2.B třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Akce třídy:

9. 9. 13. 9. "Ride Wheel" - Besip v letním kině (náhrada za zrušenou červnovou akci). Vstupné 40,- hrazeno ze školního vkladu. S sebou do školy: penál, svačinu, pití, pláštěnku. Další info v dnešním mailu.

9. 9. 20. 9. Rýžování zlata v místním muzeu. Vstupné 30,- hrazeno ze školního vkladu. S sebou: penál, svačinu, pití.

 

Vážení rodiče, zdravím všechny v novém školním roce :-). I. Dušková

Informace o organizaci prvního týdne a o nákupu školních potřeb máte v mailu z 29. 8.

JE NUTNO POSTUPNĚ OBALIT VŠECHNY SEŠITY A UČEBNICE,

DENNĚ ČÍST NAHLAS NEJMÉNĚ 10 MINUT.

 

Září: Čj - písmena, slabiky, slova, věty, vlastní jména, naučit se nazpaměť celou abecedu, řazení slov, čtení s porozuměním, básně

       M - příklady na sčítání s přechodem přes desítku, slovní úlohy, geometrické tvary

       Čs - Škola, podzim