Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s modernizací výuky a se zavedením tématu Programování do obsahu učiva předmětu Informatika, bude žákům zřízen účet na webu Scratch - Imagine, Program, Share (mit.edu). Pro registraci není nutné zadávat žádné osobní údaje.


Zakoupili jsme pro žáky 2. stupně školní licenci výukových materiálů Umíme to (www.umimeto.org). Pro možnost plnohodnotného využití jsou žáci na webu zaregistrováni. Pro registraci bylo využito školních e-mailových adres. Nástroj bude využíván k procvičování probíraného učiva, ale budeme rádi, když žáci licenci využijí i ve svém volném čas napříč všemi dostupnými tématy.


Žáci se v předmětu Informatika zúčastní celostátní soutěže Bobřík informatiky. Pro zapojení v kategorii Oficiální soutěžící je nutné při registraci uvést jméno, příjmení, pohlaví a věk. Více informací o soutěži naleznete zde: Úvod - Bobřík informatiky (ibobr.cz)


Kontrolní záznam z nahlédnutí zde.


Informace o zpracování osobních údajů z důvodu testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. tříd základní školy

V souvislosti s testováním tělesné zdatnosti žáků Českou školní inspekcí dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce údajů: (ZŠ a MŠ Nový Knín, IČO 48954381, náměstí Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín, milan.vojir@zsmsnovyknin.cz, 725 502 645)

Jaká je odpovědnost správce?

Jsme odpovědni za veškerá zpracování osobních údajů Vašeho dítěte v rámci agendy testování tělesné zdatnosti žáků.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Zuzana Krausová, zuzana.krausova@sms-sluzby.cz, 604 679 889

Osobní údaje zpracováváme k účelu získání relevantních dat a informací o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice.

Právním důvodem zpracování je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (škola).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení (ON, GDPR), který se potom promítá do konkrétního právního ustanovení § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a dosažené výkony.

Osobní údaje budou předávány České školní inspekci.

Osobní údaje jsou uchovány po dobu testování, tj. do konce listopadu 2022 a poté dle dalších instrukcí ČŠI.

Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Informace o zpracování osobních údajů školou naleznete také zde: (Informace o zpracování osobních údajů - Základní škola a Mateřská škola Nový Knín (zsmsnovyknin.cz))