Školní družina a školní klub - informace

Vychovatelé:

Bc. Kateřina Havlíčková, Dis
vedoucí vychovatelka

 

Lucie Hájková
vychovatelka

Jaroslava Hrubá
vychovatelka

Lenka Sobotková 
vychovatelka

 

Jana Zelenková, DiS
vychovatelka

 

   

 

Kontakty:+420 724 313 319  +420 602 661 332

E-mail (družina): druzinaknin@seznam.cz

Odkaz na fotky: Rajce Druzinka NK

  

Naše motto: "Chceme, aby se dětem ve školní družině líbilo a rozvíjely se mezi nimi pozitivní vztahy." Spontánní činnost je velmi důležitá, stejně jako řízená.

Denní skladba činností

Ranní družina 6:45 - 7:30 (příchod 6:45 - 6:50)

11:10 - 12:00 - Po ukončení vyučování - hygiena, oběd
12:00 - 13:00 - Odpočinkové činnosti
13:00 - 14:30 - Zájmové činnosti a rekreační činnosti
14:30 - 15:00 - Svačina
15:00 - 16:30 - Příprava na vyučování - didaktické hry

Prosíme o dodržování doby vyzvedávání (12-13 hod, 14,30-16,30 hod)! Je to i v zájmu Vašich dětí a jejich klidného pobytu v ŠD.

 

Úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu

Vložením peněz na účet školy - 291391602/0300 - každé dítě obdrží variabilní symbol 200...
Rodiče (zákonní zástupci) budou hradit ŠD/ŠK ve dvou splátkách během školního roku (září, leden).

Výše úhrady: 
září - prosinec: 800,- Kč    Pozor změna(od 1.9. 2022) - 200 Kč/měsíc!
leden - červen: 1200,- Kč 

Vratná záloha za čip na vyzvedávávání dítěte ze ŠD - 100 Kč/ks

Čipy plaťte, prosím, na číslo účtu 129886295/0300 s osobním variabilním číslem dítěte 200...

Základní pravidla pro přihlášení a docházku dítěte do ŠD

1. Dítě musí mít řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny či školního klubu (zápisní lístek ve kterém musí být vyplněn způsob odchodu dítěte ze ŠD - v kolik hodin bude odcházet nebo bude vyzvedáváno). V případě vyzvedávání, kdo konkrétně jej může vyzvednout.
2. Dodržování pravidel školní družiny a školního řádu.
3. Nutnost mít zaplacenou ŠD.
4. V případě odhlášení dítěte - je zapotřebí mít řádně vyplněnou odhlášku dítěte ze ŠD.

Vyzvedávání dětí

Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou - den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvednutí jsou stanoveny v zápisním lístku.

Odchod v jiném čase či s jinou osobou je možný pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zákonného zástupce).

Prosíme o vyzvedávání dětí v čase 12:00 - 13:00 hod a pak od 14:30 - 16:30 hod. V čase od 13:00 - 14:30 máme totiž společnou zájmovou činnost a v některých dnech i školní kroužky. Pokud potřebujete, aby dítě odešlo dříve (ještě před 12 hod), prosím napište mu papírek.

Také chodíme s dětmi ven. Je potřeba dětem dávat věci na převlečení (do skříňky), oblečení dle ročního období (rukavice, čepice např.) apod.

Prosíme, aby děti které zůstávají v družině déle než do 13 hod měli i odpolední svačinu a pití.

Poslání ŠD a ŠK

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Nejsou pokračováním školního vyučování.