Exkurze v Ústavu termomechaniky listopad 2017

V úterý 7. 11. zamířila 9. třída na exkurzi do Ústavu termomechaniky AV ČR. Vědecké pracoviště od 60. let využívá štolu raženou pod Mikulí, tehdy za účelem průzkumu možných ložisek zlata. Štola dnes slouží ale zcela jinak. Lze z ní vysát vzduch a vytvořit zde vakuovou komoru, které pak umožňuje extrémně rychlé proudění vduch a tím zkoumání vysokorychlostní aerodynamiky kapalin a plynů. Výzkum např. simuluje proudění na turbínách a umožňuje volit optimální tvar lopatek. Ústav spolupracuje s předními výrobci, např. Doosan Škoda Power. Dále se v ústavu zkoumá a vyhodnocuje aerodynamika životního prostředí v nízkorychlostním tunelu nebo přenos tepla a hmoty mezi materiály. Žáci si mohli při výkladu a otázkách vědců ověřit své znalosti a dále poznat, jak vypadá vědecké pracoviště a co obnáší vědecká činnost.

galerie