Školní družina a školní klub - informace

Vychovatelé:

Kateřina Havlíčková, Dis
vedoucí vychovatelka

 

Bc. Karolína Hejrová
ranní družina

Bc. Lenka Vochosková
vychovatelka

Lenka Sobotková 
vychovatelka

 

Jana Zelenková, DiS
asistent pedagoga

 

   

 

Kontakty:+420 724 313 319+420 602 661 332

E-mail (družina): druzinaknin@seznam.cz

Odkaz na fotky: Rajce Druzinka NK

 

Ke stažení:

Přihláška do školní družiny/školního klubu pro rok 2019/2020 ke stažení zde.

Nabídka zájmových kroužků pro rok 2019/2020 ke stažení zde..

Zápisní lístek do kroužků školního klubu/školní družiny pro rok 2019/2020 ke stažení zde.

Vnitřní řád školní družiny zde

Vnitřní řád školního klubu zde

Přihlášky do školní družiny/školního klubu odevzdávejte do 3. září (odpoledne). Ve středu 4. září pan ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte. ŠD/ŠK je v provozu od 2. září 2019. 

Naše motto: "Chceme, aby se dětem ve školní družině líbilo a rozvíjely se mezi nimi pozitivní vztahy." Spontánní činnost je velmi důležitá, stejně jako řízená.

Denní skladba činností

Ranní družina 6:45 - 7:30 (příchod 6:45 - 6:50)

11:10 - 12:00 - Po ukončení vyučování - hygiena, oběd
12:00 - 13:00 - Odpočinkové činnosti
13:00 - 14:30 - Zájmové činnosti a rekreační činnosti
14:30 - 15:00 - Svačina
15:00 - 16:30 - Příprava na vyučování - didaktické hry

Základní pravidla pro přihlášení a docházku dítěte do ŠD

1. Dítě musí mít řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny a školního klubu (zápisní lístek ve kterém musí být vyplněn způsob odchodu dítěte ze ŠD - v kolik hodin bude odcházet nebo bude vyzvedáváno).
2. Dodržování pravidel školní družiny a školního řádu.
3. Musí mít zaplacenou ŠD.
4. V případě odhlášení dítěte - je zapotřebí mít řádně vyplněnou odhlášku dítěte ze ŠD.

Vyzvedávání dětí

Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou - den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvednutí jsou stanoveny v zápisním lístku.

Odchod v jiném čase či s jinou osobou je možný pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zákonného zástupce).

Prosíme o vyzvedávání dětí v čase 11:10 - 13:00 hod a pak od 14:30 - 16:30 hod. V čase od 13:00 - 14:30 máme totiž společnou zájmovou činnost a v některých dnech i školní kroužky.

Také chodíme s dětmi ven. Je potřeba dětem dávat věci na převlečení (do skříňky), oblečení dle ročního období (rukavice, čepice např.) apod.

Prosíme, aby děti které zůstávají v družině déle než do 13 hod měli i odpolední svačinu a pití.

Úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu

1) Vložením peněz na účet školy - 129 886 295/0300 - každé dítě obdrží variabilní symbol
2) Platbou u hospodářky školy - úterý a čtvrtek 7:30 - 14:30

Rodiče (zákonní zástupci) budou hradit ŠD/ŠK ve dvou splátkách během školního roku (září, leden).

Výše úhrady:
září - prosinec: 480,- Kč
leden - červen: 720,- Kč

Poslání ŠD a ŠK

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Nejsou pokračováním školního vyučování.