Beseda na téma dinosauři říjen 2017

Téma „Dinosauři“ bylo dětmi vybráno jako nejzajímavější z nabídky spisovatelky Markéty Vítkové, a tak se ve středu 18. října 2017 od 13 hodin po dvou skupinách uskutečnila beseda na toto téma. Paní spisovatelka nám představila nejdříve všechny své knihy a pak přečetla část kapitoly z knihy Dinosaurům v patách. Děti dostaly otázky na kterými se měly zamyslet a o kterých se potom společně bavily. Nakonec dostaly omalovánku a sušenku na ochutnání. Myslím, že beseda se většině dětí ze školní družiny líbila a byla pro všechny přínosem.

galerie