Přednáška Policie ČR prosinec 2016

Dne 20.prosince naši školu navštívili 2 příslušníci Policie ČR /1 muž a 1 žena/, aby žákům 8. a 9. třídy vysvětlili problematiku kyberšikany, kriminality mládeže, sexuálního obtěžování a další úskalí, na která žáci základní školy mohou narazit. Přednáška byla zajímavá a poučná. Po přednášce pak děti se svými učiteli diskutovaly na daná témata.

Zapsala Dana Petříková

galerie