3.B třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Připravené instrukce s jednoduchým demo testem. Získají tak možnost vyzkoušet si všechny typy úloh, které je můžou v ostrém testu čekat.

Odkaz na třídní schránky:ptáčata, heslo v žákovské knížce.

Vátám vás v novém školním roce.

Český jazyk - denně číst.

Učebnice - opakování druhů vět, hlásky - tvrdé, měkké, obojetné, samohlásky - krátké, dlouhé. 

Psaní vlastních jmen, opakování abecedy.

Matematika - sčítání a odčítání, násobilka do 9, počítání dvojmístních čísel. 

Prvouka - bezpečně do školy, bezpečnostní prvky na kolo. Důležitá telefonní čísla, naše vlast, místo, kde žijeme. 

Anglický jazyk - pozdravy, první lekce, druhá lekce.

Hudební výchova - zazpívat anglickou abecedu.