Exkurze 9. třídy do Prahy březen 2018

19. 3. V 7:40 jsme se vydali linkovým autobusem do naší metropole. Cílem byl Senát PS ČR na Malé Straně. Po nezbytné důkladné prohlídce jsme si prohlédli nejen budovy Valdštejnského paláce, dozvěděli jsme se od paní průvodkyně mnoho z historie této velkolepé stavby. Bohužel vnitřního původního vybavení se příliš nedochovalo, protože za Třicetileté války jej vydrancovala švédská vojska. V zasedacím sále jsme se dozvěděli podrobnosti o fungování této zákonodárné instituce.
Po nezbytném občerstvení jsme po Zámeckých schodech vystoupali k Pražskému hradu, kde jsme si prohlédli interaktivní výstavu Labyrintem dějin českého národa. Byly tu ke shlédnutí originální listiny, např. Charta 77, Mnichovská dohoda, Zlatá bula sicilská aj., dobová vysílání rozhlasu a televize přenášející milníky českých dějin i portréty významných postav českých dějin.

Petr Tyrmer