4. A Třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Týden 5. až 9.12.

AJ - skupina Nesměráková - časování TO BE - používání ve větách, 9. lekce - tvoření množného čísla, there is/are, How many?, učebnice i PS do str. 21

AJ- sk. Cihelková- pokračujeme v učebnici i pracovním sešitě do 9. lekce- tvorba množného čísla. Slíbený test na předložky in, on, between, under, on the left, on the right + vazba there is/are. 

 

Týden 28.11. až 2.12.

AJ - skupina Nesměráková - test ze slovíček ze 7. lekce (ve slovníku), 8. lekce - opakování, časování slovesa BÝT, do str. 19 v učebnici i PS

AJ- skupina Cihelková- doděláme lekci 7 na str. 17 a začneme lekcí 8. Prosím o průběžné opakovaní učiva i doma, učíme se podstatné základy, na kterých bude potřeba dál stavět. 

Čj - str. 2 - 24, P. S. - do str. 19, hlasité čtení, čtení vlastních knih 

M - geometrie - technika rýsování, rýsování kolmic (podle rysky), rovnoběžek, čtverců a obdélníků

Vl - do str. 23 - Přemyslovci, Slavníkovci

Př - do str. 12

Týden 21.11. až 25.11.

AJ- skupina Cihelková- s. 16 v PS i učebnici lekce 7, učit se slovíčka lekce 5 a 6, ve čtvrtek 24.11. si na ně napíšeme testík

AJ - skupina Nesměráková - 7. lekce (předložky, popis obrázku, opakujeme have got, there is/are, otázky + odpovědi), učebnice i PS str. 16 - 17

 

Plán na 14. až 16.11.

AJ - skupina Nesměráková - dokončení 6. lekce (učebnice i PS do str. 15), na 21.11. mají děti umět slovíčka ze 6. lekce (ve slovníku), procvičujeme have/has got a vazbu there is/are.

AJ- skupina Cihelková- domácí úkol s. 15 cv. 5; dokončíme lekci 6 a pokud stihneme, začneme na str. 16 lekci 7. 

 

Týden 7.11. až 11.11.

AJ- skupina Cihelková- v pondělí, 7.11., test ze slovíček lidské tělo, malovali jsme si do sešitu. Pokračujeme lekcí 6 v pracovním sešitě i učebnici, str. 14-15

AJ - skupina Nesměráková - vazba there is/are, 6. lekce str. 14, 15 v učebnici i PS, děti mají umět slovíčka z 5. lekce (ve slovníku)

Čj - str. 20 - 21, P. S. - do str. 16, hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu  (ČTENÁŘSKÝ DENÍK - viz níže)

M - stále procvičujeme malou násobilku, písemné + a -, násobení a dělení 10, 100, jednotky času, délky oblemu, hmotnosti - uč. str. 11 až 16

Vl - do str. 21 - zánik Velkomoravské říše, první Přemyslovci

Př - do str. 10

 Týden 31.10 až 4. 11.

Čj - str. 18 až 20, P. S. - do str. 15, báseň Lesní studánka (Sládek), hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu  (ČTENÁŘSKÝ DENÍK - viz níže)

Josef Václav Sládek   

­­­­Lesní studánka

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
tu nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

M - procvičování malé násobilky, písemné + a -, násobení a dělení 10, 100, jednotky času, délky oblemu, hmotnosti - uč. str. 11 až 16

Vl - do str. 20 (Velkomoravská říše)

Př - do str. 10

 

Týden 24. až 28. 10.

AJ- skupina Cihelková

út 25.10. test z gramatiky- Have got, sloveso být, základní fráze z učebnice, lekce 1-3

Pokračujeme v lekci 5

AJ - skupina Nesměráková

5. lekce - popis místnosti, pokyny, there is/are, slovíčka - lidské tělo, opakováni have/has got

učebnice i PS do str. 13

 

 

Týden 17. až 21. 10.

AJ - skupina Nesměráková

4. lekce - čtení + překlad, práce s textem, děti mají umět čísla do 20 (i písemnou formou), 5. lekce - pokyny, popis místnosti, vazba there is/are, učebnice i PS str. 11 - 13

AJ- skupina Cihelková

4. lekce- čísla 0-20, písemně i ústně, domácí úkol na úterý 18.10 prac. sešit str. 11 cv.

5. lekce- napsat si slovíčka do slovníčku, vazba there is/are,

Čj - str. 15 až 17, P. S. - do str. 13, hlasité čtení, čtení vlastních knih - kontrola čtenář. deníků - v polovině listopadu 

               ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Budeme psát do silnějšího sešitu (deník bude sloužit i v dalších ročnících).

Do čtenářského deníku budeme krasopisně zapisovat:

- název knihy

- jméno a příjmení autora

- jméno a příjmení ilustrátora

- jméno a příjmení překladatele (pokud je kniha přeložená)

- rok vydání

- hlavní postavy

- stručný obsah knihy

- vlastní hodnocení (proč se mi kniha líbí, nelíbí, jak se mi četla, doporučení pro další čtenáře)

- může být výzdoba, obrázek nebo citát

M - procvičování malé násobilky, uč. str. 10 a 11

Vl - do str. 17 (+ další staré české pověsti)

Př - do str. 7

Týden 10. až 14. 10.

Čj - str. 12 až 14, P. S. - do str. 11, hlasité čtení, čtení vlastních knih

M - rýsování - praktické činnosti (bod, přímka, úsečka), procvičování malé násobilky

Vl - do str. 14

Př - do str. 6

AJ - skupina Nesměráková

4. lekce - have got, has got, čísla do 20, části těla, práce s textem

učebnice do str. 11, PS do str. 10

 

Týden 3. až 7. 10.

Čj - str. 9 až 12, P. S. - str. 6 až 9, hlasité čtení, čtení vlastních knih

M - slovní úlohy - str. 6 až 9 (zápis + výpočet + odpověď), procvičování malé násobilky

Vl - do str. 12

Př - do str. 5

 

Týden 26. až 30. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - tiché a hlasité čtení

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky, swamohlásky a souhlásky, slabikotvorné L a R (když nenínve slabice samohláska, l nebo r 

      musí být slabikotvorné (vlk, smrk) - uč str. 10, PS str. 4 a 5

    - orientace v textu - PS str. 5

 

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky

     - uč. str. 6 až 8

Vl - Pravěk - str. 4 až 7

Př - str. 3 až 4 (tento týden nebyla)

Informace:

Paní učitelka Mgr. Veronika Procházková odešla ze školy, protože absolvovala konkurz a stala se ředitelkou jiné školy.

Týden 19. až 23. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - báseň Do školy - P. S. str. 2 - recitace

    - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa.

      Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme porovnávání čísel (co je větší, menší) a počítáme příklady na +, -, x a : do 100, zaokrouhlujeme na desítky a na stovky.

Vl - Pravěk - str. 4 až 6

Př - str. 3 až 4

20. 9. - 16,00 seznamovací třídní schůzka

 

Týden 12. až 16. 9.

- ve všech předmětech opakujeme učivo ze 3. třídy

Čj - vyjmenovaná slova, dělení slov na slabiky a vyhledáváme v textu podstatná jména a slovesa. Procvičujeme hlasité čtení.

Ma - opakujeme rozdělování čísla na stovky, desítky a jednotky (526 = 5 x 10 + 2 x 2 + 6 x 1), porovnávání čísel (co je větší, menší) a 

       počítáme příklady na +, -, x a : do 100.

13. 9. jdeme do letního kina - RIDE WHEEL - kola - 9,00 až 10, 00 - ukázky, jízdy, bezpečnost, ... (40 Kč z účtu)

16. 9. jdeme k Muzeu zlata - rýžování - 9,00 až 10 (asi) - oblečení podle počasí - s sebou propisku (v ceně = prac. listy), (30 Kč z účtu)