Organizace školního roku 2019/20

Zahájení školního roku: pondělí 2. 9. 2019

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2019, středa 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny: sobota 21. 12. 2019 – neděle 5. 1. 2019

Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020

Jarní prázdniny: pondělí 3. 2. - pátek 7. 2. 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020

Konec školního roku: úterý 30. 6. 2020

Začátek vyučování: 7.40 hod.

Konec vyučování: 14.40 hod.

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Miloš Krátký, (služební telefon: 724116046)

Statutární zástupce: Mgr. Jana Zouchová

Zástupce 1.st.: Mgr. Augustin Kůr

Výchovný poradce: Mgr. Jana Zouchová

Preventista SPJ: Mgr. Veronika Procházková

Učitelé

1.A. - Mgr. Veronika Procházková

1.B. - Mgr. Martina Nesměráková

2.tř. - Naděžda Beldíková

3.tř. - Mgr. Jindřiška Kušniráková / asistent pedagoga Lenka Sobotková/

4.tř. - Mgr. Augustin Kůr

5.A. - Mgr. Jana Musilová

5.B. - Mgr. Pavla Vacková /asistent pedagoga Jana Zelenková, DiS/

6.A. - Mgr. Zdeňka Mrugalová

6.B. - Mgr. Irena Kadlecová /asistent pedagoga Bc. Jindřiška Krejcárková/

6.B. - Mgr. Milan Vojíř

7.A. - Mgr. Jitka Tyrmerová /asistent pedagoga Bc. Pavlína Hejrová a Bc. Karolína Hejrová/

7.B. - Mgr. Milan Vojíř

8.tř. – Mgr. Petr Tyrmer

9.tř. - Ing. Jaroslava Tichá

Bez třídnictví: Karel Čihák, Anna Beránková, , Mgr. Miloš krátký, Mgr. Dana Petříková, Mgr. Jana Šteflová, Mgr. Kateřina Špínová, Mgr. Tereza Štorková, Mgr. Jana Zouchová.

Ekonomka: Petra Plotová

Provozní zaměstnanci

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Petra Moravcová

Kuchařky: Štěpánka Vondráková, Ludmila Kramatová, Markéta Mašková

Úklid

Školník: Josef Števlík

Uklízečky: Monika Števlíková, Simona Čvančarová, Vladimíra Pivoňková

Školní družina a školní klub

Vedoucí vychovatelka: Kateřina Havlíčková, DiS

Vychovatelky: Mgr. Tereza Štorková, Lenka Sobotková