Školní akademie červen 2015

Ve čtvrtek dne 25. června se uskutečnila tradiční školní akademie novoknínské základní školy. Tentokrát deváťáci, v jejichž režii celá akademie probíhala, vybrali téma „Divoký západ“. V rámci programu akademie se také deváťáci rozloučili se svými učiteli, spolužáky a zavzpomínali na svůj devítiletý pobyt na základce.

Program byl opravdu velice pestrý. Diváci mohli vidět tančící indiány, country tance v různém provedení, dozvěděli se některé informace o divokém západu a mohli si i zazpívat s loučícími se deváťáky. Každá třída si s velkou pomocí třídních učitelů a pana učitele hudební výchovy Karla Čiháka připravila nějaké vystoupení. Diváci tak mohli obdivovat modely módní přehlídky, zhlédnout cupsong nebo si poslechnout nádherně zazpívané písně v podání dvou deváťaček Barbory Kamzíkové a Jiřiny Strnadové.

Celý pořad úspěšně uváděli a komentovali Jiřina Strnadová a Jakub Fryml.

Závěr akademie patřil již tradičně deváťákům, kteří předvedli své taneční i pěvecké umění a rozloučili se známou písní Cesta s vlastním textem. Deváťáci nezapomněli také poděkovat třídním učitelkám Daně Petříkové a Janě Němotové, panu řediteli a ostatním učitelům slovy i kytičkou.

Závěrerečný dík patří nejen účinkujícím a jejich učitelům a vedoucím kroužků, ale také panu místostarostovi Petru Chmelíkovi, který zajistil ozvuční celého programu.

Zapsala Dana Petříková

galerie