Kocába září 2016

Tradiční putování po Kocábě se konalo tento školní rok ve čtvrtek 15.září. Počasí nám přálo, bylo přímo pohádkové. Turistická výprava začala tradičně ve Štěchovicích, kam jsme se dopravili autobusem. Podél Kocáby jsme sledovali nádhernou přírodu a trampské osady.

První svačinka byla jako vždy na Askaloně. Tady děti posvačily a některé si zakopaly míčem. Další cesta byla většinou lesem a velmi příjemná. Druhé občerstvení proběhlo v Malé Lečici, kde jsme se mohli zchladit zmrzlinou. Poslední zastavení bylo ve Velké Lečici na hřišti. Protože panovalo kruté horko, vynechali jsme opékání buřtíků. Závěr našeho putování byl náročnější, protože jsme se pohybovali většinou na slunci. Do cíle však dorazili všichni živi a zdrávi a spokojeni z hezkého výletu. Příští rok se na Kocábu opět těšíme.

Zapsala Dana Petříková

galerie