5. A

 14. 2. Informace:

V pondělí se učíme 1. a 2. hodinu (ČJ a M). Děti, které zůstávají ve škole, budou spojené a mají normálně vyučování. Děti, které bruslí,  musí mít brusle v taškách, helmu, rukavice a vhodné oblečení. Odjíždíme v 9:20 h a vracíme se kolem 12 h. Děti si dojdou na oběd a máme odpolední vyučování - výtvarnou výchovu.

Změna rozvrhu:  V ÚT a ve ČT - přírodověda. Ve ST - vlastivěda

Učivo do 14. 2.

ČJ - Opakujeme koncovky podstatných jmen rodu mužského a rodu ženského.

Sloh - dopsat Můj knižní hrdina.

M - procvičovat převody jednotek obsahu. Dnes jsme začali Souřadnice bodů - U str.58

PŘ - Subtropický podnebný pás a začali jsme mírný podnebný pás. U na str.38

VL - Dokončili jsme dějiny - U na str.54. Příští týden píšeme testík z 1. světové války a opakujeme 2.sv. válku.


PV - budeme vyrábět maňáska z ponožky: ponožku, jehlu, nit, nůžky, knoflíky, zbytky barevné vlny a plyšovou bambulku na nos.


 

Milé děti,

přeji Vám pohodové prázdniny. Marůdkům přeji brzké uzdravení.

 S pozdravem J. Musilová

Informace pro nemocné:

Testíky jsme tento týden nepsali, protože Vás hodně chybělo, tak v týdnu  po prázdninách.

V ČJ si opakujte skloňování podst. jm. rodu mužského. Hlavně vzor pán a hrad. Dú U str. 63/ 5

    Nezapomeňte na sloh - Rozhovor s G. Koukalovou.

    Čtěte si !

V M - obvod a obsah trojúhelníku, čtverce a obdélníku. Dú - Početník str. 33

VL - na str.52

- probrali jsme jenom tropické pásmo. U na str.35.

Testíky:  11. 2.  VL - opak. Národ sobě - str.33 - 35

                       M - Římské číslice

             12. 2.  PŘ - Vesmír


Učivo od 27.1. do 30.1.

AJ - Ti, co nepsali testík na volnočasové aktivity, (slovní zásoba - play the guitar, play football, go swimming atd) + daily routines (get up, go to school, have lunch atd.) budou psát v týdnu po jarních prázdninách.

Opakujeme přítomný čas prostý - lze procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines

ČJ - Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková.

      Skloňování podstatných jmen rodu mužského - pán, hrad U na str.64

      Sloh - PS na str.17

      Čítanka - Úsměv prosím na str.67

M - Práce s grafy. Slovní úlohy. U na str. 41. Početník na str.33

     Geometrie - Obvod a obsah čtverce a obdélníku U str.53 - 54

VL - Přechod k demokracii U - na str. 52.  PS na str.25

PŘ - Podnebné pásy - tropický a subtropický U na str.37


Učivo od 20.1.-24.1.

ČJ - Podstatná jména. U str. na str.56

      Čítanka - Útěk Kryšpína N. U str.60 - 63.

      Sloh - Dopis významné osobnosti - str.15

M - Římské číslice. Práce s grafy. U na str.40.

     Geometrie - Obdélník a jeho obvod. U na str.52

VL - Druhá světová válka U na str. 51. PS na str. 25.

PŘ - Dokončení Vesmíru. Člověk v přírodě. U na str.34.

Kontrola sešitů z vlastivědy, přírodovědy a čtenářských deníků. 

 

 

 

10.1. V úterý 14.1. píšeme pololetní práci z matematiky (písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, zlomky, slovní úlohy, rýsování                    trojúhelníku a výpočet obvodu.

       Ve čtvrtek 16.1. píšeme práci z českého jazyka (diktát zaměřený hlavně na vyjmenovaná slova, stavba slova, slova příbuzná, psaní              skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, psaní ú, ů, předpony s-/se-, z-/ze-,vz-/vze-, předložky s a z, slovní druhy.

       Připomínám prezentaci knih.


 

 

6.1. - AJ - v pátek 10.1. píšeme test (daily routines, have got/has got, telling the time). V době konzultací 9.1. bohužel nebudu přítomna ve škole, pokud se mnou někteří rodiče budou chtít mluvit, můžeme se telefonicky domluvit na individuálním termínu. Děkuji za pochopení. K. Špínová

Konzultace o prospěchu a chování se koná 9.1. 2020 od 15 h - 16 h ve třídě V.A.

Učivo od 6.1. - 10.1.

ČJ - U na str.48 (opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů)

      Sloh - PS str.14. U str. 123 -( Popis pracovního předmětu)

      Čítanka na str.53

M - U na str.35(Slovní úlohy se zlomky). Početník na str.28

     Geometrie PS str. 26 - 28 (obvod a obsah trojúhelníku)

VL - U str.41 - 46 (První Československá republika). PS na str.23

PŘ - U str.31 - 33 (Země, Měsíc, Člověk dobývá vesmír)


 

20.12.   Milé děti a vážení rodiče!

            Přeji Vám krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví a jen samé šťastné životní okamžiky.

            S pozdravem J. Musilová


Učivo do 20.12.

ČJ - Vyjmenovaná slova po v. U na str.42. Dú - list na procvičování

      Sloh - PS na str. 14

      Čtení knihy na prezentaci

M - U na str.31 - Sčítání zlomků. Procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem. Početník na str.26/ cv.1. Dú - list na procvičování           dělení.

     Geometrie - PS - str.13 /Mnohoúhelníky/. Str.26 /Trojúhelníky/. U str. 50, 51/cv.1,2

VL - U na str.40. Budeme psát znovu test z národního obrození. PS - na str. 20.

PŘ - U na str.30. Po vánočních prázdninách píšeme slíbený test ze str.19 - 22


Vážení rodiče, 

děkuji Vám za zhotovení pěkných výrobků na vánoční jarmark: Mamince Sáry, Péti, Jiříka, Justýnky, Emy, Kristýnky a tatínkovi Vojtíška za jmelí.

 Velikou pochvalu si zaslouží všechny děti, které pomáhaly s přípravou a prodejem:   Justýnka, Sára, Ema, Nicolka, Lucinka, Lariska,  Gustík, Jiřík a Ivoš. 

Vybrali jsme 3.164,- Kč. Ty jsme zatím odevzdali paní účetní. Sdělím Vám, kolik a na co použijeme peníze z tržby.

S pozdravem a poděkováním J. Musilová.

....................................................................................................................................................................................................

Učivo do 13.12.

ČJ - vyjmenovaná slova po b, f, l, a m - U na str.38.

      Zítra dostanou děti báseň, kterou by se měli naučit do 20.12. 

      Připomínám prezentaci druhé knihy.

M - Zlomky U na str.29.  Početník na str. 24. Některé děti ještě nezvládají dělení dvojciferným dělitelem - neučí se. Od zítřka píšeme na          známky.

     Geometrie U na str.50 - trojúhelník a jeho obvod. 

VL - U na str. 37. V úterý píšeme test ze str.26 - 28. PS na str.20.

PŘ - U na str.28 - Planety. Ve středu píšeme  test ze str.19 - 22


 

5.12. Připomínám: 9.12. EXKURZE DO SVÍČKÁRNY V ŠESTAJOVICÍCH. Odjezd v 7:40 h, předpokládaný návrat ve 12:05 h.                                                       Máme odpolední vyučování. 

                          11.12. JARMARK od 16:45h      

                          Od pondělí 9.12. už bude znovu fungovat vchod do školy pod kostelem u učebny keramiky a vchod u pojišťovny bude

                          uzavřen.


                          

           

                         

Učivo od 2.12 - do 6.12.

ČJ - str.33 - 36. Předložky s, se, z, ze.( Děti si ještě pletou.) Začínáme opakovat vyjmenovaná slova.

Sloh - PS na str.10.

Čítanka -str.46 - 48

M - Nejde nám dělení dvojmístným dělitelem. Budeme procvičovat. U str.24 - 25. Početník str. 20 - 21.

     Geometrie - Trojúhelník - U str.50. PS -str.24

VL - U str.32 - 35 Národ sobě. PS na str.18

PŘ - U str.23 - 25 Vesmír-Slunce 

29.11. AJ - v pondělí 2.12. 2019 budeme psát test na probranou látku ( have got x haven´t got; has got x hasn´t got); školní předměty a téma škola - vše, co bude v testu jsme ve škole probírali - viz kopie k lekci 3. 

23.11. Učivo na týden od 25.11 - 29.11.

          ČJ - U str. 28 - 33 / předpony a předložky s, z/.

                Sloh str.122. Slohová výchova str.9.

                Čítanka str.42 - 45

          M - U str.22 - 25 /Slovní úlohy, písemné dělení dvojmístným dělitelem/. Testík ze slovních úloh a písem. dělení jednocif. dělitelem.

               Geometrie str.49

          VL - Revoluční rok 1848 U str.29 - 30. Píšeme testík z průmyslové revoluce (str.21 - 24)

          PŘ - Energetické suroviny str.21 - 22. Testík U str.14 -17.


 

22.11. - AJ - probíráme sloveso HAVE GOT + téma škola (školní předměty atd. - viz kopie).

Lze procvičovat i zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/listening?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-have-got-worksheet.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar_practice_have_got.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-subjects

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-things-1

20.11.  Vážení rodiče, 

           na třídní schůzce jsme se domluvili, že na webové stránky už nebudu psát úkoly, pouze učivo, které přibližně probereme                          v  týdnu.

          ČJ - Sloh - U str. 120 - 122 

          M - Početník na str.20, U na str.20. Geometrie U na str.49

          VL - U na str.28. PS na str.15

          PŘ - U na str.19. Ve středu píšeme test ze str.14 na str.17


 

 

15.11. ČJ - procvičování ú,ů - U str.25, str.33

          M - procvičování písemného násobení a dělení. U na str.19. Početník na str.16.

          Čtení knih na prezentaci.

         Celoškolní soutěž ve sběru papíru o pěkné ceny. Od 3.12 do 6.12 /ráno od 7:00 - 7:35 h/. Karton nesbíráme.

 

 

13.11. Sloh - dokončit str.8/cv.5,6.  Učebnice str.119, 120 - Popis děje. Promyslet cv.1.

          ČJ - Dú U- str. 25/cv.1

          PŘ - Nerosty a horniny U na str.16

          Zítra máme přírodovědu.


 

 

12.11. ČJ - U str.25 - ú/ů.   Str. 26 - Rozšiřování čtenářské gramotnosti

          M - Dú - Početník str.14/cv.2.  M - U na str.19 - násobili jsme trojmístným činitelem.  

          VL - Národní probuzení - U str.26 - 27


         

 

8.11. - AJ - ve čtvrtek 14.11. - budeme psát písemnou práci na - HAVE GOT, HAS GOT, HAVEN´T GOT, HASN´T GOT, HAVE YOU GOT...?, HAS SHE GOT...?

DU na čtvrtek je cvičení 4 na stránce 27 - kopie - (Have you got and Internet friend? atd.)

8.11. M - U str.18/cv.8, str.19/cv.1,2.  Početník str.14/cv.1(kdo nestihl, dopočítat)

        Čítanka str. 34-35

        Ve středu píšeme čtvrtletní práci z matematiky (zopakovat příklady ze str.15)

        Ve čtvrtek z českého jazyka - U str.33, 34 mimo předpon s-,z-,vz-. Opakovat vyjmenovaná slova, koncovky podst. jm, shodu                                                            přísudku s podmětem, slovní druhy.

Od 25.11 - 30.11. -  Výtvarně literární soutěž NEBE, PEKLO, RÁJ ( MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL )

11.12. VÁNOČNÍ JARMARK 

        

 

7.11. ČJ - procvičování mě/mně

        M - Dú U str.17/cv.6 - nezapomenout na zápis. 

             U na str.18/cv.1-5 /Pamětné násobení a dělení/

        PŘ - U na str. 15.  Ve středu píšeme test z vody a vzduchu.

        Zítra máme projekt k  17.11.  Přineste si malý spínací špendlík.


 

 

Vážení rodiče, tímto bych ráda sdílela názor své kolegyně, s kterým se ztotožňuji. Omlouvám se za vzniklé komplikace a doufám v pochopení.

S pozdravem

Jana Musilová, třídní učitelka V. A

"Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou vysvětlila, proč jsme se dnes s většinou kolegů domluvili na tom, že se přidáme k zítřejší stávce pedagogů. Rozhodování nebylo příjemné, protože si uvědomujeme, že tím působíme komplikace především Vám, rodičům, ale protože množství nepravd a falešných slibů v posledních volebních obdobích již přesáhlo únosnou míru, tak jsme nakonec zvolili tuto nepříliš šťastnou formu protestu. Nechceme  ve zpravodajství poslouchat další lži z úst pana premiéra, že školství je prioritou této vlády. 

Odbory sice zformulovaly jako hlavní důvod stávky boj o 2% v navýšení do tarifní části našeho platu, ale to rozhodně není ten jediný a hlavní důvod, proč bude zítra provoz naší školy omezen. Hlavními důvody, proč se ozýváme a zároveň i žádáme o podporu veřejnosti jsou především následující požadavky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Jak jsem již výše uvedla (a podrobně mají děti rozepsáno v žákovské knížce), zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu. Učivo s dětmi doženeme bez problémů. Věřím, že budete mít pochopení pro tento jednodenní protest.

Děkuji

Veronika Procházková

 

 

 

      ČJ - U na str.24 (procvičovat bě/bje, vě/vje, mě/mně) 

      M - Dú Početník str.13/cv.2   U na str.17

      VL -  opakovali jsme průmyslovou revoluci. U na str.25

      Čítanka na str. 33

     Ve čtvrtek budeme mít PŘÍRODOVĚDU. Nezapomeňte si ve čtvrtek přinést materiály k 17. listopadu.        

 

1.11. ČJ - U na str. 23 - bě/bje, vě/vje, pě.     V pondělí píšeme pravopis. cv. na n/nn.   

        M - U na str.16.  Budeme psát test na převody jednotek. (délky, času, objemu a hmotnosti)

        PŘ - U na str. 13 - Světlo a teplo.

        PV - Vynálezy: z krabic, krabiček, roliček novin. papíru, knoflíků, drátků aj. budeme vyrábět ve skupinách nový stroj či dopravní                           prostředek. (napsat návod na použití a vymyslet název )

        11.11. jedeme do divadla v Příbrami na muzikálový příběh Čarodějnický učeň. Odjezd V 7:40, návrat v 10:40 h. Máme odpolední                          vyučování.

        19.11. se bude konat společná třídní schůzka od 15 h ve třídě V. A.


 

 

25.10. M - U na str. 14  - Jednotky objemu. Příprava na kontrolní práci str. 15 -  ( podívat se na typy příkladů) 

               Početník na str. 12

         ČJ  - U na str. 22.          Čtení knih na prezentaci.

         Shánění materiálu k 30. výročí 17. listopadu 1989.

         Ve čtvrtek 31. 10. budeme mít PŘÍRODOVĚDU. Od 31.10. doučování od 11:15 h do 12:15 h.

         Přeji Vám pohodové podzimní prázdniny.


 

     

 24.10. AJ - lze procvičovat zde - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/listening?cc=cz&selLanguage=cs  

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/games/?cc=cz&selLanguage=cs

Učte se slovíčka na kopii, kterou jste dnes dostali a kterou máte nalepenou vzadu v sešitě. 

         M - Dú - list - převody jednotek hmotnosti.

         ĆJ - U na str. 22

         VL - U na str. 24

        Děti, nezapomínejte věci na vyučování a domácí úkoly!!!!!!!!!!


 

23.10. Geometrie Dú U str. 48/cv.4. 0sa souměrnosti.

           Sloh - PS - Dú str. 8 cv.4 

           PŘ - Voda , vzduch. U na str.12


22.10. ČJ - U na str.21. Dú U str. 21/1 (nad slovo psát změnu souhlásky)

          M - jednotky hmotnosti - U na str. 14. Početník na str. 11 - jen jednoduché příklady

          VL - U na str.21

          Čítanka - Dú na pátek str.29/1 - 4


18.10.  M - procvičovat jednotky délky a jednotky času. U str.13

           ČJ - U na str. 20

           Nezapomenout na materiál k 28. 10.

           Četba.

           Rodičům děkuji za vyplnění dotazníku.


 

17.10. M - Dú U str.13/6, 7.  Opakovat jednotky délky.

         ČJ - str. 19 - procvičovat zdvojené souhlásky 

         VL - U na str. 19


 

16.10. Geometrie Dú Ps str.6/1,2,3.  U str.67 - 68

          ČJ - sloh na středu

          PŘ - U na str.10


15.10. ČJ - Dú U str.19/cv. 3

          M - U str.13

          VL - Život na vesnici v 18. stol. U str. 17 - 18


 

14.10. AJ - Domácí úkol - cvičení ze strany 23 (kopie) - otázky + odpovědi

         M -  Dú - list. U nastr.12 - Záporná čísla

         ČJ - U na str.17

         Do 23.10. sehnat si materiál na prezentaci k 28.10. /Den vzniku samostatného československého státu/ - skupin. práce

10.10.  AJ - lze procvičovat zde - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/?cc=cz&selLanguage=cs Probíráme přídavná jména (expensive, cheap, wet, dry, clean, dirty, fat, thin, small, big, long, short, tall) - viz kopie s obrázky z dneška. Dny v týdnu. Dú - str. 19 (kopie z dneška) cvičení 4 a 5. Nezapomínejte si nosit okopírované materiály, které vám dávám!!! 

          ČJ - Dú - list - cv. 1 a doplňovat u, ú,ů

          M - U str. 11

          VL - Josef II. na str.16. PS na str.11.

          Zítra na Drakiádu vhodné oblečení podle počasí, nepromokavou obuv. Pokud by ráno pršelo, učíme se podle rozvrhu.


 

9.10. Geometrie - Dú U str.66/cv.4

        ČJ - Vypravování - U str.115 - 118

        PŘ - str.8


 

8.10. M - Početník- Dú 

        ČJ - Zdvojené souhlásky  - U str. 16

        VL - Marie Terezie U na str.15. PS str. 10. ( Test - str. 9 - 13)


 

7.10. ČJ - U na str.15 - Zkracování

        M - Dú - list na písemné x a :.    U na str.11/cv, 1-5 (výhodné počítání)

        Pv - bavlnku nebo provázek


 

4.10. Četba knihy - prezentace

        M - příští týden budeme psát test na písemné dělení a násobení dvojciferným činitelem. 

              Promyslet slov. úlohu 14 na str. 10 / pro řadu žáků velmi náročná /

        VV - na zátiší aspoň 3 druhy ovce, na obtisk např. korkovou zátku ap.

        11.10. Drakiáda 3. a 4. vyuč. hodinu

 

3.10. ČJ - U - Tvoření slov skládáním str. 14

        M - Dú U str.10/cv.11. Procvičovat písemné dělení a násobení.


2.10. Geometrie PS str.5/cv. 1,2   U - geomtrie str.46,47.  Úhly str. 66

        Sloh PS - psaní adresy str.6 . U str. 114 - Reprodukce textu.

        VL -  U str.12-14 - J. A Komenský


 

1.10. ČJ - Dú - list s doplňováním i, y. Opakovat VS po v.

        M - opakovat písemné dělení

        VL - dokončili jsme baroko

        Čítanka na str.24

        Připomínám: ZÍTRA MÁME MÍSTO PŘÍRODOVĚDY VLASTIVĚDU.

                           VE ČTVRTEK PŘÍRODOVĚDU - DEN ZVÍŘAT ( děti si mohou do školy přinést domácí mazlíčky - pravidla jsme si řekli)


 

         

30.9. M - Dú U str.10/cv.9 - 3 příklady

        ČJ - U na str. 13


 

27.9. Čítanka str. 19 - 21

       M - opakovat písemné násobení - U str. 9/cv.4. Početník na str.7

 

26.9. M - Dú - list na pamětné dělení - sloupec 166  U na str.9/cv. 1,2,3. Početník na str.7/cv.1

        ČJ - U na str.12 - Způsoby tvoření slov - Odvozování

        VL - Baroko U na str. 10

        VV - přinést listy rovné ne zkroucené, aby se daly lepit. / na vlasy/


25.9. Sloh - Pozvánka - PS na str.5. Dú str.5/cv.5

        Geometrie - Vzájemná poloha přímek. PS na str.6. Dú str. 4/cv. 4. Ve středu píšeme test ( bod, přímka, polopřímka..)

        PŘ - U na str. 7 (test z rostlin ve středu)

        Čítanka na str.18

 

24.9. ČJ - Dú str.11/cv.4  U na str.6

        M - procvičovat příklady na dělení mimo obor násobilky(105 : 5, 132 : 4 )

        VL - Dú - PS str. 7/cv.4 .  U na str. 9. Ve čtvrtek píšeme test ze str.6 - 8 / vláda Habsburků/

        Čítanka str.14 - 16


 

23.9. M - Dú - Početník str.6/cv.2. Opakování pamětného x a děleno do milionu.

        Čj - U na str. 11/ cv. 1,2


20.9. ČJ - Příbuzná slova U na str.10 - úvod

        M - procvičovat pamětné a písemné  + a - do milionu. Budeme psát test. U na str 8. Početník na str. 5.

             Opakovat násobilku.

        Čtení  - do 27.9. se naučit báseň Píseň o moři /Pavel Šrůt/ - mají na listu 

        VV - kukuřici nebo větvičku šípku. Tuš, černý centropen, barvy

        PV - Podzimní okénko, obraz - 4 klacíky,přírodní provázek vhodné tloušťky,přírodniny, tavnou pistoli nebo lepidlo na dřevo

        Do 15.10. přečíst 1 knihu, zapsat do čtenářského deníku a odprezentovat

 

 

 

 

 

19.9. M - Dú U str.8/cv. 14,15

        ČJ - U  na str. 9

        VL - Dú - PS str.6/cv.1,2 /na úterý/   U na str.7. 


 

18.9. Geometrie  Dú str. 3/cv.3,4,5 - na středu

        Přírodověda - U na str.5. Budeme psát test ze str. 3


 

 17.9. ČJ - Dú - list (přepsat do sešitu). U na str.8. Zítra píšeme z opakování - význam slov 

         M - pamětné a písemné + a - do milionu. U na str.7. Početník na str. 4

         VL - U na str.6 /Vláda Habsburků v Čechách

        Čítanka na str. 13


 

13.9. ČJ - procvičování synonym

        M - procvičování zaokrouhlování ( budeme psát na známky)

       Čítanka - dočíst na str. 12/ cv. 1,2, 3

       Na VV - na koláž si přinést stasé časopisy a kalendáře, lepidlo 

       Výskyt vší!


 

12.9. ČJ - slova souznačná/synonyma/ - U na str. 7

        M - Dú - Početník str.3/cv. 5a,b.   U na str.6/ cv. 3, 4, 6

        VL - U na str.5. PS - Dú str.5/13, 12. V úterý píšeme test z opakování str. 2 - 5.

       UPOZORNĚNÍ

       Od zítra (13.9. ) do odvolání se do školy bude chodit vchodem mezi Čápem (školkou) a Českou pojišťovnou. 

       (brankou v hnědých vratech) 


 

    

 

11.9. Sloh Dú str. 2/cv.2 /na středu 

        Geometrie - opak. rovinných útvarů, těles, bod, přímka, polopřímka, úsečka - Dú- dokončit str.3 / na středu/

        PŘ - Rostliny - U na str.4

        Čítanka - Dú U str.8,9 na pátek

       Upozornění! Změna rozvrhu: ČT - 4. h VL. PÁ - 4.h ČJ-čtení


10.9. ČJ - Dú U - str.5/cv. 1. Opakovat slova jednoznačná a mnohoznačná - U na str.6

        Čítanka - dočíst str.5. Přinést si z domova knihu, kterou budou děti číst ve škole/Dílna čtení/

        Ve středu  - sloh

        M - zaokrouhlování čísel U str. 6/cv.1.  Početník str.3/cv.1, 2. Každou středu GEOMETRIE /rýsovací potřeby/

        VL - U na str.4 /opakování: Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové/


 

 

1.9.  Vážení rodiče a milí žáci,

       vítám Vás v novém školním roce 2019/2020 a přeji Vám, aby byl úspěšný.

       Tř. uč. Jana Musilová

 

 Informace:

 

2.9.  vyučování do 8:20 h

       Děti dostanou rozvrh, žákovské knížky a formuláře, které prosím vyplňte tak, aby je žáci mohli přinést

       v úterý do školy.

3.9.  vyučování končí ve 12:50 h

       Tento den dostanou děti učebnice a sešity, které je nutné obalit.

4.9.  Učíme se podle rozvrhu.  


2.9.   Informace:

         ostatní vyučující: AJ - Mgr. Kateřina Špínová

                                 HV - pan Karel Čihák

        

        změna - 6. vyučovací hodina končí v 12:55 h (5 minut. přestávka mezi 5. a 6. hodinou)

        Požadavky na jednotlivé předměty:

        Seznam pomůcek na VV a PV dostanou děti natištěné.  

        M - trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, 2 tužky č. 3

        Č J - čtenářský deník (za pololetí přečíst 3 knihy - zapojení do projektu- http://www.ctenipomaha.cz/ 

        ČS - děti budou dostávat referáty z vlastivědy i z přírodovědy, skupinové projekty

        TV a počasí - počítat s oběma variantami a mít sportovní oblečení i obuv na ven i do tělocvičny, děvčata-vlasy svázané,

                           omluvenky(rodiče - písemně) 


 3.9.  Čtení - zapsat do čtenářských deníků knihy, které děti přečetly o prázdninách  

        -  přinést 4 malé "lenochy"

        -  promyslet si vyprávění na téma Prázdniny i výtvarné provedení


 4.9. ČJ - U na str.3 (Národní jazyk. Slovo a pojmenování)

        M  - zopakovat násobky 6,7,8,9

            - rozvinutý zápis U str.4/1,2,3. Početník str.1 - dopočítat

        PŘ - Opakování U str.3


5.9. Čj - Dú (tvořit věty na VS po b )

      M - opakovat násobení a dělení v oboru násobilky, rozvinutý zápis čísel do 1 000 000

      VV - zmizík a tenký černý fix (centropen)


6.9. ČJ - U na str.4. Opakovat VS po l.

      Čtení - Čítanka str.2,3

      M - Porovnávání  U str.5/ cv.1,2,3. Početník str. 2/1,2

      VL - U str.2. PS Dú str.3

      AJ - přinést uzaviratelné pouzdro (desky) A4


9.9. M - Dú U str.5/cv.4

      ČJ - U str. 5 ( slova nadřazená, podřazená a souřadná)