5.B třída

 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2022/2023

30.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Vzory rodu ženského U str. 68 - 69

M - Vzájemná poloha dvou kružnic -procvičování U str. 63/cv. 2, 4 6   U str.64/cv. 7, 9

      Souhrnné procvičování U str. 65/cv. 1, 3, 4     Dú: U str. 65/cv. 2

VL - Přechod k demokracii U str. 54 

       Opakovali jsme U str. 51 - 53. Příští hodinu zkouším a v pondělí píšeme test.

       https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo

       https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo


27.1.    

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování koncovek podst.jm. rodu mužského

      https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

M - Vzájemná poloha dvou kružnic U str. 63


26.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování pravopisu koncovek rodu mužského - list

M - Kruh a kružnice U str. 61/cv. 4 - 6, str. 62/cv. 7, 8     Dú: U str. 62/cv. 13


25.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování podst.jm. podle vzoru předseda a soudce U str. 67/cv. 1,2

       Procvičování pravopisu str. 25/ první sloupec     Dú: druhý sloupec s odůvodňováním (komáři - páni)

M - Kruh a kružnice U str. 61/cv. 1-3 

VL - Psali jsme test z 2. světové války            Přechod k demokracii U str. 52 - 53


24.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování podst.jm. podle vzorů muž a stroj U str. 65 - 66

M - Opakování římských číslic - zítra píšeme test

      Převody jednotek obsahu - Početník str. 35 - dopočítat

      Geometrie: Vzdálenost dvou rovnoběžěk U str.60/cv. 1, 2, 5     Dú: U str. 60/cv. 4

- Tropický podnebný pás U str. 34 - 35

       https://www.youtube.com/watch?v=NLiZDZ8wupc&t=181s


23.1.

Info pro nepřítomné:

Ve středu 25.1. Beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou /cena 70,- Kč/

Možnost zakoupení knih (cena kolem 250,- 300,- Kč)

 • A-Ž půjdeš do školy                 - 299,- Kč;
 • Náš dvůr má tajemství             - 299,- Kč;
 • Kamínek                                  - 249,- Kč; - vyprodáno
 • Nikolina cesta                          - 249,- Kč;
 • Kája a Claudie: Hra na štěstí   - 249,- Kč;
 • Pavel: Kapela                          - 249,- Kč;
 • Jana: Povodeň                        - 249,- Kč;
 • Natalie: Nový bráška               - 249,- Kč;
 • V bříšku                                   - 249,- Kč;
 • Kanálníčci                                - 299,- Kč;
 • Ela v zemi trollů                       - 299,- Kč;

 

ČJ - Skloňování podst.jm. podle vzoru hrad  - U str. 64 - 65      Dú: List - vyskloňovat podst. jm. podle vzoru hrad a ve sloupci podtrhat                                                                                                  podst. jm., která se skloňují podle tohoto vzoru.

M - Opakování obsahu obdélníku - Početník str. 34     U str. 36/cv. 17

      Ve středu píšeme testík na římské číslice.

VL - Opakovali jsme II. světovou válku na test

       Poválečný vývoj . třetí republika U str.51 - 52 k roku 1960 (vypsat poznámky)


20.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 63  Opakování pravopisu vlastních jmen

M - Slovní úlohy U str.36/cv. 16, 17     

     Opakování obsahu čtverce Početník str. 33

Čítanka - Nebezpečí lavin str. 67 - 69 (dočíst a v úterý umět vyprávět)

VV - přinést pohled ( rozstřihneme a budeme dokreslovat podle předlohy druhou polovinu).18.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování skloňování podst. jm. podle vzoru pán str. 62/cv. 1 + tabulka     Dú: List - vyskloňovat jedno podst. jm. podle vzoru                pán v čísle jednotném  množném .

      Sloh: Popis pracovního postupu U str. 121, 122 - Pohoštění/1

              Ústně si připravit na středu popis pracovního postupu.

M - Opakování výpočtu obvodu čtverce a strany  -  Početník str. 32

      Vzdálenost dvou rovnoběžěk  - zelená tabulka

 VL - Život v protektorátu U str. 49 - 50 (vypsat poznámky) V pondělí zkouším II. sv. válku

        https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs

Čítanka - Masopust U str. 66


17.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování podst.jm. - vzory rodu mužského (životnost a neživotnost) - vzor pán U str. 61 - 62

M - Procvičovali jsme římské číslice (v pátek test) 

     Práce s grafy U str.40

     Opakovali jsme obvod obdélníku   Dú: Početník str.31 - dopočítat

- Psali jsme test z vesmíru. Úvod do podnebných pásem U str.34


16.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Podstatná jména hromadná,pomnožná a látková  - U str.58     Dú: Procvičování pravopisu str. 22/1. sloupec

      Rod podst. jmen U str. 59

      Cvičný diktát U str. 60/cv. 2

M - Římské číslice U str. 38      Početník str. 29

VL - 2. světová válka U str. 47 - 48 (vypsat si poznámky - to, co je silně vytištěno)

       https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg


 

13.1. 

Vážení rodiče,

naše třída pojede ve čtvrtek 19.1. 2023 bruslit na zimní stadion do Dobříše. Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice, helmu, brusle v látkové tašce, svačinu, pití a penál.

Odjezd na Dobříš – linkovým autobusem v 9:16h                                                                        

Návrat do N. Knína – kolem 12:30 h


 

10.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 53 - 55 Zopakovat pádové otázky s předložkami, se kterými se pojí.

       Pravopisná cvičení str. 3 - velká písmena; str. 10/druhý sloupec

M - Početník str. 28 - dopočítat   U str. 44/cv. 6 (bez příkladů na násobení trojciferným činitelem)

- Člověk dobývá vesmír U str. 33  Ve středu píšeme test Pohyby Země a Měsíc U str. 31 - 32 + umět vyjmenovat planety

      https://slideplayer.cz/slide/3062948/


 

9.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Podstatná jména - pravopis vlastních jmen U str. 52    Dú: U str. 52/cv. 3

M - Opakování na prověrku: U str. 35/ 1 - 10, U str. 43/cv. 3

VL - Psali jsme test na 1. sv. válku. Ve středu - testík z T. G. Masaryka

       Kultura v Českoslonenské republice str. 44 - 45


6.1.

Info pro nepřítomné: 

Na středu 11.1. (PV) - přinést jehlu, bavlnku a nůžky)

ČJ - Procvičování slovních druhů. 

      Podstatná jména U str.51

M - Souřadnice bodů  str. 58

      Početník str. 28/cv. a, b, c

Čítanka - Jak přišla hrdlička k pásku str. 63

Ve čtvrtek 12. 1. píšeme pololetní práci z ČJ: slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma,

                                                               kořen slova,  předložky - předpony, s, se/z, ze

                                                               nn/n, ě/je, mě/mně, u/ú/ů

                                                               u podst. jm. určit rod, číslo, pád a vzor 

                                                               u sloves určit osobu, číslo a čas

                                                               slovní druhy

V pátek 13. 1. -  pololetní práce z matematiky: pamětné +, -, :, x mimo obor násobilky

                                                                  písemné +, -, x dvojciferným činitelem, : jedno i dvojciferným dělitelem

                                                                  zlomky - výpočet části z celku, porovnávání, sčítání a odčítání

                                                                  slovní úlohy i se zlomky

                                                                  výpočet obvodu a konstrukce trojúhelníku

Možnost procvičovat příklady z U str. 35 - 36, str. 43 - 45


5.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Psali jsme diktát z učebnice str. 44/cv. 1

      Procvičovali  jsme slovní druhy - list  Dú str. 12/cv. 1

M - 2 příklady na písemné dělení na známky:  648 428 : 22 =

                                                                 92 375 : 49 =

     U str. 33/cv. 2 - 4

      Hráli jsme hru "Lodě" ( na procvičování souřadnic bodů)


4.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Procvičování slovních druhů - list

      Popis děje U str. 119 - 120   Sloh do středy 11.1. str. 120/cv. 1 - Hotel snů (napsat do sešitu, nezapomenout na osnovu)

M - Procvičování písemného dělení.

      Slovní úlohy se zlomky U str. 33/cv. 1

      Geometrie:  U str. 57/cv. 1   Dú: U str. 57/cv. 2

                       Souřadnice bodů str. 58/cv. - tabulka, cv. 2   https://www.youtube.com/watch?v=7M7L2i9ZtWoVL

VL  - Opakovali jsme 1, sv. válku  na pondělní test U str. 38 - 40

        První ČSR  - U str.42 - 43 /vypsat poznámky/

Čítanka - Mikulášovy Vánoce str. 60 - 62


 3.1.

Info pro nepřítomné: 

Vážení rodiče a milé děti, ať se Vám v novém roce vše daří!

ČJ - Procvičovali jsme slovní druhy U str. 49 - 50    Dú: Procvičování pravopisu str. 10/1. sloupeček

M - Opakovali jsme písemné dělení dvojciferným dělitelem a zlomky U str. 32

ČS - Opakovali jsme vesmír - příští hodinu zkouším pohyby Země str. 31

      Měsíc - vypsat si poznámky - str. 32

 

 

Vánoční prázdniny - od čtvrtka 22. prosince (ředitelské volno) - do pondělí 2. ledna 2023. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.


 

21.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování slovních druhů, opakování vyjmenovaných slov - str. 49, 50i

M - Sčítání a odčítání zlomků U str. 31/cv. 4, 6, 7    U str. 32/cv. 9-11    Početník str. 26, 27

- Země U str. 31    Domalovat obrázek str. 31 - Oběh kolem Slunce

Úkoly na prázdniny:

Pomáhat rodičům, odpočívat, chodit ven, sportovat, číst si. (Nezapomeňte, že máte přečíst alespoň 3 knihy za pololetí!!!)

Vážení rodiče a milé děti,

děkuji za dárečky a přeji Vám hezké Vánoce a v novém roce vše jen to dobré.

S pozdravem Musilová


19.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Tvarosloví - slovní druhy  U str. 46 - 48

M - Sčítání a odčítání zlomků  U str. 31/cv. 1 - 3   

      Procvičovali jsme porovnávání zlomků - list, U str. 30/cv. 4 - 7    Dú: Početník str.25

VL - Vznik samostatného československého státu a T. G. Masaryk  U str. 41

       https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY


 

16.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování vyjmenovaných slov U str. 44 - 45 + list

M - U str. 29/cv. 11, 12   Porovnávání zlomků  U str. 30/cv. 1 - 3 + list

Čítanka - Narodil se Ježíšek str. 58 -59


15.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po z - U str. 43/1, 2 3

M - Výpočet části z celku U str. 29/cv. 7, 8, 9       Dú: U str. 29/cv. 10       Početník str. 24/cv. 4 


 14.12                                     

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování VS po V - list, tvoření vět

M - Zlomky U str. 28/cv. 4, 5 6   Znázorňování, čtení a psaní zlomků          Početník str. 24/cv. 1 - 3

      Dú: str.27/cv. 1e - 2 příklady na dělení dvojciferným dělitelem jsou povinné

VL - 1. světová válka U str. 38 - 40. Vypsat si poznámky /to co je silně vytištěné/  V pondělí budu zkoušet.

       https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

       https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

Čítanka  - str. 56 - 57   Jak sněhulák zatoužil po vzdělání


12.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po v U str. 41

M - Procvičování výpočtu povrchu krychle a kvádru U str. 56/cv. 5,6

      Početník str. 36/cv. 1   Dú: str. 36/cv. 3

VL - Češi a Němci a 1. světová válka  - úvod U str. 37 - 39

       https://www.youtube.com/watch?v=Qaivde8Y0T8


 

9.12. 

15.12. SKLÁŘ VE ŠKOLE - cena 140,- Kč (hrazeno ze školního vkladu)
VÝUKOVÝ PROGRAM ZAHRNUJE :
- krátkou přednášku o historii rozkvětu sklářství ve světě a v Čechách
- ukázku zpracování skla 
- vlastní výrobu, kde si může každý žák pod vedením skláře vánoční ozdobu vytvořit
- výrobky si děti odnesou domů v pevných krabičkách


8.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po p  U str. 39     Dú: U str.40/cv. 3

M - Povrch krychle U str. 56/cv. 2, 3


 

6.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po M U str. 38 - 39/cv. 1, 2     Dú: str.39/cv. 3

M - Jednotky obsahu U str. 55/cv. 2   Početník str. 35/cv. 1

- Slunce U str. 24. Psali jsme test.

       Zítra máme přírodovědu.


 

5.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování VS po m, l - list

M - Jednotky obsahu U str. 55/cv. 1    Obsah obdélníku U str. 55/cv. 13, 14     Dú: Početník str. 23/cv. 6 - dopočítat

      Ve středu píšeme test na písemné dělení.

VL - Osobnosti 19. století, romantizmus   U str. 35 - 36    Opakovali jsme otázky na str. 36 a vše o Národním divadle str. 34 - 35

      na test.


4.12. 

Děkuji všem dětem, které se zapojily do příprav na školní jarmark.

Natálce a Bětušce za vytvoření krásných výrobků doma.

Děkuji dětem, které pomáhaly při prodeji: Alánkovi, Andrejce, Bětušce, Natálce, Tádovi a Žofince.

Děkuji i všem rodičům za zakoupení mokrých výrobků.

Přeji Vám poklidnou druhou adventní neděli.

J. M.


1.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovat  VS po b. Tvoření vět nabýt/nabít, dobýt/dobít, zbýt/zbít, odbýt/odbít....

M - U str. 54/cv. 4 - 7     Obsah obdélníku  U str. 54    Dú: Početník str. 33/cv. 1


30.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po B  U str. 36       Dú: U str. 36/cv. 4

M - Početník str. 23 - 2 příklady na písemné dělení   

     Obsah čtverce U str. 54/cv. 1,2 3      https://www.youtube.com/watch?v=BfpdAZqjDUI

VL - Národní divadlo str. 34 - 35 (vypsat silně vytištěná slova)


 

29.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Dělení slov na konci řádku U str. 34/cv. 1,2

M - Početník str. 22 - dopočítat    

      Obsah čtverce   https://www.youtube.com/watch?v=HMY4atSWg0s

- Vesmír U str. 23    Příští hodinu píšene testík z nerostných, energetických surovin a elektrické energie  U str.19 - 22.

Čtení: Naučit se jednu z básní do 6. 12: Prosinec, Ladovská zima  str. 53

                                                        Co víme o čertovi  str. 55

                                                        Dopis Ježíškovi str. 58


28.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakování U str. 33 - 34/cv 5

M - U str. 53/cv.7, 8  U str.24/cv. 1   Početník - dopočítat str. 21  Dú: Početník str.22/4 - 4 příklady

VL - Opakovali jsme rok 1848 a život za průmyslové revoluce 29 - 32.

       Národ sobě U str. 33 

25.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předpony a předložky U str. 32/cv. 4, 5.     Příští týden budeme psát kontrolní práci. Procvičujte si U str. 33 - 34.

M - Písemné dělení: Početník str. 21  /nutné procvičovat a vědět, který způsob dělení mi vyhovuje/

Čítanka - Jak hořelo národní divadlo U str. 49 - 51 

23.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předložky s, se, z, ze: U str. 30, 31     Dú: cv. 2

M - Písemné dělení U str. U str. 24/cv. 1        Konstrukce a obvod čtverce. U str. 53/cv. 1-4

VL - U str. 32  - Klasicizmus a empír

Čítanka - Pes v době velkých vynálezů str. 46-47


21.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakování předpon - list

M - Písemné dělení - krátký zápis Početník 2. sloupec str. 19

VL - Život za průmyslové revoluce U str. 31   https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

       Ve středu píšeme testík Národní obrození U str. 26 - 28


AKCE:

22.11. - PLANETÁRIUM PRAHA - /POHYBY ZEMĚ/: Odjezd 7:45h. Návrat kolem 13 h. Odpoledne máme hodinu čtení.

                                                                      Vstupné 75,- Kč + doprava

                                                                      S sebou batůžek, pití, svačinu a kapesné dle uvážení.

2. 12. JARMARK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU od 16 h.

22. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO


16.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 29/cv. 7    Procvičování pravopisu str. 17 - celá

M - U str. 52/cv. 3 

     Písemné dělení dvojciferným číslem (dlouhý zápis) - Početník str. 19 (první sloupec- dělení desítkami)

     Dú: Početník str. 30/cv. 2, 3

VL - Revoluční rok 1848  U str. 29 - 30 (vypsat si poznámky)

       https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

Čítanka - Církevní pojetí vzniku světa - str.26-27


 15.11.   

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předpony : U str. 27 - vypsat slova - 5 v  ustálených případech  - s-; a 7- v ustálených případech - z-

                      U str. 29/cv. 6

M - U str.23/cv. 3     Ukázali jsme si dva způsoby písemného dělení dvojciferným číslem: dlouhý zápis a zkrácený. Děti si zvolí způsob,                                        který jim bude vyhovovat.

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0&t=26s

                             Dú: Početník str.30/cv. 1

-  Energetická energie  U str.22

        Příští hodinu zkouším nerosty a horniny U str. 15 - 22 a budeme z toho psát test.


 14.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování předpon U str. 29/cv. 5, 5.1      Dú: U str. 29/cv. 5

M - Nerovnosti U str. 22    Slovní úlohy str. 23/cv. 1,2

VL - Národní obrození U str. 26 - 28     https://www.youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0

      Napsat si poznámky.


 

11.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psaní předpon s-, se-; z-, ze-; vz-   U str. 27

M - Rovnosti - U str. 21

Čítanka - Z dějin naší země str. 24 - 25

Připomínám prezentaci knih.


10.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme diktát a procvičovali jsme psaní u, ú, ů.

M - Konstrukce obdélníku a výpočet obvodu  U str. 52     Dú: U str. 52/cv. 1


8.11. 

Info pro nepřítomné:

"Vánoce, Vánoce přicházejí"- vyhlášení soutěže (výtvarná i literární - do konce listopadu)

ČJ - psaní ú, ů  U str. 25/cv. 1    Dú: Procvičování pravopisu str. 29

M - Opakování na zítřejší prověrku.

- Nerostné suroviny U str.19, str. 21   https://slideplayer.cz/slide/3224423/


 

4.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování bě/bje; pě; vě/vje;mě/mně - list

M - Slovní úlohy: U str. 17/cv. 4    Početník str. 18

Čítanka - nácvik básně Píseň o moři

Na PV sáček s kořením HŘEBÍČEK.


3.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování mě/mně. Psali jsme test.    Dú: str. 24/cv. 2

M - Opakování na prověrku: Zaokrouhlování, převody, písemné dělení.   Početník str.17


1.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skupiny bě - bje; pě; vě - vje U str. 23     Dú: U str.24/cv. 1a, b

M - Přirozená čísla U str. 18   Početník str. 14, str. 15

- Nerosty a horniny U str. 15 - 17 (vypsat stručně poznámky)

Čítanka - str. 22 báseň Píseň o moři - naučit se do 8. 11.


 31.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakovali jsme zdvojené souhlásky, -ský, -ští...list

M - U str. 15/cv. 8    Početník str. 14/cv. 1;  str. 15/cv. 1/- 2 řádky      Dú: Početník str. 14/2

VL - Život ve městě U na str. 20  Vypsat si poznámky ze Zapamatuj - str. 19 do sešitu. To, co je silně vytištěné.


25.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování učiva o tvoření slov - listy

M - Příprava na kontrolní práci U tr.15   Početník str. 13/cv. 2

- Voda , vzduch, světlo a teplo, půda U str. 11 - 14

Čítanka - Švédové před Brnem str. 100 - 101

Vážení rodiče a milé děti,

přeji Vám pohodové podzimní prázdniny.

S pozdravem  J. Musilová


24.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Přípony -ský,- ští  U str. 32/cv. 3, list     Dú: list cv. 1a, b, c doplnit a určit číslicí slovní druhy.

M - Příprava na kontrolní práci U str. 15/cv. 1 - 4

VL - Život na vesnici U str. 17 - 18 

21.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str.21/cv. 2   Střídají se souhláskové skupiny U str. 22/cv. 1, 2

      Sloh - Vypravování: U str. 118/2  Napiš podobný příběh o zážitku se zvířetem nebo člověkem (do pondělí 31. 10. do sešitu)

M - Procvičování jednotek objemu U str. 14

Čítanka -  O škole str. 99


19.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh - vypravování U str. 115 - 117

M - Konstrukce a obvod trojúhelníku U str. 50/cv. 1, 2      Dú cv. 5

VL - Josef II U str. 15      https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

Čítanka - Stůl Komenského str. 9817.10. 

Info pro rodiče:

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy najdete na stránkách školy (v AKTUÁLNĚ).


14.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 18 - procvičování.  Písemně str. 19/cv. 2

M - Opakování jednotek délky  - list   Početník str. 11.   V pondělí píšeme test na jednotky délky.

Čítanka - Vinobraní. Poddzimní pranostiky. Podzim. Podzimní obraz U str. 12 - 14

Připomínám prezentace.


11.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Zdvojené souhlásky U str. 16    Dú: list: cv.1, 2, cv. doplň

M - Procvičovali jsme jednotky času. Zítra píšeme testík. Opakovali jsme jednotky délky U str.13/cv. 4, 5

- Opakovali jsme obratlovce. Zítra místo TV máme PŘ.

Čtení: Pověst o Bruncvíkovi

Na VV vylisované listy (ne suché) na vlasy k  obličeji a lepidlo HERKULES.


10.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Tvoření slov zkracováním: U str. 15. Opakovali jsme slovní druhy.

M - Jednotky času - Dú: U str. 13/cv. 2

                            Početník str. 10

VL - Jan Ámos Komenský: U str. 12 - 13  https://www.youtube.com/watch?v=RD5IQ-GLB2Y

       Ve středu píšeme test U str. 6 - 11


 

7.10. 

Info pro nepřítomné: 

M - Záporná čísla: U str. 12       Převody jednotek - jednotky času: U str. 13/cv. 1


6.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Tvoření slov skládáním U str. 14    Dú na pondělí: Doplnit list

M - Výhodné počítání: Početník str.9    Slovní úlohy.


5.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh: Oznámení. Zpráva - U str. 125    Tvoření slov odvozováním.  Předpony X Předložky.

M - Geometrie - Osová souměrnost U str. 48/cv. 1 - 4.   

     Výhodné počítání U str. 11/cv. 1-4    Početník str. 13/cv. 1

VL - Baroko - opsat poznámky z videa: https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA&t=59s

                   U na str. 11

- Živočichové U str. 6 - 7

Čítanka -  U str. 15 - 16

V pátek 7.10. DRAKIÁDA - první dvě hodiny se učíme /AJ a M/. 


3.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Změny při odvozování slov U str. 13

M -  Písemné dělení  U str. 10/cv. 15, 16      Početník str. 16/cv. 1,2   Dú - dopočítat

VL - Selské bouře. Baroko U str. 9 - 11

Připomínám prezentace přečtených knih.

Od 7.10. - pravidelné doučování - pátek /11:20 - 12:05 h/


 

23.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovali jsme VS po m, psali testík na význam slov a tvořili jsme nová slova z daných kořenů U str. 10.

M - pamětné x a :  Početník str. 7/cv. 1,2   Slovní úlohy na krát více.  Procvičovat celou násobilku!!!

Připomínám: Za pololetí přečíst 5 knih (pomalejší žáci 3 knihy) a odprezentovat.


22.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ -  Slova příbuzná U str. 10    Dú: list (sloupeček s i, y přepsat do sešitu)

M - U str. 9/ cv. 2 - dělení se zbytkem; cv. 3    Početník str. 6/cv. 3
 • 21.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh - zpráva (děti mají listy ve škole)    Opakovat VS po m a slova příbuzná.

M - Vzájemná poloha přímek U str. 47/cv. 1 - 3  (cv. 2-Dú)

VL - Habsburkové str.5; bitva na Bílé hoře U str. 6 - 7   V pondělí píšeme testík U str. 4 - 5 + sešit (Lucemburkové; husitství)

      https://www.youtube.com/watch?v=AVCl1Y

     https://edu.ceskatelevize.cz/video/1821-bitva-bila-hora

Čtení - Pověst o pražském golemovi str. 97 - 98


 

 20.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 9 - opakování významu slov (ve čtvrtek píšeme test)

M - opakovali jsme zápis složené slovní úlohy. Opakování násobilky 8. U str. 9/cv. 1  Početník str.6/cv. 1 - cv. 2 Dú

- Rostliny str. 4


19.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Homonyma a antonyma U str. 8    Dú: U str. 8/cv. 1

M - U str.7/cv.9; str.8/cv.13, 14, 15    Opakovat násobky 7 a násobilku 2 - 7

VL - Husitství a J. z Poděbrad U str.5


 

14.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Reprodukce textu U str. 114. VS po L.

M - Bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovina  U str.46/cv. 1, 2, 4      Dú: U str.46/cv. 3.  Násobilka 6.

- Přemyslovci. Lucemburkové. U str. 3 - 4    V pondělí píšeme testík na pravěk, Slovany a Velkou Moravu /U str. 2 -3/

Čtení - četli jsme pověst O Konstantinovi a Metodějovi z knihy Pověsti z Čech a Moravy II)


13.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná U str. 6. Opakovat VS po L, psaní u, ú, ů.

M - Pamětné + a - U str.7/cv. 1, 2.    Početník str. 4.      Opakovat x a : 6.

- Houby U str. 3. Příští hodinu píšeme testík.

       https://www.youtube.com/watch?v=JatdlBq4c3U

       https://www.youtube.com/watch?v=4Q0hXz0hjLs&t=516s

       https://www.youtube.com/watch?v=ywN6N67oAhw&t=291s

Připomínám, že zítra máme geometrii. Nezapomeňte rýsovací potřeby!/trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko a ořezané tužky/.


 

12.9. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná - U str. 5 - 6

M - Zaokrouhlování U str. 6  Dú: U str. 6/cv. 6  Opakovat násobilku!

VL - Velká Morava a Přemyslovci U str. 3


9.9.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U na str. 5 / slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čítanka na str. 7 (Z deníku malého poseroutky)

M - U str. 5/cv. 5 - 9.  Zaokrouhlování čísel: Početník str. 3/cv. 1, 2, 3.  Procvičovat násobky a násobilku!

 

Vážení rodiče,

zvládli jsme první dlouhý pracovní týden.

Připomínám, že by děti měly mít všechny učebnice a sešity obalené.

Úkoly budou dostávat každý den mimo pátku. Prosím o podepisování úkolů a požaduji, aby psaly perem a prováděly opravy. 

Na VV a PV přinést ubrus a staré noviny.

Nabídku zájmových kroužků pro rok 2022/2023 - najdete v Aktuálně. V pondělí dostanou zájemci zápisový lístek.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


5.9.

Výše vkladu na tento školní rok je 1500 Kč.

Číslo účtu: 291391602/0300. Varabilní symbol mají děti v žákovských knížkách.


 

2.9.

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za vyplnění všech tiskopisů.

Akce třídy:

13. 9. "Ride Wheel" - Besip v letním kině (náhrada za zrušenou červnovou akci). Vstupné 40,- hrazeno ze školního vkladu.

15. 9. Rýžování zlata v místním muzeu. Vstupné 30,- hrazeno ze školního vkladu.

 Prosím obalit všechny sešity a učebnice a do konce týdne (9.9.), aby děti měly pomůcky na jednotlivé předměty podle seznamu.

Přeji Vám i dětem pohodový první poprázdninový víkend.

J.M.


29.8.

Vážení rodiče a milí žáci,

vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby byl úspěšný.

Informace k začátku školního roku:

Vyučující: Aj - Bc. Miroslav Švarc BBA

              Inf - Mgr. Milan Vojíř

              Hv - pan Karel Čihák

Nově máme třídu v 1. patře (bývalá učebna HV)                       

Žáci si přinesou desky na tiskopisy, které dostanou první den ve škole.

 1.9. Zahájení školního roku. Seznámení se se školním řádem. Konec vyučování v 8:25 h (první vyučovací hodinu)  

 2.9. a 5.9. Vyučování bude končit podle rozvrhu - do 11:10 h

 Od 6.9. se učíme podle rozvrhu. 

Školní jídelna a družina jsou v provozu od 2.9.

 Seznam pomůcek:

V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky a fixy

Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko a tužka č. 3

Tělesná výchova a počasí: počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení na ven i do tělocvičny – pevnou obuv s bílou podrážkou, krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu. Děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

VV a PV: seznam věcí mají napsaný na papíru. Doporučuji plastový box, kufříky se jim rozbíjejí.

Děkuji a těším se na spolupráci.

Přeji Vám a Vašim dětem hlavně pevné zdraví, pohodu a radost.

S pozdravem J. Musilová