Vánoční jarmark prosinec 2016

Dne 14. prosince proběhl na naší škole ve večerních hodinách tradiční jarmark a zpívání koled v kostele, které se tak stalo součástí celostátní akce „Česko zpívá koledy“.

Během jarmarku si mohli rodiče a přátelé školy nakoupit z velkého výběru krásných vánočních výrobků, které pro ně připravily děti se svými učiteli. Letos bylo opravdu z čeho vybírat. Nabízely se vánoční koule, svíčky, mýdla, svícny, korálkové ozdoby, keramika, přáníčka a mnoho dalších pěkných výrobků viz. fotografie.

Prodej byl přerušen krásným vystoupením žáků obou druhých tříd a třídy třetí. Děvčata z 2.A zatančila rytmický vánoční tanec a přivedla tak návštěvníky do opravdu vánoční nálady. Program dále pokračoval básničkami a zpíváním s kytarou.

Velký zájem byl i o školní časopis. Žízeň mohli návštěvníci uhasit hned u vchodu školy.

V 18 hodin program pokračoval v novoknínském kostele. Pod vedením pana učitele Čiháka žáci ze ZUŠ Dobříš zahráli vánoční koledy. Do zpívání koled se zapojily zpěvačky z 5. třídy pod vedením paní učitelky Kušnirákové a přidaly se i flétny pod vedením paní učitelky Budkové. Závěrečné koledy zpíval již celý kostel.

Myslím, že letošní vánoční setkání se opravdu vydařilo, návštěvnost jarmarku byla vysoká a všichni si to opravdu užili. Poděkování patří nejen dětem, ale i učitelům, kteří v náročném předvánočním čase všechno s dětmi připravili a nacvičili. Těšíme se, že příští rok se sejdeme znovu.

Zapsala Dana Petříková

galerie