Návštěva Městské knihovny v Novém Kníně prosinec 2014

Dne 18.12. 2014 navštívily obě deváté třídy ZŠ Nový Knín místní knihovnu. Hodina v knihovně proběhla v rámci literární hodiny českého jazyka. Paní knihovnice stručně informovala žáky o třídění literatury v knihovně a pak už probíhala návštěva pouze zábavnou formou. Žáci byli rozděleni do skupin a soutěžili. Projevili dobré znalosti literatury a tím udělali radost nejenom paní knihovnici, ale i oběma učitelkám českého jazyka. Pěkné výkony byly oceněny drobnou sladkou odměnou

Zapsala: Dana Petříková