4. A Třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Týden 20. - 24.3.

AJ - skup. Nesměráková - dokončení 18. lekce, procvičování konverzace v přít. prostém čase, 19. lekce - zápis slovíšek, can/can´t, čtení a překlad, práce s textem, učebnice i PS do str. 40

AJ- skup. Cihelková- dokončení 18 lekce v učebnici, str. 39, v PS také 39, opakování vazby there is/there are, základní otázky- what, where. I do, I do not. Lekce 19, v učebnici i PS do str. 40. Prosím o doplňění pracovních sešitů i těch, kteří chyběli.  

 

Týden 13. - 17.3.

AJ - skup. Nesměráková - 18. lekce (My Address) - slovíčka, stavba věty, otázky + odpovědi, přít. prostý čas, předložky, přivlast. zájmena his/her, projekt My Dream House, učebnice i PS do str. 39

AJ- skup. Cihelková- doděláme lekci 17 (str. 37 v učebnici i prac. sešitě), lekce 18 (PS str. 39, učebnice 38 a 39)

 

Týden 6. až 10.3.

PV - Prosím o připomenutí dětem (úkol mají zadán od minulé hodiny PV), aby si na pondělní hodinu přinesly jehlu s větším ouškem, nit a menší zbytek látky. Budeme vyrábět jehelníček. 

AJ- skup. Cihelková

dbát na pomůcky a sešity- minulou hodinu měl nůžky jen jeden žák, potřebovali jsme stříhat. Nenosí sešítky na písemky. 

My home- uč. i prac. sešit str. 36/37. Za úkol je dodělat poslední cvičení na pracovní list, který máme z hodiny. 

AJ - skup. Nesměráková - 17. lekce - ve čtvrtek bude test ze slovíček, rozlišování have got a has got, popis domu, there is/are, předložky, učebnice i PS do str. 37

Čj - podstatná jména - uč. str. 45 až 54, P. S. - do konce 1. dílu, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice, rozklad čísla v desítkové soustavě (234 567 = 2 x 100000 + 3 x 10 000 + 4 x 1 000 + 5 x 100 + 6 x 10 + 7 x 1),

      zaokrouhlování čísel

Vl - do konce učebnice

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 20. až 24.2.

AJ - skup. Nesměráková - 16., 17. lekce - need, let´s, can, přítomný prostý čas, procvičování - otázky a odpovědi, ve čtvrtek test ze slovíček 15. + 16. lekce, zápis slovíček ze 17. lekce. Učebnice i PS do str. 36 

AJ- skup. Cihelková- doděláme lekci 16., začneme lekci 17. Pracovní sešit i učebnice do str. 36. Kdo nepsal písemku, dopíše si v pondělí.

Čj - slovní druhy, podstatná jména - uč. str. 45 až 48, P. S. - do str. 38, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice

Vl - do str. 45 - husité

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

Týden 13. - 17.2.

AJ - skup. Nesměráková - 15. lekce - can, there is/are, 16. lekce - let´s, učebnice i PS do str. 34

AJ- skup. Cihelková - doděláme lekci 15 (str. 33), budeme dál pracovat na lekci 16 (PS i UČ str. 34-35). V úterý písemka z lekcí 9-14 - množné číslo (přidat na konci -s), emoce (smutný, veselý...), osobní zájmena a jejich zápor (já jsem, oni nejsou, ty jsi...), protiklady (levný-drahý..), do you like/ don´t like, oblečení.

 

Týden 6. až 10.2.

AJ - skup. Nesměráková - 14. lekce - opakování, 15. lekce - opak. there is/are, používání CAN/CAN´T, učebnice i PS do str. 32

AJ- skup. Cihelková- 14. lekce v učebnici (str. 30/31), zahrajeme si hru. Lekce 15- prac. sešit i učebnice str. 32/33.

Čj - slovní druhy - uč. str. 40 až 43, P. S. - do str. 35, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice

Vl - do str. 37 - Karel IV., Lucemburkové

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 30.1. až 3.2.

AJ - skup. Nesměráková - 13. lekce, oblečení, test ze slovíček bude ve čtvrtek, učebnice i PS do str. 29

AJ- skup. Cihelková- za úkol v prac. sešitě 29/6, doděláme lekci 13- zopakovat si oblečení a barvy, ve čtvrtek 2.2. revision unit 14 (prac. sešit str. 30 a 31)- na známky.

Čj - slovní druhy - uč. str. 40 až 43, P. S. - do str. 35, hlasité čtení, čtení vlastních knih - postupné odevzdávání čtenář. deníků

M - procvičování písemného násobení a dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

    - římské číslice

Vl - do str. 37 - Karel IV.

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 23. až 27.1.

AJ - skup. Nesměráková - 12. lekce (My Hobbies) - přítomný prostý čas, like, ve čtvrtek test ze slovíček z 12. lekce, učebnice i PS do str. 27

 

Týden 16. až 20.1.

AJ - skup. Nesměráková - dokončení 11. lekce, sloveso být + zápor, 12. lekce - slovíčka (My Hobbies), přítomný prostý čas, učebnice i PS do str. 27

Čj - do str. 38, P. S. - do str. 32, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - písemné dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

Vl - do str. 32 - poslední Přemyslovci

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

 

Týden 9. až 13.1.

AJ - skup. Nesměráková - 11. lekce, procvičování tvarů slovesa být, čtení a překlad na str. 24 v učebnici, v pátek bude test ze slovíček z 11. lekce, učebnice i PS str. 24 - 25

Čj - do str. 38, P. S. - do str. 32, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - písemné dělení jednociferným dělitelem (uč. str. 22 a 35)

Vl - do str. 32 - poslední Přemyslovci

Př -  str. 34 až 36 - příroda v zimě

Týden od 3.1.

AJ- skup. Cihelková- lekce 11 v učebnici i pracovním sešitě, budeme si zapisovat slovíčka z lekce 11, opakování who, where, otázky se slovesem být a mít.

AJ - skupina Nesměráková - dokončili jsme 10. lekci, začneme lekci 11 - slovíčka, str. 24 v učebnici i PS, opakování TO BE, HAVE GOT

 

Období 19. - 21.12.

AJ - skupina Nesměráková - dokončení 10. lekce, test ze slovíček z 10. lekce, Vánoce, začátek 11. lekce, trénování have got, to be, How are you? How is he/she?, učebnice i PS do str. 24

Týden 12. až 16.12.

AJ - v minulém týdnu byly obě skupiny spojené a pravděpodobně budou spojené i tento týden. Dokončíme 9. lekci, budeme procvičovat skolňování TO BE a používání HAVE GOT, tvoření množného čísla, děti se mají naučit slovíčka z 8. a 9. lekce (ve slovníku zapsané obě lekce společně), Vánoce v UK a USA, 10. lekce, učebnice i PS do str. 23

Čj - str. 26 - 28, P. S. - do str. 22, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - písemné násobení jednociferným činitelem (pod sebou)

Vl - do str. 27 - život v Čechách před tisíci lety

Př -  str. 32 - lesní patra, živá příroda - rostliny - str. 14 - 17

 

Týden 5. až 9.12.

AJ - skupina Nesměráková - časování TO BE - používání ve větách, 9. lekce - tvoření množného čísla, there is/are, How many?, učebnice i PS do str. 21

AJ- sk. Cihelková- pokračujeme v učebnici i pracovním sešitě do 9. lekce- tvorba množného čísla. Slíbený test na předložky in, on, between, under, on the left, on the right + vazba there is/are. 

chybí hodně dětí - opakujeme probrané učivo:

ČJ - hledáme kořeny slov, významy slov, opakujeme vyjmenovaná slova, čteme z Čítanky

M - malá násobilka, dělení se zbytkem, písemné + a -  

Týden 28.11. až 2.12.

AJ - skupina Nesměráková - test ze slovíček ze 7. lekce (ve slovníku), 8. lekce - opakování, časování slovesa BÝT, do str. 19 v učebnici i PS

AJ- skupina Cihelková- doděláme lekci 7 na str. 17 a začneme lekcí 8. Prosím o průběžné opakovaní učiva i doma, učíme se podstatné základy, na kterých bude potřeba dál stavět. 

Čj - str. 22 - 24, P. S. - do str. 19, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - geometrie - technika rýsování, rýsování kolmic (podle rysky), rovnoběžek, čtverců a obdélníků

Vl - do str. 23 - Přemyslovci, Slavníkovci

Př - do str. 12

Týden 21.11. až 25.11.

AJ- skupina Cihelková- s. 16 v PS i učebnici lekce 7, učit se slovíčka lekce 5 a 6, ve čtvrtek 24.11. si na ně napíšeme testík

AJ - skupina Nesměráková - 7. lekce (předložky, popis obrázku, opakujeme have got, there is/are, otázky + odpovědi), učebnice i PS str. 16 - 17

 

Plán na 14. až 16.11.

AJ - skupina Nesměráková - dokončení 6. lekce (učebnice i PS do str. 15), na 21.11. mají děti umět slovíčka ze 6. lekce (ve slovníku), procvičujeme have/has got a vazbu there is/are.

AJ- skupina Cihelková- domácí úkol s. 15 cv. 5; dokončíme lekci 6 a pokud stihneme, začneme na str. 16 lekci 7. 

 

Týden 7.11. až 11.11.

AJ- skupina Cihelková- v pondělí, 7.11., test ze slovíček lidské tělo, malovali jsme si do sešitu. Pokračujeme lekcí 6 v pracovním sešitě i učebnici, str. 14-15

AJ - skupina Nesměráková - vazba there is/are, 6. lekce str. 14, 15 v učebnici i PS, děti mají umět slovíčka z 5. lekce (ve slovníku)

Čj - str. 20 - 21, P. S. - do str. 16, hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu  (ČTENÁŘSKÝ DENÍK - viz níže)

M - stále procvičujeme malou násobilku, písemné + a -, násobení a dělení 10, 100, jednotky času, délky oblemu, hmotnosti - uč. str. 11 až 16

Vl - do str. 21 - zánik Velkomoravské říše, první Přemyslovci

Př - do str. 10

 Týden 31.10 až 4. 11.

Čj - str. 18 až 20, P. S. - do str. 15, báseň Lesní studánka (Sládek), hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu  (ČTENÁŘSKÝ DENÍK - viz níže)

Josef Václav Sládek   

­­­­Lesní studánka

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
tu nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

M - procvičování malé násobilky, písemné + a -, násobení a dělení 10, 100, jednotky času, délky oblemu, hmotnosti - uč. str. 11 až 16

Vl - do str. 20 (Velkomoravská říše)

Př - do str. 10

 

Týden 24. až 28. 10.

AJ- skupina Cihelková

út 25.10. test z gramatiky- Have got, sloveso být, základní fráze z učebnice, lekce 1-3

Pokračujeme v lekci 5

AJ - skupina Nesměráková

5. lekce - popis místnosti, pokyny, there is/are, slovíčka - lidské tělo, opakováni have/has got

učebnice i PS do str. 13

 

 

Týden 17. až 21. 10.

AJ - skupina Nesměráková

4. lekce - čtení + překlad, práce s textem, děti mají umět čísla do 20 (i písemnou formou), 5. lekce - pokyny, popis místnosti, vazba there is/are, učebnice i PS str. 11 - 13

AJ- skupina Cihelková

4. lekce- čísla 0-20, písemně i ústně, domácí úkol na úterý 18.10 prac. sešit str. 11 cv.

5. lekce- napsat si slovíčka do slovníčku, vazba there is/are,

Čj - str. 15 až 17, P. S. - do str. 13, hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu 

               ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Budeme psát do silnějšího sešitu (deník bude sloužit i v dalších ročnících).

Do čtenářského deníku budeme krasopisně zapisovat:

- název knihy

- jméno a příjmení autora

- jméno a příjmení ilustrátora

- jméno a příjmení překladatele (pokud je kniha přeložená)

- rok vydání

- hlavní postavy

- stručný obsah knihy

- vlastní hodnocení (proč se mi kniha líbí, nelíbí, jak se mi četla, doporučení pro další čtenáře)

- může být výzdoba, obrázek nebo citát

M - procvičování malé násobilky, uč. str. 10 a 11

Vl - do str. 17 (+ další staré české pověsti)

Př - do str. 7

Týden 10. až 14. 10.

Čj - str. 12 až 14, P. S. - do str. 11, hlasité čtení, čtení vlastních knih

M - rýsování - praktické činnosti (bod, přímka, úsečka), procvičování malé násobilky

Vl - do str. 14

Př - do str. 6

AJ - skupina Nesměráková

4. lekce - have got, has got, čísla do 20, části těla, práce s textem

učebnice do str. 11, PS do str. 10

 

Týden 3. až 7. 10.

Čj - str. 9 až 12, P. S. - str. 6 až 9, hlasité čtení, čtení vlastních knih

M - slovní úlohy - str. 6 až 9 (zápis + výpočet + odpověď), procvičování malé násobilky

Vl - do str. 12

Př - do str. 5

 

Týden 26. až 30. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - tiché a hlasité čtení

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky, swamohlásky a souhlásky, slabikotvorné L a R (když nenínve slabice samohláska, l nebo r 

      musí být slabikotvorné (vlk, smrk) - uč str. 10, PS str. 4 a 5

    - orientace v textu - PS str. 5

 

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky

     - uč. str. 6 až 8

Vl - Pravěk - str. 4 až 7

Př - str. 3 až 4 (tento týden nebyla)

Informace:

Paní učitelka Mgr. Veronika Procházková odešla ze školy, protože absolvovala konkurz a stala se ředitelkou jiné školy.

Týden 19. až 23. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - báseň Do školy - P. S. str. 2 - recitace

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa.

      Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky.

Vl - Pravěk - str. 4 až 6

Př - str. 3 až 4

20. 9. - 16,00 seznamovací třídní schůzka

 

Týden 12. až 16. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa. Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme rozdělování čísla na stovky, desítky a jednotky (526 = 5 x 10 + 2 x 2 + 6 x 1), porovnávání čísel (co je větší, menší) a 

       počítáme příklady na +, -, x a : do 100.

13. 9. jdeme do letního kina - RIDE WHEEL - kola - 9,00 až 10, 00 - ukázky, jízdy, bezpečnost, ... (40 Kč z účtu)

16. 9. jdeme k Muzeu zlata - rýžování - 9,00 až 10 (asi) - oblečení podle počasí - s sebou propisku (v ceně = prac. listy), (30 Kč z účtu)