Takové bylo krajské kolo Biologické olympiády květen 2018

25. května jsme vyjeli už před sedmou, abychom se mohli ještě před začátkem soutěže porozhlédnout po rostlinách v okolí Domu dětí v Mělníce, což jsme nakonec stihli.

Před zahájením jsem se prezentovala, vylosovala si číslo. Všech nás 31 účastníků se nejdříve nasoukalo do haly s podiem, kde se později psal teoretický test. Paní organizátorka nás přivítala, rozdělila na tři skupiny, připomněla pravidla a popřála štěstí.

Já jsem začínala testem. Pak jsem se přesunula na poznávačku, která je ze dvaceto rostlin a stejného počtu živočichů. Poznávačka byla krásně připravena hlavně ze živých exemplářů. Byli tam třeba čolci horští, skokan hnědý nebo ropuchy obecná i zelená či kuňka obecná, v mikroskopickém preparátu např. buchanky. Jen dva exempláře byly vycpaniny. Tato část soutěže se mi líbila nejvíc.

Poslední mě čekala laboratorní práce. Ta byla zajímavá, měli jsme vypreparovat, zakreslit a popsat nohy švába a včely. Zvířata byla naložená v lihu.

Organizátorům se BiO vydařila pěkně připravit a doufám, že se mi podaří postoupit i příští rok. Téma se dozvíme v září.

Magdalena Tyrmerová