Zdravá výživa leden 2015

Naše škola se společně s MŠ zařadila do projektu Zdravá abeceda, který realizuje Aisis o.s. Dvou setkání se zúčastnily pracovnice školní jídelny a všechny tři učitelky školní družiny. Poslední školení proběhlo 6. 1. 2015. Na závěr jsme pro školu získaly drobné sportovní potřeby, propagační materiály a hru Zdravá abeceda. S dětmi jsme diskutovaly na téma zdravá strava a následně jsme je naučily zmiňovanou hru, kterou si oblíbily a vymýšlejí si i vlastní pravidla.