Školní sběr papíru prosinec 2017

I v tomto roce jsme se snažili, přes nepříznivé výkupní ceny, uspořádat tradiční soutěž ve sběru papíru. Nasbíralo se celkem 4181 kg papíru a 146,5 kg kartonu. I když sběr byl asi o třetinu slabší než loni, zachovali jsme hodnotné ceny za první tři místa. 1. místo – tedy tablet, získala Zuzka Fialová za úctyhodných 676,5 kg, vstupenku do Cinema City Nový Smíchov za 2. místo s nasbíranými 489 kg získala Katka Wiedermannová a obědy ve školní jídelně na jeden měsíc zdarma a tedy 3. místo za krásných 417,5 kg vybojoval Matěj Hájek. Oproti loňskému sběru byly ostatní ceny pro zúčastněné sběrače spíše symbolické. Ale věřím, že je-li pravda, že 1 tuna recyklovaného papíru zachrání 17 vzrostlých stromů, tak jsme za naše více jak 4 tuny ušetřili cca 68 stromů, což určitě není zanedbatelné číslo. A tak všem „sběračům“ velké díky za jejich úsilí, a pokud to jen trochu půjde, sbírejte dál, budeme se snažit soutěž zachovat.
Augustin Kůr

galerie