5.A třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Probrané učivo 23.1. - 27.1.

V úterý 24.1. jedeme na bruslení na Dobříš (autobusem v 9:16 odjezd od školy, odjezd z Dobříše 12:00). S sebou brusle, rukavice, helma, svačina, penál a sešit procvičování pravopisu). I ten kdo nebude mít brusle, jede s námi. Návrat ve 12:20 ke škole, obědy odhlašte individuálně dle vlastního uvážení.

Ve středu 25.1. jsme měli přednášku paní spisovatelky M. Fišharové. Přednáška byla velmi zajímavá, např. jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o životě na Islandu, tak jak se dozvídají děti z příběhů postav v jejích knihách. Přednáška byla obohacena i hereckým čtením pana Miroslava Reila. Dětem se přednáška líbila a níže uvádím ceny knih s kontaktem na pana Reila k možnosti domluvy případného zakoupení knih. 

 • A-Ž půjdeš do školy                 - 299,- Kč;
 • Náš dvůr má tajemství             - 299,- Kč;
 • Kamínek                                  - 249,- Kč; - vyprodáno
 • Nikolina cesta                          - 249,- Kč;
 • Kája a Claudie: Hra na štěstí   - 249,- Kč;
 • Pavel: Kapela                          - 249,- Kč;
 • Jana: Povodeň                        - 249,- Kč;
 • Natalie: Nový bráška               - 249,- Kč;
 • V bříšku                                   - 249,- Kč;
 • Kanálníčci                                - 299,- Kč;
 • Ela v zemi trollů                       - 299,- Kč;
 • MIROSLAV REIL

  herec; moderátor; 

  gsm: 734 222 172
  mail: ou8one2@seznam.cz;
   mreil71@gmail.com;

Čj - Opakování určování určování vzorů podst. jmen rodu muž., žen. a stř., v sešitě Procvičování pravopisu trénujeme Koncovky podst. jmen str. 25 až 28 psali jsme diktát na vyjmenovaná slova. Možno procvičovat na Vzory podstatných jmen (skolakov.eu).

M - Opakujeme výpočty obsahu čtverce a obdélníku a převody jednotek obsahu, povrch krychle, poč. č.1 str. 35 a 36. poč. č. 2 str. 1 miliardy.

M-G - Úhel - uč. str. 66 a 67, zápisky ze zeleného rámečku uč. str. 66 a 67, dále cv. 1,2 str. 66 do sešitu geometrie

Čs-Vl - zapsat zápisky v Teams Od totality k demokracii, uč. str. 51 až 53 - Vláda jedné strany a Vítězství demokracie.

Čs-Př - podnebné pásy - tropický podnebný pás v Teams - zápisky + nakreslit obrázek z Teams

Probrané učivo 16.1. - 20.1. 

Ve čtvrtek 19.1. jedeme na bruslení na Dobříš (autobusem v 9:16 odjezd od školy, odjezd z Dobříše 12:00). S sebou brusle, rukavice, helma, svačina, penál a ŽK). I ten kdo nebude mít brusle, jede s námi. Stíháme oběd i odpoledku, končíme jako obvykle. 

Čj - Opakování určování životnosti a vzorů rodu mužského uč. str. 62-65, procvičujeme na: Vzory mužského rodu (skolakov.eu), psali jsme diktát na vyjmenovaná slova

M - Opakujeme výpočty obvodu a obsahu čtverce poč. str. 32 a 33.

M-G - vzájemná poloha dvou kružnic, zápisky ze zeleného rámečku uč. str. 63, dále cv. 3,4

Čs-Vl - opakování 2. svět. válka uč. str. 47 až 50 (v pátek píšeme test), poválečný vývoj ČSR - zapsat zápisky v Teams, uč. str. 51 a 52 - vláda jedné strany.

Čs-Př - podnebné pásy - tropický podnebný pás v Teams zápisky + nakreslit obrázky z Teams

Probrané učivo 9.1. - 13.1. 

Ve čtvrtek 12.1. jedeme na bruslení na Dobříš (autobusem v 9:16 odjezd od školy, odjezd z Dobříše 12:00). S sebou brusle, rukavice, helma, svačina, penál). I ten kdo nebude mít brusle, jede s námi. Stíháme oběd i odpoledku, končíme jako obvykle. 

Čj - Opakování probraného učiva za pololetí (pololetku píšeme ve čtvrtek), určování mluvnických kategorií podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) uč. str. 55-57, dále Určování slovních druhů (střední) – online Rozbory (umimecesky.cz)

M - Opakování probraného učiva za pololetí (pololetku píšeme v úterý), písemné dělení jednocif. a dvojcif. dělitelem, zlomky, např. učivo uč. str. 45/cv. 2,3,4,5. M-G - kružnice, kruh - opakování uč. str. 61/cv. 1,2,3,4,5

Čs-Vl - 1. svět. válka - pondělní test, opakování učiva - 1. Československá republika, 2. svět. válka uč. str. 47 až 50, zapsat zápisky v Teams 2. světová válka.

Čs-Př - ve středu test uč. str. 23-32 Vesmír, Země, Měsíc, v Teams zápisy + nakreslené obrázy viz předešlé učivo

Probrané učivo 2.1. - 6.1. 

Čj - Slovní druhy uč. str. 47 až 48, určování slovních druhů např str. 50, nebo na Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)Určování slovních druhů (střední) – online Rozbory (umimecesky.cz)

M - Procvičujeme písemné dělení jednocif. a dvojcif. dělitelem, zlomky, uč. str. 45/cv. 2,3,4,5. M-G - uč. str. 60/cv. 1,2,4

Čs-Vl - opakování 1. svět. války - příprava na pondělní test, opakování učiva - 1. Československá republika, 2. svět. válka uč. str. 47 až 50

Čs-Př - uč. str. 32 Měsíc, v Teams do sešitu zapsat zápisky Měsíc a nakreslit uvedený obrázek

 

Dú na prázdniny:

Čj - naučit báseň dle vlastního výběru z čítanky: str. 52 Příchod zimy, str. 53 Prosinec, str. 55 Co víme o čertovi, str. 58 Dopis Ježíškovi. Termín zkoušení po vánočních prázdninách.

M - dodělat v poč. str. 28. (v úterý test na písemné dělení dvojcif. dělitelem)

Př - do zápisků v sešitě dodělat obrázek uč. str. 31 dole - Oběh Země kolem Slunce

Vl - dopsat zápisky z Teams - Československá republika (V pátek píšeme test z 1. světové války)

Děkuji moc za dárečky, přeji pohodové vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší...

S pozdravem A. Kůr

P.S. Do školy jdeme až v úterý 3. ledna 2023

Probrané učivo 19.12. - 21.12. 

Čj - Tvarosloví v uč. na str. 46 a 47

M - Psali jsme testík na zlomky. poč. do str. 29/cv.3

Čs-Vl - str. 41 - 44 přečíst, zapsat zápisky do sešitu, viz. Teamsy-1. Československá republika

Čs-Př - uč. str. 31 Země, v Teams do sešitu zapsat zápisky Pohyby Země a nakreslit obr. z učebnice ze str. 31 dole

Probrané učivo 12.12. - 16.12. 

Čj - opakování vyjmenovaných slov b - z, uč. do str. 45, začali jsme Tvarosloví v uč. na str. 46, nemocní žáci procvičují např. na tomto odkazu Vyjmenovaná slova (skolakov.eu), procvičovali jsme slova s předponou vy, vý

Dú: naučit báseň dle vlastního výběru z čítanky str. 52 Příchod zimy, str. 53 Prosinec, str. 55 Co víme o čertovi, str. 58 Dopis Ježíškovi. Termín zkoušení po vánočních prázdninách.

M - Procvičování písemného dělení dvojmístným dělitelem se zbytkem uč. str. 25, v pátek jsme psalitestík na dělení dvojc. dělitelem, dále procvičujeme zlomky - nemocní žáci do ŠS z uč. str. 31)cv. 6, 7, 8, poč. do str. 28/cv. 1a), b), c)

M-G-uč. str. 59 - určování vzdálenosti bodů, cv. 1 a 2

Čs-Vl - str. 38 - 39 přečíst, zapsat zápisky do sešitu, viz. Teamsy-1. svět. válka, pustit si filmy a prezentace + přečíst str. 41 a 42

Čs-Př - uč. str. 31 Země, v Teams do sešitu zapsat zápisky Pohyby Země a nakreslit obr. z učebnice ze str. 31 dole

Probrané učivo 5.12. - 9.12. 

Čj - opakování vyjmenovaných slov b - z, uč. do str. 43, v pondělí diktát str. 44, sešit Procv. pravopisu str. 5 - 8.

M - Procvičování písemného dělení dvojmístným dělitelem se zbytkem uč. str. 25, v úterý píšeme testík na dělení, dále procvičujeme zlomky uč. str. 28, poč. str. 24 a 25/cv.1

M-G souřadnice bodů str. 58, pro procvičení určování souřadnic hrajeme lodě viz Teamsy souřadnice bodů - lodě.

Čs-Vl - str. 29 - 37 přečíst, nastudovat zápisky v sešitu + Teamsy-Revoluční rok 1848 - v pátek test, první svět. válka - přečíst uč. str. 38 a 39

Čs-Př - Planety, planetky uč. str. 25 až 30, zápisky do sešitu viz Teamsy-Vesmír

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit otázková slova WH-, mluvit o předmětech, které se dají sbírat, opakovat množné číslo + how many. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 26 - 27 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

 

Probrané učivo 21.11 - 25.11. 

Úterý 22.11. návštěva planetária v Praze. (Vstupné 75,- + doprava bude odečtena z "třídního fondu".)

Čj - opakování psaní předložek s, se, z, ze;  pravopis ú, - ů a velkých písmen. Sešit Procvičování pravopisu str. 2, 3, 4. Možno procvičovat na tomto odkazu: Předložky s, se, z, ze (skolakov.eu), Doplňování u, ú, ů (skolakov.eu)Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas (střední) – online Diktáty online (umimecesky.cz)

M - Síť a povrch čtverce a obdélníku, uč. str. 56, viz Teams - Síť a povrch čtverce a obdélníku,

dále písemné dělení dvojmístným dělitelem uč. str. 24, poč. str. 19 a 20.

Čs-Vl - str. 29 - 30 přečíst, zápisky do sešitu viz Teamsy-Revoluční rok 1848.

Čs-Př - opakovali jsme energetické suroviny, probírali Elektrická energie uč. str. 22. Zápisky viz Teams-Elektrická energie. 

Probrané učivo 14.11 - 16.11. (17.11. je státní svátek; 18.11. je řed. volno)

Čj - opakování psaní předpon s, se, z, ze, vz;  chybějící žáci doplní do sešitu zápisky z Teams-Předložky s, z, uč. str. 30 a 31, dále do Procvičování pravopisu str. 21 a 22. Možno procvičovat na tomto odkazu: Předložky s, se, z, ze (skolakov.eu)

M - obsah čtverce a obdélníku, uč. str. 54 a 55 a jednotky obsahu - výklad viz odkaz v Teams-m-Jednotky obsahu. 

dále nerovnosti a sl. úlohy uč. str. 22 a 23, do šk. sešitu z uč. str. 23/cv. 1, 2, 4, 5, 8; poč. str. 17 a 18.

Čs-Vl - str. 26 - 28 přečíst, zápisky do sešitu viz Teamsy-České národní obrození. V pondělí píšeme test, možno se připravit vypracováním testu v odkazu Teams - České národní obrození.

Čs-Př - opakovali jsme horniny a nerosty a jejich rozpoznávání, Rudy, probírali Energetické suroviny v uč. str. 21. Zápisky viz Teams-Energetické suroviny.

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.

Tento týden začínáme Unit 2. Slovíčka 2 A máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak vyjádřit nějaký a žádný, mluvit o Halloweenu, opakovat zařízení pokoje, množné číslo. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 22 - 23 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

Probrané učivo 7.11 - 11.11.

Čj - Psaní předpon s, se, z, ze, vz uč. str. 27, chybějící žáci doplní do sešitu Procvičování pravopisu str. 17, 18, 19, 20. v pátek píšeme diktát na toto učivo. Možno procvičovat na tomto odkazu: Předpony s-, z- (skolakov.eu). Ve slohu jsme psali dopis významné historické osobnosti (nejlépe takové, o které jsme se již učili a něco o ní víme).

M - uč. str. 15, procvičovali jsme a psali čtvrtletí práci. 

geometrie - opakovali jsme obsah čtverce a obdélníku (uč. str. 54)

Čs-Vl - do str. 24 přečíst, psali jsme testík na osvícenství, probírali průmyslovou revoluci a vynálezy viz Teamsy. Průmysl. revoluce.

Čs-Př - opakovali jsme horniny a nerosty a jejich rozpoznávání, četli jsme v uč. str. 20 Rudy. Zápisky viz Teamsy Rudy.

Probrané učivo 31.10 - 2.11.

Čj - Psaní skupin bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně uč. str. 24, doplnit do sešitu Procvičování pravopisu str. 23. Ve škole jsme pracovali do prac. listu, chybějící žáci si do sešitu Procvičování pravopisu doplní str. 23. Ve slohu píšeme dopis významné historické osobnosti (nejlépe takové, o které jsme se již učili a něco o ní víme).

M - uč. str. 20, poč. str. 16, Dú: do dom. seš. z uč. str. 20 vypočítej první sloupeček a udělej zkoušky násobením.

geometrie - opakovali jsme konstrukci trojúhelníku, obvod trojúhelníku, konstrukci čtverce a výpočet obvodu čtverce (uč. str. 52)

Čs-Vl - str. 18-20 přečíst, psali jsme testík na osvícenství.

Čs-Př - opakovali jsme horniny a nerosty a jejich rozpoznávání , četli jsme v uč. str. 19 a 20.

Probrané učivo 25.10.

Čj - Psaní skupin bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně uč. str. 22 (zápisky zapsat do šk. sešitu z Teamsů - Čj-Soubory-Psaní skupin bě,vě,pě,mě.) Ve škole jsme pracovali do prac. listu, chybějící žáci si do školního sešitu udělají v uč. na str. 24/cv.1 a 2

Na prázdniny z Čj zapsat knížku do čtenářského deníku (po prázdninách kontroluji, alespoń jednu přečtenou a zapsanou knihu - minimum za pololetí jsou 3)

M - aritmetika - psali jsme desetiminutovku na převody jednotek hmotnosti, v početníku máme dodělanou str. 15, začali jsme slovní úlohy na str. 18 a za Dú na prázdniny máme dopočítat v poč. str. 18 (dělením na str. 16 budeme pokračovat v pondělí)

M-G - jsme tento týden neměli naposledy jsme dělali uč. str. 50/cv. 2; Obdélník a jeho obvod uč. str. 52/rýsování trojúhelníku dle vzoru a dále cv. 1 do sešitu z geom.

Čs - Př - tento týden jsme neměli, naposledy jsme dělali uč. str. 15-18, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Přírodověda-Horniny a nerosty

Čs - Vl - uč. str. 17 až 20 přečíst, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Vlastivěda-Osvícenství+ prohlédnout odkazy (v pondělí píšeme prověrku na osvícenství).

Společně jsme ověřovali Teamsy - měli bychom tam už všichni mít předměty, všichni by se tam měli na svá hesla dostat a zápisky uvedené na stránkách školy bez problémů dohledat.

Přeji příjemné prožití prázdninových dnů a víkendu. S pozdravem A. Kůr

 

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden zůstáváme v U 1D Hurry up, číst rozhovory v učebnici, především budeme stále opakovat hodiny a  číslovky do 100, roční období a rozvrh hodiny, předměty ve škole . Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si cvičení v pracovním sešitu. Papíry, které dávám dětem, najdete v zadání v TEAMS, nic jsem nerozdávala, hodiny jsme si malovali do sešitu, tak si to obkreslete.

Hezký týden, IK

 Probrané učivo 21.10.:

Čj - odvozování a ohýbání slov uč. do str. 22, opakování vyjm. slov po b,f,l,m,p; vymýšlení příbuzných slov - hry

M - aritmetika - kontrola Dú uč. str. 15/cv.6; písemné násobení po sebou uč. str. 15/cv. 1, 1. sloupec

M-G - kontrola Dú - uč. str. 50/cv. 2; Obdélník a jeho obvod uč. str. 52/rýsování trojúhelníku dle vzoru a dále cv. 1 do sešitu z geom.

Čs-Př - uč. str. 15-18, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Přírodověda-Horniny a nerosty

- Vl - uč. str. 15 a 16, zápisky do sešitu viz Teams Čs-Vlastivěda-Osvícenství+ prohlédnout odkazy.

 

ANGLIČTINA 10. - 14. 10.

Tento týden budeme probírat U 1D Hurry up, číst rozhovory v učebnici, zopakujeme hodiny a řadové číslovky, roční období a rozvrh hodiny, předměty ve škole . Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si cvičení v pracovním sešitu. Papíry, které dávám dětem, najdete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK

12.10. - probrané učivo:

Čj - uč. str. 17 a 18 přečíst, z učebnice str. 19/cv. 2 do školního sešitu (podtrhnout kořen červeně, předpona-přípona zeleně), Dú: z uč. str. 19/cv. 3 do domácího sešitu.

M - G - uč. str. 49 - opakování grafického součtu a rozdílu, na str. 50 připomenutí trojúhelníkové nerovnosti (pravidlo zapsáno do sešitu z geometrie) do sešitu z geometrie konstrukce trojúhelníku a opakování obvodu trojúhelníku. Dú do příští středy z uč. str. 50/cv. 2.

Čs - Př. str. 9 a 10 přečíst a zopakovat. V Teams - Přírodověda opsat zápisky - Živá a neživá příroda

Na zítra na Vv přírodniny!

 

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden budeme probírat U 1C Birthdays, číst komiks v učebnici, zopakujeme a doplníme přivlastňovací zájmena, měsíce, dny a předložky před nimi. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 14 a 15 a vypracujte si cvičení v pracovním sešitu. Papíry, které dávám dětem, najdete v zadání v TEAMS.

Hezký týden, IK