 11. Př: podmínky a projevy života (probíráme buňku)

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY SVĚT PRO 6. TŘ. Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden dokončíme mapky v sešitě. Trénujte i online:-). A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Dějepis: Doba bronzová a železná, učebnice str. 32 - 34.

Výchova k občanství: Společnost, mezilidské vztahy - naučit se odpovídat na otázky dle rozdaných materiálů. 

Týden od 1. do 5. 11.

2. 11. ANGLIČTINA

Moji milí,

vzhledem ke změnám v rozvrhu, VE ČTVRTEK 4. 11. budeme mít spolu 2 hodiny AJ. Jako obvykle budeme mít 1. vyučovací hodinu a pak i 4. vyučovací hodinu. Budeme procvičovat nepravidelná slovesa a jejich použití ve větách, tak si je prosím, zopakujte. 

Hezký večer,

IK

středa 1. až 3. vyučovací hodinu probíhá program na posílení vztahů ve třídě, 4. vyučovací hodinu je místo Vz fyzika.

Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Země a Měsíc

Fy: test - skupenství a vlastnosti látek

Vkz - Nezapomeňte na domácí úkol z Vkz - pohybový deník. Kontrola deníku bude 20. října. 

Vkz - 8. listopadu se bude konat od 10:25 – 12:05 (tj. 4. a 5. vyučovací hodinu) přednáška, od Institutu moderní výživy, která bude zaměřená na základy výživy.  

Institut moderní výživy

Týden od 11.10. do 15.10.

12. 10. kontrola sešitů Př

13. 10. kontrola sešitů Fy

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

INF:  OzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2OzoBlockly Games : Ozobot Simulator

ZEMĚPIS: TEST VESMÍR A SLUNEČNÍ SOUSTAVA 8/10

ZEMĚPIS: Posílám sestavy map SLEPÉ MAPY SVĚT PRO 6. TŘ., jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Budeme se je učit postupně, každý týden jednu sestavu. Tak trénujte :-). PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Týden 27. září až 1. října

27. 9. putování údolím Kocáby (sportovní obutí a oblečení přiměřené k aktuálnímu počasí, jídlo a pití na celou cestu, v Lečici na hřišti možnost opékat špekáčky)

Připravte sešity z Př a Fy ke kontrole zápisů.

Čj: Kdo zapomněl - dopsat cv.22 na str.6 z učebnice.

Přihlašte si obědy na říjen.

Týden 20. až 24. září

21. 9. v 16:00 třídní schůzky v učebně 6. A

20. 9. KONTROLA VYPLNĚNÍ ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK, Fy - donést kypřící prášek a svíčku

- budeme psát první testy z Př a Fy

Týden 13. až 17. září

Fy   probraná látka: učebnice str.: 6 až 9

Př   probraná látka: učebnice str.: 7 až 9

Týden 6. až 10. září

Fy   probraná látka: učebnice str.: 5 a 6

Př   probraná látka: učebnice str.: 4 až 6

SEZNAM ČETBY:

Česká literatura:

 1. Pavel Šrut: Lichožrouti
 2. Jan Werich: Fimfárum
 3. Karel Čapek: Devatero pohádek
 4. Karafiát: Broučci
 5. Ivona Březinová: Lentilka pro dědu Edu
 6. Alena Ježková: Dračí polévka
 7. Radek Malý: Listonoš vítr
 8. Vítězslav Nezval: Anička Skřítek a Slaměný Hubert
 9. Petra Soukupová: Kdo zabil Snížka?
 10. Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy

Umělecko-naučné publikace :

11. Renáta Fučíková: Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský

Zahrantční literatura:

 1. Daniel Defoe: Robinson Crusoe
 2. J. R. R. Tolkien: Pán prstenů, Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
 3. C. S. Lewis: Letopisy Namie
 4. René Gosciny: Mikulášovy patálie, Mikuláš a jeho přátelé
 5. Lewis Carroll: Alenka v říši divů
 6. A. S. de Exupéry: Malý princ

1. 9.

Vážení šesťáci! Třídu budeme mít ve 2. patře proti schodům (6. B je o patro níž). Seznam žáků třídy bude na dveřích vyvěšen. První den ještě nemusíte mít přezůvky. S sebou si prosím vezměte desky na dokumenty. Konec vyučování v 9 hodin.

Jitka Tyrmerová, t.u.