Dopravní hřiště říjen 2017

Měsíc říjen byl pro čtvrté a páté ročníky ve znamení dopravní výchovy. Nejprve si žáci osvěžili své vědomosti o dopravních značkách a základních předpisech a pravidlech silničního provozu. Poté se dozvěděli celou řadu důležitých zásad správného chování chodců a cyklistů v obci i mimo ni a seznámili se s řešením různých situací na křižovatkách. Aby však nezůstalo pouze u teorie, vše si děti posléze vyzkoušely v reálu na krásném příbramském dopravním hřišti. Ti pozornější se po úspěšném absolvování testů stali právoplatnými držiteli řidičského průkazu na kolo a tímto jim všem proto moc gratulujeme.

galerie