5.B třída

Rozvrh pro školní rok 2023/2024 zde.

 

Plán na týden 11. - 15.12.:

ČJ - vyj. slova, slovní druhy

učebnice str. 52 - 54

PS str. 29 - 30

 

M - dělení dvojcif. číslem, opak. test, sčítání, odčítání zlomků

matematika str 38 - 39

Geometrie str. 15 (čtverec, obdélník)

 

AJ - dokončení lekce 2C (My things) v PS, lekce 2D v učebnici, slovíčka z 2D, have/has got

učebnice str. 28 - 29

PS str. 16 - 17

 

Plán na týden 4. - 8.12.:

ČJ - vyjmenovaná slova, sloh - pozvánka, zpráva

učebnice str. 48 - 51

PS str. 27 - 28

M - dělení dvojciferným dělitelem

matematika str. 35 - 37

geometrie str. 13 - 14 (mnohoúhelníky)

 

AJ - dokončení lekce 2B v PS (My Pets, have/has got), lekce 2C (My Things), slovíčka z lekce 2C

učebnice str. 26 - 27

PS str. 14 - 15

 

Plán na týden 27.11. - 1.12.:

V pátek první hodinu půjdeme do Muzea zlata v NK na výstavu betlémů. ZRUŠENO

 

ČJ - stavba slova - opak., vyjmenovaná slova

učebnice str. 44 - 48

PS str. 25 - 26

Termín dalšího zápisu ve čtenářském deníku je do konce ledna.

 

M - dělení dvojciferným číslem

matematika str 32 - 34

geometrie str. 11, 12 (opakování, prostorová geometrie)

 

AJ - dokončení lekce 2A (My Home, My Room), test ze slovíček 2A, lekce 2B - zapíšeme si slovíčka 2B, dokončíme a vyhodnotíme projekt My Day...

učebnice str. 24 - 25

PS str. 12 - 13

 

 


Milí žáci,

na příští hodinu výtvarné výchovy si, prosím, přineste jutový provázek a nějaké ozdoby na naše věnce z kartonu. Například usušený pomeranč, citron, jablko, celou skořici atd. Případně tavnou pistoli i náplň.

 

Děkuji moc

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Plán na týden 20. - 24.11.:

V pátek k nám do školy přijede pan včelař. Budeme vyrábět svíčky ze včelího vosku, ochutnávat různé druhy medu a mít přednášku o včelařství. Cena programu je 100 Kč (z vkladu).

ČJ - dělení slov na konci řádku, stavba slova - opakování, sloh - vzkaz

učebnice str. 41 - 44

PS str. 23 - 24

 

M - dělení dvojciferným číslem

matematika str. 29 - 31

geometrie str. 9 - 10

 

AJ - projekt My Day, My Feelings, lekce 2A - At Home (My Room), zápis slovíček z lekce 2A, test ze slovíček "1E"

učebnice str. 22 - 23

PS str. 12 - 13

 

Plán na týden 13. - 16.11.:

Ve středu 15.11. od 16:30 hodin budou třídní schůzky. Sejdeme se hromadně v naší třídě 5.B. Do té doby budou mít děti v ŽK zapsané známky, které jim vycházejí ve čtvrtletí.

 

ČJ - psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně; čtvrtletní opakování

učebnice str. 38 - 40

PS str. 21 - 22

 

M - diagramy, grafy, pamětné dělení se zbytkem

matematika str. 26 - 28

 

AJ - projekt My Feelings During the Day, čtvrtletní opakování

učebnice str. 18 - 19

PS str. 9 - 11


Milí žáci,

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na zítřejší hodinu výtvarné výchovy přinesli přírodní jutový provaz, usušený citron a pomeranč, šišky či jiné přírodniny. Případně i tavnou pistoli. Budeme vyrábět věnce z kartonu. 

 

Děkuji moc

 

S pozdravem

Lucie Vlková


Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Plán na týden 6. - 10.11.

Ve středu jedeme na exkurzi do sklanzenu - info je níže.

 

ČJ - předpony s-, z-, vz-, předložky s, z

učebnice str. 34 - 37

PS str. 20

 

M - výpočet částí, dílů - zlomky, aritmet. průměr, odhad výsledků

matematika str. 23 - 25

geometrie str. 8, 9, cv. 1, 2 (vzáj. poloha kružnic, přímky a kružnice, grafický součet úseček)

 

AJ - lekce 1D (čas, školní předměty, test ze slovíček 1D)

učebnice str. 16 - 17

PS str. 8 - 9  


Milí žáci,

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli malé oblázky a drátek. Budeme vyrábět drátované rybičky - viz odkaz https://www.qitko-hobby.cz/kurzy/rozverne-dratovane-rybicky-2334/.

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Ve středu 8.11. pojedeme na exkurzi do Skanzenu ve Vysokém Chlumci. Zúčastníme se zde programu ke svátku sv. Martina (pečení rohlíčků, návštěva kovárny). Odjezd bude v 8 hodin, návrat kolem 12 hodin. Po návratu bude ještě vyučování dle rozvrhu (VV a odpolední vyučování - TV). Děti si přinesou pouze batůžek se svačinou, pitím a případně kapesným. Část programu bude probíhat venku, měly by tedy přijít teple oblečeny. Cena programu je 50 Kč + doprava (bude strženo z vkladu).

Plán učiva na týden 30.10. - 3.11.

ČJ - přípony -ský, -ští, zdvojené hlásky, předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

učebnice str. 29, 30, 32, 33

PS str. 17, 19

Tento týden mají děti přinést zápis ve čtenářském deníku.

 

M - převody jednotek času, výpočet části, dílu, slovní úlohy, práce s diagramy

matematika str. 19 - 22

geometrie str. 7 (kruh, kružnice)

 

AJ - dokončení lekce 1C (přivl. zájmena, datum, řadové číslovky, test ze slovíček 1C + zájmen), lekce 1D (zápis slovíček, čas)

učebnice do str. 16

PS do str. 9

 

Plán na dny 23. - 25.10.

Ve středu 25.10. po první vyučovací hodině půjdeme na podzimní vycházku pravděpodobně do Malé Hraštice (přes Koupelnu), kde si děti budou moci něco koupit v cukrárně. Děti mají mít vhodné oblečení a obutí, svačinu, pití, kapesné a pero. Žádné učebnice si přinést nemají. Vrátíme se kolem poledne, odpolední vyučování bude. Pokud by pršelo, budeme mít jiný program (dle situace upřesním).

Plán učiva:

ČJ - přídavná jména s příponami - ský, -ký, sloh - reklama

učebnice str. 29 - 31

PS str. 17 - 18

Po podzimních prázdninách mají děti přinést zápis ve čtenářském deníku.

 

M - jednotky plochy, rychlosti, teploty, log. úlohy

matematika str. 18 - 19

 

AJ - dokončení lekce 1C (Birthdays), přivlastňovací zájmena, měsíce, datum

učebnice str. 15

PS str. 6 - 7

 

Plán na týden 16. - 20.10.

ČJ - kořen slova, přípona, zdvojené hlásky

učebnice str. 25 - 28

PS str. 15 - 16

 

M - převody jednotek hmotnosti a objemu, trénování logických úloh

matematika str. 15 - 17

geometrie str. 6 (vzájemná poloha polopřímek, úhel)

 

AJ - dokončení lekce 1.B, lekce 1.C - slovíčka, to be, měsíce, datum, čísla do 100, přivlastňovací zájmena

učebnice str. 13 - 15

PS do str. 6

Budeme psát test ze slovíček z lekcí 1.A a 1.B 

 

 

Plán na týden 9. - 13. 10.

Ve čtvrtek 12. 10. půjdeme do místní sokolovny na anglické divadlo. Představení se jmenuje Jackie and the Giant. Materiály k divadlu můžete najít na thebeartheatre.com. Divadlo bude trvat od 8:30 do 9:30 hodin. Děti v tento den přijdou připraveny dle rozvrhu. Cena divadla je 75 Kč (z vkladu).

 

ČJ - odvozování slov, předpony, přípony, sloh - popis předmětu

učebnice str. 19 - 23

PS str. 11 - 14 (mimo str. 13, sloh - popis předmětu budeme dělat do sešitu)

 

M - převody jednotek

matematika str. 12 - 14

geometrie str. 5 (vzáj. poloha přímek, úhel)

 

AJ - lekce 1.B - My Family (+ dokončení lekce 1.A)

Zapíšeme si slovíčka z lekce 1.B a naučíme se slovíčka 1.A a 1.B, následující týden bude test. Slovíčka jsou v PS na str. 73.

učebnice str. 12 - 13

PS str. 3 - 4

 


Milí žáci, 

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy (středa 4. 10.) přinesli vylisované listy. Budeme z nich dělat zvířátka. 

 

Děkuji moc

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Vlková


Plán učiva na týden 2. - 6.10.

ČJ - slova příbuzná, odvozování slov předponami a příponami, opakování i/y uprostřed slov (vyj. slova)

učebnice str. 15 - 18

PS str. 8 - 10

 

M - rovnice, zlomky, výpočet části z celku

matematika str. 9 - 11

geometrie str. 4 (vzáj. poloha přímek)

 

AJ - Unit 1.A - Me (In the Playground)

učebnice str. 10 - 11

PS str. 2 - 3

Zapíšeme si slovíčka z lekce 1.A (ze str. 73 v PS) a bude z nich test.

Informatika

Probíráme téma hardware - prosím chybějící žáky o doplnění zápisu z dnešní hodiny od spolužáků. 

 


Plán učiva na týden 25.9. - 29.9.

V pátek 29.9. budeme mít projektový den na téma Podzim spojený s orientačním během (který pro děti připraví paní Katka Havlíčková). Prosím, aby si děti přinesly pouze pero a tužku, svačinu, dostatek pití, a přišly sportovně oblečeny. V případě nepříznivého počasí program upravíme (děti dostanou info). Končit budeme v obvyklý čas - 12:05 hod.

 

Milí žáci, 

prosím Vás, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli krepový papír (alespoň dvě barvy - jedna z nich by měla být zelená) a špejle.

Děkuji moc 

S pozdravem 

Lucie Vlková

 

Pracovní výchova -  Kdo máte tu možnost, přineste si na pondělní hodinu jedno brčko. Předem děkuji. KH

 

ČJ - stavba slova

učebnice str. 12 - 14

PS str. 7 

Zadáme si pravidla zápisu přečtených knih do čtenářského deníku. První zápis má být odevzdán do konce října.

 

M - opakování násobení, dělení..., trénování logických úloh

matematika str. 6 - 8

 

AJ - Introduction C - dokončení

učebnice str. 8 - 9 (Sl. zásoba - In the Park, can/can´t ve větách, otázky, odpovědi, poslechy, práce s textem)

 

 

Plán učiva na týden 18.9. - 22.9.

ČJ - opakování učiva (i/y, předložky, předpony, ě/je, sloh - vyprávění

učebnice str. 10 - 13

PS str. 5 - 6

M - opakování násobení, dělení, sčítání, odčítání

matematika str. 4 - 5

geometrie str. 3 (opak. úsečky, polopřímky, přímky, převody jednotek délky)

 

AJ - Introduction B, C

učebnice str. 6 - 8

Děti se mají naučit slovíčka z části Introduction a číst a překládat článek na str. 6

 

 

Plán učiva na týden 11. - 15. 9.

Informatika - Tento týden doladíme problémy s přihlašovacími údaji a vrhneme se na úvod do kódování a přenosu dat v kapitole 1/cv.1,2.

ČJ - opakování učiva

učebnice do str. 9

PS do str. 4

 

M - opakování sčítání, odčítání, násobilky, zaokrouhlování

matematika do str. 3

geometrie do str. 2 (opak. geometrických pojmů)

Je třeba, aby děti měly ve škole rýsovací potřeby - dlouhé pravítko (20 - 30 cm), troujúhelník s ryskou, funkční kružítko a ořezanou tvrdou tužku     

 

AJ - Introduction 

učebnice do str. 6 + cv. 2b na str. 7

Do slovníku si zapíšeme slovíčka z prac. sešitu (str. 73) - lekce Introduction, část A a C

 

 

 

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková

Na PV budou děti potřebovat klubíčko vlny a háček příslušné velikosti. Budou zkoušet háčkovat ;-)

Na INF silnější barevné fixy - stačí barvy černá, červená, modrá, zelená.

 

Informace k hodinám tělesné výchovy

Vážení rodiče,

pro hodiny tělesné výchovy Vás chci poprosit o následující:

  • V případě, že chcete Vaše dítě omluvit z hodiny tělesné výchovy, je nutné, aby žák přinesl omluvenku v žákovské knížce již do dané hodiny.
  • Požadavky na cvičební úbor:
    • Pro hodiny uvnitř – čisté sportovní oblečení a sportovní obuv se světlou podrážkou
    • Pro hodiny venku (podzim, jaro) – mikina, dlouhé kalhoty a sportovní obuv na ven (v případě, že žák standardně chodí do školy ve sportovní obuvi, lze ji použít a není nutné kupovat další boty). Také je dobré mít ve skřínce náhradní ponožky, ale není to podmínkou.

Předem děkuji za Vaši spolupráci.                     

S pozdravem                                                                          

Bc. Karolína Hejrová