Karneval 1. stupně únor 2015

V pátek 20. 2., hned po svačině, připravily paní učitelky pro žáky 1. stupně karneval. Karnevalový „rej“ byl plný různých her, tanců a samozřejmě také sladkých odměn. Myslím, že žáci si karneval opravdu užili. Velký dík patří dívkám ze 6. třídy, které tělocvičnu pod vedením paní učitelky Tiché nazdobily, a také panu Petrovi Chmelíkovi, který si na nás udělal čas a karneval jako již každoročně bezplatně nazvučil.

galerie