Výlet Březnice - červen 2015

1. a 3. června se žáci sedmé a osmé třídy rozhodli prožít jinak než ve školním prostředí. Vydali se nezvykle linkovým autobusem a vlakem na poznávací výlet. Cílem bylo historické městečko Březnice. Žáci navštívili březnický zámek, prohlédli si reprezentativní místnosti zámku, zbrojnici, starou zámeckou knihovnu a bylinkovou zahradu. Dále zamířili na prohlídku zachovalého židovského ghetta, synagogy a židovského hřbitova za městem. Pěkná byla i procházka po kamenném mostě a březnickém náměstí s barokním kostelem sv. Ignáce. Na závěr výletu každého potěšil rozchod, možnost prohlédnout si krásný zámecký park a nákupy v zámecké cukrárně.

galerie