5.A třída

Rozvrh pro školní rok 2023/2024 zde.

Týden 25. - 29.9.

AJ - skup. Nesměráková: Introduction C - dokončení - učebnice str. 8 - 9 (sl. zásoba - In the Park, can/can´t ve větách, otázky, odpovědi, poslechy, práce s textem)

 

Týden 18. - 22.9.

AJ - skup. Nesměráková: Introduction B, C, učebnice str. 6 - 8. Děti se mají naučit slovíčka z části Introduction a číst a překládat článek na str. 6.

 AJ - skup. Ki Opakovali jsme : Přemyslovce, Lucemburky. Život ve středověku a Husitstvílford: Introduction B, C, učebnice str. 7-9. Ve čtvrtek test na slovíčka Introduction A.

ČS - VL - Opakovali jsme kapitoly: Přemyslovce, Lucemburky, Život ve středověku a Husitství U str. 3 - 5

             Povinný domácí úkol: PS str. 4. Dobrovolný - TRIMINO

             Ve středu 27.9. píšeme testík: U str. 2 - 3 + poznámky

- Psali jsme test na houby.

       Rostliny: Znaky, fotosyntéza, stavba těla, dělení podle způsobu rozmnožování a podle stonku U str. 4

                    https://www.youtube.com/watch?v=a2tR-p1vjd8&t=11s

                    Do konce října odevzdat herbář listů - minimum 5

        


 

Týden 11. - 15.9.

ČS -VL - zopakovali jsme Slovany, Velkou Moravu a Přemyslovce U do str. 3    PS do str. 4/cv. 7  Děti si rozdělily referáty. 

     PŘ - Houby U str. 3     Příští týden píšeme testík z hub: Kam řadíme houby, dělení podle poživatelnosti, stavba, rozmnožování.

  J.M.

Informatika - Tento týden nás čeká úvodní hodina, ve které se seznámíme s pravidly bezpečnosti a chování v učebnách informatiky. Dále si rozdáme nové učebnice (společně si prohlédneme, co nás v daném roce čeká) a ověříme vaše přihlašovací údaje. KH

AJ - skup. Nesměráková: učebnice do str. 6 + cv. 2b na str. 7 , do slovníku si zapíšeme slovíčka z prac. sešitu (str. 73) - lekce Introduction, část A a C

 AJ - skup. Kilford: budeme opakovat sloveso BE ve větách a otázkách, v učebnici uděláme str. 4-6. Zapíšeme si slovíčka WB str. 74, Introduction A - Lilly and Finn a budeme je umět.

6.9.

ČS - Ve středu budeme mít dvě hodiny vlastivědy a v pátek přírodovědu.

       U str. 2  - Opakování pravěku.   PS str. 2/cv. 1,3.