5.B třída

 

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

23.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Procvičovali jsme VS po m, psali testík na význam slov a tvořili jsme nová slova z daných kořenů U str. 10.

M - pamětné x a :  Početník str. 7/cv. 1,2   Slovní úlohy na krát více.  Procvičovat celou násobilku!!!

Připomínám: Za pololetí přečíst 5 knih (pomalejší žáci 3 knihy) a odprezentovat.


22.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ -  Slova příbuzná U str. 10    Dú: list (sloupeček s i, y přepsat do sešitu)

M - U str. 9/ cv. 2 - dělení se zbytkem; cv. 3    Početník str. 6/cv. 3
  • 21.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Sloh - zpráva (děti mají listy ve škole)    Opakovat VS po m a slova příbuzná.

M - Vzájemná poloha přímek U str. 47/cv. 1 - 3  (cv. 2-Dú)

VL - Habsburkové str.5; bitva na Bílé hoře U str. 6 - 7   V pondělí píšeme testík U str. 4 - 5 + sešit (Lucemburkové; husitství)

      https://www.youtube.com/watch?v=AVCl1Y

     https://edu.ceskatelevize.cz/video/1821-bitva-bila-hora

Čtení - Pověst o pražském golemovi str. 97 - 98


 

 20.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 9 - opakování významu slov (ve čtvrtek píšeme test)

M - opakovali jsme zápis složené slovní úlohy. Opakování násobilky 8. U str. 9/cv. 1  Početník str.6/cv. 1 - cv. 2 Dú

- Rostliny str. 4


19.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Homonyma a antonyma U str. 8    Dú: U str. 8/cv. 1

M - U str.7/cv.9; str.8/cv.13, 14, 15    Opakovat násobky 7 a násobilku 2 - 7

VL - Husitství a J. z Poděbrad U str.5


 

14.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Reprodukce textu U str. 114. VS po L.

M - Bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovina  U str.46/cv. 1, 2, 4      Dú: U str.46/cv. 3.  Násobilka 6.

- Přemyslovci. Lucemburkové. U str. 3 - 4    V pondělí píšeme testík na pravěk, Slovany a Velkou Moravu /U str. 2 -3/

Čtení - četli jsme pověst O Konstantinovi a Metodějovi z knihy Pověsti z Čech a Moravy II)


13.9.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná U str. 6. Opakovat VS po L, psaní u, ú, ů.

M - Pamětné + a - U str.7/cv. 1, 2.    Početník str. 4.      Opakovat x a : 6.

- Houby U str. 3. Příští hodinu píšeme testík.

       https://www.youtube.com/watch?v=JatdlBq4c3U

       https://www.youtube.com/watch?v=4Q0hXz0hjLs&t=516s

       https://www.youtube.com/watch?v=ywN6N67oAhw&t=291s

Připomínám, že zítra máme geometrii. Nezapomeňte rýsovací potřeby!/trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko a ořezané tužky/.


 

12.9. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná - U str. 5 - 6

M - Zaokrouhlování U str. 6  Dú: U str. 6/cv. 6  Opakovat násobilku!

VL - Velká Morava a Přemyslovci U str. 3


9.9.

Info pro nepřítomné: 

ČJ - U na str. 5 / slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čítanka na str. 7 (Z deníku malého poseroutky)

M - U str. 5/cv. 5 - 9.  Zaokrouhlování čísel: Početník str. 3/cv. 1, 2, 3.  Procvičovat násobky a násobilku!

 

Vážení rodiče,

zvládli jsme první dlouhý pracovní týden.

Připomínám, že by děti měly mít všechny učebnice a sešity obalené.

Úkoly budou dostávat každý den mimo pátku. Prosím o podepisování úkolů a požaduji, aby psaly perem a prováděly opravy. 

Na VV a PV přinést ubrus a staré noviny.

Nabídku zájmových kroužků pro rok 2022/2023 - najdete v Aktuálně. V pondělí dostanou zájemci zápisový lístek.

Přeji hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


5.9.

Výše vkladu na tento školní rok je 1500 Kč.

Číslo účtu: 291391602/0300. Varabilní symbol mají děti v žákovských knížkách.


 

2.9.

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za vyplnění všech tiskopisů.

Akce třídy:

13. 9. "Ride Wheel" - Besip v letním kině (náhrada za zrušenou červnovou akci). Vstupné 40,- hrazeno ze školního vkladu.

15. 9. Rýžování zlata v místním muzeu. Vstupné 30,- hrazeno ze školního vkladu.

 Prosím obalit všechny sešity a učebnice a do konce týdne (9.9.), aby děti měly pomůcky na jednotlivé předměty podle seznamu.

Přeji Vám i dětem pohodový první poprázdninový víkend.

J.M.


29.8.

Vážení rodiče a milí žáci,

vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby byl úspěšný.

Informace k začátku školního roku:

Vyučující: Aj - Bc. Miroslav Švarc BBA

              Inf - Mgr. Milan Vojíř

              Hv - pan Karel Čihák

Nově máme třídu v 1. patře (bývalá učebna HV)                       

Žáci si přinesou desky na tiskopisy, které dostanou první den ve škole.

 1.9. Zahájení školního roku. Seznámení se se školním řádem. Konec vyučování v 8:25 h (první vyučovací hodinu)  

 2.9. a 5.9. Vyučování bude končit podle rozvrhu - do 11:10 h

 Od 6.9. se učíme podle rozvrhu. 

Školní jídelna a družina jsou v provozu od 2.9.

 Seznam pomůcek:

V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky a fixy

Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko a tužka č. 3

Tělesná výchova a počasí: počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení na ven i do tělocvičny – pevnou obuv s bílou podrážkou, krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu. Děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

VV a PV: seznam věcí mají napsaný na papíru. Doporučuji plastový box, kufříky se jim rozbíjejí.

Děkuji a těším se na spolupráci.

Přeji Vám a Vašim dětem hlavně pevné zdraví, pohodu a radost.

S pozdravem J. Musilová