Prezentace pokusů - leden 2015

Dne 23.1. 2015 naši chemici z 9. třídy předvedli žákům ze 4. ročníku některé zajímavé pokusy z chemie.

Děti měly možnost vidět např. přípravu a vlastnosti vodíku, vývoj kyslíku a jeho vlastnosti, přípravu acetylenu a jeho hoření.

Na závěr se všichni potěšili výrobou tzv. „sloní pasty“, která jim připomněla známou pohádku Hrnečku, vař.

Čtvrťákům se pokusy líbily, všichni pozorně sledovali průběh všech pokusů.