4. B Třída

Rozvrh 2021/2022 zde.


2.12.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 28 Modrá tabulka - tvořit věty na dané dvojice. Připomínám být (budu) X bít (bije); cv. 4 ústně   Dú cv. 6 (přepsat do sešitu)

       PS str. 21 dokončit

M -  U str. 30/cv. 4-7 ústně.  Písemné sčítání str. 31 - zelená tabulka            Početník str. 21 - prvních šest příkladů

VL - PS str. 16    U - Lucemburkové v Čechách- Jan Lucemburský U str. 33

     Dějiny udatného českého národa: Jan Lucemburský — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čítanka - Jan Lucemburský a Karel IV. str. 90-91


1.12. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - VS po B U str. U str.27   PS str.20/cv. 2

M - Pamětné sčítání a odčítání U str. 30/cv. 1, 2, 3   Početník str. 20 celá

- nové učivo jsme neprobírali, protože jsme měli besedu s panem včelařem s tvořením svíček a pečením perníčků. 


30.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 26 - Vyjmenovaná slova      PS str. 20/cv.1, 2   Dú: PS str. 21/cv. 1

M - PS str. 16  Procvičujeme zaokrouhlování

VL - Doba rytířská U str. 31-32   PS str. 14, 15 

 Ve čtvrtek píšeme test na PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA U str. 21-24

Čítanka - Tři ponaučení str. 33-34


29.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 25 Porozumění textu, přihláška. Opakovali jsme předpony: U str. 24/cv. 7- ústně

M - Zaokrouhlování na stovky a tisíce U str. 29/cv. 2, 4 - ústně  Početník str. 19

Čítanka -  dočetli jsme O stavbě babylónské věže U str. 31-33 (zkoušeli jsme techniku volného psaní)


26.11. 

Info pro nepřítomné:

ČJ - U str. 24/cv. 3, 4, 5 - ústně   cv. 6 - písemně

M - Zaokrouhlování čísel na desítky - U str. 29/cv. 1    Početník str. 19/cv. 1(zaokrouhli na desítky)

Zaokrouhlování na desítky, Matýskova matematika 7. díl, strana 30, úvod - YouTube

Zaokrouhlování na desítky a stovky, Matýskova mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 6, cv. 3 - Bing video 

Čtení knih na prezentaci.

Přeji Vám pohodovou 1. adventní neděli.

Musilová


25.11.

Info pro nepřítomné:

Omlouvám se, ale včera se mi po napsání učivo neuložilo.

ČJ - U na str. 23    PS na str. 18    Dú: PS str. 20/cv. 4

M - Včera jsme měli geometrii a opakovali jsme polopřímky U st. 60  PS str. 41, str. 42/cv. 3,4(ke kružnici)

     Dnes: Porovnávání čísel U str. 28/cv. 1,2   PS str.15    Početník str.18 /cv. 2

- Rostliny: Kořen, stonek, list U na str. 16   PS str. 5 

       Člověk a jeho svět 4. ročník - ppt stáhnout (slideplayer.cz)

VL - Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. U na str. 30 

      Pavel Koutský: 29 Přemysl II Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čítanka -O stavbě obrovské babylónské věže  U str. 31-32 (v pondělí dokončíme)


23.11. 

Informace pro nepřítomné:

ČJ - PS str. 18/cv. 1, 2, 3  Dú: U str. 22/cv. 3 (přepsat do sešitu)

M - PS str. 14   U str. 27/cv. 7-11

VL - České království za vlády přemyslovců U str. 28, 29 k Václavu I.     PS str. 13

       Vláda přemyslovských králů - prezentace (skolakov.eu)

Čítanka - Večerníček str. 22   Karel Černoch - Večerníček (písnička) video online ke shlédnutí zdarma | Pohádkář.cz (pohadkar.cz)


22.11.

Info pro nepřítomné:

ČJ - Zdvojené souhlásky U str. 22/cv. 1,2

M - Znázorňování a rozvinutý zápis U str. 26/všechna cvičení     Dú: Početník str.18/cv. 1

Čítanka str. 21 - Šel parkem pán


 16. 11.

ČJ - U str. 21   PS str. 16/cv. 1, str. 17 celá. Opakovat VS po b - PS str. 22      Vyjmenovaná slova po l - prezentace (skolakov.eu)

M - Početník-dopočítat na str. 17    U str. 25/cv. 3, 4 - písemně do sešitu, cv. 5 , 6 ústně

      Čísla do 10 000   U str. 26/ 1,2     PS str. 13     Procvičovat násobilku

VL - Život v Čechách před 1 000 lety.   U str. 25-27   PS str. 12

Čítanka - str.  18 - 21 O věžích dominikánského kláštera


15.11. 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve škole vyskytuje střídavě napříč třídami onemocnění Covid 19, a projevuje se u žáků i pedagogů, rozhodl ředitel školy po poradě se zřizovatelem o ředitelském volnu ve dnech 18. a 19. listopadu 2021.

Doporučujeme, abyste zvážili podstoupení PCR testu Vašeho dítěte před nástupem do školy.

Žáci, kteří nejsou očkovaní a jsou v karanténě, musí doložit negativní výsledek PCR testu, případně čestné prohlášení rodičů.

                                                                                                                                                    Mgr. Miloš Krátký

Info pro nemocné:

ČJ - U str. 21/cv. 3   Opakovali jsme VS po l

M ČJ- Aritmetický průměr U str. 25/cv. 1-3  PS str. 12- dopočítat   Početník str. 12/dopočítat 3. sloupeček

Čítanka U str. 15 Malíři (básník, báseň, sloka, verš, rýmy) Dú: Napsat (vytvořit) na papír vlastní báseň na jakékoliv téma a odevzdat                                                                                                22.11. 


12. 11. Info pro nemocné:

ČJ - Předložky v, ve. Předpony: ob-, o-, v-   U str. 21/cv. 1, 2   PS str. 16/ cv. 5 - odůvodňování pravopisu

M - Početník str. 17/2. sloupeček   PS str. 12/ 3, 4  Procvičovat násobky a násobilku.

Čtení knih na prezentaci


11. 11. Info pro nemocné:

ČJ - Procvičování pravopisu  předpon a předložek U str. 20

M - Aritmetický průměr U str. 12/cv. 1, 2, 3   Dělení mimo obor násobilky - Početník str. 16 Dú str. 17/ 1. sloupeček

      Opakovali jsme přímku, úsečku a polopřímku

VL - Život v Čechách před tisíci lety U str. 25 - 26  

Čtení - Povídání o svatém Martinovi  Povídání o svatém Martinovi - YouTube


5. 11. Info pro nemocné:

ČJ - procvičovat předpony a předložky od, nad, pod, před     PS str. 15/cv. 3

M - Početník str. 15 / 1. sloupeček (dělení se zbytkem)      U str. 19/cv. 9         PS str. 11/cv. 1, 2 - práce s daty

Procvičovat násobky, násobení, dělení - násobilku, dělení se zbytkem a dělení momo obor násobilky.

Číst si.


 4. 11. 

ČJ - U str.19/cv. 4, 5  PS str. 15/cv. 1, 2

Inf - vytváření nové složky

VL - Oldřich a Božena U str. 23   Břetislav a Jitka str. 24   PS str. 11  První Přemyslovci - prezentace (skolakov.eu)

Čtení O dívčí válce       dívčí válka - YouTube


3. 11. Info pro nemocné:

ČJ - Předložky od, nad, pod, před a předpony: od-, nad-, pod-, před U str. 19/cv. 1, 2, cv. 3 písemně

M - Střed úsečky U str. 58  Porovnávání úseček str. 59/cv. 1, 2    Dú: PS str. 40/cv. 1, 3 

PŘ - Podmínky pro život str. 8 - 10  Na příští hodinu si zopakuj vodu, vzduch, světlo a teplo ze Slunce a půdu. Budeme psát test.


2. 11. Info pro nemocné: 

ČJ - U str. 18/cv. 2, 3   Ps str. 14/cv. 2 celé

M - U str. 19 Dělení se zbytkem   PS str. 10/cv. 12, 13   Početník str. 14/ 3. sloupeček

VL Svatý Vojtěch U str. 23  Zopakovat Staré pověsti české

Čítanka str. 23 - Dušičky1. 11. Info pro nemocné:

ČJ - Předložky a předpony U str. 18/cv. 1    PS str. 14/cv. 1

M -  PS str. 10/cv. 9, 10, 11    Početník str. 13 - poslední sloupeček, str. 14/ 1. a 2. sloupeček

Čítanka str. 12- 14  Prohlídka


26. 10.

Vážení rodiče a milí žáci,

přeji vám hezké podzimní prázdniny.

S pozdravem J. Musilová

  Info pro nemocné:

ČJ - PS str.13/cv. 4, 5  Dú: U str. 17/cv. 3 a) (přepsat do sešitu)

M - Násobilka 9 (napsat do sešitu násobení i dělení 9) 1.9=9    9:9=1   Procvičovat násobilku!!!

                                                                            2.9=18 18:2=9

Opakovat jednotky hmotnosti Jednotky hmotnosti (přehled), Matýskova matematika 7. díl, strana 56, cvičení 2 - YouTube 

                                          Základní převody jednotek hmotnosti, Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1 - YouTube

PS str. 10/ cv. 7, 8    U str. 16 - Pamětné násobení jednomístným činitelem cv. 1

Početník str. 13( 2 sloupečky)

VL - Svatý Václav U str. 21-22  Pavel Koutský: 13 Svatý Václav Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

      PS str. 10

Čítanka: str. 10-11 Neposlušná písmenka

Četba knih na prezentaci


25. 10. Info pro nemocné: 

ČJ - Slova příbuzná PS str. 13/cv. 1 - 3  Procvičovali jsme pravopis na měkké a tvrdé souhlásky, ú, ů, vlastní jména a VS po b.

M - Jednotky hmotnosti. Opiš si do sešitu: g  dag(dekagram)  kg     q (metrický cent)   t   

                                                            1dag = 10g     1kg= 100dag        1q = 100kg

                                                            1kg = 1 000g   1t= 1 000kg

      U str.16  cv. 1,2       PS str. dopočítat str. 9     Dú Početník str. 12 ( druhý sloupeček)

Čítanka str. 7 - 9 Cirkus


22. 10. Info pro nemocné:

ČJ - Slova příbuzná ( kořen, předpona, přípona)  U str.17/cv. 1, 2   

M - Procvičovat násobilku, převody jednotek času, délky a objemu  https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo 

                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM

      Početník str. 12 ( 1. sloupeček - Převeď jednotky)        PS  str. 8 - dopočítat, str. 9/cv. 1, 2

V úterý píšeme test z vlastivědy: Slovanské osídlení U str. 11 - 14 . Podívejte se na otázky na str. 14 (Zopakuj si)

Mějte se hezky. 

S pozdravem J. Musilová


21. 10. Info pro nemocné:

ČJ - Sloh - Pracovní postup  PS str. 12

M - Jednotky objemu U str. 15/cv. 1

      PS str. 8/ cv. 1- 6 (dělení se zbytkem)

VL - První Přemyslovci U str. 21     PS str.9 (VM)

Čítanka str. 78 - 80 Pes na hoře Říp


20. 10. Info pro nemocné:

ČJ - Opakování: Nauka o slově -  U str. 15    PS str. 12/cv. 1 (budeme psát test)

       Naučit se báseň Vlaštovky U str.15 (po prázdninách budu zkoušet)


M - Rýsování úseček dané délky v cm  a mm. Shodné úsečky. Střed úsečky.  U str. 58/cv. 1, 2  PS str. 40/cv. 1, 2, 3

PŘ - U str. 6, 7 ( Světlo a teplo ze Slunce. Půda)  Význam vody pro život (skolakov.eu)

                                                                    TEPLO A SVĚTLO. - ppt stáhnout (slideplayer.cz)

                                                                    Půda - YouTube


 19. 10.

ČJ - Slova citově zabarvená PS str. 11 

PS - Procvičování násobilky 2, 3, 4, 5     PS str. 7 (dokončit)          Jednotky délky - procvičovat

VL - Velkomoravská říše U str. 18 - 20  Vypsat si do sešitu poznámky ze str. 19 ZAPAMATUJ SI! ( heslovitě, to co je zvýrazněné)

                                                      Velká Morava - prezentace (skolakov.eu)

                                                      Pavel Koutský: 10 Velká Morava Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čítanka -  O Svatoplukovi a jeho synech (str. 84 - 86)18. 10. Info pro nemocné:

ČJ - Slova citově zabarvená U str. 14

M - Procvičovat převody jednotek času a délky      Procvičování - jednotky délky - YouTube

     Dělení mimo obor násobilky  PS str. 1- 4   U str. 18

Čítanka - U str. 82 - 84 (Krok a jeho dcery)


15. 10.  Info pro nemocné:

ČJ - Slova spisovná a nespisovná: U str. 13/cv.2  Venda a Fráňa: Spisovná čeština - YouTube

       PS str. 10   VS po b  (být-budu X bít-bije)

M - Jednotky času a délky 7U str. 14, 15   Početník  str. 11    Procvičovat násobilku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Četba knih na prezentaci.

Přeji všem hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


14. 10. Info pro nemocné:

ČJ - Slova spisovná a nespisovná U str. 13

VL - Staré pověsti české: O Bivojovi, O Křesomyslu a Horymírovi  2. Staré pověsti České - O Bivojovi - YouTube                                                     

                                                                                           6. Staré pověsti České - O Křesomyslu a Horymírovi - YouTube


13. 10. Info pro nemocné:

ČJ - Slova nadřazená, podřazená a souřadná - U str.12/cv. 3     PS str. 12

M - Délka úsečky U str. 58   PS str. 39

PŘ - Vzduch U str. 5  https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html


8. 10. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 11   PS str. 8 - dopsat

M - Násobení a dělení 10, 100   U str.13/cv. 1, 7   Početník str. 10/ 2 sloupečky      PS str. 6/cv. 1 - 3

PŘ - Voda  Význam vody pro život (skolakov.eu)


7. 10. Info pro nemocné:

ČJ - slova protikladná a souznačná U str. 11    PS str. 1, 2

M - Ps str. 5    Početník str. 9

VL - Staré pověsti české PS str. 7/cv.1

       Staré pověsti české-O Čechovi - YouTube

       Stare povesti ceske-O Krokovi a jeho dcerách - YouTube1. 10. Info pro nemocné:

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná U str. 7

M - Procvičování násobilky 2 - 8

     Početník str. 8

Četba knih na prezentaci.

V pondělí výlet do ZOO PLZEŇ. Nezapomeňte si vzít pláštěnky a  igelit. sáčky, kdyby se udělalo někomu v autobuse špatně.

Pohodový víkend. 

J. Musilová


 30. 9.

ČJ - PS str. 6/cv. 2    Opakovat vyjmenovaná slova po b

VL - Dávní Slované U str. 11 - 12  V úterý píšeme test: U str. 3 - 7 (Pravěk)


29. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 6/cv. 1e), f), 2, 3     PS str. 6/cv. 1 celé

M - Početník str. 7   Opakovat násobení a dělení 8 (napsat si do sešitu 1 . 8 = 8    8 : 8 = 1  (celou násobilku)

PŘ - Houby str. 13   PS str. 4

Čítanka str. 29 - 31 (Je Věstonická venuše krásná? )


24. 9. Info pro nemocné:

V pondělí 27. 9. turistická vycházka do Malé Hraštice. Návrat do 12:05 h. (informace mají děti v žákovských knížkách)

ČJ - Nauka o slově  U str. 9

M - Bod a přímka PS str. 38 (všechna cvičení)

Čtení knížek a opakování násobilky

Přeji všem hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


23. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 8

M - Početník str. 6 - 3. sloupeček     PS str. 4/ cv. 8, 9    U str.11 (písemné + a - s přechodem přes 10 a 100

VL - Keltové U str. 8 - 10 (vypsat si poznámky)


22. 9. Info pro nemocné:

ČJ - základní skladební dvojice   Základní skladební dvojice 1 - YouTube

       PS str. 5/cv.1 - orientace v textu

M - Početník str. 6 ( druhý sloupeček), str. 4 - (třetí sloupeček)

      PS str. 4/ cv.5 - 7)

PŘ - Houby U str. 11, 12   PS str. 3  Ve středu píšeme testík Živá a neživá příroda U str. 3

Houby (skolakov.eu)


21. 9. Info pro nemocné:

ČJ - základní skladební dvojice PS str. 5/cv. 11, 12, 13

M - procvičovat násobilku do 7   Početník str. 6 - 1. sloupeček    U str. 9/ cv. 4/ cv. 3-5

   - opakování písemného sčítání a odčítání   PS str. 4/ cv.1 - 3  Dú str. 4/cv. 4

VL - Doba bronzová a železná U str. 6 - 7    PS str. 3, 4

       Doba bronzová a železná - prezentace (skolakov.eu)

       Pavel Koutský: 03 Doba kovů Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čítanka str. 27 - 28  Pravěký malíř


 20. 9.

4. 10. výlet do ZOO PLZEŇ s komentovanou prohlídkou. Návrat do 15 h.

ČJ - opakování vyjmenovaných slov     Dú U str. 7/cv. 13 - přepsat do sešitu

M - opakování násobení a dělení 7     Početník str. 5 - třetí sloupeček    U str. 9/cv. 1,2   PS str. 3/cv. 6,7

Čítanka str. 25 - strýc Mumu 

                       https://www.youtube.com/watch?v=hAlurun6Hf4&t=626s


 17. 9.

ČJ - psali jsme cvičný diktát      PS str. 4/cv. 10

M - procvičovat násobky, násobení a dělení 7   Početník str.5 - druhý sloupeček

     Geometrie: Bod a přímka    U str. 56/ modrá tabulka

     Čtení knih do Binga


16. 9. Info pro nemocné:

ČJ - Dú U str.7/cv. 12a) - seřadit slova podle abecedy

      PS str.4/cv. 8 - dokončit, cv. 9

VL - U str.     Mladší doba kamenná. 

Videa: https://www.youtube.com/watch?v=nUPqpLojH-8

         https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/mladsi-doba-kamenna/prezentace.html


15. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 7/cv.11 - přídavná jména X příslovce   PS str. 4/cv. 8

M - PS str. str.3/1-5   Početník str. 4 - druhý sloupeček, str. 5/1. sloupeček 

PŘ - Ps str. 2    U str.11 - Houby

Čítanka str. 26 - Člověk na planetě Zemi.


14. 9. Info pro nemocné:

ČJ - Opakování slovních druhů.  PS str. 4/cv.7   Dú: U str. 7/cv.10 (přepsat do sešitu)

M - Pamětné sčítání a odčítání U str. 6/cv. 4, 5, 6    Početník str. 4/ 1. sloupeček   Ps - str. 2

VL - PS - str. 2       Za dávných časů str. 4 - 5 Starší doba kamenná 

Videa: LOVCI MAMUTŮ, VĚSTONICKÁ VENUŠE - Pravěk/ Vlastivěda 4.třída(ročník) ZŠ/ animovaný dokument pro děti - YouTube

          Pavel Koutský: 01 Lovci mamutů Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Čítanka: Stvoření světa a člověka str. 24


10. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 6  (písemně cv. 8)

M - U str. 6/cv. 1,2    Početník str. 3/1. sloupeček

     Procvičovat násobení a dělení 6

     Čtení

Přeji všem hezký víkend.

S pozdravem J. Musilová


9. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 5/cv. 5, 6  Opakování : Vlastní jména PS str. 3/cv. 4,5

M - U str. 5    Početník str. 2 (zaokrouhlování čísel na desítky a stovky) 

VL -  Procvičování určování století a tisíciletí. Opakovali jsme Lidé a čas - (v úterý budu zkoušet)


8. 9.

Vážení rodiče, 

prosím o zaslání 1 500 Kč pro tento školní rok na číslo účtu školy: 291 391 602/ 0300 (na pracovní sešity, pomůcky, akce...)

Děkuji

Info pro nemocné:

ČJ - U str. str.5/cv.4

M - U str. str.4    Početník str.1

PŘ - U - Živá a neživá příroda.  PS str.2/cv.1

Čítanka - str. 4


7. 9. Info pro nemocné:

ČJ - U str. 4/cv.2,3   PS - str. 2

M - PS str.1( opakovat násobilku)

VL - U: Lidé a čas str. 3

Čítanka str. 3


6. 9.  Info pro nemocné: 

ČJ -U: str.4/cv. 1

     PS - str. 2/cv. 1c), d), e)

M - procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4, 5   Dú - list č. 42, 43

     U str. 4/cv. 1, 2

Čítanka - str. 3


3. 9. Info pro rodiče:

Vážení rodiče, děkuji za vyplnění tiskopisů a ŽK.

Od 6.9. se učíme podle rozvrhu. Děti budou testovány.

Všechny učebnice a sešity obalit!

Domácí úkoly budou dostávat od pondělí do čtvrtka z ČJ nebo M ( budou si zapisovat do Úkolníčku  - úkoly prosím podepisujte)

Na víkend čtení.

Požadavky na předměty

Čtení: ČTENÁŘSKÉ BINGO ( propojení řádku nebo sloupce). Knihu po přečtení zapíší do čtenářského deníku a ve škole odprezentují)

Člověk a jeho svět: V úterý a ve čtvrtek - vlastivěda

                            ve středu - přírodověda

Děti budou dostávat z VL i PŘ referáty a vypracovávat skupinové projekty.

Vše si ve škole vysvětlíme.

Úkoly: zopakovat násobení a dělení 2, 3, 4 a 5

         Číst si. V pondělí si budeme povídat o knihách, které během prázdnin přečetly.

Přeji pohodový víkend.

S pozdravem J. Musilová 

1.9. 

Informace pro rodiče: 

email můžete používat ze Seznamu - musilova.zsnk@seznam.cz nebo jana.musilova@zsmsnovyknin.cz

vyučující: AJ - Bc. Veronika Chalupová

              HV - Karel Čihák

Zítra se děti už přezouvají. Přinést penál, obaly - už si rozdáme nějaké učebnice. Konec vyuč. v 11:10 h, družina funguje.

V žákovských knížkách stvrzujete seznámení se se ŠKOLNÍM ŘÁDEM. Je k nahlédnutí na webu školy v nabídce Základní škola-Dokumenty-Školní řád. 

Prosím o vyplnění dokumentů a první stránky v ŽK (nejpozději do 3.9 odevzdat)  

Děkuji

Hezký den přeje J.Musilová


Vážení rodiče, milé děti,

vitám Vás v novém školním roce.

Informace k zahájení školního roku máte ve svých e-mailech.

S pozdravem J. Musilová


1.9. 

Informace pro rodiče: 

email můžete používat ze Seznamu - musilova.zsnk@seznam.cz nebo jana.musilova@zsmsnovyknin.cz

vyučující: AJ - Bc. Veronika Chalupová

              HV - Karel Čihák

Zítra se děti už přezouvají. Přinést penál, obaly - už si rozdáme nějaké učebnice. Konec vyuč. v 11:10 h, družina funguje.

V žákovských knížkách stvrzujete seznámení se se ŠKOLNÍM ŘÁDEM. Je k nahlédnutí na webu školy v nabídce Základní škola-Dokumenty-Školní řád. 

Prosím o vyplnění dokumentů a první stránky v ŽK (nejpozději do 3.9 odevzdat)  

Děkuji

Hezký den přeje J.Musilov