Plavání březen 2015

Jako každým rokem i tento rok jezdí 4. a 5. ročník na plavání. Výuka probíhá v Aquaparku Příbram každé pondělí již od 16. 2.. Celkem žáci absolvují 10 lekcí. Na dětech je poznat, že je výuka baví a na plavání se vždy těší. Výuku jim hradí škola, rodiče po absolvování kurzu pouze uhradí dopravné na Příbram. Žáci, kteří jsou po nemoci, nebo ze zdravotních důvodů nemohou výuku absolvovat, zůstávají ve škole, kde si opakují učivo s nižšími ročníky.