3.B třída

Rozvrh 2022/2023 zde.

Vátám vás v novém školním roce.

Český jazyk - denně číst.

Učebnice - opakování druhů vět, hlásky - tvrdé, měkké, obojetné, samohlásky - krátké, dlouhé. 

Psaní vlastních jmen, opakování abecedy.

Matematika - sčítání a odčítání, násobilka do 9.

Prvouka - bezpečně do školy, bezpečnostní prvky na kolo. Důležitá telefonní čísla.

Anglický jazyk - pozdravy, první lekce.

Hudební výchova - zazpívat anglickou abecedu.