Čechova stodola říjen 2014

Dne 30. 10. 2014 jela 4. a 5. třída na výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami na téma „Staré pověsti české“. Vyráželi jsme hned ráno společně autobusem. Na místě jsme si dali svačinku, každý co si přinesl, nebo si mohl dát třeba palačinku, či párek v rohlíku. Děti se vystřídaly na peci a pak se rozdělily do dvou skupin. Jedna tvořila kančí kel z moduritu a hrála u toho hru „Kdo jsem“ na poznávání postavy z českých dějin. Druhá parta mezi tím šla na prohlídku výstavy k tématu starých pověstí, kterou vtipně prováděl místní „praotec Čech“. Pak se skupinky prohodily. Myslím, že výstava se dětem moc líbila, čtvrťáci toto učivo právě probírají a páťáci si ho alespoň neotřele zopakovali. Na rozloučenou žáci dostali každý svůj kančí kel na krk a do třídy pak sádrový odlitek erbu s českým lvem, který si děti vybarví a pověsí do třídy.