1.B třída

Rozvrh 2023/2024 zde


Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Akce do konce kalendářního roku: (podrobnosti k akcím, vždy předem upřesním).

středa 13.12. - školní jarmark (začátek jarmarku v 16:30, od 18:00 vystoupení v kostele na náměstí).

čtvrtek 14.12. - předvánoční návštěva v kostele na náměstí spojená s vyprávěním pana faráře Andrejčáka o vánocích (9:25-10:10 hod.)

Pátek 8.12.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Písanka str.21/psaní celé stránky - nácvik psaní psacích slabik,
      Slabikář str.23/cv.1 a 2 - čtení textu, dopisování, kdo je na obrázku a podle textu dopisování věty, značení správného dokončení
      věty podle textu,
      plnění úkolů z Adventního kalendáře, čtení - jak tráví Vánoce děti v jiných zemích na světě.
Domácí úkol: Slabikář str.23/cv.1 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

Tv - výroba andělíčka z květináčku na vánoční jarmark, 
       nácvik koled na středeční vystoupení v kostele.

M - Matýskova matematika 2.díl str.10/cv.1 a 2 - obchodování, čtení zadání, tvoření otázek, počítání, grafické znázornění příkladů,
      tvoření odpovědí,
      Procvičujeme s Matýskem str.26/cv.2 a 3 - počítání příkladů, značení zadaných čísel na číselnou osu.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-10/

Čtvrtek 7.12. 2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Písanka 1.díl str.19 a 20/celé stránky - nácvik psaní slabik,
      Slabikář str.22/cv.1 - 4 - nácvik čtení předložek ve spojení s obrázkem, čtení slov, čtení textu a kroužkování písmene v,
      mazací tabulka - nácvik psaní malých psacích písmen a slabik - procvičovat doma.
Domácí úkol: Slabikář str.22/cv.2 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

M - Matýskova matematika 2.díl str.9/cv.1 - 5 - počítání příkladů dopočítáváním, řešení příkladů skladem čísel, vybarvování podle zadání,
      Procvičujeme s Matýskem str.26/cv.1 - počítání v oboru do 6,
      nakopírovaný list s počítáním - procvičování.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-9/
 
Čs - pojmy k osvojení - vánoční zvyky, vánoční výzdoba,
       Oskarova prvouka str.28/cv.1 - čtení vět s obrázky,
       čtení o adventu, o tom, jak se slaví Vánoce v různých zemích na světě.

Středa 6.12.2023

Dnešní práce ve škole:
M - Matýskova matematika 2.díl str.8/cv.1 - 4 - procvičování sčítání a odčítání v oboru do 6, počítání v řadě, rozklady čísel,
      doplňování znamének do příkladů, 
      Procvičujeme s Matýskem str.25/cv.3 - počítání příkladů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-8/

Čj - podložka Prvňáček - nácvik psaní písmene malého a, á,
      Písanka 1.díl str.18/nácvik psaní písmene malého a, á,
      Slabikář str.21/cv.3 - 5 - čtení slabik, tvoření a psaní slov, podle zadání kreslení obrázku, čtení vět a označení správného
      dokončení věty. 

Vv - kreslení vánočních baněk a tvoření společné koláže z jednotlivývch vánočních stroměčků.

Pv - výroba zvonečků na vánoční jarmark.

Úterý 5.12.2023

Dnešní práce ve škole:
Projektový den - Mikuláš - nejprve jsem si přečetli o vzniku této tradice,
                                   - děti dostly nádílku od Mikuláše,
                                   - vypracovávání zajímavých pacovních listů z matematiky a českého jazyka s touto tématikou,
                                   - básnička k Mikuláši,
                                   - kreslení čertích hlav.

Pondělí 4.12.2023

Dnešní práce ve škole: (zastupuje A. Kůr)

Čj - Slabikář - začali jsme písmenko "V", učili se básničku, udělali str. 20, na str. 21 přečetli cv. 1, 
Domácí úkol: Slabikář dodělat str.21/cv.2 na str.21/cv.1 znovu 2x přečíst.

M – Velký Matýsek str. 7 - odčítání čísel - procvičování

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-7/

Malý Matýsek - vybrán ke kontrole Dú.

Čs - kontrola Dú - Oskárek str. 27/cv. 1, povídali jsme si o o Mikuláši, čertovi a andělovi - Oskárek - udělali str. 26

Hv - správné dýchání, opakování písní a koled.

Pátek 1.12.2023

Dnešní práce ve škole: (zastupovala paní uč. Blanka Stará)
Čj - Slabikář str.19/cv.1 - 4 - vypracovat podle zadání,
       Písanka 1.díl – str. 16 a 17/napsat celé stránky.

M - Matýsekova matematika 2.díl str. 5/cv.1 - 4 - rozklad čísel (6 rozložím na 5 + kolik?), str. 6/cv.1 a 2,
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-5/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-6/

Procvičujeme s Matýskem - vybrán ke kontrole Dú.

Svíčky – výroba svíček rolováním včelařských mezistěn na knot.

Čtvrtek 30.11.2023

Dnešní práce ve škole: (Z důvodu nemoci paní učitelky zastupuje tento týden A. Kůr).
Čj - Slabikář, písmenko "N", na str. 18 dodělali cv. 3 a 4, na str. 19/cv. 1.
znovu přečíst - zítra s ním budou pracovat.

M - ve Velkém Matýskovi 2. díl jsme společně sčítali do 6, udělali str. 4 a na str. 5 cv. 1 a 2, cv. 3 psali samostatně na známky
      (mám vybrané Velké Matýsky). V Malém Matýskovi  na str. 25 mají ze školy hotové cv. 1 a cv. 2 mají dodělat za Dú.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-4/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-5/

Čs - V Oskárkovi jsme přeskočili str. 26 - tu si necháme na pondělí a povídali jsme si o počasí v zimě - udělali str. 27.
Domácí úkol: z této str. mají dodělat cv. 1 do pondělí (dokreslí piktogramy počasí za pátek, sobotu a neděli).
V pondělí si prosím přinesou Oskárka - budeme si povídat o Mikulášovi.

Hráli jsme hry na rychlost čtení a rychlost sčítání a odčítání - je třeba stále procvičovat, třeba na vycházce dávat příklady na sčítání a odčítání do 6 a děti říkají výsledky, nebo ukazovat písmenka a musí co nejdříve odpovědět. Opakovali jsme písničky, které známe.

Středa 29.11.2023

Dnešní práce ve škole:
(Z důvodu nemoci paní učitelky zastupuje tento týden A. Kůr).
Čj - Opakovali jsme písmena, slabiky a básničky na písmenka společně s 1.A.
       Slabikář - máme hotové na str.18/cv. 1 a 2. Hráli jsme hru na rychlost čtení písmenek ve dvojicích.
Domácí úkol: číst ve slabikáři 2x na str. 18/cv. 1.  V písance napsat str. 15.

M - Porovnávali jsme čísla. 
     
Matýskova matematika 2. díl jsme společně udělali str. 3,
     
Procvičujeme s Matýskem str. 24/ve cv. 4 jsme si vyzkoušeli jestli to umíme samostatně.
      Následně si to vzájemně kontrolovali v lavicích a snažili se kamarádovi najít chybu. Kdo měl bez chyby dostal jedničku.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-3/

Jsme spojeni s 1.A z důvodu nemoci paní učitelky, proto jsme hráli různé hry na vzájemné poznávání v komunitním kruhu.

Pv - Pracovali jsme s barevným papírem a vatou a vytvořili obraz sněhuláka.

Úterý 28.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Písanka 1.díl str.14/psaní celé stránky - nácvik psaní písmen a slabik,
      Slabikář str.17/cv. 1 - 5 - čtení slov po sloupcích, čtení a psaní slov, čtení vět, dopisování jmen, kreslení obrázku podle zadání,
      kroužkování písmene N, n.
Domácí úkol: Slabikář str.17/cv.1 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

M - Matýskova matematika 2.díl str.2/cv.1 - 5 - vybarvování kostek v daném sloupci podle zadání, počítání kostek a zapisování
      jejich počtu, vyznačování čísel na číselné ose, vyhledávání a zapisování překrytých čísel, vybarvování podle zadání,
      Procvičujeme s Matýskem str.24/cv. 1- 3 - dokreslování geometrických tvarů podle čísel, psaní čísla 6.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-2/

Čs - pojmy k osvojení - roční období, zima, zimní měsíce, Mikuláš, emoce - strach - naučit se,
       Oskarova prvouka str.26/cv.1 - 5 - vyprávění podle obrázku, užívání jmen dětí, vyprávění o vlastní zkušennosti se strachem, čtení
       vět s obrázky, nalepování vhodného emotikona k větě, vyprávění z čeho může mít člověk strach, vybarvování obrázku.

Tv - nástup tříd, rozcvička, závody družstev, vybíjená. 

Pondělí 27.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Začali jsme opět komunitním kruhem, kdy jsme si povídali o tom, co děti dělay o víkendu. Seznámila jsem děti s pondělním programem
výuky a poděkovala vystupujícím dětem. Všechny děti ze třídy za vystoupení a nacvičování dostaly sladkou odměnu. Také jsme si zopakovali pravidla chování ve výuce a o přestávkách.

M - Psaní číslic str.7/psaní celé stránky - nácvik psaní číslice 6,
     Matýskova matematika 2.díl str.1/cv.1 - 4 - vyvyozování podle obrázků počet 6, psaní čísla 6, vyhledávání  a počítání určených
     geometrických tvarů, psaní čísel 0 - 6.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-strana-1/
Od zítřka děti do školy nemusí nosit velkého Matýska 1.díl. Do školy budou nosit Matýskovu matematiku 2.díl a malého Matýska.

Čj - podložka Prvňáček - nácvik psaní malého psacího písmene m,
      Písanka 1.díl str.12/psaní celé stránky - nácvik psaní písmene m,
                        str.13/psaní celé stránky - nácvik psaní písmene m a naučených písmen,
      Slabikář str.16/cv.1 - 5 - vyvození nového písmene N, n, čtení básničky k písmenu a kroužkování v ní písmene N,n,
      křížkování u obrázků začínajících na písmenko n, čtení slabik po sloupcích, čtení a psaní písmen a slabik, pojmenovávání
      obrázků, vytleskávání slabik a kroužkování první slabiky slova.
Domácí úkol: Slabikář str.16/cv.3 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

Hv - opakování básniček a koled na vystoupení v kostele, 
       nakopírovaný list č.5 - nácvik nové písmě Bude zima, bude mráz.
Domácí úkol: nakopírovaný list č.5 - naučit se zpaměti slova písně Bude zima, bude mráz (na příští pondělí).
https://www.youtube.com/watch?v=cRoBI3Np8oA

Pátek 24.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Začali jsme komunitním kruhem, kde jsme si povídali o tom, jak by se k sobě měli spolužáci chovat,že by si bez povolení neměli
brát svačinu někoho druhého a říkat mu nevhodná slova. 

Čj - Písanka 1.díl str.11/celá stránka - nácvik psaní slabik s písmenem l,
      Slabikář str.14/cv.1 - 4 a st.15/cv.1 - 4 - čtení slov ve sloupcích, psaní přečtených slov, čtení otázek a značení správné možnosti,
      počítání předmětů, dopisování číslice a slova podle textu a brázku, čtení textu a kreslení obrázku, dopisování slov do věty, označení
      činnosti podle obázku,
      hra na dataprojektoru - podle poslechu skládání slov po slabikách.
Domácí úkol: Slabikář str.14/cv.1 a str.15/cv.3 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

M - Matýskova matematika str.58/cv.1 - 3 a str.59/cv.1 - čtení zadání, tvoření otázek a odpovědí, znázorňování příkladu, psaní a počítání
      příkladů, počítání příkladů s více sčítanci, dopisování správných znamének do příkladů.
Domácí úkol: Matýskova matematika str.60/cv.1 - vybarvi obrázek podle pokynů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-58/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-59/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-60/

Tv - nácvik celého programu (básničky a koledy) na zítřejší rozsvícení Vánočního stromu v Novém Kníně.


Čtvrtek 23.11.2023

Dnešní práce ve škole:
ČJ - Písanka 1.díl str.10/psaní celé stránky,
       Slabikář str.12/cv.1- 5 a str.13/cv.1 - 4 - čtení nové básničky k novému písmenku Y, y, pojmenovávání obrázků, vytleskávání
       slabik a označení obrázků ve kterých se vyskatuje hláska ý, čtení slabik po sloupcívch, čtení a psaní písmen a slabik, pojmenovávání
       obrázků a kroužkování první slabiky slova, čtení slov po sloupcích, psaní slov, čtení vět a dopisování jmen podle textu pod obrázek,
       kroužkování písmena Y, y.
Domácí úkol: Slabikář str.12/cv.3 a str.13/cv.1 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

M - Matýskova matematika str.57/cv.1 - 3 - čtení zadání, tvoření otázek a odpovědí, grafické znázorňování a počítání příkladů,
     označení správného výsledku, řešení skladem čísel,
     Procvičujeme s Matýskem str.23/cv.3 - počítání příkladů a dopisování správného znaménka,
     nakopírovaný list s počítáním na procvičování.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-57/

Čs - Pojmy k osvojení - roční období, zima, zimní měsíce - naučit se,
       Oskarova prvouka str.25/cv.1 - 3 - pozorování obrázků, povídání o nich, určování, které patří k zimě, vyprávění o jednotlivých
       obrázcích - určování ročního období, vybarvení obrázku zimy, vybarvení obrázků podle zadání.
Domácí úkol: Oskarova prvouka str.25/cv.3 - některé děti nestihly ve škole, tak doma dokončit podle zadání.

Dnes si domů děti odnesly včera vyrobené svíčky. Dětem jsem také vysvětlila, že na rozsvěcení vezmeme děti, které zpívají sólo
z 1.B i 1.A, aby byla zastupitelnost v případě, že někdo nečekaně onemocní a také abychom se vůbec vešli na pódium.

Středa 23.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Ráno od 8:00 do 9:30 jsme měli přednášku s panem včelařem M. Dvořákem ze Semtínku https://www.vcelarstvisemtinek.cz/kontakt/. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tom, jak to v úle funguje, co všechno včelky dělají, co za včelí produkty využíváme. Také jsme pečlivě vše ohmatali, očichali a ochutnali. S panem včelařem jsme si vyrobili voskovou svíčku. Svíčku si domů děti přinesou zítra, protože musí pořádně vychladnout a ztuhnout.

Čj - Slabikář str.11/cv.1 - 5 - čtení slov ve sloupcích - nácvik čtení slov se zavřenou slabikou, pojmenování obrázků, čtení a psaní slov,
      čtení vět s různým dokončením - značení správné varianty, čtení vět, hledání vhodného obrázku a vybarvování míčků.
Domácí úkol: Slabikář str.11/cv.1 a 2 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

M - Matýskova matematika str.56/cv.1 - 4 - rozklad čísel, dopočítávání čísel do příkladů, určování celých hodin.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-56/

Úterý 22.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - podložka Prvňáček - nácvik psaní písmene psacího l,
      Písanka 1.díl str.9/psaní řádků 6 - 9,
      Slabikář str.10/cv.1 - 4 - čtení vět, podle textu dopisování vět, označování správné možnosti, pojmenovávání obrázků
      a psaní slov, kroužkování nového písmene j, J.
Domácí úkol: Písanka 1.díl str.9/napsat řádek 1 - 4, Slabikář str.10/cv.1 a 2 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

M - Matýskova matematika str.55/cv.1 - 3 - čtení zadání, tvoření otázek, znázorňování příkladů, psaní a počítání příkladů,
      odpovídání na otázky,
      Procvičujeme s Matýskem str.23/cv.2 - počítání příkladů - dosazování chybějícího sčítance do příkladu.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-55/

Čs - Oskarova prvouka str.24/cv.1 - 4 - vyrávění o rodině, čtení vět, hledání předmětů, počítání a dopisování jejich počtu do vět,
       pojmenovávání činností na obrázcích, spojování obrázků s emotikonem, kreslení obrázku - co mi udělá radost,
       Nakopírované pracovní listy - vystřihování, skládání a lepení obrázků do mřížky - dodělat za domácí úkol
       (přinést ve čtvrtek 23.11.).


Zítra od 8:00 do 9:30 hod. máme besedu s panem včelařem. Za akci bude ze fondu čerpáno celkem 100,- Kč
(v částce je 50,- za svíčku, ochutnávku produktů a 50,- za přednášku). Děti si do školy vezmou pomůcky na výuku českého jazyka a matematiky.


Pondělí 20.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Začali jsem po prodlouženém víkendu komunitním kruhem. Nejprve jsem dětem přečetla tajný dopis, který jsem si pro ně připravila. Potom jsme si povídali o tom, co děti dělaly o víkendu a na závěr jsme si připomenuli pravidla třídy.

M - Matýskova matematika str.54/cv.1 - 4 - čtení zadání, kreslení geometrických tvarů, porovnávání čísel, vyznačování čísel na číselné
      ose, dokreslování posloupnosti,
      Procvičujeme s Matýskem str.23/cv.1 - počítání příkladů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-54/

Čj - podložka Prvňáček - nácvik psaní písmene psacího l,
      Písanka 1.díl str.8/psaní celé stránky,
      Slabikář str.8/cv.1 - 5 a str.9/cv.1 - 5 - vyvozní nových hlásek J, j, čtení nové básničky se zakroužkováním písmen J, j,
      pojmenování obrázků, vytleskávání slabik s určením první hlásky ve slově a kroužkováním první slabiky slova, čtení slabik a slov,
      čtení a psaní písmen, slabik a slov, čtení vět a volení správného dokončení, kreslení obrázku podle zadání.
Domácí úkol: Slabikář str.8/cv.3 a str.9/cv.1 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

Hv - nákopírovaný list - nácvik nové koledy Rychle bratři, společné nacvičování s třídou 1.A na sobotní vystoupení.
Domácí úkol: nakopírovaný list - naučit se zpaměti slova koledy Rychle bratři (na středu 22.11.).
https://www.youtube.com/watch?v=02HyfEUmkFY
       
Čtvrtek 16.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - psací podložka Prvňáček - nácvik psaní písmene e (dostali ve škole, nemocní dostanou po návratu do školy),
      budou si nosit každý den do školy,
      Písanka 1.díl str.6/psaní celé stránky - nácvik psaní písmene e, é,
      Slabikář str.5/cv. 1 - 4 a str.6/cv.1 - 5 - čtení slov ve sloupcích, psaní slov, pojmenovávání obrázků, čtení slabik, skládání
      slov - oválky, kreslení obrázku, čtení vět vybarvování stejných míčků ke slovům hodících se do vět, kroužkování písmen.
Domácí úkol: Písanka 1.díl str.7/napiš celou stránku, Slabikář str.5/cv.1 a str.7/cv.1 - nauč se číst (přečti nejméně 3x), 
      Slabikář str.7/cv.1 - 4 - vypracuj celou stránku podle jednotlivých pokynů.

M - Matýskova matematika str.53/cv.1 - 3 - řešení příkladů rozkladem a dopisování chybějících čísel - dopočítávání,
      Procvičujeme s Matýskem str.22/cv.3 - počítání a dopisování chybějících čísel do příkladů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-53/

Čs - pojmy k osvojení: dětský pokoj, úklid, pořádek, dům, byt, vybavení,
       Oskarova prvouka str.23/cv. 1- 3 - vyprávění o obrázku, hledání neuklizených věcí, lepení nálepek, čtení vět, vyprávění o tom,
       jak děti doma pomáhají s úklidem. Povídání o nadcházejícím státním svátku.


Středa 15.11.2023

Dnešní práce ve škole:
M - Matýskova matematika str.51/cv.2 a str.52/cv.1 - 3 - čtení zadání, tvoření otázek a odpovědí, psaní příkladů a znázornění,
      čtení a psaní čísel, počítání čísel skladem, počítání a doplňování čísel a symbolů,
      Procvičujeme s Matýskem str.21/cv.1 a str.22/cv.1 a 2 - počítání příkladů, rozklady a sklady čísel.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-51/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-52/

Čj - Písanka 1.díl str.4/napsat celou stránku, nácvik psaní písmene u, ú a ů,
      Slabikář str.4/cv.1 - 5 - vyvození nového písmene T,t, čtení básničky a kroužkování nových písmen v ní, pojmenování obrázků,
      vytleskávání slabik, označení obrázků začínajících na t, čtení slabik po sloupcích, psaní písmen a slabik, kroužkování první slabiky
      slova.
Domácí úkol: Slabikář str.4/cv.3 - nauč se číst (přečti nekméně 3x).

Vv a Pv - tvoření rodinného stromu a nácvik koled a básniček na rozsvěcení vánočního stromu.

Úterý 14.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Písanka 1.díl str.2/napsat celou stránku - nácvik psaní i,í,
      Slabikář str.3/cv.1 - 4 - čtení slov ve sloupcích, pojmenovávání obrázků, čtení slov a křížkvávní slov k obrázku, čtení vět
      s obrázky, čtení vět a označení správné možnosti.
Domácí úkol: Slabikář str.3/cv. 1 a 3 - nauč se číst (přečti nejméně 3x).

Tv - hry s míčky, nácvik skákání snožmo přes švihadlo.

M - Matýskova matematika str.51/cv.1 a str.50/cv. 1 - 4 - obchodování, čtení zadání, tvoření otázek, odpovědí, psaní příkladů
      a počítání, dopisování číselných řad, opisování příkladů,
      Procvičujemem s Matýskem ste.21/cv.3 - počítání příkladů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-50/

Čs - pojmy k osvojení - dům, byt, dětský pokoj, úklid, pořádek, vybavení ...
       Oskarova prvouka str.22/cv.1 - 3 - vyprávění, vybavení pokoje, vyhledávání věcí a počítání, hledání rozdílů mezi obrázky.

Chtěla bych připomenout, že zítra mají mít děti fotky členů rodiny (psala jsem v neděli všem email).

Pondělí 13.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Začali jsem jako každé pondělí komunitním kruhem. Povídali jsme si o tom, co děti dělaly o víkendu a na závěr jsme si
připomenuli pravidla třídy.
Třetí vyučovací hodinu jsem dětem slavnostně předla Slabikář a každého vyfotila, také dostaly novou Písanku. 
Slabikář a Písanku prosím obalit. Živou abecedu již do školy děti nosit nemusejí - ponechají si doma.
M - Matýskova matematika str.49/cv.1 - 3 - číst zadání, tvořit otázky a odpovědi, dopsat a vypočítat příklady, příklady vyjádřit
      kolečky, číst a počítat příklady,
      Procvičujeme s matýskem str.21/cv.2 - vypočítat skladem čísel.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-49/

Čj - Písanka 1.díl str.1/ napsat celou stránku - opakování cviků,
      Živá abeceda str.56/cv.1 - čti a spojuj velké tiskací písmeno s obrázkem a malým tiskacím písmenem, číst malá písmena,
      Slabikář str.2/cv.1 - 4 - číst sloupce slov, pojmenovát obrázky, přečíst slovo a zakřížkovat slovo k obrázku, pojmenovat obrázek,
      číst slova a vhodné slovo napsat do věty, pojmenovat obrázek a říct k němu sloveso - napsat ho.
Domácí úkol: Slabikář str.2/cv.1 - nauč se číst (čti nejméně 3x).

Hv - dechová cvičení, rozezpívání, opakování naučených písniček a koled, 
       nakopírovaný list - nácvik koledy Čas vánočnína vystoupení, které bychom chtěli zpívat na rozsvícení vánočního
       stromu v Kníně na náměstí.
Domácí úkol: nakopírovaný list - naučit se zpaměti slova koledy Čas vánoční.
https://www.youtube.com/watch?v=k0RJtL6w7io


Pátek 10.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Živá abeceda str.55/cv.1 - 3 - povídání o obrázku, čtení vět s obrázky, čtení jmen a psaní v oslovení, psaní jmen,
      nakopírované listy - vybarvování písmen a obrázků k nim.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.34/cv.1 - 3 - nauč se číst (přečti nejméně 3x),
                      nakopírovaný list - naučit se zpaměti označenou básničku (úkol na pondělí).

M - Matýskova matematika str.48/cv.1 - 4 - nové učivo sklad čísel, vyznačování čísel na číselné ose, opisování příkladů
      a jejich výpočet,
      Procvičujeme s Matýskem str.20/cv.1 a 2 - dopisování čísel do číselných řad, počítání příkladů,
      nakopírovaný list - počítání příkladů v oboru do 5.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-48/

Čtvrtek 9.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky str.28/řádek 1, 4 a 6 - opakování cviků,
      Živá abeceda str.53/celá stránka - pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik, kroužkování první slabiky slova, čtení slabik,
      čtení slov, psaní slabik,
      nakopírované listy s písmenky - vybarvování.
Domácí úkol: Živá abeceda str.54/cv.1 - 5 - naučit se číst (přečti nejméně 3x), úkol je na pondělí.

M - Matýskova matematika str.47/cv.1 - 3 - čtení zadání, kladení otázek a odpovědí, dopisování příkladů, vyjádření počtu obrázků
      kolečky, počítání příkladů, 
      Procvičujeme s Matýskem str.20/cv.3 - rozklad čísel,
      nakopírovaný list - sčítání a odčítání v oboru do 5, rozklad čísel.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-47/

Čs - Oskarova prvouka str.20/cv.1 - 3 - čtení vět s obrázky, seznámení s emotikonem pocitu radosti, vyprávění o obrázcích a hledání
      správného řešení chování, lepení nálepek.

Úterý 7.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky str.27/řádek 3, 5 a 7 - nácvik dolního zátrhu,
      Živá abeceda str.52/celá stránka - pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik,, kroužkovávní první slabiky slova,
      čtení slabik, psaní slabik.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.29/cv.1 - 3 nauč se číst (přečti nejméně 3x, úkol na čtvrtek).

M - Matýskova matematika str.46/celá stránka - čtení zadání, tvoření otázek a odpovědí, porovnávání čísel,dopisování čísel
     do číselných řad,
     nakopírovaný list - procvičování sčítání a odčítání v oboru do 5, rozklady čísel a porovnávání čísel.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-46/

Čs - Oskarova prvouka str.21/celá stránka - čtení vět, vyporávění o tom, jak se starámě o miminko, vývoj dítěte v přešklním období.
       nakopírovaný list - rodina.

Pondělí 6.11.2023

Důležitá informace: ve středu 8.11. jedeme na výlet do skanzenu Vysoký Chlumec.
Děti přijdou normálně do školy a sebou si vezmou do baťůžku: svačinu, pití, papírové kapesníčky, zvlhčené ubrousky, pláštěnku,
menší kapesné a čip na oběd. Předpokládaný návrat bude cca kolem 12:00 hod. a potom půjdou na oběd. Budeme celý den venku
tak ať mají děti vhodné a teplé oblečení a obutí. Pokud bývá někomu v autobuse nevolno tak ať má sebou prášek na nevolnost a igelitový sáček.


Dnešní práce ve škole:
Začali jsem jako každé pondělí komunitním kruhem. Nejpsve jsem dětem přečetla připravený tajný dopis, potom jsem si povídali
o tom, co dělali o víkendu a na závěr jsme si připomenuli pravidla třídy.

M - Matýskova matematika str.45/celá - počítání předmětů a vyjádření jejich počtu kolečky, čtení čísel a znázorňování kolečky,
      vybervování obrázků, vyznačováná čísel na číselné ose, psaní čísel vzájemně se překrývajících,
      Procvičujeme s Matýskem str.19/cv.1 - 3 - kroužkování 0, čtení číslic a vyjádření puntíky, psaní čísla 0.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-45/

Čj - Uvolňovací cviky - str.26/celá a str.27/1 a 2 řádek - nácvik psaní dolního zátrhu, pohádka o Devíti kuřátkách,
      Živá abeceda - str.50/celá a str.51/celá - vyvození nového písmene I, čtení básničky k písmenku, kroužkovní písmenek I
      v textu básničky, pojmenovávání obrázků vytleskávávní slabik, kroužkování pojmenovanýcj obrázků začínajícícch na I,
      vybarvování políček s písmenem I, čtení písmen, psaní písmene I, psaní počátečních písmen slov, 
      mazací tabulka - psaní slabik podle diktátu,
      Zdokonalujeme si čtení str.33/cv.1 a 2 - návik čtení.
Domácí úkol: Zokonalujeme čtení str.33/cv.3 a 4 - nauč se číst (čti nejméně 3x).

Hv - dechová cvičení, rozezpívání, opakování naučených písniček a koled, 
       nakopírovaný list - nácvik nové koledy Čas vánočnína vystoupení, které bychom chtěli zpívat na rozsvícení vánočního
       stromu v Kníně na náměstí.
Domácí úkol: nakopírovaný list - naučit se zpaměti slova koledy Čas vánoční (naučit se na příští pondělí).  
https://www.youtube.com/watch?v=k0RJtL6w7io


Pátek 3.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Živá abeceda str.49/celá - čtení vět s obrázky, dopisování slov, povídání o vybavení kola, psaní slov v oslovení,
      Ámos str.19/cv.3 a 4 a str.22/cv.1 a 2 - povídání o obrázcích, dopisování slov v oslovení, pojmenovávání obrázků,
      nalepování obrázků.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.25/cv.1 - 3 nauč se číst (přečti nejméně 3x).

M - Psaní číslic str.6/1 - 3 řádek - nácvik psaní číslice 0,
      Matýskova matematika str.44/celá - vyvození čísla 0, pojmenovávání obrázků a určování jejich počtu, počítání předmětů
      a jejich znázornění a vyjádření číslem, psaní číslic,
      Procvičujeme s Matýskem str.19/cv.4 - porovnávání čísel,
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-44/
      nakopírovaný list - sčítání a odčítání do 4, rozklad čísel - děti mají list doma dopočítat (úkol na procvičování).


Čtvrtek 2.11.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Živá abeceda str.47/celá a 48/celá - opakování básničky na písmenko U (zítra by ji děti měli umět zpaměti),
      pojmenovávání obrázků, vytleskávávná slabik, určovávní a kružkování první slabiky slova, čtení slabik, sov a vět,
      čtení a psaní slov podle předlohy, čtení písmen, slabik a slov po řádcích a sloupcích,
      Ámos str.19/c.1 a 2 - podle obrázku psaní slov, dopisování slov do věty,
      kobereček s písmenky - skládádní slabik podle diktátu.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.28/cv.1 a 2 - nauč se číst (přečti nejméně 3x). 

M - Psaní číslic str.5/řádek 1 - 3 - nácvik psaní číslice 5,
      Matýskova matematika str.43/cv.1 a 2 - obchodování - čtení zadání, kladení otázek a odpovědí,řešení příkladů, grafické
      znázornění peněz.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-43/

Čs - vysvětlení pojmů: rodina, širší rodina, rodiče, manželé, prarodiče, sourozenci, teta, strýc, sestřenice, bratranec ...,
       Oskarova prvouka str.18/celá a 19/celá stránka - povídání o rodině, vymýšlení jmen členům rodiny na počáteční písmena,
       pojmenovávání členů rodina podle rodokmene, pojmenovávání osob a psaní jejich oslovení.
Domácí úkol: Oskarova prvouka str.18/cv.3 - vypracuj podle zadání (úkol na příští úterý).

Středa 1.11.2023

Dnešní práce ve škole:
M - Matýskova matematika str.42/cv.1 - 3 - vyznačování čísel na číselné ose, vybarvování vzoru, počítání podle obrázků
      a doplňování čísel a symbolů,
      Procvičujemem s Matýskem str.18/cv. 1 a 2 - počítání rozkladem a počítání do 5.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-42/

Čj - Uvolňovací cviky str.25/řádek 3 - 7 - nácvik horního zátrhu, písnička Běžela ovečka,
      Živá abeceda str.44 - opakování básničky na písmeno U,
      str.46/cv.1 - 4 - pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik, kroužkování prvních slabik, čtení písmen a spojování do slabik,
      čtení slabik a jejich psaní,
      mazací tabulky - diktát probraných písmen a slabik.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.24/cv.1 a 2 - nauč se číst.

Vv - kreslení svíčky.

Pv - hlava svatomartinského koně.
 
Úterý 31.10.2023

Dnešní práce ve škole: Projektový den Halloween a Dušičky
Čj, M, Čs a Tv:
- povídali jsem si a tom, jak vznikl svátek Halloween a kde se slaví,
- tvořili jsme Lapbooku k Halloweenu,
- vypracovávali pracovní list na procvičení písmenek s vybarvováním k Dušičkám,
- vypočítávali dva pracovní listy na sčítání a odčítání do 5 s vybarvováním, 
- četli jsem si příběh k Dušičkám, povídali si co je to za svátek a jak se u nás slaví a vybarvovali k tomu obrázek,
- vydlábávali jsme dýni, kterou jsem dětem přinesla,
- dokončili jsme si nedodělané dýmě z papírových tácků,
- udělali jsem si společnou fotografii a na závěr děti dostali sladkou odměnu v podobě halloweenského zákusku.
Moc děkuji, že děti přišly v kostýmech. Zítra se normálně učíme podle rozvrhu.

Pondělí 30.10.2023

Dmešní práce ve škole:
M - Matýskova matematika str.41/cv.1 - 3 - vprávění o obrázcích - rozklad čísla, píklady řešeny rozkladem (nové učivo),     
      Procvičujeme s Matýskem str.17/cv.1 a 3 - čtení a výpočet příkladů, podle znázornění psaní a výpočet příkladů.
Domácí úkol: Procvičujeme s Matýskem str.17/cv.2 - vypočítej rozkladem.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-41/
Čj - Uvolňovací cviky - str.24/celá a str.25/první a druhý řádek - nácvik horního zátrhu, písnička Běžela ovečka,     
      Živá abeceda str.44/celá a str.45/celá - básnička k písmenku - kroužkování U, Ú a Ů, označení obrázků začínajících      
      na nové písmenko, vytleskávávní slabik, určování počátečního písmene a psaní počátečního písmenka, vybarvování podle      
      zadání, psaní písmenka U, Ú a Ů, čtení písmen,     
      Zdokonalujeme čtení - čtení na známky zadaných cvičení, čtení str.27/cv.1 - 4,     
      Mazací tabulka - cvičný diktát psaní písmen a slabik.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.27/cv.3 a 4 - nauč se číst (přečíst nejméně 3x).
Hv - dechová cvičení, rozezpívání, opakování naučených písní,         
       nácvik koled na vystoupení, které bychom chtěli zpívat na rozsvícení vánočního stromu v Kníně na náměstí,       
       Nakopírovaný list - koleda Stojí vrba košatá.
Domácí úkol: Nakopírovaný list - naučit se slova koledy Stojí vrba košatá (úkol na příští pondělí).
https://www.youtube.com/watch?v=NooQha3OcH0

Připomínám, že zítra bude projektový den na téma Halloween a Dušičky. děti mohou přijít v kostýmech.
Do školy si přinesou:penál, svačinu, pití, čip na oběd a Žákovskou knížku.

Středa 25.10.2023

M - Matýskova matematika str.40/cv.1 - 5 - psaní čísla 5 a ostatních číslic, počítání předmětů a jejich vyjádření kolečky a čísly,       
      vyhledávání číslic a jejich psaní, psaní příkladů a jejich výpočítání,
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-40/     
      procvičování sčítání a odčítání v oboru do 5  pomocí plastových víček.
Domácí úkol: procvičovat sčítání a odčítání v oboru do 5. 
Čj - Uvolňovací cviky str.22/nácvik psaní dolní kličky, písnička Rybička maličká
      Živá abeceda str.42/cv.1 - 5 - čtení podle pokynů v zadáních,
      Hra: Jak to bylo pohádko,
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.20/cv.3 a str.21/cv.1 - nauč se číst.
Vv a Pv - Darkiáda.
 
Na úterý 31.10. pro děti chystátm projektový den na téma Halloween a Dušičky. Děti mohou přijít v kostýmech.
Připravuji pro ně program formou pracovních listů. 
Do školy si přinesou:penál, svačinu, pití, čip na oběd a Žákovskou knížku.

Úterý 24.10.2023

Čj - Uvolňovací cviky str.22/celá stránka a str.23/první a druhý řádek - nácvik psaní dolní kličky, písnička Rybička maličká,      
      Živá abeceda str.42/cv.1 - 5 - nácvik čtení,      
      hra - Jak to bylo pohádko, četba pohádky O Popelce.
Domácí úkol: Procvičujeme si čtení str. 20/cv.3 a str.21/cv.1 naučit se číst (číst nejméně 3x).     
M - Psaní číslic str.4/psaní řádku 1 - 3 - psaní číslice 4,      
      Matýskova matematika str.39/cv.2 a 3 - čtení zadání, vyjádření kolečky a dopisání příkladů, čtení příkladů a ústní vypočítání,                     Procvičujeme s Matýskem str.16/cv.2 - 4 - psaní číslice 5, počítání příkladů, čtení čísel a znázornění na číselné ose.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-39/
Čs - Oskarova prvouka - pojmy podzim, krajina, rostliny, živočichové,     
       str.16/cv.1 a 4 a str.17/cv.1 a 2 - vyprávění o podzimní krajině, pojmenování a vyprávění o ptácích, vyprávění podle oválů      
       o podzimu, čtení vět s obrázky a vyprávění z čeho se může rodina radovat,      
       Nakopírovaný pracovní list - pojmenovávání jednotlivých obrázků, vybarvování, pouštění videí s jednotlivou probranou      
       tématikou o podzimu.      
Domácí úkol: Oskarova prvouka str.17/cv.3 - nakresli obrázek vztahující se k podzimu.

Pondělí 23.10.2023

Dnešní práce ve škole:
M
- Matýskova matematika str.38/cv.1 - 5 a str.39/cv.1 - psaní čísla 4 a dalších číslic, vyjádření počtu obrázků kolečky     
      a číslicí, vyhledávání číslic, porovnávání číslic, čtení zadání, tvoření otázek a odpovědí, výpočet příkladů,     
      Procvičujeme s Matýskem str.16/cv.1 - čtení příkladů a jejich znázornění kolečky.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-38/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-39/     
Čj - Uvolňovací cviky str.21/nácvik psaní horní kličky,     
      Živá abeceda - str.40/cv.1 - 4 a str.41/cv.1 - 4 - opakování básničky písmenka O a P, pojmenovávání obrázků,      
      vytleskávání slabik, kroužkování první slabiky slova, čtení písmen a spojování do slabik, nácvik čtení slabik a psaní slabik,      
      čtení slov a obrázkové věty.     
      Zdokonalujeme čtení str.19/cv. 1 - čtení na známky.     
      Koberečky s písmenky - skládání slabik a slov.     
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.20/cv. 1 a 2 - naučit se číst (číst nejméně 3x). 
Hv - dechová cvičení, zpívání naučených písní,        
       zkoušíme nové koledy, které bychom chtěli zpívat na rozsvícení vánočního stromu v Kníně na náměstí,       
       Nakopírovaný list - koledy Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši.
Domácí úkol: Nakopírovaný list - naučit se slova koled zpaměti (na příští pondělí).        

Pátek 20.10.2023


Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky - str.20/nácvik horní kličky, povídání o stěhovavých a stálých ptácích,     
      Živá abeceda - str.38/cv.1 - 4 a str.39/cv.1 - 4 - nové písmenko , básnička na P, křížkovávní slov začínajících na P,      
      pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik, určovávní počtu slabik a počátečního písmene, čtení, psaní písmene P,      
      vybarvování podle zadání,     
      Hra - žáci vymýšlí slova na dané písmenko,     
      Mazací tabulka - diktát písmene a slabik.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.19/cv.1 - 3 nauč se číst (přečíst nejméně 3x), Živá abeceda str.38/cv.1 - naučit se zpaměti
básničku (na pondělí).

M - Matýskova matematika str.37/cv. 1 - 4 - čtení vět, tvoření otázek a odpovědí, doplňování vhodných čísel, znázorněný příklad
      napsat, doplňování teček do domina, čtení a počítání příkladů.
      Procvičujeme s Matýskem str.15/cv. 1 - 4 - čtení znázorněných příkladů, psaní čísla 4, vyznačování bodů a čísel na číselné ose,
      počítání příkladů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-37/

Čtvrtek 19.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj 
- Živá abeceda str.36/cv.1 - 5 - nácvik čtení podle zadání str.37/cv.1 a 2 - vyorávění o obrázku (cesta do školy), značení správných
      možností,
      Ámos str.18/cv.3 a 4 - pojmenovávání obrázků a lepení obrázků, čtení slabik a logicky dopisování dalších,
      nakopírovaný list s písmenkem O.

- Matýskova matematika str.35/cv.1, 3 - 5 a str.36/cv.1 a 3 - čtení zadání, vybarvování správných počtů draků, vyjádřování
      předmětů kolečky, tvoření otázek a odpovědí, doplňování správných symbolů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-35/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-36/

Čs - Oskarova prvouka -  podzim, živočichové - str.15/cv.1 - 3 - vyprávění o lese, čtení vět s obrázky, vybarvování správných                          obrázků, orientace v prostoru,  třídění ptáků na stěhovavé a nestěhovavé a lepení do správného rámečku.

Středa 18.10.2023

Dnešní práce ve škole:
M
 - Matýskova matematika str.34/cv.1 - 3 a str.35/cv.1 a 2 - pojmenovávání obrázků, počítání jejich počtu, vyhledávání objektů
      a jejich počty vyjádření kolečky, počítání a kroužkování předmětů po 5, 
      Procvičujeme s Matýskem str.14/cv.1 - 5 - kroužkování čísla 5, vyjádřování čísel kolečky, podle čísla dokreslování geometrických
      tvarů.
Domácí úkol: Procičujeme s Matýskem str.14/cv.6 - doplň porovnávaví symboly.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-34/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-35/

Čj - Uvolňovací cviky - str.19/psaní vraatného tahu - psaní v řádcích, písnička Já mám koně,       
      Živá abeceda - str.35/cv.1 - 4 - pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik, kroužkovávní první slabiky slova, čtení slov        
      a oslovení v řádcích, psaní slov podle předlohy.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.18/cv.1 - 3  nauč se číst (přečíst nejméně 3x).

Pv - dýně s papírového tácku.

Vv - Natopýr z papírové ruličky.

Úterý 17.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky str.18/nácvik vratného tahu,
      Živá abeceda str.34/cv.1 -4 - pojmenovávání obrázků, vytleskávání slabik, určování počtu slabik, kroužkování první slabiky,
      čtení písmen a spojování do slabik, čpsaní slabik,
      Zdokonalujeme čtení str.16/cv.2 a 3 čtení.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.17/cv.3 a 4 - nauč se číst slabiky po řádcích a sloupcích (přečíst nejméně 3x),
Ámos str.18/cv.1 a 2 - vypracuj podle zadání.

M - Matýskova matematika str.33/cv.1 a 2 - čtení zadání, tvoření otázek a odpovědí, psaní příkladů a jejich znázornění,
      Procvičujeme s Matýskem str.13/cv.1 - 4 - vyznačování bodů a čísel na číselné ose, počítání příkladů a jejich znázornění,
      kreslení geometrických tvarů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-33/

Čs - Oskarova prvouka - pojmy - strom, keř, plod, ovoce, zelenina,
       str.14/cv.1 - 3 a str.16/cv.2 a 3 - pojmenovávání stromů, třídění stromů do skupin, rozlišovávní částí stromů a keřů,
       pojmenovávání ovoce a zeleniny na obrázcích,
       ochutnávka s hádáním přineseného ovoce a zeleniny.
Všem děkuji za poslané vzorky ovoce a zeleniny. 


Pondělí 16.10.2023

Dnešní práce ve škole:
- Matýskova matematika str.32/cv.1 - 4 - vyhledávání překrývajících se čísel, psaní čísel, dokreslování logicky pokračujícího vzoru,              vyznačování čísel na číselné ose, čtení příkladů a počítání pomocí plastových víček,     
      Procvičujeme s Matýskem str.12/cv.1 a 2 - čtení příkladů a znázorňování kolečky.
Domácí úkol: Procvičujeme s Matýskem str.12/cv.3 vyracuj podle zadání.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-32/

Čj - Mazací tabulka - psaní písmen a slabik podle diktátu,
      Živá abeceda str.32/cv.1 - 4 a str.33/cv.1 - 4 - básnička na písmenoO, pojmenovávání slov, psaní písmena O, pojmenovávání
      obrázků, čtení obrázků s předložkou O, dopisování písmen, vybarvování, 
      Zdokonalujemem čtení str.16/cv. 1 a 2 - nácvik čtení.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.17/cv.1 a 2 - nauč se číst (přečíst nejméně 3x), Živá abeceda str.32/cv.1 - nauč se zpaměti básničku.

Hv - dechová cvičení, opakování naučených písniček s pohybem, nácvik písně Čížečku, čížečku.
Domácí úkol: Nakopírovaný pracovní list - naučit se zpaměti slova písničky Čížečku, čížečku (na příští pondělí).

Pátek 13.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky str.16/nácvik psaní šikmé čáry shora dolů - písnička Prší, prší,     
     Živá abeceda str.31/cv.1 - 3 - povídání o obrázku, pojmenovávní dívek, dopisovávní jmen, křížkování vhodných věcí,     
    Ámos str.15/cv.1 - 4 - dopisování slov a vět, čtení, dokreslování obrázků. 
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.15/cv.1 - 3 nauč se číst (přečti nejméně 3x), Ámos str.12/cv.2 a 3- vypracuj podle zadání.

M - Matýskova metematika - str.31/cv.1 - 5 - psaní číslic 1, 2 a 3, vyjádření předmětů kolečky a číslicí, vybarvování geometrických                tvarů - počítání a vyjádření číslicí, nácvik psaní příkladů na sčítání a odčítání v oboru do 4,                
      Procvičujemem s Matýskem - str.11/cv.2 - 4 - nácvik psaní číslic, počítání a vyjádření číslem, počítání diktovaných příkladů za                  pomoci kaštanů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-31/

Tv - byli jsme v Oplocence na prolézačkách.

Čtvrtek 12.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj
- Živá abeceda str.29/cv.1 - 4  a str.30/cv.1 - 5 - čtení slabik, pojmenovávání obrázků, vytleskávání slabik, psaní první slabiky
      slova, čtení podle zadání,
      Ámos str.13/cv.2 a str.14/cv.3 a 4 - orientace podle geometrických tvarů, pojmenovávání skupiny obrázků, vyhledávání
      obrázků a jejich lepení, pojmenovávání obrázků a lepení dalších, čtení a psaní slabik.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.14/cv.1 - 3 - nauč se číst (přečti nejméně 3x), Ámos str.13/cv.3 - vypracuj podle zadání.
Zatím ještě stále nemají děti některá  písmenka zautomatizovaná. Prosím, pište si diktátky herní formou i doma, a hlavně ať
Vám čtou - prosím kontrolujte je, jestli čtou správné písmenko, slabiku a slovo.

M - Psaní číslic - str.3/řádek 1 - 3 a str.2/řádek 7 - psaní říslic 1, 2 a 3,
     Matýskova matematika str.30/cv.1 - 4 - čtení zadání, psaní kolečky vyjádřených příkladů, počítání, dopisování číslic a symbolů,
     vyprávění podle obrázků, čtení a výpočet příkladů,
     Procvičujeme s Matýskem str.11/cv.1 - čtrní zadání a vyjádření kolečky.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-30/

Čs - Oskarova prvouka - pojmy podzim, zahrada, zelenina, str.13/cv.1 - 5 - vyprávění, pojmenovávání zeleniny, orientace,
       kreslení toho, co se dá zavařovat. 


Středa 11.10.2023

Dnešní práce ve škole - projektový den Podzim

M - Pracovní listy s podzimními obrázky - porovnávání čísel, sčítání hříbků a listů - místo číslic kreslili puntíky a čárky.
      S využitím přinesených kaštanů skládali čísla a geometrické tvary - budeme ještě skládat i v dalších dnech v rámci výuky.

Čj - Povídali jsme si o podzimu, hádali hádanky.
      Pracovní listy s podzimními obrázky - uvolňovací cviky - kreslili pavučinu, dráhu listu směrem od stromu, najdi dětem
      svého draka a dokreslování druhé poloviny listu. Povídali jsme si, proč stromům na podzim opadává listí.

Pv a Vv - tvořili jsme sovu s křídly z listů. V plánu jsme ještě měli tvořit skřítka podzimníčka, ale toho si uděláme příští týden.
      Moc Všem děkuji za přinesené kaštany (kaštany ještě využijeme) a listy. Zítra se normálně učíme podle rozvrhu.


Úterý 10.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky - str.15/psaní šikmé čáry zdola nahoru,
      Živá abeceda - str.28/cv.1 - 4 - pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik, čtení písmen a slabik, psaní slabik.
      Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.13/cv.1 - 3 - nauč se číst písmena a slabiky po řádcích a sloupcích (přečíst nejméně 3x). 

Tv - nástup, rozcvička, opičí dráha - rozestavili jsme nářadí jako prolézačky a zdolávali překážky.

M - vyvození nového symbolu - (mínus),
      Matýskova matematika - str.29/cv.1 - 4 - vyprávění o obrázku, tvoření otázek a odpovědí, vyvození pojmu ubylo, vzal ...,
      čtení zadání příkladů, dopisování příkladů, psaní nového symbolu mínus,
      Procvičujeme s Matýskem - str.10/cv.2 a 3 - psaní číslice 1 a 2.
      https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-29/

Čs - sad, ovoce na podzim,
      Oskarova prvouka - str.12/cv.1 - 4 - vyprávění o obrázku, orientace, pojmenovávání nářadí, čtení vět s obrázky,
      pojmenovávání ovocných stromů a jeho plodů, třídění ovoce podle toho, co je uvnitř, lepení obrázků.

Pondělí 9.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Dnešní výuku jsme začali komunitním kroužkem, kde jsme si zopakovali pravidla třídy, pravidla chování ve škole a povídali si
o tom, co děti dělaly o víkendu.
M - Matýskova matematika - str.28/cv.1 - 5 - psaní číslice 1 a 2, počítání předmětů, vyjádření kolečky, porovnávání, vybarvování
      geometrických tvarů,
      Procvičujeme s Matýskem - str.10/cv.1 a 4 - počítání předmětů, vyjádření kolečky a číslicemi.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-28/

Čj - Uvolňovací cviky - nácvik psaní šikmé čáry zdola nahoru,
      Živá abeceda - vyvozování písmene S, opakování básniček na jednotlivá písmena, čtení písmen, pojmenovávání obrázků,
      vytleskávávní slabik a určování první hlásky a psaní písmene, vybarvování,
      Zdokonalujeme čtení - čtení slov po sloupcích a řádcích,
      Ámos - str.14/cv.1 a 2 a str.12/cv.1 - pojmenovávání obrázků, vytleskávání slabik, učování první hlásky a psaní počátečního
      písmene, vymýšlení dalších slov na určené písmeno, lepení obrázků - slova.
      Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.12/cv.1 - 4 - nauč se číst písmena a slabiky po řádcích a sloupcích (přečíst nejméně 3x). 

Hv - Pracovní list č.2 - nácvik písně Až já budu velká, dechová cvičení, určování - co je zvuk a co je tón, opakovávní naučených
       písniček, malování obrázku k písničce.
       Domácí úkol: Nakopírovaný list č.2 - naučit se zpaměti slova písně Až já budu velká a domalovat obrázek k písničce
       (na příští pondělí).

Důležitá informace:
Ve středu 11.10. jsem si pro děti připravila projektový den na téma Podzim. Děti budou zábavnou formou plnit různé
úkoly na dané téma z matematiky i českého jazyka, vybarvovat, hádat hádanky skládat z kaštanů a tvořit.
Do školy si přinesou: penál, svačinu, pití, čip na oběd, Žákovskou knížku a 10 různých listů.

 
Pátek 6.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Živá abeceda - vyvození nového písmene S, str.26/cv.1 - 3 - četba a zapamatování básničky, kroužkování písmene S,
      hledání a křížkování obrázků začínajících na S, pojmenovávání slov, vytleskávávní slabik.
      Ámos - str.11/cv.1 - 6 - psaní slov podle obrázků, kreslení obrázku podle zadání, psaní vhodných slov, psaní věty, hra Na sluníčka.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.10/cv.2 a str.11/cv.1 a 2 - nauč se číst slova a věty po řádcích a sloupcích (přečíst nejméně 3x). 

Tv - nástup, nácvik přeskoků snožmo přes švihadlo, nácvik házení a chytání míče - přihrávky, vybíjená Všichni proti všem.

M - Matýskova matematika - str.27/cv.1 - 4 - tvoření otázek a odpovědí, vyjadřování předmětů kolečky, psaní příkladů,
      četba příkladů a ústní sčítání do 4 - procvičovat.
      Procvičujeme s Matýskem str.9/cv.1 - 6 - kroužkování čísla 4, podle číslic domalovávání puntíků, domalovávání
      geometrických tvarů podle číslic, porovnávání čísel.
      Nakopírovaný pracovní list - vybarvování obrázku podle čísel.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-27/
 
Čtvrtek 5.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky - str.13/psaní šikmých prohnutých čar zdola nahoru - listí,
      Živá abeceda - str.24/cv.3 a 4, str.25/cv.1 a 2 - čtení slabik po řádcích a sloupcích, práce na zahradě - povídání a psaní jmen,
      čtení zadání a vybarvování,
      Ámos - str.9/cv.2 a 3, str.10/cv.1 a 3 - psaní slov, čtení vět, počítání a pojmenovávání obrázků, oriemtace podle zadání 
      (před, za, nad, pod).
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.8/cv.3 a str.9/cv.1 - nauč se číst písmena a slabiky po sloupcích a řádcích (přečíst nejméně 3x). 

M - Matýskova matematika - str.25/cv.1 - 4 - počítání předmětů po 4, podle čísla dokreslovávní koleček, čtení zadání a vybarvování 
      obrázků, tvoření otázek a odpovědí, porovnávání čísel.
 https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-25/
 https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-26/

Čs - Oskarova prvouka - str.11/cv.1 - 3 - čtení textu, vymýšlení jmen, hledání podle zadání, vybarvování draků, vysvětlení značek počasí,
       podzimní počasí a vhodné oblečení.
Domácí úkol: Oskarova prvouka str.11/cv.2 - pozoruj každý den počasí a do určeného políčka podle dne v týdnu domaluj značku počasí.

Středa 4.10.2023

Dnešní práce ve škole:
M - vyvození čísla 4, obchodování,
      Matýskova matematika - str.23/cv.1 a 2, str.24/cv.1 - 3 - obchod - seznámení s drobnými mincemi, vysvětlení placení,
      tvoření otázek a odpovědí, počítání objektů a obrázků do 4.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-23/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-24/

Čj - Živá abeceda - str.23/cv. 1 - 3 a str.24/1 - 3 - čtení slabik a slov, pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik,
       koberečky - skládání slabik.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.8/cv.1 a 2 - nauč se číst písmena a slabiky po sloupcích.

Vv - podzimní list - vybarvování, stříhání a lepení.

Pv - drak - obkreslování, stříhání, vázání mašliček z krepového papíru na ocásek.
Domácí úkol: naučit se uvázat uzlík a zavázat si tkaničky u bot na mašličku. Přinést papírovou ruličku na příští středu.

Úterý 3.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj
- Uvolňovací cviky - str.12/ nácvik horního oblouku,
       Živá abeceda - str.22/cv.1 - 4 - pojmenovávání obrázků, vytleskávávní slabik, určování počtu slabik,
       čtení písmen a slabik po řádcích, psaní slabik.
       Mazací tabulky - psaní písmen podle diktátu.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.7/cv.3 a 4 - nauč se číst po sloupcích a řádcích. 

Tv - nástu, rozcvička, pořadová cvičení, nácvik házení a chytání míče - přihrávky - procvičovat.

M - Matýkova matematika - str.22/cv.2 a 3 - vyprávění podle obrázků, psaní a čtení příkladů, počíní do 3,
      Procvičujeme s Matýskem - str.8/cv.1 - 4 - psaní čísla 1, počítání předmětů, vyjádření příkladů kolečky,
      dokreslování geometrických tvarů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-22/

Čs - Oskarova prvouka - str.10/cv.1 - 3 - povídání o ročních obdobích, o podzimu, o počasí na podzim, o oblékání na podzim, 
       nalepovávní nálepek, pozorování větvičky v různých ročních obdobích - vše by se měly děti naučit.

 Dnes dostali ve škole z programu "Ovoce a mléko do škol" každý 5 švestek a Bovýskův čerstvý sýr. Něco už stačili sníst
 o přestávkách, ale dohlédněte prosím, aby to nezapomněli v taškách.

Pondělí 2.10.2023

Dnešní práce ve škole:
Dnešní ráno jsme začali vyhodnocením pátečního sportovního dne. Děti, které se umístily na prvních třech místech dostali sášek
bombonků a každé dítě lízátko za účast. Potom jsme si v komunitním kruhu povídali o tom, co by měli ve svém věku všechno
zvládnout udělat samostatně. 

M
- Matýskova matematika - sčítání v oboru 1 až 3, str.21/cv.1 - 5 a str.22/cv.1 - psaní číslice 1, počítání, porovnávání, vybarvování.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-21/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-22/

Čj - Uvonovací cviky - str.11/čára shora dolů, dračí ocásky - uvolňování zápěstí,
      Živá abeceda - str.20/cv.1 - 3 a str.21/cv.1 - 4 - nové písmeno E, básnička k písmenu, pojmenovávání slov, vytelskávání slabik,
                           psaní písmena E a É,
      Ámos - str.8/cv.1 a str.9/cv.1 - pojmenovávání obrázků, vytleskávání slabik, vymýšlení dalších slov začínajících na písmeno E,
                 nalepování obrázků k jednotlivým vyučovacím předmětům.
      Zdokonalujeme čtení - str.6/celá - četba na známky.  
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení - str.7/cv.1 a 2 - nauč se číst písmena po řádcích a písmena a slabiky po sloupcích 
(přečíst nejméně 3x).      

Hv - dechová cvičení, opakovávní naučených písniček, nácvik nové písně Holka modrooká, poslech ukázky z hudebními nástroji,
       Nakopírovaný pracovní list č.2 - cv.1 a 2 - vypraocvat podle zadání. 
Domácí úkol: Nakopírovaný pracovní list č.2 - naučit se slova písně Holka modrooká (úkol je na pondělí 9.10.)

Pátek 29.9.2023

Co jsme dělali:
Ráno jsme si povídali o tom, co děti dělaly ve středu v den volna a dokreslovaly si rozpracovaný lapbook. Potom jsme si něco pověděli, jak to bude probíhat v Oplocence, protože je čekal orienťák pro nejmenší. Na devátou jsme šli do Oplocenky, kde bylo připraveno deset stanovišť s různými sportovními úkoly a od půl jedenácté jsme zkoušeli zaběhnout zvířátkový orienťák. Děti běhaly podle čísel a cvakaly si na stanovišti značku určenou určitému zvířátku. Doplněné kartičky ze stanovišť vyhodnotíme a odměníme v pondělí.


Středa 27.9.2023

Dnešní práce ve škole:
M - Matýskova matematika - vyvození operace sčítání, symbol +,
                                       - str.20/cv.1 - 5 - vyprávění, tvoření otázek a odpovědí, nácvik psaní symbolu +.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-20/

      Procvičujeme s Matýskem - str.6/cv.1, 2 a 4 a str.7/cv.5 - kroužkování čísla 3, dokreslování puntíků, geometrické tvary.
Domácí úkol: Procvičujeme s Matýskem str.7/cv.1 a 2 - vypracuj podle zadání (úkol na pondělí).

Čj - Uvolňovací cviky - str.10 - psaní čar různými směry.
      Zdokonalujeme čtení - str.5/cv.3 a 4 - čtení slabik a slov po sloupcích.
      Živá abeceda - str.19/cv.1 - 3 - povídání o obrázcích, čtení vět s obrázky, opakování básniček na probraná písmenka.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.6/cv. 1 , 2 a 3 - nauč se číst slova po řádcích a věty s brázky po sloupcích (přečíst nejméně 3x.),
                       Ámos - str.7/cv.3 a 4 - vypracuj podle zadání dole (úkol na pondělí).

Vv - povídali jsme si o státním svátku Dnu české státnosti, kreslili obázek sv. Václava.

Pv - modelovali jsme jablko, hrušku a písmenko M.

Chtěla bych jem připomenou, aby si děti do školy noslily pracovní sešity a pomůcky podle rozvrhu. Některé děti nosí každý den vše (Osakarovu prvouku a desky s listem na hudební výchovu) a mají zbytečně těžké aktovky.


Úterý 26.9.2023

Dnešní práce ve škole:
ČJ - Živá abeceda - str.18/cv.1 - 5 - nácvik čtení písmen, slabik a slov po řádcích a sloupcích.
      Ámos - str.7/cv.1 - 2 a str.6/cv.3 - pojmenovávání obrázků, vytleskávání slabik, určování počtu slabik, vymýšlení slov
      a orientace v textu.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.5/cv.1 a 2 - nauč se číst po sloupcích (přečíst nejméně 3x.)

M - Matýskova matematika - str.18/cv.1 - 3 a str.19/cv.1 - 4 - čtení zadání, tvoření otázek a odpovědí, porovnávání čísel,
      orientace v prostoru, procvičování geometrických tvarů.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-18/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-19/

Čs - Oskarova prvouka - str.8/cv.1 - 3 a str.9/cv.1 - 3 - nácvik společenského chování formou scének, bezpečné chování,
       školní pravidla.
Domácí úkol: Oskarova prvouka str.8/cv.1 - vybarvi obrázky (úkol na příští úterý).

Tv - hráli jsme Rybičky, rybičky, rybáři jedou, učíme se házet a chytat míč, zkusili si vybíjenou.

Důležitá informace:

Ve čtvrtek 28.9. je státní svátek. V pátek 29.9. je ,,Sportovní den "  a jdeme v 9:00 hod. do Oplocenky. Místo aktovky s učením si děti přinesou batůžek s penálem, svačinou, pitím, pláštěnkou (nejen proti dešti - využijeme ji venku na sezení) a čipem na oběd.
Děti budou mít sportovní oblečení a obutí na ven. Ráno si budeme hrát hry, malovat a potom půjdeme do "Oplocenky".
Končíme v 11:10 u naší třídy.

Pondělí 25.9.2023

Dnešní práce ve škole:
M - Matýskova matematika - str.16/cv.1 - 3 a str.17/cv.1 - 5 - začali jsme probírat číslo 3, počítání do 3, spojování po třech.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-16/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-17/

Domácí úkol: Procvičujeme s Matýskem str.6/cv.3 - nakresli odpovídající počet geometrických tvarů.

Čj - Uvolňovací cviky - str.9/uvolňování zápěstí - vodorovné čáry - žebříky (necháváme si ve škole).
      Živá abeceda str.16/cv.1 - 4 a str.17/cv.1 - 4 - vytleskávání slabik, učování počtu slabik, čtení, psaní slabik LA, LÁ.
      Ámos: str.5/cv.1 - 5 - vymýšlení slov začínajících na hlásku l, vytleskávání slabik, psaní slov podle předlohy (necháváme ve škole).
      Zdokonalujeme čtení str.4/cv.1 - čtení.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.4/cv. 2 a 3 - nauč se číst po sloupcích (přečíst nejméně 3x.)

Hv - opakování písniček Žabička zelená a Rybička maličká, nakopírovaný list č.1/cv.3 - vybarvi zvířátka a zazpívej o nich písničky.
       Nakopírovaný list jsme si založili do desek. Ty budeme nosit na hudební výchovu.

Pátek 22.9.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - mazací tabulka - psaní probraných písmen podle diktátu - doma procvičujte,
      Živá abeceda - st.15/cv.1 - 4 - psaní L, pojmenovávání obrázků začínajících na L, vytleskávání slabik, určování slabik,
     
Ámos - str.4/cv.1 - 5 - psaní slov a vět, čtení po řádcích (necháváme ve škole).
     
Zdokonalujeme čtení - str.3/cv.1 a 2 - čtení písmen a slabik po řádcích a sloupcích.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení - str.3/cv.3 a 4 - nácvik čtení (přečíst nejméně 3x.) Prosím úkoly podepisovat.

M - Matýskova matematika - str.15/cv.1 - 3 - procvičování porovnávání čísel, tvoření otázek a odpovědí,
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-15/

      Procvičujeme s Matýskem - str.5/cv.4 - vybarvování geometrických tvarů,
                                           - str.5/cv.5 - porovnávání čísel - cvičení na známky.

Tv - nacvičovali jsem pořadová cvičení, přihrávání a chytání míče ve dvojicích a hru Na rybáře.

 
Čtvrtek 21.9.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky - nácvik lehkého posunu ruky po papíře - vlnky. Nechali jsme si ve škole.
      Živá abeceda - st.14 - nové písmeno L, slova začínající na L, vytleskávání slabik,
      Ámos - str.2/cv.3 - psaní slabik a str.3/cv.1, 2 a 3 - čtení po řádcích a sloupcích - pojmenovávání obrázků (necháváme ve škole).
      Zdokonalujeme čtení - str.2/cv.2 a 3 - nácvik čtení po řádcích a sloupcích.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení - str.2/cv.2 a 3 - nácvik čtení po řádcích a sloupcích (přečíst nejméně 3x.) Prosím úkoly podepisovat.

M - Matýskova matematika - str,14/cv.1 - 5 - seznámení s novým symbolem = (rovná se), psaní symbolů rovná se, menší a větší,
      příklady na porovnávání, procvičování geometrických tvarů.
      Procvičujeme s Matýskem - str.5/cv.3 - čtení a doplňování koleček.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-14/

Čs - Oskarova prvouka - str.7/cv.1 - 3 - cesta do školy, dopravní prostředky, pravidla silničního provozu a dopravní značky.


Středa 20.9.2023

Dnešní práce ve škole:
M
- Matýskova matematika - str.13/cv. 1 - 5 - počítání v oboru do 2, porovnávání - právce s novými symboly větší a menší,
                                        geometrické tvary (doma procvičovat),
      Procvičujeme s Matýskem - str.5/cv. 1 a 2.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-13/

Čj - Živá abeceda - str.13/cv. 1 - 3 - práce s textem - pohádky,
      Zdokonalujeme čtení - str.1/cv.4 - nácvik čtení po řádcích,
      Ámos - str.2/cv.1 a 2 - práce s obrázky, vytleskávání slabik.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení - str.2/cv.1 - nauč se číst slabiky po sloupcích.

Vv - malovali jsme ilustraci k pohádce podle výběru dětí.

Pv - ukládali jsme si a kontrolovali pomůcky na výtvarnou a pracovní činnost do nových plastových boxíků.

Máme ve třídě nové šanony - pro holky červené, pro kluky modré šanony. Tam jsme si uložili, mazací tabulky, barevné tvrdé papíry, papírové hodiny, dvoje desky s euroobaly a Ámose. Rozdali jsme si boxíky (použito 55,- Kč z účtu) a přendali si tam věci ze školního balíčku. Dali si tam věci z kufříků - ty si odnesli domů - určitě se ještě budou někdy hodit. Když měli některou věc dvakrát, tak si jednu odnesli domů). Ve škole si necháme boxíky.

Úterý 19.9.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - rozdali jsme si další pracovní sešit, jmenuje se Ámos plus k Živé abecedě. Budeme v něm opakovat vše z Agátky,
      Matýska i Oskárka - budeme jí říkat Ámos - udělali jsem na str.1/cv.1 - 4. Prosím obalit.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení - str.1/cv.3 - nauč se číst po sloupcích.

M - Matýskova matematika - str.12/cv.1 - 4 a str.11/cv.4. Dnes jsme se seznámili s novými symboly větší a menší.
      https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-12/

Domácí úkol: Matýskova matematika str.11/cv.4 - vypracovat podle zadání.

Čs
- Oskarova prvouka - str.5/cv.1 - 3 a str.6/cv. 1 - 3 - povídali jsem si o škole a zdrávých svačinkách.

Zítra si děti do školy přinesou zakoupené pomůcky na výtvarnou a pracovní výchovu.

Pondělí 18.9.2023

Dnešní práce ve škole:
M - Psaní číslic - str.2/ psali jsme 1 a 2 řádek číslici 2.
   - Matýskova matematika - str.10/cv.1 a 2 a str.11/cv.1, 2 a 3 - vyvozovali jsme číslo dvě, počítali jsem do dvou.
Děti dnes dostaly rozstříhané kartičky čísel a puntíků. Prosím o podepsání každé kartičky z druhé strany.
Domácí úkol: Psaní číslic str.1 - dopsat zbytek stránky číslice 1.

Čj - Živá abeceda - str.12/cv.1, 2, 3 a 4 - nácvik čtení písmen a slabik po řádcích a ve sloupcích.
    - Zdokonalujeme čtení (dostali dnes nově) - str.1/cv.1 a 2 - nácvik čtení. Prosím obalit.
   
- Nakopírované listy s písmeny A a M - pojmenovávali jsme obrázky, vytleskávali, určovali počet slabik a kreslili.
Domácí úkol: Zdokonalujeme čtení str.1 a 2 - naučit se číst.


Hv - opakovali jsme písničku Žabička zelená a učili se novou písničku Rybička maličká z nakopírovaného listu,
     - nakopírovaný list č.1/cv.1 a 2 - jsme vypracovali podle zadání u cvičení.
Domácí úkol: Nakopírovaný list - naučit se zpaměti slova písně Rybička maličká (na příští pondělí).

Zítra si děti do školy přinesou dvoje desky A4 s euroobaly .


Pátek 15.9.2023

Dnešní práce ve škole:

ČJ
- Uvolňovací cviky - str.7/celou stránku - psaní šikmých čar,
    - Živá abeceda - str.11/celou stránku - čtení slabik, vytleskávání, pojmenovávání domácích zvířat.
      Rozdali jsme si koberečky s písmeny a roztřídíli jme si je.
Domácí úkol: Živá abeceda str.11/cv.3 a 4 - čtení vět s obrázky. 

M - Psaní číslic - psali jsme čtvrtý řádek číslici 1,
    - Matýskova matematika - str.10/cv.1 - určování počtu 2.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-10/

Tv - hra na mrazíka a soutěže družstev.

Dětem jsem do Žákovské knížky vložila přehled kroužků a Zápisní lístek na kroužky. Kdo bude chtít své dítě na nějaký kroužek přihlásit,
tak ať v pondělí pošle vyplněný Zápisní lístek.

Čtvrtek 14.9.2023

Dnešní práce ve škole:

Čj - Uvolňovací cviky – str.6 – nácvik dolního oblouku,
    - Živá abeceda – str.10/celou stránku. Z písmen "M" + "A" vyvozovali
      slabiku. "MA", "MÁ", slovo "MÁMA". 
Domácí úkol: Živá abeceda str.10/cv.3 naučit se číst slabiky na řádku.

M - Procvičujeme s Matýskem- str.4/celou stránku.

Čs
- Oskarova prvouka - str. 3/jsme vypracovali celou a str. 4/také celou. Povídali jsme si o správném chování ve škole a o vyučovacích předmětech.
Domácí úkol: Oskarova prvouka str.4/cv.1 – spojit piktogramy jednotlivých předmětů s vhodným obrázkem (úkol na úterý).

V emailu Vám v příloze pošlu nabídku kroužku a přihlášku. V případě, že budete chtít dítě přihlásit na kroužek, tak prosím o vyplnění a odevzdání Zápisního lístku do 16.9. Popřípadě zítra dětem dám vše v tištěné podobě. Pro prvňáčky moc velký výběr není, mají tam jen Šikovné ruce od paní učitelky Beldíkové v pondělí, ale je to proto, že dost aktivit budou mít ve školní družině.


Středa 13.9.2023

Dnešní práce ve škole:

M – Psaní číslic – napsali jsem si první tři řádky číslice 1,
    - Matýskova matematika (učebnice oranžová) – dodělali jsme na str.9/cv.5 a 6.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-9/

Čj - Živá abeceda – str.9/celou stránku.
Domácí úkol: Živá abeceda str.9/cv.1 naučit se číst písmena na řádku.

Vv – jsme si nakreslili jablíčko nebo hrušku.
Pv – jsme vystřihovali z barevných papírů košťátko, které zametá spadané listí.


Úterý 12.9.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Uvolňovací cviky - str.5/celá stránka,
    - Živá abeceda – str.8/celé stránky.
M - Matýskova matematika (učebnice oranžová) – str.8/celá stránka
      a str.9/cv.1, 2,3 a 4.
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-8/

Čs – Oskarova prvouka – str.2/celá stránka a str.3/cv.1. Dětem jsem opět vložila zelený pruh papíru, který bude sloužit jako záložka. Prosím podepsat.
Tv - soutěžili jsme v rychlosti a obratnosti ve družstvech společně s 1.A.

Protože se blíží období podzimních nachlazení a děti ve škole budou potřebovat papírové kapesníčky. Proto jsem Vás chtěla požádat, abyste po svém dítěti poslali každý jednu krabici papírových kapesníčků. Děti je budou mít ve třídě volně k použití v případě potřeby. Kapesníčky budu průběžně doplňovat.

Pondělí 11.9.2023

Dnešní práce ve škole:
M - Matýskova matematika (učebnice oranžová) – str.6 a 7/celé stránky.

Domácí úkol: M – Procvičujeme s Matýskem (pracovní sešit modrý) – str.3/cv.1 (barevně zakroužkuj dvojice geometrických tvarů)
a cv.2 (barevně vybarvi všechny čtverce).
Čj - Uvolňovací cviky - str.4/celá stránka,
    - Živá abeceda – str.6 a 7/celé stránky.
Domácí úkol: Čj – Živá abeceda – str.6/cv.3 – naučit se číst.
Hv – nakopírovaný list – zvuk a tón, píseň Žabička zelená.
Domácí úkol: HV – na příští pondělí se naučit zpaměti slova písničky Žabička zelená.

Dnes jsem dětem do všech velkých pracovních sešitů a učebnice vložila barevný pruh papíru.
Bude sloužit jako záložka a pro ukazování při čtení. Prosím o jejich podepsání.
Na příští pondělí si děti do školy přinesou do Hv – nakopírovaný list v euroobalu.


Pátek 8.9.2023

Dnešní práce ve škole:
ČJ - Uvolňovací cviky - str.3/celá stránka,
    - Živá abeceda - str.4 a 5/celé stránky.
Domácí úkol: ČJ - Živá abeceda str.5/cv.1 číst - obrázky spojuj hláskou A ( např: stůl A židle) - zafixování nového písmene A. 
M - Matýskova matematika (učebnice - oranžová) - str.4 a 5/celé stránky,
   - Procvičujeme s Matýskem (pracovní sešit - modrý) - str.1/cv.1 a str.2/cv. 1 a 2.
Domácí úkol: M - Matýskova matematika str.5/cv.3 - vybarvit jednotlivpolíčka podle zadání.

Informace ohledně výuky tělesné výchovy - děti by neměly mít na výuku žádné náramky, řetízky a hodinky.
Dívky s dlouhými vlasy by je na výuku měly mít stažené gumičkou. Vše je z důvodu bezpečnosti dětí.

Dopis pro rodiče - kopii pošlu emailem.

Vážení rodiče, 

posílám Vám pár organizačních informací spolu s prosbou o zaplacení částky 2 000,- do školního fondu na pomůcky. 

Dovolím si zrekapitulovat a vypíchnout několik organizačních věcí, které postupně s dětmi zavádím. 

 1. Domácí úkoly – dávám krátké, ale pravidelně – většinou v Po - Čt, Pá - na víkend občas písemný úkol, ale pravidelně každý den budou mít čtení. Při psaní úkolů si děti mají ověřit, zda učivo ovládají. Úspěšné splnění je pro mne znakem, že učivu rozumí. Pokud nerozumí, následně to řešíme při kontrole úkolu. Předem děkuji, že úkoly dětem podepisujete. 
 2. Chování: Snažím se s dětmi o častý vzájemný oční kontakt, takže jakmile děti přesunou pozornost jinam, napomínám je, pokud to nestačí, nebo je to opakované, dávám jim první napomenutí, pokud se nepozornost opakuje, dostávají druhé, případně když i to nepomůže, třetí napomenutí. To už bude červený puntík na nástěnce ve třídě. Pravidla získání červeného puntíku: Za tři napomenutí během jednoho dne, nebo zvlášť hrubý přečin proti třídním pravidlům (např. úmyslné ublížení spolužákovi). Pravidla získání zeleného puntíku: Za týden bez jediného napomenutí, nebo za vzorně plněnou službu. (Jeden zelený puntík maže červený puntík a naopak.) Žák s 10 červenými puntíky za pololetí nejezdí na výlety, a dostává důtku dle závažnosti přečinů, za které puntíky získal. Žáci bez červeného puntíku se mohou účastnit "překvapení" na konci pololetí. 
 3. Učebnice i pracovní sešity dávám postupně, tak jak s nimi pracujeme, aby si zvykli a neměli toho moc najednou. Zatím toho tolik nemáme, ale bylo by dobré, aby se už teď připravovali ze dne na den dle rozvrhu a neměli zbytečně těžké tašky. Momentálně se to sice týká jen sešitu Prvouky, ale postupně nám přibydou další sešity. 
 4. Je třeba, aby nosili každý den Žákovskou knížku (mají tam telefonní čísla na rodiče, což se jim občas bude hodit). Dále vybavený penál (2x ořezaná tužka č.2, guma, nůžky, ořezané pastelky, krátké pravítko a ořezávátko). 
 1. Každý den píši na školní stránky 1. B třída - Základní škola a Mateřská škola Nový Knín (zsmsnovyknin.cz), co jsme ten den dělali (domácí úkol značím tučně) a co si mají přinést druhý den. Do pracovních sešitů si děti úkol červeně křížkují. Děkuji, že stránky sledujete. 
 2. Řeším, do čeho budeme dávat pomůcky. Kufříky jsou skladnější, více se jich vejde vedle sebe, ale zase mám zkušenost, že mnohdy vydrží s bídou pár měsíců, zvláště v nižších ročnících, kdy si to děti ještě neumí tolik poskládat a zavírají je silou. Vzhledem k tomu, že je nás ve třídě jen 14 a máme dostatek místa ve skříňkách, pořídím plastové boxy za 55,- Kč, což vyjde oproti kufříkům levněji a více se jim tam vejde. Všimla jsem si, že některé děti už kufříky přinesly, tak si je odnesou domů a nechají do vyšších ročníků. 
 3. K třídnímu fondu: Prosím o proplacení částky 2 000,- na účet školy (č. ú. 291 391 602/0300). Pořizujeme z toho čtvrtky, barevné papíry a další pomůcky uvedené v dříve zaslaném seznamu pomůcek, dále vstupy na akce, výlety atd. (podrobné čerpání je vždy k nahlédnutí u paní hospodářky Petry Plotové. Na konci roku se zbylé peníze vrací zpět na účet odkud přišly). Variabilní symbol je uvedený na 1. straně Žákovské knížky vpravo dole
 4. Postupem času zkusím s dětmi používat Teamsy, aby nás nezaskočil případný nenadálý covid. 
 5. Třídní schůzky jsou plánovány na středu 15. listopadu, o plánovaných akcích Vás budu s předstihem informovat. Kdyby byl jakýkoli dotaz, v Žákovské knížce na mne máte telefon, případně email. 

                                                                                        S pozdravem třídní učitelka Lenka Komárová

Čtvrtek 7.9.2023

Dnešní práce ve škole:
Čj - Živá abeceda str. 2 a str. 3/celé stránky,
    - Uvolňovací cviky - str. 2/celou stránku,
M - Matýskova matematika (velká žlutá) str. 2a str.3/celé stránky,
    - Procvičujeme s Matýskem (malý modrý) str.1/cv.1.
Domácí úkol: M - Procvičujeme s Matýskem (malý modrý) str.1/cv.2. 
Čs (prvouka) - rozdali jsme si Oskarovu prvouku a vypracovali str.1/celou stránku.
Zítra jdeme na tělocvik do tělocvičny.
Prosím, kdo ještě nemá úbor a cvičky ve skříňce, aby si ho na zítra přinesl. 


Středa 6.9.2023

Dnes jsme si v M – rozdali Matýskovu matematiku 1.díl, kde jsme si vysvětlili návodné obrázky z první strany s obsahem a udělali str.1 a na str.2/cv.1.
V Čj – jsme si rozdali pracovní sešit Uvolňovací cviky (pozor z druhé strany je Psaní číslic), kde děti vypracovaly str.1 – za tu dostaly razítka. Také jsem jim tam vložila nakopírovaný list, kde najdete návod, jak mají děti při psaní správně sedět a držet psací potřebu (prosím dbejte na správný špetičkový úchop tužky) a z druhé strany básničku na uvolnění ruky před psaním. Nakopírovaný list si můžete nechat doma. Za Dú: naučit se zpaměti básničku na uvolnění ruky před psaním – mají u ní červený křížek.
Dále dostali nůžky, dvě tužky, krátké pravítko, gumu a tyčinkové lepidlo. Nůžky, krátké pravítko, pastelky, dvě obyčejné tužky, gumu, ořezávátko budou nosit v penále. Prosím o každodenní kontrolu a ořezání pastelek a tužek. Tyčinkové lepidlo jsme si nechali
ve škole.
Na zítra si přinesou věci, které mají na Čj a na M a dostanou Oskarovu prvouku (v rozvrhu jako Čs - Člověk a jeho svět).
Cvičební úbor do tělocvičny budeme potřebovat až na pátek, ale úbory a cvičky si už mohou nosit - necháváme si je ve skříňkách. Všechny pracovní sešity prosím obalit.


Úterý 5. 9. 2023

Ráno jsme začali hrami, povídali si, rozšiřovali slovní zásobu a budovali komunitu třídy, aby se vzájemně poznali a nebáli se na sebe obrátit s prosbou, nebo naopak s pomocí. Seznámili se se základními školními pravidly. Prošli jsme si školu, aby se děti trochu orientovaly, kde co je. Rozdali jsme si klíčky od skříněk. Zítra jim na skříňky nalepím jmenovky se značkami. Dětem jsem vysvětlila,
že je třeba si skříňky zamykat. Kdo měl nějakou šňůrku, nebo klíčenku s čipem, má klíček u čipu. Kdo ještě neměl, dávali jsme klíček
do penálu. Zítra vyberu Žákovské, knížky, orazítkuji je jejich obrázky a do konce týdne doplním chybějícím omluvným listem. Žákovské knížky prosím obalit. Začali jsme vypracovávat lapbook Prvňáček. Poslední hodinu jsme se proskočili na školní zahradě.

Zítra se učíme již podle rozvrhu. Začínáme M - matematikou - dostanou a budou nosit Procvičujeme s Matýskem a pracovní sešit Matýskovu matematiku, dále Čj - český jazyk dostanou a budou nosit Živou abecedu, Zdokonalujeme čtení a Uvolňovací cviky. Předposlední hodinu bude Vv - výtvarná výchova – budeme pokračovat v lapbooku Prvňáček a poslední hodinu Pv - pracovní výchova - budeme stříhat a lepit sluníčko - nůžky i lepidlo mají v balíčku od školy. Pokud zítra vše brzy stihneme šli bychom se na chvilku i  proskočit na zahradu.
Zakoupené pomůcky na výtvarnou výchovu si zítra děti do školy zatím nosit nemusí. Chtěla bych požádat o jejich podepsání.
Chci moc poděkovat za vyplněné Žákovské knížky a dotazníky a připomenout, kdo ještě Žákovskou knížku a dotazníky nevyplnil, zda byste mi je vyplněné mohli po dětech zítra poslat. Předem moc děkuji.

S pozdravem L. Komárová

Pondělí 4.9.2023
Vážení rodiče,

dnes jsme se ve třídě s dětmi seznámili, povídali si o prázdninách, zazpívali si písničku a vybarvili obrázek školáka a školačky.

Děti domů dostaly Žákovskou knížku - na prvním listě po otevření prosím vyplňte rubriku "Jméno a příjmení žáka" - prosím všechny údaje o žákovi a dále všechny údaje v rubrice "Rodič". Rubriku "Škola" nemusíte vyplňovat - všechny údaje o škole naleznete na vlepeném listě na druhé straně. Všimla jsem si, že v žákovské chybí omluvný list, tak nějaký vyrobím a vlepím. Dále dostaly vytištěný rozvrh hodin, podle kterého se začneme už od této středy učit. Barevný rozvrh (dárek) - mohou využít doma. A dva tiskopisy. Jeden se týká GDPR - udělujete škole souhlas pořizovat fotografie z různých akcí, soutěží atd. (Většinou takové fotky naleznete v hale školy, nebo v místním měsíčníku "Novoknínský zpravodaj". Druhý papír je "Vstupní a změnový dotazník". Zde prosím o čitelné vyplnění všech položek. Věnujte prosím patřičnou pozornost i zdravotní způsobilosti, abychom věděli, co je třeba a nic se nezanedbalo. Pokud by bylo možné vyplnit oba dotazníky a poslat po dítěti ve středu 6.9.2023.

Na úterý 5.9. 2023 si děti do školy přinesou: aktovku, vybavený penál, desky, notýsek, Žákovskou knížku, přezuvky (podepsané), svačinu, pití a čip na oběd.

Do konce týdne pošlu další informace, které se budou týkat placení 2000,- do školního fondu, pomůcek na Vv, Tv, domácích úkolů a dalších věcí.
S pozdravem Lenka Komárová