Exkurze do Poslanecké sněmovny ČR květen 2015

Dne 28.5. 2015 navštívili žáci 8. ročníku Poslaneckou sněmovnu ČR. Nejdříve zhlédli v informačním centru PS ČR krátký film mapující historii a současnost PS a poté se po řádné kontrole na bezpečnostním rámu vydali přímo na jednání PS. Na galerii pro hosty byli žáci tichými účastníky plenární schůze, kterou neřídil předseda PS J. Hamáček, neboť toho času pobýval na zahraniční cestě v Německu, ale místopředseda PS JUDr. V. Filip. Při našem vstupu na galerii promlouval u řečnického pultíku předseda vlády Mgr. B. Sobotka. Dále ho střídal Mgr. M. Kalousek, který žádal o odročení projednávání dalšího bodu schůze, jelikož se domníval, že při něm dochází k nebývalému střetu zájmů ze strany ministra financí Ing. A. Babiše, který nebyl přítomen. Požadavku Mgr. M. Kalouska bylo vyhověno. Po tomto příspěvku byla schůze PS z důvodu přestávky na oběd přerušena a všichni museli opustit galerii. V rámci naší návštěvy jsme zaznamenali přítomnost některých dalších poslanců např. nespícího K. Schwarzenbergra, T. Okamuru, Doc.MUDr. B. Svobodu, CSc., M. Chovance.

Zapsala: Martina Volfová

galerie