1.B třída

Rozvrh k nahlédnutí zde.

 

30. 9. V úterý 13. 10. - 1. a 2. vyuč. hodina - Ochrana fauny ČR Hrachov, pro 1. ročník bude ve škole připraven program  "Ptačí hodinka".  http://www.ochranafauny.cz/index.php?vyber=akce-skoly&sekce=akce

 

15. 9. Prosím rodiče, kteří ještě nedali dětem do školy tyto pomůcky, nechť tak učiní v nejbližší době:

1) mazací tabulka + 2 fixy (bylo v balíčku, jen přidejte malý hadřík) - zůstává ve škole, nacvičujeme tvary písmen, číslic

2) deska na modelování a modelína, vodovky, štětec, kelímek, podložka - zůstává ve škole

3) desky na písmena a číslice - s tímto pracujeme ve škole, ale děti si také nosí domů na procvičování a pro přehled rodičů

4) papírové číslice a písmena (bylo v balíčku)

Učivo pro déle nemocné děti zasílám vždy v polovině a na konci týdne, jinak podle potřeby.

 

Od 8. 9. jsou povinné roušky ve společných prostorách školy a v jídelně.

Milí rodiče,

přeji všem hodně zdraví, radosti a trpělivosti a dětem pokud možno klidný průběh celého školního roku!

                                                                                                          Třídní učitelka Iva Dušková

4. 9. Prosím o vyplnění první strany ŽK a formulářů (nejnověji kroužky). Příští týden se učíme již podle rozvrhu, budou slíbené DÚ – označené razítkem - malou kytičkou. Nezapomeňte dát dětem pomůcky na Vv a Pv, věci na Tv (dvojí obuv - tělocvična nebo ven, dle počasí). Prosím, denně kontrolujte ŽK (i zezadu), tašku – věci podle rozvrhu, DÚ, ořezané tužky, pastelky.