4. A Třída

Rozvrh 2021/2022 zde.


Týden od 14. - 18. 2.

Angličtina

Tento týden opakujeme U 15, procvičujeme there is/are, can, You are right/wrong - pro všechny osoby i otázku a odpovědi. Do sešitu si napište HWK 4 věty, kolik je v pokoji oken, lamp, židlí a knih. Po prázdninách budeme mít U 16, napište si slovíčka a naučte se je. Druhý HWK: napište 3 věty, co kdo umí a 3 věty, co kdo neumí. Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

Týden od 7. do 11. 2.

 

Angličtina - Kadlecová

Probíráme U 15, přivlastňování, sloveso can pro všechny osoby (já, ty, on, ...), tvoříme kladné i záporné věty a otázky, čteme texty z učebnice a ptáme se, co jsme se z textu dozvěděli. Postupně si vypracujte WB 32 - 33. Na pondělí se naučte PB 33/6 říct větu 3x za sebou bez chyby :-). Děti, které nechodí do školy - buďte v kontaktu se spolužáky, kteří do školy chodí a průběžně si doplňujte zameškanou látku!!

IK

 

 

ANGLIČTINA - Kadlecová         čtvrtek 6. 1.

Moji milí v karanténě, 

doufám, že se uvidíme v úterý 11. 1., to je takové pěkné datum :-). Testík, který jsme měli psát dnes, budeme psát hned v úterý. Všichni musíme umět sloveso být (i pozpátku!!!!) s osobami i bez nich, kladné i záporné tvary. Daník a Domča si ještě dopíší ty staré testy. Za domácí úkol si všichni opište slovíčka Unit 12 a začněte se je učit, stačí první polovina, U 12 je na dva týdny. Nezapomeňte na básničku z U11, zopakujte si ji, ať můžu dát všem jedničky :-).

Mějte se hezky a zůstaňte hlavně zdraví, IK

 

 

 

Středa 22.12.

Moc děkuji rodičům i dětem za dárky, maminkám a babičkám za přinesené cukroví a další spousty dobrot. :o)

Všem přeji pohodové prožití svátků vánočních a pevné zdraví do nového roku 2022.

S pozdravem A. Kůr

Pro Domču:

Čj - PS do str. 32, procvičovali jsme pravopis po vyjm. slovech, psali diktáty

M - zaokrouhlujeme na desítky, stovky, tisíce - posílal jsem pracovní list, poč. do str. 19, PS do str. 16/cv. 3

Čs - vlastivěda učebnice do str. 32 - přečíst, PS do str. 16

    - přírodověda, učebnice do str. 23, PS do str. 10, opsat zápisky do sešitu z přírodovědy z Teams - ČS - soubory - výukové materiály - přírodověda - Živá příroda - živočichové.

Angličtina - Kadlecová 20. 12. - vánoční prázdniny

Tento týden máme jen jednu hodinu v úterý, kdy budeme psát test U9 a U 10 - sloveso "be" a osobní zájmena, there is/are, přídavná jména podle učebnice, tvoření množného čísla. Ve středu si budeme už jen povídat o vánočních tradicích v anglicky mluvících zemích a zpívat Jingle Bells :-). HWK je Unit 11, WB 65. Pokud budete mít čas a chuť, zkuste si nahlas přečíst PB 24. U 11 začneme po prázdninách Děti, které nechodí do školy i ostatní - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 22 a 23 a snažte se zapamatovat si, jak tvoří otázky a krátké odpovědi. Opakujeme there is/are a tvoření množného čísla, procvičujeme přídavná jména opačného významu. Vypracujte si postupně WB 22 - 23. A zazpívejte si doma Jingle Bells!!!!

I WISH YOU MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

IK

Pátek 17.12.

Čj - PS do str. 32, v učebnici str. 23 až 36 jsme si říkali význam slov v oranžových rámečcích a zaměřili se na jejich pravopis po obojetných souhláskách, procvičujeme a opakujeme vyjm. a příbuzná slova

M - PS do str. 14 a geometrie dodělat str. 46, početník str. 18

Čs - České království za vlády Přemyslovců, PS do str. 13, uč. do str. 32 přečíst - zápisky uděláme v pondělí.

Pavel Koutský: 26 Přemysl I Dějiny udatného českého národa (2013) - Bing video

Čs - Přírodověda učebnice str.18 až 20, opsat zápisky do sešitu z přírodovědy z Teams - ČS - soubory - výukové materiály - přírodověda - - Živá příroda - živočichové.

Pondělí 13.12.

Čj - PS do str. 31, psali jsme diktát ze str. 31/cv. 5, Dú: PS str. 32/cv. 1

M - PS do str. 13/cv. 5 a 6, učebnice str. 27/cv. 8 a 10 do šk. sešitu - rozvinutý zápis

Čs - České království za vlády Přemyslovců, PS do str. 13, uč. str. 28 a 29 přečíst - zápisky uděláme příště.

Angličtina - Kadlecová 13. - 17. 12.

Tento týden budeme probírat Unit 10, učíme se tvořit otázky ve všech osobách. Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 22 a 23 a snažte se zapamatovat si, jak tvoří otázky a krátké odpovědi. Opakujeme there is/are a tvoření množného čísla, procvičujeme přídavná jména opačného významu. Vypracujte si postupně WB 22 - 23.

IK

 

Čtvrtek 9.12.

Čj - PS do str. 30, psali jsme diktát ze str. 29/cv. 5

M - PS do str. 13/cv. 4, poč. str. 18/rozvinutý zápis (první polovina strany)

Čs Život ve středověku - opakování - test, PS do str. 12.

Úterý 7.12.

Čj - PS str. 29/kontrola Dú - cv. 3 a cv. 2 a 4

M - pětiminutovka na násobení, poč. str. 17/dokončení 2. sloupce + část 3. slouce, 3. sloupec dopočítat za Dú

Čs přírod. opakování rostlin + uč. str. 18 Živočichové

ANGLIČTINA - Kadlecová  6. - 10. 12.

Tento týden máme Unit 9, učíme se tvoření množného čísla. Děti, které nechodí do školy - pečlivě si přečtěte v učebnici str. 20 a snažte se zapamatovat si, jak se množné číslo tvoří. Také opakujeme there is/are, popisujte nahlas obrázek PB 21. Naučte se pěti větami popsat svoji oblíbenou hračku (podle vzoru PB 21/5). Vypracujte si postupně WB 20 - 21.

IK 

 

Pondělí 6.12.

Čj - PS str. 29/cv. 1 a 3

M - poč. str. 17/2. sloupec

Čs - opak. str. 11 - 27

 

 Dobrý den, posílám informace pro 4.A, co děláme tento týden /v počtu žáků 7-8/:

 Matematika: Aritmetický průměr. Vysvětlení je v UČEBNICI na str. 25. Nastuduj si, co je aritmetický průměr a vypočítej příklady zde v učebnici - cvičení 2 a 3, str. 25.

 Prostuduj si řešený příklad 1.

 Český jazyk: Prac. sešit - celé strany 24 a 25 /opakování vyjmenovaných slov/

Člověk a jeho svět: Přírodověda - Kdo nemá dodělanou str. 9, dodělat. Dnes str. 10 - Živočichové  cv.3, 4 , 5  a 6- doplň

 

 

 

 

 

 

Týden od 29. 11. - 3. 12.

TAK JSEM TO KONEČNĚ NAŠLA, ALE VŮBEC SE MI NEDAŘÍ ZKOPÍROVAT LINK: ZKOUŠEJTE SI ZPÍVAT: JIM REEVES - Jingle Bells (1963) - YouTube. Jedině takhle se mi to daří to sem vložit.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Tento týden budeme opakovat. Napište si a naučte se slovíčka Unit 8 WB 64. Nepřítomné nemocné děti nebo v karanténě (pokud je vám dobře) čtěte nahlas vše v PB 18 - 19 a postupně si vypracujte všechna cvičení WB 18 - 19. Opakujte abecedu, číslovky do 20 a po desítkách do 100, prolistujte si zpět všechny unity a připomeňte si, co všechno už jsme probrali.

IK

 

 

Dobrý den, posílám úkoly 4.A na týden od 22.-26.11 2021

Český jazyk: Zopakujte si vyjmenovaná slova po "L"

Doplňte tato vyjm. slova do cvičení 1 na str. 24 /velký prac. sešit/. Do konce tohoto týdne si postupně doplňujte i ostatní cvičení na této straně. Pokud vám někdo z rodiny dá diktát /cv.5/, bude to lepší. Pokud ne, v diktátu oddůvodni pravopis!

Matematika: malý početník str. 17 - postupně za týden celá stránka

Vlastivěda: Život v Čechách před tisíci lety - str. 25: Přečti si, jak vypadal středověký hrad a prohlédni si tento obrázek. Dále si prohlédni rozdělení společnosti dole na této straně.

 

 

 

ANGLIČTINA - Kadlecová   22. -. 26. 11.

tento týden se budeme učit a procvičovat Unit 7 - předložky.

Nepřítomné děti nebo děti, které zůstávají doma v karanténě (pokud je vám dobře) si postupně vypracují všechna cvičení v pracovním sešitě. Do školního sešitu English si prosím, opište PB 17/3 - do sloupečků: vlevo anglicky - vpravo česky, např.: next to - vedle. Pracujte s rozmyslem, rozvrhněte si dobře místo, ať máte v sešitě dva úhledné sloupečky, nezapomeňte si napsat datum správně anglicky :-). Předložky si zapamatujte!!! Nezapomeňte se učit s tužkou v ruce: nová slovíčka (předložky) si přečteme nahlas, několikrát napíšeme do cvičného sešitu/ bloku/na papír, abychom si je zapamatovali i jak se píšou :-). Pokud si nejste jistí výslovností, otevřete si v PC seznam slovník, slovo napište a klikejte opakovaně na ikonu amplionu, budou vám slovíčko říkat!!! V učebnici si čtěte všechno několikrát nahlas, PB 17/4 tvořte i svoje otázky, ptejte se na věci v poličkách, na které se v učebnici neptali.

Neodkládejte svoje úkoly, ať se vám nenahromadí a až přijdete do školy, budete všechno umět :-).

Mějte se hezky, IK

 

 

Dobrý večer, 

do emailu jsem Vám poslal informace ohledně mého PCR testu a dále informace o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí.

S pozdravem A. Kůr

 

Dobrý den, posílám žákům 4.A úkoly na týden od 15. do 19. 11. 2021 /za nemocného p. uč. Kůra/:

Čj - pracovní sešit str. 23, cv. 7 a 8. .

      Podle možností si můžete doma s někým z rodiny zkusit napsat diktát, v každém případě zdůvodňujte pravopis v diktátu.

Mat. - Práce s POČETNÍKEM: str. 15 : Vyděl se zbytkem a proveď zkoušku! Udělej celou stránku.

                                         str. 16:  Vypočítej a zkoušku proveď na kalkulačce. Celá stránka.

Vlastivěda: str. 11 - pracovní sešit, cv.3 . /Ještě si zkontroluj, jestli máš doplněné str. 10 a 11/.          Jana Němotová

ANGLIČTINA - Kadlecová

Moji milí, vzhledem ke změnám v rozvrhu se tento týden vůbec neuvidíme. Procvičujte si čtení a překlad PB 16/1, 2. Čtěte nahlas a několikrát obě cvičení, ptejte se a odpovídejte nahlas Where is a .......? V odpovědích procvičujte všechny předložky, které znáte a zapamatujte si je. Vypracujte celou WB 16.

Uvidíme se příští úterý, pěkně si užijte dlouhé volno.

IK

                 

 

 

                  

     Jana Němotová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina - skupina p.uč. Kadlecové    8. - 12. 11.

Otázka a zápor se slovesem be, narozeniny, kolik je ti let, wh- otázková slova, výslovnost, práce s textem čtení a překlad.

Pátek 5. 11.

Čj - Zdvojené souhlásky; Uč. do str. 22, PS str. 19, zapsali jsme si známky z diktátu na zdvojené souhlásky

M - dnes jsme měli geometrii - Uč. str. 60, PS str. 41/cv. 1 až 4, psali jsme opravnou práci na rýsování délky úseček.

z Pv jsme dodělávali andělíčky a při Hv jsme se učili novou píseň od Fleretu - Zafúkané

Čtvrtek 4. 11.

Čj - Zdvojené souhlásky; Uč. do str. 22, kontrola Dú + PS dodělali jsme str. 18 a psali testík na zdvojené souhlásky

M - dnes jsme měli informatiku - základy psaní ve Wordu

Čs Vl - Máme zapsané zápisky z Teams Čs - Vlastivěda - soubory - ve složce Velkomoravská říše do sešitu z vlastivědy + PS str. 9

Středa 3. 11.

Čj - Zdvojené souhlásky; Uč. do str. 22, PS str. 18/cv. 1 a 2 + Dú PS str. 18/cv. 3 a 4.

M - Převody jednotek - kontrola Dú, opakování, desetiminutovka na převody jednotek, Poč. str. 13/2. sloupec

Úterý 2.11.

Čj - Předložky x předpony; Uč. do str. 21, PS str. 17/cv.2 + kontrola Dú dali jsme si známky z diktáty na předložky a předpony.

M - Převody jednotek - poč. str. 12; Dú: PS str. 12/2. sloupec

Čs - Př - Máme zapsané zápisky z Teams Čs - Přírodověda - soubory - ve složce houby a rostliny do sešitu z přírodovědy + PS str. 9

Úterý 26.10. (Dú na prázdniny)

Čj - Předložky x předpony; Uč. str. 18, PS str. 16 kontrola Dú + cv. 3 a 4 a diktát ze str. 15/cv.2 Dú na prázdniny: PS str. 16/cv.1

M - Převody jednotek - poč. str. 11; Dú na prázdniny: PS str. 13/1. sloupec

Čs - Dú na prázdniny: V Teams Čs - Přírodověda - soubory - najdi a opiš zápisky ve složce houby a rostliny do sešitu z přírodovědy

Pondělí 25.10.

Čj - Předložky x předpony; Uč. str. 18, PS str. 15/cv. 3 a str. 16/cv. 2dodělat za Dú + (připravit se na diktát na str. 15/cv.2).

M - Násobení a dělení čísly 10 a 100 a jejich násobky - poč. str. 10

Čs - Vl -  opak. v PS str. 7, Uč. do str. 15.

Čtvrtek 21.10.

Čj - Předložky x předpony; Uč. str. 18, PS str. 14/cv. 1 a 2 a str. 15/cv. 1.

M - Opakování sčítání, odčítání pod sebou - poč. str. 8 + tesík na toto učivo, Dú: poč. str. 9/ 2 sloupce

Čs - Vl -  opak. v PS str. 6/cv. 3, Uč. do str. 15, dnes jsme měli Př (protože v úterý odpadá)

Př - Učebnice do str. 17, PS do str. 7 (dokončili jsme učivo o rostlinách)

Středa 20.10.

Čj - Předložky x předpony; Uč. str. 18, PS str. 14; zkouším vyjm. sl. po B až M

M - Početník str. 7 a 8, zítra píšeme desetiminutovku na sčítání, odčítání pod sebou

Dne 26. října 2021 odpadá z organizačních důvodů odpolední vyučování včetně kroužků. 

V tento den jste srděčně zváni na Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Nový Knín - od 13:00 do 17.00 hod.

Pondělí 18.10.

Čj - Stavba slova - kořen, předpona, přípona; Uč. str. 17, PS str. 13, Dú: PS str. 13/cv. 5, ve čtení jsme četli na známky.

M - Uč. str. 22 - postup písemného dělení jednocif. dělitelem, PS str. 9/cv. 1 a 2

Čs - Vl -  opak. v PS str. 6/cv. 3, Uč. do str. 15

Pátek 15.10.

Čj - PS do str. 12

M - Geom. str. 40/cv. 1 a 2 (psali jsme písemku na rýsování správné délky úseček), Aritm. PS do str. 8

Čs - Př - Uč. do str. 16, PS do str. 5; Vl. - Uč. str. 13 a PS str. 7

 

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte abych Vás pozdravil v novém školním roce a představil se. Jmenuji se Augustin Kůr a v tomto školním roce jsem třídním učitelem 4.A a budu učit všechny předměty kromě Aj. Tu bude učit paní učitelka Kadlecová.

Pro začátek zasílám jen pár informací k docházce v tomto týdnu.

Informace k začátku školního roku:

  • Žáci si přinesou desky na tiskopisy, které první den dostanou.
  • 1.9. bez přezouvání s rouškou, testování žáků, přivítání a seznámení (konec vyuč. nejpozději do 9:00 h)
  • Družina funguje od 2. 9.
  • Výuka 2. 9. a 3. 9. do 11:10 h (ve společných prostorách nošení roušek).
  • Od 6.9. se učíme podle rozvrhu.

Seznam pomůcek:

V penálu: 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo (lepící tyčinka), nůžky, malé pravítko na podtrhávání, pastelky

Matematika: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko

Tělesná výchova: sportovní oblečení na ven i do tělocvičny (krátké i dlouhé sport. kalhoty, tričko, mikinu), sportovní obuv (vyzkoušet podrážku, zda nedělá šmouhy). Děvčata s dlouhými vlasy gumičku. Omluvenky písemně.

VV a PV: seznam věcí dostanou napsaný na papíru. Doporučuji plastový nebo pevný kartonový box, kufříky jsou zbytečně drahé a rozbíjejí se.

Dětem přeji spousty školních úspěchů, nám pevné nervy a všem pokud možno „normální“ školní rok. :o)

Většinu informací se žáci dozví v tomto týdnu. Kdyby byl ještě nějaký neodkladný dotaz. Přikládám můj tel: 777 666 474.

S pozdravem a přáním pohodového dne

Augustin Kůr