6.A třída

Rozvrh 2022/2023 zde

__________________________________________________________________________________________________________

Video na akademii: Despicable Me 3 (2017) - Minion Idol Scene (5/10) | Movieclips - YouTube

____________________________________________________________________________________________

Týden od 5.6. do 9.6.

Ve středu školní výlet do Prahy- Petřín a kino, příjezd mezi 16 a 17 hodinou, kdo chce zůstat v Praze- papírek od rodičů. ODJEZD V 7:21 A 7:26 PŘES DOBŘÍŠ! SRAZ KOLEM 7:15 PŘED ŠKOLOU. 

FYZIKA: Minulý týden jsme začali téma Hustota, budeme v něm pokračovat v úterý.

PŘÍRODOPIS: V pondělí 5.6. píšeme písemku na téma měkkýši (plži, mlži, hlavonožci). Prezentaci a zápisy k tématu najdete v Teams (Soubory -> zápisy do sešitu -> 17) plži, 18) mlži+hlavonožci). 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: v úterý 6.6. píšeme písemku na téma přenosné choroby. (zde najdete pracovní listy, se kterými jsme pracovali v hodinách: přenosné choroby 1přenosné choroby 2).

ČESKÝ JAZYK:

Sloh: v příštím týdnu nebude - na další pátek (16.6.) máte za úkol napsat fiktivní rozhovor s pohádkovou postavou- napsat o ní rešerši (najít si informace) a udělat 10 otázek i odpovědí. 

Mluvnice: v úterý (6.6) píšeme doplňovačku na mě/mě  a mi/my. Dále se zabýváme skloňováním zájmen. 

Literatura: jak správně zapisovat do čtenářských deníků

DĚJEPIS:

v tomto týdnu nám dějepis odpadá

14.6. ve středu píšeme písemku na Řím (od založení Říma po sjednocení mezi plebeji a patricii)

MAT

V pondělí 5.6.  1.) dodatečné TESTY - napíše si ten, kdo nepsal poslední test na osovou souměrnost, případně na sčítání/odčítání úhlů (početně i graficky) 2.) OPRAVNÉ TESTY (kdo si chce opravit test na osovou souměrnost) 3.) KONTROLA SEŠITŮ (vyberu si je a zkontroluji) 4.) MINUTOVKA NA NÁSOBENÍ DESET.ČÍSEL (pouze ti co nepíší opravný nebo dadatečný test)

Probíráme kap.3 - Trojúhelník (3.2-3.3.)

Ve středu 14.6. ČTVRTLETNÍ TEST! Kdo nebude ve středu ve škole, píše test jakmile přijde.

 

 

Týden od 29.5. do 2.6.

PV: !ZMĚNA! Na 6.6. 13.6. si každý přineste jeden (max. dva) kousky ovoce. Naučíme se bezpečně krájet a vyrobíme si ovocný salát. Děkuji za spolupráci. 

PŘÍRODOPIS: Obrázky k páteční poznávačce měkkýšů: pozn. měkkýši.

Výchova k občanství: K mezilidským vztahům patří i šikana, prosím doplňte si do sešitu definici šikany, jaký je agresor, oběť a prevence šikany. Vše naleznete v prezentaci. https://prezi.com/p/dmtqebx7wwuy/?present=1

ANGLIČTINA

Tento týden zůstáváme v Unit 5B Mystery at the holiday club. Všichni máme napsaná slovíčka, umíme je už z minulého týdne, napíšeme je. Stále procvičujeme a opakujeme věty s WH- otázkovými slovy a procvičujeme je ve větách s minulým časem, testík se blíží. Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK                   

 

FYZIKA: V úterý 30.5. si napíšeme písemku na téma hmotnost. Projděte si prezentaci (najdete na Teams) - najdete tam řešené příklady, některé z nich budou v použité v písemce (nebo budou podobného typu). Může se tam objevit několik příkladů na převody jednotek, příklad na výpočet hmotnosti kapalin, opakované měření (výpočet aritmetického průměru), popis obrázku rovnoramenných vah, postup při vážení na rovnoramenných vahách, otázky na zákl. jednotku, značku veličiny, co je brutto, netto, tarra, apod.

PŘÍRODOPIS: Probíráme měkkýše - začneme skupinu hlavonožci. V pátek si napíšeme na měkkýše poznávačku. Zápisy k tématu (pro chybějící žáky) najdete v MS Teams (Soubory -> zápisy do sešitu -> 17) plži, 18) mlži+hlavonožci).

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice:  kdo nepsat ve čtvrtek písemku na přídavná jména- dopíše si v pondělí. Pokračujeme v zájmenech- uč. str. 44/4; 45/5 a 6 a začneme skloňování zájmen na str. 45. 

Literatura: Říkali mi Leni- práce s textem, o knize, téma Lidice

Sloh: rozhovor

Zeměpis: test Voda na pevnině podle PL v PONDĚLÍ.

DĚJEPIS: Kdo nepsal písemku, počítá s ní ve středu. Pokračujeme v Římě- založení Říma a sjednocení Itálie (patriciové a plebejci)

MAT

Probereme osově souměrné útvary a začneme kapitolu 3 - Trojúhelník(3.1.-3.3.) Ve čtvrtek 1.6. TEST NA OSOVOU SOUMĚRNOST! V ostatních hodinách píšeme minutovky na převody jednotek délky!  

 

Týden od 22. 5. do 26. 5.

MAT

Probíráme kapitolu 2 - osová souměrnost. V pátek 26.5. si napíšeme test (sčítání a odčítání úhlů - graficky i početně, výpočet velikosti úhlů za pomoci znalosti dvojic úhlů - souhlasné, střídavé, vrcholové a vedlejší).

FYZIKA: Máme téma hmotnost. Připomínám, že v úterý (23.5.) píšeme 2. písemku na převody jednotek hmotnosti (15 příkladů). Pracovní list hmotnost, na kterém budeme pracovat v pondělí najdete v MS Teams.

PŘÍRODOPIS: Probíráme měkkýše - tento týden dokončíme plže, potom budou následovat mlži a hlavonožci. Zápisy k tématu najdete v MS Teams.

Zeměpis: Připomínám Dú v PL Voda na pevnině - předposlední cv. Začínáme atmosféru, mějte pastelky.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: probíráme zájmena  - str. 43/44, ve čtvrtek píšeme souhrnný test na přídavná jména (obdobný princip jako u podstatných jmen)

Literatura: četba z čítanky- Krasobruslařky (str. 121), Halino, sem (str. 130), pokračujeme v referátech

Sloh: rozlišování komunikačních situací

DĚJEPIS ve středu píšeme písemku na třetí část Řecka- od Athén do konce, dále probíráme Řím

Týden od 15.5 do 19.5.

Výchova k občanství: Rozdělení mezilidských vztahů- negativní, neutrální, pozitivní. Dále pak základ dobrých vztahů + krizové situace a důležitá telefonní čísla. Prosím o doplnění do sešitu. https://prezi.com/p/dmtqebx7wwuy/?present=1

FYZIKA: Máme téma Hmotnost. Připomínám, že v pátek (19.5.) píšeme 1. písemku na převody jednotek hmotnosti (15 příkladů).

PŘÍRODOPIS: Připomínám, že v pátek 19.5. si z hlístic napíšeme rychlé písemné zkoušení (5 otázek). Doplněný zápis (pro kontrolu) a prezentaci hlístice najdete v Teams. Následujícím tématem tento týden budou Měkkýši - plži...

ANGLIČTINA 

Tento týden budeme znovu probírat minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Všichni už víte, že si musíme pamatovat všechny tři tvary nepravidelných sloves, která máme zapsaná vzadu ve Vocabulary (učte se zatím jen ta, která máme napsaná, neučte se z různých seznamů.) Slovíčka 5A Holidays máte napsaná a naučená, budu je zkoušet, ale většinu z nich už znáte!  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a nepravidelná slovesa a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku! CIZÍ JAZYK SE UČÍME PO MALÝCH ČÁSTECH, ALE PRŮBĚŽNĚ, POŘÁD DÁL A DÁL.

FYZIKA: Máme téma Hmotnost.

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: dále pokračujeme v přídavných jménech- koncovky přivlastňovacích, učebnice od str. 38

Sloh: dokončíme výpisky z minulé hodiny (hlemýžď zahradní), reklama a reklamní texty na str. 135

Literatura: stále pracujeme s textem Robinsonky, referáty podle seznamu ve třídě

DĚJEPIS:

úvod do starověkého Říma

Zeměpis: Dokončíme vodu na pevnině v PL, začneme atmosféru 

Týden od 9. 5. do 12. 5.

MAT: Stále rýsujeme, noste rýsovací potřeby!! V pátek 12.5 písemka: osa úhlu, úhel dané velikosti (umět narýsovat, změřit), převody jednotek úhlu (stupně na minuty a opačně), znát vlastnosti úhlu tupého, ostrého, přímého a pravého. Učte se!! Minutovky na převody jednotek délky!!

Výchova k občanství: V úterý 9. května začneme nové téma MEZILIDSKÉ VZTAHY. Pokud budete chybět, prosím o doplnění zápisek od vašich spolužáků. Budeme pracovat s pracovními listy v oranžových deskách. Hezký prodloužený víkend.               Šimková

Zeměpis: PÍŠEME TEST voda v oceánech, bereme vodu na pevnině, v PL jsme hotoví do cv. 7 včetně 

PŘÍRODOPIS:Protože jsme se dlouho neviděli a ještě dlouho neuvidíme (přírodopis máme až v pátek 12.5. a v pondělí 15.5. nám bohužel znovu odpadne), tak si, prosím, mezitím do té doby doplňte náš zápis k hlísticím (zde: hlístice - zápis (nevyplněný)). Zkuste k tomu použít buď informace z tohoto textu (hlístice text), nebo z prezentace, kterou najdete v Teams (v chatu) nebo v učebnici. A abyste si mohli ověřit, zda jste doplnili vše správně, můžete se podívat do Teams do Souborů (složka Zápisy do sešitu), kde najdete celý list vyplněný, i s popisem obrázku. Zkuste to ale nejdřív sami, protože tím, že si ty informace vyhledáváte, se zároveň učíte. Příště už tedy budeme jen procvičovat to, co jste si zapsali, zkontrolujeme pouze to, co jste si zapsali za informace k obrázkům hlístic, které jsou úplně na konci. Někteří z vás nepsali poslední písemku (ploštěnci) a 2 lidé dokonce ani tu předchozí (žahavci) - na další hodině v pátek tedy počítejte s tím že si písemku dopíšete (ti, kdo nepsali obě si vyberou jedno z těch dvou témat, které se naučí a to jim dám napsat).

DĚJEPIS: Kultura ve starověkém Řecku- učebnice od str. 90.

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: pokračujeme v přídavných jménech- tvoření pomocí přípon, druhy přídavných jmen. Str. 33.

Literatura: dívčí literatura- Robinsonka (práce s textem, film- kdo chybí, může si pustit na youtube: Robinsonka (1974) HD - YouTube

Sloh: Příprava projevu na základě poznámek (pracujeme dál s výpisky a výtahem)

Týden od 2.5. do 5.5.

PONDĚLNÍ FLORBAL JE TŘI TÝDNY PO SOBĚ VE STŘEDU. NEBOJTE SE PŘÍPADNĚ PŘIJÍT I V ÚTERÝ - PROSTĚ PODLE MOŽNOSTÍ...

Zeměpis: probíráme hydrosféru - vodu v oceánech zopakujeme, vodu na pevnině začíneme (5´voda v oceánech příští týden)

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: začneme s přídavnými jmény na str. 32, jejich tvary, vzory. Ve čtvrtek, 4.5. si napíšeme písemkou na podstatná jména. Může se tam objevit i teorie. 

Literatura: literatura pro dívky, kdo má z dívek nějakou oblíbenou dívčí knihu, může přinést na ukázku. Pokračujeme s referáty.

Sloh: Výpisky a výtah, pokračujeme str. 129.

DĚJEPIS: ve středu, 3.5., píšeme písemku na další část Řecka- od archaického období do Sparty (ta tam bude také). Pokračujeme na řecko-perské války. 

Výchova k občanství: Máme dokončenou látku a tou je škola. V úterý 2.5. si napíšeme opakovací test z vašich zápisek. Přikládám ještě prezentaci:https://prezi.com/p/gxkdbs-4lt7r/?present=1

Týden od 24.4 do 28.4. 

FYZIKA: Máme téma teplotní roztažnost těles (v učebnici na str. 55-56). Pro chybějící: Zápis do sešitu najdete zde (udělejte i nákres): zápis -  teplotní roztažnost těles. Pracovní list k tomuto tématu najdete v MS Teams.

PŘÍRODOPIS: Pátek 28.4. písemka ploštěnci (ploštěnky, motolice, tasemnice). V pátek po písemce začínáme kapitolu HLÍSTICE (zápis hlístice najdete zde: hlístice - zápis (nevyplněný)).

Výchova k občanství: Probíráme téma škola, prosím o doplnění do sešitu: nákres budovy naší ZŠ, uvnitř nákresu napsat jména jednotlivých zaměstaneckých pozic. 

ČESKÝ JAZYK

mluvnice: velká písmena, učebnice str. 26

sloh: výtah/výpisky str. 128

literatura: kontrola sešitů, referáty, správný zápis do čtenářského deníku

 

DĚJEPIS:

doděláme Athény

Kultura v Řecku

ANGLIČTINA 

Tento týden procvičujeme minulý čas prostý a všechny tři tvary nepravidelných sloves, která máme zapsaná vzadu ve Vocabulary (učte se zatím jen ta, která máme napsaná, neučte se z různých seznamů.) Slovíčka 4D Be careful máte napsaná a naučená.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a nepravidelná slovesa a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Matematika 24.4-28.4

Stále rýsujeme! Noste si pravítka, kružítko, úhloměr a ořezané tužky! V pondělí 24.4. první písemka z rýsování - popis úhlu (řecká písmena, pomocí bodů), umět určit ramena a vrchol úhlu; poznat body patřící/nepatřící úhlu a umět přenášat úhel!

FYZIKA: úterý 25.4. souhrnná písemka na téma OBJEM - bude obsahovat: 1) 5 příkladů na převody jednotek objemu (zapamatujte si, že 1 dm3 = 1 l a že 1cm3 = 1 ml!!!); 2) příklad na zjištění objemu kapaliny pomocí odměrného válce + výpočet nepravidelného tělesa s využitím odm. válce (součástí bude určit před měřením v jakých jednotkách je stupnice, jaký je rozsah válce, hodnotu nejmenšího dílku); 3) 1 příklad na výpočet pravidelného pevného tělesa (kvádr/krychle). 4) výpočet objemu malého tělesa (viz korálky); 5) cca 3 otázky s jednoslovnou odpovědí - např. jaká je značka veličiny objem, jaká je základní jednotka objemu, nebo něco ze zásad při měření objemu).

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme hydrosféru - voda na pevnině, ve středu 5´na oceány. 

Týden od 17.4 do 21.4. 

FYZIKA: Stále máme téma objem - počítáme objem pravidelných pevných těles (zde jsou příklady, které jsme počítali v hodině: příklady na výpočet objemu).

PŘÍRODOPIS: Probíráme téma ploštěnci: motolice a tasemnice (nevyplněný pracovní list/zápis do sešitu k tasemnicím, který jsme si rozdali v hodině najdete i zde: tasemnice - nedoplněný zápis).

V úterý, 18.4., proběhnou od 16:30 třídní schůzky v učebně U33 (6.A). Kdo se nemůže zúčastnit, ozvěte se, domluvíme se na náhradním termínu. 

Prosím o kontrolu žákovských knížek a podpisy všude tam, kde mají být. 

Matematika 17.4-21.4

Stále rýsujeme! Noste si pravítka, kružítko, úhloměr a ořezané tužky! V tomto týdnu píšeme minutovky na násobení desetinných čísel. Zopakujte si z minulého týdnu jak definujeme a značíme úhel (naučte se řecká písmena!!). V tomto týdnu se naučíme přenášet úhel, sestrojit osu úhlu a měřit velikost úhlu.

FLORBAL v úterý odpadá.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme hydrosféru. 

ČESKÝ JAZYK:

mluvnice: v pondělí, 17.4. si napíšeme kontrolní diktát- zaměřte se na koncovky podstatných jmen. Dále pokračujeme v podstatných jménech vlastních a obecných (str. 20 a 21).

literatura: pokračujeme v referátech, budeme číst příběh s úkoly- Modrý tygr (není v čítance). 

sloh: encyklopedie (s. 127)

DĚJEPIS:

dobereme Athény a začneme řecko-perské války

_______________________________________________________________________________________________________________

Týden od 11. 4. do 14.4.

FYZIKA: Stále máme téma objem - zjišťujeme objem malých pevných těles (zde je zápis z hodiny: měření objemu malých těles).

PŘÍRODOPIS: Probíráme téma ploštěnci (nevyplněný pracovní list/zápis do sešitu, který jsme si rozdali v hodině najdete i zde: zápis ploštěnky - doplňovací). Překreslete si doma do příští hodiny do sešitu ploštěnku s jejími tělními soustavami podle vzoru zde: nakresli a popiš tělo ploštěnky nebo zde: ploštěnka popis. Na Teams dávám opět prezentaci kterou si prohlížíme v hodině. Příští hodinu (úterý 18.4.) si napíšeme písemku na téma žahavci.

• Ve středu, 12.4. je  první hodina třídnická, věnovaná tématu prevence kriminality a delikvence.

• V pátek, 14.4., proběhne další primárně preventivní program od Magdaléna, o.p.s., zaměřený na pravidla a fungování třídy. Bude to opět blok tří vyučovacích hodin. 

 

DĚJEPIS:

Sparta a Athény, učebnice str. 81 a 82.

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: podstatná jména obecná a vlastní, učebnice str. 20 a 21. Budeme opakovat psaní velkých písmen.

Literatura: pokračujeme s referáty- kdo neměl před Velikonocemi, bude prezentovat teď. Pokračujeme v literatuře s dětským hrdinou. 

Sloh: encyklopedie a vyhledávání informací, učebnice str. 127

MATEMATIKA

V úterý 11.4. začneme 3.díl učebnice, noste si rýsovací potřeby: dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr a ořezané tužky! Minutovky v tomto týdnu píšeme na násobení desetinných čísel. V pátek 14.4. si napíšeme ČTVRTLETNÍ TEST. Připomeňte si násobení a dělení desetinných čísel a určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku!

FLORBAL NAMÍSTO PONDĚLÍ BUDE VE STŘEDU.

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme hydrosféru. Opakujte si i na WORDWALLu, přijde TEST na vnější děje

 

 _______________________________________________________________________________________________________________

Ve středu, 5.4. se uskuteční exkurze do Národního muzea v Praze. Sraz v 7:40 ve vestibulu školy, odjezd smluvním autobusem. Návrat cca ve 14:30, obědy budou odhlášeny hromadně. Vstup je zdarma. S sebou svačinu a pití, psací potřeby. Cestou zpět možnost vystupit na trase Mníšek p. Brdy, Nová Ves p. Pleší, Malá Hraštice. Nutnost mít lísteček, že rodiče přebírají odpovědnost za své dítě, kde bude DATUM, místo výstupu a jméno dítěte, podpis rodiče. Možnost zůstat i v Praze, takéž s lístečkem. Děti mají nalepené pokyny v ŽK, prosím o podpis. 

FYZIKA: Stále máme téma objem - zjišťujeme objem nepravidelných pevných těles (zde je zápis: zápis (měř. obj. pev. těles). Doma doplňte informace k druhému odměrnému válci a určete objem tělesa - zde: urči V tělesa v odm. válci. (první válec jsme stihli už ve škole) - zkontrolujeme si v pondělí (3.4.). Ten, kdo stále nemá známku z převodů jednotek objemu, nebo si ji chce opravit, bude ještě psát písemku (15 příkladů).

FY:Přes prázdniny udělejte druhou stranu (cvičení 6 - 13) pracovního listu, který jsme začali dělat už dříve (zde: PL objem).

PŘÍRODOPIS: Probíráme téma žahavci (nevyplněný pracovní list/zápis do sešitu, který jsme si rozdali v hodině najdete i zde: zápis žahavci). Na Teams dávám opět prezentaci kterou si prohlížíme v hodině.

Př: Vyplňte přes prázdniny pracovní list žahavci, který jsme si rozdali v hodině - najdete ho i zde: PL-žahavci.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Máme téma pohyb a jeho význam, za domácí úkol přes prázdniny zapisujte do tabulky svůj pohyb a jak dlouho trval. Přesné instrukce a tabulku k vytištění najdete po otevření dokumentu zde!: pohyb (úkol).

_______________________________________________________________________________________________________________

Týden od 27.3. do 31.3.

Výchova k občanství: V úterý 28.3. budeme psát test (naše vlast + státní symboly).

ANGLIČTINA

Tento týden budeme dokončovat Unit 4B The race. Všichni máte už slovíčka napsaná a naučená, budu je zkoušet. Vrátíme se k testům, které spolu opravíme. Věnovat se budeme příslovcím.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký víkend,  těším se na vás,

IK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

obstarat si tvrdou podložku, abychom mohli chodit kreslit ven

DĚJEPIS:

Pokračujeme v dějinách Řecka, str. 81 a 82. 

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: podstatná jména pomnožná, hromadná a látková, učebnice str. 19 a 20.

Sloh: popis pracovního postupu str. 125 a 126, kdo nestihl ve škole, dodělá si na str. 116 cvičení 4. 

Literatura: pokračujeme s dobrodružnými příběhy, od úterý referáty na knihy (zpracovat do čtenářského deníku- neopisovat obsah knihy, napsat vlastními slovy).

 

FYZIKA: Pondělí 27. 3. - druhá písemka na převody jednotek OBJEMU -> možnost opravit si předchozí. Procvičujte např. na zs vltava.

PŘÍRODOPIS: Předchozí týden jsme krátce probrali téma lišejníky - v úterý si na to napíšeme velmi stručnou písemku. K dispozici vám dávám na Teams prezentaci k lišejníkům (sem se nevejde, sobor je moc velký), tak si můžete projít. Kdo nestihl v hodině doplnit chybějící slova do našeho nalepého zápisu, udělá tak doma (pro ověření správnosti zde najdete doplněnou verzi: lišejníky zápis)

MATEMATIKA

V tomto týdnu minutovky - 1 příklad na určení největšího společného dělitele a jeden příklad na sčítání desetinných čísel. Pokračujeme v určování největšího společného dělitele a naučíme se určovat nejmenší společný násobek čísel. Učte se brzy si napíšeme velký test!!!

 _______________________________________________________________________________________________________________

Týden od 20. 3.  do 24. 3.

FYZIKA: Pátek 24. 3. - písemka převody jednotek OBJEMU (15 příkladů). Procvičujte např. na zs vltava.

Výchova k občanství: 21.3. dokončíme státní symboly. V úterý 28.3. budeme psát test (naše vlast + státní symboly).

FYZIKA: Předchozí týden jsme dokončili obsah a začali téma objem. Na pondělí udělejte za domácí úkol první cvičení v pracovním listu (převody) (PL objem) - na známky. Další úkol na doma (dobrovolný): vyrobte si vlastní odměrný válec podle návodu zde: výroba odměrného válce (pokuste se o co největší přesnost, nádoba musí stát na vodorovné podložce, na vyznačení rysek budete potřebovat tenkou lihovou fixu). V pondělí 20.3. si úkoly zkontrolujeme, ověříme přesnost válců a ty nejlepší mohou dostat jedničku.

PŘÍRODOPIS: Předchozí týden jsme dokončili téma houby (další téma budou lišejníky). Příští týden v úterý (21.3.) si napíšeme souhrnnou písemku HOUBY (budou tam houby s plodnicí, plísně a kvasinky, naučte se popsat stavbu houby). Prezentaci k houbám máte v teams, tak se do ní můžete podívat (je dlouhá, ale pár věcí je tam navíc pro zajímavost a je tam hodně obrázků a procvičování, zásadní informace byste měli mít v sešitu).

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme vnější děje. Opakujte si i na WORDWALLu, přijde OPRAVNÝ TEST na vnitřní děje

MATEMATIKA

V tomto týdnu minutovky - 1 příklad na sčítání desetinných čísel a 1 příklad na rozklad čísla na součin prvočísel. Jinak se naučíme určovat největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel. Příští týden počítejte s větším testem.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: učebnice str. 18 - podstatná jména abstraktní a konkrétní.

Literatura: dozkouším básničku, pomalu si připravujte referáty na přečtené knihy. Probíráme dobrodružnou literaturu, v čítance budeme číst na str. 119. 

Sloh: úřední dopis, str. 116. Za úkol je správně vyplnit údaje na obálce, kterou máte nakreslenou v sešitě a zjistit cenu známky.

DĚJEPIS:

ve středu, 22.3. píšeme písemku na první část probrané látky z Řecka (do Homérského období včetně).

_______________________________________________________________________________________________________________

Týden od 13. 3. do 17.3. 2023

Výchova k občanství: V březnu začínáme téma NAŠE VLAST. Prosím, vy co chybíte, doplňte si od svých spolužáků do sešitu obrázek a výpisky z prezentace. Dále budeme pracovat s parocvními listy v oranž. deskách. 

MATEMATIKA

V tomto týdnu minutovky na sčítání a odčítání desetinných čísel. Jinak probíráme kapitolu 8 - největší společný dělitel a nejmenší společný násobek. V pátek 17.3. si napíšeme matematického klokana.

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: v pondělí 13.3. si napíšeme jeddnoduchý test na rozbor věty jednoduché (přehled větných členů i různé rozbory máte v sešitě).

Dále probíráme podstatná jména, uč. str. 17 a 18. Pro přehled slovních druhů přikládám odkaz na hezké video: slovní druhy - YouTube

Literatura: stále zkouším z básničky, v úterý 14.3. písemka na ilustrátory dětských knih. Dále začneme nové téma- literární hrdina a námět a téma díla. 

Sloh: dopis na str. 114 a 115.

 

DĚJEPIS:

stále probíráme starověké Řecko, příští týden počítejte s písemkou. 

Zeměpis: Mějte kreslící potřeby, probíráme vnější děje. Opakujte si vnitřní děje (použij i WORDWALL), test na ně přijde PRVNÍ NAŠÍ HODINU V TÝDNU. 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:V úterý 14.3. si napíšeme krátkou písemku na téma poruchy příjmu potravy.

ANGLIČTINA 6. - 10. 3.

Tento týden opakujeme stupňování krátkých přídavných jmen a přidáme si i dlouhá přádavná jména. Slovíčka 4A Water sports and Winter sports máte napsaná a naučená.  Kdo nechodí do školy prosím, dopište si a naučte se zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení z minulých i nových unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

Týden od 6. 3. do 10.3. 2023

FYZIKA: Tento týden stále probíráme téma obsah. Příští týden v pondělí 13.10. si ještě znovu napíšeme písemku na převody jednotek obsahu (pokud víte, že jste ještě úplně nezvládli převody jednotek délky a obsahu, tak si to stále zkoušejte! - nejlépe zde: zs vltava) a potom začneme nové téma - objem.  budeme to potřebovat i dále.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme probírali houby - plísně. Příští týden si ještě povíme něco o kvasinkách a tím téma houby dokončíme a v dohledné době si z něj napíšeme souhrnnou písemku - ještě upřesním příští týden.

MATEMATIKA:

V tomto týdnu dokončíme kapitolu 7 - Dělitel a násobek. Začneme kapitolu 8 (str.81), kde se naučíme určovat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel. S těmi, kteří nepsali některou z písemek na desetinná čísla se domluvím na náhradním termínu. Pro všechny platí, že na začátku hodiny píšeme minutovku! V tomto týdnu na násobení desetinných čísel. Připomínám, pořiďte si na minutovky malý sešit A5 (zda linkovaný, nelinkovaný, čtverečkovaný apod. nechávám na vás).

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: pokračujeme ve větném rozboru (str. 84-85), začneme probírat podstatná jména (uč. str. 17)

Sloh: pokračujeme v zásadách kultivovaného projevu- budeme dále procvičovat

Literatura: zkoušení básničky, autoři ilustrací- Adolf Born, Petr Sís

DĚJEPIS: 

Starověké Řecko (Kyklady, Mínojská Kréta)

 

Zeměpis: probíráme vnější děje, opakujte si vnitřní děje (použij i WORDWALL). test přijde až po prázdninách DRUHOU NAŠÍ HODINU V TÝDNU. PRVNÍ HODINU OPRAVY: litosféra a někteří ještě i čas.

 

Týden od 20. 2. 2023

FYZIKA: Tento týden jsme probírali obsah - převáděli jsme jednotky obsahu a počítali příklady na výpočet obsahu (pro chybějící žáky - počítali jsme tyto příklady, tak si je taky vyzkoušejte: obsah - slovní úlohy). Za domácí úkol přes prázdniny dokončete pracovní list na převody jednotek obsahu, který jsem vám dala ve škole (pro chybějící zde: D.Ú. převody j. obsahu). V pondělí po prázdninách 6. 3. si na převody jednotek obsahu napíšeme písemku (opět 15 příkladů - už to znáte).

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme houby s plodnicí. V úterý po prázdninách 7. 3. si z hub napíšeme poznávačku - všechny obrázky, které v poznávačce budou, byste měli mít nalepené v sešitu, tak doma trénujte! - pokud je náhodou nemáte koukněte se na ně tady: zástupci hub s plodnicí). Za domácí úkol se přes prázdniny koukněte na video o plísních - odkaz zde: plísně). Ti, co nepsali písemku (téma řasy a fotosyntéza a dýchání), si ji po prázdninách také ještě dodatečně dopíšou.

DĚJEPIS:

Kdo nepsal písemku na Egypt-dopíše si ve středu, probíráme starověké Řecko

ČESKÝ JAZYK

Trvá vše z minulého týdne, pouze jsme opakovali.

Zeměpis:  probíráme vnější děje, opakujte si vnitřní děje (použij i WORDWALL, minulý týden jsme hlavně procvičovali), test přijde až po prázdninách. Tento týden OPRAVY: litosféra a někteří ještě i čas. Ve středu nebudu (J. Chroust - ZO)

ANGLIČTINA 20. 2. - 24. 2.

Tento týden budeme probírat Unit 3. D A Day With a Keeper. Slovíčka 3 D máte napsaná a naučená. Budeme dále opakovat číslovky, abecedu a přídavná jména. Kdo nechodí do školy prosím, doplňte si zameškaná slovíčka a vypracujte si ve WB příslušná cvičení zameškaných unitů. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí, průběžně si doplňujte probranou látku!

Hezký týden, IK

 

Týden od 13. 2. do 17.2 

FYZIKA: Počítejte s tím, že stále zkoušíme převody jednotek délky (procvičujte i doma, pokud máte problémy) a kdo zatím dostal pouze horší známku než 2, tak si napíše další test.

PŘÍRODOPIS: Ve pátek 17.2. píšeme písemku - řasy +  fotosyntéza a dýchání. Naučte se rovnici fotosyntézy a popsat obrázek.

MATEMATIKA:

V pondělí 13.2. si napíšeme větší test na dělení desetinných čísel. Připomeňte si jak dělíme přirozeným číslem, desetinným číslem a jak dělíme 10,100 a 1000. V tomto týdnu začneme probírat kap.7 - Dělitel a násobek (učebnice str.66)

DĚJEPIS:

Začneme probírat Řecko a Řím. Ve středu budeme psát písemku na Starověký Egypt.

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: stále trvá každou hodinu psaní pravopisného cvičení, připomínám opravené sešity na diktát s podpisem rodičů!, od pondělí budeme probírat grafické znázornění vět

Literatura: pokračujeme v ilustrátorech dětských knih, připomínám básničku- od úterý jsou zkoušeni dobrovolníci, další týden už všichni. 

Sloh: popis osoby- popsat někoho ze své rodiny- jak vnější podobu, tak charakterové vlastnosti. Uč. str. 123.

Zeměpis:  probíráme vniřní děje v litosféře, procvičujte i na WORDWALLu (použij postupně https://wordwall.net/cs/teacher/10641174/U77261117/folder/2492721/zem%C4%9Bpis-6). Kdo ještě nepsal čas či má psát jeho opravu, tak se připravte!

 

Týden od 6.2. do 10.2.

PŘÍRODOPIS: Probíráme fotosyntézu a dýchání (v uč. str 31). Pro chybějící - zde najdete zápis k doplnění (zápis fotosyntéza a dýchání). Za domácí úkol na úterý si doplňte 1. stranu pracovního listu, který si rozdáme v pátek - ten najdete zde: PL fotosyntéza)                             V pátek 10.2. spolu budeme mít pouze 2. polovinu hodiny přírodopisu - místo toho budeme mít fyziku a napíšeme si další testík na převody jednotek délky (opět 15 příkladů) tak procvičujte. V pondělí 13.2. si dáme ještě třetí test na převody, tentokrát už s desetinnými čísly.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Probíráme poruchy příjmu potravy. Doma si vyhledejte na internetu názvy jednotlivých poruch (mentální bulimie, pika, orthorexie, záchvatovité přejídání, bigorexie, mentální anorexie, syndrom vybíravosti v jídle, drunkorexie) a dopište je vždy ke správnému odstavci do papíru, který jste dostali v hodině a nalepili do svého sešitu (najdete také zde: poruchy příjmu potravy). 

Vo: Dokončujeme téma RODINA. Kdo chyběl, doplnit do sešitu, vše najdete v prezentaci. V úterý 21.2. budeme psát opakovací test. Odkaz na prezentaci: https://prezi.com/p/jsuuqt3nphk9/?present=1

V pondělí 6.2. je první hodina třídnická- téma Prevence drogových závislostí, především kouření.

V pátek 10.2. budeme mít program z Magdaléna, o.p.s. na téma Vztahy ve třídě (zřejmě první tři vyučovací hodiny).

Zeměpis: 2. hodinu v tomto týdnu píšeme testík na zemské sféry, průřez Zemí, litosféru, dno oceánu, tvary pobřeží (podrobnosti vnitřních dějů ne)

ČESKÝ JAZYK: 

Mluvnice: kdo nepsal ve čtvrtek diktát, dostane náhradní doplňovací cvičení. budeme probírat větu jednoduchou, uč. str. 82/83. 

Literatura: zadám básničku k naučení a recitaci, dál probíráme ilustrátory dětských knih. 

Sloh: str. 123, popis osoby

DĚJEPIS:

doděláme Egypt- dovyplníme poznámky a dostanete pracovní list. Tímto zakončíme celý starověký Egypt a příští týden počítejte s písemkou.

MATEMATIKA:

V tomto týdnu stále procvičujeme dělení desetinného čísla číslem desetinným. Navíc si připomeneme jak dělíme 10,100 a 1000. V pátek 10.2. počítejte s větším testem na dělení desetinných čísel !!


Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

PŘÍRODOPIS: Probíráme řasy, za d.ú. (do úterý 7.2.) doplňte pracovní list, který jsme si rozdali v hodině: pracovní list řasy. V učebnici najdete na str. 29 dole + 32 nahoře (obecný úvod), zelené řasy a rozsivky na str. 34 a 35, chaluhy na str. 36 a červené řasy (ruduchy) na str. 33 dole.

FYZIKA: Probíráme délku, procvičujeme převody jednotek délky. Naučte se tabulku převodů zpaměti a zkoušejte si převádět jednotky délky doma, např. na tomto webu: zs vltava (po vyplnění polí stisknete tlačítko kontrola).Příští týden už si vyzkoušíme napsat menší test.Obrázek2

DĚJEPIS:

doděláme starověký Egypt a na další týden (po pololetních prázdninách) si domluvíme písemku.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: přívlastek- učebnice str. 79;80 a 81. Podíváme se na přívlastek shodný, neshodný. Ve čtvrtek si napíšeme kontrolní diktát. 

Literatura: ilustrátoři dětských knih, zadáme si básničku na naučení.

Sloh: email, kdo neměl všechny náležitosti, pošlu zpět a opravíte.

MATEMATIKA:

Ve středu 1. 2. proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

Tento týden pokračujeme v desetinných číslech - dělení desetinných čísel. V pátek 27.1 si napíšeme TEST na desetinná čísla (porovnávání, zaoukrouhlování, sčítání, odčítání, násobení)

Zeměpis: máme rozpracovanou Litosféru, kdo nepsal (pokazil) test čas, bude oprava

PŘÍRODOPIS: Opakujeme prvoky a příští hodinu začínáme nové téma řasy. V pátek 27. 1. píšeme písemku na téma PRVOCI.  

FYZIKA: Probíráme fyzikální veličiny (uč. od str. 38), v pondělí začínáme s fyzikální veličinou DÉLKA (Po: měření délky, Pá: převody jednotek délky).

Týden od 16. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:  Pokračujeme příslovečným určením, str. 77 a dál

Literatura: Dobříšské a Novoknínské pověsti

Sloh: trvá úkol z minulého týdne, probíráme bulvární a seriózní tisk 

DĚJEPIS:

Pokračujeme dějinami Egypta, společnost, hospodářství, kultura...

 

Vo-test na téma ČAS v úterý 17.1. Odkaz na prezentaci zde:https://prezi.com/p/xh9ikour1tld/?present=1

Zeměpis:  zopakujte si pojmy k tématu čas, 2. hodinu v týdnu bude pětiminutovka, budeme probíhat děje v zem. kůře

FYZIKA: V pondělí si napíšeme písemku na magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). Opakujte si - nejlépe pomocí cvičení v pracovním listu, který jste dostali (PL - Mag. vlastnosti látek 1PL - Mag. vlastnosti látek 2)

Týden od 9.1. 2023

v pátek 13.1. je první hodinu třídnická hodina

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: připomínám přinést kreslicí uhel, kdo nemá kufříku trvale

DĚJEPIS:ve středu 11.1. písemka na starověk- Sumer, Akkadská říše, Asýrie, Babylonská říše. Zbytek hodiny budeme pracovat s učebnicí, tak si ji vezměte

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: příslovečné určení, str. 76, napíšeme si doplňovačku na i/y (ve čtvrtek)

Literatura: v úterý 10.1. píšeme písemku na Pohádky (znaky pohádky, druhy, autoři, jejich známá díla)

Sloh: na pátek 13.1. za úkol dopsat slohové cvičení, kdo nestihl v hodině- popis domu, obrázek viz odkaz: Svatbín – venkovský dům čp. 46 – Kolínsko – Cesty a památky (cestyapamatky.cz)

MATEMATIKA - v pátek 13.1. POLOLETNÍ PÍSEMKA - zopakujte si látku 2.čtvrtletí: výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, výpočet povrchu u krychle a kvádru, převody jednotek (jednotek délky i jednotek obsahu), desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání), z 1.čtvrtletí pouze případně výpočty s přirozenými čísly, rýsování v písemce nebude!!!

Jinak v tomto týdnu pokračujeme v desetinných číslech (násobení a dělení).

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: V úterý 10.1. si napíšeme písemku na téma STRAVOVACÍ REŽIM, SLOŽENÍ POTRAVY. Zápisky k tématu složení potravy najdete zde: složení potravy (v hodině jsme nestihli minerály a vitaminy, tak si, prosím, tuto část doplňte do sešitu - v testu něco z toho bude). Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Týden od 3.1. 2023

PŘÍRODOPIS: V pátek 6. 1. píšeme písemku na téma VIRY, BAKTERIE, SINICE. 

Zeměpis: - zopakujte si polohu a čas (test tento týden), probíráme litosféru

DĚJEPIS

Začneme probírat starověký Egypt. Ve středu 4.1. si napíšeme písemku na Úvod do starověku a Mezopotámii. Poznámky v sešitě do Sumeru (ten už tam nebude)- další písemka bude další týden na zbytek starověkých států. 

MATEMATIKA

Tento týden procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel. Zároveň opakujeme zaokrouhlování desetinných čísel (na desetiny, setiny, tisíciny..), které jsme probírali před vánočními svátky.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: odevzdat sešity na diktáty, kdo neodevzdal- opravit chyby. Dále se věnujeme grafickému rozboru věty, začneme probírat příslovečné určení. Ve čtvrtek 5.1. počítejte s malým testíkem na podmět, přísudek a předmět, abyste si byli jistý, co je co. 

Sloh: Popis. budeme psát slohové cvičení do sešitu.

Literatura: začneme se zabývat místními pověstmi (dobříšsko a novoknínsko), první týden v lednu doděláme referáty na knihy a začneme nové kolo- povinná literatura ze seznamu, který máte na nástěnce. 

 

____________________________________________2023______________________________________________________________

Ve středu, 21.12., odpadá odpolední vyučování.

19.12. JEDEME DO DIVADLA ABC, PŘEDSTAVENÍ "A OSEL NA NĚJ FUNĚL", ODJEZD V 7:45 SMLUVNÍM AUTOBUSEM, ODHLÁSIT OBĚD- NÁVRAT KOLEM 14 HOD. NA SEBE OBLEČENÍ VHODNÉ DO DIVADLA (PŘIZPŮSOBIT POČASÍ), KAPESNÉ, PŘÍPADNĚ SVAČINU. 

Týden od 19.12.

Vo: Na úterý 20.12. přinést dodělané pracovní listy - téma NÁŠ DOMOV 


 Období od 12. 12. do Vánoc

Matematika: V úterý 13.12. písemka - povrch krychle a kvádru, dále probíráme desetinná čísla (zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel)

FYZIKA: Tento týden probíráme magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). 

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme sinice (uč. str. 24). Ještě před Vánoci si napíšeme souhrnný test, ve kterém budou viry, bakterie a sinice - datum ještě upřesním, až vše probereme. 

Zeměpis: procvičování polohopisu (zem. souřadnice) a určování času, začneme zemské sféry. Ve ST test - teorie zem. souřadnice a teorie mapy


Týden od 5. 12.

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: grafický rozbor věty- poznat podmět, přísudek a předmět, jak na sobě větné členy závisí. Začneme probírat příslovečné určení- učebnice str. 76 a 77

Literatura: dobereme autory pohádek- H.Ch. Andersen a domluvíme se na písemce z tématu Pohádka, pokračujeme v referátech na přečtené knihy.

Sloh: Objednávka, str. 109

DĚJEPIS: doděláme Akkadskou říši, budeme dále probírat Starobabylonskou a Staroasyrskou říši

FYZIKA: Tento týden dokončujeme téma elektrické vlastnosti látek (el.náboj, el. pole, vodiče a izolanty - v uč. na str. 24 - 27). D.Ú. na pondělní hodinu: vypracujte cvičení 11 - 16 v pracovním listu (PL vznik iontů). V pátek 9. 12. si napíšeme písemku (elektrické vlastnosti látek - str. 21 - 27). Kdo chyběl a nemá kompletní zápis v sešitě, může si doplnit: zápis: el. vlastnosti látek.

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme viry (list k doplnění jako zápis vlepit do sešitu, najdete také zde:zápis viry), a bakterie.

Zeměpis: procvičování polohopisu a určování času. 

Matematika: V pondělí 5.12.písemka na převody jednotek délky a obsahu a na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a to i ve slovních úlohách!! Přesunuta z pátku. Jinak tento týden začneme 2.díl učebnice (kap.1 - desetinná čísla), 1.díl si již nechte doma.


Týden od 28. 11.

V úterý, 29.11. jedeme do knihovny na Dobříš, knínské děti sraz v 7:15-20 před hlavním vstupem do školy, kdo dojíždí a bus pokračuje na Dobříš, nemusí vystupovat, přistoupíme my. Oběd stihneme, neodhlašovat. S sebou svačinu, lístek na autobus se platí z vkladu na účet. 

Dějepis: pokračujeme v Mezopotámii- přírodní podmínky, zemědělství a řemesla, vznik písma

Český jazyk: 

Mluvnice: začneme grafický rozbor věty, pokračujeme na str. 75 a 76; ve čtvrtek 1.12. píšeme 2. kontrolní diktát, připomínám SEŠITY, kdo ho neodevzdal. 

Literatura: pokračujeme v autorech pohádek- H. Ch. Andersen, K.J.Erben

Sloh: na str. 108 přihláška 

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit názvy obchodů, mluvit o tom, jak se používá want a want to. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 26 - 27 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

Zeměpis: dokončíme téma mapy procvičováním polohopisu a určování času. Odevzdejte do ÚT PL , kdo to ještě neudělal (vrstevnice, turist. mapa, mapy.cz) V tomto týdnu přijde test s turist. mapou včetně výpočtu z měřítka

Matematika: Počítáme povrch krychle a kvádru (učebnice kap. 6.3). V pátek 2.12. opět písemka na převody jednotek, na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku!! Učte se!!

Týden od 21.11.

Dějepis:

Pokračujeme úvodem do starověku, Mezopotámie, uč. str. 47, 48 

Český jazyk:

Mluvnice: začneme jednoduchý větný rozbor- hledat základní skladební dvojici a předmět, rozlišování větných členů, určování pádů. Doděláme str. 76 a začneme Příslovečné určení (str. 76; 77); ve čtvrtek 24.11. budeme psát malý testík na určování základní skladební dvojice. 

Literatura: pokračujeme v autorech pohádek, poté dám prezentaci k dispozici na teams. Dostanete také okopírovaný pracovní list týkající se pohádky.  

Sloh: za úkol bylo dodělat poštovní poukázku, na str. 108 přhláška. 

Matematika :Probíráme kapitolu 6, str. 66 v učebnici - Geometrická tělesa. Poznáváme základní geometrická tělesa a seznamujeme se s vlastnostmi krychle a kvádru, poznáváme co je to síť krychle a kvádru. V pátek 25.11 písemka na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a na převody jednotek obsahu!!

Zeměpis: Čeká nás hodnocená práce s turistickou mapou (nit 30cm s sebou). Někteří mají donést úkol - dodělanou práci na vrstevnice.

Vo: Na úterý 22.11. si libovolně vyberte významného rodáka/rodačku ČR a zapsat minimálně 10. informací do sešitu: čím se proslavil/a, co zhotovil/a, z jakého pocházel/a kraje...

Týden od 14. 11. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma buňka. V úterý 22. 11. si z něj napíšeme písemku. Naučte se funkce jednotlivých částí buňky (organely) a naučte se je popsat na obrázku, který máte v sešitě; rozdíl mezi eukryotickou a prokaryotickou buňkou, rozdíly mezi buňkami rostlin, živočichů a hub; dělení buňky; jednobuněčnost a mnohobuněčnost (hlavní zdroj = váš sešit, další - doplňující zdroje: učebnice na str. 16 - 19 nebo prezentace na teams).

FYZIKA: Tento týden jsme začali téma ionty. Zápisky z pondělní hodiny (včetně obrázků) najdete zde: vznik iontů. V učebnici najdete na straně 21-23.

FYZIKA: V pondělí 14.11. si napíšeme písemku na téma Vzájemné silové působení částic a Atomy. Určitě se tam objeví přeměny skupenství, vyhledávání informací v periodické tabulce prvků, nákres a popis atomu. Doplňte si za D.Ú. to, co jsme nestihli v tomto pracovním listu: PL atomy 

ČESKÝ JAZYK:

mluvnice- předmět, s. 75;76, hezké video na youtube: (2) Čeština na pohodu: PŘEDMĚT - YouTube

literatura- pokračujeme v referátech, pracovní list pohádka

sloh- úkol až na 25.11.- nestihli jsme ve škole- vyplnit poštovní poukázku podle údajů na s. 105, cv. 2b!!!

DĚJEPIS:

ve středu 13.11 malá písemka na pravěk (učivo, co jsme probrali za minulé 2 hodiny)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

na středu 16.11. váleček na modelínu (stačí jeden do dvojice), vánoční vykrajovátka


Týden od 7. 11. 

FYZIKA: Tento týden dokončujeme téma ATOM. V pátek budeme procvičovat v pracovním listu v rámci přípravy na pondělní písemku. Pracovní list najdete buď zde: PL atomy (ten samý má většina z vás již ze školy), nebo na Teams (stejně jako další materiály, jako třeba prezentace nebo zápis do sešitu)

PŘÍRODOPIS: Tento týden stále probíráme buňku. V pátek konkrétně dělení buňky, jednobuněčnost a mnohobuněčnost. Doplňte si zápis, který jsme ve škole nestihli - najdete zde (nebo v Teams): zápis - jednobuněčnost_a_mnohobuněčnost

Matematika

Tento týden pokračujeme v kapitole 5. Probereme jednotky obsahu a budeme počítat obsah čtverce a obdélníku. Připomínám, že v pátek 11.11. nás čeká čtvrtletní písemka!!

Zeměpis: Trénujte si průběžně mapy, ať nezapomenete (chybějící budou dotestováni). Počítáme měřítko, budeme pracovat s vrstevnicemii a turistickou mapou.

Český jazyk

Mluvnice- několikanásobný podmět, str. 73-74, domácí úkol 74/2, začneme probírat rozvíjející větné členy, str. 74 a 75

Literatura- pokračujeme v pohádce, doděláme pracovní list, četba z čítanky str. 16 Lesní ženka, pracovní list

Sloh- Jednoduché formuláře, poštovní poukázka, podací lístek, str. 104 


Týden od 31. 10.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Příští týden (středa 8.11.) si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

PŘÍRODOPIS: Probíráme buňku. Za domácí úkol se podívejte na video (video buňka) a s jeho pomocí vyplňte do příští hodiny (pátek) tento text (text - buňka), který jste dostali v hodině. V pátek 4.11. píšeme kratší písemku na téma MIKROSKOP (popis obrázku, výpočet zvětšení). AKTUALIZACE: písemku si napíšeme z důvodu mojí nepřítomnosti až v úterý 8.10., také zkontroluji D.Ú.

FYZIKA: Probíráme atom (v učebnici str. 10 - 11). Zápisky k této látce, pro ty, co nestihli v hodině jsou zde na 1. stránce: Atomy a molekuly - zápis (na 2. stránce je zápis, který budeme psát až příští hodinu). 

MATEMATIKA

V pondělí 31.10. začneme novou kapitolu v učebnici - kap.5-Počítáme obvody a obsahy (str.53). Tento týden se budeme věnovat jednotkám délky, jejich vzájemným převodům a budeme počítat obvody mnohoúhelníků (str.53-61). V pátek 4.11. si z toho napíšeme písemku!

A jelikož se nám blíží čtvrtletí, tak 11.11. budeme psát čtvrtletní písemku! (učebnice - kapitola 1-4 + část kap.5 -ještě upřesním)

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.

Tento týden začínáme Unit 2. Slovíčka 2 A máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak vyjádřit někde je něco (there is/are), mluvit o Halloweenu, opakovat zařízení domu místní předložky, množné číslo. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB (zapamatujte si 22/1b = naučte se) na stranách 22 - 23 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

Ve středu 2.11. bude první hodinu třídnická hodina

Český jazyk

mluvnice- několikanásobný podmět

sloh- inzerát, str. 107

literatura- v úterý 1.11. test- úvod do literatury, literární druhy, báje, mýtus, pokračujeme s pohádkou (prezentace na ms teams)

Zeměpis:  Měsíc, fáze, slapové jevy - opravný test. Probíráme mapy - měřítko, vrstevnice. Po prázdninách přijde kontrola sešitů, test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Do svého sešitu si zapište poznámky k tématu pitný režim, které najdete zde: pitný režim. Po prázdninách zkontroluji! 

Po podzimních prázdninách budu kontrolovat žákovské knížky, prosím o kontrolu a podepsání známek, u některých dovyplnění přední strany.

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 


Týden od 17. 10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma mikroskop a vyzkoušeli jsme si práci s mikroskopem při pozorování lístku měříku. Úkolem do příští hodiny (úterý) pro ty z vás, kteří to nestihli v hodině (platí jen pro ty, co byli přítomni), je vyplnit protokol (vypsat použité pomůcky, nakreslit obrázek pozorovaných buněk s popisem jejich částí, uvést při jakém zvětšením jste buňky zakreslovali a samozřejmě podepsat). Protokoly od vás vyberu o oznámkuju - záleží i na úpravě. Prezentaci Mikroskop najdete na Teams (může vám pomoci s protokolem).

FYZIKA: Tento týden jsme dokončili kapitolu Silové působení částic (uč. str. 19) - kapaliny a plyny a popsali jsme si obrázky. (obrázky a prezentaci k tématu máte na Teams). Za domácí úkol vypracujte cvičení 1 - 10 v pracovním listu, který jste dostali - najdete ho také v elektronické podobě k vytisknutí zde: pracovní list - silové působení částic, nebo na Teams. Příští hodinu (pondělí) od vás úkol vyberu a oznámkuji.

Zeměpis: Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy a začneme mapy. Další týden přijde test na Měsíc a po prázdninách test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

Český jazyk:

Mluvnice: Přísudek holý, rozvitý, několikanásobný. Učebnice s. 71, úkol na 20.10. 70/10 napsat na papír

Literatura: báje, mýty, začneme s pohádkou, prezentace dám na MS Teams

Sloh: Inzerát, str. 107

Od středy kontrola sešitů!

Básnička a referáty na literaturu trvají. 

V pondělí 24.10. kontrolní diktát na shodu podmětu s přísudkem!

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden začneme 1D Saturday morning. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si rozhovory v učebnici, opakujeme přítomný čas průběhový. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte si sešity.

Hezký týden, IK


 

Týden od 10. 10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme začali téma mikroskop - prezentaci a obrázek, který jsme si lepili do sešitu najdete v Teams.

FYZIKA: Tento týden jsme začali kapitolu Silové působení částic (str. 19) - pevné látky. Prezentaci k tématu dávám na Teams, stejně tak aktuální list k doplnění - lze vytisknout.

PŘÍRODOPIS: v úterý dokončíme aktuální téma Vztahy mezi organismy a v pátek 14.10. písemka - Vztahy mezi organismy (v učebnici je téma na str. 12 a 13, v Teams -> soubory -> výukové materiály najdete prezentaci, kterou jsme si promítali)

Český jazyk

Mluvnice- úkol na 13.10. str. 70 cv. 2, Přísudek- str. 70-71

Literatura- zadané referáty na přečtené knihy, učit se básničku čítanka str. 90 Hora Říp. 

Sloh- strany 132; 133.  úkol na 14.10 str. 132 cv. 8

Matematika - začínáme rýsovat, noste rýsovací potřeby!!! (učebnice str.41 - přímka,úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice), v pátek 14.10. opakovací test z toho, co stihneme v tomto týdnu probrat!

Zeměpis: Druhou hodinu v týdnu si napíšeme testík na Zemi a její pohyby. Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy

FYZIKA: v pondělí 10.10. píšeme písemku na téma látka a těleso, vlastnosti látek (projděte si vaše zápisky, nalepené pracovní listy - něco z toho tam bude; v učebnici najdete látku na str. 5 - 9, na Teams v souborech týmu fyzika také najdete prezentaci a pracovní listy v elektronické podobě). 

 

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.

Tento týden začneme 1C My friends. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si komiksy v učebnici a naučíme se kdo jak vypadá nebo jaký je. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 14 a 15 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte sei sešity.

Hezký týden, IK

Český jazyk 3.-7.10.

Mluvnice- větné členy, podmět a přísudek, str. 68-70, úkol str. 69 cv. 1

Literatura- Rozlišování poezie, prózy a dramatu

Sloh- Přímá řeč str. 132

 

Matematika 3.-7.10.

- Dělení přirozených čísel, Souhrnná cvičení k přirozeným číslům (str.31-40)

- v pátek 7.10. písemka - násobení a dělení přirozených čísel

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden zůstáváme v U 1B. Opakujeme like, dislike + slovesoing (I like playing football), koncem týden budeme psát test na zájmena v předmětu (znám ho).Pokud nechodíte do školy, přečtěte a zapamatujte si vše v učebnici na str. 12 a 13 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu.

Hezký týden, IK


 

Týden od 3. 10.

PŘÍRODOPIS: pondělí 3.10. písemka - vznik života, podmínky života, projevy života

ZEMĚPIS -v tomto týdnu si napíšeme malý testík na téma VESMÍR, dokončíme téma ZEMĚ, procvičíme POLOHOPIS

- trénujte doma na PC mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

MATEMATIKA - v pátek 30.9. písemka - Sčítání a odčítání přirozených čísel

PŘÍRODOPIS: pátek 30.9. písemka - vznik života, podmínky života, projevy života

 

Fotogalerie z adaptačního kurzu je k dispozici na webu rajce.idnes.cz, jméno a heslo k zamčenému albu jsem odeslala na maily rodičům žáků 6.A.

 

Seznam pomůcek a sešitů 6.A

Angličtina

 • 1x  sešit 444
 • 1x sešit 524

Tělesná výchova

 • Přezůvky do tělocvičny
 • Boty na ven
 • Cvičební úbor

Zeměpis

-1x sešit 464 nebo s pevnými deskami na více let

Informatika

 • 1x sešit 525

Dějepis

 • 1x sešit 544 + tenké papírové desky na dokumenty

Výchova k občanství

 • Tenké papírové desky na dokumenty

Matematika

 • 1x sešit 440 nebo 460
 • Rýsovací potřeby- pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko, obyčejná tužka č. 3

Fyzika

 • 1x sešit 460
 • Lepidlo na vlepování pracovních listů

Český jazyk

 • 2x sešit 524
 • 2x sešit 544
 • Trhací blok na volné listy

Přírodopis

 • 1x sešit 460

Výchova ke zdraví

 • 1x sešit 520

Hudební výchova

 • 1x A4 sešit s tvrdou vazbou (budou ho mít na celý 2. stupeň)

Výtvarná výchova a pracovní výchova

 • kufřík, případně krabice na pomůcky
 • temperové barvy (6 základních barev)
 • anilinové barvy
 • pastelky, fixy
 • černý slabší fix centropen
 • 2 ks kulatých štětců (menší a větší)
 • 2 ks plochých štětců (menší a větší)
 • paleta na míchání barev
 • kelímek na vodu
 • hadr
 • houbička
 • 1ks guma
 • 1 ks redispero, 1 ks černá tuš
 • 1 ks lepidlo v tyčince
 • 1 ks tekuté lepidlo (herkules)
 • izolepa
 • nůžky
 • ořezávátko
 • kreslící uhel
 • olejové pastely
 • permanentní fix černý
 • voskovky
 • tužky s tvrdostí 1(B), 2 (nebo také HB)
 • igelit/ubrus na lavici
 • plášť/staré tričko na sebe
 • desky na výkresy (formát A3 nebo větší)
 • 10 ks čtvrtky A4
 • 5 ks čtvrtky A3
 • barevné papíry
 • balíček špejlí
 • plastelína

Až děti obdrží učebnice,  všechny obalit vhodnou velikostí obalu.