Návštěva předvánoční knihovny

Dne 25. listopadu 2021 jsme s dětmi navštívily městskou knihovnu, kde nám paní knihovnice Maruška Kápičková vytvořila vánoční atmosféru a povídala o adventu, vánočních zvycích a sv. Martinu. Děti byly zapojeny do besedy a aktivně odpovídaly na dané otázky. Případní zájemci o přihlášku do knihovny si ji mohli vzít. Ve škole jsme si s dětmi vše ještě shrnuly. Jen byla škoda, že se akce nemohly zúčastnit první třídy, které byly momentálně v karanténě.

Zapsala: Lenka Sobotková

20211125 135431IMG 20211125 WA0006IMG 20211125 WA0007