Krajské kolo dějepisné olympiády březen 2017

Dne 20. března tohoto roku proběhlo na 12. ZŠ v Kladně krajské kolo dějepisné olympiády. Naši školu přímo ukázkově reprezentovala Kateřina Soukupová žákyně 9. třídy, která v okresním kole vybojovala 2. postupové místo. Kateřina nezklamala ani v kole krajském, protože v obrovské konkurenci základních škol a hlavně gymnázií získala nádherné 7. místo z 39 účastníků.V kategorii základních škol se umístila jako 3. Příprava na krajské kolo byla velice náročná a Kačka musí v dubnu dělat přijímací zkoušky na gymnázium, přesto však se na krajské kolo dějepisné olympiády připravila velice dobře a zodpovědně a za to jí patří náš obdiv, obrovská gratulace a velký dík za výbornou reprezentaci naší školy.

Zapsala Dana Petříková