Učivo:

14. 2. - AJ  - skupina K. Špínové- v pondělí 17.2. píšeme malý testík na slovní zásobu k tématu "jídlo". 

Na čtvrtek 20.2. mají děti napsat dopis o sobě podle vzoru, který dostaly. Dnes jsme se tomu věnovali i v hodině. 

Čj - Učebnice str. 20 - vysvětlili jsme si zákonitosti určování životnosti, neživotnosti a vzorů rodu mužského. V PS jsme dodělali cv. 2 na str. 9. Opakujeme pravopis v koncovkách pods. jmen rodu stř. a ženského.

30.1.

Čj - Celý týden jsme procvičovali určování vzorů rodu středního a ženského a využití vzorů pro správný pravopis i,y. Tzn. v PS jsme naposledy dělali na str. 8/cv. 2 a). Jinak jsme používali prac. listy, které si děti nesou domů na prázdniny na procvičování - s tím, že jim za Dú stačí vypracovat jednu libovolnou stranu, ale kdo se chce připravit na pondělní testík, vypracuje raději celý papír. :o)

Kdo papír s doplňovačkou nemá může procvičovat např. na: https://zsbcupice.cz/ctvrty-rocnik.html, nebo na www.skolakov.eu.

S pozdravem a přáním pohodových jarních prázdnin A. Kůr

28.1.

Aj - celý minulý týden a tento týden opakujeme I LIKE a I DON´T LIKE (mám a nemám rád/a) + slovní zásoba jídlo ( I like chicken/ I don´t like fish) + volnočasové aktivity ( I like skiing, swimming). Pracujeme s kopiemi, které si děti lepí do sešitu. 

Čj - vysvětlili jsme si životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského a roztřídění vzorů - Uč. str. 18 až 20 (budu znovu vysvětlovat po prázdninách). Procvičujeme psaní i,y v koncovkách podst. jm. rodu středního a ženského. Ve slohu jsme dělali pětilístek (něco jako osnovu), z pětilístku jsme pak utvořili text o členu rodiny asi o pěti větách.

27.1.

Čj - v PS na str. jsme si na známky udělali cv. 3, abychom věděli jestli uz to umíme, na str. 8 jsme pak pokračovali cv. 1 a 2 a)

M - v PS jsme dodělali str. 37 a dále cv. 1 a 2 na str. 38. Nazítra ořezané tužky a pravítko.

Zítra při Pv budeme přetírat tuší obrázky z minula. dú jsme dnes neměli.

20.1.

Čj - Dnes jsme si rozdali opravenou pololetní práci, říkali jsme si, kdo bude mít jakou známku v pololetí z Čj, některé ještě budu zkoušet. Pololetku si nesou domů podepsat od rodičů a zítra ji mají podepsanou přinést. ŽK jsem si dnes nechal u sebe. V PS jsme na str. 5. V týdnu budeme procvičovat vzory ženského rodu PS do str. 8, v pátek bych rád začal rod mužský.

Dne 16.01. píšeme pololetní práci z matematiky - násobení a dělení, sčítání a odčítání pod sebe, zaokrouhlování a slovní úloha.

10.1.

Čj - PS do str. 3, na str. 5 jsme si udělali,cv. 1 samostatně na známky pro kontrolu, zda to umíme (PS jsem si vybral) a vysvětlili jsme si, jak je to s ženským rodem, seznámili jsme se se vzory žena, růže, píseň, kost v uč. str. 14 a na str. 12 si ukázali určování vzoru: že když podst. jméno r.ž. končí v 1. pádě č.j. na -a, bude podle vzoru žen-a, když končí na -e, bude podle vzoru růž-e a pokud končí na souhlásku, potřebujeme tak jako u vzoru moře a kuře 2. pád, abychom zjistili jestli to bude píseň - bez písn-ě, nebo kost bez kost-i. To jsme si vyzkoušeli a v pondělí na to budeme navazovat. nezapomeneme přes víkend na zápis do čtenářských deníků - kdo ještě neodevzdal. Hezký víkend.

Zítra 9.1. jsou od 16:00 celoškolní konzultace. Vzhledem k tomu, že jsme se viděli nedávno (19.11.), nebudu mít moc nových informací, nechávám na vašem uvážení, zda se zúčastníte. Začátkem března (1.3 - 6.3.) je plánována škola v přírodě s lyžováním. Pro přihlášené pošlu dotazníček, zda máte své vybavení, nebo budete chtít zapůjčit. Následně s vedením školy plánujeme třídní schůzku před konáním, této akce zaměřenou na informace ke škole v přírodě.

Probrané učivo:

Čj - PS č.2 do str. 3/cv.1 procvičujeme pády a přiřazujeme k podstatným jménům rodu stř. vzory vždy dle koncovky v 1. pádě, č.j.: měst-o, moř-e, kuř-e (od moře se liší ve 2. pádě č.j. koncovka kuř-ete), staven-í. Dětem to docela jde, jen se ukazuje, kdo má mezery v pádových otázkách - prosím procvičit. Učebnice č.2 do str. 10. Čítanka do str. 53.

6.1. - AJ - v pátek 10.1. píšeme test (can/can´t + slovesa - swim, jump, throw, catch, jump atd.). V době konzultací 9.1. bohužel nebudu přítomna ve škole, pokud se mnou někteří rodiče budou chtít mluvit, můžeme se telefonicky domluvit na individuálním termínu. Děkuji za pochopení. K. Špínová

30.12.

Moc Všem Děkuji za krásné dárky. Do nového roku nám všem přeji zdraví, štěstí, pohodu a ať je ten příští rok lepší než bude. :o)

Začali jsme nové učivo - přehled mají v učebnici 2. díl na str. 8. Do PS jsme zatím nepsali. Ve školních sešitech mají vzor město vyskloňovaný. (V 6. pádě běžně městě - jen u cizích slov -mangu a abstraktních -v budoucnu koncovka -u). Přes prázdniny si děti mají za úkol připomenout skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzoru město. 

V pondělí 6. 1. 2020 zase ve škole :o). Hezké prázdniny.

Pěkné stránky na procvičování probraného učiva jsem našel na: https://zsbcupice.cz/ctvrty-rocnik.html.

13.12.

Čj - dokončili jsme PS č.1, dnes jsme pracovali do školního sešitu. V pondělí si rozdáme PS č. 2.

Chci moc poděkovat Všem, kteří přišli na jarmark a zvláštní poděkování pak patří rodičům, prarodičům a Všem, kteří se zapojili do výroby pro jarmark. Moc Vám jménem svým i za děti ze 4. třídy děkuji. Výrobky byly úžasné. Za prodej jsme utržili 3115,- Kč, z toho něco málo použijeme na občerstvení na páteční besídku a polovinu zbytku využijeme na školní výlet na závěr šk. roku, druhá půlka půjde škole. Výdělek je pěkný, akce byla velkolepá, výrobků spousty, ale trochu hektická a to jsme úplně nechtěli :o). Nevím, jak to vidíte vy, ale za školu jsme si říkali, že bychom to příští rok zkusili v poklidnějším tempu, méně výrobků a od dětí, aby to nebylo tolik na Vás, neměli jste práci navíc, bylo to pro Vás více v poklidu a spíše o tom setkávání :o).

10.12.

Čj - Dú: PS str. 25/cv.4, str. 26/cv. 1 - dodělat 2 poslední věty.

Zítra na jarmark jsme si rozdělili úkoly. Kdo bude stíhat, přijde a pomůže 1. skupině prodávajících (Lukáš, Filip, Amálka) připravit a nanosit věci do krámku v 16:30 (od 16:45 je oficiální začátek). Od 17:00 prodává 2. skupina (Anežka, Lucka, Markéta B.), od 17:20 prodává Terka, Pája, Domča a od 17:40 je vystřídá Šimon Š., Dan M., a Adam. Pět minut před šestou se sejdeme s dětmi, co zpívají v kostele (u vchodu u keramiky) a jdeme se připravit do kostela (začátek vystoupení od 18:00 hod.).

6.12. - AJ - Skupina K. Špínové - dnes jsme opakovali adjektiva, která jsem vypisovala v předchozích záznamech zde. Dělali jsme cvičení z pracovního sešitu (Angličtina pro 4. ročník M. Zahálková) - str. 23/6, str. 24/3 . Dnes jsme se učili nová slovesa - swim, climb, jump, sing, ride a bike, kick, look at me, throw, catch) + jsme si k tomu puštěli písničku, dále jsme navázali novou gramatikou - modální sloveso CAN/CAN´T ( I can swim - umím plavat, I can´t jump - neumím skákat, apod.). Děti k této látce dostali dnes kopii. Ti, co nestihli udělat cvičení ve škole, mají dodělat cvičení doma - mají doplnit modální sloveso CAN nebo CAN´T + zakroužkovat správné sloveso. V následujících dvou týdnech budeme v této látce pokračovat. 

Pokud byste chtěli s dětmi procvičovat, lze např. zde - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-can-paint

Jsou tam sice některá slovíčka, která jsme spolu nedělali, ale děti jsou šikovné a mnoho věcí chápu z kontextu:-)

6.12.

Opakujeme stále pravopis po oboj. souhláskách, dále víme, že věta jednoduchá má jedno sloveso, souvětí dvě a více sloves, umíme určit přísudek a podmět ve větě a graficky znázornit celou skladební dvojici (tzn. podtrhnout podm. rovnou čarou, přísudek vlnovkou a naznačit zálk. skl. dvojici dle učebnice - vše obyč. tužkou). Učíme se poznat podmět vyjádřený, nevyjádřeny, několikanásobný, nerozvitý, rozvitý. Učebnice str. 42 a 43. V PS jsme došli na str. 25/cv.2.

V pondělí 9.12. jedeme společně s 3. a 5. ročníkem do svíčkárny v Šestajovicích, odjezd v 7:40, návrat do 12:05. S sebou: oblečení a obutí dle počasí, finanční obnos dle uvážení, batůžek se svačinou a pití - oběd stihneme.

Hezký víkend. S pozdravem A. Kůr

2.12.

Vážení rodiče,

omlouváme se za komplikace, ale v souvislosti s pozdržením stavby, která nás z bezpečnostních důvodů nemůže pustit do prostorů pod kostelem (vchod u keramiky), kde měl původně sběr papíru probíhat, jsme nuceni změnit místo výběru. Sběr tedy vybíráme u vchodu do tělocvičny. Najíždějte s auty rovnou vraty přímo před vchod u tělocvičny, kde bude sběr probíhat. Vybírající papír zváží, zapíše si jméno žáka, počet kg a třídu. Termín výběru se nemění:

sběr vybíráme vždy ráno od 7:00 do 7:35 hod.

od úterý 3.12. až do pátku 6.12. 2019   Karton nesbíráme. Děkujeme za pochopení.

29.11. AJ - probírali jsme adjektiva - happy, sad, angry, hungry, thirsty, beautiful, old, tall, funny + osobní zájmena (he, she, it, we, you, they). Procvičovali jsme sloveso být ve věte kladné a záporné - (She is x She isn´t, I´m x I´m not, We are x We aren´t) a otázku (Are you happy/hungry?). Déle opakujeme adjektiva (slow, fast, heavy, light, tall, short, right, wrong, long).  Děti mají ze čtvrtka a dneška nalepené tři kopie v sešitě. Na jedné z nich mají domácí úkol. 

V pondělí 2.12. 2019 budeme psát na výše probrané jevy test. 

28.11.

Čj - celý týden procvičujeme pravopis po obojetných souhláskách, tzn. v PS jsme stále na str. 22., procvičujeme do školního sešitu a doplňujeme do pracovních okopírovaných listů. Nejdříve je potřeba, aby žáci rozuměli významu slova a věděli, co slovo znamená, pak odůvodníme, pracujeme se slovotvorbou (ptáme se po základu slova, zda je vyjm. či příbuzné, zda to není předpona), pak teprve vyřkneme zda měkké či tvrdé. Pro procvičování můžeme použít různé stránky na internetu - např. www.skolakov.eu

V pátek 29. 11. zpívají společně písničku Aleluja s 1.B, trochu prvňákům vypomáhají (shodou náhod jsme si vybrali stejnou píseň, my ji máme secvičenou trochu jinak). Sraz 29.11. před školou (hnědá vrata u pojišťovny) v 17:45 hod, od 18:00 je zahájení. Pokud se individuálně nedomluvíme jinak, po vystoupení jdou děti za rodiči.

V sobotu 30.11. zpíváme píseň Aleluja na akci pro důchodce. Sraz před sokolovnou v N. Kníně ve 13:20 hod. Od 13:30 začíná akce. Dle programu bychom měli přijít na řadu ve 13:45 hod. Pokud bude potřeba, tak si děti někde vyzvednu a zase přivezu, jen mi prosím dejte vědět předem. :o)

Předem moc děkuji. S pozdravem A. Kůr

25.11. AJ - skupina K. Špínové - nová adjektiva k naučení: happy, sad, angry, hungry, thirsty, beautiful, old, tall, funny + osobní zájmena (he, she, it, we, you, they). Děti dnes dostaly dvě kopie, které si měly nalepit do sešitu. Jsou na nich obrázky k výše zmíněným adjektivům. 

22.11.

AJ (skupina K. Špínové) - tento a minulý týden jsme procvičovali vazbu THERE IS/THERE ARE, dále jsme procvičovali množné číslo podstatných jmen, které se tvoří koncovkou "S". Detailní pravidla mají děti v učebnici na straně 20 + dostaly kopii s několika cvičeními, která jsme v tomto týdnu dělali. Kopii by měly mít nalepenou v sešitě. Také jsme probírali číslovky 20-100 (děti májí zápis v sešitě) + adjektiva (long x short; big x small; right x wrong; expensive x cheap; heavy x light; fast x slow) - viz učebnice str.23 lekce 10 a zápis v sešitě. Děti by měly umět rozeznat zájmena IT + THERE a také formu slovesa BÝT (IS x ARE), jež se s danými zájmeny pojí - viz cvičení v pracovním sešitě lekce 9. V pondělí 25. 11. začnemě probírat další přídavná jména + zájmena (I, YOU, HE, SHE, IT, THEY, WE) + sloveso být ve větě kladné, záporné a tázací, např. HE is happy, He isn´t happy, Is he happy? )

Čj - máme probrané učivo v PS do str. 22, příští týden budeme stále procvičovat učivo vyjmenovaných slov. Stále je ještě někdo neumí vyjmenovat - většinu dětí jsem prozkoušel ze slov po B, L, M - zbývá nám prozkoušet ze slov po P, S, V, Z. Budeme trénovat do školních sešitů, psát doplňovačky a na PC - skolakov.eu.

M - dnes jsem suploval, v PS z M na str. 21 jsme udělali cv. 4, 5 a zkoušeli násobilku, mají přes neděli dopočítat cv. 6 - udělali jsme si zápis a na základě zápisu mají dopočítat tuto slovní úlohu. Je potřeba zopakovat znalost násobků - možná polovina dětí pozapomnělo násobilku, prosím oprašte ji. Bez ní to nepůjde. Moc děkuji.

Ještě připomínám blížící se akce: viz níže...

 

15.11.

Dal jsem dětem, kdo měl zájem, píseň Aleluja od Nezmarů - už nacvičujeme, vystoupili bychom na rozsvěcení stromku 29.11. od 18:00 - tímto Vás srdečně zvu a dále, kdo si udělá čas, na vystoupení pro důchodce v místní sokolovně v sobotu 30.11. od 13:30 - v pondělí bych už potřeboval vědět, s kým mohu počítat na sobotu. Předem moc děkuji.

Dále bych Vás rád pozval na předvánoční školní jarmark, který bude ve středu 11.12. od 16:45, tradičně navazující na koncert v kostele sv. Mikuláše od 18:00 hod. Vystoupí zde mladí houslisté pod vedením pana uč. Čiháka a žáci naší školy.

Nesmím zapomenout na sběr papíru, který bude probíhat od úterý 3.12. do pátku 6.12. vždy ráno od 7:00 do 7:35 tradičně u vchodu pod kostelem (u učebny keramiky), karton nevybíráme. Tříděný papír bez kartonu a umělých desek prosím pevně svazujte. Předem děkujeme.

V pondělí 9.12. jedeme společně s 3. a 5. ročníkem do svíčkárny v Šestajovicích, odjezd v 7:40, návrat do 12:05. S sebou: oblečení a obutí dle počasí, finanční obnos dle uvážení, batůžek se svačinou a pití - oběd stihneme.

Hezký víkend. S pozdravem Kůr

 

14.11.

Zítra tj. v pátek 15.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z Čj (učivo: určování sl. druhů; pravopis bě, pě, vě, mě, předpony roz-, bez-; hledání a vyznačování kořene slova; vymýšlení slov opačného významu; stejného, nebo podobného významu; doplňování i,y např. Musím si ( dobýt – dobít ) kredit. Dnes jsme vše znovu opakovali - mají ve šk. sešitě.

8.11. Anglický jazyk - dnes jsme začali probírat množné číslo podstatných jmen - viz kopie nalepená ve školním sešitě - lze procvičovat z učebnice na straně 20. Dále probíráme vazbu THERE IS, THERE ARE - učebnice str. 21. DU na čtvrtek 14.11. - kopie v sešitě - spočítat předměty na obrázku a napsat jejich počet do sešitu. 

7.11.

V pondělí 11.11. jedeme do divadla v Přibrami na vystoupení Čarodějnický učeň (Napínavý a poutavý muzikálový příběh provázený kouzly na profesionální úrovni, světelnými efekty a samozřejmě pro děti zpěvnými texty písní). Jedeme společně s 5. ročníkem dvěma busy. Odjezd 7:40 od školy, předpokládaný příjezd ke škole cca v 11:00. Cena vystoupení 70,-

Na zítra 8.11. zopakovat vyjm. slova po P, Dú: Čj PS str. 19/cv. 4

 

 

 

Vážení rodiče,

dovolte mi pár slov k zítřejší stávce, kterou vnímám jako naprosto nepřipravenou a myslím, že je to jasný důkaz selhání Školských odborů, které mluví o nespokojenosti pedagogů s finanční otázkou, což na nás hrnou i sdělovací prostředky ze všech stran. Vůbec se nedivím, že v očích veřejnosti to může vzbuzovat minimálně nepochopení - …o co jim jako jde, o 2% navýšení platu? Myslím, že je potřeba vysvětlit, co se nyní odehrává.

Ve školství působím už více jak dvacet let, mám srovnání i s „předlistopadovým“ školstvím, kterého jsem, tak jako Vy, absolvent. Troufnu si tvrdit, že organizačně bylo tak propracované, jako měl málokdo. Mrzí mne, že ve snaze učinit naše školství lepší a posunout ho kupředu, děláme už dlouho kroky zpátky. Netvrdím, že je vše špatné, ale je dost kroků, nad kterými vždy jen jako pedagogové zakroutíme hlavou a poslušně to uděláme, co nám taky jiného zbývá. Od školních vzdělávacích programů horkou jehlou spíchnutých počínaje, přes vnucenou nepřipravenou inkluzi plnou přebujelé byrokracie až bůhví čím vším ještě konče, je toho dost. To vše si vždy podsuneme do podvědomí a jdeme učit dál. To, že se ve sdělovacích prostředcích řeší dost často přidání kantorům, beru už s nadhledem. S lehkým ironickým úsměvem odbývám narážky chlapů v hospodě, přijde mi to i trochu nedůstojné, ostatním přidávají a nikde se o tom nemluví. No jasně, kdo by nechtěl přidat.  Ale věřte, že ty 2% v tom roli nehrají.

S největší pravděpodobností by asi ani žádná stávka nebyla, ale vzhledem k velké nespokojenosti s celkovou situací ve školství, kdy se ke stávce připojila i Pedagogická komora, která vznikla jako protipól nečinnosti odborů a která brojila i proti inkluzi a vystoupila s následujícími pěti níže uvedenými body. Bylo to jako roznětka. Možná to není úplně nejšťastnější způsob, ale je to možnost, jak konečně veřejně říci, co je ve školství špatně a pokusit se o nápravu.

Stávkové podmínky:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství (v současnosti jsme silně pod průměrem vyspělých států)

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání (inkluze ano, ale připravená a ne v této chaotické formě)

- mzdy pro učitele srovnatelné s ostatními VŠ profesemi

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou (ač se zástupci z řad pedagogů - Pedagogická komora, snaží s politiky jednat, řada z oslovených poslanců a senátorů je ochotna naslouchat pouze zájmovým skupinám, které na změnách ve školství především značně profitují).

Naprosto chápu, že zítřejší stávka bude pro veřejnost nepříjemná a proto se naše škola snaží, byť se ke stávce většina učitelů připojuje, aby dopad pro Vás a děti byl co nejmenší. Zítřejší provoz školy bude omezen a bude zajištěno pouze hlídání dětí bez výuky. Školní jídelna a družina zůstávají  v provozu (i ranní družina). Z kroužků bude pouze kytara. Učivo s dětmi doženeme.

Věřím, že budete mít pochopení pro tento protest.

S pozdravem A. Kůr

 

4.11. AJ (skupina K. Špínové) - probíráme slovní zásobu k nábytku, místnostem v domě + vazbu "there is a there are". V pátek 8.11. budeme psát pětriminutovku na slovíčka (nábytek + místnosti v domě).

25.10. Předem chci moc poděkovat za vyplnění a odevzdání dotazníků.                                                                                             Čj - Chtěl jsem s dětmi pokračovat v opakování vyjm. slov po "L", ale stále narážíme na nepochopení pravopisu bě, pě, vě, mě. Za Dú na prázdniny mají doplňování tohoto pravopisného jevu. Po prázdninách si zase napíšeme doplňovačku na známky.

21.10.  AJ - skupina K. Špínové - ve čtvrtek budeme psát 10minutovku na slovíčka - oblečení. Probíráme předložky místní (on, in, in front of, under, next to) 

Týden 14. – 18.10.2019

Rozdal jsem dětem dotazník od MAS Brdy Vltava, která má za úkol z ministerstva zjistit finanční náročnost vzdělávání a volnočasových aktivit dětí pro rodinu, prosím Vás o jeho vyplnění. Moc děkuji. Kdyby to nevyšlo přes víkend, mohu poprosit do středy odevzdat. Ještě jednou moc děkuji za Váš čas. Nebojte, taky budu dva vyplňovat :o) Hezký víkend. S pozdravem A. Kůr

Čj - PS do str. 15, uč. do str. 25 opakovali jsme stavbu slova (předpona, kořen, přípona), rozdíl mezi předponou a předložkou a s tím spojený pravopis. Můžou opakovat na již známých stránkách www.skolakov.eu - stavba slova. V pondělí si napíšeme testík na pravopis předpon a dále budeme opakovat vyjm. slova po "B".

Matematika: Pracovní sešit str. 14 – 15

Vlastivěda: V učebnici probíráme územní členění ČR – kraje – str.  11 - 12

Přírodověda: V učebnici probíráme podmínky pro život – str.  9 - 10

 

15.10. 2019 - Anglický jazyk (skupina Kateřiny Špínové) - opakujeme části těla + nově probíráme oblečení (dress, skirt, trousers, jeans, jacket, scarf, gloves, hat, cap, socks, shoes, t-shirt, shirt, clothes, wardrobe) + slovesnou vazbu HAVE GOT (I have got a blue T-shirt, I haven´t got green trousers, Have you got a yellow t-shirt?, He/she has got, He/she hasn´got, Has he/she got...?)

Týden 7. – 11.10.2019

Čj - do čtvrtka doděláme PS str. 13 (opakujeme učivo o příslovcích, předložkách, spojkách), učebnice str. 20

Matematika - Pracovní sešit str. 12 – 14

Vlastivěda - v učebnici probíráme územní členění ČR – kraje – str. 9 - 11

Přírodověda - v učebnici probíráme podmínky pro život – str. 8 - 10; ve čtvrtek 10.10. píšeme test na téma voda, vzduch, světlo a                              teplo, půda

7. 10. Čj - PS  str. 12/cv. 1 až 4

3. 10. Čj - opakujeme slovní druhy uč. do str. 18, PS do str. 11., ve čtení pracujeme se články, čteme s porozuměním, orientujeme se v textu, vyprávíme přečtený obsah, domýšlíme příběhy, hledáme slova, která tam nepatří.

 

24. 9. V Čj opakujeme učivo předešlých ročníků - učebnice do str. 13, opakovali jsme pádové otázky, máme polovinu cv. 3 v PS str. 8, a každý kolik zvládl ve cv. 1 - domino, Dú: PS str. 8/cv. 3 dodělat.

23. 9. V Čj jsme psali diktát na párové souhlásky, opakujeme učivo předešlých ročníků - učebnice do str. 12, PS do str. 7.

Zdravím všechny čtvrťáky v novém školním roce a vkládám seznam pomůcek, které budete potřebovat na výtvarnou výchovu:

igelit či podložka A2, vodovky, tempery, kelímek, hadřík, 2x houbička, tři štětce různé velikosti, špičaté nůžky, černý tenký centropen, tuš, tuhé lepidlo v ruličce, lepidlo Herkules, klovatina, suché pastely, voskovky, špejle.