Aktuality

Akce ŠD na červen
Blíží se konec školního roku a s ním i konec naší Cesty kolem světa. Právě se nacházíme v Africe a tak bychom rádi pozvali africké přátele i k nám do školy na vystoupení (tanec, bubnování, povídání apod.). Jednalo by se o skupinu Emongo, akce by proběhla v pondělí 19.6. od 13 hod. Cena se bude odvíjet od počtu zájemců, cca 65-90 Kč. V případě malého počtu zájemců bude pořad zrušen. Budeme Vás informovat zde, na webu ŠD. Po skončení programu bude možnost zakoupení drobného originálního suvenýru(dejte dětem kapesné). Kdo nemáte dostatečnou sumu na žákovském vkladu,prosím pošlete peníze, aby se Vaše dítě mohlo zúčastnit. Prosím o výplnění účasti či neúčasti Vašeho dítěte v ŽK. Děkujeme
 
Akce ŠD (duben, květen):
pá 21.4. Den Země - úklid Nového Knína (rukavice, pytle zajištěny), akce se koná od 13-14,30h
st 26.4. Zoologická exkurze za vodními živočichy (Naše tůně) - jedná se o vycházku se zoologem (Muzeum Příbram)v Novém Kníně od 12,50h do maximálně 14,45h, cena 20 Kč/dítě. Potřebujeme souhlas rodičů do ŽK kvůli platbě (ze žákovského vkladu).
čt 11.5. Odpoledne deskových her - dejte dětem do školy oblíbené stolní hry+budeme mít zapůjčené hry od firem Albi a Mindok
 
Akce ŠD na březen 2023
 
V týdnu 13.-17.3. proběhne tzv. Knihparáda. Prosíme, aby děti nejpozději v pondělí 13.3. přinesly svoji nejoblíbenější knihu do školy. Knihy si ve škole ponecháme nejpozději do pá 17.3. Budeme si o nich povídat, prohlížet, číst knihy a pak vystavovat. Sestavíme TOP 10 nejoblíbenějších.

Dále Den s netopýry - pá 31.3.(jedná se o zábavně naučný den s promítáním, živými netopýry a naučnou stezkou), který proběhne v Muzeu zlata od 13-14,45 hod(maximálně), půjdeme všechny oddělení najednou. Cena za dítě 40Kč (platba z účtu žáka), kapesné s sebou (možnost koupě suvenýrů).
Informace budou mít děti v ŽK, prosíme o vyplnění Vašeho zájmu/nezájmu o akci Den s netopýry. Děkujeme


Masopustní průvod proběhne v pátek 24.2.2023. Vyrazíme po 13 hod ze školy. Dejte dětem venkovní masky, budeme celou dobu venku. 


Bruslení 26.1. se bude konat, příhlásilo se dostatečné množství zájemců! Dejte dětem teplé oblečení do tašky. Kdo má ve čt odcházet před 14,40 hod sám, prosíme o papírek s informací o odchodu ze ŠD 26.1. Kroužek tanečků se koná, ale děti, které jedou na bruslení se jej nezúčastní. Děkujeme


Akce ŠD leden, únor

19.1. Návštěva knihovny s překvapením - od 13 hod (ve dvou skupinách)

Ve čt 26.1. 2023 se uskuteční celodružinové bruslení na Dobříši, cena 55-80 Kč (dle počtu zájemců). Odjezd ve 12,50 hod od školy smluvním autobusem, příjezd nejpozději ve 14,45 hod ke škole. Cena se bude počítat dle počtu zúčastněných dětí. Děti, které nepojedou na bruslení, zůstanou ve škole nebo prosíme o vyzvednutí do 13 hod. Povinné vybavení: brusle, helma (lyžařská či cyklistická) a teplé oblečení(rukavice, oteplovačky apod.), vše v samostatném batohu nebo tašce, větší svačinu a dostatek pití. Prosíme o informaci v ŽK, zda se Vaše dítě zúčastní. Děkujeme -  dle počtu zájemců bude nejpozději 23.1. rozhodnuto o konání akce
 
Před jarními prázdninami - Masopust (procházka po městě), termín bude upřesněn (přibližně v týdnu 20.-24.2.)

Dodatečná informace k akcím
Ve středu 2.listopadu se ve školní družině koná Dušičková párty. Začínáme po 13 hod. Strašidelné kostýmy s sebou!

AKCE ŠD na podzim 2022 

Po 31.10. Můj pes-můj kamarád (pokračování úspěšné loňské akce Bezpečný pes)-od 12,30 hod 1.skupina (1.A+B)!!!, 
od 13,30-14,30 hod 2.skupina (2.,3.,4.,5. třída). Cena
60 Kč/dítě 
St 9.11. Beseda s panem hajným (zdarma jako odměna za sběr žaludů a kaštanů), Proběhne na 2 skupiny od 13(od 13,45 hod).
St 23.11. Setkání se spisovatelem Davidem Laňkou, který se věnuje dětské knižní tvorbě (Vítej v pekle, O Ježíškovi, Dobrodružství Billa Madlafouska, Barunka a malovaný svět..), možnost zakoupení knih za poloviční cenu. Proběhne na 2 skupiny od 13(od 13,45 hod) Cena akce 20-30 Kč/dítě (dle počtu účastníků)
St 7.12. - Jak zacházet s penězi (zábavná beseda s finančními odborníky). Proběhne na 2 skupiny od 13(od 13,45 hod), zdarma 

Prosíme rodiče o vyplnění účasti/neúčasti na akci v ŽK dítěte a dodržování časů vyzvedávání dle času akce. Děkujeme


Doplňující informace ke kroužkům

Nebudou otevřeny kroužky: Šikovné ruce
                                       Míčové hry (St, Pá) - pro 2.stupeň

Anglický jazyk I. pro 2. ročník byl rozdělen na Po 11,55-12,40h - 2.B; Út 11,55-12,40h - 2.A+ přihlášení prvňáci

Anglický jazyk II. pro 3. ročník bude probíhat v čase 12,45-13,30h.

Dramatický kroužek v út bude začínat ve 12,00-12,45h

Prosím, zkontrolujte cenu kroužku, došlo ke změně některých z nich (červeně vyznačené).  Peníze posílejte za období říjen-prosinec 2022 a pak leden-květen 2023. Děkujeme


Vyzvedávání a uvolňování žáků ze ŠD

Potřebujete-li uvolnit dítě z družiny jinak než máte uvedeno v přihlášce, můžete využít předpřipravenou žádost o uvolnění na https://www.zsmsnovyknin.cz/skolni-druzina/informace, která obsahuje všechny náležitosti. Vaše zprávy (e-mailem či vyjímečně SMS) je nutné zaslat do 10,30 hod toho dne, ne později! Ideálně se ještě ujistit telefonicky.

Vyzvedávácí časy záleží na délce vyučování - žáci, kteří mají výuku do 11,10 - lze vyzvednout 12-13 hod

                                                            - žáci, kteří mají výuku do 12,05 - lze vyzvednout 12,45-13 hod

Děkujeme


Doplnění údajů v přihláškách do ŠD

Nezapomeňte přijít 1. září 2022 ráno k hlavnímu vchodu školy upravit či doplnit přihlášku Vašeho dítěte do družiny.

Vše musí být vyplněné (datum nástupu do ŠD i časy a způsob odchodů, vyzvedávající osoby, podpisy atd.) před začátkem docházky Vašeho dítěte do ŠD! Děkujeme


Důležitá informace 

Od září 2022 se mění výše poplatku za školní družinu(klub), měsíčně na 200 Kč!

Zálohová platba za čip/100 Kč.


Oznámení 

Ředitel školy oznamuje rodičům, kteří podali přihlášku do školní družiny, že byly přijaty všechny děti, které o ní pro školní rok 2022/23 požádaly.


Prázdninová výzva školní družiny

Pošlete nám do školy pohled (fotku) z prázdnin! V září je všechny uvidíte na nástěnce. Těšíme se na Vaše pozdravy z výletů

Děkují všechny vychovatelky ŠD i ŠK

Adresa: Základní škola-školní družina,

náměstí Jiřího z Poděbrad 53, Nový Knín, 262 03


Informace k čipovému systému pro vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v uplynulém školním roce jsme uvedli do provozu čipový systém BELLhop (systém pro vyzvedávání dětí). Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč  a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Ve škole obdržíte  Žádanku  na čipy pro účely ŠD (ke stažení zde) určenou k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů. Žádanky odevzdávejte do 30.6. 2022!! Při samotném předávání čipů dojde k podepsání   Předávacího protokolu čipu ŠD a obdržíte informaci o zálohové platbě. 

Termín vydávání čipů pro prvňáčky bude 29.-31.8. 2022 (hodiny upřesníme na webu ŠD).

 

Platby čipů posílejte na účet školy - 129886295/0300 s variabilním symbolem dítěte (200...) a s poznámkou např. čipy Novák, plaťte      100 Kč/1 čip.

Děkujeme Vám za spolupráci


Ukončení školního roku v ŠD a ŠK

Školní družina a školní klub ukončují svoji činnost ve středu 29.6. 2022. Prosíme rodiče dětí (vlastnící čipy), kteří již v příštím školním roce nebudou chodit do družiny, aby čipy odevzdali nejpozději 29.6.! Peníze za ně Vám budou samozřejmě vráceny. V případě zájmu o umístění žáka do družiny i ve čtvrtek 30.6., po rozdání vysvědčení, nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. 

Děkujeme a přejeme dětem i rodičům hezké prázdniny


Botanické vycházky č.2

V pondělí 25. 4. proběhne druhá botanická vycházka s pozorováním rostlin pro skupiny Slůňata a Dedoles (tedy třídy 2.A+B, 3.B, 4.A+B).
Ve čtvrtek 28. 4. se uskuteční druhá botanická vycházka s pozorováním rostlin pro skupiny Krokodýlové a Sovičky (tedy třídy 1.A+B, 3.A)

Vycházky se budou konat v čase 13-14,30 hod. Souhlasy rodičů máme pro obě vycházky (březnový i dubnový termín).


Dodatečné informace k předvelikonočním akcím ŠD

V týdnu 21.- 25.3. 2022 proběhne Knižní veletrh družiny - prosím dejte svému dítěti do školy jeho oblíbenou knihu (podepsanou!). Vychovatelky si nechají knihy u sebe a pak je dětem zase vrátí. Akce je součástí Března - měsíce čtenářů.

Velikonoční program

Na začátku dubna  proběhnou v každém oddělení dílničky - malování sádrových odlitků (vajíček s velikonočními motivy). Dílničky budou zdarma díky sponzorskému daru Jany Kolkové z Libčic (https://www.kramekujaninky.cz/). Děti budou potřebovat pouze tenký štětec a krabičku na odlitek.

5.- 8.4. Muzeum zlata Nový Knín - proběhnou návštěvy historické výstavy pohlednic a tvorba vlastních pohlednic po odděleních. Děti obdrží prázdnou pohlednici se známkou, vytvoří si vlastní motiv a odešlou. Cena pohlednice 20 Kč. Podmínkou pro odeslání je, přinést adresu adresáta (babička, strejda apod.)!

út 5.4. - Sovičky, st 6.4. - Dedoles, čt 7.4. či pá 8.4.- Krokodýlové a Slůňata. Peníze budou odečteny z účtu žáka (pokud tam bude dostatek financí)

Cena autobusu, pro děti které se zúčastnily bruslení 7.3., je 42 Kč.


Velikonoční prázdniny

Fungování školní družiny ve čtvrtek 14. dubna bude pouze v případě zájmu. Kontaktujte nás e-mailem na adrese druzinaknin@seznam.cz. Děkujeme


Seznam plánovaných akcí ŠD na březen a duben:

čt 3.3. Masopustní průvod od 13 hod vyrazíme po trase: náměstí J. u Poděbrad, Vilová ul., Na Vyšehradě, Na Smíchově, Pivovarská ul., náměstí J. z Poděbrad. Návrat do 14,30 hod. Dejte dětem masky na ven a hudební nástroje s sebou. Pod kostýmem by měly mít teplé oblečení.

po 7.3. Bruslení na Dobříši, cena 55-85 Kč (dle počtu zájemců). Odjezd ve 12,50 hod od školy smluvním autobusem, příjezd nejpozději ve 14,45 hod ke škole. Již z ledna evidujeme dostatečný počet zájemců, takže věříme v potvrzení Vašeho zájmu. Cena se bude počítat dle počtu zúčastněných dětí. Děti, které nepojedou na bruslení, zůstanou ve škole nebo prosíme o vyzvednutí do 13 hod. Povinné vybavení: brusle, helma (lyžařská či cyklistická) a teplé oblečení(rukavice, oteplovačky apod.), vše v samostatném batohu nebo tašce, větší svačinu a dostatek pití. 

Botanické vycházky ve 2 blocích (březen+duben)

Pozorování vegetace před začátkem vegetační sezóny a během sezóny, kdy už rostliny rostou. Část akce proběhne ve třídě a část venku. Navštíví nás botanička z Hornického muzea Příbram a má pro nás připravený program na míru. Osobně prohlédla terén a zjistila zajímavé lokality v okolí školy. Obě vycházky(obou skupin) proběhnou v čase 13-14,30hod v Novém Kníně, 20 Kč/vycházka. 

čt 10.3. Botanická vycházka s pozorováním rostlin (Muzeum Příbram) pro 1.A+B, 3.A - 1. vycházka ze dvou plánovaných bloků, 2. vycházka se uskuteční v dubnu 25.4. či 28.4.

po 14.3. Botanická vycházka s pozorováním rostlin (Muzeum Příbram) pro 2.A+B, 3.B, 4.A+B - 1. vycházka ze dvou plánovaných bloků,  2. vycházka se uskuteční v dubnu 25.4. či 28.4.

pá 1.4. Bezpečný pes (zábavně naučný program se psy) - po dvou skupinách od 12,30-13,15 a od 13,15-14,00 hod, cena 50 Kč/dítě

Děti se seznámí s morfologií psů, naučí se znát řeč psího těla a rozpoznat varovné signály. Akce se může konat venku i ve školních prostorách, dle aktuálního počasí.

4.- 8.4. - Návštěva Muzea Nový Knín - velikonoční program, návštěva výstavy historických pohlednic

Pro zjištění zájmu, prosíme o vrácení informace z letáku zpět vychovatelkám.

Platby budou vyúčtovány po skončení všech akcí, dle stavu Vašeho školního vkladu. Tedy buď stržením peněz ze školního vkladu nebo zasláním vkladu. Informaci dostanete na konci dubna.


Informace o plánovaném bruslení

Bruslení 17.1. 2022 se neuskuteční z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, náhradní termín uveřejníme. 
Rádi bychom, aby jeli všichni zájemci. Pokud to bude možné uskutečníme zájezd v únoru či březnu. Děkujeme za pochopení

Školní družina plánuje udělat bruslení na Dobříši, nejpravděpodobněji v termínu 17.1. 2022. Jeli bychom smluveným autobusem ve 12,50 hod od školy, příjezd nejpozději 14,45 hod ke škole. Zájezd uskutečníme pouze v případě dostatečného množství zájemců. Cena akce 60-85 Kč, rozpočteme dle počtu účastníků (bude odečteno ze školního vkladu, pokud máte zaplacenou celou částku). Povinné vybavení: brusle, helma (lyžařská, cyklistická), teplé oblečení a rukavice v batohu či tašce. Děti, které bruslit nepojedou zůstávají ve škole. Prosíme o Vaše vyjádření a rychlé vrácení zpět. Následně sledujte web ŠD https://www.zsmsnovyknin.cz/skolni-druzina/aktuality, kde se dozvíte, zda se akce koná. Děkujeme 


Důležité informace pro rodiče žáků ŠD a ŠK v souvislosti se zaváděním čipů

V novém čipovém sytému již nebude možné vyzvedávat děti v jiných než vyhrazených časech. Proto prosím, dodržujte následující časy pro vyzvedávání:

 - pokud mají žáci vyučování do 11,10 hod : 12-13 hod

 - pokud mají žáci vyučování do 12,05 hod : 12,45-13 hod

Po 14,40 můžete chodit kdykoliv.

Pro vyzvednutí připravených čipů a podepsání předávacích protokolů se prosím dostavte k hlavnímu vchodu do budovy v některém z následujících časů:

Út 5.10. 15,30-16,30 (žákovský vchod)

St 6.10. 7,20-7,45 h (hlavní vchod), 15,30-16,30 h (žákovský vchod)

Čt 7.10. 7,20-7,45 h (hlavní vchod), 15,30-16,30 h (žákovský vchod) 

Pá 8.10. 7,20-7,45 h (hlavní vchod), 15,30-16,30 h (žákovský vchod)

Platby čipů posílejte na účet školy - 129886295/0300 s variabilním symbolem dítěte (200...) a s poznámkou např. čipy Novák, 

plaťte 100 Kč/1 čip.

Děkujeme


Rozdělení žáku do oddělení ŠD+ŠK ve školním roce 2021/22

1. oddělení - Sovičky (1.A + polovina 3.A), vychovatelka Jaroslava Hrubá

2. oddělení - Krokodýlové (1.B + polovina 3.A), vychovatelka Jana Zelenková, DiS

3. oddělení - Slůňata (2.A+B), vychovatelka Bc. Kateřina Havlíčková

Školní klub - Dedoles (3.B, 4.A+B, 5.), vychovatelka Lenka Sobotková


Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Přesný termín vydávání čipů na sekretariátu školy i spuštění celého systému Vám včas oznámíme. Děti obdrží Žádanku na čipy pro účely ŠD (ke stažení zde) určené k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů. Jakmile budou čipy identifikovány a připraveny, dostanete informaci o termínu vyzvednutí čipů a podepsání  Předávacího protokolu čipu ŠD a také o zálohové platbě. Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy do 30. 9. 2021 přímo vychovatelce příslušného oddělení.

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

 Děkujeme Vám za spolupráci


Vážení rodiče,

první den školy 1. září 2021 nebude provoz školní družiny. Prosím všechny rodiče, kteří nemají doplněné ODCHODY na přihlášce svého dítěte do ŠD, aby tak ráno učinili nejlépe osobně. Budeme s kolegyněmi sedět u hlavního (horního) vchodu. Kdo tak neučiní osobně, může tak učinit e-mailem nebo doplněním do přihlášky (posláním po dítěti). Tyto informace musí být doplněny před začátkem docházky Vašeho dítěte do školní družiny. Děkujeme

za vychovatelky

Bc. Kateřina Havlíčková


Změny ve fungování ŠD 

Od 17.5. 2021 funguje školní družina v původním (zářijovém) rozdělení skupin. Oddělení -  Háďata, Opice, Gepardi a Youtubeři. Skončila povinnost homogenních skupin, tudíž můžeme děti míchat. Funguje i ranní družina. Povinnost nošení roušek i v ŠD ve vnitřních prostorách přetrvává. 

Prosím o dodržování vyzvedávání dětí po obědě opět ve 12,hod 12,30hod či 13 hod, pak po 14,40 hod. Usnadní nám to práci. Samostatných odchodů dětí se to netýká. 

Platby:

květen - 90 Kč

červen - 120 Kč

Omlouváme se za komplikace (letos se pořád něco mění).

Děkujeme za spolupráci


obrázek 2021 05 13 205143


Informace pro rodiče dětí ze ŠD při rotační výuce

Během rotační výuky funguje i školní družina a to vždy po třídách odděleně. Prosíme o uhrazení platby za dobu, kdy děti navštěvovaly ŠD. Starší děti mají často přeplatek (informaci o výši Vám rádi sdělíme). Jelikož nemají všechny třídy stejné částky, uvádíme rozpis plateb:

leden, únor (1.,2. třídy) - 240 Kč

duben 60 Kč/1.,3.,5.A   nebo   30 Kč/2.,4.,5.B

květen, červen   60 Kč/měsíc

Děkujeme


Družinové online setkání k měsíci čtenářů

Setkání bude trvat zhruba 30 minut. Chceme to pojmout jako povídání o knihách. Bude to samozřejmě dobrovolné (i když to budou mít v kalendáři všichni - i nedružinový, kteří se mohou zúčastnit také). Na sezení budou potřebovat jen nejoblíbenější (nebo právě dočtenou) knihu či časopis.

Časový rozpis:

  1. A+B - s Janou Z.                  St 24.3. od 13 hod
  2. A+B - s Katkou                    St 24.3. od 13 hod
  3. třída - s Jaruškou                 St 24.3. od 13 hod
  4. třída, 5.A+B - s Lenkou S.     St 24.3. od 14 hod

BŘEZNOVÁ DRUŽINOVÁ VÝZVA

Březen - ke knize během karantény vlezem aneb Měsíc čtenářů 

Jsi prvňák a čtou Ti rodiče pěknou knihu, která se stala Tvojí nejoblíbenější? Jsi čtenář a přečetl jsi zajímavou knihu, kterou bys rád doporučil dalším kamarádům? Vyfoť se s vybranou knihou a případně přidej doporučení komu a proč bys ji doporučil(a) k přečtení. Nebo můžeš natočit krátké povídání o své knize na video. Až se sejdeme ve škole proběhne osobní “knižní veletrh”.  Zúčastnit se mohou všechny děti z 1.stupně, tedy i nedružinové děti 😊. 

Svoje příspěvky (fotky-jpg. či videa-mp4) umísťujte do 20.3. 2021 na: 

https://zsmsnovyknin.sharepoint.com/:f:/g/Eldhufxdwt5OnWqHXbYRti4BIiFQxeiOgNbnRsCc4PCevg?e=4jdgDg  

Na PC nebo jiné technice musíte být přihlášení účtem MS Teams (Office 365) Vašeho dítěte. Klikněte na Upload a vyberte Váš soubor. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na druzinaknin@seznam.cz 

Vychovatelky se těší na Vaše příspěvky 


Informace o platbě ŠD v roce 2021 (leden-červen)

Prosíme rodiče žáků 1. a 2. tříd, kteří jsou zapsání ve školní družině, o platbu ŠD. Jedná se o 720 Kč (respektive 600 Kč u těch kteří mají přeplatek z minulého roku). Ostatní rodiče dětí ze ŠD, prosím, zatím vyčkejte nástupu dětí do ZŠ (ŠD), výše platby Vám pak bude sdělena.

Děkujeme


Vážení rodiče,

ve čtvrtek 4. února 2021 uskutečníme s družinou masopustní průvod po Novém Kníně. Všechny děti, které se zúčastní, musí mít masku (venkovní), raději i rukavice. Průvod bude chodit s dostatečnými rozestupy v čase 13-14,30 hod. Těšíme se


Informace o platbě za ŠD
Vzhledem k tomu, že byla škola z nařízení vlády nějakou dobu uzavřena, bude upravena i platba za družinu v tomto kalendářním roce (září-prosinec 2020).
Platby se liší podle ročníku:

1.+ 2. ročník - 360 Kč (480-120 Kč)
3.+ 4. ročník - 300 (480-180 Kč)
5. ročník - 180 (480-300 Kč)

Těm z Vás, kteří zaplatili v září plnou cenu, bude příslušná částka přesunuta do další platby (leden-červen 2021), případně přeplatek vrácen. Bližší obecné informace o platbách najdete na https://www.zsmsnovyknin.cz/skolni-druzina/informace.


Vážení rodiče,
od 30. listopadu půjde již celý první stupeň do školy, družina bude v provozu, ale opět v upraveném režimu. Jelikož se nemůžou míchat děti z jednotlivých ročníků, budou fungovat 4 oddělení (1. třídy, 2. třídy, 3. třída a 4. třída). Pátý ročník bohužel nebude možno zahrnout do školní družiny z důvodu dodržení hygienických předpisů. Uvidíme, jak se budou nařízení dále měnit. Stejně tak nebude fungovat ranní družina, kde není možné zajistit nemíchání dětí ze tříd. Škola bude otevřena od 7 hod.

Případné úpravy docházky prosím písemně. Vyzvedávání dětí platí - ve 12 hod, 12,30 hod a ve 13 hod, pak 14, 40 a 15 hod - 16,30 hod.

Prosím, aby děti nosily teplé oblečení do tříd (i na ven rukavice, čepici apod.) a náhradní roušku na odpoledne.

Děkuji za pochopení
Bc. Kateřina Havlíčková


Milí rodiče žáků prvních a druhých tříd,

od středy 18.11. 2020 začne fungovat i školní družina. Děti budou ve 4 skupinách po třídách. Ranní družina nebude prozatím v provozu, ale škola bude otevřena od 7 hod a bude zajištěn dozor dětí ve třídách.

Prosíme o vyzvedávání dětí pouze v časech 12:00, 12:30 či 13:00 hodin a pak až 14:40, 15:00  až  16:30 hodin. Dodržujte, prosím, toto časové rozpětí.

Ještě připomínám, aby děti měly náhradní roušku na odpoledne, svačinu, pití a teplé oblečení na ven (např. šusťáky, rukavice, čepice apod.). Budeme chodit hodně ven na zdravý vzduch. 

Děkuji.

S pozdravem

Bc. Kateřina Havlíčková

vedoucí školní družiny


Prodloužení 2. výzvy - Buďte v pohybu. Možnost umísťovat fotky z procházky (výletu) stále trvá. S některými dětmi se brzy uvidíme ve škole, ale s některými ještě bohužel ne a ty bychom viděli nejraději, alespoň na fotkách! 

Těšíme se na další Vaše příspěvky!


Družinová výzva během podzimních prázdnin

Následující týden se během prodloužených podzimních prázdnin můžete zúčastnit některé naší výzvy. Ukončení je 1.11. 2020 o půlnoci. 

1. Výzva - Buďte i v době karantény aktivní a vyrábějte kostýmy, lampióny či dýně na "virtuální" Halloween párty. Své foto nám pak pošlete.

2. Výzva - Buďte v pohybu a objevujte zajímavá místa ve Vašem okolí (minimálně 1,5 km od Vašeho bydliště). Vyrazte do podzimní přírody a vyfoťte se na místě např. s hezkým výhledem, na místě kde se psala historie, na místě, které jste nějak vyzdobili. Vyfoťte se na tomto místě a pošlete opět foto

Vaše fotky se jménem ukládejte na úložiště a sdílejte s ostatními na

https://zsmsnovyknin.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx  

V případě nutnosti přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje totožné s přihlášením do MS Teams. Pokud se odkaz neotevře, tak jej prosím zkopírujte do webového prohlížeče.

Těšíme se na Vaše fotky

vychovatelky ŠD a ŠK


Rozdělení žáků ve školním roce 2020/21:
 
1. oddělení - Háďata
Jarka Hrubá (1.A, 2.A)
 
2. oddělení - Opice
Jana Zelenková (1.B, 3.)
 
3. oddělení - Gepardi
Kateřina Havlíčková (2.A, 2.B)
 
Školní klub - Youtubeři
Lenka Sobotková (3., 4., 5.A, 5.B)
-----------------------------------------------------

Vážení rodiče, ve středu 30.9. 2020 proběhne celodružinová akce „Návštěva místní farmy“. Děti půjdou pěšky. Ve 12,20 vyrazí první dvě skupiny (1.A, 2.A, 2.B, 5.B) a ve 12,45 hod druhé dvě skupiny  (1.B, 3., 4., 5.A). Prosím o odchody žáků a vyzvedávání do 12,45 hod, pak s námi odcházejí. Návrat do 14,45 hod. S sebou dejte dětem malý batůžek se svačinou a pitím, vhodnou obuv, pláštěnku, případně kapesné. Děkujeme

---------------------------

Ve středu 23.9.(3. oddělení a školní klub) a v pátek 25.9.(1. a 2. oddělení školní družiny) půjdeme na návštěvu místního Muzea zlata a ukázku rýžování. Vše proběhne v době od 13-14,30 hod. Děti si s sebou mohou vzít kapesné na nákup drobností.

---------------------------

9. 9. 2020

Vzhledem k tomu, že rodiče nemají přístup do budovy školy, je nutné nastavit odchody dětí tak, aby chodily ve vymezeném čase.

Prosíme tedy rodiče o vyzvedávání dětí z družiny v čase 12-13 hod a pak od 14,40-16,30. V současné době je nutné toto omezení zavést, protože Vás chodí hodně a my řešíme komunikaci převážně telefonicky. Před 12 hod jsou družinové děti najedené spíše ojediněle. Pokud potřebujete, aby Vaše dítě odcházelo před 12 hod, napište mu lísteček, že odchází po obědě samo. Děkujeme za pochopení

--------------------------
Prosím dávejte dětem, kteří zůstávají ve školní družině do odpoledne svačinu a pití i na odpoledne. Děkujeme

--------------------------

Ve skříňce nebo v tašce mohou mít děti věci na převlečení na ven. V zimě pak rukavice, čepici a oteplováky.

--------------------------

Platby za ŠD 2020 (480 Kč) posílejte nejpozději do konce září. Další platbu za rok 2021 (720 Kč) pak do konce ledna. Děkujeme

--------------------------