4. B Třída

Rozvrh 2021/2022 zde.


 18.5. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 84/cv. 8 - 10; str. 85 - příprava na vyprávění   PS str. 23/cv. 1, 2    Dú PS str. 23/cv. 3

M - Násobek úsečky U str. 49/vysvětení, cv. 1      PS str.28/cv. 1 - 2(grafický rozdíl)

     U str. 28 - 7 (ústně) - opakování zlomků

- Přečíst Na jaře U str.52 - 53   U str. 54 - 55 - EKOSYSTÉM LES


11.5. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 81/cv. 1    PS str. 21

M - U str. 27/cv. 1, 2        Dú: U str. 27/cv. 3, 4, 5      U str. 47/cv. 1, 2, 3, 5 - grafický rozdíl úseček

- PS str. 26 - 28 (opakování jednotek)


 3.5. Info pro nepřítomné:

ČJ - Vzory: Muž, stroj - měkké vzory U str. 78/cv. 1    PS str. 18/cv. 1

M - Zlomky: U str. 24/cv. 1 - 5    PS str. 14     Početník str. 14/cv. 3, 4      Dú Početník str. 14/cv. 1, 2

VL - Nadmořská výška - U str. 23    PS str. 13


2.5. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 76/cv. 2 - 4; str. 77/cv. 5, 6       Dú: U str. 77/cv. 8 (psát odůvodnění)               PS - Pravopis str. 24

M - PS str. 8 - celá

Čtení - Cesta za prstenem černého rytíře U str. 124 - 126


28.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - Vzor hrad U str. 76/cv. 1    PS na str. 17     PS  Pravopis str. 23

M - U str. 44/1, 2;  U str. 15     PS str. 27 - celá   Zlomky - U str. 24 - tabulky    

VL - U na str. 22  V úterý test - opakování Mapy a orientace v krajině

- U str. 47 - Vlastnosti látek   Ve středu píšeme opravný test z nerostů a hornin.

Čítanka - str. 123 Jaro ví, kudy.


26.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 75/cv. 6   PS str. 16/cv. 5 (psát odůvodnění - pozorovali lvy pány)   Dú PS Pravopis str. 23/cv. 1,2

M -  U str. 15 ( opakovali jsme římské číslice na test)   

       Přenášení úseček U str. 44 ) modrá tabulka; PS str. 27 - celá

VL - PS str. 11, 12 U str. 21 - Práce s mapou v krajině


25.4. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 74/cv. 2,3;  str. 75/cv. 4, 5      PS str. 16/cv. 2, 3, 4    PS Pravopis str. 22 - celá

M - U str. 14/cv. 3, 4, 5     Početník str. 13 - dokončit   Dú - Početník str. 12 - dopočítat

Čítanka -  Pro zasmání str. 120, Aprílový výlet str. 121 - 122 

Rozvrh během plaveckého výcviku:

PO - Čj, Čj, M, Aj, Čtení

ÚT - Čj, M, M, ČS - VL, Čtení      Pv, Vv


22.4. Info pro nepřítomné:

PLÁNOVANÉ AKCE: PLAVECKÝ VÝCVIK PŘÍBRAM - 9 LEKCÍ ( od 29.4. do 24.6.) - každý pátek 

                           PRAŽSKÝ HRAD (KVĚTEN - datum upřesním)

                           DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA (KVĚTEN)

                           DĚTSKÝ DEN ( 1.6.)

                           ŠKOLNÍ VÝLET - ŽIVOHOŠŤ (23.6 - 25.6.)

                           ŠKOLNÍ AKADEMIE 28.6.

ČJ - U str. 73/cv. 12; U str. 74/cv. 1     PS str. 16/cv. 1     PS Pravopis str. 21

M - Početník str. 12; str. 13/cv. 1,2   Psali jsme 2 příklady na písemné dělení.

Čtení knih na prezentaci.


21.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 73/skloňování vzoru pán - tabulka, cv. 11  PS Pravopis str. 20   Dú str. 15/cv. 4

M - Římské číslice U str. 14/cv. 1 - 3  Početník str. 12/cv. 3 - první řádek  PS str. 26 - dokončit

VL - U str. 21 - Práce s mapou v krajině 

PŘ - Včera jsme opakovali horniny a nerosty PS str. 24 - 25

Čítanka - Chřipka str. 114 - 116 


19.4. Info pro nepřítomné: 

ČJ - PS Pravopis str. 19/cv. 5, 7a), b)     Rod mužský U str. 71/cv. 1, 2, 3

M - PS str. 6/cv. 12, 13, 15    Záporná čísla U str. 11/cv. 1, 2    PS str. 1, 2

VL - Kovové nerosty a energetické suroviny U str. 44 - 46

Čítanka - Naše pštrosí Velikonoce str. 118 - 120

Čtení knih na prezentaci

Vážení rodiče, 

přeji Vám pohodové Velikonoce.

 S pozdravem Musilová


12.4. Info pro nepřítomné: 

ČJ - Opravovali jsme prověrku     PS Pravopis str. 16- dokončit; str. 18/cv. 1, 2,  str. 19- křížovka

M - Psali jsme 3. čtvrtletní práci

VL - Měřítko mapy U str. 19      PS str. 8   https://www.youtube.com/watch?v=_d8gf2yk944

Čítanka -Velikonoce str. 113, Řehtačka str. 114


 11.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme 3. čtvrtletní práci.

M - Opakovali jsme na prověrku: Početník str. 7, str. 8 - 2 příklady, str. 9/ 1 příklad ze cv. 3, cv. 4 Dú str. 10 - dopočítat

Čtení - Poslední večeře str. 110 - 112 

Zítra místo výtvarné výchovy jdeme uklízet oplocenku a její okolí + sídliště a okolí k akci UKLIĎME ČESKO, do které jsme se zapojili.

Vhodné oblečení a obutí.


8.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 13/cv. 3; str. 14/cv. 7-9

      V pondělí 11. 4. píšeme prověrku: Diktát, určování slovních druhů, vyjmenovaná slova, zařazování podst. jm.                ke vzorům rodu středního a ženského - určování pádů

M - Opakovali jsme písemné násobení, písemné dělení a závorky.

     Početník str. 8 - 1. řádek; PS str. 6/cv. 11, 14

      V úterý nás čeká prověrka: Pamětné a písemné +, -, x, :;  závorky, zaokrouhlování, osa souměrnosti a slovní                úlohy.

Čtení knih na prezentaci!


7.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 70/cv. 5   PS str. 13/cv. 4, 5;str. 14/cv. 6   Dú PS Pravopis str. 17/cv. 11    Psali jsme diktát u str. 70/cv. 9

Inf - psaní ve Wordu a vložení obrázku

VL - U str. 18-19    PS str. 9   Psali jsme test na kraje.

Čítanka - U str. 110 - 111 Poslední večeře (1. část)


6.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 69/cv. 3, 4; str. 70/cv. 6- písemně

M - Osa souměrnosti U str. 43/cv. (tabulka, cv. 1)  Dú: Početník str. 6; str. 7      PS str. 6/cv. 9

PŘ - Horniny a nerosty U str. 42 - 43

HORNINY a NEROSTY (Rocks and Minerals) by MAX 4 trida - YouTube


5.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 68/cv. 3; str. 69/cv. 1, 2       PS str. 13/cv. 1, 2           Dú PS str. 12/cv. 3,4 

M - PS str. 6/cv. 7, 8   Početník str. 6 - 1. sloupeček

VL - Nad mapou ČR - U str. 16,17   Ve skupinách jsme opakovali kraje. Ve čtvrtek - test

        MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY - ppt stáhnout (slideplayer.cz)


4.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - Vzor kost - skloňování U str. 68/cv. 1, 2      PS str. 12/cv. 1, 2

M - PS str. 5/cv. 2, 3, 5    Dú PS str.5/cv. 4

Čtení - proběhlo třídní kolo v recitaci. Do školního kola postoupily: Anetka, Bětuška a Nelinka.


1.4. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 67/cv. 3     PS Pravidla str. 15/cv. 5; str. 17/cv. 12

M - U slovní úlohy: str. 7/cv. 7; str. 8/cv. 10, 11     Pamětné násobení: U str. 9/cv.1, 2   PS str. 5/cv. 1

      Procvičovat násobilku

V pondělí 4.4. TŘÍDNÍ KOLO V RECITACI

JARO - VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ DO 8.4. (můžete kreslit, vyrábět, vymýšlet básně, povídky nebo pohádky)


31.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - vzor píseň   PS sr. 11/cv. 1, 2     Dú U str. 67/cv. 2 - přepsat do sešitu    Psali jsme dikát PS str. /cv. 5

M - Početník str. 5/cv. 4 - na známky     PS str. 4/cv. 13

VL - Opakovali jsme kraje. V úterý píšeme testík z U str. 8 - 13    U str. 15     PS str. 6, 7

Čítanka - str. 106 - Podjaří. Lidové pranostiky.


 30.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 65/cv. 3; str. 66/cv. 4 - 7

M - PS str. 4/cv. 10, 11  Dú str. 4/cv. 12    Geometrie PS str. 25/cv. 5

PŘ - U str. 40 - 41 Nerosty a horniny    

       HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) - Prvouka / Přírodověda / Zeměpis / Pro děti / 5.třída ZŠ / Výtvarka - YouTube

       Ve středu píšeme test U str. 38-39 (Skupenství látek, koloběh vody)


29.3. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 64/cv. 2,3   VZOR RŮŽE U str. 65/cv. 1-2   PS str. 11/cv. 1, 2, 3    Dú PS Pravopis str. 15/cv. 4 / (jenom                                                                                                                                                                      doplnit)

M - PS str. 25/cv. 4 (opakovaali jsme kolmice a rovnoběžky)   PS str. 4/cv. 8, 9     U str. 8/cv. 10 

VL - Kraj Vysočina, Jihočeský a Plzeňský  U str. 13 - 14

Kraj Vysočina - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Jihočeský kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Plzeňský kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)


25.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 10/cv. 3, 4        PS Pravopis str. 13/cv. 5, 6; str. 14/cv. 1

M - PS str. 3/cv. 3 - 5     PS str. 25/cv.1 - 3

Čtení knih na prezentaci.          Naučit se báseň do 4. 4.


 24.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 63 - skloňování vzoru žena(tabulka)   PS str. 10/cv. 1,2   Psaali jsme diktát U str. 61/cv. 5

M - Pamětné sčítání U str. 7/cv. 1, 2     Dú PS str. 3/cv. 1, 2    

      Geometrie: Střed úsečky a osa souměrnosti U str. 42/ zelena  a modrá tabulka

      Zítra píšeme test ze zaokrouhlování.

VL - Zlínský a Jihomoravský kraj - U str. 12, 13

Zlínský kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Jihomoravský kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čítanka - O oslu a štěněti, báseň Kde je voda str. 44, 45


23.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 9/cv. 2, 3     PS Pravopis str. 12/cv. 2, 3; Dú str. 12/cv. 4

M - Zaokrouhlování Početník str. 3    U str. 6/cv. ústně

PŘ - U str. 38-39 Skupenství látek.   Dělali jsme pokusy.

4.4. TŘÍDNÍ KOLO V RECITACI  ( naučit se básně) 


22.3. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 62/cv. 4     PS str.8/cv. 4; str. 9/cv. 1a), b), c)    PS Pravidla str. 12/cv. 1

M - PS str. 2/cv. 5, 6     Početník str. 2/cv. 2, 3 - Dú

VL - Moravskoslezský kraj U str. 12     Ve čtvrtek píšeme testík na státní symboly.

      Moravskoslezský kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)


21.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - Vzory rodu ženského U str. 62/cv. 1, 2, 3   PS str. 8/cv. 3   Dú -  PS Pravidla podst. jm. str. 10/cv. 9 

M - U str. 4/cv. 2, 3   PS str./cv. 1- 4     Početník str.2/cv. 1

Čítanka -  str. 42 - 44  Maminka, tatínek a moudrá Athéna


18. 3. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 61/cv. 3     PS str. 7/cv. 1; str. 8/cv. 2

M - soutěž Matematický klokan - kategorie Klokánek

Čtení knih na prezentaci.


17.3. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 60/cv.5; str. 61/cv. 1,2    PS Pravidla podst. jm. -  str. 10/cv. 7, 8 a); str. 11/cv. 10

       Psali jsme diktát -  PS str. 5/cv. 5

M - Početník 2 str. 1    U2 str. 4/cv. 1, 2

VL - Kraj Pardubický a Olomoucký - U str. 11 ( v úterý test U str. 2 -3)

       Pardubický kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

       Olomoucký kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čtení - U str. 46 - báseň Most a drozd16. 3. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 60/cv. 3, 4   PS - str. 7/cv. 2, 3    Dú: PS Pravopis podst. jm. str. 9/cv. 6

M - U2 str. 4/tabulka    PS2 str. 1

PŘ -  U str. 37- Neživá příroda

Čítanka -  str. 41-42 báseň Uhlí a článek Přeslička


15.3. Info pro nepřítomné: 

ČJ - Vzor stavení U str.60/cv. 1, 2      Ps str. 7/cv. 1 

M - Psali jsme kontrolní práci z geometrie.   PS str. 37/cv. 1-4   Dú: Početník str. 36 - dopočítat

VL - Kraj Liberecký a Královéhradecký - U str. 10

       Liberecký kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

       Královéhradecký kraj - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)


14.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 59/cv. 2, 3  Dú:U str. 59/cv. 4     PS str. 6/cv. 3    PS - Pravopis str. 9/cv. 5

M - PS str. 49/cv. 4, 5   PS str. 35/cv. 4  Příprava na kontrolní práci z geometrie PS str. 50 /projít si cvičení, ale nevyplňovat.

Čítanka -  str. 35 - Pan Barrande


11.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování vzoru kuře: U str. 56 - přehled. U str. 59/cv. 1     PS str. 6/cv. 1,2

M - PS str. 36/cv. 9, 10    PS str. 49/cv. 1 - 3   Příští týden píšeme test na násobení dvojmístným činitelem a kontrolní         práci z geometrie.

Dnes jsme navštívili knihovnu. Děti si vybraly knihy, které budou číst jenom ve škole v ČTENÁŘSKÉ DÍLNĚ.

Z přírodovědy se připravte na test EKOSYSTÉM LES: U str. 31- 33


10.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 58/cv. 3     PS str. 5 - dokončit stranu      PS Pravopis PS - str. 9/cv. 4

M - U str. 77/cv. 1   Dú: Početník str. 36/ 2. sloupeček   Psali jsme test na kolmice a rovnoběžky.

VL - Kraj Karlovarský a Ústecký U str. 9


 9.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 5/cv.2; Dú str. 5/cv. 3    PS Pravopis PJ str.8/cv. 3

M - PS str.36/cv. 7, 8    U str. 77/cv. Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník - zelený rámeček

PŘ - U str. 33 - 36 Příroda v zimě    PS str. 19 - 22


8.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování vzoru moře - U str. 56; U str. 58/cv. 1, 2    PS str. 5/cv. 1    PS Pravopis podst. jm. str. 7/cv. 5

M - PS str. 48/cv. 1 - 4 Opakovali jsme pravoúhlý trojúhelník U str. 76   Početník str. 36 - 1. sloupeček dopočítat.

      Dú PS str. 36/cv. 6  

VL - U str. 8 - naučit se kraje a krajská města    PS str. 4-5

Čtení - rozdali jsme si básně na recitační soutěž


4.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 4/cv.5       U str. 57/cv. 2          PS Pravopis podst. jm. str. 3/cv. 1; str. 6/cv. 1

M - PS str. 47 - dokončit(rovnoběžky a kolmice)      PS str. 35/cv. 2, 3

Čtení knih na prezentaci 

 PV (8.3.) - na výrobu maňáska si přinést starou ponožku nebo pletenou rukavici, jehlu, nit, knoflíky, kousky vlny ......


3.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme diktát z učebnice str. 51/cv.15, o kterém děti den předem věděly. Byla jsem překvapena špatnými                známkami.

U str. 57/cv. 1,2    PS str. 4/cv. 3; Dú: cv. 4 s odůvodněním

Inf - Word- seznámení s textovým editorem

VL - U str. 7 - 9 (Armáda ČR. Hlavní město Praha)


2.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 4/cv. 1,2 (piš s odůvodněním - městu, lepidlu; s městy, žihadly)

M - PS str. 34/cv. 1- 6     Početník str. 35/druhý sloupeček    Dú: PS str.35/cv. 1

PŘ - U na str. 33      PS str.17, 18


1.3. Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování vzoru město U str. 56     PS str. 3

M - Písemné násobení dvojmístným činitelem - U str. 50 (zelený rámeček); str. 50/cv.1     Početník str. 35 - 1. sloupeček

VL - U str. 4 - 6: Česká republika, Život v demokratickém státě    PS str. 3

Čítanka -  str. 104 - 105 O toulavé kapce krve a nemocném králi


28.2. Info pro nepřítomné:

ČJ - Určování vzorů podstatných jmen rodu středního: U str. 55/cv.3; str. 56/cv. 7

M - PS str. celá str. 46       Dú: PS str. 47/cv. 1, 2         U str. 48/cv. 4, 5

Čítanka - Staroměstský orloj str. 96


18.2. Info pro nepřítomné:

ČJ - Skloňování podstatných jmen rodu středního U str. 55; 56/cv. 6

M - Rýsování rovnoběžek str.73 (zelený rámeček)     PS str. 46/cv. 1, 2

     Početník str. 33, 34 - dopočítat

Čtení knih na prezentaci.

Přeji všem hezké jarní prázdniny a hlavně ať jsme zdraví!


17.2. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 52-53 (informativně)    PS 2 str. 2

M - Pamětné násobení a dělení U str. 48/zelený rámeček; cv. 1      Početník str. 34/1. sloupeček

     Geometrie - kolmice   PS str. 45/cv. 1    Dú: PS str. 45/cv. 2,3

VL - U str. 2, 3    PS str. 2


14.2. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 50/cv.7,8     PS str. 39/cv. 4,5,6

M - Rýsování kolmic U str. 69      Písemné odčítání str. 32/cv. 2            Dú: PS str. 32/cv, 3,4


 11.2. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 49     Procvičujte si slovní druhy a pády.

M - Konstrukce trojúhelníku a výpočet obvodu U str. 67/cv. 4, 5, 7

      Písemné odčítání U str. 46 - zelená tabulka

      PS str. 32/cv. 1,2

Čtení knih na ČTENÁŘSKÉ BINGO.10.2. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 48/cv.1  PS str. 38/cv.1  Dú PS str. 38/cv. 2, str. 39/cv. 3

VL - Opakovali dobu pohusitskou. V úterý píšeme test U str. 46-49

      PS str. 26-27


9.2. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 47/cv.6, 7    PS str. 38/cv. 7   Pády podst. jm. U str. 48 (doučit se)

M - Ps str. 43/cv. 2, 3, 4  Dú: str. 43/cv. 5

PŘ - PS str. 13, 14  U str. 28 (bělásek zelný a vlaštovka obecná)


8.2. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str.47/cv.3, 4, 5

M - U str. 45 - písemné sčítání-zelená tabulka    PS str. 43/cv.1      Dú Početník str. 32 - dopočítat

VL - Renezance U str. 53 - 54


3.2. Informace:

Musím všechny děti pochválit za kázeň a snahu se zdokonalit v bruslení.

Moc jsme si to užili.

M - Početník str. 31 - dokončit; str. 32 - první tři řádky

Přeji vám hezké pololetní prázdniny.

S pozdravem Musilová


2.2. Informace:

3.2. BRUSLENÍ: odjezd v 7:40, předpokládaný návrat kolem 11 h

                       S sebou: povinné vybavení - brusle v tašce, helma , rukavice

                                    batůžek se svačinou a teplé oblečení

Po návratu budeme procvičovat + a - ( početníky si děti nechaly ve škole).

Děti, které nebruslí, budou společně v jedné třídě s paní učit. Zoulovou. 

V pondělí 7.2. odevzdat charakteristiku pohádkové postavy i s ilustrací.

Do středy 9.2. se naučit báseň Zima v Novém strašecí.


31.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - Charakteristika postavy U str. 44/cv. 1,2

M - Ps str. 30

Čítanka -  U str. 77 Báseň Zima v Novém Strašecí - naučit se nazpaměť


28.1. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U str. 42/cv. 10, 11; str. 43/cv. 13-15

M - U str. 43/cv. 2-5    Početník str. 30/ 1. sloupeček - Pamětné sčítání

V pondělí 31.1. poslední vyučovací hodinu (5.)- rozdání vysvědčení. Přineste si desky.


27.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 42/cv. 8,9    PS str. 35/cv. 9,10   Stále procvičujeme určování slovních druhů.

M - Zaokrouhlování   PS str. 29/ cv. 1-5    Dú Početník str. 29 - dopočítat

VL - Psali jsme test z doby husitské      Rudolf II. U str. 51-52 (přečíst - zapíšeme si příští hodinu)

      https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

      https://www.youtube.com/watch?v=z_M26R_3sKQ

      https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s


26.1. Info pro nemocné:

ČJ - PS str. 34    PS: Dú str. 35/cv. 6,7,8    U str. 41/cv. 7

M - U str. 42/cv. 1,2,3,4,6    U str. 43- Zaokrouhlování čísel - modrá a zelená tabulka a cv. 1     PS str. 28/cv. 6,7

PŘ - U str. 24-25 Příroda na podzim (U lidských obydlí); str. 26 k lípě srdčité. Děti dostaly referáty.

       Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí - YouTube

       Rostliny v okolí lidských obydlí - ppt stáhnout (slideplayer.cz)

Čítanka - Pocestný str. 97  Spirituál kvintet - Pocestný (live) - YouTube


25.1.Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 4,5,6    Slovní druhy - procvič si poznávání - vhodné pro 3. a 4. třídu ZŠ - YouTube

M - PS str. 28/ cv.1-5  Dú Početník str. 28/cv. 4 a 29/cv. 1    U str. 41/cv. 8, 9, 10

VL - Nástup Habsburků na český trůn U str. 50-51 k Ferdinandovi I. Napsat si myšlenkovou mapu z videa

       022 Nástup Habsburků na český trůn - YouTube

       Opakovali jsme dobu husitskou na čtvrteční test U str.41-45

Čítanka - Jak zkoušeli v Plzni sílu piva str. 87


24.1. Info pro nepřítomné: 

ČJ - U Dú: str. 41/cv. 3     PS str. 33 - dokončit

M -  Numerace přes 10 000 (zápis, čtení a porovnáváání čísel)   PS str. 27     Početník str. 28/cv. 3 

Čítanka -  str. 100 - 101 Příběh Marii, španělské šlechtičny


21.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - Slovní druhy PS str. 33/ cv. 1    Naučit se slovní druhy z tabulky U str. 40, znát značení podle číslic a umět otázky, kterými se na                                                    ně ptáme. Slovní druhy (skolakov.eu)

M - Čtení a zápis čísel větších než 10 000  PS str. 26; Početník str. 28/cv.2

     Čísla nad 10 000 (skolakov.eu)

Čtení knih na prezentaci.


20.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - Psali jsme pololetní práci

M - Znázorňování a rozvinutý zápis U str.40/cv. 1, 2, 3   Početník str. 28/cv. 1  Dú PS str. 26/ cv. 1, 2

VL - Opakovali jsme Jagellonce U na str. 49 (příští hodinu zkouším)    PS str. 25

       Jiří z Poděbrad, Jagellonci na českém trůnu - YouTube

Čítanka - str. 74 - Koblihové dostihy


19.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 38/cv. 9       Sloh: Telefonický rozhovor str. 39        Přehled slovních druhů str. 40/cv. 2

M - Psali jsme kontrolní práci

PŘ - Opakování živočichů -  PS str. 9-12

Čítanka - O pánech a kmánech - dočetli jsme na str. 99 a vypracovali úkoly za článkem.


 18.1. On-line výuka:

ČJ - Opakovali jsme slovní druhy U str. 40 a vyjmenovaná slova U str. 38/cv. 7, 8 

M - Dú Početník str. 27 - dopočítat. Opakovali jsme zaokrouhlování, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení - U str. 37-38

VL - Doba pohusitská - Jagellonci U na str. 48.

Pavel Koutský: 46 Jiří z Poděbrad DějinyYouTube udatného českého národa (2013) - 

Pavel Koutský: 48 Jagellonci na českém trůně Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čtení - O pánech a kmánech str. 97 - 98 (zítra dočteme)


17.1. On-line výuka

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov, předložek a předpon  U str. 37/cv. 2,3  Dú str. 38/cv. 6

M - Písemné dělení se zbytkem - početník str. 26 - dopočítat, str. 27/ 3 řádky

      U str. 37/ Pozoruj a vysvětli; cv. 4 (příklady se závorkami)


14.1. On-line výuka:

ČJ - opakování vyjmenovaných slov    U str. 36/cv. 4; str. 37/cv. 1    PS str. 32 kvíz

M - PS str. 24/cv. 10   U str.36/cv. 2      Početník str. 26/5 řádků

Ve středu budeme psát kontrolní práci z matematiky. Zopakujte si pamětné i písemné +, -, x a :. Porovnávání. Zaokrouhlování. Počítání se závorkami. Slovní úlohy. 

Ve čtvrtek vás čeká prověrka z českého jazyka. Zopakujte si slova jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, slova protikladná, kořen slova, předpony a předložky, psaní bě/bje, vě/vje, pě. Vyjmenovaná slova.

Přeji hezký víkend a hlavně ať jsme zdraví.

Musilová


13.1. Info pro nepřítomné:

Čj - PS str. 31/cv. 3, 4, 5, + psaní i,y po f cv. 1

M - Psali jsme test na kružnici a kruh.  Početník str. 26- první dva řádky  Dú M str. 36/cv. 1 (prvních 6 příkladů i se zkouškou)

VL - Opakovali jsme husitství Ps str. 23-24 

      Pavel Koutský: 44 Husité proti všem Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

       Doba pohusitská U str. 46 - 47 k Jagelloncům

Čítanka - Na jednom hradě str. 92 - 93

Od zítřka 14.1. do úterý 18.1. máme on-line výuku. Rozvrh v Teams.


 12.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po z U str. 36/cv. 1, 2, 3 - VS slova přepsat do sešitu + cv. 2   Příprava na diktát U str. 35/cv.6

       Vyjmenovaná slova po Z - prezentace (skolakov.eu) 

 M - Opakovali jsme rýsování kružnic o daném poloměru. Zítra píšeme z kruhu a kružnice testík.

      Početník str. 25 - písemné dělení  Dú - dopočítat

PŘ - Ryby, plazi a obojživelníci U str. 21- 23


11.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 35/cv. 3, 4 cv. 5 - písemně

M - U str. 65/cv. 3, 4   Dú str. 35/cv. 2 a, b, c, d se zkouškou    

VL - Křížové výpravy. Konec husitství U str. 43 - 44 

      Pavel Koutský: 43 Husité v boji za pravdu Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

      Husitský vůz - 1. díl z cyklu Husité - YouTube


 10.1. Info pro nepřítomné:

ČJ - U str.35/ cv. 1  Dú - str.35/ cv.2    PS str. 2,3

M - Geometrie U str. 66/cv. 1  Písemné dělení U str. 35/zelená tabulka, cv. 1   PS str. 24/cv. 1

Čítanka -  str. 93 - 95 Dva Janové


7.1.