Soutěž v logických hrách prosinec 2014

Soutěž v logických hrách.

Gymnázium pod Svatou Horou za finanční podpory města Příbrami pořádalo 9. prosince čtvrtý ročník soutěže školních družstev v logických hrách. Z naší školy se zúčastnila dvě smíšená pětičlenná družstva žáků 2. stupně. (1.družstvo – Jan Trefný, Martin Neterda, Alena Gruberová, Kateřina Soukupová, Eliška Tesařová, 2. družstvo – Anna Picková, František Schenk, Martin Medek, Tomáš Handschuh, Tomáš Kadlec)

Každý člen družstva soutěžil ve dvou ze čtyř disciplín: grafický hlavolam (Cuts) a hexagon nebo piškvorky a číselný hlavolam (2048). Cílem každého hráče bylo získat co nejvíce bodů pro svoje družstvo. Body z každé disciplíny se zaznamenávaly do předem připravených karet. Vyhrálo družstvo s nejvyšším počtem bodů.

Do letošního ročníku se přihlásilo 12 družstev ze škol

ZŠ, Příbram VII, 28. října, 28. října 1, 261 01 Příbram VII

ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady, Příbram II, Jiráskovy sady 273, 261 01

ZŠ Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

ZŠ a MŠ Nečín, Nečín 70

ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, 261 01

O prvním a druhém místě rozhodl až „rozstřel“ ze kterého nakonec vyšlo vítězně družstvo Kostičky ze ZŠ 28. října. Jako druzí se umístili „Svatoušci“ ze ZŠ pod Svatou Horou. Na třetím místě bylo opět družstvo ze ZŠ 28. října s názvem Pátá ZŠ.

Naši soutěžící se snažili vydat ze sebe to nejlepší! 1.knínské družstvo skončilo na pátém místě, 2.knínské družstvo na šestém místě. Zbytek času do odjezdu autobusu zpět do Knína jsme příjemně strávili krátkou vycházkou na adventně naladěnou Svatou Horu a sladkou odměnou v cukrárně Za Brankou.

V naší společnosti začínají chybět lidé vzdělaní v technických a přírodovědných oborech, a nejen na Ministerstvu školství probíhají diskuse o tom, jak zvýšit zájem mládeže o studium těchto oborů. Logické hry podporují u dětí rozvoj strategického a logického myšlení, také motivují ke smysluplnému trávení volného času. Celá soutěž byla zajímavou společenskou událostí, při které se setkali děti a učitelé z různých škol z Příbrami a blízkého okolí.

Zajímavosti o soutěžních disciplínách:

Cuts – originální český hlavolam, který vyhrál soutěž Hlavolam roku 2013, čtvercová síť 6 x 6 polí a 12 hracích kamenů třech různých tvarů ve čtyřech barvách. Nejprve se postavily 3 hrací kameny na vyznačená pole. Cílem hry bylo zbylými hracími kameny vyplnit celou čtvercovou síť tak, aby se kameny stejné barvy dotýkaly maximálně rohy.

Piškvorky – princip hry vznikl pravděpodobně nezávisle na sobě v různých částech světa. První zmínky o velmi podobné hře pocházejí z Číny a jsou datovány do období 2000 let př. Kristem. Piškvorky jsou strategická hra, ve které spolu soupeří dva hráči. Nejčastěji se hraje na čtverečkovaném papíře, na kterém se hráči střídají v kreslení křížku/kolečka. Vyhrává hráč, který jako první vytvoří nepřerušenou řadu pěti svých značek. Pro soutěžící byla připravena hrací pole o velikostech 15 x 15 čtverečků. Každý soutěžící sehrál tři zápasy proti třem náhodně vylosovaným protihráčům.

Hra 2048 – originální, nová a momentálně velmi oblíbená logická flash hra, ve které je úkolem spojovat dvojice kostek se stejnými čísly. Spojení způsobí sečtení čísel obou dlaždic. Jakmile dosáhnete čísla 2048, stáváte se vítězi. Hra probíhala v počítačové učebně. Soutěžící se snažili dosáhnout vítězství v co nejkratším čase, nebo alespoň ve vymezeném čase 40 minut získat co nejvyšší skóre.

Hexxagon – je počítačová hra z roku 1992. Na šesticípém poli složeném ze šestiúhelníků proti sobě bojovali dva hráči. Na začátku hry byl v každém rohu pole jeden hrací kámen. Když přijde na hráče řada, vybere kámen, kterým chce táhnout. Kamen může přemístit buď do pole, se kterým stávající kámen sousedí – potom se na toto pole kámen rozmnoží, nebo jedno ob pole – v tom případě se kámen jen přesune. Po zahrání tahu všechny kameny bezprostředně u nově vzniklého (resp. přesunutého) kamene změní barvu na barvu tohoto kamene. Cílem hry je mít po zaplnění celé hrací plochy většinu kamenů své barvy. Na tuto soutěž byla využita interaktivní tabule a on-line varianta této hry. Každý soutěžící sehrál 3 zápasy proti náhodně vylosovaným protihráčům.

galeire