3.B třída

Rozvrh 2023/2024 zde.


!!!Prosím rodiče, aby obalili dětem veškeré sešity a učebnice!!!

!!!Od letošního roku podepisujte, prosím, dětem domácí úkoly!!! Každý DÚ v sešitě bude mít datum.

I letos je důležité každodenní čtení - čítanka nebo dětské knihy, časopisy... Velmi doporučuji i domácí luštění dětských křížovek, sudoku, rébusů...

Akce třídy:

Čt 7. 12. Naší třídě odpadá odpolední vyučování!!!!!!! 

Pá 8. 12. Tv - 4. hodina - hry na sněhu 

St 13. 12. Vysoký Chlumec - skanzen, adventní program. Odjezd v 8:00, příjezd kolem 12. hodiny. Vstupné 50,- a autobus - hrazeno z vkladového účtu. S sebou: teplé oblečení, svačinu, kapesné. 

https://www.muzeum-pribram.cz/detail-akce/se-skolou-na-vanoce-do-skanzenu-2/

St 13. 12. v 16:30 - školní jarmark

Únor - duben - Povinný plavecký výcvik v bazénu Příbram, v rámci Tv. 

 

Prosinec

Čj - Vyjmenovaná slova po L. Opis, přepis, diktát vět. Vyhledávání informací.

       LV: Čtení s porozuměním. Popis zvířete. Advent, Vánoce - vypravování. Dopis Ježíškovi.

M - Početní operace v oboru čísel do 1 000. Znázorňování a rozvinutý zápis trojmístných čísel. Porovnávání, zaokrouhlování trojmístných čísel. Slovní úlohy.

     G: Rovina, rovinné útvary - čtverec, obdélník.

Čs - Náš svět. Opakování - místo, kde žijeme. Vánoce - zvyky a tradice. Zima - pozorování počasí, změny v přírodě, péče o zvěř.

Leden

Čj - Vyjmenovaná slova po M. Opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M. Opis, přepis, diktát vět.

       LV: Čtení s porozuměním, práce s textem. Blahopřání.

M - Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000. Hodiny. Slovní úlohy.

     G: Rovina, rovinné útvary - čtyřúhelníky. Rýsování rovinných útvarů ve čtvercové síti.

Čs - Živá a neživá příroda, životní podmínky - přírodniny, suroviny, lidský výrobek. Voda, vzduch, horniny a nerosty, půda.