Zeměpisná olympiáda leden 2018

30. 1. se konalo školní kolo ZO, kterého se zúčastnili dobrovolně žáci, kteří mají o zeměpis zájem. Soutěžilo se ve třech kategoriích a vítězové měli právo účasti v okresním kole 20. 2. v příbramském DDM.
V kategorii A – šesté třídy – si ze 4 účastníků vybojovala postup Dana Stehlíková. V okresním kole obsadila 10 místo. V kategorii B – sedmé třídy – zvítězil těsně před svými třemi soupeři Lukáš Dvořák, v okresním kole pak byl také 10. V kat. C – 8. a 9. třídy – se zúčastnili školního kola tři soutěžící. Těsně zvítězila Alena Gruberová a na okrese vybojovala 12. místo. Okresního kola se zúčastnili i žáci odpovídajících ročníků gymnázií.
Věřím, že příští rok bude nejen více účastníků školního kola. A doufám i v posun pořadím vpřed!

Petr Tyrmer