Mikulášská nadílka prosinec 2016

2. prosince s malým předstihem na naší škole proběhla tradiční mikulášská nadílka. Zejména deváťáci se na tuto akci těší, protože převlečeni za anděly, čerty a Mikuláše rozdávají mladším spolužákům nadílku.

Deváťáci se akce zhostili velice dobře. Jenom příprava, malování, česání a oblékání trvaly více než hodinu.

V mikulášské knize byli zapsáni zlobílkové i hodní žáčci. Zlobílkové se museli vykoupit básničkou nebo písničkou. Všichni pak dosali drobný dárek. Nejvíce se báli prvňáci a druháci, ale andílci a hodné čertice je rychle utěšili.

Velké poděkování patří našim deváťákům, kteří nadílku připavili a realizovali velice pěkně a zodpovědně.

Zapsala Dana Petříková

galerie