Zápis do 1. ročníku

Zobrazení: 737

Č.j.: 25/2020
Nový Knín 17. 2. 2020

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 8. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci) dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2019/2020 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín: čtvrtek 9. dubna 2020 (je nutno se předem domluvit: osobně, tel. +420 318 593 272, e-mail: zsmsnovyknin1@seznam.cz).

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy

Prodej strávného na měsíc březen 2020

Zobrazení: 816

27. 2. - 28. 2. 2020 od 7:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:20 hod. do 14:00 hod.    

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle  28.2. 2020 do 14:00 HOD. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Prodej stravného na měsíc únor 2020 mimořádně

Zobrazení: 854

24.1. – 27.1. 2020 od  7:00 - do 11:00 a od 13:20 - do 14 .30

Ve dnech 28. - 30.1.2020  nebude možné stravné zakoupit.

Prosím rodiče,kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle  31.1. 2020 do 14:00 HOD. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Upozornění pro rodiče!!!

Zobrazení: 759

Údajně se po Novém Kníně pohybuje černý automobil a posádka slovně obtěžuje žáky naší školy. Věnujte proto zvýšenou pozornost svým dětem po opuštění školy.

                                      Mgr. Miloš Krátký

Prodej stravného na měsíc leden 2020

Zobrazení: 860

19. 12. - 20. 12. 2019 od 7:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:20 hod. do 14:00 hod.

Předem upozorňuji,kdo si nezakoupí obědy v tomto termínu, nebude mít již možnost oběda na 6.1. 2020              

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle  31.12. 2019 do 14:00 HOD. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí. Od měsíce LEDNA  2020 dochází ke ZDRAŽENÍ stravného,nezapomeňte si zvýšit částku na trvalém příkazu.