5.B třída

 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde.  

AKCE:   

            Informace ke konci školního roku posílám v e-mailu. 

1.6. Den dětí na fotbalovém hřišti 

  Musím všechny děti moc pochválit. Byly opravdu šikovné! Chválili je i ostatní vyučující z 1. stupně.

    

      


5.6. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakování pravopisu mě/mně.

       Přímá řeč - procvičování

Opakování na prověrku z českého jazyka: Vyznačování základních skladebních dvojic, druhy podmětů, věta jednoduchá asouvětí(vzorce),                                                                slovní druhy, u podstatných jmen určit pád, číslo, rod a vzor, u sloves určit osobu, číslo, čas                                                                     a způsob, pravopis přídavných jmen, druhy číslovek a zájmen, práce s chybou, skupiny                                                                              skupiny bě/bje; pě-, vě/vje; mě/mně

M - Početník - převody jednotek času str. 34/cv. 1,2      Povrch kvádru U str. 67/cv. 6,7


2.6. 

Info pro nepřítomné:

ČJ -  U str. 106 - 107  Procvičování přímé řeči

M - Povrch kvádru U str.67/cv. 4,5

      https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo


 

30.5. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Přímá řeč: Pracovní list     Dú: U str.107/cv. 1,2 (přinést v pátek)

      https://www.youtube.com/watch?v=QNENGiE-_bg&t=268s

M - U str. 65/cv. 10       Povrch a síť kvádru U str. 66/cv. 1-3

VL - Povrch ČR     PS str. 28     https://www.youtube.com/watch?v=Z8c4T_bNLSM&t=209s

       V úterý píšeme test Z Plzeňského kraje

- Kůže

       V úterý píšeme testík z trávicí soustavy.


29.5. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Přímá řeč U str. 106-107  Děti si dělaly přehled - vzorce přímé řeči a do zítřka se mají naučit.

M - Slovní úlohy na povrch krychle U str. 64/cv. 5; str. 65/cv. 6, 8, 10    Dú: str. 65/cv. 7. Podívat se na úlohu 9., zda-li je správná                                                                                                                odpověď, že Pavel potřeboval 9 krát více papíru než Marek.

                                                                                                    (žáci počítali ve dvojicích ve škole a nestihli jsme kontrolu)


 

25.5. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Přímá řeč U str. 106

M - U str. 32/cv./1-5; str. 33/cv. 1,2

      Povrch krychle U str. 64/cv. 1-3

Čtení - Pětilístek


24.5. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Souvětí U str. 104 - 105 (písemně cv.1)

M - Slovní úlohy U str. 30

      Početník str. 32/ dopočítat

      Krychle str. 64/modrý rámeček/

- Čich, chuť a hmat U str. 60

Čítanka - Pátek str. 167 - 168 Dú: přečíst si článek a umět vyprávět 


22.5. 

Info pro nepřítomné:

Zítra 23.5 od 9:35h - 11:10 h. a ve čtvrtek 25.5. od 7:40 - 9:20 h - testování žáků pátých tříd ze čtenářské gramotnosti a z dovedností usnadňujících učení (zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI)  

ČJ - Věta jednoduchá a souvětí U str. 102  

 M - U str. 29/ cv. 1(výhodné počítání)      Dú: Početník str. cv. 31/cv. 1, 2

      U - Slovní úlohy str. 30/cv. 1, 2, 3 


 18.5. 

Info pro nepřítomné

ČJ - Sloh U str. 125 - 126 / zpráva, oznámení, vzkaz a inzerát.

M - Začali jsme VÝHODNÉ POČÍTÁNÍ str. 29/zelená tabulka

Dnes děti nemají úkol.

Moc jsme se neučili -  / focení a batikování za studena - některé děti si trika odnesly domů. Barva by měla působit aspoň 12 hodin, nejlépe přes noc. Nezapomeňte si nasadit rukavice před vyndáním ze sáčku a sundáním gumiček, abyste si nezabarvili ruce. Potom několikrát proplachovat ve studené vodě, dokud neteče čistá. Zbytky barvy je možné vymydlit pomocí MÝDLA S JELENEM a potom ještě vymáchat.  https://www.youtube.com/watch?v=L3_h4NkpNs4


 

17.5. 

Info pro nepřítomné

ČJ - U str. 101/cv. 5 - Dú (nechávám na dobrovolnosti, jakou část cvičení napíše)

      Shoda přísudku s podmětem - procvičování (list)

      Pravopis str. 40/3. sloupec; str. 41/1. sloupec

M - Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000  U str. 27/cv. 1- 8

      Početník str. 29/cv. 1,2

      Tělesa str. 63/cv. 1- 6

- Vylučovací soustava, zrak U str. 57 - 58

       V úterý píšeme test na srdce, oběhovou soustavu  a krev.

VL - Administrativní členění. Obyvatelstvo - U str.34 - 35

       PS str. 25, 26, 27


15.5. 

Info pro nepřítomné

ČJ - Shoda přísudku s podmětem - list.    Dú: U str. 101/cv. 2  

M - U str. 25/cv. 3, 4, 6   

     Početník str.28/cv. 1, 2

     Poznáváme tělesa U str. 63/cv. 1,2


12.5. 

Info pro nepřítomné

Ve čtvrtek budeme batikovat trička. Přinést si plastovou misku velkou asi jako talíř.

ČJ - Shoda podmětu s přísudkem U str. 100/cv. 2, 3

M - Násobení přirozeným číslem U str. 26/tabulka, cv. 1

     Psali jsme test na výpočet obvodu a obsahu složitějších obrazců.

     Početník str.27/cv. 2

ČT - Práce ve skupinách /vymýšlení příběhu o zatoulaném psu/.

      PREZENTACE KNIH !!!


11.5. 

Info pro nepřítomné

ČJ - Shoda přísudku s podmětem U  str. 100/ tabulka, cv. 1

      Psali jsme diktát

M - U str. 25/cv. 2 - 5    Dú: Početník str. 27/cv. 1


 

 10.5. 

Info pro nepřítomné

ČJ - Procvičování druhů podmětů a přísudků - list   Dú: U str. 110/cv. a)

M - Psali jsme test na písemné sčít. a odčít. detin. čísel

      U str. 60/cv.4 

     V pátek budeme psát na výpočet obvodu a obsahu složitějších obrazců.

     Násobe desetin. čísel 10, 100 a 1000 U str. 25- zelená tabulka a cv. 1

- Zuby U str. 56


9.5. 

Info pro nepřítomné

ČJ - Podmět a přísudek U str. 98 - 99

M - Slovní úlohy: U str. 59/cv. 2,3; str.  60/cv. 2, 2       Dú: str. 60/cv. 3

      Zítra píšeme test na písemné sčítání a odčítání desetinných čísel.

VL - Rozloha, poloha, hranice U str. 33 PS str. 24

       Test - Vysočina

- Trávicí soustava U str. 55

       https://www.youtube.com/watch?v=6nQHUSKH_ws&t=80s

       Zítra máme PŘÍRODOVĚDU (budu zkoušet srdce, oběhovou sustavu a krev.


5.5. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Podmět a přísudek U str. 98

M - Obsah a obvod složitějších obrazců - dokončit list, U str. 59/cv. 1

      https://www.youtube.com/watch?v=8WXIhFAnUPk

      https://www.youtube.com/watch?v=Uh9Zm1b7nRA&t=199s

Čítanka - U str. 128 - 131

             Četba knih na prezentaci


 

4.5. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Druhy pdmětu a přísudku U str. 97

      https://www.youtube.com/watch?v=DpjH2D3nbvo

M - Obsah složitějších obrazců U str.59   Dú: List str. 32/cv. 2 /růžový a zelený obrazec/

VL - Státní symboly, ústava U str. 32

      V úterý píšeme test z kraje Vysočina

- testík ze svalů a dýchací soustavy

Na čtvrtek 11.5. přinést potřeby na přípravu pohoštění. Děti si vyhledaly na internetu jednoduché recepty.

Pečivo zajistím. 


 

 

28.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Příprava na test ze sloves (určování osoby, čísla, času a způsobu)

      Dětem dělá problém tvoření sloves. tvarů/ např.:  od slovesa psát utvořit 2.os., č.j., čas min., zůsob oznamovací/

      Základní větné členy: Podmět a přísudek U str. 96

M - Výpočet obvodu složitějších tvarů U str. 58 + list

     Příští týden budeme psát ještě test ze zaokrouhlování destinných čísel na jednotky, desetiny a setiny.

Čítanka - U str. 128 - 129 Cesta k novému domovu. V úterý dočteme.


  27.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Procvičování sloves: Určování osoby, čísla, času a způsobu na test. U str. 95/cv. 10, 11

      Dú: List - způsob sloves

M - U str. 23/cv. 6

      Geometrie: str. 58/cv. 1, 2

      Psali jsme test na zaokrouhlování desetin. čísel

Projekt VODA


26.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Procvičování sloves U str. 94/cv. 4; str. 95/cv. 5, 6. 7, 8, 9

M - Početník str. 25/3. sloupec    Dú: U str. 23/cv. 5

      Geometrie: str. 58 - Obvod složitějších obrazců /zelená tabulka/

VL - Plzeňský kraj    https://slideplayer.cz/slide/3652795/

      PS str. 30 - 31

      Psali jsme test z Moravskoslezského a Zlínského kraje.

      Příští hodinu zkouším kraje: Jihomoravský, Vysočina a Jihočeský.


25.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ -Dú: U str. 92/cv.2           U str. 94/cv. Popelka cv. 1, 2, 3

M - Pamětné sčítání a odčítání desetinných čísel Početník str. 25/2. sloupec; U str. 23/cv. 1, 2, 3

VL - Jihočeský kraj U str. 28-29 

       https://slideplayer.cz/slide/14072927/

       PS str. 19

PŘ - Srdce a oběhová soustava U str. 53 - udělat si výpisky

        https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms

  V úterý píšeme test na kostru člověka, zkoušet budu svaly a dýchací soustavu


 24.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Podmiňovací způsob přítomný a minulý U str. 91/cv. 3 + tabulka s časováním; str. 92/tabulka

      https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y&t=315s

M - Sčítání a odčítání desetinných čísel u str. 23 - zelená tabulka     Dú: Početník str. 25/cv. 1

      https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU&t=2s

 


 

21.4.

Info pro nepřítomné žáky:

Od pondělí se učíme podle nového rozvrhu.

V pondělí a pátek bude vyučovat anglický jazyk paní Andrea Kilford; ve čtvrtek Bc. Karolína Hejrová.

PV - Ve středu 26.4. budeme vyrábět čarodějnice (špejle nebo stará měchačka, klacek, starou silonku nebo ponožku, vatu, látky,vlnu,             knoflíky atd. - dle fantazie

27.4. Projekt VODA (poslední dvě vyučovací hodiny)

     

ČJ - Rozkazovací způsob U str. 91/1, 2

M - Jednotky obsahu U str. 57/cv. tabulka, cv. 1

      U str. 22/cv. 3, 4, 5, 6

Čítanka - Janíček U str. 124 - 127 

Čtení knih na prezentaci!


 

20.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Časy: Minulý, přítomný a budoucí čas U str. 92 - 93 /tabulky/

      zaměřit se hlavně na časování sloves v čase miulém - složený tvar v 1. a 2. osobě čísla jednotného a množného

                                                                                 hrál jsem    hráli jsme

                                                                                 hrál jsi        hráli jste

      Dú: vyčasovat sloveso radovat se v čase přítomném, minulém i budoucím

 

M - Zaokrouhlování čísel na setiny   U str. 22/cv. 1c), 2

      Geometrie U str. 55/cv. 6-10; str. 56/cv.1

     Psali jsme test na desetinná čísla.


 19.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ -Opakovali jsme časování sloves v budoucím čase (tvar jednoduchý a složený)

M - Zokrouhlování na desetiny U str. 22/cv. 1B)

       Dú: Početník str. 24/cv. 2b)     https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4&t=9s 

VL - Kraj Vysočina U str. 26-27 (udělat si zápisky)

       Příští hodinu budu zkoušet kraje: Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský.

Čítanka - U str.117 Pověst o Radhošti


18.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Procvičování sloves U str. 90   Dú: Pravopis str. 23/2.sloupec

M - Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky U str. 22/ zelený rámeček, cv. 1A

      https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4&t=9s

      Početník str. 24/cv. 1, 2b

- Vypsat si poznámky ze svalové soustavy.

       Dýchací soustva U str. 52

       https://www.youtube.com/watch?v=34iSralulXg&t=3s


 

17.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Slovesa (opakování) U str. 90 

       Pravopis str. 24/1. a 2. sloupec

M - Procvičování porovnávání desetinných čísel U str. 21 + listy

      Dú: Početník str. 23/cv. 2,3,4

VL - Psali jsme test a opakovali Jihomoravský kraj  PS str. 18


13.4.

Info pro nepřítomné žáky:

18.4. Třídní schůzka od 16:30 - 17:30 h

Bílé triko na batikování do 28.4.

Čj - Psali jsme 3/4 prověrku

M - Porovnávání desetinných čísel U str. 21(zelený rámeček)     Dú: U str. 21/cv. 3

     Početník str. 23/cv.1


12.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Číslovky-list    Dú: Pravopis str. 37/cv. 2

M- Psali jsme 3/4 práci

VL- Jihomoravský kraj U str. 24-25  https://www.youtube.com/watch?v=uZb9ku_rv1o&t=220s 

      Opakovali jsme  Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj     PS str.17

      V pondělí píšeme test z Pardubického a Olomouckého kraje. 

Čtení - 5 žáků se nenaučilo báseň (mají týden na opravu)!!!!!


5.4.

Info pro nepřítomné žáky:

Vážení rodiče a milé děti,

přeji Vám pohodové Velikonoce.

 

ČJ - U str. 89/cv. 4

      Opakování zájmen, číslovek a přídavných jmen.

      3/4 prověrku budeme psát ve čtvrtek 13.4. pravopis vyjmenovaných slov

                                                                  koncovky podstatných a přídavných jmen

                                                                  u podst. jm. určit rod, číslo, pád a vzor

                                                                  u sloves osobu, číslo a čas

                                                                  slovní druhy

                                                                  druhy zájmen

                                                                  vzorce souvětí

M - 3/4 prověrku budeme psát ve středu 12.4., protože chyběly děti.

      U str. 20/cv. 4, 5 

      Početník str.22/cv. 3,4 

      Geometrie: str. 54/cv. 2    Dú: U str. 54/cv. 3

VL - Zlínský kraj U str. 22 - 23 (vypsat zápisky)

       https://edu.ceskatelevize.cz/video/2097-zlinsky-kraj

       PS str. 16/cv. 2

       Budu zkoušet Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj


4.4.

Info pro nepřítomné žáky:

- U str.48  Vývoj člověka (zápisky ze ZAPAMATUJ SI). Kostra člověka - str. 49 - 50.

       Zítra jdeme po třetí vyučovací hodině sbírat odpadky do OPLOCENKY. VHODNÉ OBLEČENÍ.


3.4.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Číslovky U str. 88 - 89/cv. 1, 2, 3  Naučit se druhy číslovek pomocí otázek.

M - Destinná čísla - čtení a zápis U str. 20/cv. 1-3

                                              Početník str. 22/cv. 1, 2       Dú: Početník str.21/cv. c

VL - Psali jsme test z Královéhradeckého kraje.

      Moravskoslezský kraj U str. 20 - 21. Vypsat si poznámky ze ZAPAMATUJ SI!    PS str. 16/cv. 1

       https://www.youtube.com/watch?v=z2INQOVg178


31.3. 

Info pro nepřítomné žáky:

Na středu přinést bílé tričko na batikování.

ČJ - Číslovky U str. 88

M - Opakovali jsme písemné sčítání, odčítání a zaokrouhlování.

      U str.19/8

      Zápis a čtení desetinných čísel - U8 20 (zelená zabulka, cv. 1   https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU&t=75s

                                                                                             https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

Čítanka - U str. 112 - 113 (Jarní pranostiky, Otvírání studánek)

                                    https://www.youtube.com/watch?v=8mBHSxbY48Y&t=238s


 

30.3. 

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Psali jsme pravopisné cvičení. Opakovali jsme skloňování zájmen.

       U str.87/cv.7  - modrá tabulka

M - U str. 19/slovní úlohy 5, 6, 7

U str. 54/cv. 1

Opakovali jsme konstrukci čtverce, výpočet obvodu a obsahu.

Ve středu 5.4. budeme psát 3/4letní práci:

° zápis čísel podle rozvinutého zápisu

° zaokrouhlování čísel na 100, 1000,...... 1 000 000

° písemné +, -, x , :

° pamětné x, : 10, 100, 1000, 10 000

° jednotky délky

° slovní úlohy

° rýsování čtverce a obdélníku; výpočet obvodu a obsahu


29.3.

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - U str. 87/cv. 4, 5   Dú: cv. 6 (přepsat do sešitu)

      Pravopis str.39/1.sloupec

                   str. 40/sloupec 1., 2.

M - Slovní úlohy se zlomky U str.19/cv. 1- 4

      Pravidelné mnohoúhelníky U str.54/ podle návodu v zeleném rámečku rýsujeme šestiúhelník

VL - Opakovali jsme. Kraj Olomoucký U str. 18-19(vypsat poznámky ze ZAPAMATUJ SI!

      https://www.youtube.com/watch?v=AjBh6MfL6oI

       Příští hodinu píšeme test z Královéhradeckého kraje. 

Čítanka - Byli jsme v knihovně vrátit přečtené knihy a vybrali si nové. Kdo nebyl ve škole, musí si na dílnu čtení přinést z                        domova.


28.3. 

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ - Skloňování zájmen my, vy, se U str. 86 - opsat z tabulky do sešitu.  U str. 86/cv. 2; Ustr. 87/cv. 3

     Opakovali jsme shodu podmětu s přísudkem.

     Pravopis str.33/1. sloupec; str. 38/3. sloupec

M - U str. 18/cv. 5-9    Dú: Početník str. 21/cv. 1

PŘ - Společenstvo okolí lidských obydlí. Společné znaky živočichů: U str.46, 47 (vypsat do sešitu se ZAPAMATUJ!)

       Úvod - Vývoj člověka  https://www.youtube.com/watch?v=qYJEEHfvjAM&t=3s


27.3. 

Info pro nepřítomné žáky:

ČJ- Skloňování zájmena já, ty U str. 86/tabulka, cv. 1

M - U str. 16/cv. 7

      Sčítání a odčítání zlomků U str.17/cv. 1-3;    Početník str. 20/cv. 1,2

VL - Psali jsme test z Ústeckého a Libereckého kraje.

       PS str. 14

      Olomoucký kraj U str. 18-19      https://www.youtube.com/watch?v=mwdZyb613RE

      Příští hodinu zkouším všechny probrané kraje k Olomouckému. Z Oloumouckého kraje si zapíšeme poznámky.


24.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - PS Příd.jm str. 24 - celá

       Pravopis str. 38 - 2. sloupec

       Skloňování zájmena já U str. 86 - tabulka      mě - tě     PE-PU /2slabiky - 2 písmena                 Díval se na mě.  (na PE-PU)

                                                                      mně - tobě    PE-PO-VI / 3 slabiky - 3 písmena       Přijď ke mně. (k PE-PO-VI)

                                                                      mne-tebe 

M - U str.16/cv. 4, 5, 6    Početník str.18 -dopočítat, str.19

Čítanka - Jaro, Lesní studánka str.110 - 112

Čtení knih na prezentaci. Žáci by měli mít od pololetí odprezentovanou alespoň 1 knihu!!!


23.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Zájmena U str. 85/ Já Baryk      Dú: Pravopis str. 38/1. sloupec

      Psali jsme diktát na přídavná jména.

M - Zlomky U str.16 - porovnávání/cv. 1 - 3

https://www.youtube.com/watch?v=wcAIXVs8o9o


 22.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování druhů zájmen   U str. 85

      PS Příd. jm. str. 23/cv. 1

M - Desetinné zlomky U str. 15

     Psali jsme na známky cvičení se závorkami U str. 14/cv. 4           Dú: U str. 11/cv. 5; str. 13/cv. 6

VL - PS str. 13

       Pardubický kraj U str. 16 - 17   Vypsat si poznámky ze ZAPAMATUJ SI! 

       https://www.youtube.com/watch?v=0VaNz6SGJjc

        Příští hodinu píšeme test z Ústeckého a Libereckého kraje.


21.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - PS Pravopis str. 36/2. sloupec

      Druhy zájmen U str. 84, 85 - zapsat do sešitu podle učebnice a naučit se - Dú

M  - Psali jsme na známky dva příklady na písemné dělení .

       Opakování zlomků.  Početník str. 18/cv. 1, 2, 3 

PŘ - Společenstva živých organizmů : Les, Voda, Pole U str.45 - 46 Budu zkoušet. Hlavně znát to, co je silně vytištěné.


20.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Provičování koncovek přídavných jmen   PS Přídav. jm. str. 19; str. 22/cv. 6

                                                               Pravopis str. 36/1. sloupec (na známky)

M - U str. 12/cv. 1,4; str. 13/cv.1 

      Početník - dopočítat slovní úlohy str. 17        Dú: U str. 11/cv. 2

VL - Psali jsme test ze Středočeského a Karlovarského kraje.

       Královéhradecký kraj  U str. 14-15 (vypsat si poznámky ze ZAPAMATUJ SI!)

       https://www.youtube.com/watch?v=XC3i-rhDnW8


17.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Popis předmětu str. 123 - 124

      Procvičovat pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých, přivlastňovacích a stupňování

M -  Matematický klokan

       Procvičovat písemné dělení dvojmístným číslem

Čítanka - Komár, lev a pavouk str. 82-83


16.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 14 (psali jsme na známky); Stupňování přídavných jmen str. 21   Dú: PS Pravopis str. 35/2. sloupec

M - U str. Čtyřúhelníky str. 52/cv.1; str. 53/modrá tabulka, cv. 1, 2

      Početník str. 17 - slovní úlohy - 

Čítanka -  str. 82 - Ezop a brabenec


15.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Stupňování přídavných jmen PS str. 20

                                             PS str. 18/cv. 12

M - Psali jsme na známky dva příklady na písemné dělení dvojmístným dělitelem.

    U - Čtyřúhelníky str. 52 - sestroj čtverec z úhlopříčky lACl ze zeleného rámečku podle daného postupu.

VL - Liberecký kraj U str.12 - 13   Dú: PS str. 11

Děti by měly umět ukázat vše na mapě.

Je důležité se připravovat z hodiny na hodinu. Neučí se!!!


14.3. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme pravopisné cvičení na přídavná jména.

      PS  str. 12/cv. 12; str. 13/cv. 13, 14; str. 18/cv. 10     Dú: str. 18/cv. 11

M - U str. 51/cv. 7, 9    Početník str.15 - dopočítat

PŘ - Psali jsme testík z mírného a polárního podnebného pásu.

      Zoologické zahrady u str. 44


 13.3.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Provičování koncovek přídavných jmen - PS str.11/cv. 9; str. 12/cv. 10, 11; str. 17/cv. 9

M - Počítání se závorkami U str. 11/cv. 1    Početník str. 16    Dú: Početík str. 15/4 příklady

VL - Ústecký kraj U str. 10 - 11    PS str. 10

       https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240012

      Ve středu píšeme testík ze Středočeského a Karlovarského kraje.


Akce:

8.3. VELIKONOČNÍ PROGRAM V KOSTELE SV. MIKULÁŠE od 11.00 h (zdarma)

4.4. VELIKONOCE VE SKANZENU VYSOKÝ CHLUMEC /ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností - zdobení vajíček, pletení pomlázek            apod./

        odjezd od školy cca 9:00 h

        návrat mezi 12:40 - 13:00 h

        vstup 50,- Kč; autobus asi 130,- Kč (podle obsazenosti)


24.2.

Info pro nepřítomné:

Vážení rodiče a milé děti,

přeji Vám pohodové jarní prázdniny.

ČJ - Procvičování pravopisu koncovek přídavných jmen U str. 83/cv. 4          PS str. 7/cv. 14

      Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

Dú na prázdniny: Vymyslet a napsat pohádku. 

                         Číst si a opakovat.

M - U str. U str. 7

     Početník str. 10 - dopočítat   str. 11 - 1. sloupec


23.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 82     PS Přídavná jména str. 7/cv 13 - polovinu přepsat do sešitu

M - Úhlopříčky v obdélníku U str. 49  Do sešitu narýsuj obdélník KLMN a=5cm b=4cm a vyznač úhlopříčky

      Početník str. 10/cv. 1     Dú: U str. 7/cv. 4


22.2. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 81     PS Přídavná jména str. 10    Dú: str. 6/cv. 11, 12     Pravopis str. 32/1. sloupec

M - Pravidelné n - úhelníky U str.48/cv. 8, 9

     Čtverec a úhlopříčky  str. 49 (modrý rámeček)   Do sešitu si narýsuj čtverec ABCD;a =3cm,  narýsuj úhlopříčky a změř.

VL - Praha U str. 5  PS str. 8

       https://www.zszbraslavice.cz/zakladni-skola/tridy/tridy-ve-skolnim-roce-2017-2018/v-trida/vlastiveda-hrave-3/1520267252.pdf

Čítanka - str. 75 - Krásný hlas


21.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str.80  PS - Přídavná jména str. 6/cv. 9, 10  str. 9/cv. 3, 4     Pravopis str. 31/2. sloupec

M - Pravidelné  obrazce U str. 47/cv. 1 - 4; str. 48/cv. 6

      Početník str. 8     Dú: str. 9/cv. 1, 2
PŘ - Polární podnebný pás U str. 40

20.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Pravopis přídavných jmen - PS str. 5, str. 9      Dú:Procvičování pravopisu str. 31/1. sloupec

M - U str. 6/cv. 6, 7, 8    Početník str. 7

VL - Dopravní značky upravující přednost, informativní 

      https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/dopravni-znacky/dopravni-znacky-upravujici-prednost

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/dopravni-znacky/informativni-znacky

      Kraje ČR U str. 4    PS str. 7


17.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme diktát na koncovky podst.jm. 

      Skloňování vzoru jarní U str. 76

      PS Přídavná jména str. 4 (psát s odůvodněním - skleněnými (mladými)

      Procvičování pravopisu str.30/ 1. sloupec

M - Opakování osy souměrnosti - list

     U str. 6/cv. 3, 4, 5     

     Početník str. 6/cv. 2

Čítanka - Malinový král str. 74

Ve středu si přinést nejoblíbenější knihu pohádek. Vyhledat si naše spisovatele pohádek, ilustrátory a znaky pohádek.


16.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Koncovky přídavných jmen tvrdých - PS Přídavná jména str. 3 ( psát s odůvodněním - obětavý člověk (mladý)

                                                                                                                             starostlivá matka (mladá)

      Procvičování pravopisu str. 27. str. 28/cv. 1

M .- Osa souměrnosti U str. 45/cv. 2, 3, 4   str. 46/cv.6, 8

      Početník str. 6/cv. 1 - Dú


15.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování vzoru mladý v čísle jednotném a množném U str. 75

      Dú: Vyskloňuj v čísle jednotném i množném veselý chlapec

M - Osová souměrnost U str. 45 - modrý rámeček    U str. 45/cv. 5,6

      https://www.youtube.com/watch?v=j5z8ffnZ_ls

      https://www.youtube.com/watch?v=PDp4iUFlBnQ&t=157s

VL - PS str. 4 - 6 (Opakování ze 4. ročníku)


14.2.

Info pro nepřítomné:

                                                            ten                   ta                to

ČJ - Rozlišování přídavných jmen tvrdých (veselý chlapec, veselá dívka, veselé slůně  - ý, á - é)

                                              měkkých ( včelí med, včelí plástev, včelí žihadlo  - í, - í - í)

      Skloňování vzoru mladý v čísle jednotném  U str. 75

PS  Přídavná jména str. 3/cv. 1

M - U str. 5/cv. 6 - 8    Početník str. 5/cv. 4, 5   Dú dopočítat 

      Zítra píšeme test na čísla větší než milion.

PŘ - Mírný pás U str. 38 - 39 (vypsat poznámky a namalovat obrázek ze str. 38)   https://www.youtube.com/watch?v=q6LKV-TZe-Y

       V  úterý test ze subtropického pásu.


13.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Přídavná jména U str. 74     Procvičování pravopisu str. 26, str.27/1. sloupec

M - Sčítání a odčítání U str. 5/cv. 1 - 4     Dú: U str. 5/cv. 6

      Početník str. 4

VL - Opakování ze 4. ročníku PS str. 2, 3       Dopravní značky příkazové a informativní 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/dopravni-znacky/prikazove-dopravni-znacky


9.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování koncovek podst. jmen: Procvičování pravopisu str. 26

                                                         PS ze 4.třídy str. 33, 34    

M - Početník str. 2 

     Dú: U str. 5/cv. 2 (přepsat do sešitu)


 8.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme sloh: Dopis významné historické osobnosti  Dú: Pravopis str. 25 (dokončit)

M - Procvičovali jsme čtení a zápis čísel větších než milion U str. 4/cv. 4, 5

     Početník str. 1/cv. 3

VL - Turistické a mapové značky. Dopravní značky výstražné a zákazové U str. 2-3


7.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 73 - procvičování koncovek podst. jmen

M - 2.díl - Zápis a znázorňování čísel větších než milon U str. 4

               Dú: Početník 2  str.1/cv. 1,2

VL - Psali jsme test z tropického podnebného pásu. 

      Mírný podnebný pás U str. 38 


6.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Vzory rodu středního U str. 71 - 72 (procvičovat hlavně 7. p. č. mn.)

      Dú: Vyskloňovat v čísle jednotném i množném slova house a bidlo

M - Osa úhlu U str. 68   (ve středu píšeme test z úhlů)

VL - Česká republika a Evropa str. 2


1.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování vzorů píseň a kost - U str. 70

M -  Procvičování třídění úhlů  - U str. 66 - 68      V pondělí přinést 2. díl učebnice z matematiky

                                                                     a na vlastivědu učebnici ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPA

Skupinová práce: PODNEBNÉ PÁSY (připravit si materiál)

HEZKÉ POLOLETNÍ PRÁZDNINY !


1.2.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Příprava na slohovou práci: Dopis významné historické osobnosti (ve středu budeme psát ve škole)

      Pravopis podst. jm. podle vzoru žena a růže

M - Druhy úhlů U str. 66 - 67   Dú: U str. 67/cv. 5, 6 

     https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8&t=153s

VL - Opakovali jsme ty nejdůležitější události od vlády Habsburků.

       V pondělí píšeme test U str. 51 - 54


31.1. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovat skloňování vzorů žena a píseň U str. 69    Dú: list - doplnit i, y a přepsat do sešitu

M - Psali jsme test (kružnice, kruh). Úhel str. 66 - zelená tabulka

PŘ - Subtropický podnebný pás - U str. 36 - 37  https://www.youtube.com/watch?v=IQPsQ4z3AqU

       V pondělí píšeme test z tropického podneb. pásu. (Nezapomeň si také zopakovat poledníky a rovnoběžky).


30.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Vzory rodu ženského U str. 68 - 69

M - Vzájemná poloha dvou kružnic -procvičování U str. 63/cv. 2, 4 6   U str.64/cv. 7, 9

      Souhrnné procvičování U str. 65/cv. 1, 3, 4     Dú: U str. 65/cv. 2

VL - Přechod k demokracii U str. 54 

       Opakovali jsme U str. 51 - 53. Příští hodinu zkouším a v pondělí píšeme test.

       https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo

       https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo


27.1.    

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování koncovek podst.jm. rodu mužského

      https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

M - Vzájemná poloha dvou kružnic U str. 63


26.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování pravopisu koncovek rodu mužského - list

M - Kruh a kružnice U str. 61/cv. 4 - 6, str. 62/cv. 7, 8     Dú: U str. 62/cv. 13


25.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování podst.jm. podle vzoru předseda a soudce U str. 67/cv. 1,2

       Procvičování pravopisu str. 25/ první sloupec     Dú: druhý sloupec s odůvodňováním (komáři - páni)

M - Kruh a kružnice U str. 61/cv. 1-3 

VL - Psali jsme test z 2. světové války            Přechod k demokracii U str. 52 - 53


24.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování podst.jm. podle vzorů muž a stroj U str. 65 - 66

M - Opakování římských číslic - zítra píšeme test

      Převody jednotek obsahu - Početník str. 35 - dopočítat

      Geometrie: Vzdálenost dvou rovnoběžěk U str.60/cv. 1, 2, 5     Dú: U str. 60/cv. 4

PŘ - Tropický podnebný pás U str. 34 - 35

       https://www.youtube.com/watch?v=NLiZDZ8wupc&t=181s


23.1.

Info pro nepřítomné:

Ve středu 25.1. Beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou /cena 70,- Kč/

Možnost zakoupení knih (cena kolem 250,- 300,- Kč)

 • A-Ž půjdeš do školy                 - 299,- Kč;
 • Náš dvůr má tajemství             - 299,- Kč;
 • Kamínek                                  - 249,- Kč; - vyprodáno
 • Nikolina cesta                          - 249,- Kč;
 • Kája a Claudie: Hra na štěstí   - 249,- Kč;
 • Pavel: Kapela                          - 249,- Kč;
 • Jana: Povodeň                        - 249,- Kč;
 • Natalie: Nový bráška               - 249,- Kč;
 • V bříšku                                   - 249,- Kč;
 • Kanálníčci                                - 299,- Kč;
 • Ela v zemi trollů                       - 299,- Kč;

ČJ - Skloňování podst.jm. podle vzoru hrad  - U str. 64 - 65      Dú: List - vyskloňovat podst. jm. podle vzoru hrad a ve sloupci podtrhat                                                                                                  podst. jm., která se skloňují podle tohoto vzoru.

M - Opakování obsahu obdélníku - Početník str. 34     U str. 36/cv. 17

      Ve středu píšeme testík na římské číslice.

VL - Opakovali jsme II. světovou válku na test

       Poválečný vývoj . třetí republika U str.51 - 52 k roku 1960 (vypsat poznámky)


20.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 63  Opakování pravopisu vlastních jmen

M - Slovní úlohy U str.36/cv. 16, 17     

     Opakování obsahu čtverce Početník str. 33

Čítanka - Nebezpečí lavin str. 67 - 69 (dočíst a v úterý umět vyprávět)

VV - přinést pohled ( rozstřihneme a budeme dokreslovat podle předlohy druhou polovinu).18.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování skloňování podst. jm. podle vzoru pán str. 62/cv. 1 + tabulka     Dú: List - vyskloňovat jedno podst. jm. podle vzoru                pán v čísle jednotném  množném .

      Sloh: Popis pracovního postupu U str. 121, 122 - Pohoštění/1

              Ústně si připravit na středu popis pracovního postupu.

M - Opakování výpočtu obvodu čtverce a strany  -  Početník str. 32

      Vzdálenost dvou rovnoběžěk  - zelená tabulka

 VL - Život v protektorátu U str. 49 - 50 (vypsat poznámky) V pondělí zkouším II. sv. válku

        https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs

Čítanka - Masopust U str. 66


17.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování podst.jm. - vzory rodu mužského (životnost a neživotnost) - vzor pán U str. 61 - 62

M - Procvičovali jsme římské číslice (v pátek test) 

     Práce s grafy U str.40

     Opakovali jsme obvod obdélníku   Dú: Početník str.31 - dopočítat

PŘ - Psali jsme test z vesmíru. Úvod do podnebných pásem U str.34


16.1.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Podstatná jména hromadná,pomnožná a látková  - U str.58     Dú: Procvičování pravopisu str. 22/1. sloupec

      Rod podst. jmen U str. 59

      Cvičný diktát U str. 60/cv. 2

M - Římské číslice U str. 38      Početník str. 29

VL - 2. světová válka U str. 47 - 48 (vypsat si poznámky - to, co je silně vytištěno)

       https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg


13.1. 

Vážení rodiče,

naše třída pojede ve čtvrtek 19.1. 2023 bruslit na zimní stadion do Dobříše. Děti budou mít vhodné oblečení, rukavice, helmu, brusle v látkové tašce, svačinu, pití a penál.

Odjezd na Dobříš – linkovým autobusem v 9:16h                                                                        

Návrat do N. Knína – kolem 12:30 h


10.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 53 - 55 Zopakovat pádové otázky s předložkami, se kterými se pojí.

       Pravopisná cvičení str. 3 - velká písmena; str. 10/druhý sloupec

M - Početník str. 28 - dopočítat   U str. 44/cv. 6 (bez příkladů na násobení trojciferným činitelem)

PŘ - Člověk dobývá vesmír U str. 33  Ve středu píšeme test Pohyby Země a Měsíc U str. 31 - 32 + umět vyjmenovat planety

      https://slideplayer.cz/slide/3062948/


9.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Podstatná jména - pravopis vlastních jmen U str. 52    Dú: U str. 52/cv. 3

M - Opakování na prověrku: U str. 35/ 1 - 10, U str. 43/cv. 3

VL - Psali jsme test na 1. sv. válku. Ve středu - testík z T. G. Masaryka

       Kultura v Českoslonenské republice str. 44 - 45


6.1.

Info pro nepřítomné: 

Na středu 11.1. (PV) - přinést jehlu, bavlnku a nůžky)

ČJ - Procvičování slovních druhů. 

      Podstatná jména U str.51

M - Souřadnice bodů  str. 58

      Početník str. 28/cv. a, b, c

Čítanka - Jak přišla hrdlička k pásku str. 63

Ve čtvrtek 12. 1. píšeme pololetní práci z ČJ: slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma,

                                                               kořen slova,  předložky - předpony, s, se/z, ze

                                                               nn/n, ě/je, mě/mně, u/ú/ů

                                                               u podst. jm. určit rod, číslo, pád a vzor 

                                                               u sloves určit osobu, číslo a čas

                                                               slovní druhy

V pátek 13. 1. -  pololetní práce z matematiky: pamětné +, -, :, x mimo obor násobilky

                                                                  písemné +, -, x dvojciferným činitelem, : jedno i dvojciferným dělitelem

                                                                  zlomky - výpočet části z celku, porovnávání, sčítání a odčítání

                                                                  slovní úlohy i se zlomky

                                                                  výpočet obvodu a konstrukce trojúhelníku

Možnost procvičovat příklady z U str. 35 - 36, str. 43 - 45


5.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Psali jsme diktát z učebnice str. 44/cv. 1

      Procvičovali  jsme slovní druhy - list  Dú str. 12/cv. 1

M - 2 příklady na písemné dělení na známky:  648 428 : 22 =

                                                                 92 375 : 49 =

     U str. 33/cv. 2 - 4

      Hráli jsme hru "Lodě" ( na procvičování souřadnic bodů)


4.1.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Procvičování slovních druhů - list

      Popis děje U str. 119 - 120   Sloh do středy 11.1. str. 120/cv. 1 - Hotel snů (napsat do sešitu, nezapomenout na osnovu)

M - Procvičování písemného dělení.

      Slovní úlohy se zlomky U str. 33/cv. 1

      Geometrie:  U str. 57/cv. 1   Dú: U str. 57/cv. 2

                       Souřadnice bodů str. 58/cv. - tabulka, cv. 2   https://www.youtube.com/watch?v=7M7L2i9ZtWoVL

VL  - Opakovali jsme 1, sv. válku  na pondělní test U str. 38 - 40

        První ČSR  - U str.42 - 43 /vypsat poznámky/

Čítanka - Mikulášovy Vánoce str. 60 - 62


 3.1.

Info pro nepřítomné: 

Vážení rodiče a milé děti, ať se Vám v novém roce vše daří!

ČJ - Procvičovali jsme slovní druhy U str. 49 - 50    Dú: Procvičování pravopisu str. 10/1. sloupeček

M - Opakovali jsme písemné dělení dvojciferným dělitelem a zlomky U str. 32

ČS - Opakovali jsme vesmír - příští hodinu zkouším pohyby Země str. 31

      Měsíc - vypsat si poznámky - str. 32

Vánoční prázdniny - od čtvrtka 22. prosince (ředitelské volno) - do pondělí 2. ledna 2023. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.


21.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování slovních druhů, opakování vyjmenovaných slov - str. 49, 50i

M - Sčítání a odčítání zlomků U str. 31/cv. 4, 6, 7    U str. 32/cv. 9-11    Početník str. 26, 27

PŘ - Země U str. 31    Domalovat obrázek str. 31 - Oběh kolem Slunce

Úkoly na prázdniny:

Pomáhat rodičům, odpočívat, chodit ven, sportovat, číst si. (Nezapomeňte, že máte přečíst alespoň 3 knihy za pololetí!!!)

Vážení rodiče a milé děti,

děkuji za dárečky a přeji Vám hezké Vánoce a v novém roce vše jen to dobré.

S pozdravem Musilová


19.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Tvarosloví - slovní druhy  U str. 46 - 48

M - Sčítání a odčítání zlomků  U str. 31/cv. 1 - 3   

      Procvičovali jsme porovnávání zlomků - list, U str. 30/cv. 4 - 7    Dú: Početník str.25

VL - Vznik samostatného československého státu a T. G. Masaryk  U str. 41

       https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY


16.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování vyjmenovaných slov U str. 44 - 45 + list

M - U str. 29/cv. 11, 12   Porovnávání zlomků  U str. 30/cv. 1 - 3 + list

Čítanka - Narodil se Ježíšek str. 58 -59


15.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po z - U str. 43/1, 2 3

M - Výpočet části z celku U str. 29/cv. 7, 8, 9       Dú: U str. 29/cv. 10       Početník str. 24/cv. 4 


 14.12                                     

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování VS po V - list, tvoření vět

M - Zlomky U str. 28/cv. 4, 5 6   Znázorňování, čtení a psaní zlomků          Početník str. 24/cv. 1 - 3

      Dú: str.27/cv. 1e - 2 příklady na dělení dvojciferným dělitelem jsou povinné

VL - 1. světová válka U str. 38 - 40. Vypsat si poznámky /to co je silně vytištěné/  V pondělí budu zkoušet.

       https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

       https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

Čítanka  - str. 56 - 57   Jak sněhulák zatoužil po vzdělání


12.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po v U str. 41

M - Procvičování výpočtu povrchu krychle a kvádru U str. 56/cv. 5,6

      Početník str. 36/cv. 1   Dú: str. 36/cv. 3

VL - Češi a Němci a 1. světová válka  - úvod U str. 37 - 39

       https://www.youtube.com/watch?v=Qaivde8Y0T8


9.12. 

15.12. SKLÁŘ VE ŠKOLE - cena 140,- Kč (hrazeno ze školního vkladu)
VÝUKOVÝ PROGRAM ZAHRNUJE :
- krátkou přednášku o historii rozkvětu sklářství ve světě a v Čechách
- ukázku zpracování skla 
- vlastní výrobu, kde si může každý žák pod vedením skláře vánoční ozdobu vytvořit
- výrobky si děti odnesou domů v pevných krabičkách


8.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po p  U str. 39     Dú: U str.40/cv. 3

M - Povrch krychle U str. 56/cv. 2, 3


6.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po M U str. 38 - 39/cv. 1, 2     Dú: str.39/cv. 3

M - Jednotky obsahu U str. 55/cv. 2   Početník str. 35/cv. 1

PŘ - Slunce U str. 24. Psali jsme test.

       Zítra máme přírodovědu.


5.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování VS po m, l - list

M - Jednotky obsahu U str. 55/cv. 1    Obsah obdélníku U str. 55/cv. 13, 14     Dú: Početník str. 23/cv. 6 - dopočítat

      Ve středu píšeme test na písemné dělení.

VL - Osobnosti 19. století, romantizmus   U str. 35 - 36    Opakovali jsme otázky na str. 36 a vše o Národním divadle str. 34 - 35

      na test.


4.12. 

Děkuji všem dětem, které se zapojily do příprav na školní jarmark.

Natálce a Bětušce za vytvoření krásných výrobků doma.

Děkuji dětem, které pomáhaly při prodeji: Alánkovi, Andrejce, Bětušce, Natálce, Tádovi a Žofince.

Děkuji i všem rodičům za zakoupení mokrých výrobků.

Přeji Vám poklidnou druhou adventní neděli.

J. M.


1.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovat  VS po b. Tvoření vět nabýt/nabít, dobýt/dobít, zbýt/zbít, odbýt/odbít....

M - U str. 54/cv. 4 - 7     Obsah obdélníku  U str. 54    Dú: Početník str. 33/cv. 1


30.11.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po B  U str. 36       Dú: U str. 36/cv. 4

M - Početník str. 23 - 2 příklady na písemné dělení   

     Obsah čtverce U str. 54/cv. 1,2 3      https://www.youtube.com/watch?v=BfpdAZqjDUI

VL - Národní divadlo str. 34 - 35 (vypsat silně vytištěná slova)


29.11.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - Dělení slov na konci řádku U str. 34/cv. 1,2

M - Početník str. 22 - dopočítat    

      Obsah čtverce   https://www.youtube.com/watch?v=HMY4atSWg0s

PŘ - Vesmír U str. 23    Příští hodinu píšene testík z nerostných, energetických surovin a elektrické energie  U str.19 - 22.

Čtení: Naučit se jednu z básní do 6. 12: Prosinec, Ladovská zima  str. 53

                                                        Co víme o čertovi  str. 55

                                                        Dopis Ježíškovi str. 58


28.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakování U str. 33 - 34/cv 5

M - U str. 53/cv.7, 8  U str.24/cv. 1   Početník - dopočítat str. 21  Dú: Početník str.22/4 - 4 příklady

VL - Opakovali jsme rok 1848 a život za průmyslové revoluce 29 - 32.

       Národ sobě U str. 3325.11.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předpony a předložky U str. 32/cv. 4, 5.     Příští týden budeme psát kontrolní práci. Procvičujte si U str. 33 - 34.

M - Písemné dělení: Početník str. 21  /nutné procvičovat a vědět, který způsob dělení mi vyhovuje/

Čítanka - Jak hořelo národní divadlo U str. 49 - 5123.11.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předložky s, se, z, ze: U str. 30, 31     Dú: cv. 2

M - Písemné dělení U str. U str. 24/cv. 1        Konstrukce a obvod čtverce. U str. 53/cv. 1-4

VL - U str. 32  - Klasicizmus a empír

Čítanka - Pes v době velkých vynálezů str. 46-47


21.11.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakování předpon - list

M - Písemné dělení - krátký zápis Početník 2. sloupec str. 19

VL - Život za průmyslové revoluce U str. 31   https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

       Ve středu píšeme testík Národní obrození U str. 26 - 28


AKCE:

22.11. - PLANETÁRIUM PRAHA - /POHYBY ZEMĚ/: Odjezd 7:45h. Návrat kolem 13 h. Odpoledne máme hodinu čtení.

                                                                      Vstupné 75,- Kč + doprava

                                                                      S sebou batůžek, pití, svačinu a kapesné dle uvážení.

2. 12. JARMARK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU od 16 h.

22. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO


16.11.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 29/cv. 7    Procvičování pravopisu str. 17 - celá

M - U str. 52/cv. 3 

     Písemné dělení dvojciferným číslem (dlouhý zápis) - Početník str. 19 (první sloupec- dělení desítkami)

     Dú: Početník str. 30/cv. 2, 3

VL - Revoluční rok 1848  U str. 29 - 30 (vypsat si poznámky)

       https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

Čítanka - Církevní pojetí vzniku světa - str.26-27


 15.11.   

Info pro nepřítomné:

ČJ - Předpony : U str. 27 - vypsat slova - 5 v  ustálených případech  - s-; a 7- v ustálených případech - z-

                      U str. 29/cv. 6

M - U str.23/cv. 3     Ukázali jsme si dva způsoby písemného dělení dvojciferným číslem: dlouhý zápis a zkrácený. Děti si zvolí způsob,                                        který jim bude vyhovovat.

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0&t=26s

                             Dú: Početník str.30/cv. 1

PŘ -  Energetická energie  U str.22

        Příští hodinu zkouším nerosty a horniny U str. 15 - 22 a budeme z toho psát test.


 14.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování předpon U str. 29/cv. 5, 5.1      Dú: U str. 29/cv. 5

M - Nerovnosti U str. 22    Slovní úlohy str. 23/cv. 1,2

VL - Národní obrození U str. 26 - 28     https://www.youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0

      Napsat si poznámky.


11.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psaní předpon s-, se-; z-, ze-; vz-   U str. 27

M - Rovnosti - U str. 21

Čítanka - Z dějin naší země str. 24 - 25

Připomínám prezentaci knih.


10.11.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme diktát a procvičovali jsme psaní u, ú, ů.

M - Konstrukce obdélníku a výpočet obvodu  U str. 52     Dú: U str. 52/cv. 1


8.11. 

Info pro nepřítomné:

"Vánoce, Vánoce přicházejí"- vyhlášení soutěže (výtvarná i literární - do konce listopadu)

ČJ - psaní ú, ů  U str. 25/cv. 1    Dú: Procvičování pravopisu str. 29

M - Opakování na zítřejší prověrku.

PŘ - Nerostné suroviny U str.19, str. 21   https://slideplayer.cz/slide/3224423/


 4.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování bě/bje; pě; vě/vje;mě/mně - list

M - Slovní úlohy: U str. 17/cv. 4    Početník str. 18

Čítanka - nácvik básně Píseň o moři

Na PV sáček s kořením HŘEBÍČEK.


3.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování mě/mně. Psali jsme test.    Dú: str. 24/cv. 2

M - Opakování na prověrku: Zaokrouhlování, převody, písemné dělení.   Početník str.17


1.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Skupiny bě - bje; pě; vě - vje U str. 23     Dú: U str.24/cv. 1a, b

M - Přirozená čísla U str. 18   Početník str. 14, str. 15

PŘ - Nerosty a horniny U str. 15 - 17 (vypsat stručně poznámky)

Čítanka - str. 22 báseň Píseň o moři - naučit se do 8. 11.


 31.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Opakovali jsme zdvojené souhlásky, -ský, -ští...list

M - U str. 15/cv. 8    Početník str. 14/cv. 1;  str. 15/cv. 1/- 2 řádky      Dú: Početník str. 14/2

VL - Život ve městě U na str. 20  Vypsat si poznámky ze Zapamatuj - str. 19 do sešitu. To, co je silně vytištěné.


25.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičování učiva o tvoření slov - listy

M - Příprava na kontrolní práci U tr.15   Početník str. 13/cv. 2

PŘ - Voda , vzduch, světlo a teplo, půda U str. 11 - 14

Čítanka - Švédové před Brnem str. 100 - 101

Vážení rodiče a milé děti,

přeji Vám pohodové podzimní prázdniny.

S pozdravem  J. Musilová


24.10.  

Info pro nepřítomné:

ČJ - Přípony -ský,- ští  U str. 32/cv. 3, list     Dú: list cv. 1a, b, c doplnit a určit číslicí slovní druhy.

M - Příprava na kontrolní práci U str. 15/cv. 1 - 4

VL - Život na vesnici U str. 17 - 1821.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str.21/cv. 2   Střídají se souhláskové skupiny U str. 22/cv. 1, 2

      Sloh - Vypravování: U str. 118/2  Napiš podobný příběh o zážitku se zvířetem nebo člověkem (do pondělí 31. 10. do sešitu)

M - Procvičování jednotek objemu U str. 14

Čítanka -  O škole str. 99


19.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh - vypravování U str. 115 - 117

M - Konstrukce a obvod trojúhelníku U str. 50/cv. 1, 2      Dú cv. 5

VL - Josef II U str. 15      https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

Čítanka - Stůl Komenského str. 9817.10. 

Info pro rodiče:

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy najdete na stránkách školy (v AKTUÁLNĚ).


14.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 18 - procvičování.  Písemně str. 19/cv. 2

M - Opakování jednotek délky  - list   Početník str. 11.   V pondělí píšeme test na jednotky délky.

Čítanka - Vinobraní. Poddzimní pranostiky. Podzim. Podzimní obraz U str. 12 - 14

Připomínám prezentace.


11.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Zdvojené souhlásky U str. 16    Dú: list: cv.1, 2, cv. doplň

M - Procvičovali jsme jednotky času. Zítra píšeme testík. Opakovali jsme jednotky délky U str.13/cv. 4, 5

PŘ - Opakovali jsme obratlovce. Zítra místo TV máme PŘ.

Čtení: Pověst o Bruncvíkovi

Na VV vylisované listy (ne suché) na vlasy k  obličeji a lepidlo HERKULES.


10.10. 

Info pro nepřítomné: 

ČJ - Tvoření slov zkracováním: U str. 15. Opakovali jsme slovní druhy.

M - Jednotky času - Dú: U str. 13/cv. 2

                            Početník str. 10

VL - Jan Ámos Komenský: U str. 12 - 13  https://www.youtube.com/watch?v=RD5IQ-GLB2Y

       Ve středu píšeme test U str. 6 - 11


7.10. 

Info pro nepřítomné: 

M - Záporná čísla: U str. 12       Převody jednotek - jednotky času: U str. 13/cv. 1


6.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Tvoření slov skládáním U str. 14    Dú na pondělí: Doplnit list

M - Výhodné počítání: Početník str.9    Slovní úlohy.


5.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh: Oznámení. Zpráva - U str. 125    Tvoření slov odvozováním.  Předpony X Předložky.

M - Geometrie - Osová souměrnost U str. 48/cv. 1 - 4.   

     Výhodné počítání U str. 11/cv. 1-4    Početník str. 13/cv. 1

VL - Baroko - opsat poznámky z videa: https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA&t=59s

                   U na str. 11

PŘ - Živočichové U str. 6 - 7

Čítanka -  U str. 15 - 16

V pátek 7.10. DRAKIÁDA - první dvě hodiny se učíme /AJ a M/. 


3.10. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Změny při odvozování slov U str. 13

M -  Písemné dělení  U str. 10/cv. 15, 16      Početník str. 16/cv. 1,2   Dú - dopočítat

VL - Selské bouře. Baroko U str. 9 - 11

Připomínám prezentace přečtených knih.

Od 7.10. - pravidelné doučování - pátek /11:20 - 12:05 h/


23.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovali jsme VS po m, psali testík na význam slov a tvořili jsme nová slova z daných kořenů U str. 10.

M - pamětné x a :  Početník str. 7/cv. 1,2   Slovní úlohy na krát více.  Procvičovat celou násobilku!!!

Připomínám: Za pololetí přečíst 5 knih (pomalejší žáci 3 knihy) a odprezentovat.


22.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ -  Slova příbuzná U str. 10    Dú: list (sloupeček s i, y přepsat do sešitu)

M - U str. 9/ cv. 2 - dělení se zbytkem; cv. 3    Početník str. 6/cv. 3
 • 21.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh - zpráva (děti mají listy ve škole)    Opakovat VS po m a slova příbuzná.

M - Vzájemná poloha přímek U str. 47/cv. 1 - 3  (cv. 2-Dú)

VL - Habsburkové str.5; bitva na Bílé hoře U str. 6 - 7   V pondělí píšeme testík U str. 4 - 5 + sešit (Lucemburkové; husitství)

      https://www.youtube.com/watch?v=AVCl1Y

     https://edu.ceskatelevize.cz/video/1821-bitva-bila-hora

Čtení - Pověst o pražském golemovi str. 97 - 98


 20.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 9 - opakování významu slov (ve čtvrtek píšeme test)

M - opakovali jsme zápis složené slovní úlohy. Opakování násobilky 8. U str. 9/cv. 1  Početník str.6/cv. 1 - cv. 2 Dú

PŘ - Rostliny str. 4


19.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Homonyma a antonyma U str. 8    Dú: U str. 8/cv. 1

M - U str.7/cv.9; str.8/cv.13, 14, 15    Opakovat násobky 7 a násobilku 2 - 7

VL - Husitství a J. z Poděbrad U str.5


14.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Reprodukce textu U str. 114. VS po L.

M - Bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovina  U str.46/cv. 1, 2, 4      Dú: U str.46/cv. 3.  Násobilka 6.

PŘ - Přemyslovci. Lucemburkové. U str. 3 - 4    V pondělí píšeme testík na pravěk, Slovany a Velkou Moravu /U str. 2 -3/

Čtení - četli jsme pověst O Konstantinovi a Metodějovi z knihy Pověsti z Čech a Moravy II)


13.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná U str. 6. Opakovat VS po L, psaní u, ú, ů.

M - Pamětné + a - U str.7/cv. 1, 2.    Početník str. 4.      Opakovat x a : 6.

PŘ - Houby U str. 3. Příští hodinu píšeme testík.

       https://www.youtube.com/watch?v=JatdlBq4c3U

       https://www.youtube.com/watch?v=4Q0hXz0hjLs&t=516s

       https://www.youtube.com/watch?v=ywN6N67oAhw&t=291s

Připomínám, že zítra máme geometrii. Nezapomeňte rýsovací potřeby!/trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko a ořezané tužky/.


12.9. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná - U str. 5 - 6

M - Zaokrouhlování U str. 6  Dú: U str. 6/cv. 6  Opakovat násobilku!

VL - Velká Morava a Přemyslovci U str. 3


9.9.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U na str. 5 / slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čítanka na str. 7 (Z deníku malého poseroutky)

M - U str. 5/cv. 5 - 9.  Zaokrouhlování čísel: Početník str. 3/cv. 1, 2, 3.  Procvičovat násobky a násobilku!

Vážení rodiče,

zvládli jsme první dlouhý pracovní týden.

Připomínám, že by děti měly mít všechny učebnice a sešity obalené.

Úkoly budou dostávat každý den mimo pátku. Prosím o podepisování úkolů a požaduji, aby psaly perem a prováděly opravy. 

Na VV a PV přinést ubrus a staré noviny.

Nabídku zájmových kroužků pro rok 2022/2023 - najdete v Aktuálně. V pondělí dostanou zájemci zápisový lístek.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


5.9.

Výše vkladu na tento školní rok je 1500 Kč.

Číslo účtu: 291391602/0300. Varabilní symbol mají děti v žákovských knížkách.


2.9.

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za vyplnění všech tiskopisů.

Akce třídy:

13. 9. "Ride Wheel" - Besip v letním kině (náhrada za zrušenou červnovou akci). Vstupné 40,- hrazeno ze školního vkladu.

15. 9. Rýžování zlata v místním muzeu. Vstupné 30,- hrazeno ze školního vkladu.

 Prosím obalit všechny sešity a učebnice a do konce týdne (9.9.), aby děti měly pomůcky na jednotlivé předměty podle seznamu.

Přeji Vám i dětem pohodový první poprázdninový víkend.

J.M.


29.8.

Vážení rodiče a milí žáci,

vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby byl úspěšný.

Informace k začátku školního roku:

Vyučující: Aj - Bc. Miroslav Švarc BBA

              Inf - Mgr. Milan Vojíř

              Hv - pan Karel Čihák

Nově máme třídu v 1. patře (bývalá učebna HV)                       

Žáci si přinesou desky na tiskopisy, které dostanou první den ve škole.

 1.9. Zahájení školního roku. Seznámení se se školním řádem. Konec vyučování v 8:25 h (první vyučovací hodinu)  

 2.9. a 5.9. Vyučování bude končit podle rozvrhu - do 11:10 h

 Od 6.9. se učíme podle rozvrhu. 

Školní jídelna a družina jsou v provozu od 2.9.

 Seznam pomůcek:

V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky a fixy

Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko a tužka č. 3

Tělesná výchova a počasí: počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení na ven i do tělocvičny – pevnou obuv s bílou podrážkou, krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu. Děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

VV a PV: seznam věcí mají napsaný na papíru. Doporučuji plastový box, kufříky se jim rozbíjejí.

Děkuji a těším se na spolupráci.

Přeji Vám a Vašim dětem hlavně pevné zdraví, pohodu a radost.

S pozdravem J. Musilová

nfo pro nepřítomné:

ČJ