Výchovný poradce

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. třídy týkající se volby povolání

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci 9. ročníků,

přijímací řízení se blíží, ale jeho změny, ke kterým by mělo dojít, ještě nejsou oficiálně potvrzeny. Nicméně akce, které pro Vás  připravujeme, se uskuteční i letos. 

Akce pro žáky:

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 navštívíme Veletrh středních škol v Kongresovém centru v Praze. Pokud někdo ještě není rozhodnutý kam na školu, tady bude mít možnost se inspirovat.

V pátek 24. 11. 2023 proběhne ve škole beseda s pracovnicemi Úřadu práce Příbram týkající se volby povolání.

Akce pro rodiče a žáky:

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 v 17:00 se uskuteční v budově školy setkání rodičů, žáků a zástupců středních škol a učilišť z regionu Příbram, ale budou pozváni i zástupci střední školy z Neveklova. Zástupci představí své školy a studijní, případně učební obory.

Pokud budu mít jasnější informace k přijímacímu řízení, ráda bych Vás s nimi při této příležitosti seznámila.

 

Po návratu ze školy v přírodě budete psát testy SCIO, které škola objednala, a výsledky testů Vám pomohou v rozhodování a ujasnění si toho, co chci, jak na to jsem, a podle výsledků se budete moci zamyslet nad tím, co mohu udělat pro to, abych byl úspěšný.

Pokud by někdo opravdu stále nevěděl, kterou školu nebo obor si vybrat, je možnost objednat se v PPP Příbram na tzv. PROFI vyšetření. Neočekávejte ale, že po tomto vyšetření bude uvedena konkrétní škola ke studiu, ale dostanete informaci o tom, jaké máte předpoklady  a jakým směrem byste se měli při dalším vzdělávání dát (humanitní, technický, nebo přírodovědný obor).

S pozdravem

Mgr. Jana Zouchová, výchovná poradkyně