2.B třída

Rozvrh pro školní rok 2021/2022 zde.

26.11.2021 Hravá matematika strana 28. Početník strana 22. Procvičování příkladů přes desítku a dopočítávání na celé desítky. Slovní                       úlohy - zápis, výpočer a slovní odpověď.

                 Český jazyk - učebnice strana 40. Procvičujeme slova opačná, souznačná. Začali jsme slova nadřazená a podřazená. Písanka                   na straně 29. Děti mají denně procvičovat opis nebo domácí diktát a stačí 3 krátké věty. Pracovní sešit strana 25. 

                Prvouka strana 24.

                 Prvouka - str. 15, cv. 2. 

11.11. Hravá matematika str. 24

          Početník str. 17

          Český jazyk učebnice str.38

          Písanka - str. 26

          Prvouka - str. 20