Pasování na čtenáře červen 2017

V úterý 27. 6. 2017 proběhlo v místní nově otevřené knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Paní knihovnice, totiž nutno říci její veličenstvo královna pasovala společně s panem starostou postupně všechny děti z 1.A i 1.B na čtenáře, nejdříve si ale namátkově ověřila, zda si tento titul zaslouží. Pasovaní složili přísahu, jak se budou ke knihám chovat, a na památku obdrželi krásný zalaminovaný diplom s přísahou, pamětní medaili a knihu s věnováním od pana starosty. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat paní knihovnici i panu starostovi za velice pěkně připravenou akci, za ceny a v neposlední řadě za hezký zážitek, který si děti odnesly.

Naďa Beldíková a Augustin Kůr, třídní učitelé

galerie