Zvířátka v lese

Jelikož jsme tento rok na začátku října řádně neoslavili Mezinárodní den zvířat, rozhodli jsme se udělat jinou akci. A to v průběhu října s dětmi sbírat plody (kaštany, žaludy) pro lesní zvířátka, aby měla v zimě co k snědku. Žádané kaštany se staly tvrdým detektivním oříškem, ale nakonec se nám podařilo najít velký dub s množstvím žaludů. Děti s nadšením sbíraly a od pana hajného jsme před podzimními prázdninami dostali pochvalu. 26. října si pro plody ve dvou krabicích přijel pan hajný Milan Kalianko. Následovala beseda, která proběhla 11. listopadu. Po dvou skupinkách jsme si poslechli poutavé povídání s fotkami o zvířatech, která se v okolí vyskytují. Děti měly možnost se v průběhu besedy ptát na cokoliv, co je o zvířatech zaujalo. Po skončení besedy děti obdržely otázky, které je vyzkoušely, zda si odnesly nějaké poznatky.

Celý projekt byl doprovázen množstvím výtvarných aktivit a rozhovorů s dětmi o zvířatech v lese i o lese jako takovém. 

Zpracovala: Kateřina Havlíčková

20211006 14003920211022 13305420211026 142454IMG 20211111 WA000420211022 155041