Školní kolo Olympiády v českém jazyce prosinec 2017

Dne 8. prosince 2017 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se jej patnáct žáků z 8. a 9. třídy. Kolo mělo dvě části, žáci vyplňovali test z jazyka a následně psali slohovou práci.

Do okresního kola postoupili Alena Gruberová, 9.tř. a Matěj Horký, 8.tř.

V Novém Kníně dne 19.12. 2017

Jana Zouchová