Návštěva dětského dopravního hřiště v Příbrami září 2014

Dne 30. 9. 2014 navštívila 4. a 5. třída naší školy dětské dopravní hřiště v Příbrami. Jeli jsme hned v 7:40 hodin ráno objednaným autobusem. Po příchodu do areálu jsme byli seznámeni s organizací a pravidly nejen na místním hřišti, ale i na pozemních komunikacích vůbec. Dlužno doplnit, že děti absolvovaly již minulý týden dvouhodinovou teoretickou výuku pravidel silničního provozu od místního lektora, který za nimi přijel. Děti se na hřišti rozdělily na dvě party podle tříd. Nejdříve měla 4. třída teoretickou část v učebně a páťáci zatím ověřovali své znalosti prakticky jízdou na kole v „provozu“ na hřišti. Musím říci, že zvláště ze začátku byli žáci dost zmatení, teoretické znalosti neuměli v provozu využít a lektoři hrající úlohu policie byli naprosto nesmlouvaví. Takže tu a tam bylo nutno zaplatit pokutu, tzn. odstavit vozidlo mimo vozovku a zaplatit předem domluvenými dřepy dle závažnosti přestupku (většinou se to vyřešilo 5 až deseti dřepy na místě :o)). Poté jsme se vystřídali se čtvrťáky a šli na teorii. Po zopakování teorie a praxe žáci absolvovali test, po jehož úspěšném završení získali průkaz cyklisty a mohli jít znovu jezdit, nebo se z nich stali chodci a po hřišti se mohli pohybovat pouze pěšky, což některé velmi mrzelo. Musím se přiznat, že jsem zpočátku nepřikládal této akci takovou váhu a její smysluplnost jsem si uvědomil až v tu chvíli, když jsem viděl jak bezradně si většina žáků v provozu zezačátku počínala a jak se postupně učili z chyb svých i druhých a získávali na jistotě. Uvědomil jsem si, že hřiště jim pomůže si provoz osahat a osvojit si správné návyky, které jim většinou v běžném provozu nemá kdo zkontrolovat, ale hlavně, že chyby jim na opravdové silnici už nikdo neodpustí.