Den Země žáků 1. stupně duben 2015

I planeta Země má svůj svátek. Každoročně si ho připomínáme dne 22. dubna.
Do oslav Dne Země se zapojili i žáci 1. stupně naší školy. Společně se svými třídními učiteli se vydali na výšlap po okolí našeho krásného města. Během něho na ně čekala vědomostní soutěž, která prověřila znalosti soutěžících týmů v čele s kapitány. Otázky v soutěži se týkaly problematiky ochrany přírody a nakládání s odpady.
Následovala soutěž, která byla samotné přírodě velmi prospěšná, neboť při ní žáci čistili les od nežádoucích odpadků. Všichni byli překvapeni, jak velké množství věcí, které do přírody nepatří, bylo během krátké doby nasbíráno. Za zmínku jistě stojí nalezené odpadky jako palubní deska automobilu, pneumatiky či kuchyňské nádobí.
Protože se už blížil čas oběda, soutěž byla ukončena a po sečtení nasbíraných pytlů s odpadky byli vyhlášeni vítězové.
Na 1. místě se umístil tým v čele s kapitánem Tomášem Gruberem, druhý skončil tým Natálie Haničákové a třetí příčku obsadil tým, který vedl David Douša.
Vítězem byl ale nakonec každý, kdo se akce zúčastnil. Žáci si na cestě zpět do školy odnášeli nejen pocit z dobře odvedené práce, ale také vědomí důležitosti ochrany přírody.

Zapsala: Pavla Vacková

galerie