Aktuality

Akce ŠD před vánocemi
Příští týden (po 27.11.) budeme s dětmi malovat na sádrové odlitky(zápichy) Mikuláše, čerta a anděla (MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT | Krámek u Janinky (kramekujaninky.cz), kdo bude mít zájem, lze zakoupit 1 odlitek za 15 Kč. Zájem zjišťujeme a peníze strhneme ze žákovského vkladu. Před školním jarmarkem (13.12.)budeme s dětmi péct a připravovat pohoštění. Prosíme, dejte dětem v tomto týdnu do školy zástěry. Děkujeme


Akce - odměna za sběr žaludů
Protože jsme celý říjen poctivě sbírali žaludy pro zvířátka, ve čtvrtek 23.listopadu nás v družině navštíví myslivci. Od 13 hod se uskuteční 2 besedy, po 2 skupinách. Těšíme se na další zajímavé povídání a ukázky.


Halloween párty v ŠD
V úterý 31.10. 2023 proběhne od cca 13 hod ve třídách školní družiny a na chodbě na 1.stupni Halloweenská párty. Děti budou plnit různě strašidelné úkoly a čeká nás také jedno překvapení. Dejte dětem s sebou do školy kostýmy, ať jsme stylový. Děkujeme a těšíme se


Družina během podzimních prázdnin
V době, kdy budou mít děti podzimní prázdniny, tedy 26. a 27.10., by bylo možné dát Vaše ratolesti do školní družiny. Pokud byste o tuto službu měli zájem, prosím kontaktujte nás do 22.10. e-mailem nebo telefonicky. Informace o případném otevření družiny(v případě dostatečného zájmu), naleznete zde. 


Vracení čipů
Prosíme všechny rodiče dětí, které již nenavštěvují školní družinu nebo klub, aby do 30.11. 2023 vrátili čipy. Nevrácené čipy budou od 1.1. 2024 zneaktivněny. Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme


Aktuální informace ke kroužkům:

Deskové hry 1 - nebude otevřen pro malý počet zájemců
Dramatický kroužek - proběhne v čase 12,30-13,15 hod, původně uveden jiný čas
Trampská kytara 2 a 3 - sloučeny a proběhnou v čase 12,40-13,25 hod
Angličtina 2 - pro velký počet zájemců kroužek rozdělen na 2.A a 2.B
                 - ve st pro 2.A v čase 12,00-12,45 hod
                 - ve čt pro 2.B v čase 12,00-12,45 hod
Florbal 1 - velký počet zájemců 
             - budou vytvořeny 2 skupiny a každá bude probíhat 1krát za 14 dní (st) - cena upravena 90 Kč/měsíc
Florbal 2 (ve čt) - velký počet zájemců - snížena cena 120 Kč/měsíc
Stolní tenis - byl otevřen i pro žáky 3. tříd
Taneční a pohybový kroužek - velký počet zájemců, dojde k rozdělení žáků 
                                         - žáci nenavštěvující ŠD+ŠK budou chodit v čase 13,00-13,45 hod
                                         - žáci navštěvující ŠD+ŠK budou chodit v čase 13,45-14,30 hod 

Novinka v ŠD !

V letošním školním roce zavádíme odpolední vyzvedávání dětí ze zahrady. Toto bude probíhat pouze v čase po 15,15 hod a v případě, kdy bude pěkné počasí (v měsících září-říjen, květen-červen). V čipovém systému Bellhop bude v dané odpoledne a hodinu nastaveno „Zahrada“. Když se Vám tato informace na přístroji objeví, dopravte se do ulice Na potůčku (viz. mapa - https://mapy.cz/s/lehunokojo), kde si své dítě vyzvednete na školní zahradě. Pro pěší je možné projít ulicí Kostelní. Budeme s dětmi venku (na zdravém vzduchu) a budeme zde mít všechny své věci. Při samostatných odchodech budou děti odcházet z tohoto východu školy, tedy zahrady. V případě nejasností, můžete využít telefon ŠD.


Doplnění údajů do přihlášek
Prosíme všechny rodiče dětí přihlášených do ŠD či ŠK, aby co nejdříve doplnili údaje o odchodech svých dětí do přihlášek. Lze tak učinit osobně nebo přes dceru/syna zašleme přihlášku domů. Případně je možné toto řešit i e-mailem. Ti, kteří mají přihlášku kompletní, těch se to samozřejmě netýká. Děkuji, tyto informace jsou nutné k docházce do družiny!


Přihlášky a vyzvedávání čipů
Nezapomeňte za námi přijít v pondělí 4.září 2023 ráno(od 7,30 hod) do vestibulu školy a doplnit údaje v přihláškách Vašich dětí do ŠD. Zároveň budeme tento den vydávat čipy prvňákům a novým dětem. Na základě předchozí dohody, lze domluvit předání čipu již v pátek 1.září odpoledne. Při předání dostanete informace k placení zálohovou platbou (lze platit na účet nebo hotově). Děti, které již nebudou navštěvovat ŠD, prosím o vrácení čipů.

Děkujeme a přejeme úspěšný vstup do nového školního roku


Školní rok 2023/24


Školní družina ukončuje svoji činnost ve čtvrtek 29. června. Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké prázdniny.
Budeme moc rádi, když nám, cestovatelé, pošlete zase pozdrav z prázdnin! Děkujeme. V září na viděnou.

Vychovatelky školní družiny a klubu


  

Vyzvedávání a uvolňování žáků ze ŠD

Vyzvedávácí časy záleží na délce vyučování - žáci, kteří mají výuku do 11,10 - lze vyzvednout 12-13 hod


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč  a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.


Potřebujete-li uvolnit dítě z družiny jinak než máte uvedeno v přihlášce, můžete využít předpřipravenou žádost o uvolnění na https://zsmsnovyknin.cz/skolni-druzina/dokumenty, která obsahuje všechny náležitosti. Vaše zprávy (e-mailem či vyjímečně SMS) je nutné zaslat do 10,30 hod toho dne, ne později! Ideálně se ještě ujistit telefonicky.

 Informace k čipovému systému pro vyzvednutí dítěte ze ŠD

v uplynulém školním roce jsme uvedli do provozu čipový systém BELLhop (systém pro vyzvedávání dětí). Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Ve škole obdržíte  Žádanku  na čipy pro účely ŠD (ke stažení zde) určenou k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů. Žádanky odevzdávejte do 30.6. 2022!! Při samotném předávání čipů dojde k podepsání   Předávacího protokolu čipu ŠD a obdržíte informaci o zálohové platbě. 

Platby čipů posílejte na účet školy - 129886295/0300 s variabilním symbolem dítěte (200...) a s poznámkou např. čipy Novák,