5.B třída


29.9. Učivo do 2.10.

        ČJ - Tvoření slov odvozováním. U str. 12 - 13.  PS str. 13 a 16.

              Čítanka str. 14 - 17

        M - Výhodné počítání. Záporná čísla. Jednotky času. U str. 11 - 12. Početník str. 9 - 10. PS str.6 - 7.

             Geometrie - procvičování rýsování rovnoběžek, různoběžek a kolmic. U str. 47. PS - str. 32

        - Bezobratlí  U na str. 7

               6.10. - test na houby

       Vl - Bitva na Bílé hoře. Třicetiletá válka. U str. 6 -7. PS - str.5

      

       V pátek 2.10. : Výukový program Ptačí hodinka - lektor ze Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan - cena 40 Kč.


 

 

25.9. Přeji všem pěkný prodloužený víkend.

        Info pro nemocné:

        ČJ - opakovat pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných

              vzory rodu středního - koncovky/ pozor na 7.p. č.mn. - s městy, moři, kuřaty, staveními/        

        VL - psali jsme test na Přemyslovce a Lucemburky. V učebnici i v pracovním sešitě jsme došli na str.5. 

        M - opakujte si pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

        Připomínám  ČTENÁŘSKÉ BINGO. Do poloviny října by měl každý odprezentovat 1 knihu. 

       J. M.


 

AJ- Hezký den všem, od čtvrtka 24.9. budeme mít opět normálně angličtinu. Do e-mailu, který jsme používali během jara pro komunikaci Vám posílám opakování. Více instrukcí v e-mailu. Děkuji a přeji hezký den. K. Špínová

22.9. Pro nemocné:

        V modré čítance/nakladatelství -  NOVÁ ŠKOLA/, přečíst si na str.15 Pověst o Blaníku a na str. 16 Svatováclavská koruna.

        Pokud žáci chybí, doplní si učivo, které probereme v tom týdnu a dovyplní zadané stránky v pracovních sešitech.

- dnes byly děti rozděleny do skupin. Do 6.10. si připraví materiály k obratlovcům. /výpisky, obrázky z časopisů, encyklopedií a       internetu aj. Ve škole si každá skupina vytvoří zadanou prezentaci.


 

18.9. Učivo od 21.9. -  26.9.

 

 ČJ - U str. 8 - 12 / Antonyma, Stavba slova/.   PS - na str.11.

       Sloh U str.115 /Vypravování/  

       Čítanka str. 10 - 13

M - U str.9 - 10 /Písemné násobení a dělení/.  PS - str. 4 -5.    Početník str.6, 7 a str. 8/ cv. 1.

     V pondělí píšeme test na zaokrouhlování a porovnávání čísel.

      Geo -  U str. 47/Vzájemná poloha přímek/  PS - str.32/cv. 1,2,3,4

VL - str.5 - 7 /Husitství. Nástup Habsburků na český trůn. Vláda Habsburků v Čechách.

      Ve čtvrtek píšeme testík na Přemyslovce a Lucemburky.

- U str. 5 - 6

VV a PV - přinést asi 5 klacíků buď stejně dlouhých nebo může být různá délka - kolem 25 cm. /očistit nesrovnalosti a případné špíny/.

              Budeme je barvit a spojovat provázkem.

Mějte se hezky.

S pozdravem J. Musilová


 

14.9. Dnes jsem zapomněla dát dětem úkol z českého jazyka.

        VL - 17.9. píšeme test z opakování - U str.2 - 3 / Pravěk, Keltové, Slované a Velkomoravská říše/   


 

11.9.  Učivo do 18.9.

ČJ - U na str. 8. / Význam slov/.    PS na str.7    Čítanka na str.9

M - U na str.9/ cv. 1,2,3 / Pamětné a písemné + - . :/    PS - na str. 4    Početník na str.6

     Geometrie U na str. 46     PS na str.31

VL - U na str.4     PS na str. 4

- na str. 4

V pondělí píšeme testík z matematiky na zápis čísel, rozvinutý zápis.

Přeji pohodový víkend.

J. M.


Učivo od 8.9. - do 11.9.

Čj - U na str. 5.    PS na str.5.     Sloh - Vypravování: Moje prázdniny

      Čítanka - U na str. 7

M - U na str.6 /porovnávání, zaokrouhlování /.   PS na str.2.       Početník na str.3. 

     Geometrie: U str.46 /bod, přímka, úsečka/

VL - U na str.3.   PS na str.3

- U na str.3

Ve čtvrtek vždy geometrie a sloh. 

VL - v PO a ve ČT

PŘ - v ÚT


 7.9. Od 8.9. 2020 je povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy a ve školní jídelně.

      ČJ - opakovat pravopis VS a slov příbuzných. Vzory podstatných jmen.

      M - násobky 6 - 9.  Miliony - čtení a zápis čísel, znázorňování a rozvinutý zápis.

      VL - opakování pravěku. Keltové

Od zítřka budou děti dostávat pravidelně úkoly, které budou mít zapsané v notýsku.

J.M.


 

1.9. 2020      Vážení rodiče a milí žáci,

                    vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby byl úspěšný.

                    Vaše nová tř. učit. Jana Musilová

Dnes dostaly děti rozvrh hodin, nabídku kroužků, dotazník ke katalogovému listu, informace k účtu žáka a žákovské knížky, které je nutné přinést vyplněné, nejlépe zítra. V žákovských knížkách stvrzujete seznámení se ŠKOLNÍM ŘÁDEM. Je k nahlédnutí na webu školy v nabídce - Základní škola - Dokumenty - Školní řád.

Upozorňuji na nové číslo účtu školy.

Zítra budou žáci dostávat učebnice a pracovní sešity. Končíme v 11:10 h.

Prosím o pravidelné nahlížení sem, do naší třídy a do notýsku. 

Těším se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem J. Musilová


 2.9. - zápisní lístky do kroužku

       - žádost o uvolnění z polední přestávky

       Seznam pomůcek: 

        V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky a fixy

        Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko a tužka na rýsování č. 3

        Tělesná výchova a počasí: počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení na ven i do tělocvičny: pevnou sportovní obuv s                               bílou podrážkou, krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu, děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

        VV a PV: seznam věcí dnes děti dostaly. Doporučuji plastový box, kufříky se jim rozbíjejí.

        Požadavky na předměty

        Český jazyk - čtení: ČTENÁŘSKÉ BINGO - přečtenou knihu zapsat do čtenářského deníku (propojení řádku nebo sloupce do pololetí)

         Do čtenářského deníku zapsat knihy, které přečetly o prázdninách.

        Člověk a jeho svět: děti budou dostávat referáty z vlastivědy a přírodovědy, skupinové projekty

        Obaly na všechny učebnice a sešity!

        Zítra se již učíme podle rozvrhu - do 12:55 h

        S pozdravem J. Musilová